Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix"

Transkript

1 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix Mars 2007 Michael Andersson Leif Aasa Erik Svedjehed Handledare: Hassan Salman Finansiärer:

2 Kartläggningen av energianvändningen i olika företag i Norrbotten är en del i projektet Etablering och marknadsutveckling för energieffektivt företagande i Norrbotten. Projektets syfte är dels att skapa en plattform för energikartläggare med inriktning mot att effektivisera företagens energianvändning, men även att aktivera företagen i Norrbotten. Projektet skall leda till att ett kompetenskluster av kunniga energikartläggare byggs upp, som kan hjälpa företag med olika frågor inom energieffektiviseringsområdet. Kartläggare: Michael Andersson Kalix kommun, tel , e-post: Kartläggare: Leif Aasa Ventilation & Energitjänst i Luleå, tel , e-post: Mobil: Kartläggare: Erik Svedjehed Svedjehed Consult AB, tel , e-post: Mobil:

3 Innehållsförteckning FÖRETAGSFAKTA...4 ENERGIANVÄNDNING...6 ANALYS/ENERGIBALANS...6 ANALYS/VÄRME...8 BYGGNAD...8 VENTILATION...9 SPÅNUTSUGNINGSFLÄKT, SNICKERI...9 PORTAR...9 ANALYS/ELANVÄNDNING...9 ELKOSTNAD...9 TRYCKLUFT...9 BELYSNING...10 EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER/EL...11 BELYSNING...11 MOTORVÄRMARE...11 EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER/VÄRME...12 PORTAR...12 SPÅNUTSUG SNICKERI...13 FÖRSLAG TILL KONVERTERING AV VÄRME...13 EXTRA BESPARING VID KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME ELLER PELLETSPANNA SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDER...15 ÄNDRAD MILJÖBELASTNING 1 (VID BESPARING AV KWH EL PER ÅR)...15 ÄNDRAD MILJÖBELASTNING 2 (VID BESPARING AV KWH EL PER ÅR)...15 ÄNDRAD MILJÖBELASTNING 3 (VID ANVÄNDNING AV KWH EL PER ÅR)...16 ÄNDRAD MILJÖBELASTNING 4 (VID BESPARING AV KWH EL PER ÅR)

4 Företagsfakta JUC är en kommunal verksamhet. Den övergripande målsättningen är att öka anställningsbarheten hos arbetslösa, långtidsarbetslösa, sjukskrivna, rehabiliteringsprövningar och funktionshindrade. Syftet är att det skall leda till ett arbete på öppna arbetsmarknaden. JUC:s verksamheter styrs av Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet inom JUC sker mot flera företag. Det handlar främst om att vidga uppdragen och etablera kontakter på öppna arbetsmarknaden. Möjligheten att aktivt delta i olika projekt med varierande uppdrag anses skapa arbetstillfällen. Viktiga samarbetsparter är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De senaste åren har en ökning skett avseende arbetsprövning av personer som långtidsarbetslösa och sjukskrivna. Nya samverkansformer med Samhall har vuxit fram under år 2006, främst för att skapa möjlighet för funktionshindrade personer enligt LSS till arbetsträning och i förlängningen till arbete. Totalt har 192 personer tagit del av olika aktiviteter inom JUC under år JUC bedriver sex olika verksamheter varav 5 bedrivs i den aktuella lokalen. De sex verksamheterna är: 1. Café pausen en kommunal rehabiliteringsarbetsplats för 2 deltidsarbetande personer. Det är personer anställda inom kommunen som arbetsprövar. De har ofta ett arbetshandikapp och ingår i en rehab-arbetsprövning. De utför främst Café-sysslor. Verksamheten är förlagd till förvaltningshuset i Kalix. 2. Återvinningen en arbetsplats för långtidsarbetslösa, personer. De arbetar främst med hämtning, reparationer, försäljning mm. 3. Snickeriet en lagstadgad verksamhet för personer. Genom psykiatrireformen är kommunen skyldig att bereda meningsfull sysselsättning. Arbetsplatsen kan bli permanent för arbetstagaren. Personer som arbetsprövar är ofta i psykisk obalans. De kan sitta fast i alkoholmissbruk. Flera har så kallad dubbeldiagnos. 4. SAVO en lagstadgad dagligverksamhet enligt LSS. 40 personer beviljas denna dagverksamhet, varav 25 finns ute på öppna arbetsmarknaden. Personer som arbetsprövar på SAVO är funktionshindrade och arbetslösa. De utför bland annat legoarbeten från företag på orten. 5. Ljuspunkten en aktivitetsgaranti för 6-7 personer. Där ges service (ute och inne) till pensionärer som ej har beviljad hemtjänst till en kostnad av 60:- kr/tim/pers. 4

5 Tjänsten är mycket efterfrågad. Det blir också en balansgång avseende lämpligheten hos de långtidsarbetslösa som ska jobba hemma hos pensionärerna. 6. Skrivbyrån en verksamhet för långtidsarbetslösa/långtidsarbetslösa sjukskrivna som sysselsätter personer, samt även de som har en anställning och är på rehabutredning. De arbetar med data, textil, caféverksamhet och står i reception. Den största uppdragsgivaren är Arbetsförmedlingen, men det bedrivs även samarbete med Försäkringskassan. Det är möjligt att ha en kombination med arbetsprövning vid Skrivbyrån och samtidigt en praktik ute på öppna arbetsmarknaden. Verksamheten på JUC i Kalix bedrivs i hyrda lokaler. Lokalerna är från 1986 och var ursprungligen industrilokaler avsedda för fjädertillverkning (KURO Tråd). Lokalytan är totalt m 2 inklusive kontor (se figur 1). Figur 1: JUC:s lokaler 5

6 Energianvändning Analys/Energibalans Kalix kommun har fem års dokumenterad elenergianvändning med timvärden, kwh/h. Med dessa värden kan verksamhetens elanvändning under 2006 och elanvändningen i elpannan under perioden analyseras. Under åren försåg elabonnemanget endast elpannan med el, men i november 2005 skedde en sammanslagning med övriga elabonnemang i fastigheten (övriga förbrukningar). Medelvärdet på elanvändningen under åren var kwh/år och varierade mellan kwh/år. Elenergiuttaget under 2006 var kwh/år - en skillnad på kwh/år som vi räknar med är det verksamhetsrelaterade elenergiuttaget. Utifrån dessa timvärden får vi en uttagsprofil för 2006 års verksamhet. Detta fås genom att jämföra 2006 års avvikelser med uttaget under åren Ett exempel ges nedan (se figur 2) med 2006 och 2004 års värden. Figur 2: Diagram över energiuttagen år 2004 och 2006 Nästa steg är att studera två enskilda månader. Här har vi valt januari och juni månad under 2006 för jämförelser med uttagsprofilen med åren (se figur 3 och 4). 6

7 Figur 3 : Timanvändning av el under januarimånad Det visar sig att uttagstopparna kommer i grupper om fem, vilka representerar veckans arbetsdagar. Under vintermånaden uppvisar dessa toppar ett ökat effektuttag på kw och under sommarmånaden ett ökat effektuttag på kw i förhållande till övriga år. Om vi dessutom antar att det är ca 200 arbetsdagar på ett år samt att arbetsdagen omfattar 8 timmar, så ser vi att en medeleffekt på ca 66 kw under 200 dagar ger ett energiuttag på kwh/år. Därmed stämmer vårt antagande ganska bra eftersom effektuttaget är högre under vintermånaderna p g a motorvärmaranvändandet. Figur 4: Timanvändning av el under junimånad

8 Eluttaget fördelar sig på följande större uttagspunkter: Motorvärmare Belysning Snickerimaskiner Ventilation Stansmaskiner Kompressor Vedklyv Köket De största användarna av el är motorvärmare, belysning, snickerimaskiner och ventilation. Analys/Värme Byggnad Byggnaden värms av en elpanna på 200 kw kopplad till ett vattenburet system med radiatorer i kontorsdelarna och vattenburna aerotemprar i övriga lokaler. Med timvärdesstatistiken för eluttaget kan vi skapa varaktighetsdiagram för att fastställa maximal effekt mm (se figur 5). Genom att studera diagramet ser man att det maximala effektuttaget på elpannan är ca 125 kw. De två högre kurvorna är för 2005 och 2006 då även verksamhetens eluttag är kopplad till abonnemanget. Byggnadens värmeenergibehov är kwh/år. Detta ger ett nyckeltal för värmeenergibehovet på 164 kwh/m 2 i lokalen. Figur 5: Varaktighetsdiagram på värmebehov 8

9 Ventilation Ventilationsaggregaten i lokalerna är av typen FTX (Från och tilluft med värmeväxlare) och dessa fungerar tillfredsställande avseende värmeåtervinning och drifttider. Luftflödena är inte kontrollerade avseende verksamheten i lokalerna. Det enda vi har invändningar mot är spånutsugen i snickeriet (se nedan). Spånutsugningsfläkt, snickeri Snickeriet har en spånutsugningsfläkt som körs ca 28 tim/vecka under uppvärmningssäsong. Den varma frånluften från denna fläkt skickas rätt ut i uteluften utan någon återvinning av värmen. Portar Byggnaden har 3 st större portar. Energiflödet genom dessa är beroende av portarean, portarnas öppettider, samt rådande temperatur- och tryckskillnader. Energiflödet kan för dessa portar uppskattas till kwh per år ( se Energieffektiviseringsåtgärder/värme). Analys/Elanvändning Elkostnad Elabonnemanget för fastigheten är ett effektabonnemang (N4). Med Kalix kommuns nuvarande elavtal blir energikostnaden ca 92 öre/kwh exklusive moms (se bild nedan). Verksamhetens totala elanvändning är kwh, vilket ger en totalkostnad på kr/år exkl moms. Den abonnerade effekten bestäms av medelvärdet från de två högsta timmvärdena under novmar och kostar ca 430 kr per kw och år. Tryckluft Verksamhetens användning av tryckluft är sparsam och sker med en ny energieffektiv kompressor. 9

10 Belysning En översyn av belysningen i lokalen har utförts för att se om den kan anses anpassad till nuvarande verksamhet. Antal armaturer och effekten på dessa har kontrollerats. Kartläggningen visade följande: Lokaler för SAVO Nedre plan Armaturer tak 15 x 3 x 58 W totalt W Verksamhetsyta under entresolplan 18 x 8 m totalt 144 m 2 Belysningseffekt = 18,1 totalt 18,1 W per m Stora lokalen Armaturer tak 14 x 3 x 58 W totalt W Verksamhetsyta 16 x 18 m totalt 288 m 2 Belysningseffekt = 8,46 totalt 8,46 W per m Övre plan Armaturer tak 14 x 3 x 58 W totalt W Verksamhetsyta 8 x 18 m totalt 144 m 2 Belysningseffekt = 16,9 totalt 16,9 W per m Lokaler för Återvinningen Armaturer tak 28 x 3 x 58 W totalt W Nedsänkta armaturer 9 x 3 x 58 W totalt W I lokalen (summerat) totalt W Verksamhetsyta 18 x 24 m totalt 432 m 2 Belysningseffekt = 14,9 totalt 14,9 W per m Lokaler för snickeri Armaturer tak 30 x 3 x 58 W totalt W 10

11 Verksamhetsyta 18 x 24 m totalt 432 m 2 Belysningseffekt = 12,1 totalt 12,1 W per m Total belysningseffekt i hela fastigheten W Effektiviseringsåtgärder/El Belysning Belysningseffekten varierar i lokalerna och är inte anpassad efter nuvarande verksamhet i lokalerna. Störst potential för energibesparing finns i övre planet till SAVO lokalen, dels via en anpassning av belysningseffekten men även med närvarostyrning av belysningen i lokaler där verksamhet inte sker hela tiden. I Återvinningens lokaler kan effekten på belysningen anpassas med utgångspunkt från området kring de nersänkta armaturerna. I Snickeriet kan en viss reducering av belysningseffekterna ske. Förslaget innebär att belysningseffekterna sänks till 10 W/m 2 där inte verksamheten kräver högre intensitet. Besparingspotential : SAVO 2,436 x 6h x 200 dagar totalt kwh 8,1 W x 144 m 2 x 8h x 200 dagar totalt kwh Återvinning 4,9W x 432 m 2 x 8h x 200 dagar totalt kwh Snickeri 2,1W x 432 m 2 x 8h x 200 dagar totalt kwh Besparingspotential över året: totalt kwh Motorvärmare Det finns 40 st motorvärmarplatser, av vilka st används dagligen vintertid. Stolparna är försedda med 10 A säkringar. Om företaget och dess personal värmer bilar, 9 timmar per dag under ca 100 dagar per år åtgår det kwh/år. Men om drifttiden minskas till 2 timmar per dag minskas energibehovet med ca kwh/år. 11

12 Om de dessutom inte används när det råder effekttoppar i elanvändningen kan effektavgiften minskas med (20bilar*1,2kW*72kr/kW*4mån) kr/vinter. Styrning av motorvärmarna bör installeras som ett steg i att göra personalen mer uppmärksam på energianvändningen i verksamheten. Den åtgärden beräknas kosta kr, med en återbetalningstid på 2 år. Effektiviseringsåtgärder/Värme Portar Fastigheten är försedd med 3 st portar av vilken en används mera frekvent. De beräknade öppettiderna är i snitt 0,5h per dygn. Fjärrstyrning av portarna kan korta ner tiden de står öppna, vilket förhindrar att lokalen kyls ut samt förbättrar arbetsmiljön för både truckförare (genom mindre spring in och ur trucken) och övrig personal. Energiförlusten när porten är öppen 0.5h/dag vintertid under 100dagar beräknas nedan. Antagande: årsmedeltemperatur ute = 0 0 C, inne = 20 0 C Porten Portens längd (m) 4 Potens bredd (m) 3 hastighet m/s 2 Antal verkliga arbetdagar 100 Öppettid (h/dygn) 0,5 Area (m 2 ) 12 inströmmade luftflöde Nm3/dygn Resultat: Energiförluster genom porten (kwh/år) Investeringskostnaden för fjärrstyrning av en port är kr, totalt för alla 3 portar kr. Om man med fjärrstyrning kan halvera öppettiderna för portarna är återbetalningstiden för investeringen 3 år, eventuellt kan man i första skedet bygga om den port som öppnas mest frekvent. 12

13 Spånutsug snickeri Uppmätt frånluftflöde= 0,5 m 3 /s Densitet (luft)=1,293 kg/m 3 Specifik värmekapacitet (luft)=1,00 kj/kg gr C Temp på frånluften=18 C Drifttid fläkt= 30 veckor (150 dgr) á 28 tim/vecka=840 tim/år (under uppvärmningssäsong) Energiinnehåll i frånluften som skickas ut = 1,00 x 0,5x 1,293 x 18 x 840 = kwh/år Om man kan ta till vara på ca 10 C av frånluften (55% verkningsgrad) i någon form av återvinning så kan man få tillbaka ca : 0,55 x 9 775= kwh/år En lösning på denna återvinning kan vara att leda tillbaka frånluften från cyklonen till ventilationsaggregatet i snickeriet via en spirokanal. Kostnaden för en sådan ombyggnad är inte så lätt att beräkna men den skulle nog hamna på mellan ca kr. Återbetalningstid= ca 10 år Förslag till konvertering av värme Dagens läge I dagsläget så värms lokalen av en elpanna som använder sig av ca kwh/år och har ett max effektutag på ca 125 kw. Elpannan byttes ut hösten 2006 p g a haveri och ersattes av en ny då Vattenfall fjärrvärme satte ett pris på anslutningen till fjärrvärme på kr, vilket ansågs alldeles för högt. Dessutom anses tiden för att projektera något annat alternativ vara allt för kort. Fjärrvärme Efter påstötningar på Vattenfall fjärrvärme om den orimliga kostnaden för anslutningen har Vattenfall gjort undersökningar i området bland övriga intresenter. Den undersökningen visade att ett stort antal fastighetsägare ville ansluta sina fastigheter till nätet. Efter det har Vattenfall återkommit med ett nytt pris på anslutningen som kommer att hamna på ca kr och ett energipris på 48 öre/kwh. Årlig besparing med kapitalkostnaden medräknad vid en investering på: kr = ca kr/år kr = ca kr/år Pelletspanna Beräkningar på pelletskonvertering ger följande: Varaktighetsdiagramet visar att maxeffektutaget är 125 kw. Normal dimensionering av en biobränslepanna är 50-70% av maxeffekten, vilket i detta fallet innebär kw. 13

14 Den effektstorleken kommer att kunna tillgodose 80-95% av energibehovet och resterande del får elpannan klara av. Vi väljer en panna på 75 kw vilket kommer att klara ca 90 % av värmeenergibehovet. (Ungefärlig investeringskostnad för detta) Kommunens nuvarande avtal på pellets är kr/ton. Det ger ett energipris på 25,2 öre/kwh vid en verkningsgrad på 85%. Med drift och skötsel inräknat blir priset ca 32 öre/kwh. Årlig besparing med kapitalkostnaden medräknad vid en investering på: kr = ca kr/år kr = ca kr/år kr = ca 0 kr/år Ovanstående kostnader är prisuppgifter från liknande installationer som kommunen har genomfört och den sista är en beräkning av vad max investeringen kan vara utan att kapitalkostnaden och den nya energikostnaden blir utan att överstiga den gamla energikostnaden. Extra besparing vid konvertering till fjärrvärme eller pelletspanna. Vid ovanstående konverteringar kan ännu en vinst göras genom att byta elabonnemang. Genom Vattenfalls tjänst TARIFFBYTE fås följande svar Med underlag från de uppgifter du lämnat om din anläggning, kan man konstatera att du inte har den mest förmånliga tariffen. Vi rekommenderar ett tariffbyte! Du kan spara kr/år genom att byta från N4 till Enkeltariff E4. Värt att notera: Vid pelletskonvertering blir inte besparingen lika stor om elpannan används. Här kan investeringen ökas med ca kr och en oljepanna monteras in för spetslast av driften. Värmepump Beräkningar på värmepumpskonvertering ger följande: Varaktighetsdiagramet visar att maxeffektutaget är 125 kw. Normal dimensionering av en värmepump är 50-70% av maxeffekten, vilket i detta fallet innebär kw. Den effektstorleken kommer att kuna tillgodose 80-95% av värmeenergibehovet och resterande del får elpannan klara av. Vi väljer en värmepump på 75 kw vilket kommer att klara ca 90 % av värmeenergibehovet. Kommunens nuvarande avtal på el ger ett totalt elpris på 96,2 öre/kwh. Det ger ett producerat energipris på 32 öre/kwh med en värmepumpen som har en värmefaktor på 3. Årlig besparing med kapitalkostnaden medräknad vid en investering på: kr = ca kr/år kr = ca kr/år kr = ca 0 kr/år 14

15 Ovanstående kostnader är prisuppgifter från liknande installationer som kommunen har genomfört och den sista är en beräkning av vad max investeringen kan vara utan att kapitalkostnaden och den nya energikostnaden blir utan att överstiga den gamla energikostnaden. Sammanfattning av åtgärder Nedan presenteras de åtgärder som har återbetalningstider på mindre än 3 år. En åtgärd som har lång återbetalningstid är värmeåtervinning från sågspånuttaget. Åtgärden ger besparing på kwh men återbetalningstiden för denna åtgärd beräknas till 10 år. Åtgärd Besparing kwh/år Översyn av belysningen Timerstyrning av motorvärmare Automatisk stängning av portar Totalt Ändrad miljöbelastning 1 (vid besparing av kwh el per år) Användningssätt Alternativ STOFT VOC SO 2 NO x CO 2 ton/år Elproduktion.El på marginalen 6 0,75 53,3 44,4 26,7 Ändring av utsläppen -6-0,75-53,3-44,4-26,7 Ändrad miljöbelastning 2 (vid besparing av kwh el per år) Ventilation/spånutsug Användningssätt Alternativ STOFT VOC SO 2 NO x CO 2 ton/år Elproduktion.El på marginalen 0,4 0,1 8 6,7 4 Ändring av utsläppen -0,4-0,1-8 -6,7-4 15

16 Ändrad miljöbelastning 3 (vid användning av kwh el per år) Vid en övergång till fjärrvärme så görs följande minskningar/ökningar av miljöbelastande utsläpp Upp- Alternativ värmningssätt STOFT VOC SO 2 NO x CO 2 ton/år Elproduktion.El på marginalen 42,6 5,3 383,0 319,2 191,5 Fjärrvärme 90 % flis / 10% olja 10,6 31,9 53,2 85,1 10,6* Ändring av utsläppen -31,9 26,6-329,8-234,1-180,9 Vid en övergång till pellets så görs följande minskningar/ökningar av miljöbelastande utsläpp Upp- Alternativ värmningssätt STOFT VOC SO 2 NO x CO 2 ton/år Elproduktion.El på marginalen 42,6 5,3 383,0 319,2 191,5 Pellets panna 100% pellets 21,3 63,8 42,6 63,8 0,0* Ändring av utsläppen -21,3 58,5-340,5-255,4-191,5 Ändrad miljöbelastning 4 (vid besparing av kwh el per år) Vid en övergång till värmepump så görs följande minskningar/ökningar av miljöbelastande utsläpp Användningssätt Alternativ STOFT VOC SO 2 NO x CO 2 ton/år Elproduktion.El på marginalen 25,5 3, ,5 115 Ändring av utsläppen -25,5-3, ,5-115 *Koldioxid utsläppen från biobränsle eldning ingår i det naturliga kretsloppet Utsläppsmängderna är tagna ur boken Miljöanpassad effektiv uppvärmning. 20 men hur, B 1996: 4 från NUTEKs förlag. 16

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Maj 2007 Genomförandegrupp: Erik Svedjehed Ulf Zakrisson Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå Mars 2007 Genomförandegrupp: Sven-Elis Fahlgren Anders Nordlund

Läs mer

Energikartläggning av NOVA Industri Kalix

Energikartläggning av NOVA Industri Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av NOVA Industri Kalix Mars 2007 Genomförandegrupp Tomas Burstedt Erik Svedjehed Handledare Hassan Salman

Läs mer

Energianalys av Textilservice AB i Boden. Februari 2007

Energianalys av Textilservice AB i Boden. Februari 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av Textilservice AB i Boden Februari 2007 Genomförandegrupp: Gunnar Eklund Lars-Göran Hällgren Handledare: Hassan

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7.

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7. Rapport Energikartläggning Projekt (fastighet) Ansvarig EEF-samordnare (namn och företag) Beställare (namn och företag) Telefon, EEF-samordnare Telefon, beställare E-post, EEF-samordnare E-post, beställare

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Energianalys. Hassela Skogsprodukter

Energianalys. Hassela Skogsprodukter Energianalys Hassela Skogsprodukter Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning)

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Fjätervålen Gårdtjärnsberget Hassela Ski Resort Hunflen Fritidsanläggning Järvsöbacken Kungsbergets Fritidsanläggning

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Peter Berkvist Fastighetsbeteckning: Bo 37:4 Adress: Hermelinsvägen 22 Postadress: 132 46 Saltsjö-boo Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert:

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

Energikartläggning av Polaris AB

Energikartläggning av Polaris AB Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av Polaris AB April 2007 Genomförandegrupp: Annika Lindström Tomas Burstedt Maria Sjögren Handledare: Jan

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energianalys Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1 Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt Fyra goda exempel i Norrbotten Energieffektivt företagande 1 Fyra goda exempel i Norrbotten Lundbergs trä AB, Arvidsjaur............................ sid

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Energianalys. Nyhammars Bruk

Energianalys. Nyhammars Bruk Energianalys Nyhammars Bruk Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP 769604-3863 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 KALLELSETILLFÖRENINGSSTÄMMA MedlemmarnaiBRFHjälmaren Sköntorpkallashärmedtillordinarieföreningsstämma.

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 289142 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Stenbiten 18 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014 Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet 4 november 2014 Agenda Miljö & ekonomi Einar Marknad och kundfrågor Cecilia Fikapaus med kaffe och smörgås Nya prismodellen energispartips Ove Borg Allmänt om

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 164603 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bocken 6 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan RAPPORT Energikartläggning Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik Datum 2012-12-21 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 Energikartläggning

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Idrottsanläggningar och energi 1,8 TWh energi i används per år i svenska idrottsanläggningar inomhus och utomhus Elanvändningen ökar Ökade kostnader

Läs mer

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren?

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Effektiv energianvändning ndning Analysmetoder Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Peter Karlsson Hur kommer svenska industrier att förändra sin energianvändning för att anpassa sig till övriga

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energianalys EM Mora Jonssons möbler

Energianalys EM Mora Jonssons möbler Energianalys EM Mora Jonssons möbler Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska

Läs mer

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Välkommen Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Vilka ligger bakom Reko fjärrvärme? VMK Värmemarknadskommittén Fjärrvärmens

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer