FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINSNICKERI AB I RÅNEÅ"

Transkript

1 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare: Jan Dahl, LTU

2 Kontaktuppgifter: Innehållsförteckning Theresa Palo, Luleå Kommun Tel: Mob: Johan Andersson, JAXAB Fastigheter, Mob: E-Post: INLEDNING... 3 FÖRETAGET... 4 HISTORIK... 4 PRODUKTION... 4 PERSONALEN... 4 TEKNISK DATA... 5 LOKALER... 5 VÄRME... 5 VENTILATION... 5 KOMPRESSORER... 5 PRODUKTIONSUTRUSTNING... 6 BELYSNING... 6 MOTORVÄRMARE... 6 ELABONNEMANG... 6 EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER... 7 ENGAGERA PERSONALEN... 7 VÄRMEÅTERVINNING FRÅN MÅLERIETS VENTILATION... 7 ELABONNEMANG... 8 KOMPRESSORERNA... 9 BELYSNINGEN... 9 ELFÖRBRUKNINGEN VÄRMEFÖRBRUKNING SAMMANFATTNING

3 Inledning Energimyndigheten och andra myndigheter har stöttat olika projekt för att introducera energieffektivisering i små och medelstora företag. Ett av dessa projekt är Etablering och marknadsutveckling för energieffektivt företagande i Norrbotten som leds av Norrbottens energikontor AB (Nenet) och bedrivs i nära samarbete med Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Energitekniskt Centrum (ETC) i Piteå. Projektet är finansierat av EU: s strukturfonder för Mål 1 norra Norrland, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns Landsting och Energimyndigheten. Denna studie utgör en av aktiviteterna i projektet. Målet med studien är framför allt att demonstrera de möjligheter som finns för att med små medel energieffektivisera ett mindre företag. Företaget som energikartlagts i denna rapport är Finsnickeri AB och kostnaden för den totala elanvändningen för företaget är kronor per år, exklusive moms. I Finsnickeriets fall motsvarar detta 1,3 %, av årsomsättningen, utifrån en omsättning på 9,7 miljoner kronor. 3

4 Företaget Historik Bolaget etablerades 1961 under namnet Fönsterprodukter AB lades produktionen ner och 1999 fick företaget en ny ägare. Byggnaderna och inventarierna förvärvades av Älvsbyhus AB:s dotterbolag Prowood AB. Företaget bytte namn till Finsnickeri AB och driften startade år Ägare för företaget är Cathrine Lindberg och företaget har 9,5 anställda var omsättningen 9,7 miljoner kr. Produktion Finsnickeri AB tillverkar bland annat inredningskombinationer av trä, glas och metall. Den enskilt största produkten är altandörrar. Finsnickeri AB har egen glasmästare, eget måleri och ett komplett snickeri under ett och samma tak. Finsnickeriet arbetar med kunder i hela landet. Bland annat levereras varje år ca tre tusen altandörrar till Älvsbyhus. Personalen Cathrine Lindberg har arbetat mycket med energieffektiviserande åtgärder redan och hennes engagemang och kunnighet inom området är tydligt. Hon har redan genomfört flera åtgärder och själv tänkt ut flera nya förslag på åtgärder. För att lyckas med dessa åtgärder är det viktigt att personalen blir medveten om olika energieffektiviserande åtgärder. 4

5 Teknisk data Lokaler Byggår: Troligtvis på 30-talet. En tilläggsbyggnad är gjord på 80-talet. Yta: ca m 2, varav ca m 2 är uppvärmd yta. Det totala energibehovet ligger normalt mellan kwh per m 2. Det motsvarar i Finsnickeriets fall en energianvändning av ca kwh kwh per år. Stommen består av betong och plåt. I en del av bygganden finns källare med fikarum, pannrum, garage m m. Fönster: Tvåglas (isoler) Portar: Portar med läckage kommer att bytas ut under sommaren. Värme Den uppvärmda delen av byggnaden värms helt med spån, d v s av restprodukter från den egna tillverkningen. Företaget är nästan helt självförsörjande när det gäller värme. Det är endast under vintern man köper in lite extra spån, ca m 3 till en kostnad av kronor år 2006 och kronor år 2005, inklusive frakt. Företaget har ett problem. Under sommarhalvåret, då företaget egentligen inte skulle behöva köra biobränslepannan, gör man det i alla fall eftersom företagets silo är för liten och därför inte klarar av att lagra bränsle under sommaren. Av virket blir ca % till spån. Virket är torkat. Ca 70 % av virket har % i fuktighet och resten en fuktighet på mellan 7-8 %. Någon exakt mängd på förbrukad mängd biobränsle gick ej att få fram. Ventilation Ventilationen i fabriken sköts via en mekanisk till- och frånluftvärmeväxlare, alltså med värmeåtervinning. Tyvärr saknas uppgifter om kapaciteten på detta ventilationsaggregat. Måleriets ventilation sköts av en korsströmsvärmeväxlare med en kapacitet som uppskattas till m 3 per timme och ser ut att vara från slutet av 80-talet. Värmeväxlingsaggregatet är dimensionerat för verksamheten och modellen fungerar effektivt, enligt driftansvarig personal, även i jämförelse med nyare lösningar. Måleriets ventilationsaggregat används ca 170 timmar per månad. Kompressorer Tryckluftsystemet drivs av två AtlasCopco kompressorer av 80-tals modell. Kompressorerna har en effekt på 3,5 kw vardera. Kompressorerna servas och ses över av Isakssons Tryckluftservice AB, ITSAB. Enligt Ola Isaksson på ITSAB så fungerar kompressorerna bra och är i fint skick, men han säger vidare att det man kan göra för att undvika tryckfall är att installera en större ackumulatortank. ITSAB har även gjort mätningar (se bilaga 4) under en veckas tid för att undersöka om det kan vara lönsamt att byta till en ny kompressor, vilket tryckluftsbehov företaget har, samt hur mycket läckage det finns i systemet. 5

6 De två kompressorerna står nu innanför huvudportarna till snickeriet och orsakar buller. Överskottsvärmen från kompressorerna med tillhörande lufttorkar blåses ut i fria luften och orsakar även buller på utsidan. Placeringen av kompressorerna borde kunna göras mycket bättre med små medel så att bullret kan minskas och värmen tillvaratas. Produktionsutrustning De maskiner som finns är mestadels olika snickerimaskiner, ofta med flera mindre elmotorer i samma enhet. Maskinerna är rätt så nya och inga större enskilda energianvändare. I sådana mindre elmotorer som sitter i maskiner, och som ej går kontinuerligt (d v s har korta drifttider), brukar byte eller uppgradering ej vara motiverat ur energisparsynpunkt. Maskinerna som finns i produktionslokalen är ej desamma som fanns från början när elsystemet utformades och byggdes. Därför är det inte säkert att elsystemet med respektive undersäkring till de olika eluttagen är rätt dimensionerade till de maskiner som nu finns där. Belysning Belysningen består av ca 200 lysrör, mestadels med 38 watts effekt. Företaget byter lysrör kontinuerligt i en hall åt gången, vartannat år. För lokaler som inte används finns det rutiner för att släcka ner belysningen. Motorvärmare Det finns sammanlagt 9 motorvärmaruttag på företaget, varav 7 stycken är tidsstyrda. De knappt märkbara variationerna i elförbrukning mellan vinter- och sommarperioderna som kan utläsas från månadsfakturorna tyder på att företaget har ett bra motorvärmarsystem. Elabonnemang Elenergianvändningen är rätt så jämn över året om man bortser från juli månad då det är semester. Den månatliga elenergianvändningen ligger på ca kwh (se bilaga 1). Elavtalet är ett bundet avtal som gäller mellan , där priset är 59,90 kronor per kwh exklusive el-certifikat, skatt och moms. Det bundna elpriset är högt gentemot vad elpriset legat på de senaste åren (se bilaga 2). Det kan gå att få ett lägre pris vid avtalets utgång eftersom motsvarande bundna elpris från och med 1 juli -07 och ett år framåt ligger på 44,90 kronor per kwh (se bilaga 2). 6

7 Effektiviseringsåtgärder Engagera personalen Ett viktigt steg till ett energieffektivt företagande är att engagera personalen. Utan en engagerad personal brukar inte åtgärderna fungera. Det är enkelt att byta ut viss teknisk utrustning. Men om personalen inte bryr sig om varför den bytts ut så spelar åtgärderna ofta inte så stor roll. Ägaren Cathrine Lindberg har redan tidigare arbetat med att försöka engagera sin personal. Men eftersom alla inte riktigt har förstått vikten av engagemang behövs det konkreta exempel på vad olika åtgärder innebär. Man brukar säga att genom att påverka verksamheten kan man spara upp till 20 % av den totala energianvändningen. Skulle detta vara fallet kan det innebära att företaget sparar ca kronor per år genom att engagera sin personal, vilket motsvarar kilogram CO 2 -reduktion (se bilaga 3). Eftersom företaget redan arbetat med energieffektivisering så är det inte troligt att man i detta fall uppnår så stora effekter. Värmeåtervinning från måleriets ventilation Som tidigare nämnts så är ventilationen relativt modern och dimensionerad för verksamheten. Därför är det inte lönsamt att byta ut den befintliga anläggningen mot en ny sådan eftersom man knappast får någon större verkningsgradförbättring i en sådan anläggning. Det som däremot inte verkar fungera är skötseln och översynen av aggregatet. Ventilationsaggregatet innehöll mycket smuts och bör rengöras kontinuerligt. Kapaciteten går ned om man inte rengör och man uppnår dessutom sämre värmeåtervinning. Tryckfallsindikatorn var i botten vilket betyder kraftigt försämrad funktion. Ventilationskapaciteten blir betydligt sämre och mera energi måste användas för att driva fläktar och liknande. Nominell kapacitet för fläktanläggningen är m 3 per timme. Kraftigt nedsmutsade filter betyder att flödet minskar kraftigt. En rimlig uppskattning är att det halveras vid aktuella driftförhållanden. Det betyder att man återvinner energi från halva luftflödet med reducerad verkningsgrad. Det nominella flödet motsvarar ca 70 kw värmeeffekt. 170 timmars drift per månad under året motsvarar ca kwh. Ett välfungerande aggregat återvinner ca 60 % av energin eller kwh. Ett halverat luftflöde och en försämrad verkningsgrad ned till 30 % betyder att man återvinner ca kwh eller kwh mindre. Regelbunden rengöring samt byte av luftfilter har en mycket begränsad kostnad ca kronor per gång. Åtgärderna lönar sig således direkt. Det finns även en mindre utsug i måleriet med en kapacitet på m 3 per timme som används ca 50 timmar per månad. Luften skickas ut i det fria utan värmeåtervinning. Energin som går förlorad motsvarar ca kwh per år. En åtgärd är att koppla ihop frånluften från måleriet så den passerar samma värmeväxlare. Med en bibehållen verkningsgrad på ca 60 % så återvinns då ca kwh per år. Kostnaden för att installera 7

8 ett kompletterande kanalsystem varierar kraftigt beroende på yttre förutsättningar men åtgärden bör betala sig på några år. Kostnaden som bör krediteras investeringen måste relateras till ett troligt försäljningsvärde på det spån som blir över, d v s ca 15 öre per kwh. Elabonnemang En anledning och ibland den enda anledningen till att företag binder sina elpriser är att de inte klarar stora svängningar i kostnader. Ta ett företag där elkostnaden uppgår till 20 % av den totala omsättningen på exempelvis 10 miljoner kronor per år. Vid en eventuell tillfällig fördubbling av elpriset under exempelvis 3 månader skulle detta företag få kr i ökat negativt kassaflöde. Att binda elpriset blir därför en försäkring mot kostnadssvängningar, även om företaget på lång sikt tror att rörligt pris skulle vara det mest ekonomiskt lönsamma. Hos Finsnickeriet är elkostnaden en relativt liten kostnad, 1,3 procent, av årsomsättningen 2006 ( kr/oms 9,7 Milj = 1,3 %). Att binda elpriset eller inte, beror på vad företaget tror om den framtida prisutvecklingen. Elkostnaden är inte hög i förhållande till företagets årsomsättning och förutsättning borde finnas i företaget för att klara svängningar i elkostnaden. Eftersom elkostnaden är liten i förhållande till kassaflödet så finns inga rimliga skäl till att binda elpriset. Företaget har, som påpekats tidigare, en jämn energianvändning över året och "tjänar" därför inte så mycket på att ha ett bundet pris. Detta kan jämföras med många andra företag som oftast har en stor del av sin årsanvändning av energi under de kalla månaderna då det rörliga priset ligger som högst. Man kan anta att elleverantörer räknar in att företag har en högre energianvändning under vinterperioden och därför blir de bundna priserna högre än det beräknade medelpriset under året. I Finsnickeriets fall, med jämn förbrukning över året, kan detta bli ett argument för att förhandla fram ett lägre bundet pris eller bli ett argument för obundet elpris. Utifrån den totala årselförbrukningen, de små variationerna mellan årstiderna och de elförbrukare vi har hittat i företaget, så verkar 250 Amperes säkring vara mycket stor. Elfakturorna är ej timavlästa så det är inte lätt att få en överblick över förbrukningstoppar, vilka ofta är kortvariga. Utifrån de fakta som nämns ovan så borde företaget kunna komma ner i säkringsstorlekar mellan Ampere. Det bästa för att kunna säkra ner så mycket som möjligt skulle vara att göra en mätning av effektuttaget samtidigt som man simulerar effekttoppar. Det finns många företag som arbetar med detta och kostnaden för en sådan mätning är ett par tusen kronor. Huvudsäkringarna är av typen knivsäkringar och borde ej kräva någon ombyggnation för att passa lägre huvudsäkringar. En behörig elektriker behövs som byter säkringen och som även meddelar elleverantören om att byte gjorts. För att undvika effekttoppar och därigenom kunna säkra ned ytterligare så går det även att montera mjukstart på högeffektförbrukare eller se till att inte dessa startar upp samtidigt. För nuvarande 250 Amperes säkring betalar företaget en fast årsavgift kronor, inklusive moms. Lägre säkringar kostar; 200 A = kr, 160 A = kr, 125 A = 8

9 kr, 100 A = kr och 80 A = kr. En nedsäkring till hundratjugofem Amperes huvudsäkring, vilket bedöms rimligt, betyder en förtjänst på kronor per år, inklusive moms. Kompressorerna Vid byte till en ny varvtalsreglerad kompressor borde elförbrukningen sjunka med 36 %, vilket motsvarar en minskning från kwh till kwh per år. Det ger en effektivisering på ca kwh per år. En ny sådan kompressor, installerad och klar går på ca kronor plus moms. Med dagens energipriser, ca 1 krona per kwh ger detta en pay-of tid på 10 år (se bilaga 3). En djupare analys av data från ITSAB: s tryckluftsmätning (se bilaga 4) visar hur stora läckagen är. Det kan utläsas under den natt som kompressorerna har lämnats igång och ingen tryckluft har använts. Läckagen är på drygt 5 liter i sekunden, vilket motsvarar 0,5 kwh per timma enligt Ola Isaksson på ITSAB. Elförlusten uppkommer under den tid som tryckluft behövs, d v s under 9 timmar per dag, 250 dagar per år. Det ger timmar. Elförlusten är således x 0,5 kwh = kwh per år. Till detta tillkommer kostnader för slitage och tätare service av kompressorer. För att få bukt på bullret kan företaget flytta kompressorerna till källaren eller något liknande utrymme där tilluften är mellan 0 till 10 grader och ej har hög luftfuktighet. Då går det mindre el till kompressorerna för att torka och kyla ner luften. Frånluften, som innehåller mycket värme, kan då avledas till lokaler som behöver värmas upp, till exempel under vinterhalvåret då man behöver köpa in flis för uppvärmning. Detta skulle då ge en besparing på ca kwh per år som motsvarar ca kronor i alternativkostnad för inköp av flis under ca 2/3 av året. Ett förslag är att ställa kompressorerna i utrymmet mellan kallagret och torkrummet. Tilluften tas från kallagret och frånluften skickas till torken. Vid en sådan lösning så tas en mycket stor del av de nästan kwh el som användas av kompressorerna per år tillvara, samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Belysningen Belysningen består i huvudsak av konventionella lysrörsarmaturer. Lysrör är en energisnål ljuskälla, men effektivare T5 lysrör finns. Till dessa behövs dock ny armatur. Byte till ny armatur uppskattar vi kostar omkring kronor. På de relativt fåtaliga ställen där ej lysrör används så går det att göra större besparingar. 200 lysrör med 38 W effekt vardera kräver 7,6 kw effekt. Lysrören används 9 timmar per dag 9

10 under 250 dager. Detta motsvarar kwh per år. Modern belysningsteknik kan sänka elbehovet för belysning med ca 50 % eller kwh. Investeringen betalar sig således på ca 10 år, beroende på aktuell internränta med ett beräknat elpris motsvarande 1 krona per kwh. Elförbrukningen Sammantaget kan vi erhålla följande reduktion av elförbrukningen. Kompressorerna minskar sin elförbrukning från kwh till kwh per år enligt gjorda mätningar. Belysningen kan reduceras från kwh ned till kwh per år. Totalt reducerar dessa åtgärder elförbrukningen med ca kwh per år, eller energikostnaderna med kronor per år. Till detta tillkommer en besparing för nedsäkring till 125 Amperes huvudsäkring på kronor per år. Eleffektiviseringen kan således värderas till ca kronor per år. Värmeförbrukning Återvinning av värme från kompressorerna motsvarar ca kwh per år eller ca kronor per år. Ventilationsluften i måleriet kan återvinnas effektivare med en förbättrad verkningsgrad motsvarande kwh per år eller kronor per år. Måleriets extra ventilationsanläggning kan kopplas ihop med den stora och därigenom återvinns ca kwh per år eller kronor per år. Totalt kan värmeåtervinningen förbättras till en motsvarande alternativkostnad på kronor per år. Sammanfattning Finsnickeri AB har arbetat med energieffektivisering sedan dess ägare Cathrine Lindberg tog över företaget år Företaget har relativt låg andel av årsomsättningen som går till elenergi. Trots detta finns det besparingspotentialer utan negativ påverkan på vare sig tillverkningsprocessen eller komforten i företaget. Företaget har en total elförbrukning på ca kwh per år. Uppvärmningen sker endast med spån, mestadels restavfall från den 10

11 egna tillverkningen. Men företaget kompletterar även med spån under vinterhalvåret. Ventilationen i fabriken sköts till största delen via en till- och frånluftsvärmeväxlare. Det är endast i måleriet som det finns ett mindre ventilationsaggregat utan värmeåtervinning. Här finns det besparingspotential genom att justera aggregaten och återvinna värmen. Dessutom bör företaget kontinuerligt rengöra filtren eftersom flödet annars minskar kraftigt och energiförbrukningen ökar. Företaget har en rätt hög fast avgift när det har 250 amperes säkring. Detta skulle kunna undersökas och tariffoptimeras. Man har en elenergiförbrukning som är jämt fördelad över året, med undantag för juli när det är semester. Detta tyder på att ingen el går till värme. Företaget har två kompressorer. Dessa är i ganska bra skick men skulle man byta till varvtalsreglerade kompressorer skulle elförbrukningen sjunka. Ett annat problem med kompressorerna är att de är bullriga. Bullret från kompressorerna kan reduceras kraftigt vid en flytt till utrymmet mellan kallagret och torkrummet. Den totala elenergiförbrukningen på företaget skulle kunna minskas med kronor per år med dagens energipriser. 11

12 BILAGA 1 Elförbrukningen/månad Månad januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Elförbrukning/månad kwh

13

14

15

16

17

18 BILAGA 3 Kompressorer Byte av kompressor Förbrukning idag kwh Vid ny kompressor kwh Besparing kwh/år Rörligt Elenergipris 0,84 Kr Fast elenergipris Kr 0,32 öre Vilket motsvarar kr/år Totalt energipris inkl fasta avgifter 1,16 kr/kwh Inköpspris ny kompressor kr Pay-of tid 8,6 år CO 2 indikator Tätning av läckage kwh/år byte av kompressor kwh/år Summa kwh/år Vilket motsvarar 813 kg CO 2 Besparing vid värmeåtervinning Flis 110 m3 ca * 90 kr/m3 Total besparing 9900 Kr/år *uppgifter från internet på vad flis kostar i norrland Engagemang av personal Total förbrukning kwh/år Vid åtgärd kwh/år Besparing kwh/år Vilket motsvarar Kr/år eller kg CO 2 /år

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå Mars 2007 Genomförandegrupp: Sven-Elis Fahlgren Anders Nordlund

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Maj 2007 Genomförandegrupp: Erik Svedjehed Ulf Zakrisson Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1 Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt Fyra goda exempel i Norrbotten Energieffektivt företagande 1 Fyra goda exempel i Norrbotten Lundbergs trä AB, Arvidsjaur............................ sid

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med

Läs mer

Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007

Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007 Genomförandegrupp: Tommy Andersson,

Läs mer

Energianalys av ICA-Sörbyhallen MAJ 2007

Energianalys av ICA-Sörbyhallen MAJ 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av ICA-Sörbyhallen MAJ 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Roland Lundström Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energianalys. Nyhammars Bruk

Energianalys. Nyhammars Bruk Energianalys Nyhammars Bruk Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7.

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7. Rapport Energikartläggning Projekt (fastighet) Ansvarig EEF-samordnare (namn och företag) Beställare (namn och företag) Telefon, EEF-samordnare Telefon, beställare E-post, EEF-samordnare E-post, beställare

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem?

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Öppet brev till Energimyndigheten. Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Kolfilterfläkt är en anordning som monteras över spisen för att minska matos och fett som sprids

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix

Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix Mars 2007 Michael Andersson Leif Aasa Erik Svedjehed Handledare:

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Energianalys av Textilservice AB i Boden. Februari 2007

Energianalys av Textilservice AB i Boden. Februari 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av Textilservice AB i Boden Februari 2007 Genomförandegrupp: Gunnar Eklund Lars-Göran Hällgren Handledare: Hassan

Läs mer

Energikartläggning av Polaris AB

Energikartläggning av Polaris AB Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av Polaris AB April 2007 Genomförandegrupp: Annika Lindström Tomas Burstedt Maria Sjögren Handledare: Jan

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Sandviken

Energianalys. ICA Maxi Sandviken Energianalys ICA Maxi Sandviken Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning)

Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Energikartläggningar Skidanläggningar våren 2014 (inriktning snötillverkning och belysning) Fjätervålen Gårdtjärnsberget Hassela Ski Resort Hunflen Fritidsanläggning Järvsöbacken Kungsbergets Fritidsanläggning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

POLARBRÖD. Energikartläggning. Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten. Juli 2007

POLARBRÖD. Energikartläggning. Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten. Juli 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning POLARBRÖD Juli 2007 Genomförandegrupp: Peter Eriksson Bernt Persson Lars-Göran Hällgren Handledare: Jan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Så spar du energi INDUSTRILOKALER

Så spar du energi INDUSTRILOKALER Så spar du energi INDUSTRILOKALER Om energianvändning i industrilokaler Inom industriföretag finns det ofta stor potential att energieffektivisera verksamheten, minska sin elförbrukning och spara pengar.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

2014/2015 TeknoDetaljer AB

2014/2015 TeknoDetaljer AB TeknoDetaljer AB Ett energismart verkstadsföretag i Järfälla med hållbar utveckling och miljötänk som ambition. Om TeknoDetaljer Två affärsområden - maskinbyggnad och kontraktstillverkning. Antal anställda

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Cathrine Gerle Katjas gata 119 Status -Pågående uppföljning av teknik och hyresgästers upplevelser -Pågående lönsamhetsdiskussion

Läs mer

Energi i idrottsanläggningar

Energi i idrottsanläggningar Energi i idrottsanläggningar Förord Energimyndighetens projekt Statistik i lokaler, STIL2, undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Projektet ingår i det större

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

närhet enkelhet helhet Ventilation och kyla, så gör vi systemen energieffektivare. Om allmän och processventilation.

närhet enkelhet helhet Ventilation och kyla, så gör vi systemen energieffektivare. Om allmän och processventilation. närhet enkelhet helhet Ventilation och kyla, så gör vi systemen energieffektivare. Om allmän och processventilation. Sydtotal är ett ventilationsföretag som arbetar med helhetskoncept, från idé till efterservice.

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer