Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd"

Transkript

1 Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Antal svar: (totalt) Svarsfrekvens: 51% Antal svar: 96 ( ) Svarsfrekvens anges endast per anordnare.

2 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning OM UNDERSÖKNINGEN Målet med gemensamma studerandeenkäter är att kommunerna får ett bredare underlag för att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i Stockholms län på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. De måste ha gått på sin utbildning i minst tre veckor för att delta Datainsamlingen pågick från vecka 17 till vecka 21 Undersökningen genomfördes av Sweco Strategy i samarbete med KSL Undersökningen genomfördes som en webbundersökning där alla utbildningsanordnarna fick välja mellan två olika insamlingsmetoder på webben Under insamlingsperioden fick skolorna en länk där skolorna respektive kommunerna kunde följa antalet svarande. Genom e-postutskick påmindes kontaktpersonerna om hur insamlingen gick för dem och i förhållande till samtliga. Sweco hade en helpdesk för de som vill fråga om något som gällde undersökningen. Svarsfrekvensen redovisades kontinuerligt per anordnare Undersökningen genomförs nästa gång i april

3 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är en totalundersökning och därmed finns ingen statistisk osäkerhet. Det kan däremot även i en totalundersökning förekomma mätfel, om det till exempel finns ett stort bortfall eller om alla i populationen inte har kunnat nås/tillfrågas. En analys av bortfallet har inte genomförts och är svår eftersom enkäten är anonym. I denna undersökning är det många som har tillfrågats och svarsfrekvensen är relativt i hög för denna typ av undersökning. I en undersökning som denna, dvs en totalundersökning, är skillnaden mellan uppmätta värden att betrakta som de skillnader som visas. Det finns ingen statistisk osäkerhet att ta hänsyn till. Om det ändå finns ett bortfall, dvs alla har inte svarat på enkäten, brukar man ibland betrakta att bortfallet är en form av osäkerhet. Detta förutsätter att bortfallet är helt slumpmässigt och att det alltså inte finns samband mellan att inte svara och åsikterna man har i de olika frågorna. I denna undersökning är en skillnad mellan t.ex. ett medelvärde på 4,4 och 4,7 att betrakta som en väldigt liten skillnad, men en skillnad

4 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning OM RAPPORTEN Resultaten presenteras dels genom spindeldiagram dels genom grafer. Basen är alla som besvarat frågorna, inklusive "Vet ej"-svar. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Det gick inte att hoppa över någon fråga då det var obligatoriskt att besvara alla frågorna i enkäten. För att svar ska redovisas krävs minst fem svarande på frågan. Spindeldiagrammen visar svarens medelvärde och jämförs mot länets medelvärde. Rapporten redovisar svar från elever i den aktuella kommunen

5 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svarsfrekvens per anordnare totalt i länet Antal svar Svarsfrekvens Svarsfrekvens Utbildningsanordnare Utbildningsanordnare Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB % Centrum för vuxenutveckling Sigtuna % Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB % Botkyrka vuxenutbildning % Institute af Lärande 46 90% Huddinge VUX % MoA Lärcentrum 83 87% OmsorgsLyftet Utbildningar % % Vuxenutbildning i Upplands Bro % Antal svar Stockholms transport och Fordonstekniska Gymnasium 20 49% SweJa Kunskapscenter AB % SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker % JENSEN Education AB % Consensum VUX Sollentuna 45 75% KompetensUtvecklingsInstitutet % Kunskapsbolaget Integra AB 15 75% MedLearn % Lidingö Vuxenutbildning % Competens Utbildning Sverige AB % NTI-skolan AB % InfoKomp AB % % Järfälla Lärcentrum % Style Education 27 71% Centrum för arbete och studier Värmdö kommun VUX % Niketo AB 42 68% % Astar AB (fd JB Kompetens) % ABF KOMVUX STOCKHOLM % Kungsholmens Utbildningscentrum - Lidingö Folkhögskola City 56 66% St Eriks gymnasium vuxenutbildning 31 31% Centrum Vux Haninge % Tyresö VUX % Komvux Österåker % Folkuniversitetet Komvux % Lärvux Stockholm 71 64% Åsö vuxengymnasium % Lärgården Utbildning AB % Miroi i-learning AB 87 25% Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning % Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg % Sverigehälsan Stockholm 10 59% Stiftelsen Stadsmissionens Skola i Stockholm 32 21% Lernia Utbildning AB % Nynäshamns kompetenscentrum 43 16% Vuxenutbildning i Södertälje % Totalt hela undersökningen %

6 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Antal svar per anordnare i kommunen Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas framöver i rapporten. Andel av kommunens svar Antal svar i kommunen Utbildningsanordnare ABF KOMVUX STOCKHOLM 6% 6 26% 25 Astar AB (fd JB Kompetens) 3% 3 6% 6 Folkuniversitetet Komvux 2% 2 16% 15 Huddinge VUX 1% 1 InfoKomp AB 2% 2 JENSEN Education AB 10% 10 KompetensUtvecklingsInstitutet 1% 1 Kungsholmens Utbildningscentrum - Lidingö Folkhögskola City 2% 2 Lernia Utbildning AB 1% 1 Lärgården Utbildning AB 1% 1 MedLearn 1% 1 Miroi i-learning AB 1% 1 NTI-skolan AB 15% 14 OmsorgsLyftet Utbildningar 1% 1 SweJa Kunskapscenter AB 1% 1 Tyresö VUX 1% 1 Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 1% 1 Åsö vuxengymnasium 1% 1 Kommunen totalt 100%

7 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Översikt: medelvärde per fråga Kommunen totalt jämfört med länet totalt Jag behandlas bra av mina lärare Jag kan rekommendera min skola till 5,0 andra 4,5 Jag behandlas bra av andra studerande Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta 4,0 Det är arbetsro på mina lektioner studier 3,5 Jag har tydliga mål för mina studier Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Mina lärare förklarar så att jag förstår Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig mer Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen Jag får det stöd jag behöver Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov. Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier

8 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Översikt: medelvärde per fråga Kommunen totalt per år Jag behandlas bra av mina lärare Jag kan rekommendera min skola till 5,0 andra 4,5 Jag behandlas bra av andra studerande Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta 4,0 Det är arbetsro på mina lektioner studier 3,5 Jag har tydliga mål för mina studier Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Mina lärare förklarar så att jag förstår Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig mer Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen Jag får det stöd jag behöver Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov. Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier

9 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Översikt: medelvärde per frågeområde Kommunen totalt jämfört med länet totalt Vägledning Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Normer och värden Inflytande Lärandet

10 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Vägledning Översikt: medelvärde per frågeområde Kommunen totalt per år Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Normer och värden Inflytande Lärandet

11 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag behandlas bra av mina lärare Totalt JENSEN Education AB NTI-skolan AB 4,0 4,8 4,8 4,6 4,5 4,5 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

12 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag behandlas bra av andra studerande Totalt JENSEN Education AB 4,4 4,4 4,3 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

13 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Det är arbetsro på mina lektioner Totalt 4,3 4,1 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

14 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare förklarar så att jag förstår Totalt JENSEN Education AB NTI-skolan AB 3,6 3,5 4,1 4,1 4,5 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

15 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig mer Totalt NTI-skolan AB JENSEN Education AB 3,6 3,5 4,1 4,0 4,2 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

16 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg Totalt JENSEN Education AB NTI-skolan AB 3,4 3,8 4,2 4,2 4,1 4,7 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

17 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov. ABF KOMVUX STOCKHOLM Totalt JENSEN Education AB NTI-skolan AB 3,1 3,6 4,5 4,3 4,2 4,2 4,0 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

18 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier. Totalt 4,0 Antal 21 Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

19 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får det stöd jag behöver Totalt JENSEN Education AB NTI-skolan AB 3,4 4,0 3,9 3,8 3,8 4,5 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

20 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen ABF KOMVUX STOCKHOLM Totalt JENSEN Education AB NTI-skolan AB 2,8 3,2 3,9 3,9 3,8 3,7 4,3 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

21 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Totalt JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB 2,5 3,0 3,6 3,5 3,5 3,3 4,2 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

22 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Totalt NTI-skolan AB JENSEN Education AB 3,0 4,1 4,0 3,8 3,7 4,7 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

23 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått Totalt 4,3 4,2 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

24 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB Jag har tydliga mål för mina studier 4,3 4,3 4,2 4,6 4,5 4,5 4,8 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

25 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier NTI-skolan AB Totalt JENSEN Education AB 4,6 4,5 4,5 4,8 4,8 4,7 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

26 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag kan rekommendera min skola till andra JENSEN Education AB Totalt NTI-skolan AB 3,6 4,7 4,5 4,2 4,2 4,0 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

27 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har en individuell studieplan (en plan för dina studier) JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB Totalt 50% 47% 72% 67% 64% 63% 80% Antal Sorterat efter andel med svar Ja i fallande ordning. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga. Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

28 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola ABF KOMVUX STOCKHOLM Totalt JENSEN Education AB NTI-skolan AB 0% 0% 0% 0% 27% 33% 80% Antal Sorterat efter andel med svar Ja i fallande ordning. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga. Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

29 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning OM GRAFERNA Graferna på följande sidor visar procentuell svarsfördelning av dem som besvarat frågan med något av svarsalternativen 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Basen är alla som besvarat frågan, inklusive "Vet ej"-svar. I första kolumnen till höger om graferna visas medelvärde för kommunen och skolorna. I andra kolumnen till höger om graferna visas andelen som svarat vet ej. I tredje kolumnen till höger om graferna visas antal svar per skola på frågan För att svar ska redovisas krävs 5 svarande eller fler på frågan. Svaren jämförs med uppgifter från undersökningen hösten då undersökningen genomfördes senast

30 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag behandlas bra av mina lärare Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 5% 7% 17% 69% 8% 21% 70% 17% 33% 33% 12% 84% 13% 87% 17% 83% 9% 9% 82% 13% 13% 73% 22% 22% 44% 10% 30% 60% 21% 7% 21% 50% Medel Vet ej Antal 4.5 2% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

31 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag behandlas bra av andra studerande Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 9% 19% 48% 8% 15% 49% 17% 50% 17% 12% 20% 68% 7% 27% 67% 17% 17% 50% 9% 18% 55% 13% 20% 47% 11% 22% 20% 20% 50% 14% 7% Medel Vet ej Antal % % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

32 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Det är arbetsro på mina lektioner Totalt JENSEN Education AB 7% 10% 38% 38% 5% 16% 24% 43% 40% 44% 20% 20% 40% 13% 13% 13% 63% 17% 33% 33% Medel Vet ej Antal 4.1 7% % % % % % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

33 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare förklarar så att jag förstår Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 5% 9% 36% 42% 9% 17% 68% 17% 50% 17% 28% 64% 20% 80% 50% 50% 9% 91% 7% 7% 7% 33% 47% 11% 11% 56% 20% 20% 40% 20% 14% 7% 14% 43% 21% Medel Vet ej Antal 4.1 3% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

34 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare är bra på att väcka intresse och får mig att vilja lära mig mer Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 5% 6% 13% 26% 47% 13% 17% 57% 17% 17% 50% 8% 20% 72% 7% 33% 60% 83% 17% 9% 91% 7% 7% 13% 20% 47% 11% 11% 33% 30% 60% 10% 14% 14% 14% 14% 43% Medel Vet ej Antal 4.1 3% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

35 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 9% 10% 23% 51% 32% 51% 17% 67% 20% 68% 7% 47% 40% 17% 33% 50% 9% 9% 82% 13% 13% 20% 53% 11% 11% 11% 44% 10% 20% 40% 20% 7% 29% 14% 14% 36% Medel Vet ej Antal 4.2 4% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

36 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov. Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 18% 28% 43% 17% 13% 57% 17% 17% 67% 12% 24% 52% 13% 20% 47% 67% 33% 9% 9% 82% 7% 20% 20% 53% 11% 22% 67% 10% 30% 40% 20% 14% 7% 43% 29% 7% Medel Vet ej Antal 4.0 3% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

37 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier. Totalt 5% 9% 55% 27% 19% 19% 38% 9% 27% 64% Medel Vet ej Antal 4.0 5% % % 11 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

38 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB Jag får det stöd jag behöver 7% 5% 14% 28% 41% 11% 25% 57% 17% 17% 50% 12% 28% 56% 7% 27% 67% 17% 17% 33% 33% 9% 18% 73% 7% 20% 33% 40% 22% 56% 10% 30% 20% 30% 29% 7% 36% 29% Medel Vet ej Antal 3.9 5% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

39 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 7% 5% 20% 29% 29% 9% 36% 40% 17% 67% 17% 8% 28% 28% 36% 7% 47% 47% 67% 33% 9% 27% 64% 13% 7% 27% 40% 11% 22% 11% 33% 10% 10% 30% 30% 10% 21% 7% 14% 7% 14% Medel Vet ej Antal 3.7 9% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

40 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 13% 8% 21% 23% 26% 15% 9% 13% 17% 36% 33% 17% 33% 17% 20% 32% 36% 7% 40% 40% 17% 17% 33% 33% 9% 9% 9% 64% 13% 7% 20% 20% 33% 44% 11% 11% 22% 10% 20% 10% 20% 20% 36% 7% 29% 7% 14% Medel Vet ej Antal 3.5 9% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

41 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 6% 7% 11% 24% 48% 9% 6% 23% 55% 17% 17% 17% 17% 17% 32% 68% 7% 47% 33% 17% 17% 33% 33% 9% 18% 73% 7% 20% 13% 53% 11% 11% 11% 67% 10% 30% 10% 30% 10% 7% 21% 7% 14% 50% Medel Vet ej Antal 4.0 3% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

42 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått Totalt 19% 35% 46% 7% 7% 27% 53% 25% 35% 40% 14% 86% Medel Vet ej Antal 4.3 0% % % % 7 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

43 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har tydliga mål för mina studier Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 14% 16% 67% 13% 19% 64% 17% 33% 50% 16% 16% 68% 7% 33% 60% 33% 67% 9% 9% 82% 7% 7% 7% 80% 11% 11% 11% 67% 20% 80% 7% 14% 21% 50% Medel Vet ej Antal 4.5 1% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

44 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 6% 22% 70% 9% 21% 64% 17% 17% 50% 12% 24% 64% 7% 13% 20% 53% 17% 83% 27% 73% 27% 73% 11% 22% 67% 10% 30% 60% 7% 7% 86% Medel Vet ej Antal 4.6 1% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

45 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag kan rekommendera min skola till andra Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 5% 11% 25% 51% 6% 11% 19% 58% 17% 17% 50% 16% 20% 64% 20% 80% 33% 67% 9% 18% 73% 7% 7% 13% 27% 47% 11% 11% 11% 22% 44% 10% 50% 30% 14% 14% 7% 21% 43% Medel Vet ej Antal 4.2 3% % % % % % % % % % % 14 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

46 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har en individuell studieplan (en plan för dina studier) Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 63% 24% 14% 57% 28% 15% 67% 17% 17% 72% 24% 73% 27% 50% 33% 17% 73% 18% 9% 47% 27% 27% 56% 11% 33% 80% 10% 10% 64% 29% 7% Andel ja Antal 62% 96 57% 53 67% 6 72% 25 73% 15 50% 6 73% 11 47% 15 56% 9 80% 10 64% 14 Ja Nej Vet ej Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

47 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB NTI-skolan AB 27% 39% 6% 28% 28% 38% 32% 33% 67% 80% 8% 8% 27% 27% 7% 40% 33% 67% 64% 18% 18% 67% 13% 20% 11% 44% 44% 50% 50% 57% 43% Andel ja Antal 27% 96 28% 53 33% 6 80% 25 27% 15 0% 6 64% 11 0% 15 11% 9 0% 10 0% 14 Ja Nej Vet inte Har inte haft behov av det Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat

48 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med det utbud av vuxenutbildning som erbjuds genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO). 100% 93% 92% JENSEN Education AB 90% Totalt 88% NTI-skolan AB 79% ABF KOMVUX STOCKHOLM 67% % 20% 40% 60% 80% 100% Rangordnat efter andel med svar Stämmer delvis/helt 48

49 Totalt Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med det utbud av vuxenutbildning som erbjuds genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO). ABF KOMVUX Didaktus Utbildningar AB JENSEN Education AB NTI-skolan AB 5% 26% 61% 6% 25% 60% 67% 24% 68% 13% 73% 17% 83% 55% 45% 27% 67% 33% 67% 40% 50% 14% 21% 57% Vet ej Antal 8% 96 10% 53 50% 6 4% 25 15% 15 0% 6 0% 11 7% 15 0% 9 11% 10 8% 14 Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt

50 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Att göra webbansökan har fungerat bra. 100% 100% JENSEN Education AB 100% Totalt 90% ABF KOMVUX STOCKHOLM 83% 83% NTI-skolan AB 79% % 20% 40% 60% 80% 100% Rangordnat efter andel med svar Stämmer delvis/helt 50

51 Totalt Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Att göra webbansökan har fungerat bra. ABF KOMVUX Didaktus Utbildningar AB JENSEN Education AB NTI-skolan AB 26% 64% 28% 55% 17% 33% 50% 36% 64% 20% 53% 17% 67% 64% 36% 13% 87% 22% 67% 10% 90% 21% 29% 50% Vet ej Antal 7% 96 20% 53 0% 6 0% 25 36% 15 20% 6 0% 11 0% 15 12% 9 0% 10 0% 14 Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt

52 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Webbplatsen ger mig den information som jag behöver. JENSEN Education AB 100% 93% 88% Totalt 84% 83% NTI-skolan AB 79% ABF KOMVUX STOCKHOLM 67% % 20% 40% 60% 80% 100% Rangordnat efter andel med svar Stämmer delvis/helt 52

53 Totalt Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Webbplatsen ger mig den information som jag behöver. ABF KOMVUX Didaktus Utbildningar AB JENSEN Education AB NTI-skolan AB 7% 31% 53% 43% 38% 17% 33% 33% 36% 52% 20% 53% 17% 67% 45% 55% 7% 13% 80% 67% 22% 20% 80% 21% 50% 29% Vet ej Antal 9% 96 18% 53 20% 6 9% 25 36% 15 20% 6 0% 11 0% 15 12% 9 0% 10 0% 14 Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt

54 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar. JENSEN Education AB 100% 96% NTI-skolan AB 93% 87% Totalt 84% ABF KOMVUX STOCKHOLM 67% 50% % 20% 40% 60% 80% 100% Rangordnat efter andel med svar Stämmer delvis/helt 54

55 Totalt Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar. ABF KOMVUX Didaktus Utbildningar AB JENSEN Education AB NTI-skolan AB 28% 56% 47% 36% 17% 50% 40% 56% 13% 60% 17% 17% 33% 13% 7% 80% 91% 9% 44% 44% 10% 90% 36% 57% Vet ej Antal 13% 96 15% 53 50% 6 4% 25 36% 15 50% 6 0% 11 0% 15 12% 9 0% 10 8% 14 Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt

56 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Kön kvinna 67% man 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

57 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Ålder % % % % % 51-4% % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

58 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag kombinerar studier med arbete: Ja 58% Nej 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

59 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min undervisning sker i huvudsak: i klassrum 60% på distans 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

60 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har annat modersmål än svenska Nej 56% Ja 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

61 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag studerar på: Teoretiska kurser på gymnasial nivå 49% Kurser på grundläggande nivå 28% Yrkeskurser på gymnasial nivå 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

62 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Finns det något annat som du tycker att din skola bör utveckla/förbättra? Alla komvuxskolor jag har studerat vid har varit under all kritik. Jag förstår verkligen att Sverige har problem med att studenter inte uppnår behörighet och de låga betygen. Det har varit låg lärarnärvaro när jag gått på lektioner, nästan endast självstudier, och på distanskurser får jag vänta i veckor på att få redovisa uppgifter via Skype. Mail svarar läraren inte ens på. Hårdare koll på de privata utbildningssamordnarna skulle jag föreslå! Bättre information om vem man kontaktar på administrations avdelningen. Inte lärarna utan de ansvariga för distans plattformen eller information innan utbildningen börjar. Bättre planering med prover att det ska vara längre tidbegränsad. För exempel när det ingår beräkningar på prover så hinner man inte göra alla beräkningar på endast 30 min. De svarar aldrig på telefon, man bara ringer och ringer men ingen svarar. Trots att de bara har telefontid ett par timmar vissa dagar bemannar de till synes ej telefonen. Det mesta. Ge bättre stöd när man behöver speciell hjälp och behöver förklaringar till uppgifter. Hemsidan funga inte på internet explorer Hålla bättre kontakt och hjälpa till när man behöver stöd. Jag blev väldigt förvånat när jag såg att ni inte har Danska som möjlighet i listan av ""Modersmål"". Jag tror dock att detta kan vara en teknisk fel, eftersom danska (dansk) är ett mycket populärt val, därför dem finns så nära Sverige geografiskt. Jag gillar mina lärare och tycker att de är bäst jag tackar på de XX,XX och XX Kan vara så att mina svar inte är helt rättvisa då jag reser mycket i arbetet och har därför kunnat närvara lite på lektionerna. Lyssna på eleverna. Skumläs inte brev. Svara inte ""Goddag Yxskaft"". Ta till er kritik och kräv att era lärare lär sig den nya betygsskalan och faktiskt sköter sitt jobb. Överarbeta inte lärarna och acceptera inte dåliga lärare istället för att anställa nya. nej Utbildningsa nordnare InfoKomp AB Didaktus Utbildningar AB ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB Folkuniversit etet Komvux NTI-skolan AB NTI-skolan AB Didaktus Utbildningar AB JENSEN Education AB NTI-skolan AB Kungsholme ns Utbildningsc entrum - Lidingö Folkhögskola 62

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer