Motioner och motionssvar. Stadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och motionssvar. Stadgar"

Transkript

1 Motioner och motionssvar Stadgar

2

3 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till på så sätt att det är mycket lättare att rösta på valberedningens förslag än något annat; för att rösta på valberedningens förslag sätter man ett stort kryss och för att rösta på något eget måste man dra ett streck över varje namn man inte vill se på posten. Detta är en odemokratisk process som förminskar de övriga medlemmarnas inflytande och ger valberedningen en oerhörd makt över vem som blir vald. Vi värdesätter systemet med valberedningar och kamrater som pratat med alla kandidater högt, men valberedningarnas förslag övergår ofta från att vara just förslag till att vara det man röstar på. Helt enkelt därför att det är det fysiskt enklaste alternativet. Man bör också tänka på att många som deltar i en konferens eller kongress gör det för första gången, vi är trots allt ett ungdomsförbund. Valberedningen ska föreslå kandidater, inte välja åt oss. Vi yrkar Att i stadgarna, moment, efter meningen som slutar med valberedningen föreslår. läggs till: Valberedningens förslag till ledamöter samt suppleanter ska enbart redovisas muntligt. Att i stadgarna efter moment infogas ett nytt moment, som alltså blir moment varefter följande moments nummer på förhöjs med, med texten: Inget förslag får vara lättare att rösta på än något annat. Leo Boonstra, Ung Vänster Hägersten- Skärholmen, Olof Bard, Ung Vänster Östermalm- Lidingö-Waxholm Stadgekommitténs svar motion S: Motionärerna menar att dagens process med valberedningar är odemokratiska. Stadgekommittén menar tvärtom att det med motionärernas förslag blir mer odemokratiskt av en rad anledningar. Till att börja med har valberedningar en särskild ställning i relation till övriga medlemmar när det gäller att lägga förslag inför val. Valberedningarna har under ett år eller en kongressperiod till uppdrag att genomföra sitt arbete, inte bara precis innan årsmöte/kongress. Valberedningar har dessutom blivit valda på föregående årsmöte/kongress och därmed fått medlemmarnas mandat att göra det de gör. Valberedningen lägger dessutom ett förslag på ett kollektiv, en styrelse i sin helhet, och det är viktigt att kunna se den framför sig när man röstar. Tidigare kongresser har det framförts kritik mot att valberedningens förslag kommit ut sent. Att då som motionärerna föreslår förbjuda att valberedningens förslag finns nedskrivet vore högst problematiskt. Man måste tänka på att stadgarna gäller för all Ung Vänsters verksamhet i hela landet, att då särskilja mellan vad som enligt stadgarnas får sägas och skrivas vore väldigt dåligt. Angående motionärernas andra att-sats är det en fråga för mötespresidierna och den arbetsordning man beslutar om, inte våra stadgar. Att avslå motionen

4 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Year of Hell ( ) Ibland dör ett distrikt ut, så är det bara. Att sedan försöka starta upp det igen, från scratch, är ett rent helvete. Det är nog svårt att få ihop en distriktsstyrelse om distriktet bara har en klubb, tänk då hur jobbigt det är om inte ens klubbverksamheten fungerar särskilt bra. Kravet på fem ledamöter i distriktsstyrelsen kan därför inte alltid uppfyllas, i alla fall inte om man ska följa kvoteringsstadgan. Det måste bli lättare att samla ihop en distriktsstyrelse. Jag yrkar Att raden minst fyra ledamöter till distriktsstyrelsen under Moment i stadgarna ändras till minst två ledamöter till distriktsstyrelsen. David Jonsson, Ung Vänster Kalmarsund Stadgekommitténs svar motion S: Att distrikt saknar både klubbar och distriktsstyrelse förekommer precis som motionären skriver i vissa fall. Det är då en process att få igång både klubb och distriktsverksamhet igen. Men att utifrån svårigheten i att göra detta genomföra en stadgeförändring vad gäller distriktsstyrelsen storlek tycker vi vore olyckligt. I våra stadgar så fastslår vi också att lägre instans i förbundet är underställd beslut fattad av högre instans. Distriktsstyrelsens funktion är dels att fungera som länk mellan förbundsstyrelse och klubb och därigenom se till att de beslut som fattas på förbundsnivå så småningom genomförs på klubbnivå. Det är av den anledningen, att distriktsstyrelsen är ställd över klubbnivå och har befogenhet att fatta beslut som rör alla eventuella befintliga klubbar i distriktet orimligt att jämställa ett distrikt med en klubb. En distriktsstyrelse har förutom detta som uppgift att anordna verksamhet i hela distriktet, arbeta med att fler klubbar startar och stötta de redan befintliga, oavsett om man är ett väldigt litet distrikt så är det svårt att ta sig an denna uppgift om man är få ledamöter. Även utav denna anledning tycker vi att det är viktigt att skrivningen om att man behöver välja minst fem ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen kvarstår. Att avslå motion S Förbundsstyrelsens kommentar S: Förbundsstyrelsen håller med stadgekommittén och tycker att man i sitt svar gör många poänger. Att en distriktsstyrelse behöver bestå av minst fem personer är viktigt inte minst därför att dess roll och uppgifter kräver mycket av dem som sitter, och de ska ha möjlighet att fatta viktiga beslut på demokratiska grunder. En distriktsstyrelse ska representera alla medlemmar inom distriktet, och bör därför bestå av fler än tre personer. Förbundsstyrelsen vill dock argumentera även utifrån hur vi ser på våra stadgar. Att det i extremfall förekommer att distrikt behöver börja på nytt och inför sin årskonferens står utan fungerande klubbverksamhet, innebär inte att vi bör anpassa stadgan till den typen av undantag. Det finns gott om exempel på distriktsstyrelser som framgångsrikt byggt upp sitt distrikt på såväl klubb- som distriktsnivå med väldigt fattiga förutsättningar. Att minska antalet ledamöter i en distriktsstyrelse till tre är inte bara odemokratiskt, det är också att sänka ribban. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen: Att bifalla stadgekommittén

5 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Låt rikstingen anta det som rikstingen behandlar (, 0) I dagsläget är det inte rikstingens ombud som är de som antar de dokument och program som rikstingen behandlar utan det slutgiltiga beslutet om att anta dessa ligger hos förbundsstyrelsen. När hundratalet kamrater samlats och gått igenom dokumenten och dess motioner, som baseras på månader av förberedelser, har vi svårt att se varför de inte också ska få lägga det avgörande beslutet kring dessa. Ett argument som förts fram är att kongressen skulle få mindre status om rikstinget blir beslutande. Vi håller inte med. De kamrater som skriver motioner inför rikstinget eller går upp i talarstolen kommer inte få mindre förtroende för kongressen om ändringarna görs, för vad som kan behandlas skiljer sig mellan de två instanserna. Rikstinget antar inte principprogram och dylikt, vilket framgår i den nuvarande skrivningen i 0 moment. Där framgår att den organisatoriska och teoretiska grunden genom stadgar och principprogram läggs på kongressen, och enbart där. Vi yrkar Att ändra moment så att första punkten lyder: - anta politiska uttalanden, plattformar och program, Att i moment stryka andra punkten Att i 0 moment efter kongressen lägga till, rikstinget Att i 0 moment stryka antingen samt behandling på rikstinget eller Samuel Scherman, Ung Vänster Norrort, Nora Forsmark, Ung Vänster Västra Södermalm Stadgekommitténs svar motion S: Motionärerna vill att de dokument och program som idag behandlas på rikstinget också ska antas av ombuden där, istället för att antas efteråt av förbundsstyrelsen. Kongressen är Ung Vänsters högsta beslutande organ ( ) där principprogram och verksamhetsplan antas och en förbundsstyrelse väljs för att leda förbundet mellan kongresserna. Rikstinget ligger mellan dessa kongresser och har en annan funktion. Om ett rikstingsbehandlat program/dokument går emot gällande kongressbeslut kan det inte antas, och som ledande instans mellan kongresserna är det upp till förbundsstyrelsen att se till att kongressens beslut följs. I de allra flesta fall (kanske alla?) antas programmen/dokumenten rakt av efter Rikstingets behandling, vilket visar på att kongress och riksting går i samma takt. Det är ett bra tecken och inte en anledning till att göra rikstinget beslutande och likställd kongressen i det avseendet. Att avslå motion S

6 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer 0 0 S - Konsekvent språk! ( ) Rätt ska vara rätt! Antingen har vi en benämning eller så har vi en annan. Våra stadgar ska vara konsekventa och innehålla korrekta termer. Ombudsman är en arbetstitel, och vi tycker det är onödigt med semantik som dessutom är inkonsekvent. Vi yrkar Att under moment stryka "/kvinnor". Tove Kättström, Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Waxholm, Yrsa Rasmussen, Ung Vänster Botkyrka, Ella Coogan, Moremi Agbaje, Ung Vänster Västra Södermalm, Joella Berg, Ung Vänster Kungsholmen, Linnéa Lööf, Ung Vänster Södertälje, Petra Grahn, Ung Vänster Hässelby-Vällingby, Dina Viksten Abrahamson, Ung Vänster Hägersten- Skärholmen, Nora Cederin, Ung Vänster Järfälla, Ellen Greider, Ung Vänster Söder om Söder, Clara Strandros Berdén, Ung Vänster Haninge, Mirna Pazo Bohto, Ung Vänster Norrköping, Amanda Möllenhoff, Ung Vänster Hässelby-Vällingby, Julia Lindblom, Ung Vänster Akalla- Husby- Kista Stadgekommitténs svar motion S: Vi kan inte annat än hålla med motionärerna om att stadgan ska ha ett konsekvent språkbruk och att vi bör använda oss av gängse terminologi. Att bifalla motion S

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer