Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:"

Transkript

1 Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden av Grusvägen. Därefter följer lokaliseringen Grusvägen fram till Grustagsgatan där korridoren viker av mot sydväst för att passera under Österleden (delsträcka 10 i Figur 8-16). Från Väla centrum till Grusvägen föreslås att spårvägen placeras på egen bana i makadamspår. Längs Grusvägen föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av gatan. Från Grusvägen och fram till Österleden föreslås att spårvägen placeras på egen bana i makadamspår. Spårvägen föreslås passera Österleden planskilt under vägen. Längs delsträcka 10 föreslås tre hållplatslägen: Väla centrum: hållplatsen föreslås med mittplattform och placeras mellan Väla centrum och IKEA. Området utformas förslagsvis som en torgyta med koppling till buss. Andesitgatan: hållplatsen placeras söder om Andesitgatan. Mogatan: hållplatsen placeras väster om Mogatan. Samtliga hållplatser förutom ändhållplatsen Väla centrum utformas med sidoplattformar. Från den planskilda passagen under Österleden lokaliseras spårvägen genom parkområdet norr om Dalhem, genom bostadsområdet och ansluter till Dalhemsvägen öster om Dalhem centrum. Därefter följer lokaliseringen Dalhemsvägen söder ut till Vasatorpsvägen och vidare på Vasatorpsvägen fram till Lägervägen och Ängelholmsvägen (delsträcka 11 i Figur 8-16). Vid Lägervägen ansluter linjen från Väla till ett av alternativen för lokaliseringen av linjen från Höganäs (se vidare beskrivning av delsträcka 9 nedan). Från passage av Österleden fram till Dalhemsvägen föreslås att spårvägen placeras på egen bana med en grön ytbeläggning så långt som möjligt. Detta avsnitt medför ingrepp i flera fastigheter. Längs Dalhemsvägen föreslås blandtrafik. Det tillgängliga utrymmet mellan fastighetsgränserna medger separering men medför ingrepp i befintliga slänter och behov av stödmurar. Längs Vasatorpsvägen förslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av gatan. Vid anslutningen från Vasatorpsvägen till Ängelholmsvägen föreslås att spårvägen placeras på eget utrymme. Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Dalhem centrum: hållplatsen placeras i höjd med garagen öster om Dalhem centrum. Vasatorps trädgård: hållplatsen placeras på Vasatorpsvägen väster om Dalhemsvägen. Drottninghög: hållplatsen placeras på Vasatorpsvägen öster om Minörgatan. Utformningen av hållplatsen samordnas med det pågående planarbetet för Drottninghög. Larmvägen: hållplatsen placeras cirka 200 m öster om Regementsvägen. Samtliga hållplatser utformas med sidoplattformar. 95 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 708

2 Från Lägervägen till Mellersta Stenbocksgatan lokaliseras spårvägen längs Ängelholmsvägen och Hälsovägen (delsträcka 9 i Figur 8-16). Här föreslås spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme på södra sidan av Ängelholmsvägen. Utformningen av sträckan längs Ängelholmsvägen samordnas med kommande planering för hela området runt Norra infarten. Längs sträckan föreslås två hållplatslägen: Ängelholmsvägen: hållplatsen placeras i höjd med Älvsborgsgatan. Hållplatsen utformas och samordnas med planeringen av området Norra infarten. Stattena: hållplatsen placeras mellan Ringstorpsvägen och Norrbroplatsen. Hållplatsen kommer att vara gemensam för både lokallinjen från Väla och regionallinjen från Höganäs oberoende av vilka alternativ som väljs. Plattformslängden föreslås därför till minst 80 m för att få plats med två spårvagnar samtidigt vid samma plattform. Hållplatsen är också intressant för att möjliggöra byte till buss. En möjlig utformning av en sektion för hållplatsen med separat utrymme för busshållplats visas i Figur Den redovisade sektionen medför intrång på fastigheten öster om Hälsovägen. En sektion med endast spårvägshållplats ryms inom det tillgängliga utrymmet mellan fastighetsgränserna. Båda hållplatserna utformas med sidoplattformar. Figur 8-17 Möjlig utformning av en sektion för hållplats vid Stattena med busshållplatser. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

3 ! Centrum Planteringen Miatorp! Ängelholmsleden Tågaborg Ringstorpsvägen 9 Vasatorpsvägen Drottninghög 11 Lägervägen Stattena HELSINGBORG 12 Hälsovägen Rektorsgatan Fredriksdal Olympia Sökväg: P:\2212\ \000\16_Kartor-GIS\Förstudie Förslagshandling \Bilagor\9_Hållplatser_sektioner\Blad 6_Hållplatser_sektioner.mxd Utskriven: SELEHG, , 17:17:34 Helsingör/ Helsingborg Drottninggatan Planteringen Knutpunkten BLAD 6 CENTRUM - PLANTERINGEN - MIATORP HÅLLPLATSER OCH SEKTIONER Förklaringar Korridor Gräns delsträcka Hållplats spårväg Ej beroende av alternativ Beroende av alternativ Upptagningsområde, radie 500 meter Ej beroende av alternativ Beroende av alternativ Korridor med sektioner Endast spårvägstrafik 8,5 m Endast spårvägstrafik 11,0-11,5 m Centrum Järnvägsgatan Spårvägstrafik/vägtrafik 17,0-21,5 m Bergaliden 13 Trädgårdsgatan Bredgatan Blandad spårvägstrafik/vägtrafik 14,0-15,5 m SKALA 1: m 500 Söder Oljehamnsleden 14 Gasmästaregatan Ringstorp Filbornavägen Södra Stenbocksgatan Malmöleden Eneborg Högaborg Industrigatan Industrigatan Malmöleden Planteringsvägen Närlunda Miatorp 15 16A Fältarpsvägen Malmöleden Hästhagsvägen! Husensjö Elineberg Lagmansgatan Landskronavägen Lagmansgatan Ramlösa station! Malmöleden 16B Figur 8-18 Centrum Planteringen Miatorp: Hållplatser och sektioner. 97 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 710

4 Från Stattena till Helsingborg C (Knutpunkten) finns lokaliseringar för två sträckningar av spårvägen. Dessa är inte alternativ till varandra utan ingår båda i ett fullt utbyggt system (se vidare kapitel 9 Etappvis utbyggnad). Den ena lokaliseringen går från Stattena via Hälsovägen, Drottninggatan och Järnvägsgatan till Helsingborg C (delsträcka 12 i Figur 8-18). Här föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av vägen längs hela sträckan. Linjeföringen mellan Kopparmöllegatan och Drottninggatan styrs av den befintliga geometrin för Hälsovägen. Det medför två kurvor med små radier vilket begränsar hastigheten på spårvägen till cirka 20 km/h. Längs delsträcka 12 föreslås tre hållplatslägen (exklusive hållplats Helsingborg C som redovisas på delsträcka 13): Kopparmölleplatsen: hållplatsen placeras söder om Kopparmöllegatan. Konserthuset: hållplatsen placeras söder om Roskildegatan. Rådhuset: hållplatsen placeras i höjd med Hamntorget och Stortorget. Samtliga hållplatser utformas med sidoplattformar. Den andra lokaliseringen går från Stattena, via Norrbroplatsen, Fredriksdalsplatsen, Rektorsgatan, Kopparmöllegatan, Bergaliden, Trädgårdsgatan och Järnvägsgatan till Helsingborg C (delsträcka 13 i Figur 8-18). Längs Norrbroplatsen föreslås att spårvägen placeras i eget utrymme. Det tillgängliga utrymmet mellan fastighetsgränser möjliggör vid behov en utformning med utrymme för gång- och cykel samt angöring till fastigheterna. Längs Rektorsgatan, Kopparmöllegatan och Bergaliden föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av vägen. Längs Trädgårdsgatan föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme på södra sidan av gatan. Motivet till sidoförlagd spårväg längs Trädgårdsgatan är att möjliggöra en acceptabel linjeföring för att svänga norrut på Järnvägsgatan. Med tanke på Bergalidens lutning bör antalet korsningspunkter minskas genom att samla biltrafiken till vissa korsningar. Längs delsträcka 13 föreslås tre hållplatslägen: Kopparmöllegatan: hållplatsen föreslås med sidoplattformar och placeras norr om S:t Peders gata. Lasarettet: hållplatsen föreslås med sidoplattformar och placeras söder om Drottning Margaretas gata. Lutningen på Bergaliden vid hållplatsläget och söderut innebär att hållplatsen behöver specialutformas för att klara krav på lutning vid hållplats och på linjen nerför Bergaliden. Närhet och tillgänglighet till Lasarettet motiverar dock en specialutformning av hållplatsen. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

5 Helsingborg C (Knutpunkten): denna hållplats kommer i ett första skede att utgöra ändhållplats för spårvägen. Hållplatsen kan placeras antingen norr eller söder om Trädgårdsgatan. Båda placeringarna ger en bra koppling till järnvägen då en ny nedgång till järnvägsstationen ska byggas vid det södra hållplatsläget. Det södra läget är också en naturlig placering vid en fortsättning av spårvägen söderut. Det norra läget är ett bra alternativ för kopplingen till centrum om inte spårvägen i Drottninggatan är utbyggd med hållplats Rådhuset. Med funktion som ändhållplats föreslås en mittplacerad plattform. Sidoplattformar är dock fullt möjligt för båda placeringarna. Valet beror snarast på under vilken tidsperiod hållplatsen kommer att fungera som ändhållplats. Ju kortare tid desto större motiv för sidoplattformar. En kryssväxel och eventuellt uppställningsspår vid hållplatsen föreslås. I Figur 8-19 nedan visas en möjlig utformning av en sektion med mittplattform för placeringen norr om Trädgårdsgatan. Från Helsingborg C och söderut till Sydhamnsgatan (delsträcka 14 i Figur 8-18) lokaliseras spårvägen enligt det förslag som redovisas i den fördjupade översiktsplanen för H+. Utformning av spårvägen samordnas med det fortsatta planeringsarbetet för delområdena inom H+. Förstudien rekommenderar att spårvägen separeras från övrig trafik, antingen mittförlagd eller sidoförlagd, och att busstrafik inte tillåts i spårvägen. Längs delsträcka 14 föreslås två hållplatslägen som båda utformas och samordnas med det fortsatta planeringsarbetet för delområdena inom H+: Högskolan. Husarplatsen. Från Sydhamnsgatan till Ramlösa station lokaliseras spårvägen längs Industrigatan, Strandbadsvägen, Hästhagsvägen och Lagmansgatan (delsträcka 15 i Figur 818). Längs Industrigatan föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av gatan. Vid Strandbadsvägen föreslås att spårvägen placeras på egen bana och korsar över Strandbadsvägen genom Triangelskogen för att komma på södra sidan av Hästhagsvägen. Längs Hästhagsvägen föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik och placeras på eget utrymme mellan Hästhagsvägen och Decauvillegatan. Spårvägen föreslås korsa Hästhagsvägen väster om korsningen med Lagmansgatan och därefter gå på en egen ramp upp på en ny spårvägsbro som placeras norr om befintlig vägbro för Lagmansgatan. Översiktliga studier visar att det inte är omöjligt att klara kraven på maxlutning för spårväg och nå den höjd som behövs på spårvägsbron för att passera ovanför järnvägen. Det är dock en komplicerad miljö och det krävs fortsatta studier med mer detaljerad information om bland annat nivåer på järnvägsspår och kontaktledning för att kunna avgöra påverkan på omgivningen. 99 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 712

6 Figur 8-19 Möjlig utformning av en sektion för hållplats vid Helsingborg C söder om Trädgårdsgatan med sidoplattformar. Längs delsträcka 15 förslås fyra hållplatslägen: Planteringen: hållplatsen placeras söder om Öresundsgatan. Raus planteringsskola: hållplatsen placeras söder om Östra Tallgatan. Decauvillegatan: hållplatsen placeras i höjd med Sälggatan. Ramlösa station: hållplatsen placeras på en ny spårvägsbro norr om befintlig vägbro för Lagmansgatan. Plattformarna bör placeras direkt över befintliga plattformar för järnvägen så att en direkt koppling mellan de olika plattformarna skapas. Exakt läge behöver detaljstuderas med utgångspunkt från de motiv som redovisats för sträckningen ovan. Alla hållplatser utformas med sidoplattformar. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

7 Ramlösa station Miatorp Råå Raus Ättekulla Närlunda Malmöleden Österleden Gustavslundsvägen Sökväg: \\fsmlm007\projekt\2212\ \000\16_kartor-gis\förstudie Förslagshandling\Bilagor\9_Hållplatser_sektioner\Blad 7_Hållplatser_sektioner.mxd Utskriven: semafr, , 12:24:44 Planteringsvägen Industrigatan Miatorp 15 16A Malmöleden Hästhagsvägen! Industrigatan Elineberg Lagmansgatan Landskronavägen Planteringsvägen! BLAD 7 RAMLÖSA STATION - MIATORP - RÅÅ - RAUS - ÄTTEKULLA HÅLLPLATSER OCH SEKTIONER Förklaringar Korridor Gräns delsträcka Hållplats spårväg Ej beroende av alternativ Beroende av alternativ Upptagningsområde, radie 500 meter Ej beroende av alternativ Beroende av alternativ Lagmansgatan Ramlösa station! Malmöleden 16B! Elektrogatan Korridor med sektioner Endast spårvägstrafik 8,5 m Endast spårvägstrafik 11,0-11,5 m Spårvägstrafik/vägtrafik 17,0-21,5 m Blandad spårvägstrafik/vägtrafik 14,0-15,5 m SKALA 1: m 500 Rusthållsgatan Landskronavägen Kielergatan Råå Clausgatan Rausvägen Gustavslund HELSINGBORG 17 Ramlösa Malmöleden Ättekulla Raus södra Österleden Figur 8-20 Ramlösa station Miatorp Råå Raus Ättekulla: Hållplatser och sektioner. 101 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 714

8 Från Hästhagsvägen finns två alternativa lokaliseringar söderut fram till i höjd med Elektrogatan (delsträcka 16A i Figur 8-20). I det västra alternativet lokaliseras spårvägen längs Planteringsvägen fram till Elektrogatan och därefter längs Elektrogatan till Landskronavägen. Längs Planteringsvägen föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av gatan. På sträckan mellan Hästhagsvägen och Miatorpsgatan finns ett avsnitt där tillgängligt utrymme mellan fastighetgränserna är mindre än bredden på den föreslagna sektionen. Här behöver standardsektionen anpassas alternativt att den nya utformningen gör intrång på fastigheterna. Även längs Elektrogatan föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av gatan. Längs delsträcka 16A föreslås två hållplatslägen: Miatorp: hållplatsen placeras söder om Blåklintsgatan. Högasten: hållplatsen placeras söder om Götahallen. Hållplatserna utformas med sidoplattformar. I det östra alternativet lokaliseras spårvägen längs Landskronavägen fram till Elektrogatan (delsträcka 16 B i Figur 8-20). Här föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme i mitten av vägen. För att skapa enklare och mer koncentrerade korsningspunkter bör man i kommande skede undersöka om det går att ta bort korsande trafik över Landskronavägen i några korsningar. Längs delsträcka 16B föreslås två hållplatslägen: Miatorp: hållplatsen placeras norr om Rusthållsgatan. Högasten: hållplatsen placeras söder om infarten till idrottsplatsen Heden. Hållplatserna utformas med sidoplattformar. Från Elektrogatan och till Ättekulla lokaliseras spårvägen längs Landskronavägen, Rausvägen, Österleden och Ättekullagatan (delsträcka 17 i Figur 8-20). Längs Landskronavägen föreslås utformning som för delsträcka 16B. Längs Rausvägen föreslås att spårvägen separeras från övrig trafik på eget utrymme norr om Rausvägen. Övergången från mittförlagd spårväg i Landskronavägen till sidoförlagd spårväg längs Rausvägen bör göras så nära korsningen som möjligt. Längs Rausvägen kommer spårvägen att behöva passera under Råådalsbanan och över Västkustbanan. Det medför att spårvägens linjeföring har ett antal låsta punkter att ta hänsyn till. Översiktliga studier av linjeföringen visar att det är möjligt att klara tillåten maxlutning för spårvägen. Det rekommenderas dock fortsatta studier med mer detaljerad information om bland annat nivåer på järnvägsspår och kontaktledning för att kunna få fram en bra linjeföring. Längs Österleden föreslås att spårvägen placeras på egen bana väster om Österleden och öster om Midgårdsgatan, Utgårdsgatan och Ättekullagatan. Mellan Raus och Ättekulla finns även en bussgata som kan användas för spårvägen på delar av sträckan. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

9 Längs delsträcka 17 föreslås fyra hållplatslägen: Råå norra: hållplatsen placeras norr om Kielergatan. Råå: hållplatsen placeras utmed Rausvägen, väster om Landskronavägen. Raus: hållplatsen placeras söder om Bifrostgatan. Ättekulla: hållplatsen placeras i höjd med Bärnstensgatan och nuvarande vändslinga för bussar. Hållplatserna utformas med sidoplattformar förutom hållplatsen Ättekulla som utformas med mittplattform. Ättekulla är ändhållplats. 8.6 Spårvagnstrafik För att uppnå en bra standard på spårvagnstrafiken bör en hög turtäthet eftersträvas. Det innebär på sikt sex avgångar eller mer per timme. Turtätheten anpassas till etapputbyggnaden och resandeutvecklingen. Exakt trafikering och turtäthet ska utvecklas i samband med mer detaljerad planering av sträckorna. Nedanstående ska ses som ett förslag. Turtätheten bör planeras så att dubbel eller halverad turtäthet kan genomföras på ett enkelt sätt. Turtätheten på de olika linjerna ska följa samma intervall så att en samordnad tidtabell kan åstadkommas på de gemensamma sträckorna. Förslaget till trafikering av de stråk som redovisas ovan består av en regional linje och tre lokala linjer. Alla linjer föreslås få en turtäthet på tre avgångar per timme (20 minuters intervalltid). De fyra spårvagnslinjerna är: Linje A: Höganäs Laröd Lasarettet Helsingborg C Ramlösa station Linje B: Laröd Lasarettet Helsingborg C - Ättekulla Linje C: Väla Dalhem Drottninggatan Helsingborg C - Ättekulla Linje D: Dalhem Lasarettet Helsingborg C - Ramlösa Alla delar i spårvagnsnätet får därmed 10-minuterstrafik förutom delarna Höganäs-Laröd och Dalhem-Väla. Under högtrafik kan linje D förlängas till Väla. Linje A till Höganäs bör dock helst trafikeras av spårvagnar anpassade till regionaltrafik och kan därmed inte få en högre turtäthet genom att linje B förlängs. Vid behov kan en ny linje trafikera sträckan mellan exempelvis Höganäs och Helsingborg C och öka turtätheten till Höganäs. Linjenätet ställer krav på att det finns vändplatser utmed linjen utöver vid ändhållplatserna. Vändplatser bedöms behövas vid Laröd och Dalhem. Det är också viktigt att kunna vända spårvagnar både norrifrån och söderifrån vid Helsingborg C. Vid vändplatsen behövs övergångsväxlar och möjlighet till tillfällig uppställning av spårvagnar. Kommande utredningar behöver analysera behovet av ytterligare vändplatser. Busstrafiken behöver anpassas till den nya spårvagnstrafiken. Parallellgående busstrafik bör undvikas. Stråken ovan ska så långt som möjligt endast trafikeras av spårvagnar. Utformningen av anläggningen kan då optimeras för spårvagnstrafik. 103 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 716

10 Höganäs centrum Lerberget Viken centrum Domsten Laröd Maria station FÖRKLARINGAR Linje A Linje B Linje C Linje D Väla centrum I Höganäs ansluter bussarna norrifrån, från Mölle och Jonstorp, till spårvagnen. Ingen av dessa bussar förutsätts fortsätta till Helsingborg utan all busstrafik från Höganäs till Helsingborg läggs ner. I Höganäs finns möjligtvis behov av en lokallinje som går i en slinga och ansluter till spårvagnen. För de lokala resorna i Hittarp, Laröd och Domsten förslås motsvarande linje 8 finnas kvar. Linjen ansluter vid Domsten till spår vägen. Konserthuset Helsingborg C Stattena Lasarettet Dalhem centrum Drottninghög Vid Väla kan busslinjer från Åstorp, Hyllinge och Strövelstorp ansluta till spårvagnen. På samma sätt kan bussarna söderifrån ansluta till spårvagnen i Råå. Detta minskar belastningen från busstrafik i centrala Helsingborg ytterligare. Planteringen Miatorp Råå Ramlösa station Raus Ättekulla Figur 8-21 Förslag till linjenätskarta. I centrala Helsingborg ersätter spårvagnstrafiken all busstrafik på linjerna 1 och 2. Även några andra linjer kan eventuellt läggas ner eller få nya rutter. Några områden som får försämrad trafikering vid nedläggning av linje 1 och 2 bör trafikeras av nya linjer eller omlagda befintliga linjer. Det gäller exempelvis Ödåkra, delar av Berga industriområde, delar av Ringstorp och delar av Ramlösa. 8.7 Avfärdade alternativ I förstudiearbetet har flera alternativa sträckningar för spårväg undersökts och av olika anledningar avförts. Alternativen finns med från tidigare utredningar eller har föreslagits i samband med förstudien. Förstudien ska ge en så heltäckande genomgång som möjligt av olika alternativ. Nedan finns motiveringar till varför alternativen avfärdas i förstudien. I det fortsatta arbetet kan det uppstå skäl att överväga vissa avfärdade alternativ på nytt om viktiga förutsättningar ändras. Höganäs I Höganäs har en sträckning öster om väg 111, närmare idrottsanläggningarna norr om Lerberget, studerats. Alternativet har avfärdats utifrån förlängd restid för resenärer från Höganäs till Helsingborg och att det endast ger en marginell förbättring av tillgängligheten till idrottsanläggningarna. Viken I Viken har flera olika alternativa sträckningar öster om, och till stor del utanför, bebyggelsen undersökts. Ingen av dessa alternativ skulle angöra utvecklingsområdet för Vikens nya centrum kring korsningen Hälsingborgsvägen/Karlfältsvägen, en utveckling som har hög prioritet i Höganäs kommun. Alternativen öster om Viken ger inte heller god täckning av tätorten. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

11 Domsten I Domsten har en sträckning genom bebyggelsen via Bygatan undersökts. Framkomligheten för spårvagnen skulle bli begränsad i ett sådant alternativ. Den försämrade framkomligheten för de resenärer som ska genom Domsten uppvägs inte av fördelarna med en central förläggning av spårvägen i Domsten. Hittarp Laröd Även i Hittarp och Laröd har alternativ att förlägga spårvägen genom bebyggelsen undersökts, främst olika dragningar via Larödsvägen. Dessa har förkastats av motsvarande skäl som en dragning genom Domsten. Maria station Stattena Mellan Maria station och Stattena har flera alternativa dragningar genom Berga och Ringstorp analyserats. Alla alternativ som inte innebär en vinkelrät korsning mellan spårvägen och Västkustbanan vid Maria station har förkastats. Sträckningar längs med järnvägen söder om Maria station förutsätter en kurva i anslutning till hållplatsläget vid Maria station. Lösningen försvårar och fördyrar en optimal utformning av bytespunkten. Genom Berga och Ringstorp har alternativa korridorer avfärdats utifrån att minimiradien 40 m inte kan uppnås samt att utformningen av den nya Kullavägen försvårar en spårvägsdragning. Drottninghög och Dalhem Planprogrammet för Drottninghög har utifrån sina analyser föreslagit en sträcka genom Drottninghög. Föreliggande förstudie har kommit till en annan slutsats i denna fråga och rekommenderar i stället en sträckning längs Vasatorpsvägen utanför Drottninghög med nedanstående motiv: En central dragning genom Drottninghög innebär en lägre hastighet än den dragning via Vasatorpsvägen som föreslås i förstudien. Närheten till skola och flera korsande skolvägar i Drottninghög ger många trafiksäkerhetsrisker. En eventuell hållplats på sträckan genom Drottninghög ger endast en marginellt bättre koppling till den nya bebyggelsestrukturen. Hållplatsen på sträckningen via Vasatorpsvägen ger en bättre anslutning till den befintliga bebyggelsen söder om Vasatorpsvägen, såsom Fredriksdal och Vasatorps trädgård. Sträckningen genom Drottninghög medför att spårvägen dras genom Dalhem via Annerovägen och Dalhemsvägen. Det ger två snäva kurvor med små radier jämfört med den föreslagna sträckningen. Mellersta Stenbocksgatan Syftet med en sträckning via Mellersta Stenbocksgatan är att komma närmare idrottsanläggningarna vid Olympiaområdet samt att kunna få en hållplats framför nuvarande huvudingång för Lasarettet. Flera alternativa sträckningar via Mellersta Stenbocksgatan har undersökts och avfärdats med motiven: 105 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 718

12 Gatorna i anslutning till idrottsanläggningarna behöver stängas av vid stora evenemang. Även om spårvagnstrafiken skulle kunna tillåtas trots avstängning för övrig trafik så är risken stor att det blir framkomlighetsproblem. Det är en bättre lösning att spårvägen ligger några kvarter bort från en stor idrottsanläggning. Dels undviker man problem vid en eventuell avstängning, dels får man en bättre fördelning på spårvagnarna av stora folkmängder på väg till och från anläggningarna. Placeringen av ett hållplatsläge framför Lasarettet gör det mycket svårt att få en godtagbar standard på spårvägens geometri. Även en kompromiss med en låg standard innebär intrång i några fastigheter kring Lasarettet. För att spårvägen ska kunna svänga från Lasarettsområdet söderut på Bergaliden krävs fysiska ingrepp i en av de garage- och kontorsbyggnader som ligger öster om Bergaliden. Trots detta blir geometrin särskilt komplicerad eftersom en snäv kurva kombineras med att spårvägen ansluter till en gata med kraftig lutning. Ett hållplatsläge direkt utanför entrén är en fördel för de som kommer med spårvagn. Hållplatsläget medför dock att angöring med andra färdsätt behöver flytta till en plats längre ifrån entrén. Färdtjänst och taxi har idag angöring direkt utanför entrén. Tillgängligheten för dem som använder dessa färdmedel försämras avsevärt. Det är begränsat med utrymme vilket kan medföra svårigheter att få plats med både spårvagn och lokalbussar vid hållplatsläget framför Lasarettets entré. Mellersta Stenbocksgatan har en betydande trafikbelastning med nyligen anlagda busskörfält på delar av gatan. Det är till fördel för kollektivtrafiken om gatan kan förbli stråk för busstrafik medan det föreslagna parallella stråket via Rektorsgatan, Kopparmöllegatan och Bergaliden kan bli ett spårvagnstråk. Ett tunnelalternativ förbi Lasarettet har undersökts översiktligt. Tunnelpåslagen kommer i Stenbocksgatan norr om Olympia samt i Bergaliden vid korsningen mellan Trädgårdsgatan och Södergatan. Det blir en lång tunnelsträcka med höga investeringskostnader som behöver gå runt Lasarettet för att inte komma för nära och påverka utrustning och instrument vid byggande och drift. Planteringsvägen-Landskronavägen För sträckningen via Planteringsvägen har flera kopplingar till Landskronavägen analyserats. En koppling via Rusthållsgatan har avfärdats på grund av konflikt med den framtida Hamnleden. En koppling via Kielergatan har avfärdats då det inte går att uppfylla kravet på minimiradie 40 m i svängen mellan Rååvägen och Kielergatan utan att göra intrång i närliggande fastigheter. Kilergatan meder inte heller eget utrymme för spårvägen. För kopplingar söder om Kielergatan behöver spårvägen dras i Rååvägen som är relativt smal med småskalig bebyggelse tätt inpå gatan. Kopplingen för att nå Landskronavägen eller Rausvägen med krav på minimiradie innebär intrång och rivning av byggnader på ett antal fastigheter. Den sämre framkomligheten och intrång uppvägs inte av en centralt placerad hållplats i Råå. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

13 Södra Raus Vid Södra Raus har ett flertal sträckningar undersökts. Inledningsvis antogs en sträckning genom Södra Raus via Styrbjörn Starkes gata och Bifrostgatan som mest troligt. Alternativet har dock avfärdats med motivet att svängen mellan gatorna inte uppfyller kravet på minimiradie 40 m utan intrång i en fastighet. Sökväg: P:\2212\ \000\10_Arbetsmaterial\Förstudie Förslagshandling 2012-xx-xx\Layout\Figurer_Bilder\Kapitel 8\Förelägg-Underlag\Figur 8-19.mxd Utskriven: SELEHG, , 10:27:17 XXX km AVFÄRDADE ALTERNATIV FÖRKLARINGAR Korridor Avfärdade alternativ km 2013-xx-xx HÖGANÄS LERBERGET VIKEN GRÅ LÄGE DOMSTEN HITTARP Figur 8-22 Översiktskarta Höganäs Domsten med kvartstående (röd färg) och avfärdade (orange färg) alternativ. 107 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 720

