PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod"

Transkript

1 PRO FÖRSÄKRINGAR

2

3 PRO Försäkringar Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan du teckna tre olika försäkringar. Medlemsförsäkringarna ges av olika bolag, men går under den gemensamma beteckningen PRO Försäkringar.

4 PRO Hem-, Villahem-, Fritidshusförsäkring i samarbete med Trygg-Hansa Som PRO-medlem får du ett skräddarsytt erbjudande på hem-, villahem- och fritidshusförsäkring. Premien varierar beroende på dina personliga förhållanden. För information om just din premie, gå in på eller kontakta kundtjänst, telefon PRO Hemförsäkring gäller bland annat när någon har brutit sig in i bostaden (inbrott) upp till försäkringsbeloppet på en miljon kronor. Försäkringen gäller även om det inte varit inbrott, till exempel i äldreboende eller personal i hemmet upp till försäkringsbeloppet kronor. Hemplusförsäkring (drulleförsäkring) ingår också. Du behöver alltså inte teckna något extra tillägg för att få ett bra skydd. Den ersätter till exempel fickstöld eller om du själv råkar förstöra något i ditt hem, det vill säga en plötslig och oförutsedd händelse. Självrisken är låg vid egendomsskada vid rån/överfall ingen självrisk alls. Du behöver inte ange något försäkringsbelopp dina saker är försäkrade upp till en miljon kronor! Detta innebär att du normalt inte behöver höja ditt försäkringsbelopp när du köper nya saker. Du som är ensamstående har också möjlighet att välja ett lägre försäkringsbelopp kronor.

5 Några fakta om försäkringen: Stöld (äldreboende/hemtjänst) Krisförsäkring Reseförsäkring Hemplus (drulleförsäkring) ingår Grundsjälvrisk* Fler försäkringar ger rabatt, till exempel bil, båt Ingår 10 behandlingar/terapi utan självrisk 45 dagar Ja 1200 kr Ja *Anm. Särskild självrisk gäller vid rättsskydd & översvämning. Villkorsgaranti första året för dem som byter från tidigare PRO-försäkring För dig som tidigare haft PROs hemförsäkring i Folksam har Trygg-Hansa utfärdat en särskild villkorsgaranti som gäller ett år från och med startdatumet för din försäkring i Trygg-Hansa. Om det i samband med att du anmäler skada, visar sig att din tidigare PRO Hemförsäkring i Folksam hade gett bättre ersättning än den du nu tecknat, reglerar Trygg-Hansa skadan i enlighet med Folksams försäkringsvillkor.

6 Tilläggsförsäkringar Det finns möjlighet att teckna bland annat tre olika tilläggsförsäkringar till hemförsäkringen. HusPlus En allriskförsäkring för byggnaden och tomten som gäller skada genom plötsliga och oförutsedda händelser. Det kan exempelvis vara om huset skadas av översvämning eller om marken undermineras efter ett skyfall. Försäkringen ersätter: Skador på byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse. Åldersavdrag som överstiger kronor. (När du får ersättning från grundskyddet i försäkringen görs ofta ett så kallat åldersavdrag. Det kan som mest uppgå till kronor.) Exempel: Villa som brinner ner till grunden ersätts fullt ut, minus självrisk och max kr i åldersavdrag. Undantagna är värmepannor och värmepumpsanläggningar äldre än 15 år samt rörsystem utanför byggnad, äldre än 30 år. Delar av de förhöjda självrisker som gäller vid vattenskada till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag. Arbetsbod, verktyg, material och maskiner vid byggnad under uppförande. Högsta ersättning kr. Försäkringen ersätter bland annat inte: Skador på och läckage från tak. Skador orsakad av husdjur.

7 Högsta ersättningsbelopp är kr. Individuell premie beroende på antal i familjen, bostad mm. ResPlus Denna tilläggsförsäkring är tänkt för personer eller hushåll som reser ofta och ger extra skydd på resor som är kortare än 45 dagar/resa. Omfattar obegränsat antal resor under ett år och för alla i hushållet. Avbeställningsskydd för resa, hus/lägenhet. Ersättningsresa om resan påbörjats om du blir sjuk och inlagd på sjukhus eller ordinerad vila inomhus mer än halva restiden. Förhöjd ersättning för personliga tillhörigheter. Premie: 395 kronor/år och hushåll år 2011.

8

9 Förlängd reseförsäkring Kan tecknas om man vill förlänga reseförsäkringens ordinarie 45 dagar vid längre resor. Samma resevillkor som i hemförsäkringen gäller, till exempel: Hemtransport vid olycksfall. Outnyttjad resekostnad. Försening Förlängs dag för dag (max ett år) utöver de 45 dagar som ingår i hemförsäkringen. Premien på den förlängda reseförsäkringen bestäms utifrån följande faktorer: Område där resan genomförs: Europa eller övriga världen. Ålder på den försäkrade. Antal personer som ska omfattas (en eller två personer). Premie: Individuell premiesättning, kontakta kundtjänst. Priser, fullständiga villkor och mer information om dessa försäkringar finns på Där kan du även enkelt ansöka om PRO Hem-/Villahem- /Fritidshusförsäkring. Har du övriga frågor får du hjälp via kundtjänst, telefon Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners sköter administration och kundtjänst. För att göra en skadeanmälan ringer du till Trygg Hansa, telefon

10 PRO SparLiv i samarbete med SalusAnsvar och Swedbank och sparbankerna PRO SparLiv är en unik kombination av livförsäkring och månadssparande. Idén är att säkerställa ett på förhand bestämt målbelopp som betalas ut vid ett dödsfall. Försäkringsdelen trappas av med försäkringstagarens ålder, men detta kompenseras av att sparandedelen då har vuxit. Avtrappningen i försäkringsdelen startar när försäkringstagaren fyllt 66 år och slutar på 84-årsdagen. Månadssparandet sätts in på ett konto (PRO Maxkonto) i ditt namn hos Swedbank eller sparbank. Månadspremien är 239 kronor Månadspremien för PRO SparLiv är 239 kr, varav 150 kr (eller drygt 62 procent) utgörs av månadssparande. Så länge månadspremien betalas, har du ett livförsäkringsskydd. Förtida uttag av sparande Du kan ta ut en del av eller hela sparandedelen i förtid, i samband med förlängningsdagen av räntan. Tar du ut sparandedelen i förtid utgår förstås ett lägre målbelopp vid dödsfall. Extra insättning till sparande Om du vill, kan du göra extra insättningar till ditt PRO Maxkonto.

11 Du kan göra extra insättning i samband med förlängningsdagen av räntan. Målbeloppet ökar förstås om du gör extra insättning. På din 85-årsdag När du fyller 85 år avslutas livförsäkringen men hela ditt sparbelopp finns kvar på ditt PRO Maxkonto hos banken. Vid eventuellt dödsfall före 85 års ålder Vid ett dödsfall före 85 års ålder, sker utbetalning till ett vanligt bankkonto i ditt namn hos banken. Utbetalningen kan komma från livförsäkringen eller från en kombination av försäkring och sparande (inklusive ränta). Nedan finns räkneexempel på hur sammansättningen kan bli. Exempel: Inträdesålder Målbelopp Vid dödsfall Från försäkring Från sparande Ränta* 65 år kr 79 år kr kr kr 65 år kr 84 år kr kr kr 67 år kr 79 år kr kr kr 67 år kr 84 år kr kr kr 70 år kr 79 år kr kr kr 70 år kr 84 år kr kr kr *) Ränteprognos i exemplen ovan är 1,62 % (brutto) per år.

12 Övrigt Försäkringsdelen gäller även om du är utomlands upp till ett år. Hälsoprövning krävs inte för att teckna försäkringen men om du inom ett år avlider till följd av skada, sjukdom eller handikapp som visat symptom före tecknandet lämnas ingen ersättning från försäkringsdelen. Bra att veta Bara PRO-medlemmar kan teckna PRO SparLiv. Du kan teckna PRO SparLiv från den dag du blir medlem, men senast dagen innan du fyller 71 år. En medlem kan endast teckna ett PRO SparLiv. Men är ni två personer i hushållet och båda är PRO-medlemmar, kan båda teckna varsin PRO SparLiv. PRO SparLiv finns bara med ett målbelopp, kr. För den som är äldre än 65 år vid nytecknandet gäller ett lägre målbelopp, se exempel nedan. Inträdesålder Målbelopp Premie år 0 mån kronor 239 kr/månad, varav 150 kr utgör månadssparande. 66 år 0 mån kronor Samma som ovan. 67 år 0 mån kronor Samma som ovan. 68 år 0 mån kronor Samma som ovan. 69 år 0 mån kronor Samma som ovan. 70 år 0 mån kronor Samma som ovan.

13

14 Om du vill lämna försäkringen Om du väljer att helt avsluta PRO SparLiv före din 85 årsdag, flyttas din sparandedel över till ett vanligt sparkonto i ditt namn hos banken. Sparandet har du kvar men inte försäkringsdelen, vilket innebär att ditt målbelopp blir lägre. Mer information, villkor, frågor/svar och anmälningsblankett finns på Har du inte tillgång till internet, kan du ringa Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners sköter administration och kundtjänst.

15 PRO Olycksfall i samarbete med SalusAnsvar En olycka händer lätt. Med en försäkring kan du få en ekonomisk ersättning. PRO Olycksfall är en ny försäkring som kan tecknas av dig som är PRO-medlem. För dig som ansöker om PRO-medlemskap och nytecknar försäkringen, är de tre första månaderna av försäkringen utan kostnad, därefter kostar den 21 kronor per månad. Försäkringen omfattar: Medicinsk invaliditet. Läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader och rehabiliteringskostnader. Krisförsäkring Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringsperioden. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som ofrivilligt drabbar dig genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen olycksfall). Med olycksfall jämställs kroppsskada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Vid sådan skada bortses från kravet på plötslighet och tidpunkt för skadan är den dag denna visade sig. Total hälseneeruptur, vridvåld mot knä samt fästingbett betraktas också som olycksfallsskada.

16 Följande ersättning ges vid olycksfall: Försäkringsmoment Försäkringsbelopp (pbb) Försäkringsbelopp kr 2011 Medicinsk invaliditet 4 prisbasbelopp (pbb) kronor Merkostnader 1 prisbasbelopp kronor Personliga tillhörigheter 0,25 prisbasbelopp kronor Rehabilitering 1 prisbasbelopp kronor Läke-, rese- & tandskadekostnader Krisförsäkring Skäliga kostnader Tio behandlingstillfällen hos leg psykolog/leg psykoterapeut i Sverige. Några fakta om försäkringen: Medicinsk invaliditet Ersättningen betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden. Försäkringen lämnar ersättning redan vid 0,5 procents invaliditet. Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt frånräknas motsvarande invaliditetsgrad. Rätten till invaliditetsersättning inträder tidigast tolv månader efter det att olycksfallsskadan inträffade. Vid eventuellt dödsfall innan dess utbetalas inte invaliditetsersättning ut. Om rätten till invaliditetsersättning inträtt vid dödsfallet utbetalas det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditeten som beräknas ha förelegat vid dödsfallet. Eventuellt förskott som betalats ut räknas då av.

17 Krisförsäkring Krisförsäkringen ger ersättning i form av tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog/psykoterapeut i Sverige vid: Olycksfall som omfattas av försäkringen. Nära anhörigs död. (= make/maka, sambo, registrerad partner och barn i första led) Överfall, rån eller våldtäkt som polisanmälts och inte ersätts via hemförsäkringen. Behandlingen ska i förväg vara godkänd av SalusAnsvar. Övrigt Försäkringen gäller även vid vistelse utomlands i upp till ett år. Dock ersätter den inte kostnader som uppstått utanför Norden, däremot kostnader som uppstått i Sverige för olycksfall utanför Norden. Försäkringen gäller bara så länge du är medlem i PRO. Du måste vara mantalsskriven och stadigvarande bosatt i Sverige för att kunna teckna den. Du kan inte teckna försäkringen om du är inskriven vid slutenvård. Under hela 2011 kan alla nuvarande medlemmar, oavsett ålder, teckna försäkringen. Från och med 2012 kan försäkringen tecknas av den som ännu inte fyllt 71 år. Mer information, villkor, frågor/svar och anmälningsblankett finns på Har du inte tillgång till internet, kan du ringa Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners sköter administration och kundtjänst.

18 Olycksfallsförsäkring vid PRO-arrangemang En särskild olycksfallsförsäkring gäller för olycksfallsskada som inträffar när en medlem deltar i PROs verksamhet, vid färd till och från verksamheten eller när medlem deltar i resa arrangerad av PRO. Hela PRO är också försäkrat i en samlingsförsäkring. Båda dessa försäkringar ges av Folksam och betalas av riksorganisationen. Information om dessa försäkringar finns på PROs webbplats och i kassörsinformationen som sänds ut till föreningarna.

19 Anmälan: Enklast anmäler du dig till försäkringarna via anmälningsblanketten på där du också hittar fullständiga villkor. Du som inte har tillgång till internet kan sända in denna talong. Jag vill veta mer och ha anmälningsblankett för: c PRO SparLiv c PRO Olycksfall c PRO Hem-/Villahem-/Fritidshusförsäkring Namn: Adress: Postadress: Telefonnummer: Plats för porto PRO Box STOCKHOLM

20 PRO Försäkringar Mer information, villkor, frågor/svar och anmälningsblankett finns på Alla försäkringarna som du som privatperson kan teckna förmedlas av Söderberg & Partners. telefonnummer till kundtjänst är: du kan även e-posta till Produktion: Bilda idé Foto: Anna Gullmark och Håkan Elofsson tryck: tmg Sthlm 2011 Art nr Pro 207 Foto t : t ro

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer