HINDER OCH MÖJLIGHETER I DAGENS BOSTADSBYGGANDE. Västerås Lennart Weiss Kommersiell direktör, Veidekke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HINDER OCH MÖJLIGHETER I DAGENS BOSTADSBYGGANDE. Västerås 15-09-15 Lennart Weiss Kommersiell direktör, Veidekke"

Transkript

1 HINDER OCH MÖJLIGHETER I DAGENS BOSTADSBYGGANDE Västerås Lennart Weiss Kommersiell direktör, Veidekke

2 NY SPELPLAN KRÄVER NY BOSTADSPOLITIK Den sociala bostadspolitiken behöver återskapas med nya verktyg Stöd till hushållen inte producenterna Politik för bostadsägande Särskilda åtgärder för resurs- och kapitalsvaga hushåll Ramverk för en ny bostadspolitik Konsumenternas efterfrågan och rörlighet i beståndet Norska modellen i svenska former Hyresrätten, de kommunala bolagens roll och kommunernas ansvar ÄGDA BOSTÄDER MER GYNNSAMMA ÄN HYRDA

3 DISPOSITION Myter och missförstånd i debatten Hur finansieras våra bostäder? Den norska modellen Riktlinjer för en ny bostadspolitik

4 Om vi bara ökar utbudet av byggbar mark kommer bostadsbyggandet öka Utbud eller efterfrågan..?

5 INVANDRING OCH HÖGA FÖDELSETAL Befolkningstillväxt i Stockholms län fördelat på födelsenetto samt utrikesoch inrikes flyttnetto. Födelsenetto Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto

6 SKATTEKRAFTEN Skattekraften i Stockholms län i förhållande till medelskattekraften i riket. Medelskattekraften = index

7 FÖRÄNDRING I BOENDETÄTHET FÖRÄNDRING I BOENDETÄTHET (KVM BOYTA/INV.)

8 Planerat bostadsbyggande per invånare Relation mellan Tobins Q och planerat bostadsbyggande per invånare i Stockholms läns kommuner. 0,25 Sundbyberg 0,2 Upplands-Bro 0,15 Vallentuna Nacka 0,1 0,05 Sigtuna Upplands Väsby Nykvarn Vaxholm Nynäshamn Järfälla Österåker Täby Haninge Tyresö Sollentuna Norrtälje Stockholm Ekerö Värmdö Huddinge Botkyrka Södertälje Salem Solna Lidingö Danderyd 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Tobins Q

9 ÄR DET BYGGKOSTNADERNA SOM ÄR FELET? Faktorer som påverkar de svenska byggpriserna: De svenska lönenivåerna Markpriserna Ökade energi- och klimatkrav Källa: De nordiska statistikbyråerna

10 ÄR SVENSK BYGGINDUSTRI OMODERN?

11 VIRTUELL PROJEKTERING OCH PRODUKTION I VÄRLDSKLASS

12

13 VeidekkeMAX PRODUKTIONSEFFEKTIVITET + ESTETIK

14 INVOLVERANDE PLANERING FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH MINSKAT SPILL

15 ÄR KONKURRENSEN FÖR SVAG ELLER SKER DEN PÅ FEL VILLKOR?

16 VILKET PROBLEM LÖSER INVESTERINGSBIDRAGEN? Svag fördelningspolitik slår blint Förstärker segregationen Snedvrider beståndets sammansättning Otillräcklig subventionsnivå Betydelselöst i goda marknader

17 HAR VI FÖRSTÅTT INNEBÖRDEN AV SYSTEMSKIFTET? Den gamla bostadspolitiken utbudsdriven bostadspolitik Finansiellt: 1. Inget (lågt) krav på egen kapitalinsats 2. Lågt pris på lånat kapital garanterad räntenivå Allmännyttan som motor Statliga regler och normer för byggande Bruksvärdeshyra Den nya bostadspolitiken efterfrågestyrd bostadsmarknad Krav på eget kapital kostnad som motsvarar risker Marknadspris på lånat kapital Allmännyttans särskilda roll avvecklats, och sedan 2010 med den nya Allbolagen

18 SYSTEMSKIFTET (1) - MINSKAT BOSTADSBYGGANDE Antal bostäder Bostadsbyggande i Sverige Antal per år Statligt bostadsfinansieringssystem Privat bostadsfinansiering Kraftigt fall för bostadsbyggandet i Sverige Bostadsbyggandet koncentrerades till storstadsregionerna Bostadsbyggandet baseras på hushållens efterfrågan Medelklassen De som redan har bostäder 0 Källa: SCB och Evidens

19 Antal SYSTEMSKIFTET (2) - KRAFTIGT MINSKNING AV HYRESRÄTTER Boendekostnad för hyresrätt och bostadsrätt Färdigställda lägenheter i Stockholms län, fördelat på upplåtelseform Äganderätt Byggkostnad kr/kvm, Eget kapital 30 procent, Lån 70 procent. Låneränta 5 procent för hyresrätt 3,5 procent för bostadsrätt (30% skatteavdrag). Avkastningskrav på eget kapital hyresrätt 10 procent. Hushållets avkastningskrav på eget kapital = låneränta Boendeutgift Kapitalkostnad Varav eget kapital Varav lånat kapital Drift och underhåll Total boendekostnad Boendeutgift hyresrätt, riskfri kr/kvm/år (förr) Boendeutgift hyresrätt kr/kvm/år (idag) Boendeutgift bostadsrätt kr/kvm/år

20 HR NUMER NÄSTAN 50 % DYRARE ÄN BR HR Riskfri, statliga topplån (Förr) HR 30 % eget kapital, riskjusterad avkastning (Idag) BR 30 % eget kapital avkastning=låneränta 30 kvm kvm Det gamla subventionssystemet Marknadsmodellen utan statliga utbudsubventioner Boendekostnad för hyresrätt och bostadsrätt Byggkostnad kr/kvm, Eget kapital 30 procent, Lån 70 procent. Låneränta 5 procent för hyresrätt 3,5 procent för bostadsrätt (efter 30% skatteavdrag). Avkastningskrav på eget kapital hyresrätt 10 procent. Hushållets avkastningskrav på eget kapital = låneränta

21

22 Andel (%) SYSTEMSKIFTET (3) - EN BOSTADSMARKNAD MED DUBBLA LÅS FÖR UNGA VUXNA Andel åringar i olika boendeformer ( ), Stockholms län Hos föräldrar Bostadsrätt Hyresrätt Andra hand Eget hus Studentbostad Övrigt bl a kompis, rum

23 BOSTADSBYGGANDE KRÄVER FINANSIERING HR EK 30% BR LiF 15-25% 300 lgh Finansiering Ca 1000 mdr SEK Insatser: 750 Bank (LiF) 250 Privatlån 525 mdr SEK Lån 70% Insats 75-85% EK(insats) 225 MDR SEK Finansiella begränsningar (EK) både hos hushåll och byggare

24 ANDEL AV BEFOLKNINGEN PER UPPLÅTELSEFORM OCH ANDEL MED BOSTADSLÅN ÅR 2012

25 SLUTSATSER Vägen tillbaka stängd Hyresrätten den dyra boendeformen Behov av ny systemlösning Den sociala bostadspolitiken måste återskapas med helt nya verktyg

26 BOSTADSBYGGANDET I NORGE DUBBELT SÅ STORT EFTERFRÅGAN STIMULERAS Källa: Boverket Källa: Boverket

27 HUSBANKEN BOSTØTTE For deg som har lav inntekt og høye boutgifter STARTLÅN Til å komme inn på boligmarkedet eller å kunne bli boende i boligen din Ca 6 mrd i årlig ramme GRUNNLÅN Til utbedring og bygging av miljøvennlige og tilgjengelige boliger Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av politikken.

28 STARTLÅN

29 HUSBANKEN GRUNNLÅN Grunnlån med lav rente på 70 % av kostnadene dersom prosjektet tilfredsstiller gitte kriterier. Kan gis til både privatpersoner, utbyggere, borettslag og kommunar STARTLÅN Låneordning for de som sliter med å etablere seg på boligmarkedet (førstegangskjøper eller sosialt behov) Gis gjennom kommunen etter søknad BOSTØTTE Redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Gis gjennom kommunen etter søknad. 25 Milliarder Bostötte 3 mdr Startlån 6 mdr Grunnlån 11 mdr

30 KOSTNADER/ ÅR Subventionerat bosparande: ca 1 mdr NOK Bostadsbidrag: ca 3 mdr NOK Avdrag för skuldräntor: 27 %, ca 40 mdr NOK (6 mdr NOK till succession) Förluster: Startlånen: ca 5 6 MNOK

31 Carl Joacim Hambro, Moderatarnas (Høyre) partiordförande, «ingen andre skal ha fortjeneste av at du skal bo» SELVEIER-DEMOKRATIET Gro Harlem Brundtland, fd statsminister for Arbeiderpartiet «Som hovedmål vil Regjeringen fremheve at det er ønskelig at flest mulig eier sin bolig ÄGDA BOSTÄDER SOM SOCIAL BOSTADSPOLITIK

32 REGERINGSFORMEN, KAP 1, 2 särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning Politiken improviserar: små, billiga bostäder investeringsbidrag utbudsinriktade åtgärder koncepthus

33 ALTERNATIV 1 HYRESRÄTTEN SOM BAS Uppdelning av hyresrätt i exklusivt boende och socialt Social housing behovsprövning (risk för stigmatisering och låg social rörlighet) Bostadsbidrag risk för långvarigt bidragsberoende

34 ALTERNATIV 2 ÄGDA BOENDEFORMER SOM BAS Stöd till hushållen att bygga upp eget kapital (subventionerat bosparande) Startlån för att stötta unga, barnfamiljer, flyktingar och resurssvaga hushåll Institutionellt stöd: BSU- boligspar för ungdom Husbanken (bottenlån, startlån - som transfereras via kommunerna) Kommunerna (startlån i dialog med den enskilde och banken, samt bostadsbidrag) fra leie til eie

35 SYSTEMVAL Utbudsdriven bostadspolitik stöd till producenterna, eller Efterfrågestyrd bostadsmarknad stöd till hushållen Varje system kräver särskilt anpassade stödformer om marknaden ska fungera och grundläggande behov tillgodoses!

36 1. POLITIK FÖR EN FUNGERANDE MARKNAD Utgå från hushållens preferenser och behov upphör med subventioner till producenterna Skattesystem och hyresmarknad som främjar rörlighet och ett effektivt utnyttjande av beståndet Stötta hushållens efterfrågan

37 2. EN SOCIAL BOSTADSPOLITIK BYGGD PÅ BOSTADSSÄGANDE Subventionerat bosparande etablera BFU (Bosparande För Ungdom) Dedikerat för bostadsändamål Incitament till föräldrarna - grundavdrag Spara på valfri plats administration via BFU Husbank alternativt Boverket eller SBAB Startlån Statliga topplån (mellan bottenlån och upp mot 95 procent av finansieringsbehovet) år Administration via kommunerna Andra bostadssociala ändamål (resursvaga i bred bemärkelse) Amorteringskultur baserad på sparkultur

38 3. HYROR, KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNERNAS ANSVAR 1. Reformera bruksvärdes- och förhandlingssystemet Förtydliga definitionerna av bruksvärdet i hyreslagen Slå vakt om partsmodellen Tillsätt ett medlingsinstitut 2. Gör de kommunala bolagen till en motor i lokalt byggande Sälj bygg sälj 3. Förtydliga kommunernas ansvar och ge dem verktyg allmän bostadsgaranti Samspel, BFU, Husbank/ bottenlåneinstitut Kommunal fastighetsskatt

39 "FRA LEIE TIL EIE" Principer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd bostadsmarknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Bostadsbyggande för fler jobb. - Brist, balans och överskott på bostäder i Stockholm läns kommuner

Bostadsbyggande för fler jobb. - Brist, balans och överskott på bostäder i Stockholm läns kommuner Bostadsbyggande för fler jobb - Brist, balans och överskott på bostäder i Stockholm läns kommuner Oktober 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Hur har byggandet av bostäder sett ut?... 3 Hur ser bostadsbristen

Läs mer

DEN SVENSKA HYRESMARKNADEN SCENARIOANALYS

DEN SVENSKA HYRESMARKNADEN SCENARIOANALYS Avsedd för Hyresgästföreningen Dokumenttyp Rapport Datum Maj, 2015 DEN SVENSKA HYRESMARKNADEN SCENARIOANALYS HYRESMARKNADEN SCENARIOANALYS Utfört av Mariell Juhlin, Andreas Pistol, Åsa Karlsson och Lars

Läs mer

Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad

Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad Rapport 2012 Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad Said Ashrafi 2012-03-14 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 7 2 Tidsplan... 7 3 Metod för genomförande... 7 4 De största hindren och föreslagna

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Sverige behöver ett bättre bosparande En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014 Peder Palmstierna, vostra konsulter

Sverige behöver ett bättre bosparande En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014 Peder Palmstierna, vostra konsulter Sverige behöver ett bättre bosparande En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014 Peder Palmstierna, vostra konsulter 1 Bakgrund... 3 1.1 En bostadspolitik för unga... 3 1.1. Bolånetaket...

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Rapport 2011:21 Läget i länet

Rapport 2011:21 Läget i länet Rapport 2011:21 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 Riktlinjer för bostadsförsörjning Norrtälje 2004 Sigtuna 2010 Vallentuna 2010 Upplands Väsby Upplands-Bro 2002 2002 Täby Sollentuna

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Bostäder och kollektivtrafik Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Bostäder och kollektivtrafik Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik

Läs mer

Bostadsbyggande i tillväxtregioner

Bostadsbyggande i tillväxtregioner sidorna1t4.qxd 2003-03-03 14:40 Sida 1 Bostadsbyggande i tillväxtregioner varför byggs det så lite och hur kan bostadsbyggandet öka? programberedningen Boendepolitik sidorna1t4.qxd 2003-03-03 14:40 Sida

Läs mer

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket månad år 2008 Titel: Första

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

Utbudet av bostäder i Sverige 1

Utbudet av bostäder i Sverige 1 Utbudet av bostäder i Sverige 1 Robert Emanuelsson* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. De senaste decennierna har bostadsbyggandet i Sverige varit lågt i ett historiskt

Läs mer

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning PROMEMORIA Datum 2015-07-03 Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning Vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 november 2014 fanns en gemensam oro om än i något olika grad för den höga och stigande

Läs mer

Analys av bostadsbyggandet

Analys av bostadsbyggandet Rapport 2011:19 REGERINGSUPPDRAG Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Boverket december 2011 Titel: Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport

Läs mer

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning P R O M E M O R I A Datum 2015-07-03 Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning Vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 november 2014 fanns en gemensam oro om än i något olika grad för den höga och

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Rapport 2015:15 Läget i länet

Rapport 2015:15 Läget i länet Rapport 2015:15 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2015 Förord Stockholmsregionen är Sveriges huvudstadsregion och tillväxtmotor. Regionen präglas av en stark ekonomisk och befolkningsmässig

Läs mer