14 Beroende på utformning av gaturummet med spårväg finns det även risk att ett flerbostadshus påverkas. Gatubredden medger inte eget utrymme för spårvägen utan att omgivande fastigheter påverkas. En dragning genom Södra Raus ger dock en centralt belägen hållplats med korta gångavstånd till bebyggelsen med det uppväger inte de nackdelar som sträckningen medför. HITTARP Ödåkra LARÖD Väla centrum Väla Sökväg: P:\2212\ \000\10_Arbetsmaterial\Förstudie Förslagshandling 2012-xx-xx\Layout\Figurer_Bilder\Kapitel 8\Förelägg-Underlag\Figur 8-20.mxd Utskriven: SELEHG, , 10:27:05 XXX AVFÄRDADE ALTERNATIV FÖRKLARINGAR Korridor Avfärdade alternativ km Maria station Berga Dalhem Helsingborg C 2013-xx-xx Olympia Centrum Eneborg Söder Högaborg Mariastaden Ringstorp Drottninghög Tågaborg Stattena HELSINGBORG Fredriksdal Planteringen Närlunda Miatorp Husensjö Elineberg Ramlösa station HELSINGBORG Filborna Figur 8-23 Översiktskarta Laröd Ättekulla med kvartstående (röd färg) och avfärdade (orange färg) alternativ. Råå Gustavslund Ramlösa Ättekulla Raus södra FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

15 9 9 Etappvis utbyggnad Av flera skäl, såväl ekonomiska som stadsbyggnadsmässiga, krävs en indelning av projektet i etapper. Analys av och förslag till etappvis utbyggnad är en viktig ingångsparameter för nästa steg i planeringsprocessen. 9.1 Förutsättningar som styr en etappvis utbyggnad Det pågår flera utbyggnadsprojekt i främst Helsingborg. Projekten befinner sig i olika stadier av planering och genomförande. För några projekt finns det en klar och tydlig tidplan, medan andra ligger längre fram i tiden och har mer osäkra tidplaner. Vissa av projekten påverkas av planer som kommunerna inte själva råder över. Detta gäller främst de projekt som är beroende av statliga investeringar. I detta avsnitt beskrivs de projekt som i betydande utsträckning påverkar förutsättningarna för en etappvis utbyggnad av spårvägen. Utöver dessa finns flera andra utvecklingsplaner i kommunerna som har betydelse men som inte påverkar etappindelningen i samma omfattning. Flera av dessa projekt finns redovisade i kapitel 3. Depå Utbyggnaden av en depåanläggning måste samordnas med den första etappen av spårvagnssystemets utbyggnad. Förslaget till etappvis utbyggnad utgår från att depån lokaliseras enligt det förslag som redovisas i kapitel 6.4. Stadsdelen Maria och Maria station I Helsingborgs översiktsplan anges Maria station som en av tre regionala noder. Maria station skall byggas ut i samband med dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan, delen Ängelholm-Maria. Tidplanen för utbyggnad av Maria station ger en inriktning om tidigast byggstart till år 2019 och ett färdigställande år Utformningen av spårvägens sträckning förbi Västkustbanan med hållplats Maria station samt utbyggnaden till dubbelspår Ängelholm-Maria, inklusive Maria station, är ömsesidigt beroende av varandra och en fortlöpande dialog förutsätts mellan projekten. Tågaborgstunneln Västkustbanan från Helsingborg C till Maria station planeras att byggas ut till dubbelspår. Projektet benämns Tågaborgstunneln. Beslut om utformning och tidplan har inte tagits. Hittills studerade alternativ innebär tunnellösningar på hela eller delar av sträckan. Enligt nuvarande planer kommer anslutningen till befintlig spårtunnel under Knutpunkten i sträckningen Drottninggatan/ Järnvägsgatan att ske med så kallad cut and cover -teknik. Det omöjliggör spårvägstrafik i den sträckningen under byggtiden. Spårvägen i detta stråk bör inte byggas innan förutsättningarna för Tågaborgstunneln ligger fast. Om genomförandet av Tågaborgstunneln flyttas långt fram i tiden bör etablering av spårvägstrafik i Drottninggatan övervägas innan utbyggnad av Tågaborgstunneln för 109 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 722

16 att fortare realisera de fördelar som spårvagnstrafik i Drottninggatan innebär. Denna förstudie utgår från att dubbelspårsutbyggnaden kommer igång tidigast år När bygget är klart är det lämpligt att bygga spårvägen. H+ och Södertunneln Västkustbanan samt stora trafikleder går genom H+ - området. Spårområdet är tänkt att läggas i en tunnel: Södertunneln. Tidplanen för Södertunneln är osäker. Projektet kommer med stor sannolikhet inte att påbörjas före Förlängning av spårvägen från Helsingborg C och söderut ska ske genom H+-området. En senareläggning av Södertunneln och därmed utvecklingen av H+ medför att en förlängning av spårvägen söderut mot Ramlösa, Råå och Ättekulla måste skjutas längre fram i tiden. Sökväg: P:\2212\ \000\10_Arbetsmaterial\Förstudie Förslagshandling 2012-xx-xx\Layout\Figurer_Bilder\Kapitel 9\Förelägg-Underlag\Figur 9-1 Pågående projekt.mxd Utskriven: SELEHG, , 14:27:31 XXX Tågaborgstunneln Maria station H+ och Södertunneln 2013-xx-xx Hamnleden Föreslaget depåläge Figur 9-1 Geografisk spridning av de projekt som påverkar etappvis utbyggnad och korridoren för en möjlig utbyggnad av spårväg i Helsingborg. Hamnleden Det finns planer på att skapa en ny trafikled till och från hamnen, Hamnleden. En vägutredning har resulterat i ett beslut om Hamnledens sträckning mellan Malmöleden och Oljehamnsleden. En del av Hamnleden följer Rusthålls- / Koppargatan. Spårvägen kan passera den nya Hamnleden antingen i Planteringsvägen eller i Landskronavägen. I Hamnledenprojektet diskuteras ett delvis överdäckat tråg vid Planteringsvägen. Om ett sådant tråg ska byggas, och spårvägen ska gå i Planteringsvägen, bör tråget med överdäckningen byggas först för att undvika avbrott i trafikering och upprivning/återställning av spår under byggtiden. Om spårvägen ska gå i Landskronavägen kommer den att behöva passera Hamnleden i en starkt trafikerad plankorsning med mycket hög andel tung trafik och ovanligt stort inslag av farligt gods. En sådan korsningspunkt är ur flera aspekter sämre än en planskild passage på överdäckning vid Planteringsvägen. Hamnledens slutliga utformning är inte fastställd. Planerna på en fullt utbyggd Hamnled har skjutits på framtiden. Höganäs I Höganäs finns inga pågående eller planerade projekt som påverkar en möjlig etappviss utbyggnad. Här är det snarare så att en spårvägsdragning ska passa in i planeringen av pågående stadsutvecklingsprojekt (se kapitel 3). I norra Höganäs anger översiktsplanen ett nytt stadsutvecklingsområde norr om väg 112. I samband med förstudien har behov av en enklare nattuppställning av spårvagnar i Höganäs identifierats. Lokalisering av och anslutning till en sådan uppställning bör planeras i samband med det nya bostadsområdet. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

17 9.2 Utbyggnadsetapper och trafikering Förstudien identifierar sex etapper för utbyggnad av ett spårvägsnät i Helsingborg och till Höganäs. Det finns möjlighet att slå ihop eller dela upp vissa etapper. Inom de sex etapperna finns ytterligare möjlighet att dela upp byggandet i flera mindre delar. Sådana möjligheter ha inte analyserats närmare i förstudien. Utbyggnadstakten kan exempelvis variera på grund av annan utbyggnad. Några exempel på detta är: Etapp 1 behöver inte byggas ut hela vägen till Väla från början. Detta kan ske i ett senare skede. Byggandet av sista delen av sträckan i Höganäs till det planerade utbyggnadsområdet norr om Kullagatan ska samordnas med utveckingen av detta område. Bebyggs detta mycket senare än etappen till Höganäs byggs så kan utbyggnad till den sista hållplatsen senareläggas. Kopplingen till Ramlösa station från Landskronavägen kan senareläggas. Denna koppling är relativt komplicerad och kommer att ske genom att spårvägen byggs ut på en egen konstruktion över spårområdet fram till Ramlösa station, en relativt dyr lösning. Etapp 1 Väla/Dalhem Helsingborg C via Lasarettet En första etapp från Väla/Dalhem till Helsingborg C via Lasarettet kommer att ersätta en del av de idag hårdast belastade busslinjerna i Helsingborgs lokala kollektivtrafik. Etappen kommer att passera depån som måste vara anlagd vid trafikstart. Etapp 1 är inte beroende av någon av de ovan beskrivna större projekten med osäkra tidplaner. Ändhållplatsen i söder lokaliseras på Järnvägsgatan i höjd med Helsingborg C. Sträckningen kan gå antingen norrut eller söderut på Järnvägsgatan från Trädgårdsgatan. Norrut innebär att ändhållplatsen placeras på Järnvägsgatan i anslutning till Knutpunkten och i närhet till Stortorget. Söderut på Järnvägsgatan innebär att spårvagnshållplatsen ansluter till de nya uppgångarna från tågens plattformar. Ändhållplatsen kommer längre från stadens centrum. I den norra delen kan linjen ha ändhållplats i Dalhem, men en förlängning till Väla från början anses som ett bättre alternativ då nästan halva sträckan från Dalhem till Väla byggs för att angöra depån. I Väla finns utrymme för att anlägga en effektiv ändhållplats med tillhörande växlar och plattform. Väla angörs av ett flertal regionala busslinjer som kan ansluta till spårvagnen och en del av dessa skulle kunna ha ändhållplats här. Turtätheten på denna första linje beräknas redan från början vara hög, sannolikt 10-minuterstrafik under större delen av dagen. Etappens längd är cirka 8,7 kilometer. Etapp 2A Laröd Stattena Etapp 2 mellan Höganäs och Stattena delas byggnadstekniskt upp i två delar. Dessa delar kan byggas parallellt eller direkt efter varandra. Uppdelning görs på grund av de olika karaktärer som dessa delar har. Etapp 2A måste alltid färdigställas innan för att kunna ge etapp 2B anslutning till spårvagnsnätet. 111 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 724

18 Etapp 1 Höganäs centrum Lerberget Viken centrum Domsten Laröd Maria station Väla centrum Stattena Dalhem centrum Drottninghög Konserthuset Helsingborg C Lasarettet Planteringen Ramlösa station Miatorp Ättekulla Råå Raus Figur 9-2 Linjekarta för utbyggnad av etapp 1. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen. Etapp 2A är sträckan mellan Laröd och Stattena. Etappen passerar Maria station och genom Mariastaden med ändhållplats vid Laröd. Etappen bör byggas fram till väg 111. Där kan en ändhållplats för spårvagn anläggas med anslutning till de regionala bussarna mellan Helsingborg och Höganäs. Ett effektivt byte mellan buss och spårvagn ger en bra kollektivtrafikförbindelse mellan Höganäs och Maria station. I denna etapp fortsätter dock bussarna från Höganäs att trafikera hela sträckan till Helsingborg C. Ändhållplatsen vid Laröd bör utformas så att den kan fungera som ändhållplats för en lokallinje även när spåren i en senare etapp förlängs till Höganäs. Linjen till Laröd beräknas till en början att köras med 15-minuterstrafik. Turtätheten bedöms behöva ökas till 10-minuterstrafik inom något/några år efter öppnandet. Etappens längd är 6,9-7,9 kilometer, beroende på vilka alternativa sträckningar som väljs genom Maria och vid Berga. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

19 Etapp 2 Höganäs centrum Lerberget Viken centrum Domsten Laröd Maria station Väla centrum Stattena Dalhem centrum Drottninghög Konserthuset Helsingborg C Lasarettet Planteringen Ramlösa station Miatorp Råå Ättekulla Raus Figur 9-3 Linjekarta för utbyggnad av etapp 2A. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen. Etapp 2B Höganäs Laröd Etapp 2B, från Höganäs till Laröd, är en strategisk satsning för att förse ett av Skånes största regionala pendlingsstråk med spårtrafik. Med nuvarande tillväxttakt på resandet i stråket kommer spårtrafik därmed sannolikt tidigare än vad som kan motiveras utifrån enbart resandeflöden. Ett motiv till att lägga sträckningen till Höganäs som etapp 2B är att den är oberoende av Tågaborgstunneln och Södertunnlen. Trafiken från Väla, Laröd och Höganäs bedöms ge en hög belastning på ändhållplatsen vid Helsingborg C och sträckan mellan Stattena och Helsingborg C. Etapp 2B leder till att en utökning av ändhållplatsen i centrala Helsingborg behöver studeras. Ett alternativ är två separata hållplatslägen vid Helsingborg C, ett norr och ett söder om Trädgårdsgatan. Ett annat alternativ är att lägga en större ändhållplats söder om Helsingborg C på ett eget utrymme vid sidan av Järnvägsgatan. Det första alternativet ger en hög trafikbelastning i korsningen 113 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 726

20 Trädgårdgatan/Järnvägsgatan, fram tills att etapp 3 kan byggas. Det kan leda till problem för biltrafiken men även för busstrafiken som ska angöra bussterminalen i Knutpunkten via denna korsning. För att öka kapaciteten mellan Stattena och Helsingborg C kan det också bli aktuellt att förlänga plattformarna vid hållplatserna längs sträckan. Inför etapp 2B kan det bli aktuellt att göra en upphandling av nya spårvagnar för regionaltrafik som klarar högre hastigheter och har större andel sittplatser. I samband med att antalet spårvagnar utökas behövs steg två i utbyggnaden av depåkapaciteten. Den kan antingen ske genom tillbyggnad i ursprunglig depå i Helsingborg eller en ny depå i Höganäs. Förstudien skissar på ett möjligt depåläge i Höganäs i anslutning till linjens slut som effektiviserar driften då tomkörningarna minskar avsevärt. Längden för etapp 2B är cirka 14,9-15,3 kilometer beroende på vilken alternativ sträckning som väljs vid Viken. Etapp 3 Höganäs centrum Lerberget Viken centrum Domsten Laröd Maria station Väla centrum Stattena Dalhem centrum Drottninghög Konserthuset Helsingborg C Lasarettet Planteringen Ramlösa station Miatorp Råå Ättekulla Raus Figur 9-4 Linjekarta för utbyggnad av etapp 2B. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

21 Etapp 3 Stattena Helsingborg C via Drottninggatan När antalet resenärer på de linjer som etableras i etapperna 1-2 ökar och det därmed krävs högre turtäthet, kommer ändhållplatsen vid Helsingborg C inte att räcka till. Även sträckan förbi Lasarettet kommer att bli högt belastad. I detta läge krävs en ny lösning för ändhållplatsen och en ny sträcka ner mot Helsingborg C; etapp 3 mellan Stattena och Helsingborg C via Hälsovägen och Drottninggatan. Etapp 3 innebär att ändhållplatsen vid Helsingborg C kommer att angöras från två håll vilket ger en ökad kapacitet och mindre störningar för övrigt trafik i korsningen Trädgårdsgatan/Järnvägsgatan. Etapp 3 är beroende av tidplanen av Tågaborgstunneln. Längden för etapp 3 är cirka 2,2 kilometer. Etapp 4 Höganäs centrum Lerberget Viken centrum Domsten Laröd Maria station Väla centrum Stattena Dalhem centrum Drottninghög Konserthuset Konserthuset Helsingborg C Lasarettet Planteringen Ramlösa station Miatorp Råå Ättekulla Raus Figur 9-5 Linjekarta för utbyggnad av etapp 3. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen. 115 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 728

22 Etapp 4 Helsingborg C Ramlösa station via H+ När H+ börjar byggas uppstår behov av att förlänga spåren söderut. Den höga belastningen på ändhållplatserna vid Helsingborg C ger så småningom behov av att kunna byta riktning på spårvagnar på någon annan plats än i centrala Helsingborg. En förlängning söderut, när en del av H+ har realiserats och Södertunneln är färdig, föreslås i ett första steg omfatta sträckan till Ramlösa station. Vid Ramlösa station behövs då en ändhållplats som har hög kapacitet så att i huvudsak all, eller största delen av spårvagnstrafiken, kan byta riktning där. Alternativt byggs en möjlighet för vändning av spårvagnar några hållplatsser före ändhållplatsen vid Ramlösa. Etapp 5 Etapp 4 är beroende av utbyggnaden av H+, främst delen med Södertunneln. Längden på etapp 4 är cirka 3,5 kilometer. Beroende på tidplanerna för Tågaborgstunneln och Södertunneln så kan etapp 4 eventuellt färdigställas före etapp 3. Höganäs centrum Lerberget Viken centrum Domsten Laröd Maria station Väla centrum Stattena Dalhem centrum Drottninghög Konserthuset Helsingborg C Lasarettet Planteringen Ramlösa station Miatorp Råå Raus Ättekulla Figur 9-6 Linjekarta för utbyggnad av etapp 4. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

23 Etapp 5 Ramlösa station Ättekulla via Råå I steg 2 söderut byggs etapp 5 mellan Ramlösa station och Ättekulla. De tidigare etapperna ger en bra trafikering och delvis hög belastning i norra och centrala delen av Helsingborg. En förlängning till södra Helsingborg ger ett bättre utnyttjande av investeringarna i spårvägssystemet. Etapp 5 är en relevant fortsättning nära inpå färdigställandet av etapp 4. Längden för etapp 5 är cirka 4,9 5,5 kilometer beroende på vilken alternativ sträckning som väljs från Miatorp ner till Råå. Etapp 6 Höganäs centrum Lerberget Viken centrum Domsten Laröd Maria station Väla centrum Stattena Dalhem centrum Drottninghög Konserthuset Helsingborg C Lasarettet Planteringen Ramlösa station Miatorp Råå Ättekulla Raus Figur 9-7 Linjekarta för utbyggnad av etapp 5. Rödmarkerad sträcka byggs i etappen. 117 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 730

24 Tidplan Hela systemet bedöms kunna byggas ut inom en period på 15 till 20 år. Den första etappen beräknas kunna vara färdig om mindre än 10 år. Befolkningsprognosen för Helsingborg visar att det runt år 2020 finns behov av en utökad kapacitet på de tyngst belastade busslinjerna i Helsingborg. Färdigställandet av de sista etapperna sker tillsammans med att de sista delarna av H+ byggs ut, någon gång mellan år 2030 och år Figur 9-8 nedan visar en möjlig tidplan för de olika etapperna och grundar sig på ett antal antaganden. För de längre etapperna antas cirka tre år för detaljerad planering, upprättande av systemhandlingar, bygghandlingar samt upphandling av byggentreprenör. Byggtid antas till maximalt två år. För de kortare etapperna antas motsvarande tider vara två respektive ett år. Inledningsvis, efter färdigställandet av förstudien, sker en fortsatt samordnad planering för hela spårvägssystemet. Senast i början av 2016 bör detaljplaneringen av etapp 1 starta. En successiv utbyggnad av etapperna 1, 2 och 3 kan vara klar till år Byggandet av de övriga etapperna är beroende av osäkra tidplaner, främst för Tågaborgstunneln och Södertunneln. Etapperna 4, 5 och 6 kan starta först när något eller båda av dessa projekt är färdiga. I dagsläget bedöms inget av dessa projekt vara färdigt innan år Med byggstart för etapp 4, 5 och 6 snarast efter det så kan hela systemet vara färdig till år Planering - Sytemhandling - Bygghandling - Upphandling Byggskede 5 Ramlösa station - Ättekulla via Råå 4 Helsingborg C - Ramlösa station 3 Stattena - Helsingborg C via Drottninggatan 2B Höganäs - Laröd 2A Laröd - Stattena 1 Väla - Helsingborg C via Lasarettet Samordnad planering Etapp Figur 9-8 Tidplan för utbyggnad av etapperna. FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

25 10 10 Konsekvenser Utbyggnadsförslagets konsekvenser är skillnaden mellan en tänkt framtid med utbyggt spårvägssystem jämfört med samma framtid utan särskilda åtgärder i kollektivtrafiksystemet utöver en fortsatt och utökad busstrafik liknande nuvarande modell. I övrigt antas att samhällsutvecklingen följer kända planer och prognoser. Som framtid antas ett årtal någonstans mellan år 2030 och 2035, det år då spårvagnsalternativet skulle kunna vara fullt utbyggt. Det utbyggnadsalternativ som beskrivs i detta kapitel är ett fullt utbyggt spårvägssystem i enlighet med redovisningen i kapitel 8.5. Alternativen utbyggt bussystem respektive högkvalitativ busstrafik är steg på vägen. Helsingborgs stad arbetar för närvarande med en utredning avseende utvecklingen av bussystemet på kort och medellång sikt. I det följande redovisas konsekvenser för nollalternativet respektive utbyggnadsalternativet Resenärer och resandet Restiden är en av de viktigaste faktorerna för val av färdmedel. I detta kapitel redovisas effekterna för de olika restidstidskomponenterna samt andra faktorer som påverkar resandet. Gångtid Nollalternativet Busshållplatsernas antal och läge förblir i stort sett som idag och gångtiden till och från hållplatserna påverkas i princip inte. I nollalternativet kan på lång sikt en viss minskning av antalet hållplatser och linjerationaliseringar förväntas eftersom det kommer att finnas ett stort behov av att effektivisera den ökande busstrafiken. Gångavståndet kan därmed öka något. Utbyggnadsalternativet I Helsingborg blir antalet spårvagnshållplatser färre än nollalternativets antal busshållplatser. Spårvagnstrafik medför att några busslinjer läggs ner. Detta förlänger gångavstånd och gångtid till och från hållplatsen. Exempelvis får sträckan mellan Stattena och Helsingborg C, via Bergaliden, endast två hållplatser jämfört med fem idag. På den sträckan ökar det genomsnittliga avståndet mellan hållplatserna från 300 meter till 600 meter. På sträckan till Höganäs utanför Helsingborgs tätort blir det små förändringar i antalet och lokalisering av hållplatserna jämfört med nollalternativet. 119 FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS 732

26 Figur 10-1 Resenärer vid hållplats i Nantes, Frankrike. Effekten på gångavstånd är beroende av de lokala förutsättningarna då hållplatserna till en viss del får en ny (och bättre) placering. En smart lokalisering av spårvägens hållplatser medför att stora grupper av resenärer får nära till start eller mål och att endast ett fåtal av resenärerna påverkas negativt. Uppskattningsvis blir det en ökning av gångavståndet med i snitt procent. Turtäthet och väntetid Väntetiden är en funktion av turtätheten, en hög turtäthet ger kortare väntetid (se även kapitel 5.5). Nollalternativet Turtätheten i centrala Helsingborg behöver ökas i nollalternativet för att kunna ta hand om de tillkommande resenärerna, vilket innebär att den genomsnittliga väntetiden minskar. Det antas att busstrafiken på de befintliga stomlinjerna kör med 12 avgångar per timme på de mest centrala delarna. Att köra fler bussar än så ger knappt någon ökning av den praktiska kapaciteten på stomlinjerna. Turtätheten på en del övriga linjer kommer att behöva öka för att kunna tillgodose efterfrågan. Utbyggnadsalternativet I utbyggnadsalternativet antas turtätheten på de mest centrala delarna av spårvägsnätet vara samma som för nollalternativet, som mest 12 avgångar per timme. Inledningsvis kommer turtätheten att vara lägre. Längre ut på linjerna kommer turtätheten att vara lägre än i de centrala delarna. Behovet av en lika hög turtäthet som i nollalternativet beror på att spårvagnsalternativet drar till sig nya resenärer och att parallellgående busslinjer läggs ner. Åktid Nollalternativet I nollalternativet blir det större trängsel i vägtrafiksystemet än i dagsläget, vilket drabbar bussarnas framkomlighet. Genomsnittshastigheten för busstrafiken kommer att minska jämfört med idag. Dagens genomsnittliga hastighet för bussarna i Helsingborg ligger strax under 20 km/h, vilket är normalt för busstrafik i mellanstora städer. Som en jämförelse är genomsnittshastigheten för FÖRSLAGSHANDLING - FÖRSTUDIE FÖR SPÅRVÄGSTRAFIK HELSINGBORG - HÖGANÄS

Utreda behovet av och former för prioriterad kollektivtrafik. Utgöra ett underlag för fortsatt planering. Garantera att man inte bygger fast sig.

Utreda behovet av och former för prioriterad kollektivtrafik. Utgöra ett underlag för fortsatt planering. Garantera att man inte bygger fast sig. Kollektivtrafikstråket Helsingborg - Höganäs Juliet Leonette-Lidgren Samråd med allmänheten i Höganäs avseende Förstudie enligt lag om byggande av järnväg 2012-11-07 1 Förstudien ska... Utreda behovet

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Planskildhet Regional och lokatrafik Götalandsbanan Bro/Tunnel. Plattformar. Tunnel. Stadspassage Borås

Planskildhet Regional och lokatrafik Götalandsbanan Bro/Tunnel. Plattformar. Tunnel. Stadspassage Borås 7.6. Alternativ Centraltunnel, / Vid planering av en ny höghastighetsbana genom Sveriges två största städer är det viktigt att olika alternativa dragningar undersöks så det alternativ som beslutas har

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar 11 3. Körvägsalternativ 3.1 Identifierade körvägar Tolv olika körvägar mellan järnvägsstationen och CSK har identifierats som rimliga alternativ. Anslutning till CSK kan ske antingen via Södra Boulevarden

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

8.14 Samlad bedömning

8.14 Samlad bedömning 8.14 Samlad bedömning I detta och tidigare kapitel har förutsättningarna för och effekterna av en dragning av Norrbotniabanan inom respektive korridor redovisats. För att ge en mer helhetlig bild görs

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station Klartecken för Varbergstunneln Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut

Läs mer

FÖRSTUDIE. Spårvägstrafik Helsingborg - Höganäs FÖRSLAGSHANDLING 2013-08-28

FÖRSTUDIE. Spårvägstrafik Helsingborg - Höganäs FÖRSLAGSHANDLING 2013-08-28 FÖRSTUDIE Spårvägstrafik Helsingborg - Höganäs FÖRSLAGSHANDLING 2013-08-28 Beställare Helsingborgs stad och Höganäs kommun. Styrgrupp Anna Lilja, Helsingborgs stad Ulla Ingers, Helsingborgs stad Sofia

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

4.8 ETAPPUTBYGGNAD. 4.8.1 Regionbussterminal. Oberoende av vilket alternativ och vilken bangårdslösning

4.8 ETAPPUTBYGGNAD. 4.8.1 Regionbussterminal. Oberoende av vilket alternativ och vilken bangårdslösning TÄNKBARA LAYOTER HALMSTAD RESECENTRUM 4.6 PENDELPARKERINGAR Pendelparkeringarna lokaliseras söder om resecentrum och till största del väster om spårområdet. I första hand utförs dessa som markparkeringar

Läs mer

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Allmänt Vägvalet anser att de föreslagna detaljplanerna inte bör genomföras. Motiveringen framgår nedan: Tågtunneln i Göteborg (Västlänken) var från början ett

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1. LinkLink Plus. Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping

RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1. LinkLink Plus. Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1 LinkLink Plus Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping Dokumentinformation Titel: LinkLink Plus - Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping Serie nr:

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

2.4 FRAMTIDA TRAFIK. 2.4.1 Kollektivtrafi k HALMSTAD RESECENTRUM FÖRUTSÄTTNINGAR

2.4 FRAMTIDA TRAFIK. 2.4.1 Kollektivtrafi k HALMSTAD RESECENTRUM FÖRUTSÄTTNINGAR HALMSTAD RESECENTRUM FÖRUTSÄTTNINGAR 2.4 FRAMTIDA TRAFIK 2.4.1 Kollektivtrafi k Utveckling av tågtrafiken Ett antagande om de framtida resandeströmmarna är viktigt att göra om än vanskligt. Ändrade beteendemönster

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24

HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24 HALMSTADS RESECENTRUM SLUTRAPPORT 2009.03.24 Uppdraget har beställts av Halmstad kommun, Stadskontoret ARBETSGRUPP: Sabina Andersson Stadskontoret Evert Winnberg Stadskontoret Mattias Bjellvi Stadskontoret

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19 RESECENTRUM 1.4 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM NYA MÖJLIGHETER SYFTE MED LINKÖPINGS RESECENTRUM 1.4 NÅGRA KONSEKVENSER AV JÄRNVÄG I TUNNEL SOM JÄMFÖRELSE TILL BROALTERNATIVET Vi

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Alf Johansson i samråd med kommunledningsförvaltningens stadsbyggandsenhet. Planarkitekt

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner Fördjupad utredning om trängselskattesystemets utformning på Östra Hisingen Underlags- Stadsutvecklingsplaner Göteborg 1 (28) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telephone

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

är öppen för på- och avstigning.

är öppen för på- och avstigning. Detaljplaneprogram Linbanans stationer Programförslaget innehåller fyra linbanestationer mellan Häggvik station och Väsjön. Möjlighet finns att förlänga sträckan med ytterligare en station i Södersätra.

Läs mer

RESECENTRUM 2.1 RESECENTRUM 2.1 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 09 23

RESECENTRUM 2.1 RESECENTRUM 2.1 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 09 23 RESECENTRUM 2.1 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SYFTE MED LINKÖPINGS RESECENTRUM 2.1 NÅGRA KONSEKVENSER AV JÄRNVÄG I TUNNEL SOM JÄMFÖRELSE TILL

Läs mer