Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna"

Transkript

1 Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Antal svar: (totalt) Antal svar: 326 ( ) Svarsfrekvens anges endast per anordnare.

2 Om undersökningen Målet med gemensamma studerandeenkäter är att kommunerna får ett bredare underlag för att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i Stockholms län på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. De måste ha gått på sin utbildning i minst tre veckor för att delta Datainsamlingen pågick från vecka 15 till vecka 21 Undersökningen genomfördes av Sweco Strategy i samarbete med KSL Undersökningen genomfördes som en webbundersökning där alla utbildningsanordnarna fick välja mellan två olika insamlingsmetoder på webben Under insamlingsperioden fick skolorna en länk där skolorna respektive kommunerna kunde följa antalet svarande. Genom e-postutskick påmindes kontaktpersonerna om hur insamlingen gick för dem och i förhållande till samtliga. Sweco hade en helpdesk för de som vill fråga om något som gällde undersökningen. Svarsfrekvensen redovisades kontinuerligt per anordnare

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och därmed finns ingen statistisk osäkerhet. Det kan däremot även i en totalundersökning förekomma mätfel, om det till exempel finns ett stort bortfall eller om alla i populationen inte har kunnat nås/tillfrågas. En analys av bortfallet har inte genomförts och är svår eftersom enkäten är anonym. I denna undersökning är det många som har tillfrågats och svarsfrekvensen är relativt i hög för denna typ av undersökning. I en undersökning som denna, dvs en totalundersökning, är skillnaden mellan uppmätta värden att betrakta som de skillnader som visas. Det finns ingen statistisk osäkerhet att ta hänsyn till. Om det ändå finns ett bortfall, dvs alla har inte svarat på enkäten, brukar man ibland betrakta att bortfallet är en form av osäkerhet. Detta förutsätter att bortfallet är helt slumpmässigt och att det alltså inte finns samband mellan att inte svara och åsikterna man har i de olika frågorna. I denna undersökning är en skillnad mellan t.ex. ett medelvärde på 4,4 och 4,7 att betrakta som en väldigt liten skillnad, men en skillnad.

4 Om rapporten Resultaten presenteras dels genom spindeldiagram dels genom grafer. Basen är alla som besvarat frågorna, inklusive "Vet ej"-svar. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Det gick inte att hoppa över någon fråga då det var obligatoriskt att besvara alla frågorna i enkäten. För att svar ska redovisas krävs minst fem svarande på frågan. Spindeldiagrammen visar svarens medelvärde och jämförs mot länets medelvärde. Rapporten redovisar svar från elever i den aktuella kommunen.

5 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svarsfrekvens per anordnare totalt i länet Antal svar Svarsfrekvens Svarsfrekvens Antal svar Utbildningsanordnare Utbildningsanordnare Lidingö Vuxenutbildning 100,0% 176 Niketo AB 58,9% 43 Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB 100,0% 95 Style Education 58,1% 43 Institute af Lärande 90,3% 56 Järfälla Lärcentrum 57,6% 144 Komvux Värmdö 89,2% 174 Botkyrka vuxenutbildning 54,8% 219 Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 87,0% 67 Åsö vuxengymnasium 54,6% 546 Kunskapsbolaget Integra AB 81,5% 22 Vuxenutbildning i Upplands Bro 52,3% 136 Lärgården Utbildning AB 80,8% 619 Stockholms transport och Fordonstekniska Gymnasium 52,2% 24 Hermods AB 78,9% 630 ABF KOMVUX STOCKHOLM 51,2% 691 Sverigehälsan Stockholm 75,5% 37 Consensum VUX 50,0% 115 Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning 75,2% 194 Centrum Vux Haninge 49,2% 443 Astar AB (fd JB Kompetens) 74,9% 334 SIFA Stockholms intensivsvenska vux 47,1% 73 InfoKomp AB 73,9% 387 Huddinge VUX 44,2% 111 MedLearn 72,7% 474 Centrum för vuxenutveckling Märsta 40,4% 202 SweJa Kunskapscenter AB 70,0% 529 Tyresö VUX 39,4% 189 NTI-skolan AB 67,5% 906 Vuxenutbildning i Södertälje 37,3% 187 St Eriks gymnasium vuxenutbildning 67,3% 74 Folkuniversitetet Komvux 37,0% 389 KompetensUtvecklingsInstitutet 65,6% 757 Nynäshamns kompetenscentrum VUX och vård 34,9% 132 Komvux Österåker 64,1% 118 JENSEN Education AB 33,9% 1007 Lernia Utbildning AB 63,8% 1149 Miroi i-learning AB 33,3% 10 MoA Lärcentrum 62,1% 123 Lärvux Stockholm 31,1% 14 OmsorgsLyftet Utbildningar 61,7% 395 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 24,2% 153 Iris Competens Utbildning Sverige AB 59,6% 276 Movant 21,2% 11 Länet totalt 55% svar

6 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Antal svar per anordnare i kommunen Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas framöver i rapporten. Andel av kommunens svar Antal svar i kommunen Utbildningsanordnare ABF KOMVUX STOCKHOLM 7% 24 Astar AB (fd JB Kompetens) 4% 14 Botkyrka vuxenutbildning 0% 1 Centrum för vuxenutveckling Märsta 0% 1 Consensum VUX 13% 41 Hermods AB 17% 55 InfoKomp AB 0% 1 Iris Competens Utbildning Sverige AB 0% 1 JENSEN Education AB 12% 39 Järfälla Lärcentrum 0% 1 KompetensUtvecklingsInstitutet 5% 17 Lernia Utbildning AB 19% 61 Lärgården Utbildning AB 0% 1 Lärvux Stockholm 0% 1 MedLearn 4% 14 NTI-skolan AB 9% 28 OmsorgsLyftet Utbildningar 3% 9 SIFA Stockholms intensivsvenska vux 0% 1 Stockholms transport och Fordonstekniska Gymnasium 0% 1 Style Education 0% 1 SweJa Kunskapscenter AB 1% 3 Tyresö VUX 1% 2 Vuxenutbildning i Södertälje 1% 4 Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 1% 3 Åsö vuxengymnasium 1% 2 Kommunen totalt 100%

7 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Översikt: medelvärde per fråga Kommunen totalt jämfört med länet totalt Jag behandlas bra av mina lärare Jag kan rekommendera min skola till 5,0 Jag behandlas bra av andra elever andra 4,5 Min utbildning ger mig ökade Det är arbetsro på mina lektioner möjligheter till arbete eller fortsatta 4,0 Jag har tydliga mål för mina studier Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Jag känner mig trygg i skolan Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg Mina lärare förklarar så att jag förstår Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Mina lärare ger mig snabbt besked efter Jag får den hjälp som jag behöver inlämningsuppgifter och prov Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier Länet totalt

8 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Förändring över tid Medelvärde per år (endast frågor som varit med tidigare år redovisas) Jag behandlas bra av mina lärare Jag kan rekommendera min skola till 5,0 andra 4,5 Jag behandlas bra av andra elever Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta 4,0 Det är arbetsro på mina lektioner studier 3,5 Jag har tydliga mål för mina studier Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Mina lärare förklarar så att jag förstår Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Jag är nöjd med mitt inflytande på Jag har bra kontakt med arbetslivet utbildningen genom mina studier Jag får den hjälp som jag behöver 8

9 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Översikt: medelvärde per frågeområde Kommunen totalt jämfört med länet totalt Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 Vägledning 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Normer och värden Inflytande Trygghet Lärandet Länet totalt

10 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Förändring över tid Medelvärde per år (endast frågor som varit med tidigare år redovisas) Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Vägledning 2,5 2,0 1,5 1,0 Normer och värden Inflytande Lärandet

11 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag behandlas bra av mina lärare OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Astar AB (fd JB Kompetens) Hermods AB Lernia Utbildning AB Totalt NTI-skolan AB MedLearn JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM 4,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

12 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag behandlas bra av andra elever KompetensUtvecklingsInstitutet OmsorgsLyftet Utbildningar Hermods AB MedLearn Astar AB (fd JB Kompetens) Lernia Utbildning AB Totalt JENSEN Education AB Consensum VUX ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB 4,0 3,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

13 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Det är arbetsro på mina lektioner OmsorgsLyftet Utbildningar Hermods AB Consensum VUX Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt Lernia Utbildning AB MedLearn ABF KOMVUX STOCKHOLM 3,9 3,8 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 5,0 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

14 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag känner mig trygg i skolan OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB Astar AB (fd JB Kompetens) Totalt Lernia Utbildning AB MedLearn NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB 4,2 4,1 4,3 4,3 4,5 4,5 5,0 4,9 4,7 4,7 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

15 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX MedLearn Lernia Utbildning AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt NTI-skolan AB Hermods AB Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 3,7 3,6 3,9 4,0 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 5,0 4,8 Antal

16 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare förklarar så att jag förstår OmsorgsLyftet Utbildningar Hermods AB Consensum VUX MedLearn Lernia Utbildning AB Totalt KompetensUtvecklingsInstitutet Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB 4,0 3,9 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,8 4,7 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

17 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX Hermods AB MedLearn KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Totalt JENSEN Education AB Astar AB (fd JB Kompetens) ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB 3,9 3,9 3,9 3,7 4,9 4,8 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

18 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Consensum VUX OmsorgsLyftet Utbildningar KompetensUtvecklingsInstitutet MedLearn Hermods AB Totalt Lernia Utbildning AB NTI-skolan AB Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM 4,1 4,0 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,5 4,8 4,8 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

19 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Consensum VUX Lernia Utbildning AB KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB OmsorgsLyftet Utbildningar Totalt MedLearn JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB Astar AB (fd JB Kompetens) Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 3,6 3,9 4,0 4,0 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,7 Antal

20 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier Consensum VUX Totalt Hermods AB MedLearn KompetensUtvecklingsInstitutet Astar AB (fd JB Kompetens) Lernia Utbildning AB 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 4,4 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

21 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får den hjälp som jag behöver OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB MedLearn Totalt Hermods AB Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB 4,0 3,8 4,1 4,0 4,3 4,2 4,4 4,4 4,5 5,0 4,7 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

22 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB Lernia Utbildning AB Totalt MedLearn ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB JENSEN Education AB 3,7 3,6 3,6 3,9 3,9 4,2 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

23 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX MedLearn Hermods AB Lernia Utbildning AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB JENSEN Education AB 2,6 2,9 3,0 3,3 3,8 3,7 4,0 4,0 4,2 4,3 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

24 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Consensum VUX OmsorgsLyftet Utbildningar MedLearn Lernia Utbildning AB NTI-skolan AB Totalt KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 3,7 3,5 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,7 4,7 Antal

25 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått MedLearn OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX Hermods AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt Lernia Utbildning AB NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB 3,7 3,9 4,3 4,5 4,4 4,4 5,0 5,0 5,0 4,7 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

26 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har tydliga mål för mina studier OmsorgsLyftet Utbildningar MedLearn Consensum VUX Hermods AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt JENSEN Education AB Astar AB (fd JB Kompetens) Lernia Utbildning AB NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM 4,2 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

27 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier MedLearn Consensum VUX OmsorgsLyftet Utbildningar KompetensUtvecklingsInstitutet JENSEN Education AB Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB Totalt Hermods AB Lernia Utbildning AB ABF KOMVUX STOCKHOLM Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 3,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 Antal

28 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag kan rekommendera min skola till andra OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB MedLearn Totalt Lernia Utbildning AB ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB JENSEN Education AB Astar AB (fd JB Kompetens) 4,1 4,1 4,1 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 5,0 5,0 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

29 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har en individuell studieplan (ISP) Hermods AB OmsorgsLyftet Utbildningar MedLearn NTI-skolan AB Totalt Lernia Utbildning AB Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet ABF KOMVUX STOCKHOLM 59% 58% 68% 66% 66% 64% 64% 63% 71% 78% 78% Antal Sorterat efter andel med svar Ja i fallande ordning. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga. Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

30 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare på min skola KompetensUtvecklingsInstitutet OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX MedLearn ABF KOMVUX STOCKHOLM Lernia Utbildning AB Totalt Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB JENSEN Education AB Hermods AB Sorterat efter andel med svar Ja i fallande ordning. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga. Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 29% 29% 28% 27% 43% 42% 41% 39% 51% 56% 76% Antal

31 Om graferna Graferna på följande sidor visar procentuell svarsfördelning av dem som besvarat frågan med något av svarsalternativen 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Basen är alla som besvarat frågan, inklusive "Vet ej"-svar. I första kolumnen till höger om graferna visas medelvärde för kommunen och skolorna. I andra kolumnen till höger om graferna visas andelen som svarat vet ej. I tredje kolumnen till höger om graferna visas antal svar per skola på frågan För att svar ska redovisas krävs 5 svarande eller fler på frågan. Svaren jämförs med uppgifter från undersökningen och.

32 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB Jag behandlas bra av mina lärare 5% 22% 67% 6% 18% 71% 9% 18% 66% 8% 42% 38% 8% 8% 15% 69% 20% 80% 7% 14% 71% 17% 8% 67% 8% 15% 23% 54% 15% 83% 25% 70% 6% 14% 6% 71% 10% 50% 40% 5% 20% 75% 7% 7% 14% 21% 36% 8% 33% 50% 9% 19% 16% 46% 10% 90% 11% 22% 67% 4.5 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

33 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB Jag behandlas bra av mina lärare 5% 28% 51% 11% 11% 67% 15% 23% 58% 6% 12% 82% 8% 92% 10% 10% 80% 5% 5% 20% 70% 7% 7% 33% 47% 13% 30% 48% 11% 44% 44% 7% 29% 64% 25% 75% 20% 40% 20% 21% 64% 14% 14% 71% 6% 6% 15% 65% 11% 89% 9% 9% 82% 13% 75% 100% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

34 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag behandlas bra av mina lärare 100% 29% 57% 14% 14% 29% 57% 17% 83% 17% 17% 67% 5.0 0% % % % %

35 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB Jag behandlas bra av andra elever 9% 23% 45% 7% 22% 58% 9% 18% 53% 8% 13% 38% 38% 8% 8% 54% 31% 40% 60% 7% 14% 36% 8% 8% 17% 58% 8% 23% 8% 62% 12% 17% 37% 35% 58% 6% 14% 77% 10% 40% 50% 5% 29% 62% 7% 71% 21% 33% 13% 14% 39% 20% 40% 11% 22% 44% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

36 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB Jag behandlas bra av andra elever 5% 15% 31% 11% 44% 19% 19% 23% 12% 6% 71% 8% 85% 10% 90% 8% 34% 54% 7% 7% 7% 23% 53% 9% 35% 57% 11% 33% 56% 7% 29% 57% 13% 13% 13% 50% 20% 20% 7% 11% 21% % % % % % % % % % % % % % % % % 34 OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 11% 11% 67% 9% 36% 36% 13% 50% 29% 43% % % % %

37 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag behandlas bra av andra elever 17% 17% 67% 71% 29% 14% 14% 14% 14% 43% 33% 67% 17% 83% 4.5 0% % % % %

38 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB Det är arbetsro på mina lektioner 18% 33% 45% 15% 27% 53% 13% 25% 54% 8% 25% 33% 29% 8% 17% 25% 50% 13% 25% 38% 13% 38% 50% 36% 18% 18% 27% 8% 17% 50% 25% 15% 30% 55% 5% 11% 58% 26% 9% 30% 13% 48% 43% 29% 29% 11% 34% 53% 14% 57% 20% 40% 20% 18% 32% 43% 17% 83% 4.2 1% % % % % % % % % % % % % % % % % %

39 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB MedLearn OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Det är arbetsro på mina lektioner 17% 33% 50% 27% 36% 36% 8% 8% 25% 50% 8% 23% 31% 46% 14% 29% 57% 14% 29% 43% 5% 16% 34% 41% 23% 30% 37% 9% 13% 30% 39% 40% 30% 30% 20% 20% 60% 100% 17% 17% 67% 40% 60% 86% 14% 33% 33% 17% 17% 33% 50% 4.3 0% % % % % % % % % % % % % % % % %

40 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Hermods AB JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB MedLearn NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar Jag känner mig trygg i skolan 6% 18% 60% 8% 29% 54% 7% 14% 57% 10% 76% 7% 20% 73% 5% 10% 15% 38% 12% 6% 76% 5% 28% 64% 7% 7% 21% 57% 11% 29% 100% % % % % % % % % % % %

41 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Hermods AB JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB MedLearn NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar 5% 11% 16% 50% 13% 33% 17% 33% 7% 14% 43% 5% 7% 83% 7% 15% 24% 47% 10% 5% 10% 33% 6% 12% 29% 53% 5% 11% 23% 49% 7% 7% 14% 64% 7% 21% 29% 89% % % % % % % % % % % %

42 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare förklarar så att jag förstår Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 11% 24% 59% 9% 22% 61% 5% 12% 20% 55% 25% 29% 42% 15% 8% 15% 62% 10% 10% 80% 14% 36% 43% 25% 33% 33% 8% 8% 54% 31% 10% 15% 71% 8% 40% 50% 9% 11% 17% 60% 10% 70% 20% 7% 18% 75% 7% 7% 21% 29% 29% 8% 33% 13% 38% 13% 9% 14% 23% 30% 10% 20% 60% 33% 67% 4.4 3% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

43 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare förklarar så att jag förstår JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 5% 8% 10% 33% 36% 7% 7% 30% 44% 27% 27% 27% 6% 6% 29% 59% 8% 23% 69% 10% 20% 70% 5% 8% 26% 61% 10% 10% 13% 20% 47% 22% 30% 39% 11% 11% 22% 56% 7% 7% 14% 71% 13% 13% 75% 60% 20% 14% 21% 46% 7% 21% 21% 43% 9% 18% 18% 38% 22% 78% 9% 18% 73% 13% 13% 25% 14% 86% 3.9 8% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

44 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Mina lärare förklarar så att jag förstår 17% 83% 14% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 33% 67% 17% 17% 67% 4.8 0% % % % %

45 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 10% 28% 53% 11% 24% 55% 8% 14% 21% 49% 8% 17% 42% 33% 8% 8% 15% 23% 46% 20% 10% 70% 7% 21% 36% 36% 8% 17% 33% 33% 8% 23% 38% 31% 5% 10% 78% 13% 35% 50% 9% 9% 14% 66% 30% 50% 20% 7% 31% 62% 14% 21% 21% 7% 29% 46% 21% 25% 13% 11% 20% 17% 36% 10% 10% 20% 50% 44% 56% 4.3 4% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

46 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 13% 10% 26% 38% 7% 11% 7% 22% 41% 8% 12% 31% 8% 27% 6% 6% 24% 65% 8% 31% 62% 10% 10% 20% 60% 8% 31% 56% 7% 13% 30% 47% 22% 13% 39% 22% 11% 44% 44% 7% 21% 71% 13% 38% 38% 60% 20% 7% 7% 14% 29% 25% 7% 7% 7% 29% 29% 15% 9% 24% 24% 11% 89% 9% 18% 73% 13% 25% 13% 29% 71% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

47 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer 17% 83% 14% 29% 43% 14% 14% 14% 29% 43% 33% 67% 33% 33% 33% 4.8 0% % % % %

48 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 10% 25% 57% 12% 22% 59% 5% 12% 22% 54% 8% 8% 50% 33% 8% 15% 31% 46% 10% 10% 10% 70% 29% 21% 50% 8% 25% 33% 25% 8% 23% 38% 31% 15% 80% 10% 30% 55% 20% 11% 60% 30% 40% 30% 11% 31% 55% 14% 14% 29% 7% 29% 8% 21% 29% 29% 11% 11% 27% 41% 20% 80% 11% 33% 56% 4.4 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

49 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 8% 5% 8% 26% 46% 7% 7% 11% 15% 56% 8% 12% 19% 31% 31% 12% 24% 65% 8% 23% 69% 10% 10% 20% 60% 5% 8% 23% 59% 10% 7% 37% 43% 9% 22% 26% 39% 11% 22% 67% 7% 7% 21% 64% 13% 25% 50% 20% 60% 14% 25% 57% 36% 14% 43% 9% 24% 26% 38% 11% 78% 9% 9% 9% 73% 38% 100% 4.1 8% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

50 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 100% 29% 29% 14% 29% 14% 14% 14% 57% 17% 33% 50% 17% 17% 67% 5.0 0% % % % %

51 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 12% 28% 51% 5% 12% 22% 52% 6% 7% 15% 19% 49% 21% 29% 42% 8% 8% 38% 23% 23% 10% 30% 60% 14% 29% 29% 21% 8% 25% 8% 17% 33% 8% 15% 23% 54% 5% 24% 68% 5% 8% 38% 45% 9% 9% 26% 17% 40% 10% 10% 40% 40% 11% 36% 49% 29% 7% 7% 21% 21% 13% 25% 21% 42% 14% 11% 16% 20% 36% 10% 20% 10% 60% 11% 11% 22% 56% 4.2 3% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

52 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 8% 21% 21% 46% 11% 26% 52% 8% 27% 15% 46% 6% 6% 24% 65% 8% 46% 46% 10% 10% 10% 40% 30% 5% 30% 56% 7% 10% 20% 13% 43% 22% 26% 13% 13% 26% 11% 22% 22% 44% 14% 7% 21% 57% 13% 25% 50% 20% 60% 7% 11% 14% 25% 43% 7% 14% 14% 64% 15% 12% 26% 38% 22% 11% 44% 27% 9% 9% 18% 36% 38% 38% 29% 29% 43% 4.0 5% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

53 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 33% 67% 14% 43% 29% 14% 14% 29% 14% 43% 17% 33% 50% 17% 17% 67% 4.7 0% % % % %

54 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier Totalt Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Hermods AB InfoKomp AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB 6% 5% 12% 21% 43% 7% 15% 30% 40% 7% 8% 19% 20% 37% 14% 14% 29% 21% 9% 36% 18% 36% 8% 42% 25% 25% 6% 24% 52% 9% 41% 41% 10% 33% 53% 17% 50% 17% 17% 67% 25% 13% 38% 13% 43% 14% 14% 14% 13% 19% 19% 50% 10% 10% 30% 40% 29% 14% 14% 43% 14% 14% 14% 57% 25% 8% 17% 17% 33% 23% 15% 31% 15% 22% 22% 56% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

55 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier MedLearn OmsorgsLyftet Utbildningar Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 8% 8% 15% 8% 54% 13% 38% 38% 67% 29% 29% 43% 33% 17% 33% 20% 60% 20% 33% 67% 20% 40% 20% 20% 4.0 8% % % % % % % %

56 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB Jag får den hjälp som jag behöver 13% 27% 52% 6% 10% 22% 56% 5% 5% 14% 18% 56% 8% 17% 29% 42% 8% 15% 8% 38% 31% 10% 10% 10% 70% 21% 50% 29% 8% 8% 17% 25% 33% 8% 46% 46% 7% 12% 78% 5% 48% 45% 6% 6% 14% 6% 69% 30% 40% 30% 20% 31% 47% 14% 36% 7% 7% 21% 25% 13% 42% 19% 10% 14% 20% 36% 10% 20% 60% 11% 11% 11% 11% 56% 4.3 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

57 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB Jag får den hjälp som jag behöver 5% 5% 15% 38% 23% 15% 11% 26% 41% 8% 27% 19% 38% 6% 12% 6% 76% 8% 8% 85% 10% 10% 10% 70% 8% 31% 56% 7% 20% 13% 17% 43% 9% 9% 26% 22% 35% 22% 33% 44% 7% 7% 21% 64% 13% 13% 63% 20% 40% 7% 11% 32% 43% 7% 7% 36% 29% 6% 24% 15% 47% 100% 9% 9% 82% 25% 13% 13% 38% 14% 86% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

58 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag får den hjälp som jag behöver 33% 67% 14% 43% 14% 29% 14% 29% 14% 43% 50% 50% 33% 67% 4.7 0% % % % %

59 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 5% 16% 24% 44% 5% 16% 27% 46% 5% 15% 29% 42% 25% 42% 25% 8% 8% 23% 38% 23% 20% 10% 60% 7% 7% 7% 21% 21% 8% 58% 17% 8% 8% 15% 54% 23% 10% 15% 71% 20% 40% 40% 6% 17% 31% 43% 10% 10% 70% 10% 22% 27% 47% 7% 36% 14% 29% 33% 25% 21% 13% 7% 16% 31% 23% 10% 30% 20% 40% 11% 11% 22% 56% 4.1 9% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

60 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 5% 13% 15% 21% 23% 11% 7% 7% 26% 30% 8% 8% 27% 23% 27% 18% 12% 71% 8% 31% 62% 20% 20% 60% 7% 15% 28% 44% 7% 10% 30% 20% 33% 9% 22% 48% 17% 22% 44% 33% 7% 7% 7% 36% 36% 13% 13% 38% 25% 20% 60% 14% 18% 25% 25% 7% 7% 21% 21% 36% 15% 15% 26% 21% 11% 89% 27% 64% 13% 13% 63% 14% 29% 57% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

61 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 17% 33% 50% 14% 14% 71% 14% 29% 43% 14% 33% 67% 17% 17% 67% 4.3 0% % % % %

62 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 9% 8% 15% 21% 34% 5% 7% 15% 23% 44% 8% 7% 17% 22% 37% 8% 21% 17% 29% 21% 8% 23% 31% 31% 30% 20% 50% 7% 14% 14% 7% 17% 42% 25% 17% 8% 8% 38% 15% 17% 15% 51% 5% 20% 48% 25% 9% 11% 31% 40% 10% 30% 40% 10% 20% 31% 36% 29% 14% 14% 7% 29% 17% 17% 21% 21% 16% 11% 21% 19% 24% 20% 10% 20% 40% 11% 22% 33% 33% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

63 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 33% 5% 15% 8% 15% 19% 26% 15% 30% 15% 8% 31% 23% 15% 12% 6% 12% 18% 41% 8% 8% 15% 62% 10% 20% 10% 30% 30% 7% 16% 26% 38% 17% 23% 20% 33% 17% 52% 22% 11% 11% 44% 33% 14% 29% 50% 13% 38% 38% 20% 40% 20% 14% 18% 14% 18% 11% 14% 29% 7% 7% 21% 21% 21% 18% 15% 12% 22% 78% 9% 18% 9% 64% 13% 13% 50% 14% 14% 57% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

64 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 33% 67% 14% 57% 29% 14% 29% 43% 17% 83% 17% 33% 33% 4.7 0% % % % %

65 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 5% 6% 12% 22% 49% 9% 19% 61% 5% 5% 11% 19% 54% 8% 13% 29% 21% 29% 15% 8% 23% 54% 20% 20% 60% 7% 7% 7% 36% 43% 8% 17% 8% 17% 42% 8% 8% 8% 8% 54% 5% 7% 80% 5% 25% 68% 11% 6% 23% 54% 10% 10% 50% 30% 5% 18% 29% 42% 14% 7% 21% 50% 25% 33% 29% 16% 20% 24% 31% 10% 20% 60% 22% 11% 33% 33% 4.1 6% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

66 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 13% 8% 10% 15% 36% 11% 19% 19% 44% 12% 15% 23% 8% 38% 6% 18% 29% 47% 15% 23% 62% 10% 20% 10% 60% 5% 11% 23% 51% 27% 13% 53% 13% 9% 26% 52% 11% 56% 33% 7% 7% 21% 57% 75% 40% 40% 7% 7% 21% 50% 7% 14% 14% 57% 6% 18% 18% 44% 11% 11% 78% 9% 91% 25% 13% 38% 14% 86% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

67 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 17% 83% 29% 29% 29% 14% 100% 17% 83% 17% 17% 67% 4.8 0% % % % %

68 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Hermods AB InfoKomp AB JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB 5% 25% 61% 9% 17% 71% 10% 21% 62% 10% 20% 40% 30% 40% 60% 17% 33% 50% 5% 95% 11% 11% 78% 7% 7% 7% 79% 27% 67% 40% 60% 9% 19% 22% 44% 9% 18% 9% 45% 20% 80% 33% 33% 33% 8% 31% 62% 17% 83% 36% 56% 6% 24% 24% 47% 33% 33% 17% 4.4 3% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

69 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått MedLearn NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 100% 13% 38% 38% 20% 40% 40% 40% 60% 100% 20% 80% 20% 60% 100% 5.0 0% % % % % % % %

70 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har tydliga mål för mina studier Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 9% 21% 66% 7% 22% 67% 9% 19% 66% 17% 21% 54% 15% 15% 69% 10% 20% 60% 7% 29% 64% 8% 8% 8% 25% 50% 8% 8% 46% 38% 10% 15% 76% 5% 28% 65% 14% 17% 66% 10% 30% 60% 9% 24% 67% 7% 14% 64% 13% 17% 67% 19% 17% 51% 20% 80% 11% 22% 67% 4.5 1% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

71 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB Jag har tydliga mål för mina studier NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 13% 15% 69% 7% 15% 78% 19% 23% 54% 6% 35% 59% 15% 23% 62% 10% 90% 8% 23% 64% 7% 7% 27% 60% 22% 74% 11% 11% 78% 7% 7% 86% 13% 13% 13% 63% 20% 80% 11% 25% 61% 21% 14% 57% 9% 18% 71% 11% 89% 27% 73% 25% 38% 38% 14% 86% 4.5 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

72 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag har tydliga mål för mina studier 50% 50% 29% 57% 14% 14% 29% 14% 43% 17% 83% 100% 4.5 0% % % % %

73 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 9% 18% 69% 22% 71% 8% 18% 68% 33% 29% 29% 23% 69% 10% 20% 70% 7% 21% 71% 17% 8% 25% 50% 8% 8% 46% 38% 5% 12% 83% 23% 78% 6% 20% 74% 10% 30% 60% 13% 24% 64% 43% 43% 17% 75% 6% 7% 6% 27% 51% 10% 90% 11% 22% 67% 4.6 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

74 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 10% 77% 19% 74% 19% 19% 58% 6% 12% 82% 31% 62% 10% 10% 80% 7% 23% 64% 20% 23% 57% 13% 22% 61% 11% 11% 78% 14% 86% 13% 13% 25% 50% 20% 80% 18% 68% 7% 93% 12% 74% 11% 89% 18% 82% 25% 75% 100% 4.7 8% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

75 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 17% 83% 29% 29% 43% 14% 29% 43% 100% 17% 17% 67% 4.8 0% % % % %

76 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag kan rekommendera min skola till andra Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 10% 20% 63% 8% 19% 64% 13% 20% 57% 13% 29% 50% 8% 31% 62% 20% 10% 70% 7% 21% 14% 50% 17% 33% 50% 8% 23% 15% 54% 98% 5% 28% 68% 6% 9% 6% 9% 71% 10% 60% 30% 15% 25% 60% 14% 14% 14% 21% 29% 13% 25% 29% 29% 13% 11% 27% 37% 40% 60% 22% 22% 56% 4.4 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

77 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag kan rekommendera min skola till andra JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 5% 18% 21% 51% 7% 22% 59% 8% 23% 23% 46% 6% 6% 18% 71% 8% 15% 77% 10% 10% 10% 60% 7% 7% 25% 59% 7% 10% 10% 27% 43% 9% 22% 22% 43% 11% 89% 7% 7% 14% 71% 13% 25% 13% 50% 60% 20% 11% 14% 25% 50% 21% 71% 6% 21% 9% 59% 100% 9% 9% 82% 13% 25% 63% 14% 86% 4.1 3% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

78 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag kan rekommendera min skola till andra 17% 83% 14% 14% 14% 14% 29% 14% 14% 29% 43% 100% 33% 50% 4.7 0% % % % %

79 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har en individuell studieplan (ISP) Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 66% 20% 14% 77% 13% 10% 73% 15% 12% 58% 25% 17% 62% 31% 8% 80% 20% 64% 21% 14% 75% 17% 8% 77% 15% 8% 63% 20% 17% 90% 8% 69% 14% 17% 70% 10% 20% 78% 16% 5% 57% 14% 29% 75% 21% 66% 19% 16% 100% 78% 11% 11% Andel ja Antal 66% % % % 24 62% 13 80% 10 64% 14 75% 12 77% 13 63% 41 90% 40 69% 35 70% 10 78% 55 57% 14 75% 24 66% % 10 78% 9 Ja Nej Vet ej

80 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har en individuell studieplan (ISP) JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 64% 15% 21% 78% 7% 15% 81% 8% 12% 59% 24% 18% 77% 8% 15% 40% 50% 10% 66% 21% 13% 63% 23% 13% 65% 13% 22% 100% 71% 14% 14% 75% 25% 80% 20% 68% 11% 21% 79% 21% 74% 15% 12% 78% 22% 73% 27% 63% 25% 13% 100% Andel ja Antal 64% 39 78% 27 81% 26 59% 17 77% 13 40% 10 66% 61 63% 30 65% % 9 71% 14 75% 8 80% 5 68% 28 79% 14 74% 34 78% 9 73% 11 63% 8 100% 7 Ja Nej Vet ej

81 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag har en individuell studieplan (ISP) 83% 17% 57% 29% 14% 57% 43% 83% 17% 83% 17% Andel ja Antal 83% 6 57% 7 57% 7 83% 6 83% 6 Ja Nej Vet ej

82 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare på min skola Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 39% 30% 5% 27% 56% 23% 19% 45% 28% 24% 42% 38% 17% 38% 46% 15% 10% 20% 70% 29% 43% 29% 25% 33% 42% 46% 23% 15% 15% 51% 17% 32% 45% 23% 33% 40% 26% 6% 29% 40% 20% 40% 27% 47% 5% 20% 7% 29% 21% 43% 21% 38% 38% 46% 39% 14% 30% 40% 30% 22% 67% 11% Andel ja Antal 39% % % % 24 38% 13 10% 10 29% 14 25% 12 46% 13 51% 41 45% 40 40% 35 40% 10 27% 55 7% 14 21% 24 46% 70 30% 10 22% 9 Ja Nej Vet inte Har inte haft behov av det

83 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare på min skola JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 28% 33% 5% 33% 19% 48% 33% 23% 35% 8% 35% 76% 12% 12% 46% 15% 15% 23% 30% 30% 40% 41% 34% 5% 20% 57% 20% 20% 26% 39% 35% 11% 22% 67% 43% 7% 14% 36% 38% 38% 25% 40% 60% 29% 11% 7% 54% 36% 14% 50% 15% 41% 44% 56% 11% 33% 45% 36% 18% 50% 25% 25% 57% 29% 14% Andel ja Antal 28% 39 19% 27 23% 26 76% 17 46% 13 30% 10 41% 61 57% 30 26% 23 11% 9 43% 14 38% 8 0% 5 29% 28 36% 14 15% 34 56% 9 45% 11 50% 8 57% 7 Ja Nej Vet inte Har inte haft behov av det

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2015 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

VUXENUTBILDNING 2017 I

VUXENUTBILDNING 2017 I VUXENUTBILDNING 207 I STOCKHOLMS LÄN ANALYSRAPPORT Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning -Så tycker eleverna om sin utbildning och sin skola 2 57 svarade på enkäten Det var nästan 600 som svarade

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12%

98% 96% 100% 90% 80% 70% 60% 59% 55% 60% 48% 52% 61% 39% 50% 41% 40% 39% 42% 40% 25% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 4% 40% 60% 12% 25% 55% 8% 98% 2% 48% 52% 61% 39% 19% 39% 42% 59% 41% 1 Stämmer inte alls 2 3 4 5 Stämmer helt 6 Vet inte Samtliga 4.41 3 2 9 20 62 4 0 20

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Nacka Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

4 000 svarade på enkäten

4 000 svarade på enkäten 2 4 000 svarade på enkäten Det var 4 000 som svarade på enkäten. Av dessa var 58 procent kvinnor och 64 procent var över 30 år. Det var 24 procent som hade bott i Sverige mindre än år och nästan 60 procent

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning En undersökning genomförd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Dnr UBN 2010/ Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2010-11-22 1 (11) Dnr UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för vuxenutbildningen Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 2016-02-03 Handläggare Helen Tronje Rektor Vuxenutbildningsenheten 2016NÄN/0004 Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 Innehållsförteckning Organisation... 2 Samverkan... 3 Ansökningar... 4 Ersättning...

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN )

Utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN ) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 18 Verksamhetsberättelse bokslut för Kunskapscentrum Nordost 2016 (UN 2017.010) Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 DAGLIG VERKSAMHET Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se Vx. 08-591 236 50 Åsögatan 179 info@pilen.se Fax. 08-591 236 50 Box

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret

Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal vuxenutbildning och sä r- skild utbildning för vuxna för läsåret ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ELISABETH RYDE EVA HELLSTRAND BILAGA 2 DNR AMN 2011-0110-1.2 SID (19) 2013-02-04 Systematiska kvalitetsarbetet och resultat inom kommunal

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma BARNBOENDE Stadsdelsrapport - Bromma OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen genomfördes med

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad stockholm.se Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013-2014 Februari 2015 Kontaktperson: Lisa

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Arbetsmarknadsförvaltningen Bilaga 2 Vuxenutbildning Stockholm Dnr 2012-0345-1.2 Sida 1 (25) 2014-01-23 KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Resultat inom kommunal vuxenutbildning

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och Rapporten

Läs mer

Effekter av vuxenutbildning, 2009

Effekter av vuxenutbildning, 2009 Effekter av vuxenutbildning, 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad Effekter av vuxenutbildning i Stockholm 2009, Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat jämfört med tidigare år Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Rapporten innehåller resultatet för

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 2015-01-28 1 (36) PM Staffan Ström Arbets- och företagsenheten Arbets- och företagsnämnden Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014...

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Individuella Gymnasiet Elever Gymnasium år 2 - Våren svar, 65%

Individuella Gymnasiet Elever Gymnasium år 2 - Våren svar, 65% Elever Gymnasium år 2 - Våren 2 svar, % Normer och värden 2. Jag känner mig trygg i skolan. 7 7 3, 3, 3,9 7 3, 2 3, 3. Det är arbetsro på lektionerna. 2 3, 2. Det råder en positiv stämning och god sammanhållning

Läs mer

CSN:s förteckning över komvux 120821

CSN:s förteckning över komvux 120821 SKOLKOD NAMN1 NAMN2 UTDELNINGSADRESS POSTNUMMER ORTSNAMN 1000 Sthlm komvux** - ABF Stockholm Stockholm komvux Box 1305 11183 STOCKHOLM 1002 Sthlm komvux** - Lernia AB Amu-gruppen Box 47329 10074 STOCKHOLM

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Viktor Rydbergs gymnasium Elever Gymnasium år 2 - Våren svar, 81%

Viktor Rydbergs gymnasium Elever Gymnasium år 2 - Våren svar, 81% Elever Gymnasium år - Våren svar, 8% Normer och värden 8,8. Jag känner mig trygg i skolan. 0,,0,. Det är arbetsro på lektionerna. 0 0 0 8 0 0 0,8,,,. Det råder en positiv stämning och god sammanhållning

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK)

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Rapporten innehåller resultaten för

Läs mer

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning

Svar på skrivelse om likvärdig vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (16) 2012-09-13 Handläggare: Pille Pensa-Hedström 08-508 35 449 Anna Sundbom 08-508 35 455 Eva Hellstrand 08-508 35 546 Till Arbetsmarknadsnämnden den

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Dnr. Kon 2016/135 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i Järfälla kommun från och med år 2017

Dnr. Kon 2016/135 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i Järfälla kommun från och med år 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (13) 2016-11-02 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/135 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i Järfälla kommun från och med år 2017 Förslag till beslut 1 Svenska för invandrare, Grundläggande

Läs mer

Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare

Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36968375.aspx Externt anbuds-id A-872242 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Hellstrand Eva Åström Sinisalo Tobias Datum 2014-05-23 Rev. 2014-06-05 Diarienummer UAN-2014-0262 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/ Sida: 1 av 7 Bilaga 1 Dnr Af-2012/279 404 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning Vård och omsorgsutbildning, dnr Af-2012/279 404 Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Skolenhetskod Skolans namn PostNr PostOrt 10023587 SFI 71234 HÄLLEFORS 10078504 Folkuniversitetet Mitt 75375 UPPSALA 10094962 Osbeck/SFI 31280 LAHOLM

Skolenhetskod Skolans namn PostNr PostOrt 10023587 SFI 71234 HÄLLEFORS 10078504 Folkuniversitetet Mitt 75375 UPPSALA 10094962 Osbeck/SFI 31280 LAHOLM Skolenhetskod Skolans namn PostNr PostOrt 10023587 SFI 71234 HÄLLEFORS 10078504 Folkuniversitetet Mitt 75375 UPPSALA 10094962 Osbeck/SFI 31280 LAHOLM 10138956 Alpha CE SFI 39232 KALMAR 10183906 SFI 93070

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande...

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Rapporten innehåller

Läs mer

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YHpoäng

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YHpoäng Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YHpoäng Botkyrka VR-producent Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka 400 Botkyrka Samhällsbyggnad och Fastighetsförvaltare 2 Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka 500

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Strandskolan Elever år 5 - Våren svar, 98%

Strandskolan Elever år 5 - Våren svar, 98% Elever år - Våren svar, 8% Utveckling och lärande. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. 0 8 8,,,,. Mina lärare gör lektionerna intressanta., 0. Mina lärare förklarar så att jag förstår. 0 8,.

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik Botkyrka Kultur, media och Expo-, skylt- och storbildsproducent Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka Botkyrka Teknik och tillverkning Hisstekniker - installation, reparation och service Botkyrka kommun, Xenter

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer