Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten"

Transkript

1 Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret

2 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN 2. KVALITETSOMRÅDEN-INDIKATORER / UTBILDNINGSRESULTAT TILLGÄNGLIGHET OCH FLEXIBILITET A ACADEMEDIA EDUCTUS B AXELSONS GYMNASTISKA INSTITUT C CONSENSUM VUX D FOLKUNIVERSITETET E GYMNASIESKOLAN SPYKEN- VUX F GYMNASIESKOLAN VIPAN - VUX G HERMODS H INGVAR STRANDHS BLOMSTERSKOLA I JENSEN EDUCATION J KOMPLEMENTÄR MEDICINSKA HÖGSKOLAN, KMH K KOMPETENSUTVECKLINGSINSTITUTET L LEEP SCHOOL OF HAIR M LERNIA N MIROI O NTI P SVENSK VÅRD & KOMPETENSUTVECKLING Q SVERIGEHÄLSAN AB R TAU LEARNING S KOMVUX GASTELYCKAN (VISSA UTVALDA DELAR GÄLLANDE STATISTIK) PERSONAL ANTALET LÄRARE (HELTIDSTJÄNSTER) PER 100 ELEVER, MATERIELLA RESURSER OCH LOKALER UPPFÖLJNING FRÅN TIDIGARE KVALITETSREDOVISNINGAR BETYG/BEHÖRIGHET/AVBROTT/ NATIONELLA PROV VÄRDEGRUNDOCH ÖVRIGTGÄLLANDE STUDERANDEENKÄTEN SAMMANFATTANDE ANALYS AV INDIKATORERNA FOKUSOMRÅDE: STYRNING OCH UPPFÖLJNING UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING REDOVISNING AV LOKAL HANDLINGSPLAN 37.2 RESULTAT SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDER 38 Bilaga 1: Studerandeenkät Samordningsenheten (18 utbildningsanordnare) 2

3 0-1.1 SAMMANFATTNING inkl. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSMAHETEN Allmänt: Samordningsenheten ansvarar för gymnasial vuxenutbildning i Lunds kommun, bl.a. antagning, upphandling av utbildningsplatser, fördelning av medel mellan utbildningsanordnare, uppföljning, utvärdering och tillsyn. Medborgarperspektivet är centralt, d.v.s. den gymnasiala vuxenutbildningen strävar efter att motsvara medborgarnas efterfrågan. Lund kommun utökade antalet utbildningsanordnare från 8 st. till 19 st fr.o.m. den 1 januari st. i extern regi, samverkan med 2 st. gymnasieskolor, Vipan och Spyken samt Komvux Gastelyckan i egen regi står för utbudet. Tabell antalet platser / Andel % (Lundabor fördelade på Samordningsenheten 18 st utbildningsanordnare samt lundabor på Komvux Gastelyckan, samt motsvarande siffror gällande andra kommuners medborgare som studerar via Lunds kommuns gymnasial vuxenutbildning, d.v.s. övriga) Resultat utifrån lå 09/10 Samordningsenheten Komvux Totalt Helårsplatser Lundabor Helårsplatser övriga (interkommunala) Helårsplatser totalt Andel Lundabor % Andel övriga % Andel totalt Läsåret 09/10 Lundabor Övriga Utbildningsanordnare Utbildningsområde Andel i % Andel i % AcadeMedia Eductus Ekonomi,Handel,Hotell,Restaurang,Turism,Logistik 1,0 2,1 Axelsons Gymnastiska Institut Hälsa och Friskvård 0,6 4,2 Bygg Spyken Bygg 4,4 4,0 Consensum Omvårdnad 0,6 0,2 Folkuniversitetet Inga studerande 0,0 0,0 Hermods Omvårdnad 0,0 0,0 Ingvar Strands Blomsterskola Hantverk 0,8 1,9 Jensen Education AB Ekonomi,Handel,Hotell,Restaurang,Turism,IT,Media 0,2 0,6 Barn och Fritid, Omvårdnad, Hälsa och Kompetensutvecklingsinstitutet Friskvård,Entreprenörskap 4,9 13,2 Komplementär Medicinska Högskolan Hälsa och Friskvård 1,2 0,8 Leep School of Hair AB Hantverk 3,4 7,3 Lernia El,Energi,Fordon,Hotell,Restaurang,Turism,Industri, Omvårdnad,9 1,1 MiRoi Ekonomi,Handel,IT,Media, Omvårdnad 0,1 0,2 NTI Fristående kurser 20,4 29,9 Samordningsenheten Diverse 0,4 0,0 Svenska Vård Omvårdnad 0,1 0,0 Sverigehälsan Hälsa och Friskvård 1,8 3,8 TAU-Learning Hantverk,3 6, Vipan Lund El och Livsmedel 4,1 0,3 Summa Samordningsenheten,2 90,1 Summa Komvux Gastelyckan Barn och Fritid, Omvårdnad, Fristående kurser m.m. 44,8 9,9 Totalt *100,0 **100,0 3

4 Några sammanfattande kommentarer : Fr.o.m. vårterminen 2010 har så gott som alla behöriga sökanden erbjudits gymnasialvuxenutbildning. Efterfrågan på yrkesutbildningar ökar under lå 2009/2010. Andelen helårsplatser hos externa anordnare ökar under lå 2009/2010. Sökanden till NTI har ökat under läsåret, d.v.s. fristående kurser på distans. Omfattande förändring av kvalitetsarbetet startades under vårterminen En omfattande studerandeenkät genomfördes under vårterminen Hög svarsfrekvens : 79 %. Överlag positiva omdömen från de studerandes sida angående utbildningen hos våra anordnare. Överlag hög trivsel och goda omdömen om våra utbildningsanordnare. -Rektor och projektledaren på Samordningsenheten har genomfört 18 st. 3½ timmes besök hos respektive utbildningsanordnare under perioden april-oktober Systematisk kvalitetsgranskning och även där är intrycken överlag positiva beträffande kvalitén. Några områden kommer speciellt att följas upp gällande kvalitén inom gymnasial vuxenutbildning med start lå 2010/2011 nämligen: - Studerandes möjligheter att än mer kunna påverka utbildningens innehåll och upplägg - Betygsstatistik, fördelning betygssättning (IG,G,VG,MVG) hos olika utbildningsanordnare. - Närmare analys av att antalet IG:n, framförallt på fristående kurser - Betygs- och utvecklingssamtal - Extra stöd i studierna för att öka möjligheterna att nå kursens/kursernas mål - Uppföljning av att alla utbildningsanordnare har en ändamålsenlig Likabehandlingsplan - Närmare analys av avbrottsfrekvens på NTI (distans fristående kurser) och Komvux Gastelyckan 4

5 1.2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Samordningsenheten startade i februari 2010 ett för enheten nytt system för att utveckla kvalitetsarbetet inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Verktygen för kvalitetsarbetet är följande: Studerandeenkäter ska genomföras minst en gång per år och i huvudsak samma frågor år från år för att jämförelser ska vara möjliga. Skal 1-6, där 6 är högsta omdömet. Studerandeenkäten genomfördes under en månad våren Extra påminnelser gjorde att Samordningsenheten slutligen fick en genomsnittlig hög svarsfrekvens på 79%. Under mätperioden, en månad under våren 2010, fanns det 76 studerande varav 43 svarade på enkäten. Frågor till utbildningsanordnaren ställdes i samband med rektors och projektledares besök hos 18 st. utbildningsanordnare. Ny modell som prövas för första gången 2010 : 3, timmars samtal med respektive utbildningsanordnare, ledning och pedagoger, genomfördes april-sept st frågeområden behandlades utifrån en given mall som skickades ut i förväg. Återkoppling till respektive utbildningsanordnares ledning gavs av Samordningsenheten utifrån intryck från 3 ½ timmars besök, studerandeenkäten, betygs och avbrottsstatistik, övriga intryck av resp. utbildningsanordnare inklusive förslag till åtgärder inför läsåret 2010/2011. Dessa 1 timmes återkopplingar genomfördes i början av oktober Bedömningen av respektive utbildningsanordnare finns beskrivet på sidorna Bedömningsskala är 1-6, där 6 är högsta omdömet d.v.s. mycket positiv bedömning. Viktigt att påpeka är att svarsfrekvensen gällande studerandeenkäterna varierar kraftigt, allt från 1 svar (100 % svarsfrekvens) hos någon utbildningsanordnare till 271 (77 % svarsfrekvens) hos en annan utbildningsanordnare. Undertecknad har valt att redovisa alla enkäter. Se bilaga 1: Studerandeenkät Samordningsenheten (18 utbildningsanordnare). Statistik på betyg, avbrott, helårsplatser m.m. har tagits fram från Procapita, nationella siffror från Skolverkets hemsida inkl insamlande av vissa uppgifter från våra utbildningsanordnare.

6 2. KVALITETSOMRÅDEN-INDIKATORER / Utbildningsresultat 2.1 Tillgänglighet och flexibilitet Fr.o.m. vårterminen 2010 har så gott som alla behöriga sökanden erbjudits gymnasialvuxenutbildning. I Samordningsenhetens studerandeenkät svarar de studerande på följande fråga: Den vuxenutbildning du sökte i första hand är det också den studerar på nu? Ant. studerande aktuell period /antal svar /svarsfrekvens i % Ja % Nej % Utbildningsanordnare Academedia 19/ 17/ Axelsons Gymnastiska Institut 7 / 2 / Consensum 6/ 6/ Folkuniversitetet 0 Gymnasieskolan Spyken - Vux 19 / 17 / Gymnasieskolan Vipan Vux 11 / 9 / Hermods 1 / 1 / Ingvar Strands Blomsterskola 3 / 3 / Jensen Education AB 2 / 2 / Komplementär Medicinska 6 / 6 / Högskolan(KMH) Kompetensutvecklingsinstitutet 81 / 6 / Leep Hair 24 / 17 / Lernia 7 / 32 / Miroi 2 / 2 / NTI 271 / 206 / Svensk Vård 0 Sverigehälsan 18 / 16 / Taulearning 49 / 44 / Totalt 76 / 443 / Gymnasial vuxenutbildning i Lund har totalt mycket hög grad av flexibilitet både avseende studieformer (distans,flexibel,närundervisning) och kursstarter (året om) På följande sidor, dvs 7-24, beskrivs varje utbildningsanordnare gällande andel lundabor, andel övriga, andel % i förhållande till totalen, avbrott, % IG:n, bedömning på ett antal frågeställningar vid intervjuer med utbildningsanordnare, samlad bedömning samt frågeställningar, områden att studera närmare och förbättringsåtgärder inför lå 2010/

7 2.1A AcadeMedia Eductus Område Ekonomi och handel, hotell, restaurang och turism, logistik Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 6 st 1174 st 13 st 1242 st Övriga (interkommunala) 11 st 10 st 1 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 6 st 30 st 10 st 39 st Studerandeandel av total poäng 1 % 100 % 2 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 3 % 0-24 % 0 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 14 % 0-31 % 13 % 0-*74 % % IG 9 % 13 % 13 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet ) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö / Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 4 Arbetet med studerandes inflytande Arbetet med likabehandlingsplanen 3 Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare 3 Extra stöd för de studerande som behöver detta. Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Samordningsenheten efterlyses ett mer strukturerat och anpassat arbetssätt gällande klagomålshantering och likabehandlingsplanen. Flytten till ännu mer ändamålsenliga lokaler sommaren 2010 förväntas förbättra den fysiska miljön. 7

8 2.1B Axelsons Gymnastiska Institut Område Hälsa och friskvård Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 4 st 1174 st st 1242 st Övriga (interkommunala) 11 st 10 st 12 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 12 st 30 st 12 st 39 st Studerandeandel av total poäng 2 % 100 % 2 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 0 % 0-24 % 0 % 0-24 Avbrott övriga av total poäng 0 % 0-31 % 0 % 0-*74 % IG 0 % 13 % 0 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare 4 Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap 4 Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av 4 era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö 4 / Arbetet med kompetensutveckling 4 Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 4 Arbetet med studerandes inflytande 4 Arbetet med likabehandlingsplanen Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Utbildningsanordnaren bör dock tillsammans med Samordningsenheten förbättra administrativa rutiner framförallt inom området betygshantering. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Utbildningsanordnaren ger uttryck för följande Har eleven inte förmågan när de börjar hjälps man åt att lyfta alla. Frågan som kan ställas: Finns det en koppling i och med denna anda till att det inte förekommit några IG:n och inga avhopp under lå 2009/2010? En viktig parentes är att vi nästa gång måste få in högre svarsfrekvens på studerandeenkäten och där utbildningsanordnaren måste på ett bättre sätt hjälpa till i detta arbete. 8

9 2.1C Consensum Vux Område Omvårdnad Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 2 st 1174 st 7 st 1242 st Övriga (interkommunala) 1 st 10 st 2 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 0,7 st 30 st 4 st 39 st Studerandeandel av total poäng 0,1 % 100 % 0,7 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng % % Avbrott övriga av total poäng % *74 0-*74 % % IG 0 13 % 0 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé 6 Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare 6 Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap 6 Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, 6 samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av 6 era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Mestadels Distans / Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. 6 Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de 6 studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal Arbetet med studerandes inflytande 6 Arbetet med likabehandlingsplanen 6 Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare 6 Extra stöd för de studerande som behöver detta. 6 Samordningsenhetens helhetsbedömning: Mycket positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Mycket god grund att fortsätta i samma anda som lå 2009/

10 2.1D Folkuniversitetet Område Turism, Kvalitetsassistent för livsmedel Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor st st Övriga (interkommunala) 0 10 st 0 32 st Helårsplatser 800 poäng 0 30 st 0 39 st Studerandeandel av total poäng % % Avbrott Lundabor av total poäng % % Avbrott övriga av total poäng % 0 0-*74 % % IG 0 13 % 0 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, - samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av era utbildningsinsatser. Fysisk arbetsmiljö - Arbetet med kompetensutveckling - Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. - Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de - studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal - Arbetet med studerandes inflytande - Arbetet med likabehandlingsplanen Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. - Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens beskrivning av verksamheten. Eftersom vi inte haft några studeranden har inte någon bedömning gjorts på ett antal frågeställningar, därav markering -. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Inga övriga kommentarer eftersom Lunds Vuxenutbildning inte har haft några studeranden under lå 2009/2010 hos Folkuniversitetet 10

11 2.1E Område Bygg Gymnasieskolan Spyken - Vuxenutbildning Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 12 st 1174 st 13 st 1242 st Övriga (interkommunala) 7 st 10 st 6 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 2 st 30 st 22 st 39 st Studerandeandel av total poäng % 100 % 4 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 6 % 0-24 % 6 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 24 % 0-31 % 30 % 0-*74 % % IG 0, % 13 % 1, % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av 4 era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö / 6 Arbetet med kompetensutveckling 4 Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. 4 Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 4 Arbetet med studerandes inflytande 4 Arbetet med likabehandlingsplanen Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. 4 Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: En speciell reflektion : Imponerande förhållningssätt från bygglärarnas sida hur man skapar förutsättningar för ett bra möte med studerandegruppen. 11

12 2.1F Gymnasieskolan Vipan - Vuxenutbildning Område El och Livsmedel (konditor) Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 28 st 1174 st 11 st 1242 st Övriga (interkommunala) 1 st 10 st 1 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 21 st 30 st 10 st 39 st Studerandeandel av total poäng 4 % 100 % 2 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng % % Avbrott övriga av total poäng % 0 0-*74 % % IG 1, % 13 % 0 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, 4 samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av 4 era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö /4 Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. 4 Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de 4 studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 3 Arbetet med studerandes inflytande 3 Arbetet med likabehandlingsplanen 4 Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare 4 Extra stöd för de studerande som behöver detta. 3 Samordningsenhetens helhetsbedömning: Godkänd bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Mycket positivt att avbrottsfrekvensen är 0%. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Samordningsenheten gör bedömningen är att Vipan Vux bör framförallt fokusera på att utveckla former för betygs- och utvecklingssamtal, former för att de studerande ska få en bättre känsla av i vilka delar de kan påverka sin egen utbildning samt se över stöd för studerande som behöver detta. 12

13 2.1G Hermods - Vuxenutbildning Område Bygg, Ekonomi och Handel, Omvårdnad Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor st st Övriga (interkommunala) 0 10 st 0 32 st Helårsplatser 800 poäng 0 30 st 0 39 st Studerandeandel av total poäng % % Avbrott Lundabor av total poäng % % Avbrott övriga av total poäng % 0 0-*74 % % IG 0 13 % 0 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning endast utifrån besök / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, - samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av - era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö / - Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. - Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de - studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal - Arbetet med studerandes inflytande - Arbetet med likabehandlingsplanen Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. - Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens beskrivning av sin tänkta gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Eftersom vi inte haft några studeranden har inte någon bedömning gjorts på ett antal frågeställningar, därav markering -. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Inga kommentarer eftersom Lunds Vuxenutbildning inte har haft någon studerande under lå 2009/2010 hos Hermods 13

14 2.1H Ingvar Strands Blomsterskola Område Hantverk (Florist) Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 3 st 1174 st 3 st 1242 st Övriga (interkommunala) 3 st 10 st 4 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 6 st 30 st st 39 st Studerandeandel av total poäng 1 % 100 % 4 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 0 % 0-24 % 0 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 31 % 0-31 % 47 % 0-*74 % % IG 0 % 13 % 0 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé 6 Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare 6 Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap 6 Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö /6 Arbetet med kompetensutveckling 6 Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de 6 studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal Arbetet med studerandes inflytande 6 Arbetet med likabehandlingsplanen 6 Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare 6 Extra stöd för de studerande som behöver detta. 6 Samordningsenhetens helhetsbedömning: Mycket positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Notering: Endast 3 st. elevenkäter som dock motsvarar 100% svarsfrekvens vid mättillfället. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Mycket god grund att fortsätta i samma anda som lå 2009/

15 2.1I Jensen Education Område Ekonomi och Handel, Hotell, Restaurang, Turism, IT och Media Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 1 st 1174 st 4 st 1242 st Övriga (interkommunala) 4 st 10 st 3 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 2 st 30 st 2 st 39 st Studerandeandel av total poäng 0,4 % 100 % 0,7 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 0 % 0-24 % 0 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 0 % 0-31 % 0 % 0-*74 % % IG 16 % 13 % 16 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé 6 Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare 6 Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap 6 Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av 6 era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö Distans Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. 6 Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal Arbetet med studerandes inflytande Arbetet med likabehandlingsplanen 6 Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare 6 Extra stöd för de studerande som behöver detta. Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Noteras bör att endast 2 st studerade och deltog under mätmånaden för studerandeenkäten, d.v.s. väldigt litet underlag. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Jensen Education bör ytterligare förstärka kontrollen så att man säkerställer att det är rätt person som lämnat in alla uppgifterna. 1

16 2.1J Komplementär Medicinska Högskolan Område Hälsa och Friskvård Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 8 st 1174 st 7 st 1242 st Övriga (interkommunala) 3 st 10 st 0 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 6 st 30 st 4 st 39 st Studerandeandel av total poäng 1 % 100 % 0,7 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 0 % 0-24 % 0 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 0 % 0-31 % 0 % 0-*74 % % IG 0 % 13 % 0 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé 6 Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare 6 Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av 6 era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö 3 / Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. 4 Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de 6 studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal Arbetet med studerandes inflytande 4 Arbetet med likabehandlingsplanen 4 Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Ventilationen bör ses över och förbättras. Betygssättningen i Psykologi A måste ses över. Likabehandlingsplanen håller på att fastställas och ska följas upp. 16

17 2.1K Kompetensutvecklingsinstituetet Område Omvårdnad, Barn och Fritid, Hälsa och Friskvård och Entreprenörskap Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 24 st 1174 st 38 st 1242 st Övriga (interkommunala) 33 st 10 st 8 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 29 st 30 st 7 st 39 st Studerandeandel av total poäng % 100 % 10 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 9 % 0-24 % 0 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 6 % 0-31 % 3 % 0-*74 % % IG 16 % 13 % 16 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé 6 Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare 6 Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap 6 Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, 6 samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av 6 era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö / 6 Arbetet med kompetensutveckling 6 Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. 6 Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de 6 studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal Arbetet med studerandes inflytande Arbetet med likabehandlingsplanen 6 Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare 6 Extra stöd för de studerande som behöver detta. Samordningsenhetens helhetsbedömning: Mycket positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Att medverka till att öka svarsfrekvensen 68% till minst 80 % på studerandeenkäten inför kommande år. För övrigt mycket god grund att fortsätta i samma anda som lå 2009/

18 2.1L Leep School of Hair Område Hantverk Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 12 st 1174 st 16 st 1242 st Övriga (interkommunala) 12 st 10 st 19 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 21 st 30 st 32 st 39 st Studerandeandel av total poäng 4 % 100 % 9 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 11 % 0-24 % 6 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 0 % 0-31 % 0 % 0-*74 % % IG 4 % 13 % 7 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé 6 Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare 6 Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö / Arbetet med kompetensutveckling 6 Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 3 Arbetet med studerandes inflytande 3 Arbetet med likabehandlingsplanen 3 Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. 4 Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Upprättande av en formell likabehandlingsplan måste göras. Studerandeenkäten pekar på att utbildningsanordnaren bör se över formerna för betygs- och utvecklingssamtal och formerna för att öka känslan/kunskapen vad de studerande kan ha inflytande över. 18

19 2.1M Lernia Område El och Energi, Fordonsteknik, Hotell och Restaurang samt Turism, Industri, Omvårdnad Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 39 st 1174 st 27 st 1242 st Övriga (interkommunala) 4 st 10 st 47 st 32 st Helårsplatser 800 poäng st 30 st 3 st 39 st Studerandeandel av total poäng 10 % 100 % 9 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 20 % 0-24 % 26 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 3 % 0-31 % 4 % 0-*74 % % IG % 13 % 1 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig månbild för alla medarbetare Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö / Arbetet med kompetensutveckling 6 Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 4 Arbetet med studerandes inflytande 4 Arbetet med likabehandlingsplanen Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. 4 Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Lernia måste vara mer behjälplig med att se till att Samordningsenheten får in fler studerandeenkäter. Svarsfrekvens 6 % Mål minst 80 %. Undersöka närmare avbrottsfrekvensen. Skillnaden mellan lundabor och övriga? 19

20 2.1N MiRoi Område Ekonomi och Handel, IT och Media, Omvårdnad Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 1 set 1174 set 1 set 1242 set Övriga (interkommunala) 1 st 10 st 2 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 0,6 st 30 st 1 st 39 st Studerandeandel av total poäng 0,1 % 100 % 0,2 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 0 % 0-24 % 0 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 0 % 0-31 % 0 % 0-*74 % % IG 0 % 13 % 0 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé - Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare - Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap - Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, - samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av - era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö - Arbetet med kompetensutveckling - Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. - Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de - studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal - Arbetet med studerandes inflytande - Arbetet med likabehandlingsplanen - Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare - Extra stöd för de studerande som behöver detta. - Samordningsenhetens helhetsbedömning: Svårigheter att göra någon bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun beroende på för få studeranden och att vi inte fick ett tillräckligt underlag för bedömning vid samtalen med utbildningsanordnaren Vi väljer dock att presentera MiRoi:s studerandesvar trots att de endast är 2 st. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: se ovan. 20

21 2.1O NTI Område Fristående kurser Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 31 st 1174 st 48 st 1242 st Övriga (interkommunala) 172 st 10 st 187 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 89 st 30 st 124 st 39 st Studerandeandel av total poäng 17 % 100 % 22 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 17 % 0-24 % 1 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 23 % 0-31 % 12 % 0-*74 % % IG 28 % 13 % 27 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö Distans Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 4 Arbetet med studerandes inflytande 3 Arbetet med likabehandlingsplanen Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. 4 Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Studera närmare frekvensen av IG:n samt avbrott. Målsättningen är att få ned antalet IG:n och avbrott. En frågeställning som kan studeras lite närmare är : Finns det någon koppling mellan känslan av lågt inflytande från studerandes sida och distansundervisning? Hur kan man förbättra detta värde? 21

22 2.1P Svensk Vård & Kompetensutveckling Område Omvårdnad Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 1 st 1174 st 1 st 1242 st Övriga (interkommunala) 0 st 10 st 0 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 0 st 30 st 0 st 39 st Studerandeandel av total poäng 0 % 100 % 0 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 0 % 0-24 % 0 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 0 % 0-31 % 0 % 0-*74 % % IG 0 % 13 % 0 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé 6 Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare 6 Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap 6 Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, - samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av - era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö Distans Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. - Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de - studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal - Arbetet med studerandes inflytande - Arbetet med likabehandlingsplanen - Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare - Extra stöd för de studerande som behöver detta. - Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens beskrivning av verksamheten. Eftersom vi inte hade några studeranden vid tillfället för studerandeenkäten har inte någon bedömning gjorts på ett antal frågeställningar, därav markering -. Utbildningsanordnaren har redan upparbetat goda erfarenheter med distansundervisning genom tre andra kommuner med ett flertal studeranden. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Likabehandlingsplanen håller på att fastställas. Uppföljning av detta arbete. 22

23 2.1Q Sverigehälsan AB Område Hälsa och Friskvård Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 10 st 1174 st 12 st 1242 st Övriga (interkommunala) 16 st 10 st 13 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 16 st 30 st 13 st 39 st Studerandeandel av total poäng 3 % 100 % 2 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 0 % 0-24 % 0 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 0 % 0-31 % 0 % 0-*74 % % IG 8 % 13 % 3 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö / Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 3 Arbetet med studerandes inflytande 4 Arbetet med likabehandlingsplanen Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. 4 Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Förbättra arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 23

24 2.1R Tau Learning Område Hantverk Lärandeform Distans Flexibel Närundervisning Ht 2009 Ht 2009 alla Vt 2010 Vt 2010 alla Lundabor 18 st 1174 st 12 st 1242 st Övriga (interkommunala) 1 st 10 st 13 st 32 st Helårsplatser 800 poäng 32 st 30 st 3 st 39 st Studerandeandel av total poäng 6 % 100 % 6 % 100 % Avbrott Lundabor av total poäng 11 % 0-24 % 11 % 0-24 % Avbrott övriga av total poäng 0 % 0-31 % 14 % 0-*74 % % IG 12 % 13 % 12 % 14 % *anm. 74 % (i detta fall var det en av två studeranden som avbröt utbildningen, därav det höga värdet) Samordningsenhetens helhetsbedömning utifrån: besök / studerandeenkät / betygstatistik / avbrottsstatistik / övriga kontakter med utbildninganordnaren är följande: Frågeställningar Samordningsenhetens besök hos Utbildningsanordnaren Skala 1-6 Kunskapssyn, syn på kvalitet och pedagogiska idé Arbetet med att skapa en gemensam och tydlig målbild för alla medarbetare Arbetet med att skapa ett engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande ledarskap Hur pedagogerna arbetar tillsammans med de studerande för att skapa ett flexibelt, engagerat, samarbetsinriktad och utvecklande lärande? Hur arbetar utbildningsanordnaren med uppföljning, utvärdering, dokumentation och förbättring av era utbildningsinsatser. Fysisk / psykosocial arbetsmiljö 6 / Arbetet med kompetensutveckling Informationen till de studerande avseende kraven för att nå studiemålen/betygsnivåerna. Arbetet med introduktionen för de studerande vid utbildnings/kursstarter, inkl. kartläggning av de studerandes förkunskaper samt fastställande av den studerandes individuella studieplan. Arbetet med betygs- och utvecklingssamtal 4 Arbetet med studerandes inflytande Arbetet med likabehandlingsplanen Hantering ev. klagomål som kommer från era kursdeltagare Extra stöd för de studerande som behöver detta. 4 Samordningsenhetens helhetsbedömning: Positiv bedömning av utbildningsanordnarens gymnasiala vuxenutbildning genom Lunds kommun. Frågeställningar / Områden att studera närmare / Ev. förbättringsområden inför kvalitetsredovisningen 2011: Förbättra sina rutiner med hjälp av Samordningsenheten gällande handläggningen avseende betygssättning. 24

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Växjö kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2 Sammanfattande

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning?

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Jonas Österberg, Kvalitetscontroller/Processledare, Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg Stad Vuxenutbildningen i Göteborg Sfi, Komvux

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen/an 2009-09-02 Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Komvux egen verksamhet Kommunen är skyldig att anordna grundläggande vux och SFI.

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning En undersökning genomförd

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram , N fl o, Skolinspektionen Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 arma.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN Gymnasium Helsingborg samar.el-khatib@jenseneducation.se

Läs mer

Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning. En kvalitetsgranskning

Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning. En kvalitetsgranskning Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning En kvalitetsgranskning Vad vi har granskat Vilka som läser på distans och varför Arbetssätt och arbetsformer Anpassning av distansundervisning utifrån elevers

Läs mer

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se Det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet beskriver det systematiska kvalitetsarbetet i Kungsbacka kommun och innehåller information om både processen och metoden i gransknings- och uppföljningsarbetet

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Beslut för Centrum Vux

Beslut för Centrum Vux Beslut 2014-07-03 Haninge kommun Rektorn vid Centrum Vux Beslut för Centrum Vux efter tillsyn i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Design och Construction College, Hermods

Design och Construction College, Hermods College, Hermods Skolan erbjuder Vad vill du bli? Oavsett om du vet svaret eller inte så har vi på Design & Construction College i Stockholm en möjlighet för dig. På DCC finns program för dig som är intresserad

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Karin Gustafsson (S) angående behöriga lärare inom sfi

Skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Karin Gustafsson (S) angående behöriga lärare inom sfi ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-01-24 Handläggare: Leif Styfberg Telefon: 08-508 35 500 Till Arbetsmarknadsnämnden den 4 februari 2012 Ärende 6 Skrivelse från Karin Rågsjö (V)

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Kvalitetsarbetet inom Utbildning i svenska för invandrare Jönköpings kommun

Kvalitetsarbetet inom Utbildning i svenska för invandrare Jönköpings kommun Inget system är starkare än dess svagaste länk Kvalitetsarbetet inom Utbildning i svenska för invandrare Jönköpings kommun 1 Innehållsförteckning Sfi inom vuxnas lärande i Jönköpings Sid 3 kommun Tidsplan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010

Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010 Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010 Vuxenutbildningen Rektors namn: Ingvar Persson Telefonnummer: 044-134069 E-postadress: ingvar.persson@kristianstad.se 1 Innehållsförteckning 1. Presentation

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer