PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESSRELEASE Banbrytande svensk forskning för att få rimliga krav vid lastning av tungt gods i containers Sida 1"

Transkript

1 vid lastning av tungt gods i containers Sida 1 Höganäs IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs) är de internationella riktlinjerna för lastsäkring vid sjötransport. Arbete med att revidera detta dokument samt att stärka dess status från en Guideline till en mer teknisk Code of Practice som även ska omfatta landsvägsoch järnvägstransport har pågått sedan Arbetet utförs av en expertgrupp under UNECE i Genève och börjar närma sig sitt slutförande. MariTerm AB är anlitad av svensk industri för att tillsammans med Transportstyrelsen tillvarata svenska intressen för att åstadkomma säkra men samtidigt rimliga krav på lastsäkring. Ett utkast till ny kod har tagits fram, vilket först ska godkännas av de tre FN organisationerna IMO, ILO och UNECE, innan den kan sättas i kraft. Koden kommer att bli det internationella rättesnöret vad gäller kontroll av lastning och säkring av gods i lastbärare och kommer att användas av t.ex. svenska Kustbevakningen och tyska Wasserschutzpolizei. Det är därför av stor betydelse att säkra och rimliga krav fastställs i koden. I samband med revideringsarbetet har samförstånd rått i expertgruppen och till stora delar har vi från svensk sida fått gehör för i stort sett alla av våra önskemål när det gäller dimensionering av lastsäkringsarrangemang, säger Peter Andersson från MariTerm som deltagit i arbetet. Dock har ännu inte enighet nåtts kring hur beddningsarrangemang under koncentrerade laster, så som coils, i ISO containers skall dimensioneras. Utformandet av detta avsnitt i koden har därför hänskjutits till IMO:s underkommitté DSC:s möte i London i september I princip föreligger två olika förslag för hur styrkan i containergolv skall beaktas. Det ena förslaget företräds av Tyskland samt representanter för rederierna och utgår från att containern endast kan bära sin maxlast om denna är helt jämnt fördelad över hela golvytan. Det andra förslaget, som företräds av Sverige, Finland, Belgien och Slovakien, utgår från att en container, som är byggd enligt den internationella containerstandarden ISO 1496, till följd av övriga styrkekrav i standarden, utöver tillåten belastning av golvet, har en större böjstyvhet. Skillnaden i beddningsarrangemang för koncentrerade laster enligt de två förslagen blir i de flesta fall mycket stora, vilket illustreras i exemplet nedan för en 25 tons coil i en trävagga. Tyskt förslag två 6 meter långa reglar av mm virke under trävaggan Svenskt förslag endast trävaggan

2 vid lastning av tungt gods i containers Sida 2 Skillnaden i kostnad för erforderligt beddingmaterial enligt de två olika förslagen kan för ett enda stålverk bli upp till 5 miljoner kronor per år. Till detta kommer kostnader för ökad arbetstid. Det är således mycket pengar som står på spel för svensk stålindustri. För att fastställa rimliga krav på dimensioner på trä och stålbalkar som skall användas för att fördela vikten av koncentrerade laster över en erforderlig golvyta i standardiserade containers och flak genomförs för närvarande banbrytande svenskt forskningsarbete inom projektet BEACON (Bedding Arrangements in Containers). Arbetet genomförs i huvudsak av MariTerm AB på uppdrag av Transportstyrelsen samt avsändare och transportörer av stålprodukter i form av Outokumpu, Ovako steel, Uddeholms, Sandvik, CoilTainer och Global Steel & Logistics (GSL). Arbetet bedrivs i nära samarbete med Universitetet i Zilina i Slovakien och Universitetet KaHo Sint Lieven i Belgien. Forskningsarbetet omfattar såväl teoretiska analyser och beräkningar som belastningsprov med containers, och praktiska prov har under april månad genomförts på Outokumpu i Avesta och i Helsingborgs Hamn. På Outokumpu genomfördes avancerade belastningsprov i två dagar under ledning av Mats Olsson. Outokumpu stod för testmaterial och hanteringspersonal medan personal från Universitetet i Zilina och MariTerm AB med avancerade laserinstrument mätte utböjningen i golvet före, under och efter proven. Såväl en tämligen ny 20 fots container från Maersk Line som en något äldre 40 fotare från Textainer provades. Vid dessa tester provades i första hand hur tvärbalkarna i containergolvet kan samverka med träreglar av olika dimensioner placerade i längd respektive tvärled i containern. Containerna lastades med slabs och coils med varierande vikter upp till lite drygt 40 ton utan att det i något fall uppstod permanenta deformationer, vilket innebär att containerna inte blivit överbelastade. De praktiska proven har verifierats i en finitaelement modell som Universitetet KaHo Sint Lieven tagit fram. Proven på Outokumpu gick mycket bra, och den ansvarige för projektet, Sven Sökjer Petersen från MariTerm, är mycket nöjd med resultaten som uppnåddes liksom med hjälpen och engagemanget på stålverket. Några bilder från proven i Avesta den 4 och 5 april. Provteamet i Avesta med representanter från Outokumpu, MariTerm, Universitetet i Zilina, ColiTainer och GSL

3 vid lastning av tungt gods i containers Sida 3 Mätutrustning och mätningar vid proven på Outokumpu i Avesta Prov med 40-tons coil i en 2,3 m lång trävagga Prov med 42 ton slabs i en 3 m CoilTainer-släde I slutet av april var det dags för test av containernas globala styrka genom att belasta såväl en 20 som 40 fotare med dubbla payloaden (tillåten last) på halva containerlängden. Dessa prov genomfördes med hjälp av blytackor som ordnades och hanterades av personal från Helsingborgs Hamn. Cronos Containers ställde upp med provcontainers och MariTerm svarade för mätningarna, vilka övervakades av representanter för Transportstyrelsen och Outokumpu. Vid proven lastades ca 57 ton bly på tre meters längd i 20 fotaren och på ca sex meters längd i 40 fotaren. 40 fots containern böjde under provet ut ca 25 mm, men återgick till sitt ursprungliga läge när godset lossades.

4 vid lastning av tungt gods i containers Sida 4 Proven visar att våra svenska teorier är riktiga och det gäller nu att skriva en bra inlaga till DSC i London för att övertyga övriga experter om att acceptera våra formler, säger Sven Sökjer Petersen på MariTerm. Det är viktigt för oss i Helsingborgs Hamn att ställa upp på den här typen av övningar så att vi håller oss i framkant och kan erbjuda våra kunder förstklassig service säger Kålle Nording från Hamnen som ansvarade för proven. Några bilder från proven i Helsingborgs Hamn den 22 april. Provteamet i Helsingborg med representanter från Helsingborgs Hamn, Transportstyrelsen, MariTerm och Outokumpu Elva buntar med blytackor à 1065 kg per sektion. Fem sektioner med en totalvikt på 58,5 ton på tre meters längd lastades i en 20-fots container Sju buntar med blytackor à 1065 kg per sektion. Sex sektioner blytackor plus en truck på 9 ton belastad med två buntar blytackor, totalvikt 55,8 ton, på sex meters längd lastades i en 40-fots container

5 vid lastning av tungt gods i containers Sida 5 Utböjning av 40-fotaren belastad med 55,8 ton 40-fotaren efter lossning av godset Kontaktpersoner för utförligare uppgifter: Peter Andersson, MariTerm AB, , Sven Sökjer Petersen, MariTerm AB, , Johan Lindgren, Transportstyrelsen, , Mats Olsson, Outokumpu, , Carl Gustaf Nordin, Helsingborgs Hamn, , C Dirk van Landeghem, CoilTainer, , tainer.com

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Generellt om den nya transportlösningen Fråga: Vad innebär samordnad varudistribution jämfört med idag? Svar: Idag kör varje varuleverantör själv

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden 2012:30 En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-22 2012/63-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-15 Ju2012/2210/EMA Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

1. Alfa Quality Moving AB, 556501-0229, Fordonsvägen 15, 553 02 JÖNKÖPING

1. Alfa Quality Moving AB, 556501-0229, Fordonsvägen 15, 553 02 JÖNKÖPING Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-14 Dnr 511/2014 1 (39) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Svensk sjöfarts konkurrenssituation Svensk sjöfarts konkurrenssituation 1 2 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer