Haveriet på bostadshyresmarknaden. Vår segregerade stad. En rapport om boendesegregationen i mellansvenska städer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Haveriet på bostadshyresmarknaden. Vår segregerade stad. En rapport om boendesegregationen i mellansvenska städer"

Transkript

1 Haveriet på bostadshyresmarknaden Vår segregerade stad En rapport om boendesegregationen i mellansvenska städer

2 Tid för förändring SCB:s siffror talar sitt tydliga språk. I så gott som samtliga av Mellansveriges större städer finns en tydlig ekonomisk och etnisk boendesegregation. I områden där de flesta helst vill bo finns hushållen med de högsta inkomsterna. De som har det sämre ställt får hålla till godo med hyreslägenheter i de minst eftertraktade områdena. Men det är faktiskt värre än så. De fattigaste hushållen får betala ungefär lika mycket hyra för sitt boende som de rika. Dessvärre är det ingen slump att verkligheten ser ut så. Ända sedan andra världskriget har hyresregleringen varit hårt politiskt styrd. Tanken har varit att det skulle bli en rättvis fördelning av hyreslägenheter. Men effekten är den motsatta. Ändå hävdas det ofta i debatten att segregationen är mindre i städer där det finns stora kommunala bostadsbolag. Men något sådant samband har vi inte funnit i de fem större kommuner vi jämfört. Örebro, med Mellansveriges största bestånd av kommunala hyreslägenheter, toppar Integrationsverkets listning av etniskt segregerade städer i Sverige. Även den ekonomiska segregationen följer ett givet mönster i alla städer vi jämfört: rikare hushåll i city och fattigare hushåll i mindre attraktiva lägen. Hushållens inkomster skiljer sig åt, men hyran de betalar är ofta likvärdig. Rättvist? Vi tycker att det är dags att tänka nytt. Dagens regler för hyressättning har vi haft sedan Det var året då statsminister Fredrik Reinfeldt fyllde tio, Mona Sahlin blev myndig, finansministern hette Gunnar Sträng och Spanien var en militärdiktatur. Det mesta har förändrats sedan dess, men bostadspolitiken är densamma. Är det inte dags att tänka om? Varför värna om ett system som så tydligt leder till segregation? För vem tjänar på orättvisa hyror? Krister Nilsson, vd Fastighetsägarna Mellansverige 2 rika gynnas fattiga missgynnas

3 Vad är segregation? I den här broschyren vill vi visa att dagens hyressättning är orättvis och leder till ekonomisk boendesegregation. Våra exempel visar att hushållens genomsnittliga inkomster genomgående är högre i de områden som värderas som mest attraktiva av hyresgästerna, samtidigt som hyresnivåerna är mer eller mindre desamma. Våra jämförelser bygger på statistiska underlag från SCB, som beskriver befolkningens disponbila inkomster i förhållande till var i staden de bor. Vi har valt ut de stadsdelar som rankats som mest respektive minst attraktiva av hyresgästerna på orten. SCB:s statistik om disponibel inkomst beskriver också hushållets sammansättning avseende antal individer. Det visar sig att samtliga områden med den lägre inkomsten har fler individer per hushåll. I Statistikrapport 2007 från Integrationsverket visas förekomsten av etnisk segregation i Sveriges tjugo största städer. Detta underlag har vi kopplat till det kommunala bostadsbolagets storlek på respektive ort och kommit fram till att det saknas Segregation definieras i Nationalencyklopedin som det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregationen kan ha utgångspunkt i människors socioekeonomiska bakgrund, demografiska profil, eller etnicitet. samband mellan storleken på det kommunala bolaget och förekomsten av segregation. Storleken på det kommunala bostadsbolaget saknar alltså betydelse för boendesegregationen, tvärt om vad som ofta hävdas i debatten. Örebro har tillsammans med Göteborg störst förekomst av etnisk segregation i landet. De kommunala bolagen på dessa orter har 70 respektive 50 procent av kommunens hyreslägenheter i sina bestånd. Eskilstuna hamnade på 14:e plats av 20, vilket innebär en relativt låg nivå av etnisk segregation samtidigt som de kommunala bostadsbolagen endast har 30 procent av bostadshyresmarknaden. Därmed kan myten om att det kommunala bostadsbolaget minskar boendesegregationen avlivas. Ändå används denna myt frekvent som ett vedertaget argument för att försvara de kommunala bolagens konkurrensfördelar på den svenska bostadshyresmarknaden. Boverket, som har uppdraget att hitta tillvägagångssätt för att minska segregationen, använder denna villfarelse i sina rapporter. Vänsterpartiet använde den i en motion i Riksdagen under hösten Hyresgästföreningen representanter, riksdags- och kommunpolitiker och olika företrädare för de kommunala bolagen slänger sig med påståendet om det kommunala bolagets botgörande verkan mot segregation. Antingen vet de inte att påståendet är osant. Eller så vet de och för fram det ändå. Frågan är vilket alternativ som är värst? myten om allmännyttan som bot mot segregationen 3

4 Disponibel inkomst kr/månad Disponibel inkomst kr/månad Hyra kr/månad Hyra kr/månad Varberga Centrum/Öster Örebro - Sveriges mest segrerade stad? Enligt Integrationsverkets statstik är Örebro den mest etniskt segregerade staden i landet tillsammans med Göteborg. Detta trots att Örebrobostäder äger bostadslägenheter med en marknadsandel på ungefär 70 procent. Under åratal har alltså de styrande politikerna i Örebro, oavsett politisk färg, haft tillgång till ett mycket kraftfullt politiskt verktyg, och ändå är situationen så dålig. Vi tycker att det är på tiden att politikerna tänker i andra banor. Att äga ett så stort kommunalt bostadsbolag som möjligt har visat sig vara verkningslöst för bostadssegregationen. 4 Inkomst efter skatt är 57 procent högre för ett hushåll på centrala Öster jämfört Varberga. På hyran skiljer 580 kronor per månad. Det bor i snitt 2,2 personer i varje hushåll i Varberga, medan siffran för Öster är 1,4 personer per hushåll.

5 Disponibel inkomst kr/månad Hyra kr/månad Centrum/Norr Disponibel inkomst kr/månad Hyra kr/månad Andersberg Gävle Marginell hyresdifferentiering Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna dominerar stort bostadshyresmarknaden i Gävle med sina lägenheter, vilka utgör 70 procent av totala antalet hyreslägenheter. Gävle hamnar på 15 plats av 20 på segregationsindex i Sveriges största städer. Ändå är den ekonomiska segregationen fortfarande ett faktum. I Gävle har ett hushåll på centrala Norr 45 procent högre disponibel inkomst jämfört med ett hushåll i Andersberg. På hyran skiljer endast åtta procent, eller 320 kronor. I medeltal delas bostaden av 1,7 personer i Andersberg, medan siffran för centrala Norr är 1,4 personer. Gavlegårdar dominerar bostadshyresmarknaden i Gävle, men segregationen är stor ändå. För att komma till rätta med boendesegregationen behövs andra verktyg än att ett stort kommunalt ägande. Hur många år till ska förspillas i passivitet innan de styrande politikerna inser att de befinner sig i en återvändsgränd? Det är hög tid för nytänkande i Gävle. De aviserade försäljningarna är ett bra första steg, men det krävs radikalare grepp än så om boendesegregationen ska kunna brytas! 5

6 Disponibel inkomst kr/månad Disponibel inkomst kr/månad Hyra kr/månad Hyra kr/månad Södra Vallby Rudbecksparken Västerås - Differentierade hyror, låg segregation Västerås var först i landet med att införa systematisk hyresdifferentiering. Såväl hyresvärdar som hyresgäster upplever stadens bostadshyresmarknad som balanserad. Mimer, det kommunala bostadsbolaget, har cirka hyreslägenheter, vilket är hälften av stadens totala utbud av hyreslägenheter. Innebär hyresdifferentieringen att den ekonomiska segregationen är större i Västerås än i andra städer av jämförbar storlek? Nej, enligt vår undersökning är inkomstskillanderna större såväl i Örebro som i Eskilstuna. Faktum är att Västerås har den lägsta skillnaden i disponibel inkomst av de fem städer vi undersökt. Även den etniska segregationen är låg i Västerås. Staden har näst lägst segragationsindex av Sveriges tjugo största städer. 6 Ett hushålls disponibla inkomst i Rudbecksparken är i snitt 38 procent högre än i Södra Vallby. Västerås uppvisar den största hyresdifferentieringen i vårt jämförelsematerial med 20 procent högre hyror i Rudbecksparken. Det motsvarar 850 kr lägre i månadshyra i Södra Vallby, vilket kan vara en betydande summa för en familj med knappa inkomster.

7 Disponibel inkomst kr/månad Hyra kr/månad Disponibel inkomst kr/månad Hyra kr/månad Lagersberg Köpmangatan/Gamla stan Eskilstuna Följer mönstret med platt hyresstruktur Den etniska boendesegregationen i Eskilstuna är hög, även om den inte tillhör de värsta i Integrationsverkets statistik. De ekonomiska skillnaderna mellan boende i olika områden skiljer sig däremot åt ganska drastiskt. Hushållen inkomster i de attraktiva delarna av Eskilstuna är 50 procent högre än i Lagersberg. Skillnaderna i hyresnivåer skiljer sig däremot inte åt särskilt mycket. Hushåll med goda inkomster betalar bara 440 kronor mer i månaden för att bo i attraktiva lägenheter nära till citys utbud av handel och kultur. Eskilstuna har sedan länge styrts av en stabil vänstermajoritet, ändå finns en uppenbar ekonomisk segregation i staden. Det kan inte kallas för något annat än ett stort politiskt misslyckande. Istället för att äga kommunala bostäder borde politikerna i Eskilstuna satsa resurserna på en mer verkningsfull politik. 7

8 Disponibel inkomst kr/månad Hyra kr/månad Disponibel inkomst kr/månad Hyra kr/månad Tjärna ängar Östermalm Borlänge - Platt hyresstruktur, stora inkomstskillnader Inkomsterna på Östermalm är 70 procent högre än i Tjärna ängar, ändå betalar östermalmsborna endast 220 kronor mer i månadshyra. Det är svårt att se var rättvisan finns i en sådan platt hyresstruktur. Med andra ord är inkomstskillnaderna störst samtidigt som hyresstrukturen är plattast i Borlänge jämfört med övriga orter i den här rapporten. Det kommunala bostadsbolaget på orten, Stora Tunabyggen, äger lägenheter vilka utgör 70 procent av marknaden. Borlänge tillhör inte Sveriges tjugo största kommuner och finns därför inte med i statistiken för etnisk segregation. 8

9 Sälj hyreslägenheter men ha dem ändå kvar! Den här rapporten visar att stora kommunala bostadsbolag inte är lösningen på boendesegregation. Men skulle det då vara bättre om de kommunala bostadsbolagen vore mindre? Svaret är både ja och nej! Nej, därför att boendesegregation inte beror på vem som äger hyresbostäderna. Ja, därför att med mindre kommunala bostadsbolag skulle enorma resurser frigöras. Låt oss ta ett exempel. nala bostadsbolag. Genom Örebrobostäder äger Örebro kommun drygt hyreslägenheter. Örebrobostäders marknadsvärde, det vill säga tillgångar minus skulder, är cirka 8 miljarder. Om Örebro kommun valde att placera dessa resurser i något annat än Öbo skulle den årliga vinsten kunna bli 400 miljoner. Om politikerna i Örebro kunde satsa 400 miljoner varje år för att motverka utanförskap och boendesegregation skulle det kunna hända saker. Det skulle räcka till hundratals fler lärare, fritidsledare, förskollärare, skolsköterskor ja allt som har betydelse för att lyfta utsatta bostadsområden. Och det bästa av allt, hyresfastigheterna finns ju kvar även om kommunen inte längre äger dem. Örebro, som av Integrationsverket pekas ut som en av Sveriges mest segregerade städer, har också ett av Sveriges största kommumyten om allmännyttan som bot mot segregationen 9

10 Bostadshyresmarkna Lila tapeter eller ekparkett? Du ska få välja! Det räcker med att ställa sig i en gatukorsning för att se att vi alla har olika smak, olika tjocklek på plånboken och gör olika prioriteringar. Gula bilar, stora bilar, rostiga bilar och bilar med blänkande fälgar och breda däck. Vi människor är helt enkelt väldigt olika. Regelverket på bostadshyresmarknaden har länge utgått från att vi alla är lika. Se bara på något av de bostadsområden som byggdes i slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet. Moderna hyresgäster vill inte stöpas i en form. De vill så långt om möjligt ha inflytande i sitt boende. Någon vill ha parkettgolv, en annan varmt golv i badrummet och en tredje kanske vill ha lila tapeter i sovrummet. För privata hyresvärdar är hyresgästen en kund. Inget är viktigare för oss än nöjda kunder! Vi önskar att vi hade tillåtelse att säga ja till flera av de önskemål våra hyresgäster har, men det har vi inte. Hyresvärden och hyresgästen har inte rätt att komma överens om hyran. Det vill vi ändra på. Inte för hyresvärdarnas skull, utan för att våra kunder hyresgästerna ska kunna utforma sitt boende efter egna önskemål. Vi vill och kan lösa bostadsbristen för unga! Hälften av alla mellan 20 och 27 års ålder bor kvar hos sina föräldrar. Samtidigt har hyreslägenheter försvunnit sedan slutet av nittiotalet. Visst är något sjukt på den svenska bostadsmarknaden? För många unga står livet och stampar på ruta ett så länge det inte finns några lediga hyreslägenheter. Bostadsbristen för unga går inte att lösa i en handvändning, det vore fel att påstå det. Men omöjligt är det inte om viljan finns. De privata fastighetsägarna vill hjälpa till att lösa bostadsbristen för ungdomarna. Det enklaste sättet att förse bostadsmarknaden med fler billiga hyreslägenheter är att öka nyproduktionen i mer attraktiva områden och med högre standard. Hur kan det då komma sig att fina centrala hyreslägenheter kan skapa billigt boende åt unga? Svaret heter flyttkedjor. Varje hushåll som flyttar in i en nybyggd hyresfastighet lämnar en annan bostad. En nybyggd lägenhet kan skapa fem lediga lägenheter. Återigen är nyckeln till en fungerande hyresmarknad ökad avreglering. Befria privata hyresvärdar från byråkrati och klåfingriga regelverk så kommer också nyproduktionen att öka. Bollen ligger hos politikerna. Vad väntar de på? 10

11 den behöver förnyas Det behövs fler hyresrätter och rättvisa hyror! Egentligen borde det vara enkelt. Finns det bara en efterfrågan på hyreslägenheter, så bygger privata fastighetsägare hyreslägenheter. Mygelsanering Mygel är det värsta vi vet. Vi vet att det förekommer svarthandel med hyreskontrakt för attraktiva lägenheter. Om vi kan hitta bevis polisanmäler vi direkt. Det är en hederssak. Men polisen kan inte utrota handel med hyresrätter. Då är det mer effektivt att komma tillrätta med källan till problemet. Den svarta marknaden göds av att det finns en vilja att betala mer för en lägenhet än den faktiska hyresnivån. Inte sällan är hyran ungefär densamma för en central attraktiv hyreslägenhet som för en lägenhet i ett ytterområde. Utöver det orättvisa i att vissa dragit vinstlotten och fått en central lägenhet till låg hyra medan andra får nöja sig med det som blivit kvar, skapas en grogrund för svarthandel med kontrakt. Vi vill att hyran ska anpassas mer efter hyresgästernas efterfrågan. Då blir hyran mer rättvis, och benen kan slås undan för de ljusskygga krafter som kan tjäna hundratusentals kronor på olaglig försäljning av sitt lägenhetskontrakt. Tyvärr fungerar inte marknaden för hyresbostäder riktigt så enkelt. Normalt räcker det med att det finns kunder som är villiga att betala för att ett företag kan starta produktionen. En privat fastighetsägare kan däremot inte räkna med att få ta ut en viss hyra för en nybyggd lägenhet, även om han bedömer att det skulle gå att få lägenheterna uthyrda. Varför kan man fråga sig? Det finns ju inget tvång att flytta in i en nybyggd hyreslägenhet, och blir hyrorna för höga kommer heller ingen att göra det. Problemet stavas hyresreglering. Hyror i hyreshus sätts i en förhandling med hyresgästerna, det är bra. Problemet är de kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll, vilken innebär att hyresnivåerna i privatägda lägenheter bestäms indirekt av de kommunala bostadsbolagens hyresförhandling. Denna förhandling sker helt utan de privata hyresvärdarnas insyn. Så blir det som det blir. Alltför få vågar bygga nytt. Bostadsbristen växer. I debatten diskuteras nya byggsubventioner för att få fart på byggandet. Men vi vill inte ha bidrag, vi vill ha samma frihet som alla andra företagare. Är det för mycket begärt? Producerad av Fastighetsägarna Mellansverige 2009, andra upplagan. Text: Ola Ström, Eva Jonsborg. Grafisk form: Eva Jonsborg. Uppgifter om genomsnittshyra är hämtade från de hyresnivåer för 2006 i kommunalt och privat bestånd, som framförhandlades enligt gällande förhandlingsordning. Inkomstuppgifter kommer från SCB:s Inkomst- och taxeringsregistret Segregationsindex med avseende på etnicitet är beskrivet i Integrationsverkets Statistikrapport

12 I de mest populära bostadsområdena i städerna Örebro, Eskilstuna, Västerås, Borlänge och Gävle......finns hushållen med de högsta inkomsterna. De som har det sämre ställt får hålla till godo med hyreslägenheter i de minst eftertraktade områdena. Samtidigt som hyresnivåerna nästan är desamma. Det hävdas ofta i debatten att segregationen är mindre i städer där det finns stora kommunala bostadsbolag. Men något sådant samband har vi inte funnit i de fem kommuner vi jämfört. Varför värna om ett system som så tydligt leder till segregation? Vi tycker att det är dags att tänka nytt. För vem tjänar på orättvisa hyror? Fastighetsägarna Mellansverige ADRESS Kungsgatan 6-8, Eskilstuna TEL > FAX >

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) s. 1(6) Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen överlämnar härmed sina synpunkter

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015).

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015). Sammanfattning År 2015 var mer än 1,5 miljoner personer, eller över 16 procent av den totala befolkningen som bodde i Sverige, födda utomlands. Därutöver hade mer än 700 000 personer födda i Sverige minst

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden Motion 30 Motion 31 med utlåtanden 83 Motion 30 Finns det något hopp om en räddningsplan mot hyreshöjningarna? SÄNKTA HYROR Äntligen är vi ense om frysta hyror till att börja med. Vår nya regionordf. Greger

Läs mer

Generösare bedömning av skälig boendekostnad

Generösare bedömning av skälig boendekostnad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-05-08 Handläggare Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Hyresregleringen och den ekonomiska segregationen

Hyresregleringen och den ekonomiska segregationen Hyresregleringen och den ekonomiska segregationen 1 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Rädda hyresrätten! 5 Hyresregleringen 5 Stockholms hyresmarknad fungerar inte 6 Fastighetsägarna Stockholms förslag

Läs mer

Räddningsplan för den privata hyresrätten. En idéskiss för vägen till en balanserad hyresmarknad

Räddningsplan för den privata hyresrätten. En idéskiss för vägen till en balanserad hyresmarknad Räddningsplan för den privata hyresrätten En idéskiss för vägen till en balanserad hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm April 2002 Vi som arbetar och bor i Stockholmsregionen har många anledningar att

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Hyror 2012 Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2012. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2012. Uppgifterna

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 Hyresgästföreningen Borlänge / Gagnef / Säter Stora utmaningar för bostadsmarknaden Merparten av Sveriges hyresrätter byggdes

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Vinster i den privata vården i Malmö en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Inledning Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag.

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Utlåtande 2009:105 RV (Dnr 316-803/2008) Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Till föreningsstämman 2003 Förslag till Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Bakgrund Vid SKBs föreningsstämma år 2000 behandlades en motion om hyressättningsfrågor. Den diskussion som följde med

Läs mer

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt Rune Thomsson Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 2008-05-12 Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt En pågående statlig utredning, Hyreslagsutredningen, har i uppdrag att göra en genomgripande

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

SAMHÄLLE 112 FASTIGHETSNYTT 5/2015

SAMHÄLLE 112 FASTIGHETSNYTT 5/2015 112 FASTIGHETSNYTT 5/2015 miljonprogrammet åter på tapeten EN GOD BOSTAD FÖR ALLA. SÅ LÖD MOTTOT FÖR DE EN MILJON BOSTÄDER SOM SKULLE LÖSA 1960- TALETS STORA POLITISKA DEBATT: BOSTADSKRISEN. EN DEBATT

Läs mer

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN Rapport 1:2005 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Har hyresrätten en framtid i Göteborgs centrala stadsdelar? Frågan är berättigad då tusentals hyresrätter ombildas

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

1982/83: 2150. Motion

1982/83: 2150. Motion 9 Motion 1982/83: 2150 Margot Wallström m. fl. Sysselsättningsfrämjande åtgärder för ungdom Den här motionen tar upp några frågor som rör i första hand ungdomars villkor i dag. Vi är naturligtvis djupt

Läs mer

Även EV-kommissionen uppmärksammar problematiken och uppmanar i sina senaste rekommendationer till Sverige att under perioden 2013-2014:

Även EV-kommissionen uppmärksammar problematiken och uppmanar i sina senaste rekommendationer till Sverige att under perioden 2013-2014: "Det nuvarande svenska systemet för hyressättning tvingar många att äga som egentligen skulle vilja hyra om möjligheten fanns. l attraktiva lägen är detta i stort sett den enda möjligheten att hitta en

Läs mer

Samhällsnytta vid renovering

Samhällsnytta vid renovering Samhällsnytta vid renovering Räkneexempel Ylva Gomér 2011-09-14 Räkneexempel av samhällsnytta underlag för diskussion Utgångspunkten är en fastighet i Förvaltarens bestånd I Sundbyberg Antal lägenheter

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer

Asylsökande- och nyanländas bostadssituation lägesbeskrivning maj 2016. Micael Nilsson Expert

Asylsökande- och nyanländas bostadssituation lägesbeskrivning maj 2016. Micael Nilsson Expert Asylsökande- och nyanländas bostadssituation lägesbeskrivning maj 2016 Micael Nilsson Expert Asylsökandes- och nyanländas bostadssituation är mycket ansträngd Boendeyta / andel nyanlända som fick bostadsersättning

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB

AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB Utlåtande 2012:69 RI+V (Dnr 023-343/2012) AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Fina fördelar hos oss

Fina fördelar hos oss Fina fördelar hos oss Välkommen till livet i hyresrätt! Det är lätt att förstå varför hyresrätten är så populär - det är en enkel och trygg boendeform som ger dig tid och pengar till annat än att äga och

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige är ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det innebär att en allt större andel av befolkningen koncentreras

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2012:74 RV (Dnr 001-650/2012) Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder och Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25) Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Koncernstyrelsen 2007-10-01 Ärende 3 Dnr 2007/21/27 Sid. 1(6) 2007-09-21 Joachim Quiding 08-508 295 35 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Förslag till beslut Koncernstyrelsen föreslås

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Källby ängaväg 6A lgh B1-1102. Lund tätort, Källby, Lund

Källby ängaväg 6A lgh B1-1102. Lund tätort, Källby, Lund Källby ängaväg 6A lgh B1-1102 Lund tätort, Källby, Lund Riksbyggen är ett kooperativt företag. Vi arbetar aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt, långsiktigt

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

Bokslut över jämställdhetsarbetet

Bokslut över jämställdhetsarbetet Bokslut över jämställdhetsarbetet Socialdemokraternas misslyckande med att uppnå de jämställdhetspolitiska målen augusti 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Riksdagen röstade 1994 igenom en proposition

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag en jämförelse mellan Norrköping och Växjö

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag en jämförelse mellan Norrköping och Växjö Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag en jämförelse mellan Norrköping och Växjö Inledning Värdeöverföringar från kommunala bostadsbolag till kommunen, ibland kallade vinstuttag, ibland koncernbidrag

Läs mer

Lönediskriminering praxis bland män?

Lönediskriminering praxis bland män? Lönediskriminering praxis bland män? Ni har säkert alla hört påståendet om ett märkbart lönegap mellan könen, eller hur? Ibland hävdas det att kvinnor sägs tjäna svindlande låga 80% av vad män tjänar,

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige

Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige Socialdemokraterna i Landskrona Landskrona 2010-06-21 [Det talade ordet gäller] Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige Möjligheternas Landskrona bygger vi tillsammans Dagens budgetdebatt är den sista

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Stoppa fusket! En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas

Stoppa fusket! En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas Stoppa fusket! En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Antal lägenheter i allmännyttan i Sverige, 1998 2006 Antal bostäder 860 000 840 000

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Hur länge ska folk jobba?

Hur länge ska folk jobba? DEBATTARTIKEL Bengt Furåker Hur länge ska folk jobba? Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Ett diskussionsmaterial om boende och samhällsplanering. Erik Tellsén Delar av materialet har inspirerats av eller hämtat från programkommissionen, den

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

UberPOP. En fråga om skatt

UberPOP. En fråga om skatt UberPOP En fråga om skatt Inledning Att åka med UberPOP är billigt. Faktum är att det är jättebilligt. Tyvärr är anledningen till det låga priset varken teknologi eller delningsekonomi, företeelser som

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Socialt blandat boende Frihamnen

Socialt blandat boende Frihamnen Socialt blandat boende Frihamnen Gävle 15 april Ulrika Palmblad Gröön, Chef Fastighetsutveckling Kristian Käll, Processledare social hållbarhet Älvstranden Utveckling AB Älvstaden 2035 Ca 30 000 bostäder

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer