Den gömda skattebomben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den gömda skattebomben"

Transkript

1 Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, Stockholm Tel Fax /2002 Tabergs tryckeri Fastighetsägarna Stockholm

2 Förord Bostaden lägger beslag på en allt större del av hushållens inkomster. Att skatterna spelar stor roll tycks de flesta vara överens om. Så har också fastighetsskattesatsen sänkts i flera omgångar. Även de skatter som fördyrar bostadsbyggandet diskuteras flitigt. Men det finns en skatt som nästan aldrig uppmärksammas, men som blir alltmer kännbar för många hushåll i Stockholm. Det gäller den inkomstskatt som allt fler bostadsrättsföreningar måste betala. En skatt som tillkommer utöver fastighetsskatten bostadsrättsföreningar är alltså dubbelbeskattade. Fastighetsägarna Stockholm har knappt bostadsrättsföreningar som medlemmar. Föreningen vill med denna rapport uppmärksamma beslutsfattare och andra på det orimliga i dubbelbeskattningen av bostadsrättsföreningar. Vi gör det genom att visa hur denna gömda skattebomb nu slår mot enskilda hushåll i Stockholm och därmed sänder vi en signal till beslutsfattarna om vikten av att vi får en ändring till stånd. Fastighetsägarna Stockholm anser att både fastighetsskatten och inkomstskatten i sin nuvarande form ska slopas för bostadsrättsföreningar. Stockholm i augusti 2002 Christer Jansson VD Fastighetsägarna Stockholm 3

3 Sammanfattning Fastighetsägarna Stockholm har undersökt hur mycket inkomstskatt och fastighetsskatt 100 bostadsrättsföreningar (med totalt hushåll) i Stockholmsregionen måste betala åren 2001 och Trenden är mycket tydlig. Dubbelbeskattningen slår allt hårdare mot bostadsrättsföreningarna, och därmed mot hushållen som bor i bostadsrätt, i Stockholm. Antalet bostadsrättsföreningar som måste betala inkomstskatt ökar. Av de 100 bostadsrättsföreningar som vi undersökt har antalet som är dubbelbeskattade ökat från 67 till 71 mellan åren 2001 och Även antalet bostadsrättsföreningar som betalar mer i inkomstskatt än i fastighetskatt har ökat. Förra året betalade 49 av de 100 föreningarna mer inkomstskatt än fastighetsskatt. I år har antalet ökat till 56, och för flera av dem har skillnaden blivit betydande. För allt fler hushåll boende i bostadsrätt är det därför föreningens inkomstskatt som är den tyngsta bördan inte den omdiskuterade fastighetsskatten. I år betalar ett hushåll boende i bostadsrätt i Stockholms innerstad i genomsnitt kronor i fastighetsskatt och kronor i inkomstskatt. Dubbelbeskattningen för hushållet uppgår därmed till sammanlagt kronor. Vissa hushåll betalar dessutom förmögenhetsskatt för sin bostadsrätt, en skatt som tillkommer utöver dubbelbeskattningen. Vi har i denna rapport dock valt att bara behandla bostadsrättsföreningens beskattning. År 2002 betalar varje hushåll i innerstaden med bostadsrätt cirka kronor i skatt för sitt boende. Jämförelse kan göras med den fastighetsskatt som en villaägare betalar för en fastighet med ett taxeringsvärde på 1,4 miljoner kronor. En bostadsrättshavare i Stockholms innerstad betalar därmed lika mycket i boendeskatt som en ganska vanlig villaägare i någon av Stockholms kranskommuner. Bostadsrättshavaren disponerar dock bara 70 kvadratmeter lägenhet i jämförelse med villaägaren som ofta har en dubbelt så stor bostadsyta. Den offentliga debatten om boendeskatten för villaägare är mer aktiv än den som gäller bostadsrättshavarna. Orsaken ligger i att fastighetsskatten och inkomstskatten för bostadsrättshavare inte är synliggjord på samma sätt som fastighetsskatten för villaägare. Det är därför vi kallar inkomstskatten för den gömda skattebomben. Den debatteras inte men innebär en tung skattebörda och omfattar betydande belopp. Den växer också snabbt till följd av stigande taxeringsvärden. 4 5

4 Sammanfattning forts. Snabbfakta Dubbelbeskattningen stadsdelsvis, totalt år 2002 År av 100 brf är dubbelbeskattade 56 av 100 brf betalar mer i inkomstskatt än fastighetsskatt kr kr kr Mellan åren 2001 till 2002 ökade antalet dubbelbeskattade brf från 67 till 71 ökade antalet brf som betalar mer i inkomstskatt än fastighetsskatt från 49 till 56 Kranskommuner kr Det genomsnittliga hushållet i en brf i innerstaden betalade år kr i dubbelbeskattning betalar i år kr i dubbelbeskattning Av de undersökta hushållen i innerstaden betalar 70 procent mer i inkomstskatt än fastighetsskatt år 2002 Dubbelbeskattningen stadsdelsvis, ökning mellan 2001 och kr Västerort kr Kungsholmen Vasastan Norrmalm/ City kr Östermalm % +29% kr Gamla Stan Inkomstskatt Fastighetsskatt Södermalm % +26% Norrmalm/City Östermalm Vasastan Kungsholmen +37% Södermalm Gamla Stan +30% +13% +16% Västerort Kranskommuner +23% Söderort Bilderna visar genomsnittssiffror för fastighetsskatt och inkomstskatt per hushåll och stadsdel. Genomsnittssiffran för inkomstskatten dras ned av att 29 av 100 föreningar i undersökningen inte betalar någon inkomstskatt alls. Inkomstskatt Fastighetsskatt kr Söderort 6 7

5 En orimlig skattekonstruktion Debatten om boendekostnaderna och beskattningen av bostäderna har varit häftig de senaste åren. Nästan allt ljus har riktats mot fastighetsskatten. I takt med höjda taxeringsvärden fick denna skatt orimliga konsekvenser. Efter massiva protester och stor uppmärksamhet i medierna har fastighetsskattesatsen sänkts i olika omgångar för att lindra effekterna av de kraftigt höjda taxeringsvärdena. Men denna lindring gäller inte dem som bor i bostadsrätter i områden där taxeringsvärdena stigit kraftigt. Många bostadsrättsföreningar betalar nämligen inte bara fastighetsskatt, utan också en schablonberäknad skatt som är kopplad till taxeringsvärdet. Skatten kallas inkomstskatt men har mycket litet med bostadsrättsföreningens inkomster att göra. Så här beräknas inkomstskatt och fastighetsskatt för bostadsrättsföreningar år 2002 Inkomstskatt: Fastighetsskatt: taxeringsvärdet 3 % taxeringsvärdet bostäder 0,5 % avdrag för räntekostnader taxeringsvärdet lokaler 1,0 % eventuellt överskott 28 % Inkomstskatten beräknas schablonmässigt så att tre procent av fastighetens taxeringsvärde tas upp som inkomst. På detta belopp får föreningen göra avdrag för räntekostnader. Överskottet beskattas sedan med 28 procent. De senaste årens kraftigt ökade taxeringsvärden i kombination med sänkta räntor och avbetalade lån gör att allt fler bostadsrättsföreningar belastas med inkomstskatt. Många bostadsrättsföreningar betalar redan i år mer i inkomstskatt än i fastighetsskatt och det är en skatt som växer för varje år som taxeringsvärdena stiger. Eftersom det inte är fråga om någon riktig inkomstskatt någon särskild inkomst som skatten är kopplad till finns ju inte är bostadsrättsföreningens dilemma det samma som för villaägarna. De boende måste betala skatt på pengar de aldrig haft i sin hand. För de boende i bostadsrätt gäller detta både fastighetsskatten och inkomstskatten. Inkomstskatten passerar fastighetsskatten Taxeringsvärdena som bygger på prisutvecklingen vid försäljningar av hyreshus har under de senaste åren höjts mycket kraftigt i Stockholm. Bara de två senaste åren har taxeringsvärdena i Stockholms innerstad höjts med 58 procent och i övriga Stockholms län med 42 procent. Höjningarna beror på ett omräkningsförfarande där relativt få försäljningar, främst bostadsrättsföreningars köp av hyreshus, driver upp taxeringsvärdena. Fastighetsskatten är direkt knuten till fastigheternas taxeringsvärde, men dess konstruktion har de senaste åren ändrats radikalt. På papperet och på många håll även i realiteten har fastighetsskatten sänkts i olika omgångar. För flerbostadshus var fastighetsskattesatsen fram till ,5 procent av taxeringsvärdet. År 1999 sänktes den till 1,3 procent, år 2000 sänktes den igen till 1,2 procent för att från och med år 2001 uppgå till 0,5 procent av taxeringsvärdet. För de kommersiella lokaler som kan finnas i ett hus är fastighetsskattesatsen 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. I Stockholms innerstad har de olika sänkningarna ätits upp av dramatiskt höjda taxeringsvärden åren 2000, 2001 och Många föreningar i Stockholms innerstad betalar i dag högre fastighetsskatt än de gjorde år 2000 när skattesatsen var mer än dubbelt så hög. Att fastighetsskatten på grund av stigande taxeringsvärden fortsätter att öka framgår också av vår undersökning. Inkomstskattens konstruktion har däremot inte förändrats på senare tid. Den schablonberäknade inkomsten har legat fast på tre procent av taxeringsvärdet också under de år taxeringsvärdena rusat i höjden. 8 9

6 Ökning av skatt från 2001 till 2002 för bostadsrättsföreningar i olika stadsdelar Inkomstskatt Fastighetsskatt Södermalm 72 % 24 % Vasastan 62 % 35 % Norrmalm/City 43 % 32 % Gamla Stan 42 % 23 % Östermalm 32 % 25 % Söderort 29 % 21 % Kungsholmen 24 % 27 % Kranskommuner 24 % 10 % Västerort 20 % 10 % År 1998 kunde inkomstskatten bara komma upp i drygt hälften av fastighetsskatten. År 2001 betalade 49 av de 100 föreningar vi undersökt mer i inkomstskatt än fastighetsskatt. I år har antalet ökat till 56, och för flera av dem har skillnaden blivit betydande. Trenden är tydlig. För allt fler hushåll som bor i bostadsrätt i Stockholm är det föreningens inkomstskatt, inte fastighetsskatten, som är den tyngsta bördan. Samtidigt kan man också konstatera att många bostadsrättsföreningar inte alls berörs av inkomstskatten. Av de 100 undersökta föreningarna är det 29 som i år inte betalar någon inkomstskatt alls. Dessa föreningar har vanligen så stora lån att ränteavdragen är större än den schablonmässigt beräknade inkomsten. Vår undersökning visar att 70 procent av hushållen i Stockholms innerstad betalar mer i inkomstskatt än i fastighetsskatt. År 2002 betalar varje hushåll i innerstaden med bostadsrätt totalt kronor i skatt för sitt boende, exklusive eventuell förmögenhetsskatt. Jämförelse kan göras med den fastighetsskatt som en villaägare betalar för en fastighet med ett taxeringsvärde på drygt 1,4 miljoner kronor. En bostadsrättshavare i Stockholms innerstad betalar därmed lika mycket i boendeskatt som en ganska vanlig villaägare i någon av Stockholms kranskommuner. Bostadsrättshavaren disponerar dock bara 70 kvadratmeter lägenhet i jämförelse med villaägaren som ofta har en dubbelt så stor bostadsyta. Den offentliga debatten om boendeskatten för villaägare är mycket aktivare än den som gäller för bostadsrättshavarna. Orsaken ligger i att fastighetsskatten och inkomstskatten för bostadsrättshavare inte är synliggjord på samma sätt som fastighetsskatten för villaägare. Det är därför vi kallar inkomstskatten för den gömda skattebomben. Den debatteras inte men det är betydande belopp och den växer snabbt till följd av stigande taxeringsvärden. Det här får givetvis följder för enskilda hushåll. Barnfamiljen som relativt nyligen köpt sin bostadsrätt och redan har höga kostnader för lån får ännu en sten på bördan. Pensionären som trott sig ha kontroll över sina boendekostnader drabbas av upprepade avgiftshöjningar utan möjlighet att höja sin inkomst. I värsta fall tvingas hon flytta. Den takregel som nyligen infördes och som anger att fastighetsskatten inte får överstiga mer än 5 procent av hushållets inkomster gäller bara villaägare och inte bostadsrättshavare. Bostadsrättshavare med låga inkomster och höga boendekostnader står därmed helt oskyddade mot de kraftigt stigande boendeskatterna. Att bo i bostadsrätt Den som äger en bostadsrätt äger inte sin lägenhet även om de flesta i praktiken ser det så. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Bostadsrättshavaren äger ett medlemskap i föreningen som innebär rätten till en viss lägenhet i huset mot att vissa plikter fullgörs, till exempel bidrag till finansiering av drift och underhåll. Det brukar lösas med en månadsavgift som varje medlem betalar till föreningen. I många föreningar deltar medlemmar också aktivt i skötseln av huset

7 Fastighetsägarna vill slopa dubbelbeskattningen En bostadsrättsförening styrs av medlemmarna själva genom en styrelse som väljs av föreningens stämma. Bostadsrättens popularitet beror till stor del på det stora inflytande den ger över boendet. Men dagens bostadsbrist har förstås också påverkat efterfrågan på bostadsrätter, särskilt i Stockholm. För den som saknar de rätta kontakterna och vägrar betala svarta pengar för en hyresrätt är bostadsrätten den enda realistiska möjligheten till en egen bostad. Olika skatteregler för bostadsrätt och hyresrätt Bostadsrättsföreningar är ägare av flerbostadshus precis som ägare till hyresfastigheter, vilket är förklaringen till att närmare föreningar idag är medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm. I de flesta avseenden gäller också samma villkor för bostadsrättsföreningar som för hyreshusägare. Det som skiljer förutom självförvaltningen är skattereglerna. Båda betalar fastighetsskatt. Ägaren till en hyresfastighet betalar också skatt på näringsverksamheten i den mån denna gått med vinst, det vill säga i relation till den ekonomiska bärkraften. Men den självförvaltande bostadsrättsföreningen har inget vinstdrivande syfte. I stället belastas föreningen med en schablonberäknad inkomstskatt som baseras på taxeringsvärdet, alltså inte på föreningens ekonomiska bärkraft. En förening kan minska sin inkomstskatt genom att belåna sin fastighet och med hjälp av räntekostnader minska schabloninkomsten. Men den förening som sköter sin ekonomi och betalar av sina lån drabbas av höjd inkomstskatt. Med andra ord uppmuntrar skattesystemet bostadsrättsföreningarna att sätta sig i skuld i stället för att hushålla med medlemmarnas pengar. Fastighetssektorn är en av de näringsgrenar som är hårdast beskattad i Sverige. Av hyran i en nybyggd lägenhet kan cirka 65 procent hänföras till skatter och avgifter. Nya bostäder straffbeskattas därmed på samma sätt som starksprit och tobak! Att starksprit och tobak har höga prohibitiva skatter kan vara förklarligt med att samhället vill begränsa konsumtionen, men att samma sak ska gälla bostäder är orimligt. Hög företags- och direkt fastighetsrelaterad beskattning hämmar underhåll, ombyggnad och investeringar i bostäder. Ständiga förändringar i skatteregler och taxeringsvärden försvårar för bostadsbyggandet eftersom det är svårt att långsiktigt förutse kostnadsutvecklingen. Försvinner den orimliga beskattningen på fastighetsförvaltning och byggande, då kommer också nyproduktionen av bostäder igång. Taxeringsvärdena Fastighetsägarna Stockholm är kritiska till hur taxeringsvärdena fastställs. Även Riksskatteverket och Fastighetstaxeringsutredningen har konstaterat att omräkningen inte fungerar. De omräkningstal som ligger till grund för förändrade taxeringsvärden bygger på en både svag och felaktig grund. Antalet försäljningar är för få, antalet så kallade prisutvecklingsområden är för få och en övervägande stor andel av försäljningarna gäller bostadsrättsföreningar som köper hyreshus. Fastighetsägarna Stockholm anser därför att taxeringsförfarandet måste reformeras och omräkningen avskaffas. Fastighetsskatten Fastighetskatt på hyreshus (både i hyresrätt och bostadsrätt) tas ut oberoende av fastighetsägarens skatteförmåga. Fastighetsägarna Stockholm anser att en skatt som tas ut då inkomst saknas är oacceptabel, oavsett om det drabbar privatpersoner eller företag. Fastighetsskatten har så starka konfiskatoriska inslag att den äventyrar äganderätten. De höga taxeringsvärdena i Stockholm leder till att skatten på fastigheter är högre i Stockholm än i övriga delar av 12 13

8 Undersökningen landet. Nuvarande fastighetstaxeringssystem fördyrar kostnaderna för boende i Stockholmsregionen och verkar hämmande för tillväxten. Fastighetsskatten är en orimlig och ojämlik skatt som bör avvecklas. Inkomstskatten För ägare av hyreshus som drivs som näringsfastigheter utgår skatt på näringsverksamheten vilket tillsammans med fastighetsskatten innebär en dubbelbeskattning. Bostadsrättsföreningar betalar en schablonberäknad inkomstskatt som är baserad på taxeringsvärdet. Många bostadsrättsföreningar är därmed också dubbelbeskattade. Ett flertal statliga utredningar har konstaterat att dubbelbeskattningen måste slopas för att skapa neutrala och rättvisa skatteregler. Slopa dubbelbeskattningen För att uppnå neutralitet gentemot egnahemsägare och ägare av hyresfastigheter anser Fastighetsägarna Stockholm att både fastighetsskatten och schabloninkomstskatten i sin nuvarande form ska slopas för bostadsrättsföreningar. Så gjorde vi Vi har undersökt hur inkomst- och fastighetsskatten slår för hushåll som bor i bostadsrätt i Stockholm med omnejd. Totalt ingår 100 bostadsrättsföreningar i undersökningen. De bostadsrättsföreningar som är med i undersökningen är slumpmässigt utvalda bland de närmare bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm. Undersökningen har genomförts i samarbete med Sahlin och Tenelius Information. I en bostadsrättsförenings redovisning framgår hur mycket inkomstskatt och fastighetsskatt föreningen betalar. I denna undersökning har vi slagit ut skatten på varje bostadsrätt, alltså varje hushåll. I slutänden måste ju skatten betalas av bostadsrättshavarna via avgifterna. Vi har räknat ut den högsta inkomstskatt som medlemmarna i de undersökta föreningarna kan drabbas av 2002, det vill säga inkomstskatten före eventuella avdrag. För en skuldfri förening är det denna skattenivå som gäller. Vi redovisar också den faktiska inkomstskatten för hushållen åren 2001 och 2002, alltså efter avdrag för exempelvis låneräntor. Trots att inkomstskattens konstruktion avskräcker föreningarna från att betala av sina skulder är det flera föreningar som är helt eller nästan skuldfria och som hamnar på eller mycket nära den maximala inkomstskatten. För att dubbelbeskattningens hela effekt skall framgå redovisar vi också fastighetsskatten per hushåll dessa år. Följer bostadsrättsföreningarna Fastighetsägarnas standardformulär som finns för lokalhyreskontrakt innebär det att lokalhyresgästen ska betala den fastighetsskatt som löper på lokalen. I vår undersökning har vi därför räknat bort den fastighetsskatt som löper på lokalerna när vi räknat ut vad varje hushåll boende i bostadsrätt betalar i skatt

9 När det gäller inkomstskatten är det rimligt att hela inkomstskatten fördelas på bostadshyresgästerna. Hyran för lokaler är inte kostnadsprissatt utan följer marknadens utbud och efterfrågan på lokaler. Bostadsrättsföreningar som har en lokalhyresgäst kan därför inte gardera sig för föreningens ökade kostnader som blir följden av inkomstskatteökningar. I en bostadsrättsförening fördelas kostnaderna mellan de olika lägenheterna efter lägenhetens andelstal, som i sin tur vanligtvis beror på storlek och läge i huset. Det innebär att en större lägenhet betalar en större andel av föreningens kostnader än en mindre lägenhet. I vår undersökning har vi inte tagit hänsyn till dessa skillnader utan redovisar skatten som ett genomsnitt för varje lägenhet i föreningen, oavsett storlek och andelstal. I verkligheten finns det alltså hushåll som betalar såväl högre som lägre skatt än den summa vi anger för föreningen ifråga. I de bostadsrättsföreningar som ingår i undersökningen är storleken på den genomsnittliga lägenheten 70 kvadratmeter. Den framräknade genomsnittliga skatten kan därför sägas gälla för en lägenhet av denna storlek. Vi redovisar också enskilda exempel med extremt hög skatt per lägenhet. I dessa exempel rör det sig dock oftast om föreningar med större lägenheter än genomsnittet, vilket påverkar resultatet. Ett skatteexempel För att illustrera hur vi har beräknat skatten per bostadsrättsförening och hushåll väljer vi ut en av de föreningar som ingår i undersökningen, Brf Vapensmeden 6 på Kungsholmen. Bostadsrättsföreningen, med 43 medlemmar, äger en fastighet som år 2001 var taxerad till 32,5 miljoner kronor varav 1,5 miljoner gällde de lokaler som föreningen hyr ut. Fastighetsskatten är 0,5 procent av taxeringsvärdet av bostäderna och 1 procent av taxeringsvärdet av lokalerna. Totalt blev det kronor i fastighetsskatt för bostadsrättsföreningen. Av denna betalar de boende kronor och lokalhyresgästerna kronor. Den schablonintäkt som inkomstskatten baseras på var tre procent av 32,5 miljoner kronor, eller kronor. Föreningen hade också en riktig inkomst, kronor i ränteintäkter. Inkomstskatten blev då 28 procent av kronor, alltså kronor. Utslaget på de 43 medlemmarna blev dubbelbeskattningens effekter en kostnad på totalt kronor per år och hushåll, motsvarande 865 kronor i månaden. I år har taxeringsvärdet på bostadsdelen höjts från 31 till drygt 39,5 miljoner kronor och lokaldelen från 1,5 till 1,9 miljoner kronor. Fastighetsskatten blir därmed kronor. Av denna betalar de boende och lokalhyresgästerna kronor. Schablonintäkten plus kronor i ränteintäkter ger kronor i inkomstskatt. Den sammanlagda skatten blir således kronor om året, eller kronor i månaden, för varje hushåll. Brf Vapensmeden Taxeringsvärde kr kr Fastighetsskatt kr kr Inkomstskatt kr kr Total skatt kr kr Total skatt per medlem kr kr Som jämförelse kan tas att en villaägare som äger en fastighet med ett taxeringsvärde på knappt 1,3 miljoner kronor således betalar lika mycket i boendeskatt som en bostadsrättshavare i Brf Vapensmeden

10 Dubbelbeskattning stadsdel för stadsdel 1) Inkomstskatt före avdrag 2002 i genomsnitt, Stockholms Norrmalm/ Kransinnerstad Vasastan City Gamla Stan 2) Kungsholmen Östermalm Södermalm Västerort 3) Söderort kommuner 4) kr/hushåll och år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr/hushåll och månad kr 800 kr kr 611 kr 599 kr kr 730 kr 387 kr 244 kr 380 kr Ökning av inkomstskatt efter avdrag jämfört med 2001, % 37 % 62 % 43 % 42 % 24 % 32 % 72 % 20 % 29 % 24 % från, kr kr kr kr kr kr kr kr kr 646 kr kr till, kr kr kr kr kr kr kr kr kr 836 kr kr Ökning av fastighetsskatt jämfört med 2001, % 26 % 35 % 32 % 23 % 27 % 25 % 10 % 10 % 21 % 10 % från, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr till, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Total boendeskatt för hushåll med bostadsrätt 2002, kr exklusive ev.förmögenhetsskatt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Högst inkomstskatt efter avdrag Västmannabetalar en förening på gata/i området gatan Sveavägen Kungsklippan Strandvägen Bastugatan Bromma Hägersten Lidingö kr/hushåll och år kr kr kr kr kr kr kr kr kr/hushåll och månad kr kr 937 kr kr 953 kr 521 kr 247 kr 647 kr Högsta sammanlagda fastighets- och inkomstskatt betalas av en Västmanna- Regeringsförening på gata/i området gatan gatan Kungsklippan Strandvägen Bastugatan Bromma Hägersten Lidingö kr/hushåll och år kr kr kr kr kr kr kr kr kr/hushåll och månad kr kr kr kr kr kr 391 kr kr Beräkningen baseras på uppgifter om antal bostadsrätter st 205 st 86 st 76 st 258 st 868 st 141 st 149 st 242 st 289 st antal föreningar 71 st 11 st 5 st 2 st 8 st 38 st 7 st 9 st 7 st 13 st 1) I undersökningen ingår bostadsrätter från de olika stadsdelarna i Stockholms innerstad. Vi har också med föreningar från Västerort, Söderort samt några av kranskommunerna till Stockholm. 2) Underlaget bedöms vara för litet för att dra några slutsatser om övriga bostadsrätter i stadsdelen. 3) Föreningarna finns huvudsakligen i Bromma. 4) Föreningarna ligger i Nacka, Haninge, Sundbyberg, Solna, Danderyd och på Lidingö

11 Dubbelbeskattningen stadsdel för stadsdel, kr per hushåll och år 2002 Antal Antal Fastighets- Inkomst- Total Genomsnitt brf hushåll skatt skatt skatt Norrmalm/City kr kr kr Östermalm kr kr kr Vasastan kr kr kr Kungsholmen kr kr kr Södermalm kr kr kr Gamla Stan* kr kr kr Totalt i innerstaden kr kr kr Västerort kr kr kr Söderort kr 836 kr kr Kranskommuner kr kr kr Högsta sammanlagda inkomst- och fastighetsskatten för en bostadsrättsförening i respektive stadsdel, kr per hushåll år 2002 Inkomst- och Stadsdel Adress fastighetsskatt Östermalm Strandvägen kr Norrmalm/City Regeringsgatan kr Vasastan Västmannagatan kr Kungsholmen Kungsklippan kr Södermalm Bastugatan kr Västerort Bromma kr Kranskommuner Lidingö kr Söderort Hägersten kr * Underlaget för Gamla Stan är för litet för att dra några slutsatser om övriga bostadsrätter i stadsdelen. Högsta inkomstskatten för en bostadsrättsförening i respektive stadsdel, kr per hushåll år 2002 Stadsdel Adress Inkomstskatt Östermalm Strandvägen kr Norrmalm/City Sveavägen kr Vasastan Västmannagatan kr Södermalm Bastugatan kr Kungsholmen Kungsklippan kr Kranskommuner Lidingö kr Västerort Bromma kr Söderort Hägersten kr 20 21

12

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

Generösare bedömning av skälig boendekostnad

Generösare bedömning av skälig boendekostnad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-05-08 Handläggare Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Hyror 2012 Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2012. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2012. Uppgifterna

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

Kommunalskatten 2012

Kommunalskatten 2012 2012-01-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2012 Norrköping på 56:e plats av 290 kommuner Oförändrad kommunalskatt för Norrköping år 2012 i jämförelse med 2011 År 2012 innebar kommunalskattehöjningar i

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN Rapport 1:2005 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Har hyresrätten en framtid i Göteborgs centrala stadsdelar? Frågan är berättigad då tusentals hyresrätter ombildas

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande Motion nr 12 Bostadstillägg PRO Ljura - Norrköping, Östergötland ID544 Med den prissättning som förekommer inom byggbranchen idag vet vi att många äldre som skulle behöva en mer tillgänglig bostad inte

Läs mer

Den bostadspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:119)

Den bostadspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:119) SVENSKA PM Bilaga KOMMUNFÖRBUNDET 1998-04-07 1 (7) Boendeprojektet Rolf A Karlson Den bostadspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:119) Ekonomiskt stöd föreslås för följande fyra ändamål: 1. Ny- och ombyggnad.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Anden

Årsredovisning. Brf Anden Årsredovisning för Brf Anden 716401-4313 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 1 (11) Styrelsen för Brf Anden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren Värsta kommunen. Så här fel slår de nya taxeringsvärderna Hur missvisande är taxeringsvärdet där du bor? Här ser du värstingkommunerna län för län. Siffran visar felen i kronor, i genomsnitt för värsta

Läs mer

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Bostadsmarknad och betalningsvilja Maria Pleiborn 2013-03-22 2013-03-22 Två delar Hur mycket bostäder tål marknaden att det produceras

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) s. 1(6) Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen överlämnar härmed sina synpunkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Leran nr 5

Årsredovisning. Brf Leran nr 5 Årsredovisning för Brf Leran nr 5 716403-4311 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Leran nr 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrad trängselskatt i Stockholm Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Peter Norman Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

MARKKOSTNADER STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN. Skrivelse till utjämningskommittén.08. Bilaga 3

MARKKOSTNADER STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN. Skrivelse till utjämningskommittén.08. Bilaga 3 STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN Bilaga 3 SID 1 (6) 2010-04-29 DNR 109-1027/2010 pm MARKKOSTNADER Skrivelse till utjämningskommittén.08 Sammanfattning Den kommunalekonomiska utjämningen har till

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

1982/83: 2150. Motion

1982/83: 2150. Motion 9 Motion 1982/83: 2150 Margot Wallström m. fl. Sysselsättningsfrämjande åtgärder för ungdom Den här motionen tar upp några frågor som rör i första hand ungdomars villkor i dag. Vi är naturligtvis djupt

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26 Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 216 4 26 SKL 216-4-26 1 Innehåll Vad bestämmer bostadsefterfrågan i olika kommuner? Varför varierar bostadsbyggandet

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010 Pressmeddelande Stockholm 24 november 2010 Så blir din ekonomi i januari 2011 Få vinnare i årets prognos. Har du bostadslån med rörlig ränta får du det till och med sämre. Även många pensionärer får mindre

Läs mer

En liten bok. om bilskatter

En liten bok. om bilskatter En liten bok om bilskatter Inledning Bilskatterna slår blint Den svenska privatbilismen har beskattats nästan lika länge som den har funnits, redan år 1929 kom den första bensinskatten. Idag tar staten

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder SÅ Tycker SPF Seniorerna Valfrihet Ekonomi Bostäder SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns i hela landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014.

Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014. FS 2013:11 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2014 Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014. Norrköping på 70:e plats av 290 kommuner. Kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården från

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Lunchprisindex klart för första halvan av 2008

Lunchprisindex klart för första halvan av 2008 Pressmeddelande den 2 september 2008 Lunchprisindex klart för första halvan av 2008 Dyraste luncherna vid Slussen i Stockholm Sveriges dyraste luncher hittar man vid Slussen i Stockholm. Där kostar en

Läs mer

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Den låga nybyggnadsnivån, och den därmed växande bostadsbristen, har tillsammans med diskussionen om höga byggkostnader, medfört att debatten om bygg- och

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

Tomträttsavgälder för flerbostadshus

Tomträttsavgälder för flerbostadshus Dnr Sida 1 (9) 2016-03-31 Handläggare Gunnar Widsell 08-508 265 11 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Tomträttsavgälder för flerbostadshus Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden begär att kommunfullmäktige

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

40 Fastighetsskatt - privatbostad

40 Fastighetsskatt - privatbostad Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 och 70 prop. 1989/90:110 s. 505-511, 731-732, bil. 3 s. 142-144, SkU30

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Blanka i Lund Organisationsnummer: 745000-2154

ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Blanka i Lund Organisationsnummer: 745000-2154 ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Blanka i Lund Organisationsnummer: Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 STYRELSE Föreningens

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 Hyresgästföreningen Borlänge / Gagnef / Säter Stora utmaningar för bostadsmarknaden Merparten av Sveriges hyresrätter byggdes

Läs mer

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 SKARPNÄCK I FOKUS1 Skarpnäck är en av Stockholms minsta stadsdelar och hade år 213 cirka 45 invånare. Folkmängden ökade i mycket hög takt under åren 198 25 och har sedan dess ökat i långsammare takt. Befolkningssammansättningen

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för hyresgäster. Dir. 2015:83. Beslut vid regeringssammanträde den 30 juli 2015

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för hyresgäster. Dir. 2015:83. Beslut vid regeringssammanträde den 30 juli 2015 Kommittédirektiv Stärkt ställning för hyresgäster Dir. 2015:83 Beslut vid regeringssammanträde den 30 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga vissa frågor om hyra av lägenheter. I uppdraget

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(12) Brf Bullaren i Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om

Läs mer

Välkomna på Fastighetsägarfrukost! Hyresförhandlingar. Medverkande: Henrik Tufvesson och Alrik Hafström, Fastighetsägarna Stockholm

Välkomna på Fastighetsägarfrukost! Hyresförhandlingar. Medverkande: Henrik Tufvesson och Alrik Hafström, Fastighetsägarna Stockholm Välkomna på Fastighetsägarfrukost! Hyresförhandlingar Medverkande: Henrik Tufvesson och Alrik Hafström, Fastighetsägarna Stockholm Fastighetsägarfrukost- tisdagar på Alströmergatan 14 25 oktober: Brandskydd

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Luthagen

Årsredovisning. Brf Luthagen Årsredovisning för Brf Luthagen 716401-2226 Räkenskapsåret 2012 Org.nr 716401-2226 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Luthagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2012:74 RV (Dnr 001-650/2012) Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder och Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25) Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget!

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen har sedan början av nittiotalet haft en turbulent tid. Från 1991 till 1998 krympte branschen med ca 30

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige är ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det innebär att en allt större andel av befolkningen koncentreras

Läs mer

Vi tror på Hallonbergen

Vi tror på Hallonbergen Mikael T. Eriksson Hamada Sidqi Ritva Runestad Foto: Fredrik Persson Vi tror på Hallonbergen För 40 år sedan byggdes Hallonbergen. Då var det Sveriges modernaste område. Vi vill att Hallonbergen ska bli

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA Att ansöka om förtur till bostad Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Promemoria. Ökad privatuthyrning av bostäder. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Ökad privatuthyrning av bostäder. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Ökad privatuthyrning av bostäder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar som ska stimulera privatpersoner att i större utsträckning hyra ut bostäder som under en

Läs mer

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Rapport till Bäckströmkommissionen 2006-03-09 Docent Nils Karlson, vd Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Sveriges Akilleshäl är

Läs mer