Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt"

Transkript

1 Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten för svenska för invandrare (sfi) svensk-undervisning för yrkesutbildade (sfx) Antal svar: 9040 () Svarsfrekvens: 57%

2 Om undersökningen Målet med gemensamma studerandeenkäter är att kommunerna får ett bredare underlag för att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i Stockholms län på svenska för invandrare (sfi) och svensk-undervisning för yrkesutbildade (sfx). Undantagna var de som gått på studieväg 1. De måste även ha gått på sin utbildning i minst tre veckor för att kunna delta i undersökningen Datainsamlingen pågick från vecka 16 till vecka 21 Undersökningen genomfördes av Sweco Strategy i samarbete med KSL Undersökningen genomfördes som en webbundersökning där alla utbildningsanordnarna fick välja mellan två olika insamlingsmetoder på webben Under insamlingsperioden fick skolorna en länk där skolorna respektive kommunerna kunde följa antalet svarande. Genom e-postutskick påmindes kontaktpersonerna om hur insamlingen gick för dem och i förhållande till samtliga. Sweco hade en helpdesk för de som vill fråga om något som gällde undersökningen. Svarsfrekvensen redovisades kontinuerligt per anordnare

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och därmed finns ingen statistisk osäkerhet. Det kan däremot även i en totalundersökning förekomma mätfel, om det till exempel finns ett stort bortfall eller om alla i populationen inte har kunnat nås/tillfrågas. En analys av bortfallet har inte genomförts och är svår eftersom enkäten är anonym. I denna undersökning är det många som har tillfrågats och svarsfrekvensen är relativt i hög för denna typ av undersökning. I en undersökning som denna, dvs en totalundersökning, är skillnaden mellan uppmätta värden att betrakta som de skillnader som visas. Det finns ingen statistisk osäkerhet att ta hänsyn till. Om det ändå finns ett bortfall, dvs alla har inte svarat på enkäten, brukar man ibland betrakta att bortfallet är en form av osäkerhet. Detta förutsätter att bortfallet är helt slumpmässigt och att det alltså inte finns samband mellan att inte svara och åsikterna man har i de olika frågorna. I denna undersökning är en skillnad mellan t.ex. ett medelvärde på 4,4 och 4,7 att betrakta som en väldigt liten skillnad, men en skillnad.

4 Resultaten presenteras dels genom spindeldiagram dels genom grafer. Basen är alla som besvarat frågorna, inklusive "Vet ej"-svar. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Det gick inte att hoppa över någon fråga då det var obligatoriskt att besvara alla frågorna i enkäten. För att svar ska redovisas krävs minst fem svarande på frågan. Spindeldiagrammen visar svarens medelvärde och jämförs mot länets medelvärde. Graferna visar procentuell svarsfördelning jämfört med år och 2015 samt medelvärden. I kolumnerna till höger om graferna visas: I första kolumnen, medelvärde. I andra kolumnen, andelen som svarat vet ej. Om rapporten

5 Svarsfrekvens totalt Antal svar Svarsfrekvens Svarsfrekvens Utbildningsanordnare Utbildningsanordnare Folkuniversitetet 86.0% 172 ABF Stockholm 52.0% 1269 Stockholm Stad Alternativ sfi 81.8% 36 Lernia Utbildning 51.8% 197 Cubenutbildning 79.5% 326 Astar 51.4% 334 Södertälje Vuxenutbildning SFI 78.0% 644 Komvux Österåker 50.0% 95 Centrum Vux Haninge 77.6% 543 Competens Utbildning 47.2% 255 JENSEN 77.4% 48 YFI 46.3% 37 Academedia Eductus 72.1% 524 Sundbybergs vuxenutbildning Sfi 46.1% 243 Lidingö vuxenutbildning 70.4% 233 Vuxenutbildningen Upplands-Bro 41.8% 102 Sigtuna kommun 68.7% 206 Niketo AB SFI 40.0% 8 Hermods 61.6% 2189 Komvux Värmdö 39.5% 79 Botkyrka vuxenutbildning 61.0% 610 Tyresö kommun 34.6% 132 SFI Söderort 57.3% 86 Omsorgslyftet 33.0% 99 Järfälla Lärcentrum 56.0% 252 Kunskapsbolaget Integra Fisksätra 32.9% 25 Nynäshamns Kompetenscentrum NKC 55.8% 96 Stockholms Intensivsvenska för akademiker SFI 25.9% 38 Vux Huddinge - Sfi Hörsel 55.7% 39 SFI Västerort 21.2% 123 Antal svar 57% 9040 svar 5

6 Antal svar per utbildningsanordnare i länet Endast anordnare med 5 svar eller fler visas Andel av länets svar Antal svar i länet Utbildningsanordnare ABF Stockholm 14% 1269 Academedia Eductus 6% 524 Astar 4% 334 Botkyrka vuxenutbildning 7% 610 Centrum Vux Haninge 6% 543 Competens Utbildning 3% 255 Cubenutbildning 4% 326 Folkuniversitetet 2% 172 Hermods 24% 2189 JENSEN 1% 48 Järfälla Lärcentrum 3% 252 Komvux Värmdö 1% 79 Komvux Österåker 1% 95 Kunskapsbolaget Integra Fisksätra 0% 25 Lernia Utbildning 2% 197 6

7 Antal svar per utbildningsanordnare i länet Endast anordnare med 5 svar eller fler visas Andel av länets svar Antal svar i länet Lidingö vuxenutbildning 3% 233 Niketo AB SFI 0% 8 Nynäshamns Kompetenscentrum NKC 1% 96 Omsorgslyftet 1% 99 SFI Söderort 1% 86 SFI Västerort 1% 123 Sigtuna kommun 2% 206 Stockholm Stad Alternativ sfi 0% 36 Stockholms Intensivsvenska för akademiker SFI 0% 38 Sundbybergs vuxenutbildning Sfi 3% 243 Södertälje Vuxenutbildning SFI 7% 644 Tyresö kommun 1% 132 Vux Huddinge - Sfi Hörsel 0% 39 Vuxenutbildningen Upplands-Bro 1% 102 YFI 0% 37 7

8 Översikt: medelvärde per fråga SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete Jag kan rekommendera min skola till andra SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare Mina lärare är bra mot mig 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Mina klasskamrater är bra mot mig Det är arbetsro i klassrummet. Jag känner mig trygg i skolan Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan 1,5 1,0 Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna Mina lärare förklarar så att jag förstår Mina erfarenheter används i undervisningen Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Mina lärare ger mig snabbt besked efter Jag får den hjälp som jag behöver inlämningsuppgifter och prov Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg 8

9 Förändring över tid medelvärde per år (endast frågor som varit med tidigare år redovisas) Jag kan rekommendera min skola till andra SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete Mina lärare är bra mot mig 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Mina klasskamrater är bra mot mig Det är arbetsro i klassrummet. Mina lärare förklarar så att jag förstår Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna Mina erfarenheter används i undervisningen Jag får den hjälp som jag behöver Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg

10 Översikt: medelvärde per frågeområde jämfört med länet totalt Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 3,5 Vägledning 3,0 2,5 Normer och värden 2,0 1,5 1,0 Inflytande Trygghet Lärandet 10

11 Förändring över tid medelvärde per år (endast frågeområden som varit med tidigare år redovisas) Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Vägledning 2,5 2,0 1,5 1,0 Normer och värden Inflytande Lärandet

12 Normer och värden Medelvärde Vet ej 6% 14% 76% 4.6 1% Mina lärare är bra mot mig 6% 15% 76% 4.6 1% % 14% 78% 4.7 1% 8% 21% 66% 4.5 2% Mina klasskamrater är bra mot mig 8% 21% 66% 4.5 1% % 21% 67% 4.5 2% 16% 28% 47% 4.2 3% Det är arbetsro i klassrummet. 15% 31% 46% 4.2 3% % 28% 49% 4.2 3% 1 Stämmer inte alls Stämmer helt 12

13 Trygghet Medelvärde Vet ej Jag känner mig trygg i skolan 7% 19% 69% 7% 19% 70% 4.5 1% 4.6 1% Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg 13% 22% 50% 12% 23% 51% 4.2 8% 4.3 8% 1 Stämmer inte alls Stämmer helt 13

14 Lärandet Medelvärde Vet ej 9% 22% 65% 4.5 1% Mina lärare förklarar så att jag förstår 8% 23% 66% 4.5 1% % 22% 68% 4.5 1% 9% 22% 65% 4.5 1% Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer 8% 23% 64% 4.5 1% % 24% 65% 4.5 1% 9% 23% 64% 4.5 1% Jag får den hjälp som jag behöver 9% 23% 63% 4.5 1% % 22% 66% 4.5 1% 11% 23% 57% 4.3 4% Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg 11% 25% 57% 4.4 3% % 24% 60% 4.4 4% Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov 12% 24% 52% 12% 27% 51% 4.2 5% 4.3 5% 1 Stämmer inte alls Stämmer helt 14

15 Inflytande Medelvärde Vet ej 18% 28% 39% 4.0 7% Mina erfarenheter används i undervisningen 16% 31% 39% 4.1 7% % 29% 40% 4.1 8% 6% 6% 18% 26% 40% 3.9 4% Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna 6% 6% 18% 28% 38% 3.9 4% % 6% 17% 27% 40% 3.9 4% 5% 12% 21% 51% 4.2 6% Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan 5% 12% 22% 51% 4.2 7% % 11% 22% 51% 4.2 6% 1 Stämmer inte alls Stämmer helt 15

16 Vägledning Medelvärde Vet ej 12% 20% 55% 4.3 6% SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete 13% 21% 54% 4.3 5% % 23% 52% 4.3 6% 11% 22% 58% 4.4 5% SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare 11% 23% 57% 4.4 5% % 24% 57% 4.4 5% 1 Stämmer inte alls Stämmer helt 16

17 Jag kan rekommendera min skola till andra % 19% 61% 9% 20% 62% 9% 21% 64% 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Medelvärde Vet ej 4.4 4% 4.4 4% 4.4 2% 17

18 Individuell studieplan & vägledning Andel Ja 59% 24% 16% 59% Jag har en individuell studieplan (ISP) 59% 24% 17% 59% % 22% 15% 63% 66% 11% 24% 66% Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola 65% 10% 25% 65% % 9% 25% 65% Ja Nej Vet inte - har inte träffat någon 18

19 Kön Man 46% Kvinna 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 19

20 Ålder % % % % % % % 61-1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 20

21 Kommun Procent Antal Kommun Botkyrka 7% 656 Danderyd 0% 45 Ekerö 0% 43 Haninge 6% 557 Huddinge 6% 571 Järfälla 3% 251 Lidingö 3% 232 Nacka 3% 271 Norrtälje 2% 204 Nykvarn 0% 13 Nynäshamn 1% 98 Salem 0% 29 Sigtuna 1% 100 Sollentuna 3% 282 Solna 3% 255 Stockholm 41% 3693 Sundbyberg 3% 297 Södertälje 7% 606 Tyresö 1% 107 Täby 2% 143 Upplands-Bro 1% 108 Upplands Väsby 1% 102 Vallentuna 0% 43 Vaxholm 0% 24 Värmdö 1% 82 Österåker 1% 100 Annan kommun 1% 88 Vet inte 0% 40 Endast kommuner med 5 svar eller fler redovisas ovan. 21

22 SFI/SFX SFI 96% SFX 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22

23 Kombinerar studier med annat Nej, bara SFI/SFX 57% Arbetar heltid (35 timmar/vecka eller mer) 18% Arbetar deltid (34 timmar/vecka eller mindre) 11% Deltar i aktivitet/praktik genom t ex arbetsförmedlingen/jobbtorg/kommun 8% Jag studerar på högskola/universitet 4% Annat 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 23

24 Klassrum/Distans I klassrum 98% På distans 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Frågan ställdes endast till SFI-elever 24

25 När läser du sfi? På förmiddagen 56% På eftermiddagen 22% På kvällen 22% Lördag och/eller söndag 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 25

26 Hur länge har du bott i Sverige? Mindre än ett år 16% 1-2 år 47% 3-5 år 24% 6-10 år 10% Mer än 10 år 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 26

27 Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? 0-1 6% 1-3 5% 3-6 år 9% 7-12 år 39% Mer än 13 års utbildning 42% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 27

28 SFX-utbildning Svenska för bussförare 12% Svenska för företagare 8% Svenska för hantverkare 9% Svenska för ingenjörer 11% Svenska för lastbilsförare 3% Svenska för medicinsk personal 33% Svenska för pedagoger 3% Svenska för jurister, ekonomer & samhällsvetare 10% Svenska för IT-programmerare 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Frågan ställdes endast till SFX-elever 28

29 Inom vilket område har du utbildats i ditt hemland? Jag har ingen särskild utbildning Administration, ekonomi, juridik Bygg och anläggning Chefer och verksamhetsledare Data/IT Försäljning, inköp och marknadsföring Hantverksyrken Hotell, restaurangs, storhushåll Hälso- och sjukvård Industriell tillverkning Installation, drift, underhåll Kropps- och skönhetsvård Kultur, media, design Militärt arbete Naturbruk Naturvetenskapligt arbete Pedagogiskt arbete Socialt arbete Säkerhetsarbete Tekniskt arbete Transport Annat fyll i här: 2% 3% 1% 2% 2% 0% 2% 1% 3% 2% 0% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 7% 8% 13% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Frågan ställdes endast till SFX-elever 31% 29

30 Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? Procent Antal Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? Jag har inte arbetat i mitt hemland 10% 33 Allmänt, inget speciellt 2% 5 Administration, ekonomi, juridik 12% 37 Bygg och anläggning 8% 27 Chefer och verksamhetsledare 4% 12 Data/IT 12% 39 Försäljning, inköp och marknadsföring 7% 22 Hantverksyrken 3% 8 Hotell, restaurangs, storhushåll 8% 26 Hälso- och sjukvård 29% 92 Industriell tillverkning 3% 8 Installation, drift, underhåll 2% 5 Kropps- och skönhetsvård 1% 3 Kultur, media, design 2% 7 Naturbruk 1% 3 Naturvetenskapligt arbete 0% 1 Pedagogiskt arbete 6% 18 Socialt arbete 3% 8 Säkerhetsarbete 1% 3 Tekniskt arbete 6% 19 Transport 6% 18 Annat fyll i här: 4% 14 Bas 320 Frågan ställdes endast till SFX-elever 30

31 Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? Procent Antal Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? Jag har inte arbetat/praktiserat i Sverige 40% 128 Administration, ekonomi, juridik 3% 10 Bygg och anläggning 5% 16 Chefer och verksamhetsledare 0% 1 Data/IT 9% 30 Försäljning, inköp och marknadsföring 2% 5 Hantverksyrken 3% 11 Hotell, restaurangs, storhushåll 10% 32 Hälso- och sjukvård 12% 38 Industriell tillverkning 1% 2 Installation, drift, underhåll 2% 6 Kropps- och skönhetsvård 1% 3 Kultur, media, design 2% 5 Naturbruk 1% 2 Pedagogiskt arbete 3% 10 Sanering och renhållning 1% 4 Socialt arbete 1% 4 Säkerhetsarbete 0% 1 Tekniskt arbete 2% 7 Transport 4% 13 Annat fyll i här: 7% 22 Bas 320 Frågan ställdes endast till SFX-elever 31

32 Inom vilket område har du utbildats i ditt hemland? Jag har ingen särskild utbildning 31% Administration, ekonomi, juridik 15% Bygg och anläggning Data/IT 5% 6% Transport 3% Naturbruk 1% Pedagogiskt arbete Hälso- och sjukvård Kultur, media, design 5% 6% 6% Naturvetenskapligt arbete 2% Tekniskt arbete 7% Försäljning, inköp och marknadsföring 4% Hotell, restaurang, storhushåll 6% Annat fyll i här: 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Frågan ställdes endast till SFI-elever 32

33 Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? Procent Antal Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? Jag har inte arbetat i mitt hemland 24% 2052 Allmänt, inget särskilt arbetsområde 3% 266 Administration, ekonomi, juridik 10% 910 Bygg och anläggning 7% 626 Data/IT 5% 465 Transport 5% 410 Naturbruk 1% 90 Pedagogiskt arbete 7% 581 Hälso- och sjukvård 6% 496 Kultur, media, design 5% 406 Naturvetenskapligt arbete 2% 144 Tekniskt arbete 7% 644 Försäljning, inköp och marknadsföring 8% 706 Hotell, restaurang, storhushåll 11% 965 Annat fyll i här: 12% 1040 Frågan ställdes endast till SFI-elever 33

34 Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? Procent Antal Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? Jag har inte arbetat/praktiserat i Sverige 44% 3872 Allmänt, inget särskilt arbetsområde 2% 212 Administration, ekonomi, juridik 3% 243 Bygg och anläggning 6% 490 Data/IT 3% 257 Transport 3% 255 Naturbruk 1% 72 Pedagogiskt arbete 4% 315 Hälso- och sjukvård 6% 528 Kultur, media, design 2% 153 Naturvetenskapligt arbete 1% 102 Tekniskt arbete 3% 279 Försäljning, inköp och marknadsföring 3% 261 Hotell, restaurang, storhushåll 14% 1191 Annat fyll i här: 12% 1020 Frågan ställdes endast till SFI-elever 34

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

4 000 svarade på enkäten

4 000 svarade på enkäten 2 4 000 svarade på enkäten Det var 4 000 som svarade på enkäten. Av dessa var 58 procent kvinnor och 64 procent var över 30 år. Det var 24 procent som hade bott i Sverige mindre än år och nästan 60 procent

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Utvärdering av SFX April-juni 2011

Utvärdering av SFX April-juni 2011 Utvärdering av SFX April-juni 211 KOMMUNFÖRBUNDET 2 (9) Sammanfattning Denna undersökning har gjorts av Arlen Herrera, student på Södertörns Högskola, på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län, KSL.

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Svenska för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare (sfi) Svenska för invandrare (sfi) På utbildningen i svenska för invandrare (sfi) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016 Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 Tilltr ädande ungdomar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Handbok UEDB Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län Eva Rehnberg 2015-10-05 Information för kommuner utanför Stockholms län med elever folkbokförda i Stockholms

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer