Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd"

Transkript

1 Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten för svenska för invandrare (sfi) svensk-undervisning för yrkesutbildade (sfx) Antal svar: (totalt) Svarsfrekvens: 64% Antal svar: 70 ( ) Svarsfrekvens anges endast per anordnare.

2 SFI/SFX OM UNDERSÖKNINGEN Målet med gemensamma studerandeenkäter är att kommunerna får ett bredare underlag för att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i Stockholms län på svenska för invandrare (sfi) och svensk-undervisning för yrkesutbildade (sfx). Undantagna var de som gått på studieväg 1. De måste även ha gått på sin utbildning i minst tre veckor för att kunna delta i undersökningen Datainsamlingen pågick från vecka 17 till vecka 21 Undersökningen genomfördes av Sweco Strategy i samarbete med KSL Undersökningen genomfördes som en webbundersökning där alla utbildningsanordnarna fick välja mellan två olika insamlingsmetoder på webben Under insamlingsperioden fick skolorna en länk där skolorna respektive kommunerna kunde följa antalet svarande. Genom e-postutskick påmindes kontaktpersonerna om hur insamlingen gick för dem och i förhållande till samtliga. Sweco hade en helpdesk för de som vill fråga om något som gällde undersökningen. Svarsfrekvensen redovisades kontinuerligt per anordnare Undersökningen genomförs nästa gång i april

3 SFI/SFX OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är en totalundersökning och därmed finns ingen statistisk osäkerhet. Det kan däremot även i en totalundersökning förekomma mätfel, om det till exempel finns ett stort bortfall eller om alla i populationen inte har kunnat nås/tillfrågas. En analys av bortfallet har inte genomförts och är svår eftersom enkäten är anonym. I denna undersökning är det många som har tillfrågats och svarsfrekvensen är relativt i hög för denna typ av undersökning. I en undersökning som denna, dvs en totalundersökning, är skillnaden mellan uppmätta värden att betrakta som de skillnader som visas. Det finns ingen statistisk osäkerhet att ta hänsyn till. Om det ändå finns ett bortfall, dvs alla har inte svarat på enkäten, brukar man ibland betrakta att bortfallet är en form av osäkerhet. Detta förutsätter att bortfallet är helt slumpmässigt och att det alltså inte finns samband mellan att inte svara och åsikterna man har i de olika frågorna. I denna undersökning är en skillnad mellan t.ex. ett medelvärde på 4,4 och 4,7 att betrakta som en väldigt liten skillnad, men en skillnad. 3

4 SFI/SFX OM RAPPORTEN Resultaten presenteras dels genom spindeldiagram dels genom grafer. Basen är alla som besvarat frågorna, inklusive "Vet ej"-svar. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Det gick inte att hoppa över någon fråga då det var obligatoriskt att besvara alla frågorna i enkäten. För att svar ska redovisas krävs minst fem svarande på frågan. Spindeldiagrammen visar svarens medelvärde och jämförs mot länets medelvärde. Rapporten redovisar svar från elever i den aktuella kommunen. 4

5 SFI/SFX Svarsfrekvens totalt Utbildningsanordnare Svarsfrekvens Antal svar Nynäshamns kompetenscentrum 100% 58 Centrum Vux Haninge 96% 482 Lidingö Vuxenutbildning 94% 75 88% 936 SFI Söderort 86% 172 Iris Hadar AB Jobb - Sfi 79% 314 Sfi-skolan i Salem 78% 35 InfoKomp 77% 201 ABF Stockholm sfi (city) 74% 259 Sifa 71% 44 Sfi Södertälje 69% 514 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid S 68% 301 Hermods SFI 66% 921 Vuxenutbildning i Upplands Bro 65% 80 SFI Österåker 63% 55 Lernia Utbildning 61% 1109 Utbildningsborgen AB 58% 285 SFI - Hörsel HUDDINGE 57% 28 Competens 56% 794 Omsorgslyftet 54% 164 Botkyrka vuxenutbildning 51% 411 Järfälla Lärcentrum 49% 196 Tyresö SFI SFX 48% 77 Centrum för arbete och studier Värmdö 47% 43 Kunskapbolaget Integra Fisksätra 44% 40 SFI Västerort 43% 149 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 41% 217 Centrum för vuxenutveckling Sigtuna 39% 135 Niketo AB 33% 1 Total 64%

6 Utbildningsanordnare SFI/SFX Antal svar per utbildningsanordnare i kommunen Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas framöver i rapporten. Andel av kommunens svar Antal svar i kommunen Utbildningsanordnare ABF Stockholm sfi (city) 1% 1 63% 44 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 1% 1 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 23% 16 Hermods SFI 3% 2 InfoKomp 3% 2 Lernia Utbildning 3% 2 Sfi Södertälje 1% 1 Sifa 1% 1 Kommunen totalt 100% 70 6

7 SFI/SFX Översikt: medelvärde per fråga Kommunen totalt jämfört med länet totalt Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete Min lärare är bra mot mig 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Mina klasskamrater är bra mot mig Det är arbetsro i klassrummet. Mina lärare förklarar så att jag förstår Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna Jag får den hjälp som jag behöver Mina erfarenheter används i undervisningen Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg 7

8 SFI/SFX Översikt: medelvärde per fråga Kommunen totalt per år Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete Min lärare är bra mot mig 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Mina klasskamrater är bra mot mig Det är arbetsro i klassrummet. Mina lärare förklarar så att jag förstår Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna Jag får den hjälp som jag behöver Mina erfarenheter används i undervisningen Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg 8

9 SFI/SFX Översikt: medelvärde per frågeområde Kommunen totalt jämfört med länet totalt Vägledning Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Normer och värden Inflytande Lärandet 9

10 SFI/SFX Vägledning Översikt: medelvärde per frågeområde Kommunen totalt per år Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Normer och värden Inflytande Lärandet 10

11 Min lärare är bra mot mig SFI/SFX Min lärare är bra mot mig Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 4,8 4,7 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 11

12 Mina klasskamrater är bra mot mig SFI/SFX Mina klasskamrater är bra mot mig Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 4,6 4,6 4,5 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 12

13 Det är arbetsro i klassrummet. SFI/SFX Det är arbetsro i klassrummet. Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 4,3 4,2 4,1 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 13

14 Mina lärare förklarar så att jag förstår SFI/SFX Mina lärare förklarar så att jag förstår Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 4,6 4,5 4,4 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 14

15 Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer SFI/SFX Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 4,0 4,5 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 15

16 Jag får den hjälp som jag behöver SFI/SFX Jag får den hjälp som jag behöver Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 4,1 4,6 4,7 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 16

17 Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg SFI/SFX Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 3,9 4,4 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 17

18 Mina erfarenheter används i undervisningen SFI/SFX Mina erfarenheter används i undervisningen Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 3,9 4,3 4,5 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 18

19 Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna SFI/SFX Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 3,2 3,9 4,1 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 19

20 Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan SFI/SFX Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 3,9 4,3 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 20

21 SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete SFI/SFX SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 3,8 4,2 4,5 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 21

22 SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare SFI/SFX SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 4,5 4,4 4,2 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 22

23 Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra SFI/SFX Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra Totalt Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 4,7 4,7 4,5 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 23

24 Jag har en individuell studieplan (en plan för dina studier) SFI/SFX Jag har en individuell studieplan (en plan för dina studier) Totalt 59% Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 50% positiva Sorterat efter andel med svar Ja i fallande ordning. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga. Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 61% Antal

25 Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola SFI/SFX Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola Totalt 64% Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 56% positiva Sorterat efter andel med svar Ja i fallande ordning. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga. Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 66% Antal

26 SFI/SFX OM RAPPORTEN Graferna på följande sidor visar procentuell svarsfördelning av dem som besvarat frågan med något av svarsalternativen 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Basen är alla som besvarat frågan, inklusive "Vet ej"-svar. I första kolumnen till höger om graferna visas medelvärde för kommunen och skolorna. I andra kolumnen till höger om graferna visas andelen som svarat vet ej. I tredje kolumnen till höger om graferna visas antal svar per skola på frågan För att svar ska redovisas krävs 5 svarande eller fler på frågan. Svaren jämförs med uppgifter från undersökningen hösten då undersökningen genomfördes senast. 26

27 Min lärare är bra mot mig SFI/SFX Min lärare är bra mot mig Medel Vet ej Antal totalt 16% 80% 5% 5% 12% 79% 4.7 0% % 42 11% 86% 7% 10% 80% 4.8 0% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 6% 31% 63% 33% 67% 4.6 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 27

28 Mina klasskamrater är bra mot mig SFI/SFX Mina klasskamrater är bra mot mig Medel Vet ej Antal totalt 9% 27% 64% 12% 19% 69% 4.6 0% % 42 7% 27% 66% 13% 17% 70% 4.6 0% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 6% 38% 56% 33% 67% 4.5 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 28

29 Det är arbetsro i klassrummet. SFI/SFX Det är arbetsro i klassrummet. Medel Vet ej Antal totalt 10% 50% 37% 5% 12% 33% 40% 4.2 0% % 42 9% 48% 41% 13% 30% 43% 4.3 0% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 7% 71% 21% 17% 50% 33% 4.1 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 29

30 Mina lärare förklarar så att jag förstår SFI/SFX Mina lärare förklarar så att jag förstår Medel Vet ej Antal totalt 24% 67% 7% 10% 24% 57% 4.5 0% % 42 7% 20% 70% 10% 13% 23% 50% 4.6 0% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 6% 38% 56% 33% 67% 4.4 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 30

31 Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer SFI/SFX Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Medel Vet ej Antal totalt 9% 27% 61% 5% 10% 24% 60% 4.5 0% % 42 7% 25% 68% 7% 10% 27% 53% 4.6 0% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 6% 19% 44% 31% 33% 67% 4.0 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 31

32 Jag får den hjälp som jag behöver SFI/SFX Jag får den hjälp som jag behöver Medel Vet ej Antal totalt 9% 17% 71% 7% 21% 67% 4.6 0% % 42 7% 16% 77% 7% 20% 67% 4.7 0% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 6% 19% 31% 44% 33% 67% 4.1 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 32

33 Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg SFI/SFX Mina lärare berättar vad jag måste kunna för att få betyg Medel Vet ej Antal totalt 14% 30% 54% 5% 7% 36% 50% 4.4 0% % 42 7% 30% 64% 10% 30% 57% 4.6 0% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 6% 25% 38% 31% 50% 50% 3.9 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 33

34 Mina erfarenheter används i undervisningen SFI/SFX Mina erfarenheter används i undervisningen Medel Vet ej Antal totalt 14% 34% 49% 5% 12% 40% 31% 4.3 1% % 42 11% 30% 59% 13% 37% 30% 4.5 0% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 6% 19% 44% 25% 67% 33% 3.9 6% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 34

35 Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna SFI/SFX Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna Medel Vet ej Antal totalt 7% 23% 30% 36% 5% 33% 38% 21% 3.9 1% % 42 25% 27% 43% 37% 33% 23% 4.1 2% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 13% 13% 31% 31% 13% 17% 67% 17% 3.2 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 35

36 Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan SFI/SFX Jag vet vem jag ska prata med om jag vill klaga på något i skolan Medel Vet ej Antal totalt 17% 27% 54% 7% 14% 29% 43% 4.3 0% % 42 11% 20% 68% 10% 33% 47% 4.6 0% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 31% 44% 25% 17% 17% 17% 50% 3.9 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 36

37 SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete SFI/SFX SFI/SFX-studier gör det lättare att få arbete Medel Vet ej Antal totalt 10% 36% 40% 17% 26% 50% % % 42 7% 27% 55% 13% 20% 57% 4.4 9% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 19% 56% 6% 17% 67% 17% % % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 37

38 SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare SFI/SFX SFI/SFX-studier gör det lättare att studera vidare Medel Vet ej Antal totalt 7% 33% 49% 7% 31% 57% 4.4 9% % 42 5% 34% 52% 30% 60% 4.5 7% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 19% 31% 38% 67% 33% % % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 38

39 Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra SFI/SFX Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra Medel Vet ej Antal totalt 17% 74% 5% 7% 21% 64% 4.7 1% % 42 7% 18% 73% 7% 17% 70% 4.7 2% % 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 13% 13% 75% 50% 50% 4.5 0% % 6 1 Stämmer inte alls Stämmer helt Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 39

40 Jag har en individuell studieplan (en plan för dina studier) SFI/SFX Jag har en individuell studieplan (en plan för dina studier) Andel ja Antal totalt 59% 37% 64% 14% 21% 59% 70 64% 42 61% 34% 5% 67% 17% 17% 61% 44 67% 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 50% 44% 6% 33% 67% 50% 16 33% 6 Ja Nej Vet inte Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 40

41 Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola SFI/SFX Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola Andel ja Antal totalt 64% 9% 27% 67% 12% 21% 64% 70 67% 42 66% 5% 30% 70% 10% 20% 66% 44 70% 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 56% 13% 31% 50% 50% 56% 16 50% 6 Ja Nej Vet inte - har inte träffat någon Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. När det saknas uppgifter är det färre än fem som har svarat. 41

42 SFI/SFX Jag är nöjd med det utbud av SFI/SFX-skolor som erbjuds genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 88% Totalt 87% 86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sorterat efter andel med svar Stämmer delvis/helt i fallande ordning 42

43 Jag är nöjd med det utbud av SFI/SFX-skolor som erbjuds genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) SFI/SFX Jag är nöjd med det utbud av SFI/SFX-skolor som erbjuds genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) Andel Ja Antal Totalt 46% 41% 11% 5% 31% 60% 5% 87% 70 90% 42 39% 48% 14% 27% 67% 86% 44 93% 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 6% 69% 19% 6% 67% 33% 88% % 6 Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt Vet inte 43

44 SFI/SFX Jag fick bra information av vägledaren på KCNO när jag ansökte till SFI/SFX. 82% Totalt 79% Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sorterat efter andel med svar Stämmer delvis/helt i fallande ordning 44

45 Jag fick bra information av vägledaren på KCNO när jag ansökte till SFI/SFX. SFI/SFX Jag fick bra information av vägledaren på KCNO när jag ansökte till SFI/SFX. Andel Ja Antal Totalt 7% 33% 46% 14% 7% 38% 50% 5% 79% 70 88% 42 30% 52% 16% 37% 60% 82% 44 97% 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 19% 44% 31% 6% 67% 17% 17% 75% 16 83% 6 Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt Vet inte 45

46 SFI/SFX Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar. Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet 81% Totalt 80% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sorterat efter andel med svar Stämmer delvis/helt i fallande ordning 46

47 Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar. SFI/SFX Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar. Andel Ja Antal Totalt 40% 40% 16% 10% 31% 48% 12% 80% 70 79% 42 36% 43% 18% 37% 47% 13% 80% 44 83% 30 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms 13% 50% 31% 6% 33% 33% 33% 81% 16 67% 6 Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt Vet inte 47

48 Kön SFI/SFX Kön Man 33% Kvinna 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 48

49 Ålder SFI/SFX Ålder % % % % % % % 61-1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 49

50 Vilken utbildning studerar du på? SFI/SFX Vilken utbildning studerar du på? SFI 99% SFX 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 50

51 Gör du något av följande, förutom SFI/SFX SFI/SFX Gör du något av följande, förutom SFI/SFX Nej, bara SFI/SFX 60% Arbetar heltid (35 timmar/vecka eller mer) 29% Arbetar deltid (34 timmar/vecka eller mindre) 11% Deltar i aktivitet/praktik genom t ex arbetsförmedlingen/jobbtorg/kommun 0% Jag studerar på högskola/universitet 0% Annat 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 51

52 Var har du din undervisning? SFI/SFX Var har du din undervisning? I klassrum 97% På distans (hemma genom datorn, inte i klassrum) 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Frågan ställdes endast till SFI-elever 52

53 När läser du sfi? SFI/SFX När läser du sfi? På förmiddagen 48% På eftermiddagen 25% På kvällen 24% Lördag och/eller söndag 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 53

54 Hur länge har du bott i Sverige? SFI/SFX Hur länge har du bott i Sverige? Mindre än ett år 29% 1-2 år 34% 3-5 år 27% 6-10 år 10% Mer än 10 år 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 54

55 Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? SFI/SFX Hur många år har du gått i skola i ditt hemland? 0-1 7% 1-3 7% 3-6 år 6% 7-12 år 20% Mer än 13 års utbildning 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 55

56 Inom vilket område har du utbildats i ditt hemland? SFI/SFX Inom vilket område har du utbildats i ditt hemland? Jag har ingen särskild utbildning 17% Administration, ekonomi, juridik 26% Bygg och anläggning 4% Data/IT 7% Transport 1% Naturbruk 3% Pedagogiskt arbete 7% Hälso- och sjukvård 1% Kultur, media, design 6% Tekniskt arbete 12% Försäljning, inköp och marknadsföring 4% Hotell, restaurang, storhushåll 6% Annat fyll i här: 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Frågan ställdes endast till SFI-elever 56

57 Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? SFI/SFX Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? Procent Antal Inom vilket område har du arbetat i ditt hemland? Jag har inte arbetat i mitt hemland 14% 10 Allmänt, inget särskilt arbetsområde 7% 5 Administration, ekonomi, juridik 25% 17 Bygg och anläggning 1% 1 Data/IT 6% 4 Transport 3% 2 Naturbruk 3% 2 Pedagogiskt arbete 6% 4 Hälso- och sjukvård 4% 3 Kultur, media, design 4% 3 Tekniskt arbete 12% 8 Försäljning, inköp och marknadsföring 3% 2 Hotell, restaurang, storhushåll 9% 6 Annat fyll i här: 9% 6 Summa 69 Frågan ställdes endast till SFI-elever 57

58 Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? SFI/SFX Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? Procent Antal Inom vilket område har du arbetat/praktiserat i Sverige? Jag har inte arbetat/praktiserat i Sverige 41% 28 Allmänt, inget särskilt arbetsområde 4% 3 Administration, ekonomi, juridik 4% 3 Bygg och anläggning 6% 4 Data/IT 3% 2 Pedagogiskt arbete 3% 2 Hälso- och sjukvård 9% 6 Tekniskt arbete 7% 5 Försäljning, inköp och marknadsföring 1% 1 Hotell, restaurang, storhushåll 9% 6 Annat fyll i här: 17% 12 Summa 69 Frågan ställdes endast till SFI-elever 58

59 Finns det något annat som du tycker att din skola bör utveckla/förbättra? SFI/SFX Finns det något annat som du tycker att din skola bör utveckla/förbättra? student nummer per klass jag tycker att skola prefiero que ser hable mucho mas en clase para poder decir mas frases completas Nej, det är bra som det är. varken kök eller toaletter är bra Ju, Jag gillar min skola Jag är inte nöjd med lära har i skolan Classes could be better organised Utbildningsa nordnare Folkuniversit etet, Stiftelsen Kursverksam heten vid Stockholms Universitet Folkuniversit etet, Stiftelsen Kursverksam heten vid Stockholms Universitet InfoKomp Academedia Eductus Academedia Eductus Academedia Eductus Academedia Eductus Academedia Eductus 59

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

4 000 svarade på enkäten

4 000 svarade på enkäten 2 4 000 svarade på enkäten Det var 4 000 som svarade på enkäten. Av dessa var 58 procent kvinnor och 64 procent var över 30 år. Det var 24 procent som hade bott i Sverige mindre än år och nästan 60 procent

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län

SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016. Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län SFI DAGARNA Stockholm 9-10 mars 2016 Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 Tilltr ädande ungdomar

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen- Denna rapport visar en jämförelse mellan 2015 och 2014 Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar

Läs mer

Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016

Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016 Beslut Dnr 2015:01604 1 (6) Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016 Beslut Skolverket beslutar med stöd av förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 16-30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.02 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Susanne König (M) Adrian Brunkhorst

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Effekter av vuxenutbildning, 2009

Effekter av vuxenutbildning, 2009 Effekter av vuxenutbildning, 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad Effekter av vuxenutbildning i Stockholm 2009, Innehållsförteckning

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Sundbyberg / Fristående / Grillska gymnasiet Sundbyberg / Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Resultat för: Stockholms län / Sundbyberg / Fristående / Grillska gymnasiet Sundbyberg / Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Sundbyberg / Fristående / Grillska gymnasiet Sundbyberg / Restaurang- och Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE PILLE PENSA HE DSTRÖM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Strandskolan Föräldrar år 5 - Våren 2012 50 svar, 93%

Strandskolan Föräldrar år 5 - Våren 2012 50 svar, 93% Föräldrar år 5 - Våren svar, 9% Utveckling och lärande 5,. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 5 55,5,,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 55 5 5 0,,5,,. Lärarna är bra på att

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100%

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100% Enkät i gymnasiesärskolan Undersökning genomförd våren 2015 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,

Läs mer

S:t Martins gymnasium

S:t Martins gymnasium Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Hellstrand Eva Åström Sinisalo Tobias Datum 2014-05-23 Rev. 2014-06-05 Diarienummer UAN-2014-0262 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx KOMMUNFÖRBUNDS STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 20B8-12- 16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Dnr: 2007/0064 För kännedom: Till: vfz2t Nämnd med ansvar för vuxenutbildningen Förvaltningschef med

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar Vara kommun Grundskoleundersökning Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolIndex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 250 Kommentarer

Läs mer

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning En undersökning genomförd

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Jag känner mig trygg på min skola

Jag känner mig trygg på min skola % 1 9 5 4 3 2 1 Jag känner mig trygg på min skola Det råder en positiv och god sammanhållning i min skola. 1 9 % 5 4 3 2 1 Utv. samtalet med min mentor/handl. känns meningsfullt 1 9 % 5 4 3 2 1 % 9 5 4

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma BARNBOENDE Stadsdelsrapport - Bromma OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen genomfördes med

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Viktor Rydberg gymnasium Odenplan

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Viktor Rydberg gymnasium Odenplan Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Viktor Rydberg gymnasium Odenplan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Förskolan Andante Västra Vägen - Föräldrar förskola 22 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer