Checklista energitillsyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista energitillsyn"

Transkript

1 Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter - fylls i vid inspektionen Datum: Närvarande: Energiansvarig: C. Elanvändning (vi utgår från timvärderna ni skickat in) Hur ser användningen ut när produktionen inte är igång? Har nattvandring utförts? Kommentarer, tankar kring graferna? Har ni ett effektabonnemang? Har ni varit över effekttaket senaste två åren? Hur hög effekt får tas ut? D. Administration Hur många anställda finns det? Hur många datorer, skrivare, kopieringsmaskiner m.m. finns det? Har företaget serverrum? Hur ventileras detta? Finns rutiner för att stänga av datorer, skrivare, kopieringsmaskiner m.m?

2 E. Motorvärmare Hur många motorvärmare finns det? Står motorvärmare på hela tiden eller finns det någon form av timer eller annan energibesparande lösning? F. Ventilation Vilken/ vilka typer av ventilationssystem har ni? Vilka drifttider har ventilationen? Vilka tider är det verksamhet? Finns tidstyrning? Finns speciella behov av ventilation, ex pga damm eller gas? Finns möjlighet att styra ventilationen i olika zoner? Finns värmeväxlare på ventilationen? Vilken typ i så fall? Verkningsgrad? Finns underhålls- och driftinstruktioner för rengöring av fläktar, värmeväxlare, filterbyte? Följs de? Har det gjorts någon översyn för att se om ventilationen är rätt dimensionerad? Finns godkänd OVK? Är fläktarna i ventilationen effektiva? Har SFP-mätningar gjorts? (SFP-Specific Fan Power kw/m3/s=mått på effektivitet) G. Uppvärmning Hur ser uppvärmningssystemet ut? Om olja eller el används, finns andra alternativ? Vad skulle det kosta, inköp och driftkostnader? Finns behov/möjlighet att zonindela (svalare i vissa områden?) Hur är byggnadens status vad gäller isolering och fönster? Finns rutiner för drift och underhåll av t ex termostater? Följs de? Finns dokumentation? H. Portar Vilka rutiner finns för stängning av portar? Finns andra alternativ? Är portarna täta? Finns aerotemprar/luftridåer och i så fall hur styrs de? I. Kyla Finns det några kylsystem? Vilka; fjärrkyla, frikyla omvända luftvärmepumpar, annan kylanläggning? Effekt? Körs värme och kyla samtidigt? Skulle kylan kunna ersättas med bättre ventilation eller solskydd?

3

4 J. Varmvatten Finns det processer där det används mycket varmvatten? Vilken temperatur används? K Spillvärme Återvinns värmen från energikrävande processsteg med spillvärme, t ex torkar, bad eller kylrum? L. Belysning Släcks belysningen under icke produktionstid? I så fall när och av vem? Nattvandring? Finns behov av närvarostyrning, skymningsrelä, tidsstyrning, sektionsstyrning? Finns det "onödig" belysning i utrymmen som sällan används eller döljs? Används energieffektiv belysning? Hur ser rutinerna ut för underhåll och skötsel av armaturer? Har någon beräkning gjorts på installerad effekt? (riktvärde 5-8 W/m2 med normal ljusstyrka för industrier) Finns utomhusbelysning? Sypunkter på denna (behov, "träffbild", styrning) M. Tryckluft Finns tryckluft? Kan tryckluftsdriven utrustning ersättas med eldriven? Hur många kompressorer finns? Är de varvtalsreglerade? Är kompressorn rätt dimensionerad (storlek och tryck) Är tryckluftsnätet sektionerat? Stängs kompressorn när den inte används? I så fall när och av vem? Finns rutiner för läcksökning och tätning? Hur? Nattvandring? Finns värmeåtervinning på kompressorn? N. Motorer, fläktar, pumpar Kan ni påverka vilken utrustning som köps in? Köps energieffektivare in vid utbyte av gamla? LCC?

5 Är drifttiderna anpassade till de verkliga behoven? Är utrustningen rätt dimensionerad? Finns rutiner för underhåll och justeringar? Vem sköter detta i så fall? Finns effektiva motorer i er verksamhet? (IE2, IE3 tidigare EFF1) Har företaget sett över möjligheterna att fördela effektuttaget och därmed minska toppeffekten? (Se "C") O. Allmänt Har företaget genomfört någon energikartläggning? Finns planer på detta? Har företaget deltagit i någon info/utbildningsdag om energieffektivisering? Känner företaget till olika bidragsmöjligheter? T ex bidrag till enegikartläggning? Har företaget tidigare genomfört några åtgärder? T ex bytt ut energislag, rutiner att "släcka" mm? Vilka i så fall. Kommer några åtgärder att vidtas? Vilka i så fall? Finns plan för kommande åtgärder? Finns energiledningssystem? Om inte, finns planer på detta? P. Rundvandring Är belysningen rätt placerad eller sitter den dold? Hur fördelas värmen i lokalen? Pyser det någonstans? Övriga observationer? Q. Nyckeltal Vilka nyckeltal finns/borde finnas för verksamheten? Informationsmaterial o. dyl att ta med på inspektionen 1. Graferna 2. Energimyndighetens broschyr: "Krav på tryckluft" (visningsex) 3. Energimyndighetens broschyr: "Krav på fläktar" (visningsex) 4. Energimyndighetens broschyr: "Krav på pumpar" (visningsex) 5. Energimyndighetens broschyr: "Krav på kylaggregat" (visningsex) 6. Anvisningar och blanketter för bidrag (visningsex) 7. Informationsbroschyr om energieffektivt företagande: "Så enkelt, så lönsamt" (visningsex) 8. Informationsbroschyr "Minska företagets energianvändning" (visningsex) Länkar till informationsmaterial finns på Information till inspektören angående checklistan Använd de delar av checklistan som är aktuella vid det aktuella företaget Om det är för lite utrymme att skriva, skriv nummer och fortsätt på separat blad

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Karlstad 2014-04-22 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag RAPPORT Energimanual Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag Magnus Klingspor B1867 Juli 2007 Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress Box 21060 100 31 Stockholm

Läs mer

Redovisning av energianvändning. Information och mall för verksamhetsutövare

Redovisning av energianvändning. Information och mall för verksamhetsutövare Redovisning av energianvändning Information och mall för verksamhetsutövare Materialet har ursprungligen tagits fram inom Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) 2009. Denna version är bearbetad av Miljösamverkan

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Halmstad 2014-10-24 Karin Lindström Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Falun 2014-09-02 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och mål

Läs mer

Energi i hotell och restauranger

Energi i hotell och restauranger Energi i hotell och restauranger Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix

Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix Mars 2007 Michael Andersson Leif Aasa Erik Svedjehed Handledare:

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

EFFEKTivare ENERGI. Energianalys. av 6 företag i Örebro län

EFFEKTivare ENERGI. Energianalys. av 6 företag i Örebro län EFFEKTivare ENERGI Energianalys av 6 företag i Örebro län ÖNET är ett regionalt energikontor inom Regionförbundet Örebro län, som arbetar för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi. En viktig

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING. Företag i samverkan

ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING. Företag i samverkan Miljöeffektiva företag Projektägare: Eskilstuna fabriksförening Mål: minska energiförbrukningen med minst 30%. Projektet, en process och ett nätverksbygge under 12 månader. 12 företag i starten 9 kom i

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer