Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap"

Transkript

1 Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

2 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet att teckna en förmånlig hemförsäkring. Hemförsäkringen ger ditt hem ett mycket bra skydd till en låg kostnad. Du behöver inte uppge något försäkringsbelopp och riskerar därmed inte att bli underförsäkrad. Det behövs bara en hemförsäkring per hushåll. Alla i ditt hushåll omfattas av försäkringen under förutsättning att de är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du. Med Det trygga boendet har vi skapat större trygghet för ditt boende. Och det oavsett om du bor i hyreslägenhet, bostadsrätt eller villa. Boende försäkring, Bygg- och hantverkarservice, Juridikservice, banktjänster, Bo kvarförsäkring och säkerhetsprodukter är en del av livet. Därför är de också viktiga delar av Det trygga boendet. Trygghet genom försäkringar och sparande är grunden för Folksams verksamhet. Vi ägs av våra kunder och det betyder att vårt överskott kommer dig som kund tillgodo. Vi ser också till att minska riskerna i livet genom forskning, miljöarbete och annat skadeförebyggande arbete.

3 3 Hemförsäkring Det här ingår i hemförsäkringen Egendomsskydd för lösöre Stöld och skadegörelse Brand, blixt med mera Läckage, översvämning Storm, hagel, snötryck Andra naturskador (lavin med mera) Skador orsakade av vilda djur Hushållsmaskiner Transport- och trafikskador Merutgifter och hyresbortfall Ansvar Rättsskydd Reseskydd Överfallsskydd Hemförsäkringen gäller hela familjen med obegränsat försäkringsbelopp Försäkringen gäller alla i familjen som är skrivna och bosatt på samma adress som du. Försäkringsbeloppet i bostaden är obegränsat vilket innebär att du inte riskerar att vara underförsäkrad. Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller försäkringen i hela världen under de första 45 dagarna. Vilken egendom är försäkrad Försäkringen gäller för lös egendom som är avsedd för privat bruk. Viss egendom är undantagen, till exempel bilar och båtar. Självrisker Grundsjälvrisken är kronor. Rättsskydd gäller med en självrisk på 20 procent av kostnaden, lägst kronor. Skadehändelser Här redogör vi för några av de vanligaste skadehändelserna som försäkringen gäller för. Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och till exempel i källar-, vindsförråd eller tvättstuga. Försäkringen gäller också för egendom som du har med dig utanför bostaden och för egendom som du förvarar på annan plats. Vissa begränsningar och aktsamhetskrav finns när det gäller stöldförsäkringen. Bland annat gäller speciella regler för egendom som är stöldbegärlig, till exempel kameror och mobiltelefoner samt för värdehandlingar, mynt, sedlar och frimärken. Sådan egendom ersätts inte vid exempelvis stöld ur biutrymmen till bostad.

4 4 Brand, blixt Skador genom brand, blixt, kortslutning med mera ersätts. Skada av sot från levande ljus eller skada genom sprängningsarbete ersätts inte. Läckage och översvämning Försäkringen gäller om din lösa egendom skadas på grund av läckage från till exempel ledningssystem för vatten, värme eller avlopp. Vissa undantag finns. Hushållsmaskiner Om till exempel kyl, frys eller tvättmaskin går sönder kan du få ersättning. Skadas tvätten eller maten på grund av fel på hushållsmaskinen får du ersättning, dock inte för mat i kylskåp. Reseskydd I din hemförsäkring ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar i hela världen. Förutom att reseförsäkringen gäller för stöld och vissa andra skador på ditt resgods gäller den också för läkar- och sjukhusvård, mediciner med mera om du skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall under resan. Även ansvars-, överfalls- och rättsskyddet följer med dig på resan. Om du ska resa under längre tid än 45 dagar kan du före avresan förlänga reseskyddet genom att teckna en separat reseförsäkring. Ansvar och rättsskydd Ansvarsförsäkringen gäller om du krävs på skadestånd för person- eller sakskada. Det finns dock begränsningar till exempel gäller inte ansvarsförsäkringen om du blir skadeståndsskyldig mot någon medförsäkrad. Rättsskyddsförsäkringen ger dig ersättning för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist som kan leda till rättegång. Det finns undantag och begränsningar, exempelvis för skilsmässotvister och tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar. Överfallsskydd Om du blir utsatt för överfall, till exempel misshandel eller vissa sexualbrott, kan du få viss ersättning för dina personskador. Ersättningen lämnas i form av överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Det finns vissa undantag i skyddet, till exempel om du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas eller om du skadas då du är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

5 5 Hur egendomen värderas Det är din ekonomiska förlust som ersätts. Hur denna beräknas framgår av försäkringsvillkoren. Vi ersätter inte affektionsvärdet. Lös egendom värderas med utgångspunkt från marknadsvärdet vid skadetillfället (vad det i allmän handel kostar att köpa likadan egendom i samma skick som den skadade). Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan värdeminskningen är långsammare för möbler och husgeråd. Högsta ersättningsbelopp i SEK Egendom på annan plats än i bostaden Cykel, stulen på annan plats än i bostaden eller dess biutrymmen Egendom förvarad i bil Tvätt i tvättstuga Kontanter Kontanter på resa med flera medförsäkrade Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar Brygga och uthus på annans mark Fast inredning som du äger och har bekostat Inglasad balkong Ansvarsförsäkring 5 miljoner Rättsskyddsförsäkring 3 prisbasbelopp* Överfallsskydd 1 miljon * Prisbasbeloppet 2007 är kronor. Efterskydd Försäkringen upphör om du lämnar den försäkrade gruppen. Du får då ett erbjudande om en individuell hemförsäkring. Skulle något inträffa efter det att du lämnat den försäkrade gruppen men innan du haft möjlighet att teckna annan försäkring gäller ändå hemförsäkringen, dock längst i en månad efter det att du lämnade gruppen. Bor du i villa eller radhus? Observera att hemförsäkringen gäller enbart för lösöret. Bor du i villa eller radhus måste du ha en särskild villaförsäkring. Har du redan villahemförsäkring bör den anpassas till din kollektiva hemförsäkring.

6 6 Tilläggsförsäkringar Vår hemförsäkring ger ett bra grundskydd. Men ibland kan det finnas situationer som kräver lite extra. Det kan vara att du äger något som inte täcks av den vanliga försäkringen, eller har något föremål som du är extra rädd om. Då bör du komplettera med någon av våra tilläggsförsäkringar. Alla tilläggsförsäkringar gäller med samma grundsjälvrisk som hemförsäkringen förutom Resklar, som är utan självrisk. Allrisk upp till kronor för lös egendom Allrisk gäller för skada genom plötslig och oförutsedd händelse som inte täcks av hemförsäkringen. Försäkringen gäller inom Norden och på resa i hela världen under resans första 45 dagar. Kontanter och djur omfattas inte. Vissa skadehändelser är undantagna, till exempel skador genom djur. Bostadsrättsförsäkring När du bor i bostadsrätt har du ett ansvar för lägenhetens inre underhåll. Bostadsrättsförsäkringen kan ersätta skador som du svarar för på grund av din underhållsskyldighet. Resklar avbeställningsskydd och ersättningsresa Resklar kan tecknas för samtliga försäkrade för ett obegränsat antal resor i hela världen. Den gäller under de första 45 dagarna av varje resa. Avbeställningsskyddet lämnar ersättning om du måste avbeställa resan på grund av till exempel olycksfall eller akut sjukdom. Vissa begränsningar finns. Ersättningsresa innebär att du, vid sjukdom och olycksfall under vissa förutsättningar, får kostnader för själva resan ersatta. Högsta ersättning per person och skadetillfälle är kronor. Allrisk special för enstaka föremål Allrisk special gäller i hela världen för skada genom plötslig och oförutsedd händelse. Du anger vilka föremål som ska omfattas och till vilka belopp.

7 7 Småbåt Mindre båtar (max 6x2 m, 15 hkr och/ eller 15 kvm segelyta) kan försäkras. I försäkringen ingår sjöskada, brand, uppläggnings- och transportskada, stöld, skadegörelse, ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Skog Om du äger en skogsfastighet som är mindre än 500 ha, kan du försäkra den genom tillägg. Försäkringen omfattar växande skog, skogsmark och skogsprodukter samt hägnader och broar. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring ingår också.

8 8 Det trygga boendet Med vår hemförsäkring får du tillgång till allt detta: Bygg- och hantverkarservice Juridikservice Bo kvar-försäkring Banktjänster Säkerhetsprodukter Dessutom för dig som bor i villa: Hantverkarjour Trygghetsavtal Bygg- och hantverkarservice Allt från goda råd till bättre priser Ska du renovera eller kanske måla och tapetsera? Då kommer du att få stor nytta av Folksams Bygg- och hantverkarservice som innehåller följande tre delar: Kostnadsfri rådgivning om materialval, metoder, bra miljöval och annat du bör tänka på innan du börjar att förverkliga dina planer. Folksampriser på byggmaterial, badrumsinredningar, färg, tapeter och mycket annat du kan behöva när du ska bygga om eller renovera. Hantverkare kan många gånger vara svåra att få tag i. Köper du ditt material hos våra samarbetspartners och inte vill göra jobbet själv, kan vi dessutom hjälpa dig att hitta en hantverkare. Vill du veta mer om Folksam Byggoch hantverkarservice är du välkommen till vår hemsida Du kan också ringa oss på telefon Tisdagar fredagar Juridikservice Familjejuridik till Folksampris För många är familjejuridiken ett svårt och känsligt område. Hur går jag tillväga? Vart vänder jag mig? Vad kostar det? Det är frågor som Folksams Juridikservice har svaret på. Familjejuridik kan handla om att skydda sig mot framtida tvister. Ett exempel är en separation efter ett samboförhållande. Familjejuridik handlar också om att formulera sig rätt när man vill sörja för barn och barnbarn genom testamente eller gåvobrev. Genom vår samarbetspartner Familjens jurist kan vi erbjuda dig kostnadsfri rådgivning via Internet. Dessutom Folksampris på personlig rådgivning och andra familjejuridiska tjänster.

9 9 Banktjänster Låna och spara till husbehov Ibland kan det behövas lite extra pengar för att renovera, inreda eller till någonting annat du plötsligt kan behöva. Med Folksamlånet kan du låna mellan och kronor utan säkerhet. Du kan även spara förmånligt med Folksam sparkonto. Folksamlånet och Folksam sparkonto är möjligt tack vare vårt samarbete med Ikanobanken. Bolån till låg ränta Du kan också låna till villa, bostadsrätt och fritidshus till väldigt förmånlig ränta. Att låna via oss är enkelt, billigt och tryggt. Även du som redan har lån genom en annan kreditgivare kan spara pengar på att lägga om dina lån genom Folksam. Kontakta oss, så hjälper vi dig. Säkerhetsprodukter Läs det här för säkerhets skull Att förebygga skador är ett bra sätt att öka tryggheten, inte minst för barnen i hemmet. Ofta kan man, med relativt enkla medel, förhindra stora skador. Oavsett om du behöver en enda brandvarnare eller ett mer omfattande larmsystem får du genom Det trygga boendet tillgång till bra och prisvärda lösningar. I vår katalog för säkerhet och skydd finner du både produkter och goda råd. Katalogen kan du beställa på vår hemsida eller via våra kontor. Det lönar sig att förebygga Du slipper grundsjälvrisken vid inbrott i bostaden om du installerat och använt godkända lås, säkerhetsdörr eller gallergrind. Detsamma gäller om du har ett godkänt aktiverat larm. Vilka lås och larm som är godkända får du veta av ditt närmaste Folksamkontor. Folksam Sparkapital Med Folksam Sparkapital får du ett enkelt och samlat sparande i försäkring, på kort och lång sikt. Du kan samla allt ditt sparande på ett ställe. Du erbjuds färdiga fondpaket för ditt sparande till premie- och avtalspensionen. Du får ett fördelaktigt privat pensionssparande. Och du kan enkelt målspara i försäkring utan kapitalvinstskatt med mycket låga avgifter. Allt i ett paket med de olika delarna riskmässigt anpassade till varandra och till ditt personliga behov. Enklare kan det inte bli.

10 10 Bo kvar-försäkring Livet måste gå vidare Det finns ett liv efter dig. Ett vardagsliv som måste fungera för din familj även om du plötsligt inte skulle finnas till hands. Pengar löser naturligtvis inte alla dina efterlevandes problem, men de kan ändå vara till ovärderlig hjälp för att få livet att gå vidare rent praktiskt. Vår Bo kvar-försäkring är en av marknadens mest prisvärda livförsäkringar och är ett bra komplement till individuella liv- och grupplivförsäkringar. Bo kvar-försäkringen hjälper till exempel din familj att bo kvar i ert gemensamma hem om du skulle avlida före 65 års ålder. För att teckna en Bo kvar-försäkring måste du vara under 55 år. Exempel: Försäkringsbelopp Premie 8 pbb = kr 73 kr/mån 15 pbb = kr 136 kr/mån Prisbasbeloppet (pbb) för 2007 är kronor. Försäkringsbeloppet är värdesäkrat och ökar varje år i takt med konsumentprisindex.

11 11 Allmän information För försäkringen gäller försäkringsavtalslagen. Adressen till Folksams huvudkontor är: Folksam, Stockholm. Förnyelse av försäkring Försäkringen förnyas automatiskt för ett år i taget om inte uppsägning har gjorts av dig som försäkringstagare eller av oss. Betala bekvämt Med Folksam autogiro delar du enkelt upp betalningen av dina försäkringar. Det kostar inget extra. Folksam Jour Vid akuta skadehändelser är det viktigt att snabbt få hjälp. Då ringer du Folksam Jour Allmänna reklamationsnämnden Nämnden prövar kostnadsfritt de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar. Domstol Du kan också få din tvist med Folksam prövad i tingsrätten. Vill du veta mer Den här broschyren ger en kort, översiktlig information om hemförsäkringen. Vid skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller. Villkoren kan du hämta på Du kan också kontakta närmaste Folksamkontor eller ringa vår kundservice , vardagar , lördagar och söndagar Om vi inte skulle komma överens Vänd dig till Folksam, i första hand till den som handlagt ditt ärende. Kundombudsmannen Folksam Om du inte är nöjd med Folksams slutliga beslut så kan du begära att Kundombudsmannen gör en opartisk bedömning av ditt ärende.

12 S Foto: Lena Koller/Johnér

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen Det trygga boendet, många värdefulla tjänster för hemmet och familjen En vanlig försäkring är bra för hemmet Det trygga boendet är också bra för alla som bor där Det trygga boendet är ett unikt skydd,

Läs mer

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring Med din Hemförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som ger dig ett skydd både för dina saker och för dig och dina familjemedlemmar. I Hemförsäkringen kan du få ersättning

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment?

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Hemförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder dig som medlem i Skattebetalarnas Förening trygga försäkringar till förmånliga priser och en bra service. I Hemförsäkringen får du ersättning om

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring WaterCircles Försäkringar är till för dig som vill välja ett miljösmart försäkringsalternativ. För oss är det viktigt att påverka framtidens miljö och styra utvecklingen mot ett hållbart

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Polisförbundets Studenthemförsäkring

Polisförbundets Studenthemförsäkring Polisförbundets Studenthemförsäkring Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2010. Hem och villa

Försäkringsvillkor 1 januari 2010. Hem och villa Försäkringsvillkor 1 januari 2010 Hem och villa Innehåll Översiktlig information....5 A Hemförsäkring...6 Var och för vem försäkringen gäller........... 6 Självrisker............................... 6

Läs mer