Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering."

Transkript

1 Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån att ni gör det det möjligt att köpa halva antalet lotter 100:-/mån. Vi tror att det blir flera som kommer att vara intresserade av lotterna Bengt-Erik Velander Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Bengt-Erik Velander , Distriktets yttrande Alla inkomster från försäljning av Trippelskrapslotter är viktiga för hela PRO både centralt, regionalt som lokalt. Motionärerna tar upp i sina motioner att det blir dyrt med att erbjuda prenumeration med 200 kronor i månaden. Detta i sin tur kan innebära att man avstår från att prenumerera. Kan man öka försäljningen med att erbjuda prenumeration på 100 kronor i månaden som motionärerna föreslår kommer det i sin tur innebära att vi får en ökning av prenumeranter. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 183 och 184

2 Motion nr 184 Ang. Trippelskrapet PRO Ljura - Norrköping, Östergötland ID515 Att prenumerera på Trippelskrapet är en stor kostnad, 8 lotter/månad för 200 :- kr, för många pensionärer. Nu ges ju också möjlighet för föreningarna att sälja prenumeration och vi märker då svårigheten tydligt. att utöka möjligheten att prenumerera på Trippelskrapet genom att kunna välja även 4 lotter/månad för 100:- Kr. att vid den prenumerationen konsekvensändras ersättningen till föreningarna till hälften. Inger Jackobsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Sylvia Magnusson Distriktets yttrande Alla inkomster från försäljning av Trippelskrapslotter är viktiga för hela PRO både centralt, regionalt som lokalt. Motionärerna tar upp i sina motioner att det blir dyrt med att erbjuda prenumeration med 200 kronor i månaden. Detta i sin tur kan innebära att man avstår från att prenumerera. Kan man öka försäljningen med att erbjuda prenumeration på 100 kronor i månaden som motionärerna föreslår kommer det i sin tur innebära att vi får en ökning av prenumeranter. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 183 och 184 Styrelsens utlåtande över motion nr 183 och 184 Möjlighet att prenumerera på lottpaket för 100 kronor Det är inte lönsamt för lotteriet att sälja en prenumeration med endast fyra lotter. Det innebär helt enkelt för stora kostnader i förhållande till intäkterna. Det kan finnas möjlighet för föreningarna att få sälja en prenumeration med sex lotter. Det är tveksamt om det är lönsamt. Försäljning av lottpaket med färre lotter medför även en stor risk i att befintliga prenumeranter väljer att prenumerera

3 på sex lotter istället för 8 lotter vilket skulle leda till ett stort intäktsbortfall. Föreningarnas ersättning skulle givetvis behöva justeras om detta blev möjligt. Styrelsen kommer att se över förutsättningarna för andra prenumerationspaket än i dag gällande, med hänsyn till ovan sagda. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 183, 184.

4 Motion nr 185 Marknadsföring trippelskraplotter PRO Myssjö-Oviken - Berg, Jämtlands län ID562 Varje PRO-förening har sedan i våras fått möjlighet att sälja prenumerationer på Trippelskraplotter till sina medlemmar. Detta är bra! Prenumeranten erbjuds samtidigt vissa rabatter. Men ungefär samtidigt som föreningarna får information om hur prenumerationer skall hanteras, skickar PRO Riks brev till en del av PROs medlemmar med erbjudande om prenumeration på lotter. Det av PRO Riks utskickade förslaget är mera förmånligt för medlemmen än vad den enskilda PRO-föreningen kan erbjuda! Vi upplever detta som illojal konkurrens. Våra möjligheter blir små, att som förening sälja prenumerationer och på så sätt förstärka föreningens intäkter. Genom att införa en "stödpoäng" kopplad till prenumerationer, skulle föreningens intäkter stärkas (jämför Svenska spel). att den enskilde PRO-föreningen ska ha samma förutsättningar att till medlemmen lämna rabatter lika de som PRO Riks ger att medlem, som prenumererar på lotter ska ha möjlighet att välja förening/föreningar, som den vill stödja, detta oavsett genom vilka organ prenumerationen sker. Ingmo Månsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Inger Breil Distriktets yttrande Motionen godkänns och överlämnas till höstmöte Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 185 Styrelsen vet inte vilket erbjudande det är som motionären har reagerat på. Anledningen till att föreningarna inte alltid kan erbjuda samma erbjudanden som riksorganisationen är att föreningarna vid försäljning erhåller provision om 250 kronor per prenumerant plus ytterligare 250 kronor om prenumeranten väljer autogiro. Totalkostnaden för lotteriet blir för hög, om det på detta tillkommer höga rabatter. Alternativet är då att sänka provisionsnivåerna. Som prenumerant ska det gå att stödja en specifik förening. Detta är ej möjligt idag och skulle

5 kräva en stor IT-utveckling. Dessutom skulle det medföra omfattande administration och således ökade kostnader. Det går idag att stödja sin lokala förening genom köp av lotter/prenumerationer från föreningen. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 185.

6 Motion nr 186 Avser hanteringen av Trippelskapslotteriet PRO Oxie - Malmö, Skåne ID646 Riksorganisationen skickar ut ett antal Trippelskapslotter till föreningarna via PRO-distrikten. För försäljningen av dessa lotter får föreningarna ett självbehåll som avsevärt understiger den ersättning man får t.ex. vid försäljning av Sverigelotter. Utöver detta bedriver riksorganisationen en telefonförsäljning via något callcenter, som riktar sig direkt till medlemmarna, och på det sättet avsevärt försvårar föreningarnas försäljning av Trippelskrapslotter. Det erbjuds dessutom ett abonnemang som inte föreningarna kan erbjuda. Förfaringssättet vad gäller Trippelskrapet är för oss förvånande och svårhanterligt, så därför föreslår vi: att utskick av Trippelskrapslotter sker till föreningarna efter deras rekvisition. att Förbundet upphör med direktförsäljning av Trippelskrapslotter via callcenter. att PRO-distriktet antar motionen som sin egen och för den vidare till PRO-Riks årskongress 2015 att kongressen beslutar enligt motionens första och andra att-sats Malte Adolfsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Malte Adolfsson Distriktets yttrande Styrelsen för PRO Skåne har vid sammanträden och beslutat att avstyrka motionerna med följande kommentar: Motionerna är identiska och undertecknade av samma person, men inlämnade av tre olika föreningar. Vi har därför behandlat dem i klump. Trippelskapslotteriet är en viktig inkomstkälla för såväl förbundet som de enskilda föreningarna. Många föreningar baserar till stor del sin verksamhet på inkomster från lottförsäljning. Variationerna är förvisso stora mellan föreningarna. Men det är ställt utom tvivel att

7 Trippelskrapet är en inkomstkälla som betyder mycket för PRO nationellt och lokalt. Vi menar därför att det finns anledning att bibehålla lotteriet i huvudsak i sin nuvarande form. Vi kan instämma i motionens skepsis gentemot den direktförsäljning av Trippelskrapslotter som sker med stöd av ett s.k. callcenter. Många medlemmar har vittnat om hur besvärade de blir över att attackeras av oblyga, för att inte säga aggressiva, försäljare. I den delen menar vi att förbundet bör göra en omprövning av vilka metoder som skall tillämpas. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Samlat utlåtande över motion nr 186, 187 och 188

8 Motion nr 187 Avser hanteringen av Trippelskapslotteriet. PRO Lomma - Lomma, Skåne ID648 Riksorganisationen skickar ut ett antal Trippelskapslotter till föreningarna via PRO-distrikten. För försäljningen av dessa lotter får föreningarna ett självbehåll som avsevärt understiger den ersättning man får t.ex. vid försäljning av Sverigelotter. Utöver detta bedriver riksorganisationen en telefonförsäljning via något callcenter, som riktar sig direkt till medlemmarna, och på det sättet avsevärt försvårar föreningarnas försäljning av Trippelskrapslotter. Det erbjuds dessutom ett abonnemang som inte föreningarna kan erbjuda. Förfaringssättet vad gäller Trippelskrapet är för oss förvånande och svårhanterligt, så därför föreslår vi: att utskick av Trippelskrapslotter sker till föreningarna efter deras rekvisition. att Förbundet upphör med direktförsäljning av Trippelskrapslotter via callcenter. att PRO-distriktet antar motionen som sin egen och för den vidare till PRO-Riks årskongress 2015 att kongressen beslutar enligt motionens första och andra att-sats Göran Folkell Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Malte Adolfsson Distriktets yttrande Styrelsen för PRO Skåne har vid sammanträden och beslutat att avstyrka motionerna med följande kommentar: Motionerna är identiska och undertecknade av samma person, men inlämnade av tre olika föreningar. Vi har därför behandlat dem i klump. Trippelskapslotteriet är en viktig inkomstkälla för såväl förbundet som de enskilda föreningarna. Många föreningar baserar till stor del sin verksamhet på inkomster från lottförsäljning. Variationerna är förvisso stora mellan föreningarna. Men det är ställt utom tvivel att

9 Trippelskrapet är en inkomstkälla som betyder mycket för PRO nationellt och lokalt. Vi menar därför att det finns anledning att bibehålla lotteriet i huvudsak i sin nuvarande form. Vi kan instämma i motionens skepsis gentemot den direktförsäljning av Trippelskrapslotter som sker med stöd av ett s.k. callcenter. Många medlemmar har vittnat om hur besvärade de blir över att attackeras av oblyga, för att inte säga aggressiva, försäljare. I den delen menar vi att förbundet bör göra en omprövning av vilka metoder som skall tillämpas. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Samlat utlåtande över motion nr 186, 187 och 188

10 Motion nr 188 Avser hanteringen av Trippelskapslotteriet. PRO Åkarp - Burlöv, Skåne ID649 Riksorganisationen skickar ut ett antal Trippelskapslotter till föreningarna via PRO-distrikten. För försäljningen av dessa lotter får föreningarna ett självbehåll som avsevärt understiger den ersättning man får t.ex. vid försäljning av Sverigelotter. Utöver detta bedriver riksorganisationen en telefonförsäljning via något callcenter, som riktar sig direkt till medlemmarna, och på det sättet avsevärt försvårar föreningarnas försäljning av Trippelskrapslotter. Det erbjuds dessutom ett abonnemang som inte föreningarna kan erbjuda. Förfaringssättet vad gäller Trippelskrapet är för oss förvånande och svårhanterligt, så därför föreslår vi: att utskick av Trippelskrapslotter sker till föreningarna efter deras rekvisition. att Förbundet upphör med direktförsäljning av Trippelskrapslotter via callcenter. att PRO-distriktet antar motionen som sin egen och för den vidare till PRO-Riks årskongress 2015 att kongressen beslutar enligt motionens första och andra att-sats Jan Hansson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Malte Adolfsson Distriktets yttrande Styrelsen för PRO Skåne har vid sammanträden och beslutat att avstyrka motionerna med följande kommentar: Motionerna är identiska och undertecknade av samma person, men inlämnade av tre olika föreningar. Vi har därför behandlat dem i klump. Trippelskapslotteriet är en viktig inkomstkälla för såväl förbundet som de enskilda föreningarna. Många föreningar baserar till stor del sin verksamhet på inkomster från lottförsäljning. Variationerna är förvisso stora mellan föreningarna. Men det är ställt utom tvivel att

11 Trippelskrapet är en inkomstkälla som betyder mycket för PRO nationellt och lokalt. Vi menar därför att det finns anledning att bibehålla lotteriet i huvudsak i sin nuvarande form. Vi kan instämma i motionens skepsis gentemot den direktförsäljning av Trippelskrapslotter som sker med stöd av ett s.k. callcenter. Många medlemmar har vittnat om hur besvärade de blir över att attackeras av oblyga, för att inte säga aggressiva, försäljare. I den delen menar vi att förbundet bör göra en omprövning av vilka metoder som skall tillämpas. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Samlat utlåtande över motion nr 186, 187 och 188 Styrelsens utlåtande över motion nr 186, 187 och 188 Detta skulle innebära omfattande administration för lotteriet. Det skulle innebära att Trippelskrapets organisation skulle ansvara för kontakten med över 1000 föreningar att jämföra med dagens kontakt med de 26 distrikten. Med andra ord en avsevärd skillnad i administration som inte går att hantera utan kraftigt ökade kostnader för lotteriet och därmed lägre överskott till PRO och dess föreningar. Idag är det en halvtidstjänst som arbetar med administration kring Trippelskrapet. Det skulle krävas flera heltidstjänster för att sköta lotthanteringen enligt förslaget. Distriktens kontakt med och kunskap om sina föreningar är viktig när det gäller försäljningen av Trippelskrapet. Den andra att-satsen handlar om ca 5-7 miljoner för PROs riksorganisation. Innan vi startade med prenumeration var överskottet från lotteriet ca 2 miljoner till PROs riksorganisation. Dessutom är det svårt att förstå att ca prenumeranter, ca 4 % av PROs medlemmar avsevärt försvårar föreningarnas försäljning. Det borde inte vara så många prenumeranter per förening omsatte Trippelskrapet 9,5 miljoner kronor. Trippelskrapet lanserades på prenumeration och året därpå introducerades lotterna till försäljning i butik hade lotteriet en omsättning på 65 miljoner kronor. Telemarketingförsäljningen är en avgörande anledningen till den snabba tillväxten. Det är dessutom en väldigt kostnadseffektiv försäljningskanal. Det är inte rimligt att tro att vi kan bibehålla eller förbättra resultatet utan någon TM-försäljning. PRO:s riksorganisation har för 2014 att fått cirka 6 miljoner kronor i överskott från lotteriet. Under denna period har även organisationsförsäljningen ökat. Mellan 2011 och 2014 har föreningarnas och distriktens provision ökat med en halv miljon kronor. Det finns tydliga synergieffekter mellan prenumerationsförsäljning, ombudsförsäljning och organisationsförsäljning och en stark försäljning i en kanal lyfter försäljningen i övriga kanaler. Det sker en kontinuerlig uppföljning av den TM-byrå som anlitas för Trippelskrapets prenumerationer. Under 2014 resulterade det i att vi bytte TM-byrå. Dessutom har vi tydliggjort att de som går på PROs aktiviteter köper sina lotter där, men den större del av medlemmarna, som aldrig kommer i kontakt med föreningarnas försäljning, är de som bör prenumerera. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 186, 187, 188.

12 Motion nr 189 PRO Trippelskrapet Örebro län ID694 PRO:s lotteri, Trippelskrapet, ger idag föreningarna 7 kronor per såld lott och distrikten 2 kronor. Från hösten 2014 kan föreningarna sälja prenumerationer på Trippelskrapet och få en ersättning på 250 kronor för varje såld prenumeration, och ytterligare 250 kronor när kunden ansluter sig till autogiro direkt. En prenumeration gäller en längre tid. Försäljningen genom organisationen behöver ytterligare stimuleras. I jämförelse med andra lotterier ger PRO Trippelskrapet låg ersättning. att återbäringen till föreningarna höjs till 40%, 10 kronor, per såld lott och till distrikten med 12%, 3 kronor. att ersättningen vid ny prenumerant betalas ut med 250 kronor år 1 och år 2. Distriktsstyrelsen Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ann-Christine Lahti Styrelsens utlåtande över motion nummer 189 Fördelningen av inkomsterna från Trippelskrapet är alltid en svår fråga. Styrelsen vill ändå påpeka att provisionen idag är 9 kr/lott. 7 kr till föreningen och 2 kr till distriktet. Ersättningen till föreningarna för rekrytering av prenumeranter kan inte överstiga 500 kronor. Det är inte ekonomisk hållbart för lotteriet. Föreningarna får redan idag en extra ersättning (250 kronor) om prenumeranten tecknar autogiro. Det går av ekonomiska skäl inte att ha flera former av lojalitetsersättning. Dagens autogiro-baserade ersättning är administrativt mycket enklare och ger dessutom föreningen pengar direkt utan krav på att prenumeranten faktiskt stannar ett år eller längre. En ersättning som utbetalas enligt förslaget i motionen skulle innebära ökade kostnader för IT och administration. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 189.

13 Motion nr 190 Trippelskrapet Östergötland ID703 Detta är en gemensam motion från PRO Östergötland och PRO Kalmar län. Vårt eget lotteri Trippelskrapet har kommit att bli en allt viktigare inkomstkälla för hela organisationen. Ett problem som finns är att lotteriet administreras på olika sätt runt om i landet. Det vore önskvärt att det fanns en mall att följa när det gäller administrationen på distriktsnivå. Om en sådan funnes så skulle vi kunna hjälpa varandra över landet. Underlag till gemensam statistik skulle också förenklas. För att förenkla administrationen av lotteriet på distriktsnivå bör riksorganisationen ge trippelskrapet i uppdrag att se till att utrusta samtliga distriktskanslier med scanner för mottagna vinstlotter. Detta skulle medföra besparingar på portosidan samt genera en tydligare kontroll över vårt eget lotteri. att besluta om införande av gemensamma administrationsrutiner för lotteriet. att köpa in av scanners till samtliga distriktskanslier Curt Karlsson/ordförande Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske Samlat utlåtande över motion nr 190 och 191

14 Motion nr 191 Trippelskrapet Kalmar län ID720 Detta är en gemensam motion från PRO Kalmar län och PRO Östergötland. Vårt eget lotteri Trippelskrapet har kommit att bli en allt viktigare inkomstkälla för hela organisationen. Ett problem som finns är att lotteriet administreras på olika sätt runt om i landet. Det vore önskvärt att det fanns en mall att följa när det gäller administrationen på distriktsnivå. Om en sådan funnes så skulle vi kunna hjälpa varandra över landet. Underlag till gemensam statistik skulle också förenklas. För att förenkla administrationen av lotteriet på distriktsnivå bör riksorganisationen ge trippelskrapet i uppdrag att se till att utrusta samtliga distriktskanslier med scanner för mottagna vinstlotter. Detta skulle medföra besparingar på portosidan samt genera en tydligare kontroll över vårt eget lotteri. att Besluta om införande av gemensamma administrationsrutiner för lotteriet. Samt inköp av scanners till samtliga distriktskanslier Distriktsstyrelsen PRO Kalmar län Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Anders Persson Samlat utlåtande över motion nr 190 och 191 Styrelsens utlåtande över motion nr 190 och 191 Styrelsen ser positivt på att vi i framtiden ska kunna ha en gemensam administration för distriktens redovisning av Trippelskrapsförsäljningen. Låt styrelsen få utreda vad som är möjligt och vad som är ekonomiskt försvarbart när och hur vi kan effektivisera administrationen kring Trippelskrapet. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 190, 191 besvarad.

15 Motion nr 192 Trippelskrapet Skåne ID742 När Seniorlotteriet infördes var motivet att överskottet skulle subventionera medlemmarnas studier vid Folkhögskolan i Gysinge. Denna regel har sedan dess inte ändrats. Enligt erhållen redovisning har subventionerna till folkhögskolan legat på oförändrad nivå sedan sekelskiftet, medan överskottet i lotteriet har ökat kraftigt. att föreningarnas provision för varje försåld trippelskraplott ökas från nuvarande 7 kr till 9 kr. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Styrelsens utlåtande över motion nummer 192 Styrelsen har svårt att se sambandet mellan motionens text och motionens att-sats. Som styrelsen skriver i ett annat motionssvar är fördelningen av inkomsterna från Trippelskrapet alltid en svår fråga. Styrelsen vill ändå påpeka att provisionen idag är 9 kr/lott. 7 kr till föreningen och 2 kr till distriktet. Under 2014 har ytterligare en provisionsform införts. Vid rekrytering av prenumeranter kan föreningarna erhålla 250 kr. Föreningarna får extra ersättning, 250 kr, om prenumeranten dessutom tecknar autogiro. Tack vare goda överskott i Trippelskrapet 2012 och 2013 har styrelsen utanordnat extra anslag till PRO distrikten 2013 och Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 192.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer