Välkomna till PRO Försäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till PRO Försäkringar"

Transkript

1 Välkomna till PRO Försäkringar Hösten 2014

2 Extra trygghet med PRO Försäkringar Medlemsförmån Särskilt framtagna för de behov som PRO:s medlemmar har framfört PRO Husdjursförsäkring PRO Hem- och Fritidshusförsäkring PRO Olycksfallsförsäkring PRO SparLiv

3 Vilka är Söderberg & Partners? Vi sköter försäkringsadministration, premiehantering och kundservice (telefon och epost) för PRO Försäkringar Telefonnummer: Epost: Vi hanterar premier för PRO SparLiv och PRO Olycksfallsförsäkring Vi sköter inte premier för PRO Hemförsäkring och PRO Husdjursförsäkring All info om PRO Försäkringar finns på Förköpsinformation, villkor, premier, ansökan m.m.

4 PRO Husdjursförsäkring

5 Bolaget FÖRSÄKRINGAR Vilka är Sveland Djurförsäkringar? Är unikt i Sverige som självständigt specialistbolag vad gäller djurförsäkringar. Djuren har varit i fokus alltsedan Sveland bildades som en kreatursförening Vi är ett kundägt försäkringsbolag. Vi verkar över hela Sverige. På vårt huvudkontor i Hässleholm arbetar c:a 60 personer. Vi har också våra försäkringsombud som är representerade från Piteå i norr till Ystad i söder. Försäkrar utöver hundar och katter även hästar, marsvin, kaniner, får, nötkreatur, alpackor och andra sällskapsdjur.

6 Hantering av PRO Husdjursförsäkring Tecknas hos Söderberg & Partner Sveland Djurförsäkringar skickar ut försäkringsbrev, efterköpsinformation Sveland Djurförsäkringar sköter riskbedömning Sveland Djurförsäkringar sköter skadereglering Sveland Djurförsäkringar sköter förnyelse av försäkring PRO försäkringsansvariga förmedlar försäkringsansökningar vidare till Söderberg & Partner

7 PRO hund junior (från 6 veckor-4 månaders ålder) Liv och användbarhet (inköpspris) Veterinärvård Ersättning kronor Behandlingsperiod 125 dagar Fast självrisk kronor Rörlig självrisk 15% eller 25% Dolda felskydd Rehabilitering Hound Medicin (tilläggsförsäkring)

8 PRO unghund (från 4-16 månaders ålder) Liv och användbarhet (inköpspris) Veterinärvård Ersättning kronor Behandlingsperiod 125 dagar Fast självrisk kronor Rörlig självrisk 15% eller 25% Rehabilitering Hound Medicin (tilläggsförsäkring)

9 PRO hund (från 16 månader-7 år) Liv och användbarhet (inköpspris) Veterinärvård Ersättning kr eller kr Behandlingsperiod 125 dagar Fast självrisk kr eller kr Rörlig självrisk 15% eller 25% Hound Rehabilitering (tilläggsförsäkring) Medicin (tilläggsförsäkring)

10 PRO Olycksfall hund (oavsett ålder) Liv (4 000 kr kan tecknas till) Veterinärvård Ersättning kr Behandlingsperiod 125 dagar Fast självrisk kr Rörlig självrisk 25% Hound Rehabilitering (tilläggsförsäkring) Medicin (tilläggsförsäkring)

11 PRO katt junior (från 6 veckor-5 månaders ålder) Liv och användbarhet (inköpspris) Veterinärvård Ersättning kronor Behandlingsperiod 125 dagar Fast självrisk kronor Rörlig självrisk 15% eller 25% Dolda felskydd Rehabilitering Medicin (tilläggsförsäkring)

12 PRO Katt (från 5 månader-7 år, går att teckna veterinärvårdsförsäkring för äldre katter kontakta Sveland Djurförsäkringars kundtjänst) Liv och användbarhet (inköpspris) Veterinärvård Ersättning kr eller kr Behandlingsperiod 125 dagar Fast självrisk kr eller kr Rörlig självrisk 15% eller 25% Rehabilitering (tilläggsförsäkring) Medicin (tilläggsförsäkring)

13 Fördelar PRO Husdjursförsäkring Hund Bonus nyteckningsrabatt motsvarande 10 % skadebonus (OBS! gäller inte för Olycksfall Hund) Hound är en försäkring i alla hundförsäkringar som täcker hundorsakade olycksfall för ägaren och dess familj (se villkor). Ingår utan extra kostnad för PRO medlem. Delbetalning av självrisk kan väljas utan extra kostnad. Kostnaden delas då upp i tre lika stora månadsbetalningar.

14 PRO Hemförsäkring Hyresrätt, Bostadsrätt och Villa samt Fritidshusförsäkring

15 Översikt PRO Hemförsäkring Hyresrätt = Grundskydd = Tillägg Egendomsskydd Stöld Brand Naturolyckor Utökad Hemelektronikförsäkring Övriga egendoms skador Läckage skador Drulle Försäkring Personligt skydd Överfalls skydd Kris försäkring Ansvars försäkring Rätts skydd Rese skydd Utökad Reseförsäkring 11/4/ :39 AM

16 Översikt PRO Hemförsäkring Bostadsrätt = Grundskydd = Tillägg Egendomsskydd Stöld Brand Naturolyckor Utökad Hemelektronikförsäkring Övriga egendoms skador Läckage skador Drulle Försäkring Utökad Bostadsrättsförsäkring Personligt skydd Överfalls skydd Kris försäkring Ansvars försäkring Rätts skydd Rese skydd Utökad Reseförsäkring 11/4/ :39 AM

17 Översikt PRO Hemförsäkring Villa = Grundskydd = Tillägg Egendomsskydd Stöld Brand Naturolyckor Utökad Byggnads försäkring Utökad Hemelektronikförsäkring Övriga egendoms skador Läckage skador Skadedjur Hussvamp Drulle Försäkring Personligt skydd Överfalls skydd Kris försäkring Ansvars försäkring Rätts skydd Rese skydd Utökad Reseförsäkring 11/4/ :39 AM

18 Översikt PRO Fritidshusförsäkring = Grundskydd = Tillägg Egendomsskydd Stöld Brand Naturolyckor Utökad Byggnads försäkring Övriga egendoms skador Läckage skador Skadedjur Hussvamp Drulle Försäkring Personligt skydd endast som fastighetsägare Ansvars försäkring Rätts skydd 11/4/ :39 AM

19 Speciella fördelar för PRO:s medlemmar Ersättning för egendom som stjäls av hemtjänst eller personal på äldreboende Drulleförsäkring ingår Låg självrisk 1200 kr Ingen självrisk vid rån, överfall eller väskryckning Drulleförsäkringen ersätter kontanter NYHET! Ett års gratis abonnemang på en nyckelbricka från Stöldskyddsföreningen ingår om du tecknar eller förnyar din hemförsäkring (börjar gälla from 17:e februari)

20 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för alla medlemmar i hushållet som är angivna i försäkringsbrevet Borta-skydd T.ex. om maka/make bor på äldreboende Max kr i ersättning

21 Var försäkringen gäller Inom Norden Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island I hela världen vid resa under de 45 första dagarna Vid flytt till annan ordinarie bostad 45 dagar på båda ställena

22 Självrisk Den del som försäkringstagaren själv får betala när det inträffar en skada Grundsjälvrisken är normalt 1200 kr både för lös egendom och byggnad

23 Försäkrad egendom Lös egendom som försäkringstagaren äger, hyr eller lånar för privat bruk Bilar och båtar är undantagna Dessutom Byggnad och tomtmark i Hemförsäkring Villa och Fritidshusförsäkring Vitvaror, värmepanna omfattas Växtlighet och staket omfattas 11/4/ :39 AM

24 Högsta ersättningsbelopp Försäkringsbelopp för lös egendom - 1 miljon kr Ensamhushåll kan välja kr Lös egendom på annan plats kr Kontanter kr Byggnad - fullvärde Tomtmark - tomtmarkens dubbla taxeringsvärde

25 Stöld och skadegörelse i bostad Egendomsskydd Stöld av personal som har lov att arbeta i din bostad/äldreboende Tvingar sig in genom våld Inte har lov att vara i bostaden Aktsamhetskrav Dörrar och fönster ska vara låsta

26 Rån, Överfall och Väskryckning Egendomsskydd Kontanter och stöldbegärlig egendom ersätts vid Fickstöld Väskryckning Överfall Rån Ingen självrisk vid dessa händelser

27 Brandskador Egendomsskydd Brand = eld som kommit lös Nedsotning Elektriskt fel Explosion (sprängning) Vanligast vintertid Ljus Sängrökning Barns lek med eld Maximal avskrivning vid total skada kr

28 Vatten- och läckageskador Egendomsskydd Skada orsakad av vatten Dyraste typen av skada Självrisker skada på byggnad: kr läckage från våtrum: kr skada pga. frysning: kr skada vid skyfall mm: kr

29 Naturolyckor Egendomsskydd Stormar (> 21 m/s), Jordrörelser, Hagel, Blixtnedslag, Snötryck

30 Skadedjur och äkta hussvamp Egendomsskydd Sanering och reparation vid angrepp av: äkta hussvamp virkesförstörande insekter bostadsohyra (sanering) Ingen självrisk 11/4/ :39 AM

31 Övriga egendomsskador Egendomsskydd Egendom som skadas i trafikolyckor eller haveri Du backar in i garageporten Hushållsmaskiner som går sönder Värmepumpen havererar Mat som förstörs när frysen går sönder Tvätt i tvättmaskin Fintvätt blir kokt pga. trasig termostat 11/4/ :39 AM

32 Reseskydd skydd Personligt Resa högst 45 dagar Kostnader för läkarvård, medicin och resor Outnyttjad resekostnad (ordinerad vila) Egendomsskydd (stöld etc.) Hemresa allvarlig händelse hemma Hemresa/Hemtransport (ordinerad/dödsfall) Missad avresa Katastrofskydd: Ersätter kostnader för omedelbar hemresa från resmålet om området du vistas i drabbas av naturkatastrof, terrorhandling, krig

33 Krisförsäkring Personligt skydd Psykisk ohälsa efter en ersättningsbar skada Brand, inbrott, stöld, rån, överfall Vi ersätter högst 10 psykologbehandlingar

34 Ansvar Personligt skydd Gäller när försäkringstagaren som privatperson krävs på skadestånd Trygg-Hansa utreder förhandlar för talan betalar eventuellt skadestånd Högsta ersättningsbelopp är 5 miljoner kronor

35 Rättsskydd Personligt skydd Om försäkringstagaren råkar i tvist kan hon få ersättning för advokat- och rättegångskostnader Kontakta alltid rättsskyddsgruppen vid rättskyddsfrågor Högsta ersättningsbelopp är kronor

36 Utökad Reseförsäkring Avbeställningsskydd Ersättningsresa Självriskeliminering Ingen självrisk för vård- och sjukvårdskostnader vid akut sjukdom eller olyckshändelse Sjukhusvistelse 200 kr/dygn om man är inlagd på sjukhus Utökad ersättning för missad avresa Utökad ersättning för outnyttjad resekostnad Utökat egendomsskydd Ersättning vid person- eller bagageförsening

37 Drulleförsäkring Skada genom plötslig och oförutsedd händelse; Stulna utemöbler på altanen Tvätten har stulits från tvättstugan Taklampan lossnar och slår sönder ett glasbord och skadar parkettgolvet (om du har bostadsrätt eller villa) Du råkar trampa på dina glasögon Högst kr för lös egendom Högst kr för fast egendom och tomtmark Högst för kontanter Högst kr för värdehandlingar Transportförsäkring ingår

38 Exempel på skador Du råkar tappa din nyinköpta mobiltelefon i toaletten. Då mobiltelefonen endast är ett par månader gammal så ersätts den utan åldersavdrag. Ersättning från försäkringen: Ny mobiltelefon kr självrisken kr = kr Du är promenerar en kall vinterdag och råkar halka på en isfläck så du ramlar i backen. Under fallet tappar du dina glasögons så de åker i backen och spricker. Glasögonen var nästa 2 år gamla och kostade då kr. Ersättning från försäkringen: Motsvarande glasögon kostar idag kr kr (åldersavdrag 20 %) kr (självrisk) = kr. Ni råkar ut för inbrott i ert hyreshus och tjuvarna har bland annat varit in i ert källarförråd och stulit saker. Tjuvarna tog; golfutrustning (inköpt sommaren innan för kr), lådan med julsaker (mestadels äldre julpynt), ett par högtalare (av äldre modell) samt en större kikare (som var några år, men fungerade bra). Ersättning från försäkringen: Golfutrustning kr + julsaker kr (marknadsvärde) + kikare kr (marknadsvärde) kr (självrisk) = kr (högtalarna ersätts inte då de är stöldbegärlig egendom) Någon rycker med våld åt sig din väska när du är och handlar. I väskan förvarade du plånboken innehållande kr i kontanter samt din mobiltelefon och lite smink. Ersättning från försäkringen: Väska 600 kr + kontanter kr + mobiltelefon kr (40 % i åldersavdrag 18 månader gammal) smink 500 kr + plånbok 300 kr 0 kr självrisk (ingen självrisk vid väskryckning) = kr (du har även möjlighet att använda dig av Krisförsäkringen)

39 PRO Olycksfallsförsäkring

40 Vad är en olycksfallsskada? K roppsskada O frivillig P lötslig Y ttre händelse Förutsättning för rätt till ersättning är att: 1. Samtliga fyra kriterierna ovan är uppfyllda 2. Olycksfallsskadan inträffat under försäkringstiden 3. Den försäkrade utan dröjsmål anlitar behörig ojävig läkare och att kroppsskadan är så allvarlig att läkarbehandling har krävts

41 Vad är inte en olycksfallskada? Ersättning lämnas inte för skada, sjukdom eller handikapp som visat symtom innan försäkringen tecknats Frivilligt orsakad kroppsskada Överansträngning, upprepat ensidiga rörelser etc. Skada förorsakad av överkänslighet eller allergi Skada till följd av smitta Skada orsakad av läkemedel eller medicinsk behandling som inte är till följd av en olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring Skada orsakad av kärnexplosion eller strålning

42 Varför PRO Olycksfallsförsäkring Försäkring ger ett bra skydd dygnet runt Minskar de ekonomiska konsekvenserna för dig, om du skadar dig Behåll försäkringen livet ut utan någon minskning av ersättningen när du blir äldre Försäkringsersättning är skattefri och gäller utan självrisk Försäkringen är värdesäkrad, vilket innebär att försäkringsbeloppet och andra ersättningsbelopp som är knutna till prisbasbeloppet följer inflationen

43 PRO Olycksfallsförsäkring Avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld samt kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och fästingbett omfattas av PRO Olycksfallsförsäkring Ingen hälsoprövning Gäller utan självrisk Krishantering 10 behandlingstillfällen Invaliditetsgränsen 0,5 %

44 Exempel på ersättning Medicinsk invaliditet Försäkringsbeloppet är (4 prisbasbelopp för år 2015) Amputation av hel stortå Invaliditetsgrad 3 % 3 % av = 5340 kr Amputation av hel tumme Invaliditetsgrad 19 % 19 % av = kr Total synförlust Invaliditetsgrad 68 % 68 % = kr

45 Exempel på ersättning Vanprydande ärr Detta exempel gäller klart vanprydande Ärr och ger 3% av försäkringsbeloppet = 4 X X 3% = kr

46 PRO Olycksfallsförsäkring - Innehåller Försäkringsmoment Försäkringsbelopp, pbb Försäkringsbelopp, kr: 2014 Medicinsk invaliditet 4 pbb kronor Vanprydande ärr Ersättning lämnas enligt tabell i förhållande till försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet Merkostnader 3,6 pbb kronor Sjukhusersättning 50 kr/vårddag i max 30 vårddagar Ersättning lämnas enligt tabell Rehabilitering 1 pbb kronor Läke-, rese- & tandskadekostnader Krisförsäkring Läke/Medicin: Upp till högkostnadsskyddet Rese/Tand: Nödvändiga och skäliga kostnader 10 behandlingstillfällen hos leg psykolog/psykoterapeut i Sverige

47 PRO Olycksfallsförsäkring Du måste vara medlem i PRO för att kunna teckna All medlemmar kan, oavsett ålder, teckna PRO Olycksfallsförsäkring Du måste vara stadigvarande bosatt i Sverige Gäller vid vistelse utomlands Ersättning lämnas motsvarande vad det skulle ha kostat i den offentliga vården i Sverige och med max 8% av ett pbb Ersättning ska i första han begäras från resemomentet i hemförsäkringen Försäkringsgivare är Förenade Liv

48 PRO Olycksfallsförsäkring Månadspremien är 21 kronor Solidarisk premie, alla betalar samma Betalningsalternativ: Autogiro den 28:e månadsvis (ingen aviavgift) Helårsfaktura (ingen aviavgift) Halvårsfaktura (aviavgift 10 kronor/st) Kvartalsfaktura (aviavgift 15 kronor/st)

49

50 PRO Olycksfallsförsäkring För rekrytering av nya medlemmar Nya PRO-medlemmar som nytecknar försäkringen, får de 3 första månaderna utan kostnad För att få tre månader utan kostnad, måste ansökan om försäkring inkomma inom tre månader från det datum man blev PRO-medlem

51 PRO SparLiv

52 Nyheter från 1 januari 2014 PRO Maxkonto MÅSTE vara öppnat innan ansökan PRO Livförsäkring skickas in Livförsäkringen gäller vid dödsfall utomlands oavsett hur länge utlandsvistelsen varat Avtrappning av Livförsäkringen startar från och med 67 år

53 PRO SparLiv En UNIK medlemsförmån för PRO En livförsäkring med eget månadssparande Ekonomisk hjälp till dödsboet vid begravning Den viktigaste fördelen är att du har hela tiden har tillgång till ditt sparande I en vanlig livförsäkring betalar man bara riskpremie

54 PRO SparLiv Sparande Månadssparande på ett speciellt bankkonto med bra ränta Livförsäkring I takt med att sparandet växer, trappas försäkringsersättningen av Sparande och ersättning från livförsäkringen i PRO SparLiv är öronmärkta för dödsboet efter dig Sparande och ersättning balanserar varandra över tid till det utfallande beloppet Hur mycket får dödsboet? Det beror på din ålder när du startar PRO SparLiv

55 PRO SparLiv Inträdesålder Förväntat målbelopp (sparande + ränta) Inträdesålder Förväntat målbelopp (sparande + ränta) 65 år 0 mån kr 70 år 0 mån kr 66 år 0 mån kr 71 år 0 mån kr 67 år 0 mån kr 72 år 0 mån kr 68 år 0 mån kr 73 år 0 mån kr 69 år 0 mån kr 74 år 0 mån kr Ovanstående förväntade målbelopp är beräknade med en sparränta som f.n. uppgår till 0,75 % (Repo ränta + 0,75 %) Det fröväntade målbeloppet beror på medlemmens ålder när denne startar sin PRO SparLiv Det slutliga målbeloppet som finns kvar på kontot när försäkringen upphör uppgår till det totala sparbeloppet samt upplupen sparränta. Då sparräntan på PRO-Maxkonton är rörlig kan målbeloppet förändras uppåt och nedåt över tid.

56 [kr] FÖRSÄKRINGAR PRO SparLiv Exempel: vid startålder 65 år ,0 84,2 83,3 82,5 81,7 80,8 80,0 79,2 78,3 77,5 76,7 75,8 75,0 74,2 73,3 72,5 71,7 70,8 70,0 69,2 68,3 67,5 66,7 65,8 65,0 Ålder Sparplan Livbelopp Utfallande belopp Målnivå Exemplet ovan baseras på en kalkylränta om 0,75 % (brutto) över hela produktens livslängd.

57 PRO SparLiv Exempel: vid startålder 65 år Försäkring Sparande Försäkring Sparande Försäkring Sparande ,0 84,2 83,3 82,5 81,7 80,8 80,0 79,2 78,3 77,5 76,7 75,8 75,0 74,2 73,3 72,5 71,7 70,8 70,0 69,2 68,3 67,5 66,7 65,8 65,0 Ålder Sparplan Livbelopp Utbetalas till dödsboet Ovan baseras på en kalkylränta om 1,0 % över hela produktens livslängd.

58 PRO SparLiv Sparande Månadssparande på ett speciellt bankkonto med bra ränta +150 kronor per månad Fria uttag kan göras Livförsäkring I takt med att sparandet växer, trappas försäkringsersättningen av 175 kronor per månad Avtrappning från 67 år Livförsäkringen avslutas vid 85 år Sparkontot och sparsaldot (inklusive ränta) är ditt. Avslutar du medlemskapet i PRO, är saldot ditt. När du fyller 85 års motsvarar ditt saldo ditt slutliga målbelopp. Avlider du före 85 års ålder, får dödsboet: ersättning från livförsäkringen och ditt sparsaldo ersättning från livförsäkringen (om saldot är noll)

59 PRO SparLiv Förtida uttag av ditt sparande kan du alltid göra! Du har hela tiden tillgång till ditt sparande Du kan ta ut del av eller hela sparsaldot Fritt antal uttag utan kostnad Tänk på! Tar du ut sparande, påverkas balansen mellan sparande och ersättning, och målbeloppet blir lägre Du kan inte fylla på sparkontot i efterhand

60 PRO SparLiv kostar: 239 kr/mån Sparande Månadssparandet är: Beloppet skickas automatiskt till ditt PRO Maxkonto PRO SparLiv Livförsäkring 150 kr 89 kr är försäkringspremie Alla, oavsett ålder, betalar samma månadspremie Betalningsalternativ Autogiro den 28:e månadsvis (ingen aviavgift) Helårsfaktura (ingen aviavgift) Halvårsfaktura (aviavgift 10 kronor/st) Kvartalsfaktura (aviavgift 15 kronor/st)

61 PRO SparLiv PRO SparLiv kan tecknas före man fyllt 75 år Bara medlemmar kan teckna PRO SparLiv Ingen koppling till medlemsansökan En medlem = en SparLiv Ingen hälsoprövning Om du inom ett år från tecknande, avlider till följd av skada, sjukdom eller handikapp som visat symptom före tecknande av PRO SparLiv (dvs dokumenterad diagnos) lämnas ingen ersättning Avlider du av annan orsak än ovan, lämnas full ersättning

62 PRO SparLiv Sparandet sker i ett PRO Maxkonto. Ett konto som du äger. OBS! Du måste först öppna kontot hos Swedbank/sparbankerna PRO Maxkonto öppnas på Swedbank /sparbankskontor/telefonbank där identitetskontroll sker Sparräntan är rörlig f.n. 1,0 % Beräknas enligt reporäntan + ett påslag: 0,75 % Räntan redovisas löpande på ww.pro.se/forsakringar Kontot omfattas av statliga insättningsgarantin Du får årsbesked från banken Ingen egen insättning av sparande till kontot! Månadssparandet sker via premien (239 kr). OBS! Om PRO Maxkonto inte är öppnat, återbetalas Sparlivpremien via en utbetalningsavi.

63 Starta PRO SparLiv så här: 1. Besök Swedbanks- / sparbankskontor/telefonbanken och öppna ett PRO Maxkonto Identifikationskontroll: EU-lag om Penningtvätt OBS! PRO Maxkonto skall vara öppnat innan ansökan PRO-Livföräkring skickas in Om konto inte är öppnat så kan inte men inte teckna Sparliv och försäkringsansökan skickas tillbaka för komplettering 1. Skicka in Ansökan (finns i foldern eller på eller Svarskortet (65-årsbrevet) Fyll i personuppgifter och underskrift Betalningssätt (Autogiro eller Års-/halvårs-/kvartalsfaktura) 2. Välj betalsätt Autogiro? Kring den 28:e varje månad Faktura? Invänta avi från PRO Försäkring 3. Posta Ansökan/Svarskortet

64 Förnamn Efternamn Adress Postnr Ort Namnunderskrift

65 Anslutna banker Förutom Swedbank erbjuder även 29 sparbanker PRO Maxkontot Lista med sparbanker finns på PRO: hemsida Kontot kan öppnas via bankkontor eller telefonbank (om man är ansluten)

66 PRO-medlemmar - Nyckelkund Medlemmar i PRO som öppnar PRO Maxkonto har de tre första månaderna som Nyckelkund kostnadsfritt*. Som Nyckelkund ingår alla banktjänster för att sköta och ha koll på din privatekonomi Pris 39 kr per månad Ordinarie pris om tjänsterna köps separat 52 kr per månad Tillval Girobetalning Seniorpris från 65 år: 195 kr per år (16,25 kr per månad) Ordinarie pris 1 januari 2014: 300 kr per år

67 Nyckelkund Det här ingår: Rådgivning varje år Telefonbanken med personlig service Internetbanken med betalningstjänst Mobilbanken Snabbsaldo till mobilen Privatkonto med bankkort (Mastercard) Betal och kreditkort (Mastercard) e-kort för säker handel på internet Värdepapperstjänst Bas Ladda kontantkort mobil Nyhetsbrev om privatekonomi Pris: 39 kronor per månad

68 Frågor och kunskapsbank Medlemmar Försäkringsansvarig Förenade Liv Swedbank/sparbank Trygg-Hansa Sveland

Välkomna till PRO Försäkringar

Välkomna till PRO Försäkringar Välkomna till PRO Försäkringar 2015 Extra trygghet med PRO Försäkringar Medlemsförmån Särskilt framtagna för de behov som PRO:s medlemmar har framfört PRO Husdjursförsäkring PRO Hem- och Fritidshusförsäkring

Läs mer

PRO Försäkringar. Utbildning för försäkringsansvariga 2015

PRO Försäkringar. Utbildning för försäkringsansvariga 2015 PRO Försäkringar Utbildning för försäkringsansvariga 2015 Extra trygghet med PRO Försäkringar Medlemsförmån Särskilt framtagna för de behov som PRO:s medlemmar har framfört PRO Hem- och Fritidshusförsäkring

Läs mer

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod PRO FÖRSÄKRINGAR PRO Försäkringar Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan du teckna tre olika försäkringar. Medlemsförsäkringarna ges av olika bolag, men går under den gemensamma

Läs mer

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för både dig och ditt hem med studentrabatt! När du flyttat

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Vem är Per? 17 år. UNIK. Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive

Vem är Per? 17 år. UNIK. Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive ,.' FORSAKRING Vem är Per? Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive 17 år. Anställd hos FUB riks sedan 1 februari 2010G Arbetar endast med försäkringar för FUB:s medlemmar. Har arbetat med försäkring

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: FritidshusBAS och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Villahemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Villahemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Villahemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd villahemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Fritidshusförsäkring

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

fritidshusförsäkring

fritidshusförsäkring fritidshusförsäkring 2 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring 3 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Handels

Medlemsförsäkringar. Handels Medlemsförsäkringar Handels Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Barngruppliv Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Medlemsvård / Medlemsvärvning

Medlemsvård / Medlemsvärvning Medlemsvård / Medlemsvärvning En liten handbok från PRO Värmland PRO Sveriges största pensionärsorganisation! Organisationen för Sveriges alla pensionärer. Finns på de flesta orter i Värmland. PRO erbjuder

Läs mer

Försäkring FritidshusBAS och FritidshusPLUS

Försäkring FritidshusBAS och FritidshusPLUS Förköpsinformation Försäkring FritidshusBAS och Hos oss kan du välja mellan två varianter av försäkring för ditt fritidshus. FritidshusBAS ger ett bra grundskydd. ger ett utökat skydd, med bland annat

Läs mer

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Medlemsförsäkring. Pappers

Medlemsförsäkring. Pappers Medlemsförsäkring Pappers Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Medlemsolycksfall Fritid Kompletterings TGL Barngruppliv Diagnosförsäkring Pensionärsförsäkring Kan ingå avdelningsvis: Gruppliv medlem Tidsbegränsad

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring

Läs mer

Sveland VillaHemförsäkring

Sveland VillaHemförsäkring Sveland VillaHemförsäkring VillaHemförsäkring en trygghet i vardagen Villahemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller

Läs mer

Villahemförsäkring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. För vad försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. Premien.

Villahemförsäkring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. För vad försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. Premien. VillaHemförsäkring V ill ahemförsäk ring Villahemförsäkring En trygghet i vardagen Villahemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Sveland VillaHemförsäkring

Sveland VillaHemförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland VillaHemförsäkring

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring

Läs mer

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna Bara för medlemmar i Villaägarna Kombinationsrabatt Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. I försäkringen ingår bl a Rättsskydd upp till 270 000 kr ID-skydd LagfartsXtra Ersättning

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Sveland VillaHemförsäkring

Sveland VillaHemförsäkring Sveland VillaHemförsäkring Sveland VillaHemförsäkring VillaHemförsäkring en trygghet i vardagen Villahemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Hemförsäkring Utlandsstudent

Hemförsäkring Utlandsstudent Sida 1/5 I Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Boendeförsäkring 2013

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Välkommen till en ny försäkringsperiod!

Välkommen till en ny försäkringsperiod! Välkommen till en ny försäkringsperiod! Vi tackar för förtroendet att försäkra er bostadsrättsförening och hoppas att ni är nöjda med den service som vi erbjuder. Härmed översänder vi nytt försäkringsbrev

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform 1 / 5 Hemförsäkring En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringar du kan teckna. Tack vare en hemförsäkring kan du få ersättning om du skulle ha inbrott eller om din bostad skulle förstöras i en

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se.

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se. Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Hemförsäkring Hyresrätt och Bostadsrätt För dig som bor i lägenhet

Hemförsäkring Hyresrätt och Bostadsrätt För dig som bor i lägenhet Sida 1/6 I Hemförsäkring Hyresrätt Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Boendeförsäkring 2014

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Hemförsäkring Sveland

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

Varsågod! Din hyresvärd kan nu erbjuda dig en förmånlig Hemförsäkring hos Vardia.

Varsågod! Din hyresvärd kan nu erbjuda dig en förmånlig Hemförsäkring hos Vardia. 15 % rabatt på premien hela första året Varsågod! Din hyresvärd kan nu erbjuda dig en förmånlig Hemförsäkring hos Vardia. Hemförsäkringen hjälper dig vid inbrott, brand, översvämning och andra olyckor.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Villahemförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

villahemförsäkring För dig som bor i eget hus

villahemförsäkring För dig som bor i eget hus villahemförsäkring För dig som bor i eget hus 2 Villahemförsäkring Pelle, har du märkt vad mjukt och konstigt det känns här? Anna trampar med foten på köksgolvet framför diskbänken, medan hennes man och

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar. Du får

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Kortfattad information om din Villahemförsäkring För boende i eget hus. Premien

Kortfattad information om din Villahemförsäkring För boende i eget hus. Premien Villahemförsäkring Hem Villahem Fritidshus Olycksfall Objekt Långresa Bil Släp Husvagn Husbil Cykel Båt MC Barn ID tyveri Kortfattad information om din Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott Robert Rentsch, Folksam Idrott 070-373 01 82 BAKGRUND till INTEGRATIONSFÖRSÄKRING Målbilden = likartat försäkringsskydd som SF tecknat för sina spelare/ungdomar

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Gjensidiges Villahemförsäkring

Gjensidiges Villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger dig trygghet och ro i sinnet när olyckan är framme. I försäkringen ingår bl.a. Assistans vid ID-stöld sersättning upp till 250 000 kr, ersättning även vid vårdnadstvist Reseskydd

Läs mer