SFI SFX 2013 I Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFI SFX 2013 I Stockholms län"

Transkript

1 I Stockholms län

2 OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma studerandeenkäter är att kommunerna får ett bredare underlag för att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. Enkäterna riktar sig dels till studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning dels till studerande inom svenska för invandrare (sfi) och svensk-undervisning för yrkesutbildade (sfx). I denna undersökning har studerande svarat (vux och sfi). Det ger ett intressant material att arbeta vidare med. Undersökningen genomförs även i april år 2014 och april år Då hoppas vi på ännu fler svar! Undersökningen genomförs av Sweco. 2

3 OM METODEN Undersökningen hösten 2013 genomfördes som en webbundersökning där alla utbildningsanordnarna fick välja mellan tre olika insamlingsmetoder på webben Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i länet på VUX och SFI/SFX Undantagna var de elever på SFI/SFX-enkäten som gått på studieväg 1. Eleverna måste även ha gått på sin utbildning i minst 3 veckor för att kunna delta i undersökningen Under insamlingsperioden fick skolorna en länk där skolorna respektive kommunerna kunde följa antalet svarande. Genom e-postutskick påmindes kontaktpersonerna om hur insamlingen gick för dem och i förhållande till samtliga. En Helpdesk hos Sweco var ständigt bemannad för de som vill fråga om något som gällde insamlingen. Svarsfrekvensen redovisades kontinuerligt per anordnare Insamlingsperioden pågick veckorna 41 till vecka 45 år 2013 Sweco Eurofutures stod för datainsamling och avrapportering 3

4 Svarsfrekvens totalt 2013 Utbildningsanordnare Svarsfrekvens Antal svar ABF Stockholm sfi (city) 58% 232 Botkyrka vuxenutbildning 45% 493 Centrum för arbete och studier Värmdö 28% 27 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 94% 85 Centrum för vuxenutveckling Sigtuna 36% 142 Centrum Vux Haninge 74% 283 Competens 42% 525 Eductus AB 82% 870 Folkuniversitetet Kursverksamheten 65% 99 Hermods SFI 73% 922 InfoKomp 51% 127 Iris Hadar AB Jobb - Sfi 88% 263 Järfälla Lärcentrum 29% 200 Kunskapsbolaget Integra 63% 49 Lernia Utbildning 51% 1041 Lidingö Vuxenutbildning 68% 89 Miroi 60% 60 Nynäshamns kompetenscentrum 30% 37 Omsorgslyftet 30% 84 SFI Huddinge 103% 34 SFI Söderort 87% 173 Sfi Södertälje 63% 436 SFI Tyresö 71% 103 SFI Västerort 51% 152 SFI Österåker 52% 71 Sfi-skolan i Salem 71% 29 Sifa 35% 27 Utbildningsborgen 54% 269 Vuxenutbildning i Upplands Bro 45% 73 Totalt hela undersökningen %

5 Antal svar per utbildningsanordnare i kommunen Andel av svaren totalt Antal svar totalt Utbildningsanordnare Hermods SFI 13% 922 Utbildningsborgen 4% 269 ABF Stockholm sfi (city) 3% 232 Botkyrka vuxenutbildning 7% 493 Centrum för arbete och studier Värmdö 0% 27 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 1% 85 Centrum Vux Haninge 4% 283 Competens 8% 525 Folkuniversitetet Kursverksamheten 1% 99 InfoKomp 2% 127 Iris Hadar AB Jobb - Sfi 4% 263 Järfälla Lärcentrum 3% 200 Kunskapsbolaget Integra 1% 49 Lernia Utbildning 15% 1041 Miroi 1% 60 Nynäshamns kompetenscentrum 1% 37 Omsorgslyftet 1% 84 SFI Söderort 2% 173 Sfi Södertälje 6% 436 SFI Västerort 2% 152 Sfi-skolan i Salem 0% 29 Sifa 0% 27 Vuxenutbildning i Upplands Bro 1% 73 Centrum för vuxenutveckling Sigtuna 2% 142 Lidingö Vuxenutbildning 1% 89 SFI Huddinge 0% 34 SFI Tyresö 1% 103 SFI Österåker 1% 71 Eductus AB 12% 870 Länet totalt 100%

6 Kön Man 39% Kvinna 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 58

7 Ålder % % % % % % % 61-1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 59

8 Gör du något av följande, förutom SFI/SFX Nej, bara SFI/SFX 59% Arbetar heltid (35 timmar/vecka eller mer) 16% Arbetar deltid (34 timmar/vecka eller mindre) 12% Deltar i aktivitet/praktik genom t ex arbetsförmedlingen/jobbtorg/kommun 8% Jag studerar på högskola/universitet 3% Annat 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 61

9 Var har du din undervisning? I klassrum 98% På distans (hemma genom datorn, inte i klassrum) 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 62

10 När läser du sfi? På förmiddagen 58% På eftermiddagen 23% På kvällen 23% Lördag och/eller söndag 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 63

11 Hur länge har du bott i Sverige? Mindre än ett år 24% 1-2 år 34% 3-5 år 26% 6-10 år 12% Mer än 10 år 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 64

12 Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? 0-1 6% 1-3 4% 3-6 år 10% 7-12 år 40% Mer än 13 års utbildning 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 65

13 Inom vilket område har du utbildats i ditt hemland? Jag har ingen särskild utbildning Administration, ekonomi, juridik Bygg och anläggning Data/IT Transport Naturbruk Pedagogiskt arbete Hälso- och sjukvård Kultur, media, design Naturvetenskapligt arbete Tekniskt arbete Försäljning, inköp och marknadsföring Hotell, restaurang, storhushåll Annat fyll i här: 2% 2% 3% 5% 4% 6% 6% 6% 7% 8% 8% 12% 15% 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Frågan ställdes endast till SFI-elever 66

14 Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? Jag har inte arbetat i mitt hemland 24% 1624 Allmänt, inget särskilt arbetsområde 3% 198 Administration, ekonomi, juridik 13% 876 Bygg och anläggning 6% 422 Data/IT 7% 463 Transport 5% 326 Naturbruk 1% 86 Pedagogiskt arbete 7% 465 Hälso- och sjukvård 6% 432 Kultur, media, design 6% 387 Naturvetenskapligt arbete 1% 75 Tekniskt arbete 7% 503 Försäljning, inköp och marknadsföring 9% 595 Hotell, restaurang, storhushåll 11% 729 Annat fyll i här: 13% 907 Summa 6844 Procent Antal Frågan ställdes endast till SFI-elever 67

15 Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? Jag har inte arbetat/praktiserat i Sverige 43% 2968 Allmänt, inget särskilt arbetsområde 3% 201 Administration, ekonomi, juridik 3% 200 Bygg och anläggning 5% 348 Data/IT 3% 222 Transport 2% 171 Naturbruk 0% 28 Pedagogiskt arbete 3% 220 Hälso- och sjukvård 7% 482 Kultur, media, design 2% 127 Naturvetenskapligt arbete 1% 61 Tekniskt arbete 3% 230 Försäljning, inköp och marknadsföring 3% 192 Hotell, restaurang, storhushåll 14% 956 Annat fyll i här: 13% 919 Summa 6844 Procent Antal Frågan ställdes endast till SFI-elever 68

16 Utbildningsanordnare Kunskapsbolaget Integra Sfi-skolan i Salem SFI Tyresö Centrum för arbete och studier Värmdö Nynäshamns kompetenscentrum SFI Österåker Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Lidingö Vuxenutbildning Omsorgslyftet Botkyrka vuxenutbildning SFI Västerort Utbildningsborgen Hermods SFI ABF Stockholm sfi (city) Eductus AB Centrum Vux Haninge SFI Söderort Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Vuxenutbildning i Upplands Bro Totalt Järfälla Lärcentrum Sifa SFI Huddinge Sfi Södertälje Competens Iris Hadar AB Jobb - Sfi Folkuniversitetet Kursverksamheten Lernia Utbildning InfoKomp Miroi SFI SFX 2013 Min lärare är bra mot mig 5,0 4,9 4,9 4,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 7 3,7

17 Mina klasskamrater är bra mot mig Sfi-skolan i Salem SFI Tyresö Sifa Nynäshamns kompetenscentrum Utbildningsborgen Kunskapsbolaget Integra SFI Österåker Eductus AB Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Hermods SFI SFI Västerort Omsorgslyftet Lidingö Vuxenutbildning Vuxenutbildning i Upplands Bro ABF Stockholm sfi (city) Centrum för arbete och studier Värmdö Centrum Vux Haninge Totalt Folkuniversitetet Kursverksamheten Competens Botkyrka vuxenutbildning Järfälla Lärcentrum InfoKomp Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Sfi Södertälje Lernia Utbildning SFI Söderort Iris Hadar AB Jobb - Sfi Miroi SFI Huddinge Sorterat efter medelvärde i fallande ordning Doknr: KAN-0007/ Diariedatum: Godkännare: 1,0 Maria Lindeberg 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 10 Utbildningsanordnare

18 Utbildningsanordnare SFI Tyresö Sfi-skolan i Salem Kunskapsbolaget Integra Nynäshamns kompetenscentrum Centrum för arbete och studier Värmdö Eductus AB SFI Österåker Vuxenutbildning i Upplands Bro Utbildningsborgen Omsorgslyftet Lidingö Vuxenutbildning Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg ABF Stockholm sfi (city) Centrum Vux Haninge Hermods SFI Totalt Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Folkuniversitetet Kursverksamheten Sifa SFI Västerort Botkyrka vuxenutbildning Lernia Utbildning Iris Hadar AB Jobb - Sfi SFI Söderort Competens Järfälla Lärcentrum SFI Huddinge InfoKomp Miroi Sfi Södertälje SFI SFX 2013 Det är arbetsro i klassrummet. 3,8 3,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 13

19 Utbildningsanordnare Sfi-skolan i Salem Kunskapsbolaget Integra Centrum för arbete och studier Värmdö SFI Tyresö Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg SFI Österåker Omsorgslyftet Lidingö Vuxenutbildning SFI Västerort Utbildningsborgen Järfälla Lärcentrum ABF Stockholm sfi (city) Hermods SFI SFI Söderort Centrum Vux Haninge Botkyrka vuxenutbildning Nynäshamns kompetenscentrum Eductus AB Totalt Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Iris Hadar AB Jobb - Sfi Competens SFI Huddinge Folkuniversitetet Kursverksamheten Sifa Vuxenutbildning i Upplands Bro Sfi Södertälje Lernia Utbildning InfoKomp Miroi SFI SFX 2013 Mina lärare förklarar så att jag förstår 4,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 16 3,7

20 Utbildningsanordnare Kunskapsbolaget Integra Centrum för arbete och studier Värmdö Nynäshamns kompetenscentrum Sfi-skolan i Salem SFI Tyresö SFI Österåker Omsorgslyftet Utbildningsborgen Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Lidingö Vuxenutbildning Centrum för vuxenutveckling Sigtuna SFI Västerort Hermods SFI Järfälla Lärcentrum Botkyrka vuxenutbildning Centrum Vux Haninge SFI Söderort Eductus AB Totalt Vuxenutbildning i Upplands Bro Iris Hadar AB Jobb - Sfi Sfi Södertälje ABF Stockholm sfi (city) Competens SFI Huddinge Folkuniversitetet Kursverksamheten Lernia Utbildning InfoKomp Sifa Miroi SFI SFX 2013 Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 19 3,6

21 Utbildningsanordnare Centrum för arbete och studier Värmdö Nynäshamns kompetenscentrum Kunskapsbolaget Integra SFI Tyresö Sfi-skolan i Salem Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg SFI Österåker Omsorgslyftet SFI Västerort Lidingö Vuxenutbildning Utbildningsborgen Vuxenutbildning i Upplands Bro SFI Söderort Eductus AB ABF Stockholm sfi (city) Hermods SFI Centrum Vux Haninge Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Botkyrka vuxenutbildning Totalt Järfälla Lärcentrum Iris Hadar AB Jobb - Sfi Competens Sfi Södertälje SFI Huddinge Folkuniversitetet Kursverksamheten Sifa Lernia Utbildning InfoKomp Miroi SFI SFX 2013 Jag får den hjälp som jag behöver 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 22 3,8

22 Utbildningsanordnare Kunskapsbolaget Integra Centrum för arbete och studier Värmdö SFI Tyresö Nynäshamns kompetenscentrum SFI Österåker Omsorgslyftet SFI Söderort SFI Västerort Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Vuxenutbildning i Upplands Bro Hermods SFI Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Eductus AB Utbildningsborgen Centrum Vux Haninge Botkyrka vuxenutbildning ABF Stockholm sfi (city) Iris Hadar AB Jobb - Sfi Sfi Södertälje Totalt Järfälla Lärcentrum Lidingö Vuxenutbildning Competens Sfi-skolan i Salem Lernia Utbildning SFI Huddinge Folkuniversitetet Kursverksamheten Sifa InfoKomp Miroi SFI SFX 2013 Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 25 3,7 3,6

23 Utbildningsanordnare Sfi-skolan i Salem Centrum för arbete och studier Värmdö Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Eductus AB Nynäshamns kompetenscentrum Hermods SFI SFI Västerort Utbildningsborgen Centrum för vuxenutveckling Sigtuna SFI Huddinge Omsorgslyftet Lidingö Vuxenutbildning Iris Hadar AB Jobb - Sfi Totalt Botkyrka vuxenutbildning Lernia Utbildning Kunskapsbolaget Integra Vuxenutbildning i Upplands Bro Centrum Vux Haninge SFI Österåker ABF Stockholm sfi (city) SFI Söderort Competens Folkuniversitetet Kursverksamheten Järfälla Lärcentrum InfoKomp SFI Tyresö Sifa Sfi Södertälje Miroi SFI SFX 2013 Mina erfarenheter används i undervisningen 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 28 3,5

24 Utbildningsanordnare Kunskapsbolaget Integra Eductus AB Utbildningsborgen Sfi-skolan i Salem Centrum för arbete och studier Värmdö Iris Hadar AB Jobb - Sfi Nynäshamns kompetenscentrum SFI Huddinge Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Hermods SFI Lidingö Vuxenutbildning SFI Österåker Totalt Lernia Utbildning Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Folkuniversitetet Kursverksamheten Botkyrka vuxenutbildning Omsorgslyftet Competens Järfälla Lärcentrum ABF Stockholm sfi (city) SFI Tyresö SFI Västerort Sfi Södertälje SFI Söderort Centrum Vux Haninge Miroi InfoKomp Vuxenutbildning i Upplands Bro Sifa SFI SFX 2013 Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 31

25 Utbildningsanordnare Sfi-skolan i Salem SFI Huddinge Centrum för arbete och studier Värmdö Utbildningsborgen Eductus AB Hermods SFI Lidingö Vuxenutbildning Iris Hadar AB Jobb - Sfi ABF Stockholm sfi (city) Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Kunskapsbolaget Integra Lernia Utbildning SFI Västerort Totalt Centrum Vux Haninge Vuxenutbildning i Upplands Bro SFI Tyresö Järfälla Lärcentrum Omsorgslyftet Competens SFI Österåker Nynäshamns kompetenscentrum Folkuniversitetet Kursverksamheten SFI Söderort Sfi Södertälje Botkyrka vuxenutbildning InfoKomp Sifa Miroi SFI SFX 2013 Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 34 3,3 3,5 3,4

26 Utbildningsanordnare Iris Hadar AB Jobb - Sfi Omsorgslyftet ABF Stockholm sfi (city) Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Kunskapsbolaget Integra Utbildningsborgen Hermods SFI Eductus AB SFI Västerort SFI Söderort Järfälla Lärcentrum Lernia Utbildning Competens Totalt SFI Tyresö InfoKomp SFI Huddinge Miroi Sfi-skolan i Salem Centrum Vux Haninge Sifa Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Botkyrka vuxenutbildning Nynäshamns kompetenscentrum Vuxenutbildning i Upplands Bro Sfi Södertälje SFI Österåker Centrum för arbete och studier Värmdö Lidingö Vuxenutbildning Folkuniversitetet Kursverksamheten SFI SFX 2013 Jag har en individuell studieplan (en plan för dina studier) 42% 42% 39% 37% 36% 76% 76% 75% 73% 72% 68% 68% 67% 67% 67% 63% 63% 62% 59% 59% 59% 57% 55% 52% 52% 50% 49% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Doknr: KAN-0007/ Diariedatum: Godkännare: Maria Sorterat Lindeberg efter andel med svar Ja i fallande ordning 29% 82% 37

27 Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola Utbildningsanordnare Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg SFI Söderort Iris Hadar AB Jobb - Sfi ABF Stockholm sfi (city) Centrum Vux Haninge Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Kunskapsbolaget Integra Utbildningsborgen SFI Västerort Lernia Utbildning Eductus AB Sifa Omsorgslyftet Totalt Hermods SFI SFI Österåker Järfälla Lärcentrum Competens SFI Tyresö Miroi Vuxenutbildning i Upplands Bro Sfi-skolan i Salem Nynäshamns kompetenscentrum Centrum för arbete och studier Värmdö Botkyrka vuxenutbildning Folkuniversitetet Kursverksamheten InfoKomp Sfi Södertälje Lidingö Vuxenutbildning SFI Huddinge 26% 77% 74% 73% 73% 71% 71% 70% 68% 68% 67% 64% 64% 62% 61% 61% 60% 60% 60% 59% 59% 57% 56% 53% 49% 49% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Doknr: KAN-0007/ Diariedatum: Godkännare: Maria Sorterat Lindeberg efter andel med svar Ja i fallande ordning 39% 86% 84% 40

28 Utbildningsanordnare Kunskapsbolaget Integra Omsorgslyftet Sfi-skolan i Salem Nynäshamns kompetenscentrum Iris Hadar AB Jobb - Sfi Eductus AB SFI Österåker Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Centrum Vux Haninge SFI Tyresö Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Botkyrka vuxenutbildning Hermods SFI ABF Stockholm sfi (city) Vuxenutbildning i Upplands Bro Totalt Utbildningsborgen SFI Västerort Sfi Södertälje SFI Söderort Centrum för arbete och studier Värmdö Järfälla Lärcentrum Lidingö Vuxenutbildning Lernia Utbildning Competens InfoKomp Folkuniversitetet Kursverksamheten SFI Huddinge Miroi Sifa SFI SFX 2013 SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete 3,8 3,6 3,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 43

29 Utbildningsanordnare Kunskapsbolaget Integra Nynäshamns kompetenscentrum Centrum för arbete och studier Värmdö Sfi-skolan i Salem SFI Österåker Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Eductus AB Omsorgslyftet ABF Stockholm sfi (city) Utbildningsborgen Iris Hadar AB Jobb - Sfi Vuxenutbildning i Upplands Bro Hermods SFI SFI Tyresö Lidingö Vuxenutbildning SFI Västerort Centrum Vux Haninge Järfälla Lärcentrum Botkyrka vuxenutbildning Totalt Centrum för vuxenutveckling Sigtuna Sfi Södertälje SFI Söderort SFI Huddinge Lernia Utbildning Competens Folkuniversitetet Kursverksamheten Sifa InfoKomp Miroi SFI SFX 2013 SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 46 3,8

30 Utbildningsanordnare Centrum för arbete och studier Värmdö Sfi-skolan i Salem Nynäshamns kompetenscentrum Kunskapsbolaget Integra SFI Österåker ABF Stockholm sfi (city) Omsorgslyftet SFI Tyresö Centrum Vux Haninge Centrum för vuxenutveckling Sigtuna SFI Huddinge Vuxenutbildning i Upplands Bro SFI Västerort Eductus AB Utbildningsborgen Sifa SFI Söderort Hermods SFI Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg Iris Hadar AB Jobb - Sfi Folkuniversitetet Kursverksamheten Botkyrka vuxenutbildning Totalt Järfälla Lärcentrum Sfi Södertälje Lidingö Vuxenutbildning Lernia Utbildning Competens Miroi InfoKomp SFI SFX 2013 Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra 4,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 Sorterat efter medelvärde i fallande ordning 49 3,4 3,4

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

4 000 svarade på enkäten

4 000 svarade på enkäten 2 4 000 svarade på enkäten Det var 4 000 som svarade på enkäten. Av dessa var 58 procent kvinnor och 64 procent var över 30 år. Det var 24 procent som hade bott i Sverige mindre än år och nästan 60 procent

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016 Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 Tilltr ädande ungdomar

Läs mer

Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016

Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016 Beslut Dnr 2015:01604 1 (6) Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016 Beslut Skolverket beslutar med stöd av förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 16-30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.02 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Susanne König (M) Adrian Brunkhorst

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kurserna startar 17 mars FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare (ABF Vux, Cuben utbildning, Eductus, Vuxenskolan) Engelska

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Hellstrand Eva Åström Sinisalo Tobias Datum 2014-05-23 Rev. 2014-06-05 Diarienummer UAN-2014-0262 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx KOMMUNFÖRBUNDS STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 20B8-12- 16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Dnr: 2007/0064 För kännedom: Till: vfz2t Nämnd med ansvar för vuxenutbildningen Förvaltningschef med

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 2015-01-28 1 (36) PM Staffan Ström Arbets- och företagsenheten Arbets- och företagsnämnden Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning En undersökning genomförd

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen- Denna rapport visar en jämförelse mellan 2015 och 2014 Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Utbildningsföretagens årsrapport 214/215 Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Sammanfattning/Inledning Ökad globalisering och digitalisering slår ut och förändra mängder av jobb. Den här rapporten

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING SVENSKA FÖR INVANDRARE SKOLENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning Ledning av den

Läs mer

Förord. Stockholm-Mälarregionen juni 2010 Anna Lundgren Generalsekreterare Mälardalsrådet

Förord. Stockholm-Mälarregionen juni 2010 Anna Lundgren Generalsekreterare Mälardalsrådet Förord Stockholm-Mälarregionen är en kunskapsregion. Utbildning och forskning håller hög internationell klass, vi har en hög andel högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. Men regionen har också

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Effekter av vuxenutbildning, 2009

Effekter av vuxenutbildning, 2009 Effekter av vuxenutbildning, 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad Effekter av vuxenutbildning i Stockholm 2009, Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till Lärvux

Välkommen till Lärvux 2016-01-22 Välkommen till Lärvux Särskild utbildning för vuxna Vill du ha kunskaper som hjälper dig i vardagen och arbetslivet? Lärvux i Sigtuna kommun välkomnar dig som har en utvecklingsstörning eller

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Jag känner mig trygg på min skola

Jag känner mig trygg på min skola % 1 9 5 4 3 2 1 Jag känner mig trygg på min skola Det råder en positiv och god sammanhållning i min skola. 1 9 % 5 4 3 2 1 Utv. samtalet med min mentor/handl. känns meningsfullt 1 9 % 5 4 3 2 1 % 9 5 4

Läs mer

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YHpoäng

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YHpoäng Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YHpoäng Botkyrka Data/IT IT-säkerhetstekniker Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka Botkyrka Kultur, media och Livesändningsspecialist Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Arbetsmarknadsförvaltningen Bilaga 2 Vuxenutbildning Stockholm Dnr 2012-0345-1.2 Sida 1 (25) 2014-01-23 KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Resultat inom kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN )

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN ) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 18 Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN 2017.010) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå

Läs mer

Resultatbilaga till kvalitetsrapport för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Resultatbilaga till kvalitetsrapport för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) 1(6) Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2015-17 Resultatbilaga till kvalitetsrapport för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) Enhet: Elsa Brändströms

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE PILLE PENSA HE DSTRÖM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå 2008

Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Var så god Välj vilken kurs du vill läsa, var du vill läsa och hur du vill läsa! Vuxenutbildningen i Umeå erbjuder flera olika alternativ för att du ska kunna välja studier

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Sundbyberg / Fristående / Grillska gymnasiet Sundbyberg / Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Resultat för: Stockholms län / Sundbyberg / Fristående / Grillska gymnasiet Sundbyberg / Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Sundbyberg / Fristående / Grillska gymnasiet Sundbyberg / Restaurang- och Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, steg 1, nybörjare Skola: ABF Vux, Cuben Utbildning,

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun 2015-06-17 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Elin Appel, tf. bitr.

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Inledning Byggplanens påverkan på kommunernas prognosresultat Byggandets

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer