Kvalitetsredovisning för läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för läsåret"

Transkript

1 BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN DALSTORP- SKOLAN Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning Beskrivning av verksamheten Beskrivning hur ni organiserar arbetet Detta minns vi särskilt under året Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 6 3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts för att förbättra verksamheten. 7 4 Förutsättningar Elever och personal Ekonomiska resurser Materiella resurser Arbetet i verksamheten Normer och värden Våra egna mål för 09/10: Uppföljning av Likabehandlingsplanen Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående normer och värden Utveckling och lärande Utbildningsresultat åk Delaktighet och inflytande Våra egna mål 09/10: Redovisning av andra resultat från enkäterna angående elevansvar och elevinflytande Samverkan Bedömning och betygsättning Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och betygsättning Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd Resurser: Organisering av stödet och lärandet: Personalens kompetens och tillgänglighet: Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av skolmiljö och undervisning till elever med olika förutsättningar ( t.ex funktionshinder)?...24

3 5.6.5 I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver? Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 26 7 Helhetsbedömning 28

4 1 Verksamhetsbeskrivning Beskrivning av verksamheten På Dalstorpsskolan går elever från Dalstorp, Ölsremma och Hulared med omnejd. Upptagningsområdet är präglat av landsbygd och den tillverkningsindustri som finns i både Dalstorp och Ölsremma. En relativt stabil social struktur finns i dessa samhällen med liten in - och utflyttning Beskrivning hur ni organiserar arbetet På Dalstorpskolan finns ett arbetslag och undervisningen har under året bedrivits åldershomogent Detta minns vi särskilt under året v 34. Två av pedagogerna var på e-twinning på Malta. År 5 har under läsåret arbetat tillsammans med en skola på Irland i ett e-twinningprojekt. Höstterminen -09. Praktisk matematik av Navetpedagoger för elever i årskurs 1-3. Fortbildning med skolgårdsmatematik och utematematik för personalen. v 36. Skoljoggen för hela skolan. Efter uppvärmning på fotbollsplanen sprang F-2 valfritt antal varv runt lilla maran. Årskurs 3-6 joggade runt Sjölunds udde. v 37. I Grekland hölls en EU-baserad dramakurs. En pedagog deltog från Dalstorp. v 38. Ro 3 i friidrott för åk 4 6. Dalstorpskolan arrangerade. v 39. Temadag naturen, där eleverna var uppdelade i grupper från F-6. Det skapades konstverk av naturens tillgångar. Dessa ställdes sedan ut i korridorerna. Lärarna illustrerade Bergakungens sal som introduktion för eleverna. v 40. Kommunmästerskap i friidrott för samtliga kommunens elever i åk 4-6 arrangerades i Limmared. v 43. Ungdomsspel i Borås för funktionshindrade elever. Våra elever deltog med bravur och får tävla vidare på vt -10 i Falköping. v 44. Pedagogerna i området påbörjade PUG-utbildning (COPE-projekt för lärare). Sparbanken sponsrar projektet. v 45. Teater framförd av kulturskolans elever. v 46. Temadag Sopor. Eleverna fick uppdraget att återvinna förbrukade artiklar till t.ex spel eller något användbart. Lärarna inspirerade eleverna genom att starta upp med en liten föreställning om Sopberget. v 48. Det nya programmet från INFO Mentor var klart att tas i bruk. För första gången skickades elevens omdöme ut innan terminsslutet. 4

5 v 50. Julpysseldag för F-6 i blandade grupper. Grupperna stannade i ett och samma klassrum med sitt pyssel. De vidareutvecklade bl. a sina naturalster genom att dekorera dem inför jul. v 50. Personalen firade av skolassistenten som slutade efter 36 år på skolan. v 50. Skolans traditionella luciafirande i kyrkan. År 6 ansvarade för luciatåget. v 51. Dans runt granen. I år dansades det runt granen på skolgården. Musik spelades från CD-spelare. v 2. vi startade vi upp terminen med att ha utvecklingssamtal med föräldrarna och att göra den framåtsyftande delen av IUP:en. v 3.Två pedagoger var i England för att planera upp ett projekt på skolan tillsammans med 12 andra länder. Januari februari. Skridskoåkning på bandyplan. Föräldrar i brandkåren spolade till fin is som vi hade mycket glädje av både på friluftsdag (v. 3) och på idrottslektionen. Tillgången på snö var fantastisk denna vinter, så det blev även en hel del skidåkning. v 5. 6:an deltog i Fair play cup i fotboll i Gällstad. De spelade bra men gick inte vidare. v. 8 den 25/2 var F-klassen på teater i Grimsås och såg Leoparden som tappade en fläck. Vårterminen Besök på Navet i Borås. F: matematik, år 1: experiment med draken Berta, år 2: rymdtema, år 3: matematik, år 4: matematik, år 5: tema-brand och år 6: matematik. År 3-4 kombinerade sin resa med att gå på datautställning på Borås Museum. V 16. Framtidsfrömässan i Göteborg (år4). Besök på Universeum och utställning av de uppfinningar barnen konstruerat på Världskulturmuséet. April. Under några veckor i april spelades bästa fyran i pingis. Dalstorp kvalificerade sig till regionsfinal i Västergötland. Där kom de på 3:e plats. 4 maj. 6:ornas musikal Rocken rollers Club. Den spelade upp för föräldrar och närstående på kvällen och för eleverna i skolan dan efter innan vi åkte på teaterresa. 6-årsboken för läsåret hette Riddar Rakel och de tre stordåden.. Avslutning skedde i Tranemo den 4/5. Då var det bokparad och avslutningsfest för alla kommunens 6-åringar i Tranemo. 5 maj Teater för 4-6 i Borås. Vi såg Askungen i ny tappning. Biblioteket stod för buss och inträde. Samtidigt fick vi ett besök på Borås Textilmuseum. Vi var indelade i olika grupper. 19 maj. År 1-3 såg teaterföreställningen Hoppsan Daff Daff med Cirkus Elvira. En uppskattad enmansteater med en man som kunde cykla på en konstig cykel på flera olika sätt. Han trollade, gick, cyklade och dansade på lina samt jonglerade. Han hade också många underfundiga skämt. 5

6 v 21. Två elever gick till final i Falköping i friidrott. Där blev det en femteplacering i höjdhopp och en fjärdeplacering i kast samt en delad fjärdeplacering i längd. v 22. Temadagar torsdag och fredag v 22 Torsdag var det olika stationer runt skolan. Eld och pinnbröd hemkunskap, no, Allemansrätt och ätliga växter i skogen idrott, so och no, Matte i skogen matte, Konst i naturen bild, Skogen no, matte, geografi. Mat serverades på skolan. Fredag den traditionella gå runt sjön-dagen. Detta läsår hade eleverna i år 6 gjort stationer. Mat serverades utmed banan. v 23. Temadagar måndag och tisdag Måndag: Berättelser kring en stubbe i skogen runt Dalshov berättelser från förr, tre personer hade inbjudits att berätta. Olika lekar genomfördes. Sagor och myter från andra kulturer berättades. Barnen berättade egna sagor eller berättelser med hjälp av en berättarpinne. Vissa hade med sig någon sak som de illustrerade till sin berättelse. Mat serverades vid Dalshov Tisdag: F-1 hade samarbetsövningar. År 2 åkte på utflykt till Grimsås för att bada och spela minigolf. Lunch serverades i Grimsåsskolan. År 3-6 cyklade till Ljungsarp för orientering och bad. 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Till grund för skolans kvalitetsredovisning ligger uppföljning av den egna utvecklingsplanen för året. Resultatunderlag har tagits fram med hjälp av enkäter, diagnoser, statistik, egna utvärderingar och självvärderingar. Bildningsförvaltningens enkätundersökningar ligger också till grund för redovisningen. Vi har försökt dela upp arbetsbördan kring kvalitetsredovisningen. Många delar är svåra att skriva kontinuerligt under läsåret. 6

7 3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts för att förbättra verksamheten. Kollegiet har deltagit i kursen PUG, att hantera elever och kolleger på ett bra sätt. Detta för att få ett gemensamt förhållningssätt. En av oss har deltagit i ett utvecklingsprojekt i matematik så att vi fått lite kunskap om nya rön vad som krävs för att barnen ska bli bättre i matematik och hur vi diagnostiserar detta med hjälp av utvärderingsverktyget Diamant. Vi har fått del av projektpengar för läsa skriva räkna i de lägre årskurserna. Pengarna användes för ett projekt tillsammans med Navet. Lärare därifrån kom ut till oss och hade praktisk matematik med barnen. Pengar har också gått till en pedagog som stöttar läsning i år 1,2 och 3. 4 Förutsättningar 4.1 Elever och personal 2006/ / / /2010 Antalet elever totalt Därav elever i förskoleklass Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever exkl.fskl 7,62 8,58 9,22 8,33 Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever i fskl 6,16 7,37 4,50 5,45 7

8 4.2 Ekonomiska resurser 2009 hade vi kr i läromedelsanslag inklusive idrott och musik. Vi klarade att hålla budgeten genom att omfördela mellan de olika kontona. Inför budgetåret 2010 har anslagen minskats med kr, vilket innebär ca 100 kr mindre per elev. Studiebesök Skolbibliotek Navet Förbrukningsmaterial Läromedel inkl idrott/ musik Trivselpengar 2100 Slöjd, hemkunskap och specialundervisning ligger centralt på verksamhet 1165 (Ledningskonto) samt 1130 (Elevvård) Kopieringsavtal, kostnad för toner och papper sköts centralt. 4.3 Materiella resurser Resultat och analys: Vi har fått nya markiser till klassrummen i den äldre byggnaden samt mörkläggningsgardiner i matsalen. Två långa bildkablar har införskaffats till kanonerna. Ingenting har hänt med skolans lokaler sedan föregående år så de är fortsatt mycket slitna. Alla elever har läromedel som i viss mån är individanpassat. Ett klassrum har utrustats med en smartboard och användandet av den för klassen som finns där är mycket positivt. För övrigt har inte eleverna tillräcklig tillgång till datorer för att utföra sina arbetsuppgifter. Eleverna lånar böcker till tyst läsning. Alla elever har tillgång att låna böcker i biblioteket, men vissa elever tycker att det är otrevligt att gå ner i källaren. Böckerna står i bokstavsordning efter författare och blir på det sättet lättare att hitta för eleverna om de letar efter en speciell bok. Det finns även pärmar där alla inköpta böcker finns att hitta. Bokhyllor har köpts in för att kunna få bättre plats till faktaböckerna samt till CD-skivor. (Dessa är tomma i källaren, men finns sedan att hämta i personalrummet). Eleverna har lånat hem en del av dessa och klassläraren skriver upp på en lista vilka skivor eleven har lånat. Boklånefrekvensen varierar från klass till klass. Vi har inget riktigt bra lånesystem, men det gäller att klassläraren skriver upp vilka böcker som lånas hem. Boklån på bokbussen har fungerat bra och uppskattats av barnen. Bokbussen har kommit till skolan varannan vecka under vårterminen. Gamla skolböcker från förr har tagits omhand och ska få en egen bokhylla för att vi ska få kunskap om hur böckerna såg ut förr. Eleverna har haft bokprat om nyinköpta böcker och det har fungerat och gett inspiration till att läsa nya böcker. 8

9 I vilken utsträckning alla elever har tillgång till ändamålsenliga lokaler. Eleverna har plats i skolan och ändamålsenliga möbler. Många elever är dock i behov av en egen plats/bord i klassrummet och det finns inte att tillgå. Skolan har i dagsläget ingen ändamålsenlig musik- samt hemkunskapssal. Musiklokalen är för liten för att genomföra olika grupp/rörelseövningar. Mycket tid går åt till resor för att bedriva hemkunskap i Tranemo. P.g.a. att vi inte har tillgång till ordentliga diskbänkar i nedre korridoren (gamla byggnaden) så är det svårt att genomföra olika moment inom bild, NO och matte. Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi arbetar för att få en fungerande musik- samt hemkunskapssal. Diskbänk behöver installeras omgående i nedre korridoren för att uppfylla målen i matematik, NO och bild. Önskemål finns om att varje elev har tillgång till ett eget arbetsbord. IT-stöd och Datorer Nuläge På Dalstorpskolan har vi idag 28 st datorer, 17st av dessa är datorer som är tillgängliga för elever. De andra datorerna är för all personal på Dalstorpskolan, så som lärare, expedition, specialpedagog, vaktmästare, lokalvårdare och kökspersonal. De 17 elevdatorerna är placerade i klassrummen samt i vårt grupprum på 2:a våning. Sedan har vi även 8 st så kallade TS datorer som inte är inkopplade på nätverket, vissa har dock internetuppkoppling och på någon finns det även möjlighet att skriva ut. Vi har tillgång till sex skrivare varav en är vår kopiator och används mer än de andra. På lärarrummet finns en färgskrivare sedan är de andra skrivarna placerade i klassrummen eller på vår expedition. Undervisningsdatorer 2007/ / /2011 Antalet datorer för elevbruk (exkl. Tragetondatorer ) Antalet elever per undervisningsdator 5,7 5,6 5 Resultat : Vi har inte tillräckligt med datorer. Det är svårt att ordna undervisning när eleverna är utspridda över hela skolan. Det har under terminen bytts ut stora skärmar till plattskärmar, detta arbete bör fortsätta. Datorer under serviceavtal har också bytts ut. 9

10 Analys: Våra sju datorer som är skrivardatorer fyller inte sin funktion. Dessa datorer väljer man att använda i sista hand eftersom det är mycket strul med dem, de känns inte pålitliga och ibland går det inte ens att logga in. Eleverna kommer inte åt sin eris på dessa datorer, detta gör att de är oanvändbara för de äldre barnen. Datarummet har tyvärr inte blivit den tillgång vi trodde det skulle bli och vi kommer därför att slänga våra 4 TS datorer i datarummet. Vi ser fortfarande att det kanske inte vore så dumt med ett väl fungerande datarum, men med fullt utrustade stationära datorer. Här skulle vi lärare kunna visa elever i helklass eller halvklass hur de ska gå till väga. Via en kanon eller smartboard är det lätt att följa med vad lärarna gör och eleverna kan då göra likadant. Vi har under terminen bytt ut de datorer som ingår i serviceavtalet, detta kommer bli ett lyft för verksamheten. Vi har även köpt in 3 st plattskärmar som vi placerat ut vid några arbetsplatser. Behovet av plattskärmar är fortfarande stort och skulle underlätta mycket vid många av våra trånga arbetsplatser. De flesta datorer som är användbara (17st nätverksdatorer) är utspridda i olika klassrum och är därför svårtillgängliga. När dessa väl används så störs eleverna och lärarna i det berörda klassrummet. Det är också svårt som lärare att få en överblick över eleverna samt att hjälpa de som behöver hjälp. Behovet av en slöjddator är stort. Det borde gå att placera en dator i anslutning till slöjdsalarna. Det bästa vore kanske att placera en dator i en av salarna. Vi funderar på att köpa in bärbara datorer till området som skulle kunna användas till datorkörkort eller liknande. Kanske går det även att installera pedagogiska program på dessa. En ny bärbar dator med ett mobilt bredband önskas, kanske skulle det gå att använda befintliga datorer om det bara finns tillgång till trådlöst nätverk. Vi behöver en fast kanon till något av klassrummen år 3 eller år 4 för att vi spontant kan ha dessa i vår undervisning. När vi använder kanonen i klassrummet så saknar vi ofta en bra ljudanläggning. Det är svårt att höra vad som sägs via de små datorhögtalarna, ljudet blir skrapigt och det ekar. Under terminen har vi ordnat så att alla lärare och elever har fått tillgång till NE hemifrån, detta kommer att underlätta skolarbetet. Det enda som varje elev eller lärare ska göra är att ansöka om medlemskap på deras hemsida (www.ne.se). Kanske ska vi gå ut i månadsbrev hur eleverna går tillväga när de ska logga in? Åtgärder för fortsatt utveckling: Högre datortäthet. (Gärna fler bärbara datorer) 10

11 Trådlöst nätverk Vi önskar att få en Smartboard eller i alla fall en kanon till varje klassrum för att på ett lätt sätt använda den nya tekniken och dess möjligheter. För att kunna använda våra kanoner till fullo så borde vi satsa på några stationära högtalare till klassrummen så att ljudet blir tillfredställande vid filmvisning och redovisningar. Information till elever och vårdnadshavare om NE. 5 Arbetet i verksamheten 5.1 Normer och värden Utdrag ur Lpo 94 Skolan skall aktivt medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Alla som arbetar i skolan skall: medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Bildningsplanens mål: Normer och värden Alla blir sedda och respekterade Alla känner trygghet, tillit och trivsel. 11

12 5.1.1 Våra egna mål för 09/10: Åtgärder/ insatser för att nå målet: Vi har deltagit i PUG-kursen vid nio tillfällen under läsåret. Sedan februari har vi haft tillgång till en kurator på skolan dit eleverna kunnat vända sig. Skolpsykolog har funnits hos oss under hela läsåret. Resultat: Vi har alla deltagit i PUG-kursen och detta har öppnat för samtal och gemensam samsyn/bemötande av elever. Kuratorn har varit tillgänglig för våra elever och barnen som berörs går gärna dit. Skolpsykologen har gjort ett par utredningar och pratat med barn och föräldrar. Han har också erbjudit handledning för oss lärare. Han har även gjort besök i klassrum för att skapa en bild av vår arbetssituation. Analys och bedömning av måluppfyllelse PUG-kursen har bidragit med att vi tänker mer på att positivt förstärka eleverna. Kursen har varit en injektion för oss att fortsätta diskutera hur vi hanterar enskilda elever. Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi börjar läsåret med värdegrundsarbete med utgångspunkt från vår behållning av PUG kursen Uppföljning av Likabehandlingsplanen Resultat: Vi har under året utarbetat en elev- och föräldravänlig version av Likabehandlingsplanen. Det var tänkt att vi skulle presentera den för föräldrar och barn någon gång under vårterminen detta har dock inte hunnits med. Vi har under året använt oss av planen vid ett par tillfällen. Analys: Vi upplever inte Likabehandligngsplanen som ett levande dokument. Det tas fram de gånger som vi behöver utreda någon oegentlighet som kan härröras ur detta dokument. EQ övningar genomförs regelbundet i alla klasser (ca en gång var fjortonde dag). Utöver det så utreds alltid konflikter som uppstår mellan elever med samtal och diskussioner med de inblandade. 12

13 Åtgärder för fortsatt utveckling: Under höstterminen ska planen presenteras för barn och föräldrar på ett föräldramöte. Vi bör också i kollegiet med viss regelbundenhet diskutera innehållet för att alltid vara medvetna om vad som står där Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående normer och värden. Resultat: Trivselenkäten HT 2009 Trivselenkäten genomfördes i oktober i alla klasser. De flesta elever (99 %) anger att de trivs bra eller mycket bra i klassen. Men trots dessa goda siffror så är det ändå ca 20 % av eleverna som upplever att det finns någon eller några i klassen som andra elever ofta är dumma mot. 24 % upplever inte att de kan äta i lugn och ro i matsalen. 96% av eleverna tycker att det går bra eller mycket bra att arbeta i klassrummet medan resterande 4% inte tycker att det går så bra. På rasterna är det ca 18% som upplever att de inte får vara med i lek eller spel. Det finns de elever (5,6%) som t.o.m. är rädda på rasterna men de allra flesta upplever att de inte känner någon rädsla. VT 2010 Positivt även för denna termin är att de allra flesta elever (120 st av 122) trivs bra eller mycket bra i skolan. Endast två elever upplever att den inte trivs så bra i skolan eller i klassen. 22 % av eleverna upplever dock att det finns andra klasskamrater som är utsatta för någon typ av kränkande behandling. Det finns elever (9 %) som ibland är rädda på rasterna, en elev är t.o.m. ofta rädd på rasterna. Men de allra flesta känner aldrig någon rädsla. Ingen av eleverna känner att de aldrig får vara med vid lek och spel på rasterna. Däremot är det 15 % som känner att de ibland inte får lov att vara med. Många elever (38 %) känner att de inte kan äta i lugn och ro i vår matsal. Hela 27 % av eleverna upplever att de bara ibland kan arbeta koncentrerat medan 2 % anger att de inte alls kan arbeta koncentrerat. Attitydundersökningen Den gemensam attitydundersökning för bildningsförvaltningens elever i årskurs 3 och 6 påvisar samma resultat. 13

14 Analys: Mycket kan spela in när enkäten görs. Många elever kan vara påverkade av vad som hänt på rasten/lektionen precis innan. Att vissa barn känner sig rädda på rasterna sätter vi i samband med att en del elever har en tuff yttre attityd mot varandra oavsett ålder. Det förekommer mycket svordomar när eleverna pratar eller säger något till varandra, tyvärr som ett naturligt inslag i deras vokabulär. Vi måste fortsätta prata med barnen om hur de bemöter varandra. Anmärkningsvärt är att så stor andel som 38 % inte upplever att de kan äta i lugn och ro i matsalen. Det kan bero på att vi är många som äter samtidigt och att det är svårt att hålla mattiderna. Vi har fortsatt att använda oss av tvärgrupper (F-6), där sexorna har ett särskilt ansvar att ta hand om de yngre och se till att gruppen håller ihop vid våra temadagar. Detta har fortsatt ha en positiv inverkan på alla elever. Det bidrar till att barnen lär känna varandra över åldersgränserna och ökar på det sättet tryggheten på rasterna. Vi har gått ut med ett brev till föräldrar där vi trycker på delar i skolans värdegrund och där vi vädjar om deras hjälp med att stävja barnens språkbruk gentemot varandra. Eftersom det finns de som känner sig otrygga på rasterna behöver vi fortsätta vara aktiva som rastvakter så att barnen känner att det finns någon att vända sig till. Det är viktigt att vi gemensamt aktivt arbetar för att positivt förstärka det som fungerar för barnen (PUG). Vi behöver föra en diskussion kring hur tidschemat kring maten kan justeras. Exempelvis att klasserna har sin lunch på lektionstid. En annan aspekt är att det är svårt att hålla tider. Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi tar upp brevet om språkbruk på höstens föräldramöte. Fortsatt EQ arbete behövs för barnens beteende och attityd mot varandra. Regelbundet samtal om innehållet i PUG-utbildningen. Förbättrat lunchschema. Radioklockor bör införskaffas så att tiderna stämmer på skolan. Vi fortsätter att arbeta i tvärgrupper under kommande läsårs temadagar. 14

15 5.2 Utveckling och lärande. Utdrag ur Lpo 94 Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaperi olika former. Alla som arbetar i skolan skall: uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande Bildningsplanens mål: Utveckling och lärande Alla elever får den hjälp de behöver Alla elever möts på rätt nivå och efter sina förutsättningar. Eleverna upplever att bedömning och betygsättning är likvärdig Utbildningsresultat åk / / /2010 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Andelen elever som uppnår målen i God läsutveckling för åk 2 Andelen elever som uppnår målen i God läsutveckling för åk 4 11/12 4/7 15/19 11/12 4/8 15/20 12/14 8/9 8/8 4/7 12/15 15

16 Andelen elever i åk 3 som uppnår målen i SvA Andelen elever i åk 3 som uppnår målen i svenska Andelen elever i åk 3 som uppnår målen i matematik Andelen elever i åk 3 som uppnår målen i alla ämnen 2 / 3 2 / 3 3/5 12 / 13 15/ 18 7/8 5/11 12/19 4 / 8 10 / / 21 7/8 7/11 14/19 2 / 7 10 / / 20 RESULTAT i de nationella proven för åk 3 ( andelen elever som uppnått målen i alla delproven Svenska 4/8 4/9 8/17 4 / 8 10 /13 14 / 21 Svenska som andraspråk 1/2 1/2 2 / 3 2 / 3 Matematik 7/8 5/11 12/19 1 / 8 5 / 13 6 / 21 Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i svenska Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i SvA Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i matematik Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i engelska Andelen elever i åk 5 som uppnår 5/6 9/9 14/15 1/1 1/1 6/7 9/9 15/16 6/7 9/9 15/16 8/8 17/17 9/10 9/14 18/24 6/7 9/9 15/16 16

17 målen för åk 5 i alla ämnen RESULTAT i de nationella proven för åk 5 ( andelen elever som uppnått målen i alla delproven i ) Svenska 7/7 17/17 10/10 10/11 20/21 5/6 9/9 14/16 Svenska som andraspråk 1/1 1/3 1/3 1/1 1/1 Matematik 8/8 15/17 8/10 9/14 17/24 6/7 9/9 15/16 Engelska 8/8 17/17 8/10 9/14 17/24 4/7 9/9 13/16 Andel elever som genomfört proven Andel elever i åk 5 som kan simma 200m ( varav 50 m ryggsim) 8/8 17/17 10/10 14/14 24/24 6/7 9/9 16/16 8/8 17/17 9/10 14/14 23/24 4/7 9/9 13/16 Resultat: År 2: Detta läsår är eleverna bedömda utifrån Språket lyfter. Innan har vi använt God Läsutveckling. Denna ligger fortfarande till grund och vi har använt den där elever har behövt extra stöd i läsutvecklingen. I klassen finns 5 elever som har åtgärdsprogram i svenska. Åk 3: Matematik Eleverna visar på stor spridning kunskapsmässigt. 15/21 elever nådde inte upp till kravnivån i matematik under de nationella proven men 14/21 når ändå målen för åk 3. Många elever föll på begreppet area. Svenska I klassen som helhet var det fler elever som nådde kravnivån i svenska (14/20) under de nationella proven jämfört med matematik. Andelen elever som ändå nådde målen för år 3 var 16/20. 17

18 Åk 5: Matematik Samtliga elever som deltagit i de nationella proven klarar kravnivån. Några elever visar dock brister inom områdena area/omkrets, skala, tidsberäkning, och medelvärde. Fem elever visar också osäkerhet när det gäller multiplikation där den ena faktorn är flersiffrig. Två elever visar osäkerhet när det gäller kort division. En elev har med vuxenstöd provat på några delprov. Svenska Samtliga elever som deltagit i de nationella proven klarar kravnivån. En elev har med vuxenstöd provat på några delprov. Engelska 13 /15 elever som deltagit i de nationella proven klarar kravnivån. Det delprov som 2 elever inte klarade var hörförståelse. En elev har med vuxenstöd provat på några delprov. Analys och bedömning av måluppfyllelsen: År 2: Målen i mätinstrumentet God läsutveckling för år 2 ligger relativt lågt. De elever som med nöd och näppe uppfyller målen har sedan behövt extra stöd i år 3. Åk 3: Matematik: Det klassen som helhet lyckades bäst med på NP var delproven som testade bråk, volym, tidsuppfattning och talmönster. Delproven som testade barnens kunskap om area, division, likhetstecknets betydelse och skriftliga räknemetoder var svårast. Provet kom för tidigt, redan i april månad, vilket gjorde att barnen inte hunnit befästa begreppet area. 11/21 misslyckades på delprovet som innehöll uppgifter om area.. För 5/21 var det avgörande för att dessa elever misslyckades på det nationella provet i matematik som helhet. Av samma anledning var det många som inte nådde kravnivån när det gäller skriftliga räknemetoder (8/21). Klassen som helhet har dessutom av organisatoriska skäl haft för få mattelektioner under läsåret. Vid varje badtillfälle har det försvunnit mattetid. Denna mattetid har varit svår att ta igen p g a att det varit svårt att vara ensam lärare med 22 elever på mycket skiftande nivåer och att 1/3 av klassen har stort behov av vuxenstöd för att kunna gå vidare på egen hand. 18

19 Samarbetet med Navet under höstterminen var uppskattat. Barnen hann med många praktiska övningar. Dessvärre fick barnen inte tillräckligt med tid till att hinna följa upp det de lärt sig och befästa sina kunskaper. Svenska En pojke (som till stor del gått i internationella klassen) deltog inte på svenskdelen av de nationella proven och är inte med i sammanräkningen totalt. Tre elever totalt får SVA undervisning. En av dessa elever klarade inte deltestet där det gällde att använda punkt och stor bokstav, samt mellanrum mellan orden. Att läsa en enkel, elevnära faktatext med förståelse var det svåraste delmomentet för många av eleverna. Att skriva en enkel, elevnära faktatext är svårare än att skriva en berättelse med en röd tråd där eleven själv bestämmer innehållet. Åk 5 Matematik Två elever har blandat ihop begreppen area och omkrets. Eleven som har brister inom området skala har missförstått och inte reflekterat över lärandet. Fyra elever har inte förstått begreppet medelvärde. Orsaken till att en av dessa elever har dessa brister kan vara kopplade till läsförståelsen. Dessa brister har kunnat åtgärdas under sista delen av år 5. Engelska Hörförståelseprovet var långt och kräver koncentration en lång tid, vilket kan ha bidragit till resultatet. Alla elever har goda möjligheter till hög måluppfyllelse. En önskan är att det ska finnas en speciallärare som kan ge extrainsatser till barn med läs, skrivoch matematiksvårigheter. Många gånger räcker det med en kvart om dagen under ett antal veckor. Perioden bör vara återkommande. Ofta är dessa elever redan testade och utredda av specialpedagogen. Matematik: En tanke för fortsättningen är att använda sig av flera läromedel parallellt eftersom inget nuvarande läromedel är heltäckande. Vid schemaläggning är det viktigt att tänka på vilka tider grupperna får till matematikundervisningen så det inte t.ex. krockar med badtiderna. Likaså är det viktigt att de som är aktiva i kulturskolan inte går ifrån matematikundervisning. Svenska: Det är viktigt att lärare och elever pratar om gemensamma texter. Läraren förklarar ord och man pratar om bilder. Det innefattar även so- och no-ämnena där barnen också behöver strategier för hur man arbetar med en text. Åtgärder för fortsatt utveckling: Speciallärarfunktion på skolan. Fler läromedel i matematik som kompletterar varandra. 19

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 1(16) Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 2(16) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal... 2 Arbetsprocesser i grundskolan...... 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw Vår verksamhet i förskoleklass utifrån LGR 11 ertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåa

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 10/11 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten, elevernas trivselenkät, resultaten från nationella proven, den psyko-sociala

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan Läsåret 2013/14 Strandvägsskolan Normer och värden Läroplan grundsärskolan 2011 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer