Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Trelleborg Norra Åby 30:1. Januari 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Trelleborg Norra Åby 30:1. Januari 2020"

Transkript

1 VärderingsInstitutet Handläggare Datum Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E Januari 2020 VärderingsInstitutet I Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan Limhamn

2 VärderingsInstitutet 2 VÄRDERINGSOBJEKTET ADRESS Linelundsvägen Anderslöv LAGFAREN ÄGARE Privatperson F VÄRDETIDPUNKT Januari 2020 UPPDRAGSGIVARE Kronofogdemyndigheten OBJEKTET Utgörs av småhusbyggnad i 1 ½ plan uppfört år 1850 med värdeår 1929 enligt taxeringsuppgifter. Fastigheten omfattar m² tomtareal och är belägen på lantligt läge i Norra Åby, cirka 4 km söder om Anderslöv i Trelleborg kommun. På fastigheten finns även ett friliggande förråd samt vidbyggt garage uppfört. Omgivande bebyggelse utgöres huvudsakligen av jordbruksfastigheter, gårdar och småhus. UPPLÅTELSEFORM Äganderätt VÄRDERINGSÄNDAMÅL Aktuellt marknadsvärde inför eventuell exekutiv försäljning. INSPEKTION Fastigheten inspekterades av Anton Carlsson och Sixten Malmberg. Närvarande var hyresgäst, vaktmästare samt representanter från kronofogdemyndigheten. Värderingen grundar sig på skick och standard vid inspektionstillfället. Denna värdering är ej av sådan karaktär att den kan läggas till grund för talan enligt jordabalken 4:19. Den utförda inspektionen utgjordes av enklare okulär syn av fastigheten. Malmö/JT

3 VärderingsInstitutet 3 Tomtbeskrivning Fastigheten omfattar m². Mindre del av byggnad samt mur ligger troligtvis utanför fasthetens gräns i väster. Vidare utredning har ej kunnat genomföras inom tidsramen för detta uppdrag. Vidare utredning av ev. köpare rekommenderas. TOMTTYP OMGIVNING Mellantomt x Hörntomt Skafttomt Sjötomt Strandtomt Strandnära tomt Friliggande x Trädgård Natur Kuperad Berg x Villor Parhus Radhus Centralt läge x Jordbruk Fritidshus Kedjehus Flerbostadshus x Lantligt läge Trädgårdstomt med gräsytor, buskar och träd. Stensatt uteplats på baksidan. Vatten och avlopp KOMMUNALT EGET VA Kommunalt vatten Kommunalt avlopp 1-kammarbrunn 3-kammarbrunn Sluten tank Borrad brunn Vatten saknas 2-kammarbrunn Stenkista Infiltrationsbädd x Grävd brunn Avlopp saknas Typ av avloppsanläggning är okänd och ej godkänd enligt handläggare på kommunen. Vidare informerades att det ej finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp. Vatten via grävd brunn enligt uppgift på plats. Kortfattad byggnadsbeskrivning av huvudbyggnad BYGGNADSTYP Byggnadsår: 1850 x Permanentboende x Friliggande Kedjehus Gavelläge Värdeår: 1929 Fritidshus Parhus Radhus Mellanläge Byggnadstyp: Friliggande småhus uppfört i 1 ½ plan med delvis utgrävd källare. Angivet byggnads- och värdeår från taxeringsuppgifter. BYGGTEKNIK (SANNOLIKT UTFÖRANDE) GRUNDLÄGGNING GRUNDMUR STOMME BJÄLKLAG FASADER YTTERTAK FÖNSTER Murar till berg Betonghålsten Trä x Trä Träpanel Tegelpannor x Kopplade x Platta på mark Lättklinker Lättbetong Lättbetong Tegel Betongpannor x Tvåglas Grundsulor Lättbetong Lättklinker Betong Kalksandsten x Plåt Treglas Krypgrund Betong Tegel Stålbalkar x Puts Papp Isolerglas Plintar Natursten Betong Slammat Shingel Enkelglas Pålar Timmer Eternit Eternit 2+1-glas x Källargrund x Flintasten Plåt Vass Innanfönster Torpargrund Platta på mark och till viss del utgrävd källare. I källare finns 2 st hydroforer enligt uppgift. Källare besiktigades ej på grund av bristande tillgänglighet. BYGGTEKNIK UPPVÄRMNINGS- OCH VENTILATIONSSYSTEM x Vattenburet värmesystem Öppen spis Gaspanna Solvärme Luftburet värmesystem Öppen spis m. insats x Elpanna (IVT) x Jordvärme Direktverkande el Kamin Fast bränsle panna Värmepump (luft/luft värmepump) x Radiatorer Kakelugn Bergvärme Värmepump (luft/vatten) Golvvärme Varmvattenberedare Sjövärme Fjärrvärme Mek.ventilation x Hydrofor 2 st x Självdragsventilation Malmö/JT

4 VärderingsInstitutet 4 AREOR Enligt fastighetens taxeringsuppgifter uppgår huvudbyggnadens boarea till 165 m² och biarea till 45 m². Undertecknad tar inget ansvar för dessa uppgifter. Inför en eventuell försäljning rekommenderas att en uppmätning som uppfyller Svensk standard genomförs. RUMSINDELNING Plan Vard.r. Sovrum Kök Matsal Allrum Badrum WC Hall Bastu Tvättst Rum Övrigt Förråd Pannr. Garage Bv Ov 1 1 2* S:a * *2 rum i fil på ovanvåning i byggnadens södra del. Dessa kan inredas och utgöra ex. allrum och sovrum (ytskikt saknades vid värderingen och utrymmena var belamrade). Mindre källare åtkomlig inifrån bostaden, Övrigt: inspekterades ej på grund av bristande tillgänglighet. På ovanvåning finns 2 st påbörjade, ej färdigställda balkonger i väst och norr, dessa var ej åtkomliga vid värderingstillfället. KÖK (BOTTENVÅNING) Ugn Keramikhäll Inbyggd ugn x Kyl (Elektrolux) Kaffemaskin x Spis (Elektrolux) Häll x Inbyggd mikro x Frys (Elektrolux) Gasspis x Ventilator x Diskmaskin Kyl/Frys Beskrivning: Klinker på golv och väv på väggar. Plats för matbord finns i kök. Diskmaskin, mikrovågsugn och ventilator är tillfört av hyresgäst och ingår således ej i fastigheten. Standard: Normal. Underhållsstatus: Normalt. BADRUM (BOTTENVÅNING) x WC x Duschplats Badkar x Handdukstork x Tvättmaskin Bidé Duschkabin Bubbelbadkar x Pax-fläkt x Torktumlare x Tvättställ Bastu Badrum på bottenvåning med dusch, wc, tvättställ, handukstork, tvättmaskin och torktumlare. Beskrivning: Tvättmaskin och torktumlare är tillfört av hyresgäst och ingår således ej i fastighet. Golv: Klinker. Standard: Äldre. Väggar: Kakel. Underhållsstatus: Visst uppfräschnings-/moderniseringsbehov föreligger. WC (BOTTENVÅNING) WC Duschplats Badkar Handdukstork Tvättmaskin Bidé Duschkabin Bubbelbadkar Frånluftsfläkt Tvättställ Bastu Beskrivning: Förberett för gästtoalett. Renovering påbörjad, arbete kvarstår. Golv: Klinker. Standard: Väggar: Kakel/målat. Underhållsstatus: Normalt. Malmö/JT

5 VärderingsInstitutet 5 FÖREKOMMANDE YTSKIKT GOLV VÄGGAR TAK x Parkett Tapet x Målat Plastmattor Glasfiberväv x Panel x Trä x Målat Gips Laminat Panel Vävspänt Linoleum Bröstpanel Takskivor x Keramiska plattor x Väv Pappspänt Skiffer Tegel Akustikplattor Skeppargolv Puts Stuckatur Taxeringsvärde Småhusenhet, bebyggd. Uppgifts år: 2018 Taxeringsvärde: Byggnadsvärde: Markvärde: ÖVRIGA BYGGNADER 1. Vidbyggt garage och förrådsutrymme På fastigheten finns garage och förråd vidbyggt bostaden. Trappa för direkt åtkomst från bostaden saknas. Kortfattad byggnadsbeskrivning Grund: Gjuten. Stomme: Leca block. Taklag: Trä med utv. beklädnad av plåt. Underhåll och standard Yttre underhåll bedöms som eftersatt och renoveringsbehov föreligger. Fuktskador i tak noterades. Inre underhåll bedöms som normalt. 2. Friliggande förråd På fastigheten finns även friliggande förråd uppfört. Kortfattad byggnadsbeskrivning Grund: Gjuten. Stomme: Leca block. Yttertak: plåt. EL & FÖRSÄKRING El till allmänt nät. Försäkring okänd. Malmö/JT

6 VärderingsInstitutet 6 PANTBREV Totalt 15 inteckningar. Belopp SEK Pantbrevinnehavare okänd. VÄGBESKRIVNING Från Trelleborg, följ Engelbreksgatan mot Gislöv. Väl framme i Gislöv, sväng vänster till Gislövs byaväg. Efter ca 3 km sväng vänster till Åbyvägen. Efter ca 200 m sväng höger och följ Åbyvägen ca 2 km. Objektet återfinns på vänster sida. ÖVRIGT Fastigheten saknar vid värderingstillfället giltig energideklaration. Det är säljaren av en byggnad eller en andel i en byggnad som är skyldig att låta upprätta energideklaration inför en försäljning. Om säljaren, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra denna skyldighet, får köparen senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad (6 och 14 lag om energideklaration för byggnader). Del av byggnad ligger troligtvis utanför fasthetens gräns i väster. Vidare undersökning har ej kunnat genomföras inom tidsramen för detta uppdrag. Vidare utredning rekommenderas eventuell köpare. VÄRDERINGSMETODIK Värdebedömningen avser att fastställa fastighetens marknadsvärde, d.v.s. det mest sannolika priset vid en försäljning under normala omständigheter på den öppna fastighetsmarknaden. Som underlag för bedömningen används följande analysmetoder. 1. ORTSPRISMETODEN Jämförelser med aktuella köp av likartade objekt. Varvid här aktuellt objekt ställes i relation till ortsprisunderlaget. Malmö/JT

7 VärderingsInstitutet 7 UNDERLAG Bedömningen grundar sig på följande underlag: 1. Inspektion av fastigheten Varvid fastigheten okulärt besiktigades. Källare inspekterades ej på grund av bristande tillgänglighet. Övergripande besiktning av området i värderingsobjektets närhet. 2. Utdrag ur Metria Fastighetsdatautdrag I här aktuell fastighet. 3. Information från lantmäteriet, kommunen och ortsprissystem som UCBV. ORTPRIS Objektet utgöres av fastighet om m². På fastigheten finns småhus i 1 ½ plan i uppfört år 1850 som därefter har renoverats i olika etapper. Byggnaden omfattar 165 m² enligt taxeringsuppgifter. På fastigheten finns även friliggande förråd samt vidbyggt garage. Renoverings- och uppfräschningsbehov föreligger såväl interiört som exteriört. Utlistning har gjorts av försålda fastigheter i här aktuellt närområde sedan Efter viss gallring avseende storlek, belägenhet, byggår m.m. återstår 8 st försäljningar som studerats. Prisintervall: kr/m². Genomsnitt: kr/m². Köpeskillingsintervall: tkr. Genomsnitt: tkr. K/T: 1,78 (1,19 2,38). Genomsnittlig boarea: 142 m². Malmö/JT

8 VärderingsInstitutet 8 MARKNADSBEDÖMNING Fastighetens marknadsvärde per januari 2020 bedöms efter avstämning mot orts-- prisunderlaget till nivån kr. Bedömt värdeintervall kr. Malmö Johan Tengen Anton Carlsson Bilagor: Utdrag ur FSD Ritning Objektsfoton Allmänna förbehåll Malmö/JT

9 Objektsfoton

10 Ritning Bottenvåning Grovt skissad av undertecknad. Avvikelser kan förekomma på ritning.

11 Ritning Ovanvåning Grovt skissad av undertecknad. Avvikelser kan förekomma på ritning.

12 Metria FastighetSök - Fastighet Beteckning Nyckel: Distrikt Södra Åby Socken: Södra Åby Adress Adress Linelundsvägen Anderslöv Senaste ändringen i inskrivningsdelen UUID: 909a6a5a-a261-90ec-e040-ed8f66444c3f Distriktskod Län- och kommunkod Allmän+Taxering Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Sida 1 av

13 Metria FastighetSök - Läge, karta Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Sida 2 av

14 Metria FastighetSök - Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt 1/ Inskrivet ägarnamn: Bodelning pga. äktenskapsskillnad: Ingen köpeskilling redovisad. Anteckningar Innehåll Utmätning utmätning , kronor jämte ränta och kostnader (dnr ) Inteckningar Totalt antal inteckningar: 15 Totalt belopp: SEK Inskrivningsdag Akt :1 Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK Sida 3 av

15 Metria FastighetSök - Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Småhusenhet, bebyggd (220) Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. Taxeringsvärde Taxeringsår Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp 1/1 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt Värderingsenhet småhusmark Taxeringsvärde SEK Tomtareal kvm Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig Riktvärdeområde Strand (Inte strand eller strandnära) mer än 150 m Antal lika 1 Värderingsenhet småhusbyggnad Bebyggelsetyp Friliggande Bostadsyta 165 kvm Nybyggnadsår 1850 Under Byggnad Nej Taxeringsvärde SEK Biutrymmesyta 45 kvm Tillbyggnadsår Antal lika 1 Vatten o avlopp Enskilt vatten året om Enskilt avlopp Total standardpoäng 26 Värdeyta 174 kvm Värdeår 1929 Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Avstyckning Ägoutbyte Ursprung 12-SÖÅ SÖÅ-150 Trelleborg Norra Åby 1:2, 1:3, 2:9-22, 3:4, 3:11-26, 4:2, 4:5-11, 4:13-17, 5:3-6, 6:1, 7:2, 8:2, 8:3, 9:1, 10:3, 10:5-7, 10:12, 10:13, 11:2-6, 12:2, 12:3, 13:1, 16:6-10, 17:3-10, 25:2-4, 25:6-10 Sida 4 av

16 Metria FastighetSök - Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt M-Södra Åby Åby Norra 30: SVE-776 Ajourforande inskrivningsmyndighet Lantmäteriet Kontorbeteckning: Hässleholm Telefon: Copyright 2017 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 5 av

17 Förbehåll för värdeutlåtandet Nedanstående förbehåll gäller för de beskrivningar, värderingar, analyser eller andra liknande uppdrag utförda av VärderingsInstitutet i Skåne AB och dess samarbetspartners åt Kronofogdemyndigheten. Offentliga uppgifter Bifogade utdrag från fastighetsdatasystem, lantmäteriakter, inskrivningsmyndigheter eller andra statliga/kommunala myndigheter förutsätts vara korrekta om inget annat påpekats i värdering/beskrivning. Uppgifter från ägare/representant Uppgifter från ägare/ägarrepresentant eller hyresgäst/arrendator som inte kan kontrolleras på ett annat sätt, kan ändå redovisas i beskrivning/värdering och behandlas som en tillhandahållen uppgift. Detta kan då gälla uppgifter om hyra, arrende eller egenskaper hos objektet som inte kan kontrolleras på ett oberoende sätt via kontrakt eller andra dokument. Miljöskador, fel i fastighet Ansvar tas ej för eventuella föroreningar, fel eller skador i mark eller byggnad som värderingsmannen inte har kännedom om. Om kännedom finns om fel/skada eller miljöpåverkan, påpekas detta i beskrivning/värdering. Även om skada, fel eller miljöpåverkan finns, kan inte värderingsman hållas ansvarig för omfattning eller kostnadsbedömning, då detta kräver särskild utredning och ej ingår i uppdraget. Ansvar tas således ej för fel, skador eller miljöpåverkan som inte upptäcks vid den okulära besiktningen. För dessa frågor hänvisas till 4 kap. jordabalken. I övrigt kan sägas att objekt vid en eventuell exekutiv auktion säljs i befintligt skick, där det åligger köparen att göra de bedömningar som krävs av objektet utifrån visning och beskrivning. Övriga frågor Den beskrivning som sker av objektet i värdeutlåtandet, grundar sig på den okulära besiktning som sker av objektet, samt offentlig information, information från ägare, representant, hyresgäst eller arrendator enligt ovan. Brister eller fel i beskrivning ska påpekas för berörd värderingsman före den exekutiva auktionen. Underlaget för värdebedömningen sker utifrån ortsprismaterial, kalkyler mm. Om relevant underlag inte kan tillhandahållas, sker värdebedömningen utifrån de erfarenheter värderingsmannen har från liknande objekt - beaktat de övriga förutsättningar som finns. Bedömningen i sig är upp till värderingsmannen att utföra utifrån tillgänglig information, läge, fysiska egenskaper för objektet och eventuella eller möjliga intäkter i nuläget och på sikt.

Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsväge

Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsväge Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: 120282710 Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsvägen 258 243 94 Höör Läge, karta Senaste ändringen i allmänna

Läs mer

Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mella

Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mella Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: 120529770 Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mellangatan 1 295 32 Bromölla Läge, karta Senaste ändringen

Läs mer

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Janstorp 1:10 i Skurup kommun. April 2019

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Janstorp 1:10 i Skurup kommun. April 2019 VärderingsInstitutet Handläggare Datum Johan Tengen 2019-04-11 V Ä R D E U T L Å T A N D E Janstorp 1:10 i Skurup kommun April 2019 VärderingsInstitutet I Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan

Läs mer

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Champinjonen 1 i Lunds kommun. Februari 2019

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Champinjonen 1 i Lunds kommun. Februari 2019 VärderingsInstitutet Handläggare Datum Johan Tengen 2019-02-28 V Ä R D E U T L Å T A N D E Champinjonen 1 i Lunds kommun Februari 2019 VärderingsInstitutet I Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan

Läs mer

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Blåklinten 8 i Malmö kommun. Maj 2019

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Blåklinten 8 i Malmö kommun. Maj 2019 VärderingsInstitutet Handläggare Datum Johan Tengen 2019-05-24 V Ä R D E U T L Å T A N D E Blåklinten 8 i Malmö kommun Maj 2019 VärderingsInstitutet I Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan

Läs mer

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Blentarp 12:38 i Sjöbo kommun. Februari 2019

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Blentarp 12:38 i Sjöbo kommun. Februari 2019 VärderingsInstitutet Handläggare Datum Johan Tengen 2019-02-21 V Ä R D E U T L Å T A N D E Blentarp 12:38 i Sjöbo kommun Februari 2019 VärderingsInstitutet I Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan

Läs mer

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Blentarp 5:43-44 i Sjöbo kommun. Maj 2019

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Blentarp 5:43-44 i Sjöbo kommun. Maj 2019 VärderingsInstitutet Handläggare Datum Johan Tengen 2019-05-27 V Ä R D E U T L Å T A N D E Blentarp 5:43-44 i Sjöbo kommun Maj 2019 VärderingsInstitutet I Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan

Läs mer

V Ä R D E U T L Å T A N D E

V Ä R D E U T L Å T A N D E VärderingsInstitutet V Ä R D E U T L Å T A N D E Burlöv Åkarp 3:85 samt 3:87 Marknadsvärdebedömning Januari 2017 VärderingsInstitutet i Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan 11 040-15 60

Läs mer

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Smygeskolan 8 i Trelleborg kommun. Februari 2019

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Smygeskolan 8 i Trelleborg kommun. Februari 2019 VärderingsInstitutet Handläggare Datum Johan Tengen 2019-02-11 V Ä R D E U T L Å T A N D E Smygeskolan 8 i Trelleborg kommun Februari 2019 VärderingsInstitutet I Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr.

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Beväringen

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Beväringen Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 0115 HSB Brf Beväringen Revingegatan 5B 223 57 Lund 2019-04-01 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216

Läs mer

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Stadssigillet 2 i Lund kommun. Juni 2019

Johan Tengen V Ä R D E U T L Å T A N D E. Stadssigillet 2 i Lund kommun. Juni 2019 VärderingsInstitutet Handläggare Datum Johan Tengen 2019-06-14 V Ä R D E U T L Å T A N D E Stadssigillet 2 i Lund kommun Juni 2019 VärderingsInstitutet I Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan

Läs mer

V Ä R D E U T L Å T A N D E

V Ä R D E U T L Å T A N D E VärderingsInstitutet V Ä R D E U T L Å T A N D E Malmö Ängsnävan 3 Marknadsvärdebedömning December 2016 VärderingsInstitutet i Skåne AB Adress Telefon E-post Org. nr 040-15 60 16 info@tengen.se 556778-0704

Läs mer

V Ä R D E U T L Å T A N D E

V Ä R D E U T L Å T A N D E VärderingsInstitutet V Ä R D E U T L Å T A N D E Skurup Havberg 1:55 Marknadsvärdebedömning Oktober 2016 VärderingsInstitutet Skåne AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan 11 040-15 60 16 info@tengen.se

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 4 Brf Kapellgatan 8

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 4 Brf Kapellgatan 8 Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 4 Brf Kapellgatan 8 Kapellgatan 8 214 21 Malmö 2019-07-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. Brf Havet

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. Brf Havet Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Havet Strandpromenaden 10 234 39 Lomma 2019-08-08 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18 Limhamn

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Ellstorp

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Ellstorp Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2007-1-56 HSB Brf Ellstorp Nobelvägen 147 K 212 05 Malmö 2019-06-10 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 52 HSB Brf Vidar

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 52 HSB Brf Vidar Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 52 HSB Brf Vidar Idaborgsgatan 57E 212 17 Malmö 2019-08-05 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Palsternackan

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Palsternackan Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 164-0111 HSB Brf Palsternackan Koppargatan 8C 252 32 Helsingborg 2019-02-01 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr Brf Södra Skogen Karlsborgs kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr Brf Södra Skogen Karlsborgs kommun F-1400-19-14 Värdering och beskrivning Lgh nr 1-1-012 Brf Södra Skogen Karlsborgs kommun 2019-07-03 V19054 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Brf S Skogen

Läs mer

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13 Fastighet Beteckning Svalöv Ask 1:13 Nyckel: 120296709 Distrikt Ask Socken: Ask Adress Adress Ask 1775B 268 90 Svalöv Senaste ändringen i allmänna delen 2006-02-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Riksbyggen Brf Malmöhus nr 25

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Riksbyggen Brf Malmöhus nr 25 Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 1103 Riksbyggen Brf Malmöhus nr 25 Soprangatan 7 215 74 Malmö 2019-03-20 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Manligheten

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Manligheten Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2094-1-135 HSB Brf Manligheten Östra Farmvägen 37D 214 41 Malmö 2019-08-14 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt F-253-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt 2019-02-18 V19015 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(3) Karlsborg Vätternvyn 2 Vnr

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Vagnshjulet 25

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Vagnshjulet 25 Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 8411005 Brf Vagnshjulet 25 Vagnmakarebyn 3A 218 40 Bunkeflostrand 2019-03-15 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Ödeshög Särimner 8. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Ödeshög Särimner 8. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Ödeshög Särimner 8 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Ödeshög Särimner 8 VB nr:19254 F-1383-19-05 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

V Ä R D E U T L Å T A N D E

V Ä R D E U T L Å T A N D E V Ä R D E U T L Å T A N D E Malmö Staren 30 Marknadsvärdebedömning Mars 2015 VärderingsInstitutet Tengen AB Adress Telefon E-post Org.nr. Geijersgatan 1 040-15 60 16 info@tengen.se 556778-0704 216 13 Limhamn

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Hilda

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Hilda Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2181-6-389 HSB Brf Hilda von Lingens väg 86 213 71 Malmö 2019-02-19 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Falken

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer HSB Brf Falken Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 309-0223 HSB Brf Falken Ängsgatan 1C 275 35 Sjöbo 2019-02-27 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216

Läs mer

Fastigheten Avesta Ingeborgbo 8:61

Fastigheten Avesta Ingeborgbo 8:61 Fastigheten Avesta Ingeborgbo 8:61 2016-08-30 2 (9) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Ingeborgbo 8:61 Typkod: 220 Kommun: Avesta Församling: - Adress: Tornvägen 5, 774 67

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Vindöga

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Vindöga Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 1003 Brf Vindöga Vimpelgatan 21 211 14 Malmö 2019-02-06 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18 Limhamn

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Oxiden

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Oxiden Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 033-12 Brf Oxiden Fajansvägen 57 238 42 Oxie 2019-05-08 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18 Limhamn

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vara Vedum 3:72 Småhus F

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vara Vedum 3:72 Småhus F F-2059-18-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Vara Vedum 3:72 Småhus 2018-10-26 V18109 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Vara Vedum 3:72 Vnr 18109 F-2059-18-14

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Bryggeriet i Axvall Skara kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Bryggeriet i Axvall Skara kommun F-1094-19-14 Värdering och beskrivning Lgh nr 35-3116-1-6 HSB Brf Bryggeriet i Axvall Skara kommun 2019-05-31 V19040 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4)

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Leverstad i Mariestad Mariestads kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Leverstad i Mariestad Mariestads kommun F-1163-19-14 Värdering och beskrivning Lgh nr 35-3207-3-179 HSB Brf Leverstad i Mariestad Mariestads kommun 2019-06-13 V19043 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121

Läs mer

Metria FastighetSök - Mellerud Kroppefjäll 2:5

Metria FastighetSök - Mellerud Kroppefjäll 2:5 038 Allmän+Taxering XML 209-0-07 Fastighet Beteckning Mellerud Kroppefjäll 2:5 Nyckel: 4082223 Distrikt Gunnarsnäs Socken: Gunnarsnäs Adress Adress Kroppefjäll 3, 2-4 Kroppefjäll 5-7, 6 Kroppefjäll Backamo

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 714 Brf Taxeringsrevisorn 2

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 714 Brf Taxeringsrevisorn 2 Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 714 Brf Taxeringsrevisorn 2 Thomsons väg 54 213 72 Malmö 2019-01-08 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Herrljunga Lystorp 1:18 Småhus

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Herrljunga Lystorp 1:18 Småhus F-526-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Herrljunga Lystorp 1:18 Småhus 2019-04-01 V19025 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Herrljunga Lystorp 1:18 Vnr

Läs mer

B R - L G H N R 44-2 5 2 3-1 - 1 4-5 I H S B : S B R F D A G G K Å P A N Ö S T E R S U N D S K O M M U N

B R - L G H N R 44-2 5 2 3-1 - 1 4-5 I H S B : S B R F D A G G K Å P A N Ö S T E R S U N D S K O M M U N B R - L G H N R 44-2 5 2 3-1 - 1 4-5 I H S B : S B R F D A G G K Å P A N Ö S T E R S U N D S K O M M U N Krondikesvägen 22, 831 47 ÖSTERSUND Marknadsvärdebedömning Januari 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Bersån i Limhamn

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Bersån i Limhamn Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-3440-1-2127 Brf Bersån i Limhamn Stora Högestensgatan 2 216 32 Limhamn 2018-12-18 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Växjö Ljungsåsa 5:3. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Växjö Ljungsåsa 5:3. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Växjö Ljungsåsa 5:3 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Växjö Ljungsåsa 5:3 VB nr:19289 F-1531-19-07 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Hylte Rydö 3:6. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Hylte Rydö 3:6. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Hylte Rydö 3:6 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Hylte Rydö 3:6 VB nr:19148 F-425-19-13 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt: Hylte

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Jönköping Syskan 8 Småhus

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Jönköping Syskan 8 Småhus F-570-19-06 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Jönköping Syskan 8 Småhus 2019-04-01 V19026 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Jönköping Syskan 8 Vnr 19026 F-570-19-06

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Ljungby Ingelstad 2:54. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Ljungby Ingelstad 2:54. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Ljungby Ingelstad 2:54 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Ljungby Ingelstad 2:54 VB nr:19069 F-204-19-07 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

VärderingsInstitutet i Skåne AB. Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö Limhamn

VärderingsInstitutet i Skåne AB. Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö Limhamn VärderingsInstitutet i Skåne AB Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 556778-0704 info@tengen.se 216 18 Limhamn 040-15 60 16 x BOSTADSRÄTTSLÄGENHET OBJEKT ANDEL I BOSTADSFÖRENING Uppdragsgivare

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 22 augusti 2018 Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Ragunda Skogen 3:3 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen

Läs mer

Fastigheten Forshaga Deje 17:7

Fastigheten Forshaga Deje 17:7 Fastigheten 2016-09-02 2 (13) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Deje 17:7 Typkod: 220 Kommun: Forshaga Församling: N. Ullerud Adress: Åsengatan 13, 669 30 DEJE Fastigheten

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Ulricehamn Torsbo 1:28 Småhus

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Ulricehamn Torsbo 1:28 Småhus F-29-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Ulricehamn Torsbo 1:28 Småhus 2019-01-29 V19001 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Ulricehamn Torsbo 1:28 Vnr 19001

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Kronoberg BRF Bruket Gemla Växjö kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Kronoberg BRF Bruket Gemla Växjö kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 401-1-8-4 HSB Kronoberg BRF Bruket Gemla Växjö kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) HSB Kronoberg BRF Bruket Gemla Lgn nr.

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Markaryd Grönö 1:21. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Markaryd Grönö 1:21. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Markaryd Grönö 1:21 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(5) Markaryd Grönö 1:21 VB nr:19138 F-594-19-07 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastigheten Arvika Bastuban 7

Fastigheten Arvika Bastuban 7 Fastigheten Arvika Bastuban 7 2018-10-20 2 (9) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Typkod: 220 Kommun: Arvika Församling: Arvika Adress: Bergsgatan 39, 671 51 Arvika Fastigheten innehas med: Äganderätt

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Norrköping Styrstad 6:6. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Norrköping Styrstad 6:6. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Norrköping Styrstad 6:6 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Norrköping Styrstad 6:6 VB nr:19224 F-1076-19-05 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastigheten Torsby Letafors 1:57

Fastigheten Torsby Letafors 1:57 Fastigheten Torsby Letafors 1:57 2019-01-16 2 (9) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Typkod: 220 Kommun: Torsby Församling: S Finnskoga Adress: Letafors 18, 680 60 Sysslebäck Fastigheten innehas

Läs mer

Avesta Horndals Bruk 5:3

Avesta Horndals Bruk 5:3 Avesta Horndals Bruk 5:3 Svefa AB, Trotzgatan 35, 791 72 Falun, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 2015-03-25 2(9) Ordernummer: 154 347 D.nr: F- 298-15-20 Fastighetsbeteckning: Avesta Horndals

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Mjödö Västervik kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Mjödö Västervik kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 233176001-0000082 Riksbyggen Brf Mjödö Västervik kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar sida 2(4) Riksbyggen Brf Mjödö VBnr: 19226 F-864-19-08 Lgn nr. 233176001-0000082

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 30 Norrköping kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 30 Norrköping kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 233030001-0014 Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 30 Norrköping kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar sida 2(4) Riksbyggen Brf Norrköpingshus nr. 30 VBnr:

Läs mer

Fastigheten Eda Norra Ämterud 1:69

Fastigheten Eda Norra Ämterud 1:69 Fastigheten Eda Norra Ämterud 1:69 2018-10-06 2 (8) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Typkod: 220 Kommun: Eda Församling: Eda Adress: Skråköpingsvägen 4, 673 92 Charlottenberg Fastigheten innehas

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Hylte Bosgård 1:18 och 1:24. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Hylte Bosgård 1:18 och 1:24. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Hylte Bosgård 1:18 och 1:24 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Hylte Bosgård 1:18 och 1:24 VB nr:19073 F-196-19-13 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Lommeland

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Lommeland Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Strömstad Lommelands-Mörk 2:9 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140241186 2010-11-11 2016-02-18

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-05-11 1(4) KFM:s dnr: F-772-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Polstjärnan 3 Kommun Kalmar Adress Skogsliden 22, 393 51 Kalmar Fastigheten innehas med Äganderätt 1 248

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-11-23 1(4) KFM:s dnr: F-596-16-07 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Hohult 50:8 Kommun Uppvidinge Socken Älghult Adress Parkvägen 4, 360 75 Alstermo Fastigheten innehas med

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Västervik Fårö 2:1. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Västervik Fårö 2:1. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Västervik Fårö 2:1 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Västervik Fårö 2:1 VB nr:19109 F-311-19-08 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Lambohov 2 i Linköping Linköping kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Lambohov 2 i Linköping Linköping kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 16-2102-1-132 HSB Brf Lambohov 2 i Linköping Linköping kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar sida 2(4) HSB Brf Lambohov 2 i Linköping VBnr: 19244 F-1027-19-05

Läs mer

Fastigheten Säffle Ekorren 8

Fastigheten Säffle Ekorren 8 Fastigheten Säffle Ekorren 8 2018-10-15 2 (9) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Typkod: 220 Kommun: Säffle Församling: Säffle Adress: Ekvägen 10, 661 43 Säffle Fastigheten innehas med: Äganderätt

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Borlänge Baggen 14. Svefa AB, Pelle Bergs backe Falun, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

Borlänge Baggen 14. Svefa AB, Pelle Bergs backe Falun, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm Borlänge Baggen 14 Svefa AB, Pelle Bergs backe 3 791 50 Falun, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 2016-09-07 2 (8) Ordernummer: 159 586 D.nr: F-390-16-20 Fastighetsbeteckning: Borlänge Baggen

Läs mer

Fastigheten Arvika Glava-Berga 2:1

Fastigheten Arvika Glava-Berga 2:1 Fastigheten Arvika Glava-Berga 2:1 2015-11-03 2 (9) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Typkod: 220 Kommun: Arvika Församling: Glava Adress: Berga Bäcken 1, 670 20 Glava Fastigheten innehas med:

Läs mer

Fastigheterna Kil Ackebol 1:17 och Ackebol 1:25

Fastigheterna Kil Ackebol 1:17 och Ackebol 1:25 Fastigheterna Kil Ackebol 1:17 och Ackebol 1:25 2016-08-30 2 (9) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Ackebol 1:17 och Ackebol 1:25 Typkod: 220 Kommun: Kil Församling: Okänd

Läs mer

B R - L G H N R R I K S B Y G G E N S : S B R F B R U N F L O H U S N R 5

B R - L G H N R R I K S B Y G G E N S : S B R F B R U N F L O H U S N R 5 B R - L G H N R 2 2 6 0 3 5 0 0 1-0212 R I K S B Y G G E N S : S B R F B R U N F L O H U S N R 5 Rosenlundsvägen 5, 834 34 Brunflo Marknadsvärdebedömning Juli 2019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Nässjö Doktorn 2

VÄRDEUTLÅTANDE. Nässjö Doktorn 2 VÄRDEUTLÅTANDE Nässjö Doktorn 2 2(5) Nässjö Doktorn 2 VB nr:18100 F- 402-18-06 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt: Nässjö Doktorn 2 Adress: Vegagatan 3, 571 36 Nässjö Kommun: Nässjö Uppdragsgivare:

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Bengtsfors Hökhult 1:23 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140709794 2017-03-23 2013-10-17 13:00

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Bengtsfors Kvarnviken 2:2 Nyckel: 140710498 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710500 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

Fastigheten Kristinehamn Säby 6:30

Fastigheten Kristinehamn Säby 6:30 Fastigheten Kristinehamn Säby 6:30 2015-11-12 2 (10) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Kristinehamn 6:30 Typkod: 220 Kommun: Kristinehamn Församling: Visnum Adress: Roverudsvägen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710499 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2017-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

Fastigheten Sunne Åmberg 6:34

Fastigheten Sunne Åmberg 6:34 Fastigheten Sunne Åmberg 6:34 2017-10-09 2 (10) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Åmberg 6:34 Typkod: 220 Kommun: Sunne Församling: Sunne församling Adress: Sandgatan 14,

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Blåklockan i Falkenberg Falkenberg kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Blåklockan i Falkenberg Falkenberg kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 08-3406-1-57 HSB Brf Blåklockan i Falkenberg Falkenberg kommun sida 2(4) HSB Brf Blåklockan i Falkenberg VBnr: 18540 F-2590-18-13 Lgn nr. 08-3406-1-57 ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastigheten Hagfors Vinbäret 10

Fastigheten Hagfors Vinbäret 10 Fastigheten Hagfors Vinbäret 10 2016-06-13 2 (9) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Typkod: 220 Kommun: Hagfors Församling: Hagfors Adress: Ekendals väg 26, 683 33 Hagfors Fastigheten innehas med:

Läs mer

Fastigheten Arvika Treskog 1:157

Fastigheten Arvika Treskog 1:157 Fastigheten Arvika Treskog 1:157 2016-08-29 2 (8) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Typkod: 220 Kommun: Arvika Församling: Gunnarskog Adress: Södra Treskog Björkhaga, 670 35 Gunnarskog Fastigheten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Nässjö Skärsboda 1:81. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar

VÄRDEUTLÅTANDE. Nässjö Skärsboda 1:81. VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan Kalmar VÄRDEUTLÅTANDE Nässjö Skärsboda 1:81 VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar www.varderingsbyran.se 2(4) Nässjö Skärsboda 1:81 VB nr:19142 F-354-19-06 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastigheten Storfors Alkvettern 2 :141

Fastigheten Storfors Alkvettern 2 :141 Fastigheten Storfors Alkvettern 2 :141 2018-10-26 2 (9) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Storfors Alkvettern 2 :141 Typkod: 220 Kommun: Storfors Församling: Bjurtjärn Adress:

Läs mer

Rapphönsvägen 20, 746 35 Bålsta

Rapphönsvägen 20, 746 35 Bålsta HÅBO GILLMARKEN 1:64 Rapphönsvägen 20, 746 35 Bålsta Marknadsvärdebedömning Mars 2015 Adress Telefon Fax Org nr E-post Värdia Fastigheter AB 08-58430599 08-7684933 556569-4121 info@eminenta.se Polygonvägen

Läs mer

Engelbrekts väg 125, SOLLENTUNA

Engelbrekts väg 125, SOLLENTUNA S O L L E N T U N A T I D V AT T N E T 3 9 Engelbrekts väg 125, 191 62 SOLLENTUNA Marknadsvärdebedömning Mars 2018 Adress Box 145 182 12 DANDERYD Telefon 08-41 00 30 40 Org nr 969776-2459 E-post info@jjson.se

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Karlskrona Kristianopels-Bredavik 1:28

VÄRDEUTLÅTANDE. Karlskrona Kristianopels-Bredavik 1:28 VÄRDEUTLÅTANDE Karlskrona Kristianopels-Bredavik 1:28 Karlskrona Kristianopels-Bredavik 1:28 2(5) VB nr:18102 F- 2118-17-10 VÄRDERING OCH BESKRIVNING ALLMÄNT Värderingsobjekt: Karlskrona Kristianopels-Bredavik

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Metria FastighetSök - Stenungsund Brattås 1:1

Metria FastighetSök - Stenungsund Brattås 1:1 Fastighet Beteckning Stenungsund Brattås 1:1 Nyckel: 140180664 Distrikt Spekeröd Socken: Spekeröd Adress Adress Hålt 201 444 93 Spekeröd Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 2017-01-20 Senaste

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Takpannan i Linköping Linköpings kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Takpannan i Linköping Linköpings kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 2017-1-0061-001 HSB Brf Takpannan i Linköping Linköpings kommun sida 2(4) HSB Brf Takpannan i Linköping VBnr: 18049 F-2487-17-05 Lgn nr. 2017-1-0061-001 ALLMÄNT Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastigheten Säffle Gisslebyn 1:93

Fastigheten Säffle Gisslebyn 1:93 Fastigheten Säffle Gisslebyn 1:93 2017-04-11 2 (8) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Typkod: 220 Kommun: Säffle Församling: Långserud Adress: Gisslebyn Granliden Fastigheten innehas med: Äganderätt

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-04-08 1(4) KFM:s dnr: F-498-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Mantebo 1:30 Kommun Vimmerby Socken Locknevi Adress Dalsjö 119, 593 71 Ankarsrum Fastigheten innehas med

Läs mer

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m²

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m² Objektbeskrivning Välkommen Långaryd Utgångspris: 1 400 000 kr, Boarea: ca 300 m² Mäklare: Kenneth Jonsrud Telefon: 0345-103 82, Mobiltelefon: 0707-44 06 10 e-post: kenneth.jonsrud@maklarhuset.se Mäklarens

Läs mer

Fastigheten Arvika Gunnarskogs-Berga 1:64

Fastigheten Arvika Gunnarskogs-Berga 1:64 Fastigheten Arvika Gunnarskogs-Berga 1:64 2016-07-07 2 (9) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Gunnarskogs-Berga 1:64 Typkod: 220 Kommun: Arvika Församling: Okänd Adress: Bergatorp

Läs mer

Vilhelmina Strömnäs 1:49

Vilhelmina Strömnäs 1:49 Vilhelmina Strömnäs 1:49 2017-04-05 2 (8) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Vilhelmina Strömnäs 1:49 Typkod: 220 Kommun: Vilhelmina Församling: Adress: Strömnäs 99, 912 97

Läs mer