Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna"

Transkript

1 Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

2 Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars skulle gå direkt ut i det fria, är att låta luften passera ett värmeåtervinningsaggregat (FTX-aggregat) där frånluften värmer upp den kalla inkommande uteluften. Förutom att man på detta sätt kan spara energi så får man även ett förbättrat inomhusklimat. Pengar att spara Moderna effektiva värmeåtervinningssystem, så kallade FTX-system, kan spara mycket energi i ett småhus genom att överföra värmen från den uppvärmda och förbrukade inomhusluften till den inkommande, kalla uteluften. (F står för frånluft, T står för tilluft och X står för värmeväxling.) I en villa på ca 125 m 2 i Stockholmstrakten, går det åt ca kwh/år för att värma upp ventilationsluften. Genom att installera ett FTX-system kan man i många fall minska energiåtgången med kwh om året jämfört med ett genomsnittligt hus som låter all förbrukad luft gå ut i det fria. Med ett elpris på 68 öre/ kwh, ger detta en årlig besparing på mellan och kr. Hur stor energibesparing man uppnår beror till stor del bl a på husets planlösning och på hur stora luftflöden man tidigare haft. För att uppnå maximal besparing krävs främst att huset är lufttätt Ett FTX-system suger ut luft från kök, badrum och tvättstuga och värmeväxlar den med luft utifrån. Den uppvärmda friskluften förs in i sovrum och vardagsrum. och att ventilationskanalerna är välisolerade. Hus byggda i början av 80-talet och framåt och som har mekaniskt frånluftsystem eller till- och frånluftsystem, passar bra för installation av FTX-system. Äldre hus är som regel mer otäta och därför kan inte samma besparing uppnås. År 1998 fanns cirka villor i Sverige där det kan vara möjligt att sätta in en FTX-ventilation. Utöver dessa villor tillkommer skolor och andra lokaler där det också kan vara lämpligt att montera denna typ av ventilation. Om av dessa villor skulle montera ett nytt energieffektivt FTXsystem som i genomsnitt ger en besparing på kwh/hus och år, får man en total energibesparing på 0,45 TWh, vilket motsvarar energibehovet för elvärmda hus. Oljekrisen på 70-talet ledde till att vi tätade våra hus 1970-talets oljekris ledde till regler om tätare hus vid nyproduktion för att spara energi och under och 90-talet byggdes småhusen så täta att det inte räckte med självdrag. I stället installerades mekanisk ventilation, ofta frånluftssystem, där en fläkt drar ut inneluften samtidigt som uteluft sugs in via ventiler p g a undertrycket som bildas i huset. Frånluften sugs ut från kök, badrum och tvättstuga, där luften oftast har hög fuktighet. Uteluften tas in i övriga rum, ofta genom ventiler vid fönstren. Många självdrags- och F-system har inte tillräckligt bra inomhusklimat eftersom luftomsättningen är för låg. Ofta stänger man tilluftsventilerna vintertid för att det drar kallt från dessa och då minskar luftomsättningen väsentligt. Ett FTX-system löser problemet genom att huset alltid får förvärmd tilluft på flera ställen i huset. I de flesta husen sitter tilluftdonen i sovrummen och i vardagsrummet. I ett hus bör hela luftvolymen omsättas på två timmar.

3 Många fördelar med ett nytt FTX-system Minskad energianvändning. Förvärmd luft tillförs huset på flera ställen, vilket ger ett bra inomhusklimat. Förhöjd radonhalt kan minskas genom ökad ventilation. Om du har radonproblem bör du rådfråga miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun innan du vidtar åtgärder. Det utbytbara filtren hindrar föroreningar utifrån att komma in i huset och renar även inomhusluften från damm och andra partiklar. Ersätter du ett äldre värmeåtervinningssystem som oftast har låg verkningsgrad med ett nytt får du bättre inomhusklimat och lägre energianvändning. Tekniktävling ledde till bättre FTX-system Energimyndigheten har genomfört en tekniktävling av FTX-system under ledning av en beställargrupp med företrädare från energi- och byggbranschen. Beställargruppen har ställt höga krav på hur ett FTXsystem ska vara utformat för att ge god energieffektivitet och innemiljö. Krav på ett energieffektivt FTX-system Nedan följer ett urval av beställargruppens krav i tävlingen: Systemet skall minska energianvändningen med minst kwh/år i ett 125 m 2 stort småhus beläget i Stockholmsklimat och med ett normalt ventilationsflöde på cirka 0,5 omsättningar per timme. Aggregatet skall vara så tätt att ventilation och energianvändning inte påverkas märkbart genom luftläckage, d v s läckage inom aggregatet eller mellan aggregatet och omgivningen. Partiklar och lukt skall inte återföras mellan inkommande och utgående luft utan bara värme. Krav på innemiljö Systemet får inte ge ifrån sig störande ljud. Äldre värmeåtervinningssystem har haft alltför höga ljudnivåer. Aggregatet skall vara utrustat med effektiva filter för att hindra att främmande partiklar som t ex damm eller pollen kommer in i huset. Ventilationsaggregatet skall kunna utrustas med olika filterklasser både på från- och tilluftssidan. Aggregatet skall vara enkelt att installera och att byta ut. Det skall finnas en bra och tydligt skriven instruktion. Det bör finnas indikatorer för avläsning av lufttillflöde, effektivitet, filterfunktion och när det är dags att byta filter. I aggregat som kräver avfrostning och/eller tillsatsvärme skall indikatorer även visa när detta är igång. Indikatorerna skall kunna avläsas inne i bostaden (även då aggregatet t ex är placerat på vinden) för att göra ägaren uppmärksam på om aggregatet inte fungerar som det ska. Fläktarna i aggregatet skall vara reglerbara. Det skall t ex vara möjligt att dra ned luftflödet då man är bortrest. Värmeåtervinningen skall kunna kopplas bort sommartid, detta för att det inte skall bli övertemperaturer i huset. Två vinnare av tekniktävlingen Tävlingens huvudsyfte var att få fram energieffektivare teknik för värmeåtervinning ur frånluften för att spara energi och förbättra inomhusklimatet i villor och lägenheter. Tävlingen gällde både befintliga och nybyggnad hus. I tekniktävlingen deltog sex företag med prototyper som testades vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Beställargruppen utsåg två vinnare i tekniktävlingen, TemoVex Svenska AB med aggregatet TemoVex 250 och AB C.A. Östberg med sitt aggregat HERU 50. Båda vinnaraggregaten är mycket tysta och låter mindre än ett modernt kylskåp.

4 Frånluft Avluft Frånluftsfilter Tilluftsfläkt Uteluftsfilter Frånluftsfläkt Tilluft Uteluft TemoVex 250 Ett mycket välbyggt aggregat där man vidareutvecklat beprövad teknik. Genom seriekoppling av två s k motströmsvärmeväxlare uppnås en mycket hög temperaturverkningsgrad på %. Automatisk stoppavfrostning sker vid behov. Trots att det är ett relativt stort aggregat upptar det p g a sin utformning en förhållandevis liten golvarea och kräver minimala kanaldragningar i bostadsutrymmet. Aggregatet är tyst och har en relativt låg total eleffektförbrukning på cirka 95 W. Värmeväxlare Faktaruta: Frånluft: Varm, förbrukad luft från kök, badrum och tvättstuga. Avluft: Frånluften efter värmeväxling, dvs kall förbrukad luft från huset. Uteluft: Kall, frisk luft utifrån. Tilluft: Uteluft efter värmeväxling och filtrering, dvs varm, frisk luft som förs in i sovrum och vardagsrum. Uteluft Avluft TemoVex 250 Uteluftsfilter HERU 50 Ett mycket enkelt och robust aggregat, samtidigt ganska litet och mycket servicevänligt. Förutom att aggregatet kan placeras inne i bostaden är det även lämpligt för vindsplacering, och då exempelvis som utbytesaggregat. HERU 50 är utrustat med en roterande värmeväxlare som inte kräver någon avfrostning. Det har därför en konstant hög temperaturverkningsgrad på % och behöver ingen kondensavledning. Aggregatet är tyst och har en relativt låg total eleffektförbrukning på cirka 95 W. Tilluft Tilluftsfläkt Frånluft Frånluftsfläkt Värmeväxlare Frånluftsfilter HERU 50

5 Ta kontakt med tillverkarna Om du har specifika frågor om vinnaraggregaten kan du ta kontakt direkt med vinnarna. TemoVex Svenska AB Kanongatan Helsingborg Telefon: AB C.A. Östberg Industrigatan Avesta Telefon:

6 Statens energimyndighet Sveriges energisystem skall ställas om. Målet är ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle. Energimyndigheten skall som central förvaltningsmyndighet verka för en säker, effektiv och miljövänlig tillförsel och användning av energi. Detta görs bland annat genom att ge stöd till forskning och utveckling av förnybara energislag, teknikupphandling av energisnåla produkter, forskning, utveckling och demonstration av energieffektiv teknik samt investeringsstöd till åtgärder för ökad elproduktion med förnybara energislag. Energimyndigheten har även tillsynsansvar för den nya elmarknaden. Inom vår utredningsverksamhet utförs analyser av sambandet mellan energi, miljö och ekonomisk tillväxt. Vill du veta mer? En rad skrifter, broschyrer och tidningsartiklar om allt från fönster till värmepumpar finns samlade hos Statens energimyndighet. Broschyrerna finns att beställa hos Publikationsservice, Box 310, Eskilstuna. Tel Fax På adressen presenteras de broschyrer som finns att rekvirera. Frågor besvaras även av energirådgivaren i kommunen. Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna Tel Fax Statens Energimyndighet, ET 24:2000/ Form: Ordförrådet, Tryck: Alfa Print, Sundbyberg. Foto: Anette Andersson. Illustrationer: Maimi Parik.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Information till privatpersoner, fastighetsägare, beredskapssamordnare och energirådgivare Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Olika behov av åtgärder och konkreta råd TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott Råd till dig som bor i lägenhet Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta?

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Krav på tryckluftssystem För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Förord När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer