Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren Filmen beskriver den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås med utgångspunkt från de fyra områdena forskning/ utbildning, näringsliv, kultur och idrott. Filmen finns på swedbanksjuharad.se

3 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 6 Året i sammandrag 8 Privatmarknad 10 Företagsmarknad 12 Digitala tjänster 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 14 Omvärldsförhållanden 16 Resultat och lönsamhet 18 Finansiell struktur 21 Åtaganden utanför balansräkningen 21 Derivatinstrument 21 Affärsvolym 22 Kapitalsituation 23 Likviditetssituation 24 Riskhantering och kapitalplanering 30 Osäkra fordringar 30 Höjd kreditrating 30 Övriga väsentliga händelser 30 Investeringar 31 Osäkerhetsfaktorer 31 Hållbarhet och miljö 33 Personal Sid 33 Vinstandelssystem 34 Händelser efter rapportperiodens utgång 34 Styrelsens förslag till vinstdisposition 34 Utsikter Ekonomisk information avseende Definitioner och använda begrepp 40 Fem år i sammandrag 41 Nyckeltal 42 Finansiella rapporter 82 Förslag till vinstdisposition samt yttrande från styrelsen 83 Revisionsberättelse 84 Styrelse 86 Ledningsgrupp 88 Bolagsstyrning Organisationsnummer Styrelsens säte är i Borås Årsstämman äger rum tisdagen den 17 mars klockan på Swedbank Sjuhärads huvudkontor i Borås Årsredovisningen finns även att hämta på Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

4 Verkställande direktörens kommentarer I en bygd som är fylld av framtidstro och kraft är det en glädje och ynnest att vara bank-vd. Inte minst efter ett positivt 2014 där vår förankring och vår närhet till kunderna än en gång visat sig vara nyckeln till framgång. Vår kunskap och medvetenhet om omvärldens stora påverkan, kombinerat med den lokala närvaron, har lett till ett starkt resultat Ett resultat som gör att vi fortsätter att slå snittet för storbankerna när det gäller lönsamhet. Den utveckling Swedbank Sjuhärad har haft och fortsätter att visa 2014, har sin bas i individer och hade varit omöjlig utan dem medarbetarna i banken. Varje dag gör bankens dryga 160 medarbetare ett nära, uthålligt och fokuserat arbete för varje enskild kund. De medverkar till affärer, transaktioner, husköp och lån med sunt förnuft och stor passion. Sammantaget är bankens medarbetare starkt engagerade i arbetet som får Sjuhäradsbygden att må lite bättre och stå lite starkare i konkurrensen och i den turbulenta omvärlden. Jag känner stolthet att få samarbeta med dem och är ödmjukt tacksam för uppgiften att vara VD. Resultat som många kan vara stolta över Det är många som har del i och glädje av vårt fina resultat, ja kort sagt hela Sjuhäradsbygden. Under våra totalt 184 år som en fristående bank har vi aldrig presterat ett bättre resultat: 287 mkr. Våra kunder, liksom invånarna i Sjuhärad, har fördelar med en välpresterande och välfungerande bank. Kunderna vet att vi står trygga i en ibland orolig omvärld och att vi finns till för dem. Bygden får via vår huvudägare Sparbanksstiftelsen Sjuhärad ta del av en rejäl utdelning, som för 2014 blir 25,3 mkr. Det är roligt att nämna siffror och här kommer några: + 8 procent, 49 mdr, 18,3 procent samt mkr. Detta handlar om att vår affärsvolym ökade med 8 procent till drygt 49 mdr och att kärnprimärkapitalrelationen steg till 18,3 procent (från 17,5 procent 2013) och vår kapitalbas nu är mkr (+ 177 mkr jämfört 2013). Möjligen kan man beklaga sig över att våra totala marginaler minskat något, men som jag skrev redan 2011 vi är nu på mer normala och sunda marginaler för bankverksamhet. Även om alla siffror finns senare i denna skrift, är det ytterligare en jag vill peka ut speciellt nämligen 230 mkr som är våra rörelsekostnader för Det innebär att vi har sänkt kostnaderna för tredje året i rad och att de är lägre än vad de var för tio år sedan. Att vara kostnadseffektiv och stabil är viktigt för en bank. En annan glädjande sak med 2014 är succén vad gäller vår nya mobilapp som idag redan har fler än användare och är rejält uppskattad. Den snabba och kraftiga digitaliseringen av vår verksamhet tar inte bort kärnan det personliga mötet som skapar den starka lokala bank vi är. Våra medarbetare möter i en ökande omfattning dagligen våra kunder och diskuterar deras möjligheter och deras problem. Vi vet att närhet, engagemang och lokalt tagna beslut skapar relationer och värden för generationer i Sjuhärad. Våra reviderade värderingar Redan 2013 gjorde vi en genomlysning av vår vision och mission. Med alla de förändringar som skett inom bank- och finansområdet, inte bara här i Sjuhärad och i Sverige utan i hela världen, ville vi göra ett rejält arbete. Det ledde till att ny vision och ny mission presenterades under Under det år som nu gått har revideringen fortsatt med våra kärnvärden, ett arbete som engagerat alla anställda och även våra kunder. Detta arbete utmynnade i något som vi kallar Sjuhäradsformeln. Den formeln tar sitt ursprung i vår start 1831 och leder oss in i framtiden. Basen är, nu som då, att förtroende och 2 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

5 lönsamhet går hand i hand. Det innebär att vi ska vara lokalt förankrade, anpassningsbara, långsiktiga, vårda varandras kunder, ha korta beslutsvägar, leverera mervärde och ta sunda affärsbeslut. När arbetet presenterades fanns samtliga värderingar knutna till någon av alla de skulpturer som finns här i Sjuhäradsbygden. Exempelvis Pegasus i Kinna illustrerar långsiktighet för det sägs att den som har en vän i Pegasus har en vän för alltid. Det är så vi, var och en av oss 160 medarbetare, kontinuerligt strävar efter att bli betraktade en långsiktig och nära vän. För att skapa den andan och den inställningen krävs att man uppskattar och värdesätter att arbeta nära kunden och det ställer krav på mer än formell kompetens. Den sociala kompetensen är minst lika viktig. I vår rekrytering är vi noga med att tidigt ta in unga och potentiella framtida medarbetare via högskolan som sommarvikarier och för extraarbete under terminen. Genom en medveten och strukturerad rekryteringsprocess ser vi till att Sjuhäradsformeln får fäste direkt. Som många vet har jag ett visst fotbollsintresse så låt mig avslutningsvis söka dra en liten liknelse jag tidigare gjort. Visst kittlar det att vissa dagar få spela fotboll som Brasilien. Men istället för brasilianska soloraider och dribblingar, tränar och spelar vi som Tyskland och når resultat med teamarbete, kvalitet, uthållighet och långsiktighet. Vi vill ju vinna, och vi vill göra det varje dag för våra kunder och deras affärer. Det är vår Sjuhäradsformel, den som fortsatt ska leda oss till framgång för våra kunder och för bygden. Bosse Johansson Verkställande direktör Rating som ger starkt betyg Få har undgått att notera diskussionerna och besluten som följde på finanskrisen. För oss i bankvärlden har en avsevärd skärpning vad avser kapital, likviditet och arbetsprocesser skett. Vi var förberedda och har idag med god marginal den styrka som regelverket kräver. För att skapa ytterligare stabilitet tog vi steget att ge ut egna obligationer som noteras på obligationsbörsen. I samband med detta tog vi beslutet att låta oss få en rating av Standard & Poor s ett av de viktigaste ratinginstituten. Efter ett avsevärt arbete, där de genomlyste allt i banken, inte minst processer, strukturer och rutiner för riskhantering kom de fram med bedömningen A- och bedömningen strong capacity to meet its financial commitments. Det innebär att vi med god marginal uppnår det man benämner investment grade, trots att vi är en av de minsta bankerna i Europa som har en rating av Standard & Poor s. Sjuhärad får tillbaka Varje år är det med stor glädje vi ger våra ägare utdelning för vi vet att merparten går direkt tillbaka till Sjuhäradsbygden och dess invånare och kunder. Låt mig bland alla de olika projekt och individer som får stöd och bidrag (inte minst Högskolan i Borås) nämna Mina Möjligheters Dag. Det är ett arrangemang som banken genomför i samarbete med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Utbildningsförvaltningen i Borås Stad. Dagen innebär att vi bjuder in förstaårsgymnasisterna i våra kommuner till en föreläsningsdag och ett arbete kring värdegrund. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

6 Swedbank Sjuhärad i korthet Swedbank Sjuhärad är en fristående bank och har så varit sedan banken grundades år De första 164 åren verkade banken som sparbank. År 1995 ombildades sparbanken till aktiebolag. Huvudägare är Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som lämnar bidrag inom en rad områden i syfte att stödja bygdens utveckling. En god ekonomisk utveckling i banken kommer därmed bygden och dess invånare till godo. Med totalt privatkunder, företagskunder och en affärsvolym på 49 miljarder är Swedbank Sjuhärad den näst största banken bland medlemsbankerna i Sparbankernas Riksförbund. Vision Banken som möjliggör ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld. Mission Skapa en hållbar och lönsam affär genom kompetens och personligt engagemang för kundens bästa. Mål Räntabiliteten på anpassat eget kapital ska överstiga genomsnittet för de svenska börsnoterade bankerna och kärnprimärkapitalrelationen ska vara högre än hos var och en av de svenska börsnoterade bankerna (dock lägst 10 procent). Kärnvärden Närhet Engagemang Värdeskapande. Sjuhäradsformeln Den personliga relationen, de korta beslutsvägarna, närheten och engagemanget. Alla är de faktorer som skapar verkligt värde för dagens kunder. Så har det varit sedan banken startade och det är bankens rättesnöre också för framtiden. För Swedbank Sjuhärad går lönsamhet och förtroende hand i hand. Banken benämner det Sjuhäradsformeln en unik formel som kännetecknar bankens arbetssätt. Formeln som är en fördjupning av bankens vision och mission har arbetats fram under året tillsammans med samtliga medarbetare. Sjuhäradsformeln består av sju ingredienser som symboliseras av sju välkända skulpturer och beskriver de starka värderingar som kännetecknar banken. Lokal förankring, anpassningsbar, långsiktighet, vårda varandras kunder, korta beslutsvägar, mervärde och sunda affärsbeslut. De sju skulpturerna är alla välkända, lokala landmärken i Sjuhärad. Sjuhäradsformeln beskrivs närmare på kommande sidor i denna årsredovisning. Verksamhetsområde och kontor Banken bedriver verksamhet inom det geografiska området som utgörs av de fyra kommunerna, Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga. Verksamheten täcker därmed större delen av Sjuhäradsbygden i Västra Götaland. Borås Allégatan 55 Privatkontor Företagskontor Sandared Alingsåsvägen 1 Bollebygd Göteborgsvägen 15 Dalsjöfors Storgatan 24 Fristad Stora vägen 25 Svenljunga Stationsgatan 1 Kinna Boråsvägen 33 Sätila Hyssnavägen 1 Stadskartan 4 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

7 Sjuhäradsformeln Lokal förankring Banken kommer aldrig att bli starkare än samhället vi verkar i. Som samhällsmedborgare har vi rollen som motor för bygdens utveckling. Både som kommersiell aktör och som aktiv sponsor till idrott, kultur och utbildning. I mötet med våra kunder är vår lokala förankring unik. Vi känner våra kunder och har en förståelse för deras behov. Bygdens framgång är vår. Och vår är bygdens. 5 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

8 Året i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 287 mkr (262 mkr) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,7 procent (14,0 procent) K/I-talet före kreditförluster uppgick till 43 procent (46 procent) Kreditförlustnivån uppgick till 0,06 procent (0,07 procent) Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,4 procent (17,5 procent) Likviditeten uppgick till mkr (2 880 mkr) Likviditetstäckningsgraden ökade till 507 procent (189 procent) Affärsvolymen ökade med 8 procent och uppgick till mkr Mobilbanken anslutna kunder Swish anslutna kunder Internetbanken anslutna kunder Telefonbanken Självbetjäning anslutna kunder Telefonbanken Personlig Service kundsamtal % % 25 Börsnoterade banker 25 Börsnoterade banker 20 Swedbank Sjuhärad 20 Swedbank Sjuhärad Räntabilitet i Swedbank Sjuhärad jämfört med genomsnittet hos de svenska börsnoterade bankerna Kärnprimärkapitalrelation i Swedbank Sjuhärad jämfört med genomsnittet hos de svenska börsnoterade bankerna (hänsyn tagen till övergångsregler). 6 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

9 Sjuhäradsformeln Anpassningsbar Vi arbetar med det stora företagets styrkor och det mindre företagets anpassningsbarhet. Då är vi alltid konkurrenskraftiga när omvärlden förändras. Genom att fråga oss hur det vi gör idag kan göras ännu bättre imorgon så utvecklas vi ständigt. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

10 Privatmarknad Våra kunder I verksamhetsområdet som består av Bollebygds kommun, Borås stad, Marks kommun och Svenljunga kommun bor drygt personer. Vid verksamhetsårets utgång hade banken cirka privatkunder. Av dessa beräknas knappt ha banken som sin huvudsakliga bankförbindelse. Bankens uppskattade marknadsandel uppgår därmed till cirka 50 procent. Kundanpassat och strukturerat arbetssätt Den personliga kontakten är väsentlig för både kunderna och för banken, samtidigt som efterfrågan på ny teknik för att hantera enklare bankärenden ökat kraftigt de senaste åren. Bankens 9 kontor är navet i erbjudandet och här erbjuds rådgivning inom områden som spara, placera, betala, låna, försäkring och juridik. Ambitionen är att ägna maximalt fokus på kunderna och deras specifika behov varför de flesta administrativa uppgifter hanteras på interna avdelningar. Kraven på medarbetarnas kompetens ökar hela tiden från såväl kunder som myndigheter, varför banken under många år investerat både tid och pengar i ändamålsenlig utbildning. Det innebär även att medarbetarnas yrkesroller anpassas, tydliggörs och specialiseras utifrån det kunderna efterfrågar och förväntar sig. Omkring privatkunder har idag valt att ha en personlig rådgivare. Till sin hjälp har rådgivarna ett väl utvecklat systemstöd för att ta fram och dokumentera råd för kundens placering med utgångspunkt från kundens behov, riskbenägenhet, erfarenhet och aktivitet. Råden speglar bankens syn på världens olika marknader och de produkter som finns att tillgå. Helkundserbjudande - Nyckelkund Banken erbjuder privatkunder en helhetslösning, Nyckelkund, som gör det lättare för kunden att överblicka och sköta sin ekonomi. Kunden får tillgång till ett flertal tjänster såsom Bank- och betalkort, Mobilbanken, Internetbanken och Telefonbanken för att på ett enkelt sätt kunna hantera sin vardagsekonomi. Nyckelkunder blir årligen inbjudna till ekonomisk rådgivning samt en genomgång av kundens framtida pension. Rådgivningen anpassas efter kundens ekonomiska förutsättningar och behov. genomförs kundundersökningar regelbundet. I den senaste undersökningen som genomfördes under 2014 stod banken sig väl. Glädjande var att såväl Privat- som Företagskunderna visade sig vara mycket nöjda med banken. Extra nöjda var de kunder som anslutit sig till och börjat använda bankens Mobila tjänster. Relationen till kunden samt kundens förtroende för banken är nyckelfaktorer till långsiktiga framgångar. Kundens individuella behov är därför alltid utgångspunkten i försäljningsarbetet. Fullskalig försäkringsaffär Banken har ett fullsortimentserbjudande som omfattar sak-, liv-, och trygghetsförsäkringar. Försäkringserbjudandet uppskattas mycket av kunderna och denna affär har utvecklats väl genom åren. Private Banking Marknaden för Private Banking fortsätter att växa. Detta gäller särskilt i Sjuhäradsbygden som är en företagarbygd. Swedbank Sjuhärad har den största enheten för Private Banking i området och består idag av 15 medarbetare med olika kompetenser och ansvarsområden. Bankens verksamhet har uppvisat en stark tillväxt både i antal kunder och förvaltat kapital. I bankens nätverk finns även djup kompetens när det gäller köp och försäljning av bolag, ägarplanering, bildande och administration av stiftelse samt skatterådgivning. Grunden i bankens Private Bankingerbjudande är traditionell investeringsrådgivning kombinerat med hög service och tillgänglighet. Banken har ett av marknadens mest attraktiva erbjudande genom samarbete med ett flertal av de främsta förvaltarna i världen inom sina respektive områden. Inom Private Banking finns tre verksamheter: rådgivning, värdepappershandel och diskretionär förvaltning. Efterfrågan på dessa tjänster har ökat kontinuerligt och banken har under året tillfört resurser för att utveckla detta område ytterligare. Inriktning på kundens behov Banken är till stora delar en försäljningsorganisation. Affärer i bank är normalt sett långsiktiga, d.v.s. de tjänster banken tillhandahåller ska fungera väl under lång tid framöver. Kundnöjdhet är för banken av allra största vikt. För att kunna leva upp till kundernas förväntningar 8 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

11 Sjuhäradsformeln Långsiktighet Bank är ett maratonlopp. Inte ett hundrameterslopp. Bankaffärer är långsiktiga till sin natur, och det är de återkommande affärerna som skapar verkliga resultat över tid. Långsiktigt agerande ställer krav på både vår kunskap och fantasi. Om oss själva och våra kunder. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

12 Företagsmarknad Kunder Inom företagssegmentet har banken cirka kunder. Med utgångspunkt från var kunden har sin huvudsakliga bankförbindelse bedöms bankens marknadsandel på företagsmarknaden uppgå till drygt 40 procent inom verksamhetsområdet. Att förstå kundens affär Grunden i arbetet på företagssidan bygger på väl genomtänkta och frekventa kundkontakter, som till stor del sker med banken som initiativtagare. Syftet är att skapa mer affärer som alltid ska vara relaterade till kundens behov. Att förstå kundens affär är en avgörande komponent för att banken ska bli en affärspartner som kunden har stor affärsmässig nytta av. Att förstå kundens affär innebär bland annat att rådgivaren måste kunna se sammanhangen i de faktorer som påverkar företaget, samt förstå företagsledningens prioriteringar. Det är bankens övertygelse att det är genom det nära samarbetet och förståelsen som de allra mest gynnsamma och bärkraftiga affärerna skapas. I att känna kundföretaget väl ligger också att bevaka och vara väl förtrogen med de risker som kan uppkomma i verksamheten. Det ger utrymme för ett proaktivt agerande till exempel i de fall problem uppkommer. Främjande av nyföretagande Banken deltar på flera olika sätt i arbetet för att främja nyföretagandet i verksamhetsområdet genom att aktivt stödja olika organisationer inriktade på företagandet. Finansiering av nystartade företag är viktigt för bygdens bank som under många år varit affärspartner till i snitt två nya affärsverksamheter i veckan. Entreprenörsanda präglar bygden Sjuhäradsbygden har haft en god utveckling under en lång period och har också klarat de senaste årens turbulens på ett bra sätt. En av flera orsaker till det är den entreprenörsanda som präglar bygden. Att människorna är fyllda av energi och tillförsikt finns många exempel på. Den textila näringen ligger i framkant, både vad gäller Textilhögskolan och företag i konfektionsbranschen. Våren 2014 invigdes Textile Fashion Center som är ett kreativt centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil och mode men även inom andra områden. Textile Fashion Center är ett levande exempel på samverkan på riktigt. All den framtidsanda och de visioner som centret rymmer är resultatet av en satsning från flera olika aktörers sida i Boråsregionen. Borås är en stad som växer och har framtidstro vilket inte minst visar sig genom det stora intresse som råder för nyetableringar av företag i Borås och Viared. Under flera år har företag från Sjuhäradsbygden placerat sig väl i Dagens Industri s tävling om Sveriges Gaseller. Företagsbetalda försäkringar Banken är verksam som försäkringsförmedlare av liv- och pensionsförsäkringar åt ett stort antal försäkringsbolag. Verksamheten utvecklas positivt och banken har etablerat sig på marknaden som en fullvärdig och respekterad aktör. Försäkringsspecialisterna i banken kan erbjuda kunderna ett omfattande utbud av försäkringslösningar från de största och mest välrenommerade försäkringsgivarna. Banken fortsätter att utvecklas som en viktig aktör och förmedlare av privat- och företagsbetald liv- och pensionsförsäkring. Fortsatt stor aktivitet inom utlandsaffären Sjuhäradsbygden är av tradition en region präglad av handel. Handeln med andra länder är utbredd och en rad importörer med omfattande verksamhet inom till exempel textil, konfektion och design finns baserade i bygden. Utlandsverksamheten, med allt ifrån utlandsbetalningar till utlandsfinansieringar, är därmed en naturlig och mycket viktig gren inom företagsmarknaden. Banken har därför specialister placerade i Borås. Närheten till dessa uppfattas som mycket positivt av kunderna. 10 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

13 Sjuhäradsformeln Vårda varandras kunder Tillsammans bidrar vi alla till ökad kundnytta. När kundens bästa är i fokus spelar hierarkier och kundansvar en sekundär roll. Om våra kundrelationer står och faller med enstaka medarbetare är vi ute på tunn is. Vi bryr oss om varandras kunder som om de vore våra egna alla kunder är bankens. Så bygger vi hållbara relationer. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

14 Digitala tjänster Nära banken var du än är Utöver kontoren har kunden ytterligare kanaler att välja på i sina kontakter med banken, dels Telefonbanken med både självbetjäning och personlig service, dels Internetbanken och mobila tjänster. I alla kanalerna utvecklas innehållet allt mer och tillgängligheten är hög. Vår telefonbank har sin placering i Borås. Här hanteras det mesta som rör kundernas ekonomi, precis som på vilket bankkontor som helst. Kunden får hjälp med bankärenden och kan även erbjudas rådgivning direkt via telefon. Telefonbanken är integrerad med bankens kundtjänst och telefonväxel. Banken bedömer den lokala närvaron och kännedomen om den lokala marknaden som viktig för kunderna. Enhetens relativa litenhet skapar också en mer personlig kontakt. För banken är det ur profileringssynpunkt viktigt att vara synlig i moderna forum. De sociala medierna är en naturlig mötesplats för många av bankens kunder. Banken vill vara nära kunden, där kunden finns. Bankens hemsida är en attraktiv kanal för marknadsföring och kommunikation med kunderna. Det genom att alla nyheter, kampanjer, erbjudanden och produktinformation presenteras i detta forum. Totalt under 2014 hade hemsidan cirka 4,1 miljoner besök. Mobilbanken blir i allt större utsträckning huvudkanal för vardagsekonomin. Kunden har alltid nära till banken, var hon eller han än befinner sig. I takt med den tekniska utvecklingen i omvärlden utökas denna möjlighet. Cirka kunder har anslutit sig till Mobilbanken, kunder har anslutit sig till Swish. Swish är en mobil betaltjänst mellan privatpersoner, där man enkelt skickar och tar emot pengar via mobilnumret. Det är ett exempel på kundernas allt större teknikmognad och visar även på vikten av att ligga långt framme i den tekniska utvecklingen. Samarbete runt internetbank och mobila tjänster Banken har valt att inte ha egna internet- och mobiltjänster utan samarbetar istället med Swedbank AB (publ). Innehållet i tjänsterna utvecklas hela tiden och allt fler kunder utnyttjar Internetbanken och Mobilbanken för många av sina mer rutinmässiga ärenden. Cirka kunder är nu anslutna till internetbankstjänsten. 12 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

15 Sjuhäradsformeln Korta beslutsvägar Vi hanterar frågor där de uppstår och fattar beslut så nära kunden som möjligt. Byråkrati tar kraft, tid och pengar. Vi arbetar annorlunda. Korta beslutsvägar ger oss mer tid att göra det vi gör bäst. Vi tränar oss ständigt i att fatta beslut och ta ansvar. Att motarbeta vår rädsla för att göra fel. Att känna tillit och förtroende internt. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

16 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Omvärldsförhållanden Splittrad konjunkturåterhämtning Konjunkturen förbättrades i långsam takt under 2014 både i Sverige och i den närmaste omvärlden. Den ekonomiska statistiken under hösten tyder dock på att återhämtningen i många länder har kommit in i en svagare fas där bl.a. hög skuldsättning utgör en dämpande faktor. Utvecklingen har också påverkats negativt av den geopolitiska situationen i Ukraina och i Mellanöstern. Det relativt låga resursutnyttjandet i världsekonomin håller inflationen på en låg nivå, i många fall väl under de mål som finns i penningpolitiken. Konjunkturåterhämtningen har fortsatt i USA gynnad av fallande energipriser och lägre räntor. Det har bl.a. avspeglat sig i fallande arbetslöshet under flera år. Den amerikanska centralbankens successiva avveckling av de massiva stimulanser som varit igång under några år har hittills varit relativt framgångsrik. Konsekvenserna av den minskade likviditeten på finansmarknaderna tycks ha haft begränsade effekter. Efter att centralbanken avslutat sina obligationsköp under hösten har man också aviserat att tidpunkten för en höjning av den viktigaste styrräntan närmar sig, även om inflationen fortfarande är låg. Det antas ske under 2015, vilket skulle vara den första höjningen sedan Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har däremot återigen stannat av bl.a. genom en sämre utveckling i den tyska ekonomin. Förnyad oro har blossat upp kring Greklands förmåga att klara sina åtaganden. Inflationen fortsatte att sjunka och risken för deflation har blivit mer påtaglig. Den europeiska centralbanken sänkte under hösten styrräntan till rekordlåga 0,05 procent. Dessutom aviserades ett omfattande uppköpsprogram av obligationer, som ska genomföras fram till hösten Även detta var en åtgärd för att motverka deflation och stärka tillväxten. Åtgärderna har bl.a. medfört att euron tappat väsentligt mot t.ex. den amerikanska dollarn. För euroområdet i stort krävs sannolikt ytterligare reformer av statsapparaten och andra strukturella åtgärder för att komma till rätta med utvecklingen. Vägen till ekonomisk balans i euroområdet framstår därmed som lång och svår. Tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad bild med stark utveckling i Indien efter de strukturreformer man implementerat samtidigt som tillväxttakten i Kina minskade, om än från en internationellt sett hög nivå. De grundläggande obalanserna i den internationella ekonomin med hög skuldsättningsgrad och betydande budgetunderskott i många länder utgör ett kvarstående problem även om situationen förbättrats gradvis. Det i kombination med de geopolitiska riskerna kopplade till Ukraina och Ryssland samt Mellanöstern gör att det föreligger risk för återkommande turbulens på finansmarknaden. Det är också värt att notera att den finansiella situationen för närvarande är exceptionell. Inflation och räntor är på mycket låga nivåer och de omfattande finansiella stödåtgärderna i USA och Europa har varit igång i sju år. Det har bl.a. medverkat till kraftigt ökade tillgångsvärden och mycket låga kreditspreadar som möjligen inte återspeglar den verkliga risknivån. Under hösten har emellanåt tillfälliga korrektioner skett i form av fallande aktiekurser och stigande kreditspreadar. Svensk ekonomi Svensk ekonomi har haft en relativt stabil utveckling vid en internationell jämförelse även om den parlamentariska situationen efter höstens val skapat viss % 10,0 8,0 % 4,0 3,5 3,0 Reporänta STIBOR 3M SE GVB 10Y 6,0 2,5 4,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,5-2, , Diagram 1: Kvartalsvis BNP-utveckling i Sverige Källa SCB. Diagram 2: Ränteutveckling under Källa Riksbanken. 14 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

17 osäkerhet. BNP steg med cirka 2 procent under årets första tre kvartal där den privata konsumtionen samt bostadsbyggandet stod för huvuddelen av uppgången. Utvecklingen drevs på av låga räntor, stigande realinkomster och högre sysselsättning. Utvecklingen för den inhemska tjänstesektorn var god medan exportindustrin mötte en svagare omvärldsefterfrågan framför allt från euromarknaden, vilket bidrog till minskad industriproduktion. Konsumentprisindex mätt som KPI minskade med 0,3 procent i december 2014 jämfört med motsvarande månad året innan. KPIX, d.v.s. utan påverkan av de fallande bostadsräntorna, uppvisade en ökning på måttliga 0,5 procent. Inflationen blev därmed lägre än förväntat bl.a. påverkad av fallande råvarupriser och ligger långt under Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Det tillsammans med fortsatt låga inflationsförväntningar tvingar Riksbanken att använda de medel som står till buds för att pressa upp inflationsförväntningarna, bl.a. genom sänkta styrräntor. En tydlig risk i svensk ekonomi utgörs av hushållens höga skuldsättning inte minst i kombination med högt uppdriva priser på bostäder. Även om ökningstakten för hushållsutlåning har avtagit under några år ligger takten fortfarande på en hög nivå, eller cirka 5 procent. Hushållens skuldsättning i förhållande till disponibla inkomster låg på cirka 175 procent. Den nivån har visserligen varit stabil under något år men relationen är trots allt hög både i ett historiskt perspektiv och vid en internationell jämförelse. Räntemarknaden Den svenska kronan har försvagats påtagligt framför allt mot den amerikanska dollarn, vilket gynnar exportnäringen men missgynnar importerande företag. Tillväxt i kombination med låg inflation eller rent av deflation har satt Riksbanken i en svår situation. Å ena sidan måste hänsyn tas till de låga inflationsförväntningar och å andra sidan den finansiella stabiliteten, bl.a. påverkad av de risker som är förknippade med hushållens höga skuldsättning. Riksbanken sänkte under året REPOräntan vid 2 tillfällen från 0,75 procentenheter vid årets ingång till 0,00 procent vid årets utgång. Efter årsskiftet har ännu en sänkning genomförts, denna gång till den historiska nivån -0,10 procent. Trots denna nivå kan ytterligare sänkningar av styrräntorna inte uteslutas. De låga inflationsförväntningarna och den höga likviditeten har också medfört att de långa räntorna fallit kraftigt, vilket gjort att avkastningskurvan är mycket flack. Svenska statsobligationer med en löptid på 10 år handlades på så låga nivåer som 0,95 procent vid årsskiftet, vilket kan jämföras med 1,80 procent året innan. Efter årsskiftet har räntenivån fallit ytterligare och statspapper på löptider upp till 5-6 år handlas till negativa räntor. Kreditspreadarna har fortsatt att falla och även de befinner sig på historiskt sett mycket låga nivåer. Fallet har skett i takt med att placerare sökt högre avkastning och därmed varit beredda att acceptera en högre risknivå. Utvecklingen har också påverkat räntorna på stibormarknaden där skillnaden mellan REPO-räntan och t.ex. 3-månaders stibor har fortsatt att minska. Aktiemarknaden Den stora tillgången på likviditet, den ökade riskaptiten samt det fallande ränteläget medförde att det stora flertalet av världens börser hade en mycket stark utveckling under året. Stockholmsbörsen steg under året med cirka 10 procent. Även 2013 var ett starkt börsår med en uppgång på 23 procent. Världsindex steg under 2014 med cirka 9 procent. Efter flera år av närmast obruten uppgång framstår värderingsnivån som alltmer utmanande. Eventuella negativa händelser kan därmed få stor effekt för det fall marknadens sentiment förändras till det sämre. Index OMX MSCI SEK 10 1 EUR 1 USD Diagram 3: Stockholmsbörsen OMX samt världsindex (MSCI) Diagram 4: Valutakursutveckling Källa Riksbanken. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

18 Valutamarknaden Den svenska kronan har försvagats betydligt under året mot en rad valutor, inte minst mot den amerikanska dollarn och det brittiska pundet. Året har karaktäriserats av vad som närmast liknas vid ett valutakrig där många länder försöker hålla nere värdet på den inhemska valutan för att inte skada exportmöjligheterna. Schweiz tvingades t.ex. ge upp sin tillfälliga knytning till euron, varpå schweizerfrancen steg kraftigt. Danmark kämpar med liknande problem. Resultat och lönsamhet Sammanfattning Året har präglats av en långsam konjunkturförbättring med stöd av hög likviditet, vilket medverkat till fallande räntor och stigande tillgångspriser. Inflationen har legat på en nivå långt under de mål som finns för penningpolitiken. Det tvingar fram allt mer drastiska åtgärder för penningpolitiken, som möjligen tvingas dra ett alltför stort lass för att få fart på tillväxten. Fortfarande utgör dock de grundläggande obalanserna i den internationella ekonomin, bl.a. i form av hög skuldsättning, ett kvarstående problem. För bankens del går 2014 till historien som det resultatmässigt bästa året sedan banken bildades Trots fallande ränteläge, som hade en klart negativ inverkan, steg bankens rörelseresultat och lönsamheten var mycket god. Bankens kapitaltäckningssituation har fortsatt att stärkas i linje med bankens uttalade målsättning. Likviditetssituationen har förbättrats påtagligt från ett redan tidigare starkt läge. Aktivitetsnivån har varit hög med många rådgivningsmöten, ett stort intresse för placeringar och, inte minst, de nya digitala kanalerna som förenklar vardagstjänsterna i kontakterna med banken. Sammantaget har det bidragit till god volymutveckling. Rörelseresultatet uppgick till 287 mkr jämfört med 262 mkr under föregående år. Intäkterna ökade med 4 procent samtidigt som rörelsekostnaderna minskade med 1 procent. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,7 procent (14,0 procent under föregående år). K/Italet före kreditförluster, d.v.s. kostnaderna i relation till intäkterna, uppgick till 43 procent (46 procent). Utlåningen till allmänheten ökade med 4 procent medan inlåningen ökade med 1 procent. Den totala affärsvolymen ökade med 8 procent och uppgick till mkr. Likvida medel, i form av kassamedel, utlåning till kreditinstitut samt obligationer och andra räntebärande värdepapper uppgick till mkr (2 880 mkr). Likviditetstäckningsgraden (LCR) uppgick till 507 procent (189 procent). Det nya likviditetsmåttet som ska visa hur stabil finansieringen är (NSFR) uppgick till 163 procent. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,42 procent (17,49 procent). Kapitaltäckningsgraden uppgick likaledes till 18,42 procent, vilket kan jämföras med det lagstadgade minimikravet enligt pelare I på lägst 8 procent. Styrelsen föreslår årsstämman en höjd aktieutdelning på 25 kr per aktie. Det innebär en aktieutdelning på totalt 50 mkr, vilket motsvarar 22 procent av 2014 års rörelseresultat efter schablonskatt. Intäkter Räntenettot ökade med 2 procent till 316 mkr. Det fallande ränteläget påverkade visserligen räntenettot negativt, dels i form av lägre REPO-ränta, dels genom att skillnaden mellan stiborräntor och REPO-räntan Sammandrag av resultaträkning Förändring Tkr i belopp i procent Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga administrationskostnader % Avskrivningar % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster, netto % Rörelseresultat % 16 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

19 minskade något. Det medförde bl.a. lägre marginaler på transaktionsinlåning samt minskad avkastning på bankens likviditet. Det kompenserades dock av högre medelvolymer för utlåningen, som var 6 procent högre, samt för inlåningen, som var 3 procent högre. En bidragande orsak till det bättre räntenettot var också att jämförelsevis dyr inlåning på fasträntekonton till stor del sökt sig till andra placeringsformer såsom ränte- och aktiefonder. Totalt sett har det bidragit till att marginalerna på sparandeinlåning förbättrats. Det är dock värt att notera att den negativa inverkan av det fallande ränteläget blev något mer påtaglig mot slutet av året. Provisionsnettot förbättrades med 8 procent och uppgick till 210 mkr. Det var framför allt värdepappersprovisionerna som ökade som en följd av positiva kapitalflöden och stigande kurser på aktie- och räntefonder. Värdepappersprovisionerna ökade med 11 mkr. Utlåningsprovisionerna ökade med 4 mkr i kraft av högre utlåningsvolymer för förmedlade bolån. Generellt sett har marginalerna på bolånemarknaden förbättrats under året. För bankens del har dock den marginalhöjningen i sin helhet motverkats av försämringar i avtalet med Swedbank Hypotek. Nettot av provisioner och kostnader inom betalningsförmedling minskade beroende på ett lägre clearingnetto. Det i sin tur var en följd av bankomatsamarbetet som inleddes under våren föregående år. Det har inneburit ökade kostnader och minskade intäkter för automatuttag. Nettoresultat av finansiella transaktioner hade en svagt negativ utveckling och uppgick till minus 1 mkr. Posten består i sin helhet av värdeförändringar i bankens innehav av räntebärande värdepapper. Sammantaget ökade rörelseintäkterna med 20 mkr eller 4 procent till 530 mkr. Kostnader Personalkostnaderna minskade med 1 procent och uppgick till 132 mkr. Avtalsenliga löneökningar på cirka 3 procent motverkades av att medelantalet anställda minskade med 6 heltidstjänster. I likhet med tidigare har banken ett vinstandelssystem som omfattar samtliga bankens tillsvidareanställda. Utfallet förutsätter att lönsamheten i banken överstiger snittet hos de svenska börsnoterade bankerna. Lönsamheten under året uppfyllde dessa kriterier varför en avsättning gjorts med maximalt belopp, vilket också var fallet under föregående år. Beloppet avsätts i sin helhet till en stiftelse som förvaltar kapitalet bl.a. i form av aktieinnehav i banken. Vinstandelarna kan lyftas tidigast vid 55 års ålder. Kostnaderna för avsättningen uppgick till 13 mkr, vilket var marginellt lägre än föregående år. Övriga administrationskostnader var i stort sett oförändrade och uppgick till 93 mkr. Kostnader för marknadsföring ökade till följd av arbetet med att förnya bankens vision samt kostnader för byte av logotyp. Inventariekostnaderna samt kostnaderna för telefon och porto minskade. Totalt sett minskade rörelsekostnaderna med 2 mkr eller 1 procent till 230 mkr. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 13 mkr (16 mkr under föregående år). Konstaterade förluster netto uppgick till 4 mkr (11 mkr). Årets reserveringar för befarade förluster på individuellt värderade fordringar uppgick till 14 mkr (12 mkr). Av gruppvis reservering avseende individuellt värderade fordringar gjordes avsättning med 4 mkr, vilket kan jämföras med en upplösning på 1 mkr under föregående år. Den gruppvisa reserveringen för individuellt värderade fordringar grundas bl.a. på utfallet i den interna riskklassificeringsmetod banken använder. Den gruppvisa reserveringen för mindre blanco- och borgenslån var oförändrad under både 2014 och Årets återvinningar av tidigare gjorda reserveringar för individuellt värderade fordringar uppgick till 9 mkr (6 mkr). Kreditförlusterna var till 72 procent hänförliga till företagssektorn medan resterande 28 procent var hänförliga till hushållssektorn. Mkr Räntenetto, mkr Placeringsmarginal, % % 4,0 3,0 Mkr Provisionsnetto, mkr Andel av intäkter, % % , , , Diagram 5: Utveckling av räntenetto samt placeringsmarginal Diagram 6: Utveckling av provisionsnetto Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

20 Kreditförlustnivån sjönk från 0,15 procent föregående år till 0,11 procent. Vid denna beräkning av kreditförlustnivån ställs kreditförlusterna i relation endast till den utlåning och de garantier där banken är direkt part mot kund. Banken förmedlar därutöver också betydande belopp till Swedbank Hypotek och drabbas av de eventuella kreditförluster som uppkommer. Den maximala kreditförlusten är dock begränsad till årets provision. Förlusterna, som ingår i redovisade kreditförluster, har under en följd av år varit marginella. För en rättvisande bild av kreditförlustnivån är det rimligt att ta hänsyn till den förmedlade volymen. Inklusive den förmedlade utlåningen uppgick kreditförlustnivån till 0,06 procent (0,07 procent). Bokslutsdispositioner Banken gjorde under 2012 en maximal avsättning till periodiseringsfond med 68 mkr föranlett av att bolagsskatten sänktes under Under 2013 återfördes periodiseringsfonden. Under 2014 gjordes inga bokslutsdispositioner. Skatter Årets skattekostnad uppgick till 64 mkr (73 mkr). Den effektiva skattesatsen uppgick till 22,2 procent (22,1 procent). Lönsamhet Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt uppgick till 13,7 procent (14,0 procent). Räntabiliteten på anpassat eget kapital, vilket är det mått banken använder som ett av flera finansiella mål, uppgick till 20,1 procent (19,3 procent). Placeringsmarginalen, d.v.s. räntenettot i förhållande till medelomslutningen, minskade till 2,2 procent (2,3 procent). Placeringsmarginalen är historiskt sett på en låg nivå och har varit det under de senaste åren, vilket varit en följd av att det låga ränteläget pressat ner framför allt inlåningsmarginalerna. K/I-talet före kreditförluster uppgick till 43 procent (46 procent). K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 46 procent (49 procent). För övriga nyckeltal hänvisas till sammanställningen på sidan 41. På sidan 38 och 39 framgår också definitioner av nyckeltalen. Finansiell struktur Tillgångar De sammanlagda tillgångarna uppgick vid årets utgång till mkr ( mkr föregående årsskifte), vilket var en ökning med 14 procent. Ökningen var främst hänförlig till ökad upplåning och likviditet. Likviditeten var därmed oerhört god i samband med årsskiftet. God likviditet och en stark balansräkning har generellt sett blivit allt viktigare för banker, vilket inte minst tydliggörs genom nya regelverk i form av de s.k. Basel III-reglerna, som är under införande. Utlåning Utlåningen till kreditinstitut uppgick till mkr (1 912 mkr) varav 173 mkr (108 mkr) avsåg utländsk valuta. Posten bestod i sin helhet av tillgodohavande på konton i Swedbank och utgör en del av bankens likvida medel. Sammantaget har likviditeten ökat kraftigt men den är till övervägande del placerad i räntebärande värdepapper. Utlåning till allmänheten ökade med 4 procent och uppgick till mkr ( mkr). Utlåningen till företagssektorn, ökade med 2 procent. Utlåningen till hushållssektorn ökade med 6 procent. Hushållens kreditefterfrågan har återigen ökat efter några år med fallande ökningstakt. Efterfrågan har naturligtvis påverkats av lägre räntekostnader och stigande priser på bostäder. Mkr Rörelsekostnader, mkr I relation till genomsnittlig affärsvoym, % % 1,00 0,75 Mkr Kreditförluster, mkr Kreditförlustnivå, % Kreditförlustnivå inkl hypotek, % % 0,4 0, , , , , , ,0 Diagram 7: Utveckling av rörelsekostnader Diagram 8: Utveckling av kreditförluster samt kreditförlustnivå Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2014

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Swedbank Sjuhärad AB Årsredovisning 2011

Swedbank Sjuhärad AB Årsredovisning 2011 Swedbank Sjuhärad AB Årsredovisning 2011 sredovisningen finns även att hämta på w.swedbanksjuharad.se Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer Den som sår får skörda 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 4

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2015

Delårsrapport Januari Mars 2015 Delårsrapport Januari Mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 för Swedbank Sjuhärad AB (publ) organisationsnummer 516401 9852 Resultat Rörelseresultatet uppgick till 67 mkr Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

Årsredovisning 2010 Swedbank Sjuhärad AB

Årsredovisning 2010 Swedbank Sjuhärad AB Årsredovisning 2010 Swedbank Sjuhärad AB Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer Fortsatt vinst och en stark balansräkning 4 Detta är Swedbank Sjuhärad 4 Vision, Affärsidé, Mål och Kärnvärden

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015

Delårsrapport. januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 för Swedbank Sjuhärad AB (publ) organisationsnummer 516401 9852 Resultat Rörelseresultatet uppgick till 132 mkr Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 2015 för Swedbank Sjuhärad AB (publ) organisationsnummer 516401 9852 Resultat Rörelseresultatet uppgick till 193 mkr Räntabiliteten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer