Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar"

Transkript

1 Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen med sina nya tillägg och att samtliga medlemmar oavsett ålder kan teckna densamma. Sparliven en bra lösning på livförsäkringen och omfattningen på vår hemförsäkring. Hemförsäkringen är direkt anpassad till de förutsättningar som äldre idag lever med. Många av våra medlemmar har behovet av hjälp och har därmed främmande människor arbetande i sin bostad. Att då ha en försäkring, som gäller för stöld utan samband med inbrott är unikt. Därmed har vi löst ett problem. Nästa steg i utvecklingen av hemförsäkringen är, att den i sin grundomfattning även inkluderar en mer utvecklad reseförsäkring. Nuvarande tilläggsförsäkring, utökad reseförsäkring, skall ingå i hemförsäkringens grundskydd. Därmed löser vi ytterligare ett problem för våra medlemmar. Åtgärden förenklar försäkringen för medlemmarna. PRO Haga-Malmaberg att Uppdra till förbundsstyrelsen att Genomföra den föreslagna utvecklingen av PRO:s hemförsäkring, gällande resemomentet i grundförsäkringen. Förändringen skall ske skyndsamt. Hans Ahnell Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Hans Ahnell Distriktets yttrande

2 Distriktsstyrelsen anser att motionens påpekande att PRO:s hemförsäkring innehåller en viktig del som är anpassad till rådande förhållanden nämligen att stöld utan samband med inbrott ingår. Distriktsstyrelsen anser även att motionens förslag täcker upp en annan viktig del, behovet av en utökad reseförsäkring i hemförsäkringen. I takt med att allt flera av våra medlemmar åker på resor bör denna fråga uppmärksammas. Distriktsstyrelsen instämmer helt i motionärens yrkande och tillstyrker motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 205 En försäkring som i sin grundform omfattar de som den utökade reseförsäkringen innehåller är en villkorsmässigt bättre försäkring och det skulle dessutom innebära att försäkringen avseende reseskydd skulle vara bättre än många andra på marknaden existerande hemförsäkringar i sina grundformer. Men, det måste ställas mot den premieökning det skulle innebära för alla nuvarande och framtida försäkringstagare. Även om kostnaden för just det utökade skyddet skulle minska jämfört med idag, skulle den totala premien för hemförsäkringen öka med knappt 300 kr för ensamhushåll samt drygt 400 kr för hushåll med två personer (kostnaderna är estimat). Det kommer också innebära att många PRO medlemmar får betala för en del av försäkringen de väldigt sällan, eller aldrig kommer ha möjlighet att utnyttja. Antalet personer som tecknar PRO Hemförsäkring riskerar minska vilket innebär både att möjligheten att förhandla fram ännu bättre villkor och priser minskar, samt att antalet medlemmar som kan åtnjuta de speciellt framtagna villkoren som gäller för PRO Hemförsäkring minskar. Vi ser redan idag att medlemmar väljer att teckna en annan försäkring vid mindre premieskillnader, så lite som 150 kr kan vara avgörande, trots att PRO Hemförsäkring har mer innehåll och bättre omfattning. att avslå motion 205.

3 Motion nr 206 Kollektiv Hemförsäkring PRO Tyresö - Tyresö, Stockholms län ID628 Idag har många av våra medlemmar i PRO ett dyrt och inte tillräckligt bra skydd när det gäller sin hemförsäkring. Visserligen erbjuder PRO centralt i dagens läge en hygglig hemförsäkring för våra medlemmar men den kan bli bättre. En kollektiv hemförsäkringär alltid innehållsmässigt bättre än en vanlig individuell hemförsäkring och dessutom klart billigare. Skulle vi kunna en sådan till våra medlemmar så skulle detta innebära en stor medlemsnytta då varje medlem som ansluter sig till denna form av hemförsäkring skulle spara in ca 300 kr/år i minskad kostnad. Alltså ungefär samma summa som medlemsavgiften kostar per år i PRO och dessutom få ett bättre försäkringskydd. Detta skulle också vara ett bra argument när det gälleer att kunna rekrytera fler medlemmar till PRO. Därför yrkar PRO Tyresö om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att under den kommande mandatperioden förhandla fram en kollektiv hemförsäkring med lämpligt försäkringsbolag och med en positiv (frivillig) anslutning för medlemmarna i PRO. att - bifalla motionen Bo Furugård Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bo Furugård Distriktets yttrande Motionären föreslår att kongressen skall besluta om införande av en kollektiv hemförsäkring för alla medlemmar i PRO och att riksorganisationens styrelse får i uppdrag att under den kommande mandatperioden förhandla fram en sådan försäkring. Många fackliga organisationer har en sådan försäkring och det är nog riktigt både att den skulle bli billigare och att den skulle fylla ett behov om ett gott försäkringsskydd. Vi delar motionärens intentioner och anser det lovvärt att riksorganisationen utreder och om förutsättningar finns förhandlar om en kollektiv hemförsäkring men anser inte att ett kongressbeslut skall ge ett direkt uppdrag att förhandla fram en kollektiv hemförsäkring. Distriktsstyrelsen bifaller motionens anda om att utreda förutsättningarna för en kollektiv hemförsäkring och att frågan ska utredas under mandatperioden. Motionen har behandlats vid höstmöte

4 Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 206 I grunden är tanken om en kollektiv Hemförsäkring bra och försäkringen skulle såsom motionen tar upp sannolikt få en lägre premie och kanske också bättre villkor. Men det skull också innebära många negativa saker, både för PRO som organisation, men även för medlemmarna. En kollektiv försäkring innebär att alla medlemmar får försäkringen som en del av medlemskapet, utan möjlighet att frånsäga sig denna, vilket i sin tur innebär att premien för denna försäkring tas ut via medlemsavgiften. En uppskattning är att medlemsavgiften skulle behöva ökas med upp emot %, kanske till och mer med i vissa områden. Detta skulle med största sannolikhet minska möjligheten att rekrytera nya medlemmar eftersom så mycket av beslutet skulle avgöras av behovet av hemförsäkring. Många arbetar aktivt med sina försäkringar idag och att inte låta valet om var man vill ha sin hemförsäkring stå individen fritt tror vi kommer påverka synen på medlemskapet i PRO negativt. Vår bedömning är att även om många skulle få en lägre premie, är detta inte någon garanti. I de fall vi känner till att hemförsäkring ingår som en del av medlemskapet är medlemsavgifterna betydligt högre redan i grunden vilket gör att försäkringens påverkan är betydligt mindre. Eftersom en försäkring i stora delar omfattar ett helt hushåll skulle det också innebära att man i de fall fler än en person i hushållet är medlem i PRO alltså får och får betala för två försäkringar utan att man har rätt till ersättning från mer än en. Den försäkring som erbjuds via PRO Försäkring idag är speciellt utformad efter de behov som målgruppen inom PRO har med utökade villkor jämfört med standard försäkring, utan att premien är högre! Och detta kan man bara få som medlem i PRO. att avslå motion 206.

5 Motion nr 207 Försäkringar Medelpad ID664 PRO Centralt har förhandlat fram en Olycksfallsförsäkring i gruppen PRO-försäkringar vilket skulle vara förmånligt för oss pensionärer. Men tyvärr inte till fullo, eftersom merkostnader i samband med olycksfall inte gäller förtroendevalda inom PRO. Detta är en stor brist men av största värde för alla i PRO: att detta måste upp till diskussion att omförhandling måste ske snarast Bengt Persson Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt Persson Styrelsens utlåtande över motion nummer 207 PRO Olycksfallsförsäkring kan tecknas av alla medlemmar oavsett ålder. Merkostnader som uppstår som ett direkt samband med ett olycksfall regleras lika för alla. Särskilda merkostnader för att kunna upprätthålla ett förtroendeuppdrag inom organisationen omfattas inte av denna försäkring. Styrelsen har undersökt möjligheterna att upphandla en produkt enligt dessa önskemål. Vi ställde frågan till vår nuvarande försäkringsgivare i PRO Olycksfall och konstaterade två saker: 1. De har inte möjlighet att erbjuda en försäkring enligt dessa förutsättningar 2. En försäkring enligt önskemålen skulle bli för kostsam i förhållande till hur ofta det skulle vara aktuellt att betala ut ersättning Eftersom PRO Olycksfall inte ansåg sig ha möjlighet att erbjuda försäkring likt detta kan inte någon premie för en tänkbar produkt redovisas. Styrelsens bedömning är att det inte är sannolikt att det finns någon produkt färdig på försäkringsmarknaden som uppfyller önskemålen, utan det måste göras en produktutveckling. Troligen skulle kostnaden i förhållande till nyttan bli ganska stor. att avslå att-sats 207:2. att anse att-sats 207:1 besvarad.

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF)

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) Motionerna AVF 1 AVF 25 MOTION AVF 1 Byggnads Västerbotten För tidigare medlemmar i Bleck och Plåt så ingår hemförsäkringen i medlemskapet, Plåtförtroendemannaklubben

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1987 s. 394 (NJA 1987:68)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1987 s. 394 (NJA 1987:68) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1987 s. 394 (NJA 1987:68) Målnummer: T19-86 Avdelning: Domsnummer: DT18-87 Avgörandedatum: 1987-05-06 Rubrik: Ideell förening (fackförbund) beslutade att föreningen skulle

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige Att sjuk - och olycksfallsförsäkra barn har en gammal tradition i Sverige. Det finns många skäl till detta men tidigt spelade en medvetenhet in om att

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

SSDF:s sportdykarförsäkring myt eller faktiskt värde? Text: Christian Hollmann, försäkringsansvarig i SSDF

SSDF:s sportdykarförsäkring myt eller faktiskt värde? Text: Christian Hollmann, försäkringsansvarig i SSDF SSDF:s sportdykarförsäkring myt eller faktiskt värde? Text: Christian Hollmann, försäkringsansvarig i SSDF Den försäkring som omfattar medlemmarna i Svenska Sportdykarförbundet har bland oss dykare omtalats

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen _ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen Under höga tak ryms alla Rapport av Anna Hedborg Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Kommunals krav: höjda tak...6 Under höga tak ryms alla Tillit byggs

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer