Energikartläggning/analys Varför?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energikartläggning/analys Varför?"

Transkript

1 Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som finns i verksamheten och därmed ökade möjligheter att se energieffektiviserande åtgärder. Energieffektivisering minskar energianvändningen och därmed minskas miljöbelastningen.

2 Energikartläggning/analys En energikartläggning skall visa hur den köpta energin fördelar sig på olika processer i verksamheten. Börja med att identifiera vilka olika processer som finns i verksamheten. Gör sedan kartläggning för att se hur mycket energi som går till varje process. Det görs genom analys av energistatistik mätningar och manuella beräkningar. Besök företaget under icke produktionstid för att hitta tomgångseffekter. (Eventuellt se timvärden) Analysera resultaten med syftet att hitta kostnadseffektiva åtgärder som minskar energianvändningen. Presentera resultaten. Timvärden el Exempel el Elenergianvändning före och efter åtgärd

3 El-statistik för år 2008 Timvärden Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kwh/h Effekt 60,60 8,00 144, ,50

4 160 Energibalans Energi [MWh]

5 Vad skall/bör ingå i en energikartläggning/analys En nulägesbeskrivning av verksamheten och processerna Total energianvändning per energislag Fördelning av energin på verksamhetens olika processer Möjliga åtgärder för energieffektivisering Minskad energianvändning (eventuellt investering) En tydlig beskrivning hur man kommit fram till resultaten Nyckeltal Ex. MWh/m2, MWh/ton, MWh/omsatt kkr

6 Processer som förväntas ingå i en energikartläggning Klimatskalet Värmesystem (värmekälla samt distribution) Komfortkyla Ventilation Belysning Kontor/administration Interntransport Tryckluft Produktionsprocesser

7 Konkreta exempel på energieffektiva åtgärder samt besparingspotentialer

8 Varvtalsstyrning Varvtalsstyrning innebär att varvtalet hos en roterande motor av någon form styrs. Idag används vanligen frekvensomriktare för att styra varvtalet. Normalt går en pumpmotorn på 50 Hz (50 varv/minut). Motorn ger en viss effekt Detta ger ett flöde. Om vi vill ha ett mindre flöde kan vi strypa flödet med en ventil. Motorn har ungefär samma effektuttag. Ett annat sätt att minska flödet är att sänka varvtalet på motorn. Motorns effektuttag sjunker markant

9 Effektuttag vid stryp alternativt varvtalsreglerig för en fläkt Sänker vi flödet med 40 % genom strypning minskar effektuttaget hos en fläkt med ca 22 % om vi däremot reglerar varvtalet så minskar effektuttaget med ca 78 %. Vid byte av fläktar och pumpar bör man oftast välja en med frekvensstyrning vilket möjliggör energieffektiv behovsstyrning.

10 Installation av behovsstyrning på befintliga cirkulationspumpar I detta fall minskade elenergianvändningen med 40% Mätning av flöde och temperatur Spjäll som reglerar flödet styrs av temperatur. Lågt flöde ger lägre tryck vilket ger en signal till frekvensomformaren att sänka varvtalet på motorn

11 Effektuttag vid stryp alternativt varvtalsreglerig för en cirkulationspump Effektkurva vid strypreglering Effektkurvor vid varvtalsreglering Installation av tryckstyrda cirkulationspumpar inklusive sommarstopp sparar upp till 85 procent.

12 Ventilation Processventilation Tar hand om föroreningar och överkottsvärme så nära källan som möjligt Allmänventilation Skapa ett bra klimat med lagom temperatur och låga halter av föroreningar Process och allmänventilation bör samarbeta för att hålla ett bra klimat med låga föroreningshalter

13 Ventilation S F FT FTX

14 Energikostnader för ventilation Värmeförluster Fläkteffekter

15 Elektrisk effekt Spänning * Ström = Effekt Volt Ampere Watt

16 Elektrisk energi Effekt * Tid = Energi Watt (W) (s eller h) Ws, Wh

17 Mätning av ström och luftflöden För att ta reda på ventilationsaggregatets energianvändning måste vi mäta fläktarnas effektuttag och luftflödet Strömmätning Luftflödesmätning Effekten= Spänning *Ström* cos

18 Elenergi till fläktar Drifttid mellan Fläktarnas effektuttag 1,58 kw Fläktarnas drifttid 17h/d E=p [kw]*t [h] P=effekten [kw] t=drifttiden [h] Enhet Benämning Med Min Max Energi [kwh] kw Effekt 1,00 0,00 1,61 531,97 E=1,58 [kw]*6205[h]/år=9804kwh/år

19 Värmeförluster (E v ) Storleken på ventilationsförlusterna beror på ventilationsflödet, luftens egenskaper eventuell värmeåtervinning inne/utomhustemperatur samt drifttiden. E v =q [m 3 /s]* [kg/m 3 ]*cp [kj/kg o C]* (1- )* (Tg-Tm) [ o C] *t [h] q=vent.flöde =luftens densitet cp= specifik värmekapacitet luft =verkningsgrad värmeväxling T g =gränstemperatur T m =medeltemperaturen på orten t=drifttiden Exempel: Hur stora är ventilationsförlusterna i en 1000 m 2 byggnad med luftflödet 690 l/s i en ort där medelårstemperaturen är 6,9 o C. Ingen värmeåtervinning finns. E v =0,69 [m 3 /s]*1,2 [kg/m 3 ]*1 [kj/kg o C]* (1-0)* (17-6,9) [ o C] *6205 [h]/år=51891 kwh/år

20 Är fläktarna energieffektiva? SFP = Specifik fläkteffekt (kw/m³/s) q = luftflöde (m³/s) P = Fläkteffekt (kw) Våra fläktar: SFP = 1,5 SFP = 2,0 SFP = 2,5 SFP = 4,0 Mycket eleffektivt Eleffektivt Mindre eleffektivt Dåligt 1,58kW/0,69m 3 s=2,3kw/m 3 s

21 Åtgärd för att minska fläktarnas energianvändning Anpassa drifttiden på ventilationen till tider då lokalen är befolkad. Vi går från 17h/d till 10 h/d under vardagar 240 d/år. Ny årlig drifttid 2400 h/år. Observera: För att detta ska vara möjligt måste byggnaden vara tom på folk under tiden ventilationen inte är på. Det får inte förekomma onyttiga emissioner i byggnaden m.m. E=p [kw]*t [h] Ny energianvändning E=1,58 [kw]*2400 [h]=3792kwh/år Minskad elenergianvändning E =9804kWh/år- 3792kWh/år=6012kWh/år Relativt bra besparing för en minimal investering

22 Åtgärden ger minskade värmeförluster Ny årlig drifttid: 2400 [h]/år E v =0,69 [m 3 /s]*1,2 [kg/m 3 ]*1 [kj/kg o C]* (1-0)* (18-6,9) [ o C] *2400 [h]/år =22058 kwh/år Nya värmeförluster:22058 kwh/år Minskade värmeförluster blir 51891kWh/år kwh/år=29833 kwh/år* *Förutsatt att inget självdrag sker under tiden ventilationen är avstängd. Infiltrationen finns fortfarande kvar i båda fallen. Stor besparing för en minimal investering

23 En ytterligare åtgärd för att minska värmeförlusterna Det finns plats att installera en roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på 80 %. Kostnaden är Nya värmeförluster är nu 0,2*22058 kwh/år=4412 kwh/år

24 Total minskad energianvändning efter åtgärder Diagramrubrik Energi kwh/år h Med värmeväxling El Fjv

25 Hur presenterar vi resultatet Utan hänsyn tagen till tidsreduceringen Minskad energianvändning där även tids reduceringen finns med Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>>>>> > Byte av FTsystem till FTXsystem Kvantitet Enhet Mängduppgift 1 hus Kalkylränta 4,0% real Kalkylperiod 20 år Unerhållskostnad prisutveckling per år real Energislag Fjv kwh Energipris rörligt 0,80 kr per kwh Energiprisutveckling per år 2,0% real <<<Om fler energislag: tryck + FT-system FTX-system Investeringskostnad kr Underhållskostnad kr per år Underhållskostnad, periodisk år 0 kr Underhållskostnad, periodisk år 10 kr Underhållskostnad, periodisk år 20 kr <<<Om fler uh-kostnader: tryck + Energianvändning kwh per mängdenhet och år , ,0 Energikostnad kr per år <<<Om fler energislag: tryck + Summa nuvärde, investering och underhåll Summa nuvärde, energikostnader Summa nuvärde, alla kostnader Differens: Besparingskostnad kr per kwh 0,28 LÖNSAMT Energikostnad (mv ) kr per kwh 0,80 Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>>>>>> Byte av FT-system till FTX-system Kvantitet Enhet Mängduppgift 1 hus Kalkylränta 4,0% real Kalkylperiod 20 år Unerhållskostnad prisutveckling per år real Energislag Fjv kwh Energipris rörligt 0,80 kr per kwh Energiprisutveckling per år 2,0% real Energislag 2 El Energipris rörligt 1,00 kr per kwh Energiprisutveckling per år 2,0% real Energislag 3 Energipris rörligt kr per kwh Energiprisutveckling per år real <<<Om fler energislag: tryck + FT-system FTX-system Investeringskostnad kr Underhållskostnad kr per år <<<Om fler uh-kostnader: tryck + Energianvändning kwh per mängdenhet och år , ,0 Energikostnad kr per år Energianvändning 2 kwh per mängdenhet och år 9 804, ,0 Energikostnad 2 kr per år Energianvändning 3 kwh per mängdenhet och år Energikostnad 3 kr per år 0 0 Summa energikostnad kr per år Summa energianvändning kwh per år Energikostnad medelvärde kr per kwh 0,83 <<<Om fler energislag: tryck + Summa nuvärde, investering och underhåll Summa nuvärde, energikostnader Summa nuvärde, alla kostnader Differens: Besparingskostnad kr per kwh 0,09 LÖNSAMT Energikostnad (mv ) kr per kwh 0,83

26 Hur presenterar vi resultatet Utan hänsyn tagen till tidsreduceringen Installera en roterande vvx i befintligt ventilationsaggregat Minskade fjvkostnader Kapitalkostnad (ränta, avskrivning) Drift- och underhållskostnader År 1 [kr] Resultat år Minskad energianvändning där även tidsreduceringen finns med Tidsreducering och installation av en roterande vvx i befintligt ventilationsaggregat År 1 [kr] Minskade fjvkostnader Minskade elkostnader Kapitalkostnad (ränta, avskrivning) Drift- och underhållskostnader Resultat år Avkastning på kapital: ca 7 % Avkastning på kapital: ca 52 %

27 Tidstyrd ventilation Enkel, billig och effektiv metod, som har brister. Styrning sker efter förmodat behov ej verkligt. Tidur eller timer. Kan kopplas till belysningen. När man tänder belysningen så startar också ventilationen. Av/på eller tvåhastighetsdrift på fläktmotorn.. Passar bra i lokaler med en jämn belastning såsom ett kontor där det jobbar 10 personer mellan och

28 Behovsstyrd ventilation Spjäll som reglerar flödet styrs av temperatur och CO 2 i lokalen. När ingen är i lokalen är flödet lågt. Lågt flöde ger lägre tryck vilket ger en signal till frekvensomformaren att sänka varvtalet på motorn Rätt mängd luft vid rätt tillfälle. Passar bra i lokaler med ojämn belastning i lokalerna såsom skolor idrottshallar och konferenslokaler

29 Årstidsanpassad ventilation Genom en kraftig reduceringen av luftomsättningarna vintertid erhålles stora energibesparingar. Besparingar på uppvärmningssidan blir stora framförallt om man inte har värmeåtervinning. Besparingar på elsidan då fläktarna varvas ner stora delar av året.

30 Värmeåtervinning från avloppsvatten För att duscha 5 minuter går det åt ungefär 50 liter ca 40 gradigt varmvatten. Hur mycket energi sparar man per dusch om man investerar i en värmeväxlare för avloppsvatten? Mängden energi beror på Vattnets egenskaper mängden vatten som ska värmas samt temperaturskillnaden cp= specifik värmekapacitet för vatten E = Cp[ Wh/kg o C] * m[ kg] * T[ o C] E=1,16[ Wh/kg o C] *50[ kg] * (40-10) [ o C]=1740 Wh E=1,16[ Wh/kg o C] *50[ kg] * (40-27) [ o C]=754 Wh

31 Minskad energianvändning efter åtgärd Vi antar att duschen används fyra gånger per dag under året vilket ger 1460 duschar. Total minskad energianvändning med återvinning blir då 1440 kwh/år Minskad energianvändning ca 1 kwh/dusch Energi kwh/år Energianvändning 1460 duschar/år utan återvinning Fjärrvärme 1100 Energianvändning 1460 duschar/år med återvinning Fjärrvärmen kostar 0,8 kr/kwh vilket ger en minskad kostnad på 1168kr/år.

32 LCC-kalkyl

33 Kalkylförutsättningar: Investering 5000 Ränta 4 % Avskrivningstid 5 år Installera en återvinning År 1 [kr] Kalkylförutsättningar: Investering 5000 Ränta 4 % Avskrivningstid 10 år Installera en återvinning År 1 [kr] Minskade fjvkostnader Minskade fjvkostnader Kapitalkostnad (ränta, avskrivning) Resultat år 1-48 Kapitalkostnad (ränta, avskrivning) -700 Resultat år Avkastning på kapital: Avkastning på kapital: ca 9 %

34 Är min belysning energieffektiv Belysningsstyrkan visar om belysningen är bra Fördelen att räkna belysningen för hand är att man upptäcker felaktigheter 1. Räkna ljuskällor 2. Läs av effekten 3. Räkna ut total installerad effekt i lokalen 4. Mät upp arean på lokalen 5. Räkna ut W/m 2 6. Jämför Riktvärden för önskad installerad effekt (W/m2) med energieffektiv belysning Har man hög installerad effekt och dålig belysningsstyrka bör man fundera på att byta till en effektivare belysning.

35 Exempel på energieffektiv belysning Närvarodetektor Armatur 1x40W med dimbara HF-don för DALI (Digital Adressable Lighting Interface) KNX-DALI Gateway

36 Belysning i en industrilokal 420st armaturer med högtrycksnatriumlampor. Total installerad effekt 189 kw. Styrning med tryckknappar, per lina få grupper. Drifttid 8760 h/år 18,3 W/m 2 Energianvändning kwh/år

37 Belysning i samma industrilokal efter åtgärd 1120 st T5 Eco Saver lysrör. Total installerad effekt 82 kw 7,9 W/m 2 Sektionering i olika zoner Varje zon styrs efter behov Ex lager 25%, gångar 50%. Ny beräknad energianvändning kwh/år

38 Resultat vid byte till energieffektiv belysning vid 3-skift Totaleffekten har halverats från 189 kw till ca 89 kw. Minskad energianvändning kwh/år Investering ca 1,800 kkr (3 200 kr/armatur). Återbetalningstiden är under tre år (rörligt elpris på 60 öre) Tidigare betalade man ca kr/år till ingen nytta!!

39 Resultat vid byte till energieffektiv belysning vid 1-skift Totaleffekten har halverats från 189 kw till ca 89 kw. Minskad energianvändning kwh/år Investering ca 1,800 kkr (3 200 kr/armatur). Återbetalningstiden är nu 11 år (rörligt elpris på 60 öre)

40 3-skift Mata in data i grå fält! För känslighetsanalys tryck + ovan Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>>>>>> Styrning av belysning Kvantitet Enhet Mängduppgift 1 hus Kalkylränta 4,0% real Kalkylperiod 20 år Unerhållskostnad prisutveckling per år real Energislag El kwh Energipris rörligt 0,60 kr per kwh Energiprisutveckling per år 3,0% real <<<Om fler energislag: tryck + Innan Med styrning Investeringskostnad kr Underhållskostnad <<<Om fler uh-kostnader: tryck + kr per år Energianvändning kwh per mängdenhet och år , ,0 Energikostnad kr per år <<<Om fler energislag: tryck + Summa nuvärde, investering och underhåll Summa nuvärde, energikostnader Summa nuvärde, alla kostnader Differens: Besparingskostnad kr per kwh 0,10 LÖNSAMT Energikostnad (mv ) kr per kwh 0,60

41 1 skift Mängduppgift 1 hus Kalkylränta 4,0% real Kalkylperiod 20 år Unerhållskostnad prisutveckling per år real Energislag El kwh Energipris rörligt 0,60 kr per kwh Energiprisutveckling per år 3,0% real <<<Om fler energislag: tryck + Innan Med styrning Investeringskostnad kr Underhållskostnad <<<Om fler uh-kostnader: tryck + kr per år Energianvändning kwh per mängdenhet och år , ,0 Energikostnad kr per år <<<Om fler energislag: tryck + Summa nuvärde, investering och underhåll Summa nuvärde, energikostnader Summa nuvärde, alla kostnader Differens: Besparingskostnad kr per kwh 0,35 LÖNSAMT Energikostnad (mv ) kr per kwh 0,60

42 Exempel på åtgärdsförslag I ett parkeringshus på 3200 m 2 finns 200 armaturer med konventionella driftdon (dessa drar 25% av lysrörets effekt), 2 st lysrör på 36 W i varje. Installerad effekt: 200x 2 x 36 W x 1,25 = 18kW Belysningen är tänd dygnet runt, 8760 timmar per år. Årlig energianvändning: 18kW*8760h/år= kwh/år Nuvarande elpris (rörlig del): 70 öre/kwh. Årlig driftkostnad: kwh/år x 0,70 kr/kwh = kr (underhåll är ej medräknat) Belysningen i parkeringsgaraget ska bytas ut. Ljuskraven är inte så höga så den installerade effekten bör bli högst 5 W/m 2. Installerad effekt: m 2 x 5 W/m 2 = 16 kw. Eftersom garaget främst används morgon och kväll antar vi att vi kan reducera energibehovet kraftigt med närvarostyrning. Vi antar en reduktion på 70 %. Garaget har inget insläpp av dagsljus, så vi kan inte utnyttja dagsljusreglering. Ny drift tid: h x 0,7 = h Ny årlig driftkostnad: 16 kw x h x 0,70 kr/kwh = kr Årlig besparing: kr kr = kr

43 Energianvändning med och utan styrning för drickakyl med dörrar Energianvändningen under en vecka utan styrning är 64kWh (3330kWh/år) Energianvändningen under en vecka med styrning är 45kWh (2340 kwh/år) Besparingspotential 1000 kwh/år

44 Energianvändning med och utan styrning för drickakyl utan dörrar Energianvändningen under en vecka utan styrning är 67 kwh (3480kWh/år) Energianvändningen under en vecka Med styrning är 36 kwh (1870kWh/år) Besparingspotential 1600 kwh/år

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Lönsamma sätt att spara energi

Lönsamma sätt att spara energi Lönsamma sätt att spara energi - en lathund - Flerbostadshus och lokaler Utförd av: Energikontoret Skåne På uppdrag av: DESS 2000 Pay off tid < 1 år åtgärd 1-16 Pay off tid < 2 år åtgärd 17-24 Pay off

Läs mer

Energianalys Orsa Link

Energianalys Orsa Link Energianalys Orsa Link Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

E=P. t Effekt (W)=Ström*Spänning (W)

E=P. t Effekt (W)=Ström*Spänning (W) 2011-01-13 Grundläggande begrepp Ström och spänning i fas Effekt U=Spänning (Volt) I=Ström (Ampere) P=Effekt (Watt) Energi P=Effekt (Watt) t=tid (s eller h) E=Effekt (Wh) P=U. I E=P. t Effekt (W)=Ström*Spänning

Läs mer

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag RAPPORT Energimanual Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag Magnus Klingspor B1867 Juli 2007 Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress Box 21060 100 31 Stockholm

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Henrik Persson Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen Energisystem LIU-IEI-TEK-A--08/00271--SE 1 2 Sammanfattning

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

År: 2013. använda. 1 ESS. finns i publikationen.

År: 2013. använda. 1 ESS. finns i publikationen. Författare: Jan Jantzen och Michael Kristensen Samsö Energiakademi, Danmark 2013 Bearbetad upplaga för svensk användning: Karin Abrahamsson. Lena Eckerberg, Roger Gunnarsson Översättning: Karin Abrahamsson

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Karlstad 2014-04-22 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

Projekt Sol, vind och vatten

Projekt Sol, vind och vatten Projekt Sol, vind och vatten Rapport juni 2009 Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Bakgrund I Göteborgs Stads budget för 2009 står det att Göteborg Stads

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer