Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande"

Transkript

1 Motion nr 12 Bostadstillägg PRO Ljura - Norrköping, Östergötland ID544 Med den prissättning som förekommer inom byggbranchen idag vet vi att många äldre som skulle behöva en mer tillgänglig bostad inte har möjlighet att komma i åtnjutande av dessa på grund av för höga hyror. För de med lägst pension är hyran för dessa bostäder detsamma som det de får ut i pension per månad. Idag är bostadstillägget 93 % av bostadskostnaden upp till 5000 kronor. att PRO:s styrelse ges i uppdrag att arbeta för att bostadstillägget höjs till 95 % av bostadskostnaden upp till 7000 kronor. Ulla Bäckman Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen anser att motionen bör bifallas då hyran är mycket hög för många i seniorboenden. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20

2 Motion nr 13 Höjda bostadstillägg. PRO Teg - Umeå, Västerbottens län ID570 Många pensionärer bor idag i lägenheter byggda på talet. Dessa fastigheter saknar i många fall hiss, toalett och badrum är inte anpassade för äldre med vissa rörelsehinder. Många frågar sig kan vi bo kvar i vår lägenhet? Men att flytta till nybyggda äldreboenden som är anpassade efter behov är för många (särskilt ensamstående) inte möjligt på grund av höga bokostnader. I dag kan en tvårumslägenhet på kvadratmeter kosta kronor/mån. Nuvarande regler för bostadstillägg är 93 % av en bokostnad på högst kronor. Vi föreslår kongressen att PRO arbetar för att bostadstillägget skall utgöra 95 % av en högsta bostadskostnad av kronor per/månad. att PRO arbetar för att bostadstillägget ska utgå högre upp i inkomstskalorna. Umeå den 1 september 2014 Styrelsen Tegs PRO Stig Lundgren ordförande att PRO arbetar för att bostadstillägget skall utgöra 95 % av en högsta bostadskostnad av kronor per/månad. att PRO arbetar för att bostadstillägget ska utgå högre upp i inkomstskalorna. PRO Teg Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Lundgren

3 Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen 17/9 avslag Höstmötet 16/10 avslag Föregående kongressbeslut har en högre ambition på ersättningsnivå Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen.

4 Motion nr 14 Avser Bostadstillägget PRO Åkarp - Burlöv, Skåne ID580 Bostadstillägget har inte följt med när det gäller de ökade boendekostnaderna. Många pensionärer har inte möjlighet att flytta till ett till- gängligt boende på grund av höga boendekostnader. Bostadstillägget är idag 93% av en boendekostnad på 5000 kr man kan få ett tillägg på 340kr om bostadskostnaden överstiger 5000kr. De pensionärer med den allra lägsta inkomsten kan få ett särskilt bostadstillägg. Boendekostnaderna idag i nybyggda fastigheter ligger på mellan 7000kr och 10000kr i månaden. Många bor idag i fastigheter som inte har hiss och när man då har svårt att gå och kanske blir beroende av rollator behöver man flytta till ett tillgängligt boende. Det byggs seniorboende men boendekostnader i nyproduktion ligger långt över de nivåer som bostadstillägget är även med det särskilda bostadstillägget. I ett välfärdssamhälle skall man ha rätten till ett boende som ger möjlighet att vara delaktig i samhället och inte bli isolerad och fånge i sitt hem på grund av att inkomsten inte räcker till för att flytta till ett tillgängligt boende. Vi pensionärer ser en utveckling där vi sätts på undantag våra pensioner blir sänkta vi ska betala mer i skatt än motsvarande inkomsttagare. att bostadstillägget skall följa kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden att PRO-distriktet antar motionen som sin egen och för den vidare till PRO-Riks årskongress 2015 att kongressen besluta enligt motionens första att-sats Jan Hansson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jan Hansson , Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen.

5 Motion nr 15 Bostadstillägget bör höjas till kr per månad och index- uppräknas utifrån de reella boendekostnaderna. Kristianstad, Skåne ID633 Mot bakgrund av bland annat en ändrad lagstiftning de senaste åren, har de faktiska boendekostnaderna ökat kraftigt, i synnerhet i hyresrätterna. Detta har bidragit till att många pensionärer har allt svårare att bo kvar i de bostäder de bott sedan många år tillbaka. Samtidigt har de genomsnittliga pensionerna sjunkit så gott som årligen och bostadstillägget inte höjts sedan år % av alla ålderspensionärer med bostadstillägg är kvinnor. En uppräkning av bostadstillägget är därför också en viktig jämställdhetsfråga. att - Samorganisationen i Kristianstad föreslår nu att PRO verkar för att bostadstillägget för samtliga pensionärer höjs till kr per månad och att kontinuerlig uppräkning sker, utifrån det index de genomsnittliga hyresnivåerna stigit till. Gun Åkers Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Knut Welander Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen.

6 Motion nr 16 Bostadstillägget för pensionärer. Skåne ID659 Pensionärer med låg inkomst är berättigat till bostadstillägg. Det är drygt pensionärer som har bostadstillägg i dag, men vi uppskattar att ytterligare pensionärer kan vara berättigade till bostadstillägg om de söker om detta. Alla pensionärer skall ha råd till en bra och anpassad bostad. Vi tycker att bostadstillägget för pensionärer är för lågt och är inte anpassad till dagens kostnadsläge. Dessutom tycker vi att informationen om bostadstillägget inte når ut till alla som är berättigat till det, och därför missar många att söka. Vi föreslår därför att kongressen beslutar att Riksorganisationen arbetar för en höjning och anpassning av bostadstillägget för pensionärer. att informationen om bostadstillägget förbättras så att den når ut till alla som är berättigad till bostadstillägg. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson

7 Motion nr 17 Bostadstillägg för pensionärer Östergötland ID704 Detta är en gemensam motion från PRO Östergötland och PRO Kalmar län. BTP lämnas idag med 93 procent av bostadskostnaden upp till 5000 kronor per månad plus ett tillägg på 340 kronor före avdrag för inkomst för den som är ogift. För den som är gift lämnas halva beloppet, 2500 kronor i månaden plus ett tillägg på 170 kronor make respektive maka. En betydande höjning av hyrorna har skett sedan förra kongressen Det s.k. "taket" på bostadskostnaden, som BTP lämnas för är alldeles för lågt och även procentsatsen är otillräcklig. Vi kan förvänta oss fortsatt hyresstegring p.g.a. att vi kommer att behöva renovera miljonprogrammet. Nyproduktionen kommer att bli dyrare och renoveringarna kommer också att märkas i det nu befintliga bostadsbeståndet. Samhället måste ta sitt ansvar och se till att alla pensionärer, även de med svag ekonomi, har möjlighet att bo i en modern och för dem anpassad bostad. Det får inte vara på det sättet att de med svagare ekonomisk ställning blir förpassade till svårtillgängliga och sämre bostäder. att PRO ska verka för att BTP lämnas upp till en bostadskostnad om 8500 kronor/månad att PRO ska verka för att procentsatsen höjs till 95 procent Curt Karlsson/ordförande Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske

8 Motion nr 18 Bostadstillägg för pensionärer Kalmar län ID719 Detta är en gemensam motion från PRO Kalmar län och PRO Östergötland. BTP lämnas idag med 93 procent av bostadskostnaden upp till 5000 kronor per månad plus ett tillägg på 340 kronor före avdrag för inkomst för den som är ogift. För den som är gift lämnas halva beloppet, 2500 kronor i månaden plus ett tillägg på 170 kronor make respektive maka. En betydande höjning av hyrorna har skett sedan förra kongressen Det s.k. "taket" på bostadskostnaden, som BTP lämnas för är alldeles för lågt och även procentsatsen är otillräcklig. Vi kan förvänta oss fortsatt hyresstegring p.g.a. att vi kommer att behöva renovera miljonprogrammet. Nyproduktionen kommer att bli dyrare och renoveringarna kommer också att märkas i det nu befintliga bostadsbeståndet. Samhället måste ta sitt ansvar och se till att alla pensionärer, även de med svag ekonomi, har möjlighet att bo i en modern och för dem anpassad bostad. Det får inte vara på det sättet att de med svagare ekonomisk ställning blir förpassade till svårtillgängliga och sämre bostäder. att BTP lämnas upp till en bostadskostnad om 8500 kronor/månad att procentsatsen höjs till 95 procent. Distriktsstyrelsen PRO Kalmar län Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Anders Persson

9 Motion nr 19 Bostadstillägg. PRO Kungälv - Kungälv, Bohuslän ID746 Motionen om bostadsbidraget och en höjning av detta att höja bostadstillägget till maxgräns 7000 kronor Kungälvs PRO förening. Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt Eklund Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen.

10 Motion nr 20 Bostadstillägg. PRO Kungälv - Kungälv, Bohuslän ID747 Kostnadsutvecklingen i vårt samhälle med prisstegringar när det gäller byggnation har ökat. Detta har gjort att fler är beroende av bidrag och där har samhället inte hängt med att höja gränsen som ligger på cirka Troligtvis skulle många mer också söka men de finns de som tror att det är ingen idé när gränsen är så låg att taket höjs till 7000/månad med tidigare fastställda normer. Allasn Markusson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt Eklund Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20

11 Styrelsens utlåtande över motion nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 I motionerna 12 och 20 föreslås att att bostadstillägget höjs till 95 procent av bostadskostnaden upp till kronor. Samma förslag finns i motion nummer 13 yrkande 1. I yrkande 2 föreslås att Pro ska arbeta för att bostadstillägg ska ges också högre upp i inkomstskalorna. I motion 14 föreslås att bostadstillägget ska följa kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden. Motion 15 föreslår att PRO verkar för att bostadstillägget ska höjas till kronor per månad samt att en kontinuerlig uppräkning av bostadstilläggen ska ske utifrån hyreskostnadsindex. Motion 16:1 innehåller förslag om en höjning och anpassning av bostadstillägget. I motion 17:1 och 18:1 föreslås att bostadstillägg ska lämnas upptill en bostadskostnad om kronor per månad. Båda motionernas yrkande 2 innehåller förslag om att PRO ska verka för att procentsatsen höjs till 95 procent. Motion 19 föreslår att maxgränsen för bostadstillägget höjs till 7000 kronor. Bostadstillägg till pensionärer (BTP) utgör ett viktigt tillskott till ekonomin för pensionärer med låg eller ingen inkomstpension. Storleken på BTP är beroende av såväl pensionärens inkomster och övriga tillgångar som bostadskostnadens storlek. Beloppets storlek är dessutom försett med ett kostnadstak och en ersättningsgrad i procent. Enligt nu gällande regler är maximalt BTP 93 procent av en bostadskostnad på högst kronor per månad. Till detta kommer ett särskilt tillägg på 340 kronor per månad till i princip alla personer som uppbär BTP. En mycket stor andel av ålderspensionärerna bor i hyresrätter. Det gäller särskilt de allra äldsta som dessutom bor i dyra äldreboenden. Taket för BTP har legat på samma nivå under lång tid och även om de särskilda tilläggen har införts har detta inneburit att BTP minskat i värde eftersom hyrorna har stigit mera än vad som motsvarar ersättningen från BTP. Frågan om bostadstilläggen tas upp i den rapport Pensionssystemet blev det som tänkt? Vad behöver göras? som pensionärsorganisationerna tog fram tillsammans. I rapporten konstateras just att BTP förlorat i värde. Därför innehöll rapporten förslag om att BTP höjs till samma nivåer som gäller för särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd samt förändras i takt med förändringen av bostadskostnaderna. Mot den bakgrunden innehåller PRO:s gällande handlingsprogram att vi ska verka för att BTP höjs till 100 procent av bostadskostnaderna upp till kronor per månad och att månadskostnaden bör justeras i takt med förändringar av boendekostnaderna. Bostadskostnaderna har stigit under den gångna kongressperioden. Det finns anledning att höja taket för bostadskostnaden till kronor per månad. Eftersom BTP fortfarande släpar efter kostnadsutvecklingen på bostadsområdet är en indexering av bostadskostnaderna särskilt angelägen. Att-sats 16:2 besvaras tillsammans med Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motion 19, att-sats 14:1, 14:3, 16:1. att anse motion 12, 13, 15, 17, 18, 20, att-sats 14:2 besvarad.

12 Motion nr 21 Bostadstillägg för pensionärer (BTP) genom självdeklarationen. Östergötland ID706 Detta är en gemensam motion från PRO Östergötland och PRO Kalmar län. Bakgrund Att ansöka om bostadstillägg för pensionärer upplevs som mycket krångligt. Många pensionärer drar sig för att lämna in en ansökan. Vi upplever att det har blivit ännu krångligare och mer otillgängligt med Pensionsmyndigheten som huvudman. I sin brevväxling har den nya myndigheten inte sällan skrivningar som upplevs hotfullt av pensionärer. Myndigheten kräver kopior på en mängd handlingar som för den enskilde kan vara svåra att hitta. Många som har rätt till bostadstillägg ger upp och struntar hellre i sitt berättigade bostadstillägg. Tidigare hade Försäkringskassans i sina egna beräkningar uppskattat att pensionärer skulle ha rätt till bostadstillägg, om man ansökt om det. Den skaran kommer att öka om Pensionsmyndigheten ska tillåtas fortsätta krånglandet med pensionärerna. Bostadstillägg för pensionärer är ett bostadspolitiskt fördelningssystem för dem som har låg pension. Pensionären kan tack vare bostadstillägget efterfråga en god bostad. Bostadstillägget bör förbättras och göras mer tillgängligt. Förslag Vårt förslag är att skatteverket tar över handläggningen, de har alla uppgifter om inkomster, förmögenheter, fastighetsavgift, hur många som bor på adressen osv. Det enda man behöver komplettera med är en ruta på självdeklarationen där man skriver in bostadsyta och vilken hyra man har. Alternativt kan skatteverket bifoga, med självdeklarationen, en enkel ansökan om bostadstillägg till pensionärer som kan komma ifråga för bostadstillägg. På det viset skulle samtliga pensionärer få ut sitt rättmätiga bostadstillägg. att PRO centralt med kraft verkar för att skatteverket tar över handläggningen av bostadstillägg för ålderspensionärer. Curt Karlsson/ordförande Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen.

13 Kontaktperson: Li Teske Samlat utlåtande över motion nr 21 och 22

14 Motion nr 22 Bostadstillägg för pensionärer (BTP) genom självdeklarationen. Kalmar län ID718 Detta är en gemensam motion från PRO Kalmar län och PRO Östergötland. Bakgrund Att ansöka om bostadstillägg för pensionärer upplevs som mycket krångligt. Många pensionärer drar sig för att lämna in en ansökan. Vi upplever att det har blivit ännu krångligare och mer otillgängligt med Pensionsmyndigheten som huvudman. I sin brevväxling har den nya myndigheten inte sällan skrivningar som upplevs hotfullt av pensionärer. Myndigheten kräver kopior på en mängd handlingar som för den enskilde kan vara svåra att hitta. Många som har rätt till bostadstillägg ger upp och struntar hellre i sitt berättigade bostadstillägg. Tidigare hade Försäkringskassans i sina egna beräkningar uppskattat att pensionärer skulle ha rätt till bostadstillägg, om man ansökt om det. Den skaran kommer att öka om Pensionsmyndigheten ska tillåtas fortsätta krånglandet med pensionärerna. Bostadstillägg för pensionärer är ett bostadspolitiskt fördelningssystem för dem som har låg pension. Pensionären kan tack vare bostadstillägget efterfråga en god bostad. Bostadstillägget bör förbättras och göras mer tillgängligt. Förslag Vårt förslag är att skatteverket tar över handläggningen, de har alla uppgifter om inkomster, förmögenheter, fastighetsavgift, hur många som bor på adressen osv. Det enda man behöver komplettera med är en ruta på självdeklarationen där man skriver in bostadsyta och vilken hyra man har. Alternativt kan skatteverket bifoga, med självdeklarationen, en enkel ansökan om bostadstillägg till pensionärer som kan komma ifråga för bostadstillägg. På det viset skulle samtliga pensionärer få ut sitt rättmätiga bostadstillägg. att PRO centralt med kraft verkar för att skatteverket tar över handläggningen av bostadstillägg för ålderspensionärer. Distriktsstyrelsen PRO Kalmar län Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen.

15 Kontaktperson: Anders Persson Samlat utlåtande över motion nr 21 och 22 Styrelsens utlåtande över motion nr 21 och 22 Motionerna 21 och 22 innehåller båda förslag om att skatteverket ska ta över handläggningen av bostadstilläggen till pensionärer (BTP). I motion 31:2 föreslås att ansökningsblanketterna ska göras enklare och i motion 16:2 föreslås att informationen om förmånen ska förbättras, inte minst för att flera ska söka BTP. BTP är en mycket viktig försäkringsförmån som gör det möjligt för personer med låga inkomster att ha och behålla en bra bostad. Av Sveriges drygt ålderspensionärer har ca BTP. Olika beräkningar från Pensionsmyndigheten, som administrerar BTP, och Riksrevisionen har emellertid visat, att en betydande andel av pensionärerna inte ansöker om BTP. Olika siffror har nämnts, men antalet skulle kunna utgöra upp till ca pensionärer. Det finns flera anledningar till att man inte söker. En viktig sådan är att man inte tror sig berättigad till BTP. En annan att ansökningsblanketterna är alltför svåra att fylla i. Det är viktigt att informationen om möjligheten att ansöka om BTP når ut till samtliga pensionärer, men särskilt till de med låga pensioner. PRO har länge krävt detta och Pensionsmyndigheten har vidtagit åtgärder för att täcka informationsbehovet. Här finns dock ett klart förbättringsbehov. Det finns möjlighet att via nätet få ett preliminärt besked om rätten till BTP i det enskilda fallet. Alla pensionärer har inte tillgång till datorer. Man måste därför se till att informationen också når ut till dessa personer. Ett arbete med att förenkla ansökningsförfarandet har också genomförts. Blanketten är numera inte så omfattande som förut. Fortfarande måste man dock bifoga uppgifter bostadskostnader, inkomster och tillgångar. Vidare kan ansökan göras via nätet, vilket underlättar ansökningarna för dem som har tillgång till datorer. Tidsbegränsningen av beslut om BTP har också tagits bort. Man får i stället BTP beviljat tills vidare. Den enskilde har i stället en skyldighet att anmäla förändringar som kan påverka rätten till BTP eller beloppets storlek. Möjligheterna att skicka ut på förhand ifyllda blanketter är däremot svårare. En rad av de uppgifter som behövs i en ansökan har varken Pensionsmyndigheten eller Skatteverket tillgång till. Uppgifter om förmögenhetstillgångar finns inte i offentliga register sedan förmögenhetsbeskattningen slopats. Skattemyndigheten har heller inte tillgång till uppgifter om hyror och övriga bostadskostnader. Modern teknik ska givetvis användas, men även den har begränsningar. Av dessa skäl anser styrelsen att BTP inte kan beviljas utan ansökan. Styrelsen anser också att det även fortsättningsvis bör vara Pensionsmyndigheten som administrerar BTP: BTP är en socialförsäkringsförmån och bör administreras av samma myndighet som administrerar pensionerna. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motion 16:2, 31:2. att avslå motion 21, 22.

16 Motion nr 23 Bostadstillägg PRO Hermansby - Kungälv, Bohuslän ID749 Köpkraften för pensionärer har urholkats de senaste åren, i år med 2,7% lägre pension. För de pensionärer med låg pension eller garantipension är det allt fler som lever vid eller under skälig levnadsnivå. Vi bygger trygghetsbostäder i Kungälv där hyressättningen för hyrorna följer marknadshyrorna. Detta innebär att en pensionär med låg eller garantipension kan flytta dit. Detta beror på att taket för särskilt bostadstillägg (BTP) har legat på samma nivå ett stort antal år; 6200 kronor, och som bostadstillägg kan man erhålla 95% som max på detta belopp och hyrorna i de ovan nämnda byggobjekten kommer att hamna på 8000 till kronor/månad. att taket höjs till kronor för det särskilda bostadstillägget (BTP). Sylve Dahlberg Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt Eklund Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 23 och 24

17 Motion nr 24 Anpassning av bostadstillägget till nyproduktionskostnaden av hyresrätter och äldreomsorgsboende per kvadratmeter PRO Kiruna - Kiruna, Norrbotten ID760 Om bostadstillägget skall ha sin riktiga funktion så skall KBT:n anpassas till nyproduktionskostnaden för hyresrätter och äldreomsorgsboende. Att ha ett bostadstillägg som i bästa fall täcker hälften av nyproduktionskostnaden för äldreomsorgsboende har inte rätt funktion. För hyresrätter täcker inte heller nuvarande bostadstillägg nyproduktionskostnaden. att bostadstillägget anpassas till nyproduktionskostnaden per kvadratmeter för äldreomsorgsboende att bostadstillägget anpassas till nyproduktionskostnaden per kvadratmeter för hyresrätter Thomas Widén Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Eva Rögde Distriktets yttrande Vi kan inte anpassa bostadstillägget till enbart nyproduktion, PRO kräver i sitt boendepolitiska program en höjning av bostadstillägget för en anpassning till de verkliga boendekostnaderna för ny bostad för individen oavsett om det är nyproduktion eller ej. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Samlat utlåtande över motion nr 23 och 24

18 Styrelsens utlåtande över motion nr 23 och 24 I motion 23 föreslås att taket för det särskilda bostadstillägget höjs från nuvarande kronor till kronor per månad. Motion 24 tar sikte på de allt högre kostnaderna för nyproduktion av bostäder. 1 gäller äldreomsorgsboende och yrkande 2 hyresbostäder. I båda fallen föreslås att bostadstillägget anpassas till produktionskostnaden per kvadratmeter bostadsyta. Enligt styrelsens uppfattning är hyrorna i särskilda boenden många gånger alldeles för höga. Den princip som gäller är att hyressättningen ska utgå från vad som är normal hyra i kommunen. Därutöver får man även ta hänsyn till vissa gemensamma utrymmen. Tyvärr är det så att hyrorna i särskilda boenden sällan förhandlas på samma sätt som gäller för övriga hyror. Kommunen gör i stället en egen bedömning och sätter hyran därefter. Detta leder alltför ofta till orimligt höga hyror. Genom att överklaga till hyresnämnden har kommunerna vid några tillfällen blivit tvungna att sänka sina hyror. Ibland har kommunerna också försökt att finansiera gemensamma utrymmen via hyrorna, sådana utrymmen som ska ingå i kostnaderna för äldreomsorgen. Detta strider mot lagen. PRO anser att alla hyror ska fastställas genom förhandlingar med Hyresgästföreningen. På så sätt skulle en rimligare hyressättning kunna ske. Taket för den del av hyreskostnaden som täcks av det särskilda bostadstillägget har legat stilla en längre tid. Detta gäller också för det vanliga bostadstillägget till pensionärer (BTP). De ökade nyproduktionskostnaderna har inneburit att skillnaden mellan den verkliga bostadskostnaden och bostadstilläggen har blivit allt större vilket naturligtvis medfört att pensionerna har allt svårare att räcka till för att betala hyran. Det är därför angeläget att PRO verkar för mer rimliga hyror, inte minst i särskilda boenden. Styrelsen vill dock inte binda sig för motionernas krav eftersom detta kan leda till att vissa boenden får ändå högre hyror. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 23, 24 besvarad.

Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av

Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av Motion nr 208 Bättre anpassade bussar för PRO:s resor. PRO Möllevången - Malmö, Skåne ID502 Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av Vi blir inte yngre

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

Information om avgifter 2016

Information om avgifter 2016 Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om avgifter 2016 Information om avgifter Avgifter för vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderomsorgen regleras i socialtjänstlagen, kapital 8.

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2013

Avgifter. inom äldreomsorgen 2013 Avgifter inom äldreomsorgen 2013 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för:

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: hemtjänst dagverksamhet särskilt boende Personuppgifter Namn sökande Personnummer Personnummer Hemmavarande barn Personnummer Gatuadress Postnummer

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 SÅ RÄKNAR VI UT DIN AVGIFT I den här broschyren kan du läsa om våra avgifter för omsorg, stöd, samt kostnader för mat. Du kan också läsa om hur vi räknar

Läs mer

Högsta avgift Du kan välja att inte lämna inkomstuppgift. Din avgift kan då inte beräknas och du godkänner därmed den högsta avgiften enligt maxtaxan.

Högsta avgift Du kan välja att inte lämna inkomstuppgift. Din avgift kan då inte beräknas och du godkänner därmed den högsta avgiften enligt maxtaxan. Anvisning till dig som fyller i inkomstförfrågan Personuppgifter Här fyller du i dina egna och eventuell make/makas/sambos personuppgifter. Som gifta samtaxeras ni och det är därför viktigt att ni fyller

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010 Pressmeddelande Stockholm 24 november 2010 Så blir din ekonomi i januari 2011 Få vinnare i årets prognos. Har du bostadslån med rörlig ränta får du det till och med sämre. Även många pensionärer får mindre

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Frågor Har du frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Telefon: 08-579 210 00 E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Läs mer

Generösare bedömning av skälig boendekostnad

Generösare bedömning av skälig boendekostnad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-05-08 Handläggare Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

INFORMATION OM NIVÅTAXA I ÄLDREOMSORGEN. Bergs kommun. www.berg.se

INFORMATION OM NIVÅTAXA I ÄLDREOMSORGEN. Bergs kommun. www.berg.se INFORMATION OM NIVÅTAXA I ÄLDREOMSORGEN Bergs kommun www.berg.se Vård- och omsorgsavdelningen Reviderad januari 2016 2 NIVÅTAXA Från 1 juli 2002 förändrades kommunens hemvårdstaxa. Nivåtaxa infördes, enligt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 Hyresgästföreningen Borlänge / Gagnef / Säter Stora utmaningar för bostadsmarknaden Merparten av Sveriges hyresrätter byggdes

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg Information För att beräkna din avgift vad gäller insatser inom vård, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende med mera, behöver vi ha uppgifter från dig rörande din inkomst. Uppgifter som

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Hyror 2012 Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2012. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2012. Uppgifterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; SFS 2001:761 Utkom från trycket den 13 november 2001 utfärdad den 1 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Avgifter. Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta

Avgifter. Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta Avgifter Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta 1 mars 2016 28 februari 2017 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift för service och omvårdnad... 3 Avgift för trygghetslarm och

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter för omsorg i ordinärt boende

Avgifter för omsorg i ordinärt boende Avgifter för omsorg i ordinärt boende 2015 Inkomsten styr Det är din inkomst som avgör hur hög din avgift blir. Avgiften kan aldrig bli högre än 1 780 kronor i månaden. Som inkomst räknas dina vanliga

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:202

Regeringens proposition 2008/09:202 Regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 1996/0398 706, KS 1997/0388 100 KS 1998/0353 100, KS 1999/0344 100 KS 2000/0124 730 KS 2001/0013 730 KFS 2001:1 Bestämmelser för avgifter inom hemvården

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2016 Avgifter för tjänster som ingår i maxtaxans högkostnadsskydd Biståndsbedömd hemtjänst Timtaxa Insats under 3 timmar per månad 325

Läs mer

Höjt tak för avgifter inom hemvården

Höjt tak för avgifter inom hemvården Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-04-11 Dnr: KS 2016/85 Kommunstyrelsen Höjt tak för avgifter inom hemvården Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar att föreslå

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Informationskvällar 18, 22 och 24 februari

Informationskvällar 18, 22 och 24 februari Informationskvällar 18, 22 och 24 februari VÄLKOMNA TILL INFORMATION OM NYA HYROR SÅ HÄR ÄR UPPLÄGGET IKVÄLL Del 1 vad blir resultatet för Er Hyresbeloppen 1 april 2016 genomgång av utskickat brev Hur

Läs mer

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Premiepension Garantipension Tjänstepension Brutto (31,55 % skatt) Nivå 2015 0 0 7 899 0 7

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0 1 (10) användarmanual 2 (10) Innehåll Pensionsmyndighetens typfallsmodell för pensionsberäkningar... 3 Installation... 3 Start av modellen... 3 Verktygsfält... 4 Välja språk... 4 Ingångsvärden till modellen...

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Bilagor Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen Yttrande på remiss till Socialdepartementet

Bilagor Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen Yttrande på remiss till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-26 Dnr: 2015/201-ÄN-010 Bengt Gustafsson - bb707 E-post: bengt.gustafsson@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden Höjt avgiftstak för avgift enligt

Läs mer

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder

SÅ Tycker SPF Seniorerna. Valfrihet Ekonomi Bostäder SÅ Tycker SPF Seniorerna Valfrihet Ekonomi Bostäder SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns i hela landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Uppdaterad 2009-01-01 2 (14) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2015 Februari 2016 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Avgifter 2014. inom förvaltningen för Funktionsstöd

Avgifter 2014. inom förvaltningen för Funktionsstöd Avgifter 2014 inom förvaltningen för Funktionsstöd Avgifter för olika former av stöd För vissa av förvaltningens insatser tar vi ut en avgift. I den här broschyren hittar du information om de olika avgifterna.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Avgifter 2016. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2016. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2016 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Kommunen bestred yrkandet. Inget belopp vitsordades som skäligt i och för sig.

Kommunen bestred yrkandet. Inget belopp vitsordades som skäligt i och för sig. Fastighetsägare tillerkändes ersättning för kostnader, bl.a. avseende teknisk rådgivning, för omläggning av dagvattenledning vid övergång till duplikatsystem. (31 2006 års lag) B och GL (makarna L) äger

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg Tjänsteskrivelse 1 (8) 2012-11-19 SN 2012.0245 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg 2013 Sammanfattning

Läs mer

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun 2015 1 Innehåll Nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg 3 Olika alternativ för äldreboende i Överkalix 4 Avgifter för de olika

Läs mer

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER VÄTTERHEM 2016 1 Definitioner... 4 Syfte och mål... 7 Personuppgifter... 7 Köpoäng... 8 Tilldelning... 9 Vätterhems grundkrav... 10 Skulder och betalningsanmärkningar...

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG...

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG... Innehållsförteckning INLEDNING... 1 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER...1 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER...2 VILL DU VETA MER?...2 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG... 3 VAD STYR AVGIFTEN?...3

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

Regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är beslutade av Riksdagen

Regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är beslutade av Riksdagen 2016 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende!

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende! Till SPF Seniorernas representanter i de kommuner som utsetts till remissinstanser för utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för serviceinsatser omsorg/omvårdnad

Läs mer

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänsten

Läs mer

Socialkontoret INKOMSTFÖRFRÅGAN. 1. Personuppgifter. 2. Hemmavarande barn under 18 år. 3. Aktuella inkomster, brutto (inkomster före skatteavdrag)

Socialkontoret INKOMSTFÖRFRÅGAN. 1. Personuppgifter. 2. Hemmavarande barn under 18 år. 3. Aktuella inkomster, brutto (inkomster före skatteavdrag) INKOMSTFÖRFRÅGAN 1. Personuppgifter sökande Adress Postnummer Ort Telefon bostad Telefon mobil E-post Civilstånd Gift/registrerad partner Ensamboende Sammanboende maka/make, registrerad partner 2. Hemmavarande

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Gäller from den 1 januari 2008 1 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. I varje enskilt ärende

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR 2016 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom socialtjänsten. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg www.hassleholm.se S Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter och taxor Se bilaga Diarienummer: 2016/201 730 Fastställt den: 2016-05-09 71 Fastställt av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2012:74 RV (Dnr 001-650/2012) Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder och Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25) Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Källby ängaväg 6A lgh B1-1102. Lund tätort, Källby, Lund

Källby ängaväg 6A lgh B1-1102. Lund tätort, Källby, Lund Källby ängaväg 6A lgh B1-1102 Lund tätort, Källby, Lund Riksbyggen är ett kooperativt företag. Vi arbetar aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt, långsiktigt

Läs mer

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Aktuell analys 19 februari 2016 Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Arbetslösa, pensionärer och löntagarhushåll får alla det bättre 2016 jämfört med förra året. Efter höjningen av arbetslöshetsersättningen

Läs mer

2007:5. Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 ISSN 1652-9863

2007:5. Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 ISSN 1652-9863 2007:5 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. per kommun i december 2006 Utgivare:

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152

Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-06-10 ordförande Socialnämnden Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248 Motion till riksdagen 1987/88: av Jan Sandberg (m) om ungdomarnas bostadsmarknad stockholmsregionen En ond cirkel Olika socialdemokratiska regeringar har i sin iver att styra bostadsmarknaden genomdrivit

Läs mer