Startlån och bosparande motiv, möjliga system och effekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Startlån och bosparande motiv, möjliga system och effekter"

Transkript

1 Startlån och bosparande motiv, möjliga system och effekter Sveriges Byggindustrier och Bofrämjandet Rapport

2 Sammanfattning Antalet unga vuxna i storstadsregionerna har vuxit de senaste decennierna samtidigt som bostadsbyggandet varit lågt Sedan det tidigare bostadsfinansieringssystemet avvecklades domineras nyproduktionen av bostads- och äganderätter eftersom nyproducerade hyresrätter blivit en relativt dyr boendeform Ett ökat antal unga vuxna och ett lågt utbud av äldre, billigare, hyresbostäder har inneburit att andelen unga vuxna som kunnat etablera sig i hyresrätt fallit kraftigt i storstadsregionerna. Och de har inte kunnat kompensera fallet genom att öka etableringen i bostadsrätt i samma utsträckning I praktiken har bostadsmarknaderna i tillväxtregionerna försett unga med dubbla lås: de har inte tillräcklig kötid för att få en äldre, billigare, hyresrätt och nyproduktionen är ofta dyr. Samtidigt har de normalt litet sparkapital vilket stänger dem ute från den stora marknaden för ägda bostäder, främst bostadsrätter. Men trots att unga vuxnas inkomster inte ökat i samma takt som äldre hushålls intäkter har många unga vuxna relativt god betalningsförmåga. Många klarar boendeutgifter på minst kr/månad. Med en sådan månadsutgift skulle det vara möjligt att klara boendekostnaderna för en liten bostadsrätt till relativt höga priser om man hade tillgång till eget kapital eller lättillgänglig toppfinansiering. Mycket talar för att Sverige står inför ett vägval vad gäller den sociala bostadspolitiken. Man kan fortsätta med utbudssubventioner som framförallt riktas till nyproduktion av hyresbostäder. Men internationella erfarenheter visar att det finns alternativ. Ett tydligt alternativ är att öppna marknaden för ägda bostäder, dvs nästan 70 procent av alla bostäder som finns, också för unga hushåll. En sådan politik bygger på två grundstenar: 1. Statligt gynnat bosparande 2. Statliga startlån Genom att underlätta bosparande kan unga snabbare bygga upp en egen kapitalinsats för ett första bostadsförvärv. Med ett startlån kan bristen på eget kapital överbryggas under en period med endast räntebetalningar till gynnsamma villkor. Ett sådant startlån ersätter det egna kapitalet och sänker boendeutgiften väsentligt. Detta öppnar möjligheterna för unga vuxna att vara med och konkurrera om hela utbudet av små bostadsrätter med olika pris och kvaliteter i övrigt. Detta ger mycket konkurrenskraftiga boendeutgifter för unga, särskilt jämfört med kostnaden för att bo i en nyproducerad hyresrätt, vilket ofta är alternativet. 2

3 Sverige skulle kunna införa ett system som liknar det norska systemet, Boligspar för ungdom (BSU). I Norge är detta system mycket populärt bland unga som har ett betydande sparbelopp i systemet. Översatt till svenska förhållanden skulle ett sådant system innebära att sparandet sker från det år en person fyller 18 år till det år han eller hon fyller 36 år. Och att sparandet skulle kunna vara avdragsgillt med upp till ett halvt inkomstbasbelopp per år. Avdraget kan uppgå till 20 procent av sparandet vilket innebär att den som bosparar 1000 kronor får 200 kronor tillbaka i skatteavdrag mot annan skattepliktig inkomst. Dessutom ska den avkastning bosparandet genererar vara skattefritt. En undersökning från Novus visar att ett sådant system sannolikt skulle vara mycket populärt också i Sverige, mer än 80 procent av de tillfrågande ansåg att ett sådant system skulle vara bra eller mycket bra. De statsfinansiella kostnaderna kan skattas till ca 2 Mdr kr per år och utgår ifrån nuvarande regler. Därför räknas utebliven avkastningsskatt på sparkapitalet in i statens kostnader. Men det är en fiktiv kostnad eftersom sparkapitalet inte existerar idag. Unga personer sparar ju inte i den utsträckning de skulle göra om det fanns en bosparstimulans. I Norge finns sedan år 2003 också startlån som i praktiken är ett statligt topplån som i första hand vänder sig till förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Med ett startlån som toppfinansiering till förmånliga villkor kan sedan hushållen få ett bottenlån efter sedvanlig kreditprövning i en vanlig bank. Man måste således kunna göra troligt att man kan hantera sina löpande kostnader för lånet och bostaden, det är inte en form av sub-primelån. I ett svenskt system med startlån skulle bottenlån och startlån tillsammans kunna svara för max % av marknadsvärdet, dvs 5-10 % måste hushållet självt lägga in som eget kapital. Man skulle också kunna ha begränsningsregler som begränsar ett startlån till exempelvis maximalt 25 % av marknadsvärdet och med ett maxbelopp på för att begränsa statens åtaganden och skulduppbyggnad. Lånet skulle sedan kunna ges med amorteringsfrihet till 35 års ålder varefter lånet ska kunna amorteras på ca 30 år. Räntenivån kan precis som i studielånesystemet kunna kopplas till statens upplåningskostnader plus avgifter för administration och eventuella kreditförluster. På så vis blir systemet kostnadsneutralt för staten men unga hushåll får tillgång till en riktad kraftfull subvention av utgifter förenat med uppbyggnaden av eget kapital. 3

4 Innehåll Unga vuxnas etablering på den reguljära bostadsmarknaden ett växande problem Unga vuxnas inkomster och boendeutgifter Svensk bostadspolitik vid ett vägskäl En anpassning av verktyg till verkligheten Verktyg i andra länder Bosparande Startlån Efterfrågan och effekter Referenser 4

5 Procent Procent Antalet unga vuxna i storstadsregionerna växer 1,2 1 Årlig procentuell befolkningstillväxt för åldern år i landets lokala arbetsmarknader ,09 0,8 0,6 0,4 Årlig procentuell befolkningstillväxt för åldern år i landets lokala arbetsmarknader ,58 0,8 0,6 0,4 0,29 0,73 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0, , ,2 0-0, , ,2-1,4-1,6-1,8-1,53-1,03-0,4-0,25 Storleksklass (antal invånare) -2-2,2-1,93 Storleksklass (antal invånare) Källa: SCB och Evidens Källa: SCB och Evidens 5

6 Antal Systemskiftet: Nyproducerad hyresrätt är en dyr upplåtelseform utan omfattande subventioner Boendekostnad för hyresrätt och bostadsrätt Byggkostnad kr/kvm, Eget kapital 30 procent, Lån 70 procent. Låneränta 5 procent för hyresrätt 3,5 procent för bostadsrätt (30% skatteavdrag). Avkastningskrav på eget kapital hyresrätt 10 procent. Hushållets avkastningskrav på eget kapital = låneränta Färdigställda lägenheter i Stockholms län, fördelat på upplåtelseform Kostnad Boendekostnad hyresrätt, riskfri* kr/kvm/år Boendekostnad hyresrätt kr/kvm/år Boendekostnad bostadsrätt kr/kvm/år Kapitalkostnad Varav eget kapital Varav lånat kapital Drift och underhåll Total boendekostnad * Riskfri hyresrätt = krävdes inget eget kapital från investeraren, 100 procent lånefinansiering med statliga topplån till reducerad ränta Hyresrätt allmännyttan Bostadsrätt Hyresrätt Privat Äganderätt Källa: SCB och Evidens 6

7 Antal Antal Bostadsbyggandet riktar sig framförallt till hushåll som redan bor i en region nytillkomna invånare i tillväxtregioner normalt svagare Befolkningsökning för Stockholms län 2000 Flyttnetto efter ålder, genomsnitt för åren Befolkningsökning Inrikes flyttningsöverskott Flyttnetto Utrikes flyttningsöverskott -500 Göteborg Malmö Stockholm Ålder Källa: SCB och Evidens 7

8 Stockholm: Halverad etablering i hyresrätt kan inte kompenseras av ökad etablering i bostadsrätt 35 Andel åringar i olika boendeformer i Stockholm Källa: Hyresgästföreningen 2015 Hyresrätt Bostadsrätt Egna hem Andra hand Studentbostad Med kompisar Anhörig Hyr rum Annat 8

9 Procent Procent Samma mönster i Göteborg och Malmö: Etablering i HR minskar 45 Andel åringar i olika boendeformer i Göteborg 45 Andel åringar i olika boendeformer i Malmö-Lund Hyresrätt Bostadsrätt Egna hem Andra hand Studentbostad Med kompisar Hyresrätt Bostadsrätt Egna hem Andra hand Studentbostad Med kompisar Anhörig Hyr rum Annat År Anhörig Hyr rum Annat År Källa: Hyresgästföreningen

10 Procent Kötid Kapital Dubbla lås: Mer än hälften av det befintliga bostadsbeståndet i större tillväxtoch studieorter utgörs av ägda boendeformer 100% Bostadsbeståndets fördelning efter upplåtelseform 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stockholm Uppsala Linköping Lund Göteborg Örebro Umeå Luleå Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 10

11 Huvudpunkter: Unga vuxnas etablering på den reguljära bostadsmarknaden ett växande problem Antalet unga vuxna i storstadsregionerna har vuxit de senaste decennierna samtidigt som bostadsbyggandet varit lågt Sedan det tidigare bostadsfinansieringssystemet avvecklades domineras nyproduktionen av bostads- och äganderätter eftersom nyproducerade hyresrätter blivit en relativt dyr boendeform Ett ökat antal unga vuxna och ett lågt utbud av äldre, billigare, hyresbostäder har inneburit att andelen unga vuxna som kunnat etablera sig i hyresrätt fallit kraftigt i storstadsregionerna. Och de har inte kunnat kompensera fallet genom att öka etableringen i bostadsrätt i samma utsträckning I praktiken har bostadsmarknaderna i tillväxtregionerna försett unga med dubbla lås: de har inte tillräcklig kötid för att få en äldre, billigare, hyresrätt och nyproduktionen är ofta dyr. Samtidigt har de normalt litet sparkapital vilket stänger dem ute från den stora marknaden för ägda bostäder, främst bostadsrätter. 11

12 Innehåll Unga vuxnas etablering på den reguljära bostadsmarknaden ett växande problem Unga vuxnas inkomster och boendeutgifter Svensk bostadspolitik vid ett vägskäl En anpassning av verktyg till verkligheten Verktyg i andra länder Bosparande Startlån Efterfrågan och effekter Referenser 12

13 Kronor De ungas inkomster hänger inte med i utvecklingen tappar i konkurrensförmåga på bostadsmarknaden Diponibel inkomst per hushåll i riket Fasta priser % % % år år 31- År Källa: SCB, HEK 13

14 Svag inkomstutveckling innebär att fler unga hushåll behöver bostadsbidrag Andel med bostadsbidrag på den reguljära bostadsmarknaden Region år år 31- år år år 31- år år år 31- år år år 31- år Stockholm Göteborg Malmö Källa: SCB, HEK 14

15 Unga hushålls genomsnittliga boendeutgifter i dag är ca kr/månad (netto). Möjliggör i princip köp av bostadsrätt till relativt höga priser Bostadsutgifter i olika regioner år Brutto och nettoutgifter. Kr/ månad/ lägenhet. Hushåll på den reguljära bostadsmarknaden år år Andel hushåll med en vuxen Region Brutto Netto Brutto Netto år år Stockholm Göteborg Malmö Boendekostnader vid förvärv av bostadsrätter i olika prisklasser Storlek Pris (kr/kvm) Avgift till föreningen (kr/kvm/år) Boendekostnad per månad Källa: SCB, HEK 15

16 Högre kostnad för ungdomshushåll i Stockholms- och Malmöregionerna men realt oförändrad boendeutgift i Göteborg Nettobostadsutgift, dvs hyra minus bostadsbidrag 2013 och förändringen sedan Fasta priser. Kr/ mån/ lägenhet. Procentuell ökning sedan 2001 inom parentes Region Ålder år år 31- år Stockholm (+11,1) (+11,6) (+3,2) Göteborg (-1,9) (-1,9) (+8,0) Malmö (+42,6) (+21,0) (+15,4) Källa: SCB, HEK 16

17 De flesta unga vuxna klarar nuvarande boendeutgifter Klarar unga vuxna sina boendeutgifter åringar i storstadsregionerna och i riket år 2015 Stockholm Göteborg Malmö Riket Utan problem Nätt och jämt Inte så bra Mycket dåligt Summa Källa: Hyresgästföreningen Unga vuxnas boende

18 Men (äldre) data talar för att unga har litet sparkapital, vilket utestänger dem från den ägda delen av bostadsmarknaden. Finansiella tillgångar bland unga vuxna 2007 Region och ålder Stockholm Andel med tillgång (procent) 50% har tillgångar som är lägre än (kr) 80% har tillgångar som är lägre än (kr) år år Göteborg år år Malmö år år Källa: SCB, HEK 18

19 I Stockholm är bostadsrätt mest önskad boendeform, i övriga geografier är hyresrätten mest populär. Men stor grupp som vill, men inte kan, etablera sig i ägt boende Vilken boendeform passar bäst idag (år 2015), om du får välja fritt? åringar, andel i procent Stockholm Göteborg Malmö/Lund Riket Studentbostad 3 (5) 5 (9) 5 (11) 4 Hyresrätt 34 (16) 43 (27) 34 (27) 35 Bostadsrätt 36 (23) 26 (14) 16 (21) 15 Äganderätt 8 (2) 12 (3) 5 (0) 6 Annat Summa Inom parentes: andelen som faktiskt bor i en reguljär bostad inom respektive upplåtelseform, se bild nr 6 och 7. Hyresrätt den enskilt mest efterfrågade upplåtelseformen bland unga i Göteborg och Malmö, men samtidigt en relativt stor grupp unga vuxna som önskar bo i en ägd bostad Källa: Hyresgästföreningen Unga vuxnas boende

20 Huvudpunkter: Unga vuxnas inkomster och boendeutgifter Trots att unga vuxnas inkomster inte ökat i samma takt som äldre hushålls intäkter har många unga vuxna relativt god betalningsförmåga Många klarar boendeutgifter på minst kr/månad Även om hyresrätt är den mest efterfrågade boendeformen bland unga vuxna är det en mycket stor andel av unga vuxna som idag inte kan bo med bostads- eller äganderätt men som anser att ett ägt boende skulle passa dem bäst Med en månadsutgift mellan kr skulle det vara möjligt att klara boendekostnaderna för en liten bostadsrätt även med relativt höga priser om man hade tillgång till eget kapital eller lättillgänglig toppfinansiering 20

21 Innehåll Unga vuxnas etablering på den reguljära bostadsmarknaden ett växande problem Unga vuxnas inkomster och boendeutgifter Svensk bostadspolitik vid ett vägskäl En anpassning av verktyg till verkligheten Verktyg i andra länder Bosparande Startlån Efterfrågan och effekter Referenser 21

22 Ny social bostadspolitik? Alternativ 1: Hyresrätten som bas Uppenbar risk för uppdelning av hyresrättsboendet i ett mer exklusivt boende (nyproduktion och renoverade bostäder) och socialt boende (ej renoverade bostäder och modulbostäder?) På sikt: social housing? behovsprövning (risk för stigmatisering och låg social rörlighet) och betydande utbudssubventioner till producentledet Bostadsbidrag risk för långvarigt bidragsberoende 22

23 Ny social bostadspolitik? Alternativ 2: Det ägda boendet som bas Stöd till hushållen att bygga upp eget kapital inte stöd till producenterna Bosparande Startlån för att stötta unga, barnfamiljer, flyktingar och resurssvaga hushåll att bygga upp ett eget kapital Institutionellt stöd Bosparande för unga hushåll Startlån (statliga topplån) 23

24 Huvudpunkter: Svensk bostadspolitik vid ett vägskäl Mycket talar för att Sverige står inför ett vägval vad gäller den sociala bostadspolitiken. Man kan fortsätta med utbudssubventioner som framförallt riktas till nyproduktion av hyresbostäder. Men systemet blir relativt dyrt och subventionerna knappast träffsäkra. Internationella erfarenheter visar att det finns alternativ. De tar sikta på att underlätta sparande och underlätta inträde på marknaden för ägda bostäder Ett tydligt alternativ för en utvecklad svensk bostadspolitik är att öppna marknaden för ägda bostäder, dvs nästan 70 procent av alla bostäder som finns, också för unga hushåll. En sådan politik bygger på två grundstenar: 1. Statligt gynnat bosparande 2. Statliga startlån 24

25 Innehåll Unga vuxnas etablering på den reguljära bostadsmarknaden ett växande problem Unga vuxnas inkomster och boendeutgifter Svensk bostadspolitik vid ett vägskäl En anpassning av verktyg till verkligheten Verktyg i andra länder Bosparande Startlån Efterfrågan och effekter Referenser 25

26 Statligt subventionerat bosparande vanligt i andra länder Norge, Boligsparing for ungdom (BSU) BSU innebär att en betydande skattefördel ges för sparande av upp till kronor per år och totalt kronor innan 34 års ålder Upp till 20 procent av det sparade beloppet kan dras av från skatten under förutsättning att en beskattningsbar inkomst finns Totalt hade norska ungdomar 38 miljarder NOK sparade i BSU vid utgången av 2014 Finland, Bosparande och räntestöd Tyskland, Bausparkassen låg ränta på sparandet men låg ränta på lånet, statlig sparbonus Frankrike, Plan för bosparande och konto för bosparande, sparkrav men fördelaktig ränta 26

27 Den norska modellen social bostadspolitik genom ägande ger kapitalsvaga inträdesmöjlighet på bostadsmarknaden Norska ungdomar förfogar över 38 Mdr NOK Med 15 % insats av eget kapital kan detta belopp finansiera bostäder för 250 Mdr NOK (ca bostäder) 82 % av norrmännen äger sin bostad 60 % av hushållen mellan år äger och 98 % vill äga sin bostad Bostadsbyggandet i de nordiska länderna, årligt genomsnitt av påbörjade bostäder år per 1000 invånare i huvudstäderna och övriga landet Tre hörnstenar: Sparande Skattesystem Finansieringen Källa: Boverket 27

28 Bosparande: Förslag från TMF, Villaägarna, Riksbyggen och HSB 2014 Förslag till bosparande för unga Sparandet föreslås kunna ske från det år en person fyller 18 år till det år han eller hon fyller 36 år. Det ska vara avdragsgillt med upp till ett halvt inkomstbasbelopp per år (inkomstbasbeloppet för år 2014 var kronor). Avdraget ska uppgå till 20 procent av sparandet vilket innebär att den som bosparar 1000 kronor får 200 kronor tillbaka i skatteavdrag mot annan skattepliktig inkomst. Dessutom ska den avkastning bosparandet genererar vara skattefritt. Den som vill avbryta sitt sparande och använda pengarna till något annat än att köpa sin första bostad blir retroaktivt beskattad. Källa: TMF, HSB, Riksbyggen, Villaägarna, 2014, Sverige behöver ett bättre bosparande 28

29 Norge: Startlån framförallt till förstagångsköpare men andra kapitalsvaga gruppers andelar växer Startlån fördelade på brukargrupper (antal lån och andel) Antal lån 2013 Andel lån 2013 Antal lån 2014 Andel lån 2014 Förstagångsköpare Ekonomiskt utsatta Återetablerade Funktionshindrade Psykiatri Flyktingar Funktionshindrade barn Bostadslösa Mycket små kreditförluster De flesta som tar ett startlån flyttar från en hyresrätt till en egen ägd bostad. Tendensen att hushåll flyttar från en hyresrätt till ägt boende, uppfattas som mycket positivt och önskvärt eftersom de hyresbostäder som då blir lediga kan användas för att nyanlända flyktingar ska kunna få en bostad 29

30 Förslag till startlån Bottenlån och startlån till max % av marknadsvärdet, 5-10 % eget kapital Startlån maximalt 25 % av marknadsvärdet Maxbelopp på för att begränsa statens åtaganden och skulduppbyggnad Amorteringsfrihet till 35 år, sedan amortering 30 år Räntenivån kopplat till statens upplåningskostnader plus avgift Villkoret är att banken godkänner ett bottenlån om ca 70 procent, sedvanlig kreditprövning Konsumentkreditlagen kan behöva ändras för att möjliggöra utlåning till unga. Det är också möjligt att ställa krav på obligatorisk försäkring mot lånebetalningsrisker för bottenlånet Exempel boendeutgift: 1:a 30 kvm á kr/kvm kostar 1,2 MSEK Boendeutgift: 650 kr/kvm/år = kr/mån *0,02/12 = 500 kr/mån *0,02/12 = kr/mån Totalt kr/mån Nyproducerad HR kr/kvm/år = kr/mån 30

31 Boendekostnader och boendeutgifter vid förvärv av små bostadsrätter i olika prisklasser och räntenivåer Boendekostnad, kr/månad för 30 kvm Pris kr/kvm Ränta ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Boendeutgift, kr/månad för 30 kvm Pris kr/kvm Ränta ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

32 Med startlån blir unga vuxna betydligt mer konkurrenskraftiga på bostadsmarknaden och bor i normalfallet billigare i BR än i nyproducerad HR Boendekostnad och boendeutgift för bostadsrätter i olika prisklasser, 30 kvm, startlån. Kostnad per månad för bostaden* Pris (kr/kvm) Banklån Statligt lån Eget kapital Avgift Total månatlig kostnad för bostaden Total månatlig utgift för bostaden Total månatlig kostnad för nyproducerad hyresrätt Saknas Saknas Källa: Evidens * Låneränta 5 procent, full skattereduktion, 5 procents avkastning på eget kapital. 550 kronor per kvadratmeter och år i avgift till föreningen. Statligt topplån 3 procents ränta. 32

33 Huvudpunkter: En anpassning av verktyg till verkligheten Genom att underlätta bosparande kan unga snabbare bygga upp en egen kapitalinsats för ett första bostadsförvärv. Sverige skulle kunna införa ett system som liknar det norska systemet, Boligspar för ungdom (BSU). I Norge är detta system mycket populärt bland unga som har ett betydande sparbelopp i systemet. Översatt till svenska förhållanden skulle ett sådant system innebära att sparandet sker från det år en person fyller 18 år till det år han eller hon fyller 36 år. Och att sparandet skulle kunna vara avdragsgillt med upp till ett halvt inkomstbasbelopp per år. Avdraget kan uppgå till 20 procent av sparandet vilket innebär att den som bosparar 1000 kronor får 200 kronor tillbaka i skatteavdrag mot annan skattepliktig inkomst. Dessutom ska den avkastning bosparandet genererar vara skattefritt. Med införande av startlån kan bristen på eget kapital överbryggas under en period med endast räntebetalningar till gynnsamma villkor. Ett sådant startlån ersätter det egna kapitalet och sänker boendeutgiften väsentligt. I Norge finns sedan år 2003 också startlån som i praktiken är ett statligt topplån som i första hand vänder sig till förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Med ett svenskt system med startlån som toppfinansiering till förmånliga villkor kan hushållen få ett bottenlån efter sedvanlig kreditprövning i en vanlig bank. Man måste således kunna göra troligt att man kan hantera sina löpande kostnader för lånet och bostaden, det är inte en form av sub-primelån. I ett svenskt system med startlån skulle bottenlån och startlån tillsammans kunna svara för max % av marknadsvärdet, dvs 5-10 % måste hushållet självt lägga in som eget kapital. Man skulle också kunna ha begränsningsregler som begränsar ett startlån till exempelvis maximalt 25 % av marknadsvärdet och med ett maxbelopp på för att begränsa statens åtaganden och skulduppbyggnad. Lånet skulle sedan kunna ges med amorteringsfrihet till 35 års ålder varefter lånet ska kunna amorteras på ca 30 år. Räntenivån kan precis som i studielånesystemet kunna kopplat till statens upplåningskostnader plus avgifter för administration och eventuella kreditförluster. På så vis blir systemet kostnadsneutralt för staten men unga hushåll får tillgång till en riktad kraftfull subvention av utgifter förenat med uppbyggnaden av eget kapital Detta öppnar möjligheterna för unga vuxna att vara med och konkurrera om hela utbudet av små bostadsrätter med olika pris och kvaliteter i övrigt. Detta ger mycket konkurrenskraftiga boendeutgifter för unga, särskilt jämfört med kostnaden för att bo i en nyproducerad hyresrätt, vilket ofta är alternativet. 33

34 Innehåll Unga vuxnas etablering på den reguljära bostadsmarknaden ett växande problem Unga vuxnas inkomster och boendeutgifter Svensk bostadspolitik vid ett vägskäl En anpassning av verktyg till verkligheten Verktyg i andra länder Bosparande Startlån Efterfrågan och effekter Referenser 34

35 Novus: Bosparande en efterfrågad reform. Åtta av tio tycker norska formen av bosparande skulle vara bra att införa även i Sverige I Norge finns en etablerad form av subventionerat sparande, kallat Bosparande, som ska uppmuntra ekonomiskt svagare grupper (såsom unga vuxna) att spara till sitt eget boende. Denna sparandeform är särskilt avsedd för att man ska kunna spara ihop en kontantinsats till ett eget boende, såsom hus eller bostadsrätt. Sparandet ger rätt till skatteavdrag på inkomsten. Även föräldrar och mor- eller farföräldrar kan utnyttja denna sparform för att hjälpa barn/barnbarn med bosparande.. Om man skulle införa denna typ av bosparande även i Sverige, tycker du att det vore bra eller dåligt? Något fler äldre, är positiva till denna typ av bosparande (87%). Föräldrar och mor- farföräldrar är något mer positivt inställda till denna typ av bosparande (86% respektive 87%). Källa: Novus 35

36 De flesta avser spara upp till ca 500 kr/mån, men många unga vill spara mer Män svarar något oftare än kvinnor att de skulle spara 501 kr eller mer (33%). Även de yngre, år svarar oftare 501 kr eller mer (36%). De äldsta, år svarar istället oftare mindre belopp (-100 kr: 14%, kr: 37%). De svarar även oftare engångsbelopp (15%). Vi ser ett samband med ökat sparande ju högre hushållsinkomst man har. Boende i hyresrätt svarar oftare 501 kr eller mer (40%). 36

37 Antal Statens kostnad kan beräknas till ca 1 3 miljarder kr per år beroende på hur populärt bosparandet blir långt under den samhällsekonomiska kostnaden av för lågt bostadsbyggande Miljoner kronor Befolkning efter ålder Statens kostnad för bosparande för unga (18-36 år) vid procents deltagande och ett sparande som uppgår till 60 procent av maxbeloppet Ålder År Statens kostnad för bospar (10% av gruppen 18-36år väljer att spara 60% av maxbeloppet) Statens kostnad för bospar (20% av gruppen 18-36år väljer att spara 60% av maxbeloppet) Statens kostnad för bospar (30% av gruppen 18-36år väljer att spara 60% av maxbeloppet) 1 En enkel beräkning baserad på rapporten Regionalekonomiska konsekvenser av ett lågt bostadsbyggande i Stockholm från WSP Analys & Strategi på uppdrag av HSB Riksförbund och Riksbyggen. Beräkningar i rapporten ger en minskad sysselsättning om personer i dagbefolkning. Utgår vi ifrån den sammanräknade medelinkomsten för personer i riket 20 år- om ger det uteblivna skatter (inkomstskatt 30% och arbetsgivaravgift 31,42%) om 14,6 Miljarder per år 37

38 Statsfinansiella kostnader för skattegynnat bosparande enligt TMF m fl. Om systemet med bosparande införs från och med 2014 och 20 procent av personerna mellan år väljer att spara i genomsnitt 60 procent av det tillåtna beloppet blir den statsfinansiella kostnaden 1,6 miljarder det året. Därefter ökar den statsfinansiella kostnaden i takt med att nyttjandegraden ökar och att mer sparat kapital ackumuleras och får skattefri avkastning. I beräkningen ingår också antagandet att från om med det andra året börjar ett utflöde från det sparade kapitalet sparare köper sina bostäder. Detta utflöde antas vara 10 procent över tid. De statsfinansiella kostnaderna utgår ifrån nuvarande regler och därför räknas utebliven avkastningsskatt på sparkapitalet in i kostnaderna. I realiteten är det en fiktiv kostnad eftersom sparkapitalet inte existerar idag. Unga personer sparar ju inte i den utsträckning de skulle göra om det fanns en bosparstimulans. Stimulansen kommer enligt ovanstående antaganden uppgå till knappt 22 procent. I beräkningarna har det antagits att 100 procent av kapitalet kommer att användas till bostadsköp och inte beskattas retroaktivt. En enkel beräkning baserad på rapporten Regionalekonomiska konsekvenser av ett lågt bostadsbyggande i Stockholm från WSP Analys & Strategi på uppdrag av HSB Riksförbund och Riksbyggen ger en utebliven skatteintäkt om 14,6 miljarder kronor på grund av ett för lågt bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Beräkningar i rapporten ger en minskad sysselsättning om personer i dagbefolkning. Utgår vi ifrån den sammanräknade medelinkomsten för personer i riket 20 år- om ger det uteblivna skatter (inkomstskatt 30% och arbetsgivaravgift 31,42%) om 14,6 Miljarder per år. Även om denna beräkning kan ses som väl enkel då flera av dessa personer kanske kan sysselsättas i andra regioner ger det ändå en hänvisning om att det är stora summor på spel. Om hälften av de i dagbefolkningen inte finner sysselsättning uppgår den uteblivna skatteintäkten till 7,3 miljarder kronor. Effekter enligt TMF, Villaägarna, Riksbyggen och HSB 2014 Egna beräkningar 38

39 Novus: Också startlån är en efterfrågad möjlighet I Norge finns även en typ av lån som kallas Startlån, som är statliga topplån för att ekonomiskt svagare grupper ska kunna köpa sitt eget boende. Detta lån är avsett för att använda till den kontantinsats som krävs för att köpa ett boende. Denna typ av lån har villkor som är anpassade för ekonomiskt svagare grupper. Om man skulle införa denna typ av Startlån även i Sverige, tycker du att det vore bra eller dåligt? Yngre är inte lika positiva till förslaget, färre är positiva (64%) och fler är negativa (20%). Mest positiva till förslaget är de äldsta, år (84%). Boende i Norrland är något mer positiva till införa startlån, fyra av tio tycker det är mycket bra (40%). Totalt mer än fyra av fem positiva (83%). De som bor i villa/radhus svarar något oftare att denna typ av startlån är bra (81%). Även föräldrar samt mor- farföräldrar är mer positiva (81% respektive 86%). Källa: Novus 39

40 Startlån underlag för beräkning av effekter bostadsrätter i landet 2012 Omsättning 10 % ger utbud av per år Unga vuxna ca 25 % av hushållen innebär möjlighet att förvärva bostäder per år unga vuxna i landet i storstadsregionerna (en årskull) ska etablera sig varje år 30 % i bostadsrätt ger drygt % använder startlån: bostäder per år Genomsnittspris: 1,5 Mkr (ca kr/kvm för 40 kvm) ger en total volym om ca 23 Mdr kr 25 procent i topplån innebär en startlånevolym på 5-6 Mdr kr 40

41 Startlånen kan vara kostnadsneutrala för staten kreditförluster ersätts med avgift som läggs till räntan. Jämför med studielånen Kreditförluster i studiemedelssystemet ca 1,7 Mdr kr 2015 av en kreditstock på ca 202 mdr kr 1, dvs 0,8 procent För studielån sker dock ingen vanlig kreditprövning vilket skulle ge lägre kreditförluster för startlån Lånekostnaden skulle därmed kunna vara statens upplåningskostnader plus kostnader för administration och eventuell kreditförluster Kostnadsneutralt för staten Samhällsekonomiskt effektivt genom hög träffsäkerhet och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 1 31 december Källa: CSN 41

42 Huvudpunkter: Efterfrågan och effekter En undersökning från Novus visar att ett system med bosparande sannolikt skulle vara mycket populärt i Sverige, mer än 80 procent av de tillfrågande ansåg att ett sådant system skulle vara bra eller mycket bra. De statsfinansiella kostnaderna kan skattas till ca 2 Mdr kr per år och utgår ifrån nuvarande regler. Därför räknas utebliven avkastningsskatt på sparkapitalet in i statens kostnader. Men det är en fiktiv kostnad eftersom sparkapitalet inte existerar idag. Unga personer sparar ju inte i den utsträckning de skulle göra om det fanns en bosparstimulans. Också ett system med startlån möter bred uppslutning i undersökningen från Novus, knappt 75 procent tycker att ett sådant system är bra eller mycket bra. Ett system med startlån skulle kunna vara kostnadsneutralt för staten. Räntenivån kan precis som i studielånesystemet kunna kopplat till statens upplåningskostnader plus avgifter för administration och eventuella kreditförluster. På så vis blir systemet kostnadsneutralt för staten men unga hushåll får tillgång till en riktad kraftfull subvention av utgifter förenat med uppbyggnaden av eget kapital. Statens intäkter i form av bättre matchning på arbetsmarknaden som i sin tur ger högre sysselsättning, kan bli betydande som följd av bosparande och möjligheter för unga att ta ett startlån 42

43 Innehåll Unga vuxnas etablering på den reguljära bostadsmarknaden ett växande problem Unga vuxnas inkomster och boendeutgifter Svensk bostadspolitik vid ett vägskäl En anpassning av verktyg till verkligheten Verktyg i andra länder Bosparande Startlån Efterfrågan och effekter Referenser 43

44 Referenser BKN 2004, Egen härd (Tyréns Temaplan) Bofrämjandet 2009, En växande bostadsmarknad för unga (Evidens) TMF, HSB, Riksbyggen, Villaägarna, 2014, Sverige behöver ett bättre bosparande Hyresgästföreningen, fortlöpande Veidekke 2015, Fra eie til leie 44

45 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp av våra unika databaser och prognosmodeller. Genom att översätta den makroekonomiska utvecklingen, villkoren på lokala marknader och kunders värderingar till konkreta bedömningar av framtida priser, hyror, vakanser eller andra tydliga beslutskriterier skapar vi ett försprång för våra kunder. Evidens blw AB Sibyllegatan 30, 2 tr Stockholm Tfn växel:

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26 Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 216 4 26 SKL 216-4-26 1 Innehåll Vad bestämmer bostadsefterfrågan i olika kommuner? Varför varierar bostadsbyggandet

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Information i samband med Extra föreningsstämma i Föreningen Bosparande i Riksbyggen 2016-04-28

Information i samband med Extra föreningsstämma i Föreningen Bosparande i Riksbyggen 2016-04-28 Information i samband med Extra föreningsstämma i Föreningen Bosparande i Riksbyggen 2016-04-28 Program vid mötet - Information Allmän information och rapport från Riksbyggen BoSpar Ekonomisk förening

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1: Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2001 2015 (procent) Hos föräldrar 24 24 26 23 26 26 29 28 Tabell 2:

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER I DAGENS BOSTADSBYGGANDE. Västerås 15-09-15 Lennart Weiss Kommersiell direktör, Veidekke

HINDER OCH MÖJLIGHETER I DAGENS BOSTADSBYGGANDE. Västerås 15-09-15 Lennart Weiss Kommersiell direktör, Veidekke HINDER OCH MÖJLIGHETER I DAGENS BOSTADSBYGGANDE Västerås 15-09-15 Lennart Weiss Kommersiell direktör, Veidekke NY SPELPLAN KRÄVER NY BOSTADSPOLITIK Den sociala bostadspolitiken behöver återskapas med nya

Läs mer

Är det dags för en ny grön våg?

Är det dags för en ny grön våg? Är det dags för en ny grön våg? Kan man motverka urbaniseringen med pendlingsersättning? Ted Lindqvist 1 Innehåll Utvecklingen av Sveriges ekonomiska geografi Kort om undersökningen - respondenter Resultat

Läs mer

Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03

Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03 Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03 1 Har hushållen realistiska förväntningar på bostadsmarknaden? Ekonomipristagaren Robert Shiller: Jag tror att människor här i Sverige

Läs mer

Beräkningar/nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Arbetsmaterial 2015-11-03

Beräkningar/nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Arbetsmaterial 2015-11-03 Beräkningar/nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen Arbetsmaterial 2015-11-03 1 Skattning av lokalnytta vid Danderyd Norra Lokaler omfattar i denna beräkning i första hand handel och samhällsservice men

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, Sverige 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet, 1997 2015 (procent) Hos föräldrar 15 17 18 21 19 19 21 22 23

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav FRAMSTÄLLNING 1 (9) 2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav Svenska Bankföreningen hemställer att finansutskottet

Läs mer

Den bostadspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:119)

Den bostadspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:119) SVENSKA PM Bilaga KOMMUNFÖRBUNDET 1998-04-07 1 (7) Boendeprojektet Rolf A Karlson Den bostadspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:119) Ekonomiskt stöd föreslås för följande fyra ändamål: 1. Ny- och ombyggnad.

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Distriktskongress 2016 Upplands Väsby, 23-24 april 2016

Distriktskongress 2016 Upplands Väsby, 23-24 april 2016 Distriktskongress 2016 Upplands Väsby, 23-24 april 2016 Motioner B 2 (39) Innehållsförteckning B BOSTÄDER/REGIONPLANERING... 3 Motion B1 Mindre dumsnål politik - mer bostadsbyggande nu - enskild... 3 Motion

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Bostadsmarknad och betalningsvilja Maria Pleiborn 2013-03-22 2013-03-22 Två delar Hur mycket bostäder tål marknaden att det produceras

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010 Pressmeddelande Stockholm 24 november 2010 Så blir din ekonomi i januari 2011 Få vinnare i årets prognos. Har du bostadslån med rörlig ränta får du det till och med sämre. Även många pensionärer får mindre

Läs mer

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 LÅNA Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 4 Syfte med undersökningen 4 Om undersökningen 5 Kapital 1 Hur lånebilden ser ut 6 Hur många

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg www.hassleholm.se S Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter och taxor Se bilaga Diarienummer: 2016/201 730 Fastställt den: 2016-05-09 71 Fastställt av: Kommunfullmäktige

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Bostadsmarknaden för studenter och andra unga vuxna i Uppsala Evidens

Bostadsmarknaden för studenter och andra unga vuxna i Uppsala Evidens Bostadsmarknaden för studenter och andra unga vuxna i Uppsala Evidens 1 Stark mediabild av skriande bostadsbrist för studenter 2 Innehåll En ny ekonomisk geografi och efterfrågan på Uppsalas bostadsmarknad

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd (januari 2016) 5.486.000 Förväntad BNP-utveckling + 1,2 % Inflation 2015 (prognos) - 0,2 % Arbetslöshet

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Effekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner

Effekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner Effekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner 2015-12-15 1 Innehåll Sammanfattning av resultat Vad är egentligen problemet är hushållens skuldsättning för hög? Avskaffat ränteavdrag Amorteringskrav

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

DEN ORÖRLIGA BOSTADSMARKNADEN. och vägen till förändring

DEN ORÖRLIGA BOSTADSMARKNADEN. och vägen till förändring DEN ORÖRLIGA BOSTADSMARKNADEN och vägen till förändring FÖRORD Den svenska bostadsmarknaden, i synnerhet vad gäller hyresrätter, är en av de mer reglerade marknaderna i Sverige. Bostadspolitiken har syftat

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Ingela Gabrielsson, privatekonom 2013-08-28 Sammanfattning Bland unga vuxna i åldern 18-29 år bor 27 % kvar i föräldrahemmet. I åldern 22-25

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

SKL och bostadsförsörjningen

SKL och bostadsförsörjningen SKL och bostadsförsörjningen En bild av problemen på dagens bostadsmarknad 2013-04-19 bjorn.sundstrom@skl.se SKL:s fokus på bostadspolitiska frågor under senare år 1995-1997 Ägarstyrning 1998-2004 2012-

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Värmlands och Örebro län Maria Pleiborn, Örebro, 2016-05-18 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR 2016 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom socialtjänsten. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken

Läs mer

Generösare bedömning av skälig boendekostnad

Generösare bedömning av skälig boendekostnad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-05-08 Handläggare Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2012:74 RV (Dnr 001-650/2012) Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder och Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25) Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

Från bostadspolitik till skattepolitik

Från bostadspolitik till skattepolitik Från bostadspolitik till skattepolitik F Ö R V A L T N I N G P R O D U K T I O N HYRAN Drift o underhåll Kapitalkostnader Skatt - bidrag Byggkostnad Exploatering Markkostnad Vilja Välja Servicenivå, effektivitet,

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Remissvar angående Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Remissvar angående Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2016-02-12 1 (5) Dnr 2015/1313 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Remissvar angående Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628)

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp -12-06 Boindex i riket stabiliserades tredje kvartalet i år - men i storstäderna fortsätter hushållen tappa husköpkraft Boindex för landet som

Läs mer

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Aktuell analys 19 februari 2016 Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Arbetslösa, pensionärer och löntagarhushåll får alla det bättre 2016 jämfört med förra året. Efter höjningen av arbetslöshetsersättningen

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

LIVSPUSSELSBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat mot förvärvsarbetande föräldrar.

LIVSPUSSELSBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat mot förvärvsarbetande föräldrar. LIVSPUSSELSBONUS Ett nytt förslag från TCO riktat mot förvärvsarbetande föräldrar. Bättre möjlighet att kombinera arbete och fritid viktigast för TCO:arna 0 20 40 60 80 att ha möjligheten att kombinera

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-opinion tar tempen på: Bostadsrätts- och villa/radhusägare i storstadsregionerna Bostadsmarknaden i storstadsregionerna är ett omdebatterat ämne. Inte minst i fråga

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 111 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt undantagen

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248 Motion till riksdagen 1987/88: av Jan Sandberg (m) om ungdomarnas bostadsmarknad stockholmsregionen En ond cirkel Olika socialdemokratiska regeringar har i sin iver att styra bostadsmarknaden genomdrivit

Läs mer

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget!

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen har sedan början av nittiotalet haft en turbulent tid. Från 1991 till 1998 krympte branschen med ca 30

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Redovisa om möjligt hur förändringarna 2016 i kronor samt andel av disponibel inkomst påverkar inkomstfördelningen mellan män och kvinnor.

Redovisa om möjligt hur förändringarna 2016 i kronor samt andel av disponibel inkomst påverkar inkomstfördelningen mellan män och kvinnor. 2015-08-25 Dnr 2015:1213 Redovisa de offentligfinansiella effekterna åren 2016-2019 av att 1) höja gränsen för reseavdraget till 18 000 kronor för personer som bor i kommungrupp 1-4 samt sänka gränsen

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015).

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015). Sammanfattning År 2015 var mer än 1,5 miljoner personer, eller över 16 procent av den totala befolkningen som bodde i Sverige, födda utomlands. Därutöver hade mer än 700 000 personer födda i Sverige minst

Läs mer

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Länsrapporten 1 Del 1 av 4 från Länsförsäkringar Maj 217 Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Det tar dubbelt så lång tid att spara ihop till en kontantinsats om du bor i än om du bor i. Längst

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen. Svenska Bostadsfonden 5 Fabrikanten 21. Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen. Svenska Bostadsfonden 5 Fabrikanten 21. Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen Svenska Bostadsfonden 5 Fabrikanten 21 Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden Svenska Bostadsfonden

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

Morgondagens arbetsmarknad

Morgondagens arbetsmarknad Morgondagens arbetsmarknad Förslag till arbetsmarknadskommission 2016-08-15 LUX HUN SVK POR ITA CZK USA POL GRE IRL ICE EST GBR ESP SWZ NOR SLO GER AUT FIN FRA DEN BEL NED SWE En arbetsmarknadskommision

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004

FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004 FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004 Se upp med hushållens räntekänslighet! Huspriserna fortsätter att stiga i spåren av låg inflation, låga räntor och allt större låneiver bland hushållen. Denna

Läs mer

UNGAS ATTITYD TILL HYRESRÄTTEN 1 000 unga i Skåne, Kronoberg och Blekinge

UNGAS ATTITYD TILL HYRESRÄTTEN 1 000 unga i Skåne, Kronoberg och Blekinge 1 000 unga i Skåne, Kronoberg och Blekinge Fastighetsägarna Syd, oktober 2010 Jag hoppas att framtidens hyresrätt faktiskt är ett alternativ och inte lika otrolig som en lottovinst. 26-åring Sammanfattning

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer