Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux Sollentuna"

Transkript

1 Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Antal svar: (totalt) Antal svar: 326 ( ) Svarsfrekvens anges endast per anordnare.

2 Om undersökningen Målet med gemensamma studerandeenkäter är att kommunerna får ett bredare underlag för att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i Stockholms län på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. De måste ha gått på sin utbildning i minst tre veckor för att delta Datainsamlingen pågick från vecka 15 till vecka 21 Undersökningen genomfördes av Sweco Strategy i samarbete med KSL Undersökningen genomfördes som en webbundersökning där alla utbildningsanordnarna fick välja mellan två olika insamlingsmetoder på webben Under insamlingsperioden fick skolorna en länk där skolorna respektive kommunerna kunde följa antalet svarande. Genom e-postutskick påmindes kontaktpersonerna om hur insamlingen gick för dem och i förhållande till samtliga. Sweco hade en helpdesk för de som vill fråga om något som gällde undersökningen. Svarsfrekvensen redovisades kontinuerligt per anordnare

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och därmed finns ingen statistisk osäkerhet. Det kan däremot även i en totalundersökning förekomma mätfel, om det till exempel finns ett stort bortfall eller om alla i populationen inte har kunnat nås/tillfrågas. En analys av bortfallet har inte genomförts och är svår eftersom enkäten är anonym. I denna undersökning är det många som har tillfrågats och svarsfrekvensen är relativt i hög för denna typ av undersökning. I en undersökning som denna, dvs en totalundersökning, är skillnaden mellan uppmätta värden att betrakta som de skillnader som visas. Det finns ingen statistisk osäkerhet att ta hänsyn till. Om det ändå finns ett bortfall, dvs alla har inte svarat på enkäten, brukar man ibland betrakta att bortfallet är en form av osäkerhet. Detta förutsätter att bortfallet är helt slumpmässigt och att det alltså inte finns samband mellan att inte svara och åsikterna man har i de olika frågorna. I denna undersökning är en skillnad mellan t.ex. ett medelvärde på 4,4 och 4,7 att betrakta som en väldigt liten skillnad, men en skillnad.

4 Om rapporten Resultaten presenteras dels genom spindeldiagram dels genom grafer. Basen är alla som besvarat frågorna, inklusive "Vet ej"-svar. Svarsalternativen är 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Det gick inte att hoppa över någon fråga då det var obligatoriskt att besvara alla frågorna i enkäten. För att svar ska redovisas krävs minst fem svarande på frågan. Spindeldiagrammen visar svarens medelvärde och jämförs mot länets medelvärde. Rapporten redovisar svar från elever i den aktuella kommunen.

5 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svarsfrekvens per anordnare totalt i länet Antal svar Svarsfrekvens Svarsfrekvens Antal svar Utbildningsanordnare Utbildningsanordnare Lidingö Vuxenutbildning 100,0% 176 Niketo AB 58,9% 43 Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB 100,0% 95 Style Education 58,1% 43 Institute af Lärande 90,3% 56 Järfälla Lärcentrum 57,6% 144 Komvux Värmdö 89,2% 174 Botkyrka vuxenutbildning 54,8% 219 Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 87,0% 67 Åsö vuxengymnasium 54,6% 546 Kunskapsbolaget Integra AB 81,5% 22 Vuxenutbildning i Upplands Bro 52,3% 136 Lärgården Utbildning AB 80,8% 619 Stockholms transport och Fordonstekniska Gymnasium 52,2% 24 Hermods AB 78,9% 630 ABF KOMVUX STOCKHOLM 51,2% 691 Sverigehälsan Stockholm 75,5% 37 Consensum VUX 50,0% 115 Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning 75,2% 194 Centrum Vux Haninge 49,2% 443 Astar AB (fd JB Kompetens) 74,9% 334 SIFA Stockholms intensivsvenska vux 47,1% 73 InfoKomp AB 73,9% 387 Huddinge VUX 44,2% 111 MedLearn 72,7% 474 Centrum för vuxenutveckling Märsta 40,4% 202 SweJa Kunskapscenter AB 70,0% 529 Tyresö VUX 39,4% 189 NTI-skolan AB 67,5% 906 Vuxenutbildning i Södertälje 37,3% 187 St Eriks gymnasium vuxenutbildning 67,3% 74 Folkuniversitetet Komvux 37,0% 389 KompetensUtvecklingsInstitutet 65,6% 757 Nynäshamns kompetenscentrum VUX och vård 34,9% 132 Komvux Österåker 64,1% 118 JENSEN Education AB 33,9% 1007 Lernia Utbildning AB 63,8% 1149 Miroi i-learning AB 33,3% 10 MoA Lärcentrum 62,1% 123 Lärvux Stockholm 31,1% 14 OmsorgsLyftet Utbildningar 61,7% 395 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 24,2% 153 Iris Competens Utbildning Sverige AB 59,6% 276 Movant 21,2% 11 Länet totalt 55% svar

6 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Antal svar per anordnare i kommunen Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas framöver i rapporten. Andel av kommunens svar Antal svar i kommunen Utbildningsanordnare ABF KOMVUX STOCKHOLM 7% 24 Astar AB (fd JB Kompetens) 4% 14 Botkyrka vuxenutbildning 0% 1 Centrum för vuxenutveckling Märsta 0% 1 Consensum VUX 13% 41 Hermods AB 17% 55 InfoKomp AB 0% 1 Iris Competens Utbildning Sverige AB 0% 1 JENSEN Education AB 12% 39 Järfälla Lärcentrum 0% 1 KompetensUtvecklingsInstitutet 5% 17 Lernia Utbildning AB 19% 61 Lärgården Utbildning AB 0% 1 Lärvux Stockholm 0% 1 MedLearn 4% 14 NTI-skolan AB 9% 28 OmsorgsLyftet Utbildningar 3% 9 SIFA Stockholms intensivsvenska vux 0% 1 Stockholms transport och Fordonstekniska Gymnasium 0% 1 Style Education 0% 1 SweJa Kunskapscenter AB 1% 3 Tyresö VUX 1% 2 Vuxenutbildning i Södertälje 1% 4 Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 1% 3 Åsö vuxengymnasium 1% 2 Kommunen totalt 100%

7 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Översikt: medelvärde per fråga Kommunen totalt jämfört med länet totalt Jag behandlas bra av mina lärare Jag kan rekommendera min skola till 5,0 Jag behandlas bra av andra elever andra 4,5 Min utbildning ger mig ökade Det är arbetsro på mina lektioner möjligheter till arbete eller fortsatta 4,0 Jag har tydliga mål för mina studier Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Jag känner mig trygg i skolan Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg Mina lärare förklarar så att jag förstår Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Mina lärare ger mig snabbt besked efter Jag får den hjälp som jag behöver inlämningsuppgifter och prov Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier Länet totalt

8 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Förändring över tid Medelvärde per år (endast frågor som varit med tidigare år redovisas) Jag behandlas bra av mina lärare Jag kan rekommendera min skola till 5,0 andra 4,5 Jag behandlas bra av andra elever Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta 4,0 Det är arbetsro på mina lektioner studier 3,5 Jag har tydliga mål för mina studier Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Mina lärare förklarar så att jag förstår Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Jag är nöjd med mitt inflytande på Jag har bra kontakt med arbetslivet utbildningen genom mina studier Jag får den hjälp som jag behöver 8

9 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Översikt: medelvärde per frågeområde Kommunen totalt jämfört med länet totalt Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 Vägledning 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Normer och värden Inflytande Trygghet Lärandet Länet totalt

10 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Förändring över tid Medelvärde per år (endast frågor som varit med tidigare år redovisas) Helhetsomdöme 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Vägledning 2,5 2,0 1,5 1,0 Normer och värden Inflytande Lärandet

11 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag behandlas bra av mina lärare OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Astar AB (fd JB Kompetens) Hermods AB Lernia Utbildning AB Totalt NTI-skolan AB MedLearn JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM 4,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

12 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag behandlas bra av andra elever KompetensUtvecklingsInstitutet OmsorgsLyftet Utbildningar Hermods AB MedLearn Astar AB (fd JB Kompetens) Lernia Utbildning AB Totalt JENSEN Education AB Consensum VUX ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB 4,0 3,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

13 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Det är arbetsro på mina lektioner OmsorgsLyftet Utbildningar Hermods AB Consensum VUX Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt Lernia Utbildning AB MedLearn ABF KOMVUX STOCKHOLM 3,9 3,8 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 5,0 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

14 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag känner mig trygg i skolan OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB Astar AB (fd JB Kompetens) Totalt Lernia Utbildning AB MedLearn NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB 4,2 4,1 4,3 4,3 4,5 4,5 5,0 4,9 4,7 4,7 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

15 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX MedLearn Lernia Utbildning AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt NTI-skolan AB Hermods AB Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 3,7 3,6 3,9 4,0 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 5,0 4,8 Antal

16 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare förklarar så att jag förstår OmsorgsLyftet Utbildningar Hermods AB Consensum VUX MedLearn Lernia Utbildning AB Totalt KompetensUtvecklingsInstitutet Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB 4,0 3,9 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,8 4,7 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

17 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX Hermods AB MedLearn KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Totalt JENSEN Education AB Astar AB (fd JB Kompetens) ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB 3,9 3,9 3,9 3,7 4,9 4,8 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

18 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Consensum VUX OmsorgsLyftet Utbildningar KompetensUtvecklingsInstitutet MedLearn Hermods AB Totalt Lernia Utbildning AB NTI-skolan AB Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM 4,1 4,0 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,5 4,8 4,8 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

19 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Consensum VUX Lernia Utbildning AB KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB OmsorgsLyftet Utbildningar Totalt MedLearn JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB Astar AB (fd JB Kompetens) Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 3,6 3,9 4,0 4,0 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,7 Antal

20 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier Consensum VUX Totalt Hermods AB MedLearn KompetensUtvecklingsInstitutet Astar AB (fd JB Kompetens) Lernia Utbildning AB 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 4,4 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

21 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får den hjälp som jag behöver OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB MedLearn Totalt Hermods AB Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB 4,0 3,8 4,1 4,0 4,3 4,2 4,4 4,4 4,5 5,0 4,7 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

22 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB Lernia Utbildning AB Totalt MedLearn ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB JENSEN Education AB 3,7 3,6 3,6 3,9 3,9 4,2 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

23 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX MedLearn Hermods AB Lernia Utbildning AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB JENSEN Education AB 2,6 2,9 3,0 3,3 3,8 3,7 4,0 4,0 4,2 4,3 4,6 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

24 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Consensum VUX OmsorgsLyftet Utbildningar MedLearn Lernia Utbildning AB NTI-skolan AB Totalt KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB ABF KOMVUX STOCKHOLM Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 3,7 3,5 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,7 4,7 Antal

25 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått MedLearn OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX Hermods AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt Lernia Utbildning AB NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM JENSEN Education AB 3,7 3,9 4,3 4,5 4,4 4,4 5,0 5,0 5,0 4,7 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

26 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har tydliga mål för mina studier OmsorgsLyftet Utbildningar MedLearn Consensum VUX Hermods AB KompetensUtvecklingsInstitutet Totalt JENSEN Education AB Astar AB (fd JB Kompetens) Lernia Utbildning AB NTI-skolan AB ABF KOMVUX STOCKHOLM 4,2 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

27 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier MedLearn Consensum VUX OmsorgsLyftet Utbildningar KompetensUtvecklingsInstitutet JENSEN Education AB Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB Totalt Hermods AB Lernia Utbildning AB ABF KOMVUX STOCKHOLM Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 3,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 Antal

28 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag kan rekommendera min skola till andra OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet Hermods AB MedLearn Totalt Lernia Utbildning AB ABF KOMVUX STOCKHOLM NTI-skolan AB JENSEN Education AB Astar AB (fd JB Kompetens) 4,1 4,1 4,1 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 5,0 5,0 Antal Rangordnat efter medelvärde. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga (vet ej-svar exkluderade). Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

29 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har en individuell studieplan (ISP) Hermods AB OmsorgsLyftet Utbildningar MedLearn NTI-skolan AB Totalt Lernia Utbildning AB Astar AB (fd JB Kompetens) JENSEN Education AB Consensum VUX KompetensUtvecklingsInstitutet ABF KOMVUX STOCKHOLM 59% 58% 68% 66% 66% 64% 64% 63% 71% 78% 78% Antal Sorterat efter andel med svar Ja i fallande ordning. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga. Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas

30 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare på min skola KompetensUtvecklingsInstitutet OmsorgsLyftet Utbildningar Consensum VUX MedLearn ABF KOMVUX STOCKHOLM Lernia Utbildning AB Totalt Astar AB (fd JB Kompetens) NTI-skolan AB JENSEN Education AB Hermods AB Sorterat efter andel med svar Ja i fallande ordning. Kolumnen antal visar hur många som besvarat aktuell fråga. Endast anordnare med 5 svar eller fler i aktuell kommun redovisas. 29% 29% 28% 27% 43% 42% 41% 39% 51% 56% 76% Antal

31 Om graferna Graferna på följande sidor visar procentuell svarsfördelning av dem som besvarat frågan med något av svarsalternativen 1 till 5. Stämmer inte alls har värdet (1) och Stämmer helt har värdet (5). Basen är alla som besvarat frågan, inklusive "Vet ej"-svar. I första kolumnen till höger om graferna visas medelvärde för kommunen och skolorna. I andra kolumnen till höger om graferna visas andelen som svarat vet ej. I tredje kolumnen till höger om graferna visas antal svar per skola på frågan För att svar ska redovisas krävs 5 svarande eller fler på frågan. Svaren jämförs med uppgifter från undersökningen och.

32 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB Jag behandlas bra av mina lärare 5% 22% 67% 6% 18% 71% 9% 18% 66% 8% 42% 38% 8% 8% 15% 69% 20% 80% 7% 14% 71% 17% 8% 67% 8% 15% 23% 54% 15% 83% 25% 70% 6% 14% 6% 71% 10% 50% 40% 5% 20% 75% 7% 7% 14% 21% 36% 8% 33% 50% 9% 19% 16% 46% 10% 90% 11% 22% 67% 4.5 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

33 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB Jag behandlas bra av mina lärare 5% 28% 51% 11% 11% 67% 15% 23% 58% 6% 12% 82% 8% 92% 10% 10% 80% 5% 5% 20% 70% 7% 7% 33% 47% 13% 30% 48% 11% 44% 44% 7% 29% 64% 25% 75% 20% 40% 20% 21% 64% 14% 14% 71% 6% 6% 15% 65% 11% 89% 9% 9% 82% 13% 75% 100% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

34 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag behandlas bra av mina lärare 100% 29% 57% 14% 14% 29% 57% 17% 83% 17% 17% 67% 5.0 0% % % % %

35 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB Jag behandlas bra av andra elever 9% 23% 45% 7% 22% 58% 9% 18% 53% 8% 13% 38% 38% 8% 8% 54% 31% 40% 60% 7% 14% 36% 8% 8% 17% 58% 8% 23% 8% 62% 12% 17% 37% 35% 58% 6% 14% 77% 10% 40% 50% 5% 29% 62% 7% 71% 21% 33% 13% 14% 39% 20% 40% 11% 22% 44% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

36 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB Jag behandlas bra av andra elever 5% 15% 31% 11% 44% 19% 19% 23% 12% 6% 71% 8% 85% 10% 90% 8% 34% 54% 7% 7% 7% 23% 53% 9% 35% 57% 11% 33% 56% 7% 29% 57% 13% 13% 13% 50% 20% 20% 7% 11% 21% % % % % % % % % % % % % % % % % 34 OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 11% 11% 67% 9% 36% 36% 13% 50% 29% 43% % % % %

37 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag behandlas bra av andra elever 17% 17% 67% 71% 29% 14% 14% 14% 14% 43% 33% 67% 17% 83% 4.5 0% % % % %

38 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB Det är arbetsro på mina lektioner 18% 33% 45% 15% 27% 53% 13% 25% 54% 8% 25% 33% 29% 8% 17% 25% 50% 13% 25% 38% 13% 38% 50% 36% 18% 18% 27% 8% 17% 50% 25% 15% 30% 55% 5% 11% 58% 26% 9% 30% 13% 48% 43% 29% 29% 11% 34% 53% 14% 57% 20% 40% 20% 18% 32% 43% 17% 83% 4.2 1% % % % % % % % % % % % % % % % % %

39 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB MedLearn OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Det är arbetsro på mina lektioner 17% 33% 50% 27% 36% 36% 8% 8% 25% 50% 8% 23% 31% 46% 14% 29% 57% 14% 29% 43% 5% 16% 34% 41% 23% 30% 37% 9% 13% 30% 39% 40% 30% 30% 20% 20% 60% 100% 17% 17% 67% 40% 60% 86% 14% 33% 33% 17% 17% 33% 50% 4.3 0% % % % % % % % % % % % % % % % %

40 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Hermods AB JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB MedLearn NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar Jag känner mig trygg i skolan 6% 18% 60% 8% 29% 54% 7% 14% 57% 10% 76% 7% 20% 73% 5% 10% 15% 38% 12% 6% 76% 5% 28% 64% 7% 7% 21% 57% 11% 29% 100% % % % % % % % % % % %

41 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Hermods AB JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB MedLearn NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar 5% 11% 16% 50% 13% 33% 17% 33% 7% 14% 43% 5% 7% 83% 7% 15% 24% 47% 10% 5% 10% 33% 6% 12% 29% 53% 5% 11% 23% 49% 7% 7% 14% 64% 7% 21% 29% 89% % % % % % % % % % % %

42 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare förklarar så att jag förstår Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 11% 24% 59% 9% 22% 61% 5% 12% 20% 55% 25% 29% 42% 15% 8% 15% 62% 10% 10% 80% 14% 36% 43% 25% 33% 33% 8% 8% 54% 31% 10% 15% 71% 8% 40% 50% 9% 11% 17% 60% 10% 70% 20% 7% 18% 75% 7% 7% 21% 29% 29% 8% 33% 13% 38% 13% 9% 14% 23% 30% 10% 20% 60% 33% 67% 4.4 3% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

43 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare förklarar så att jag förstår JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 5% 8% 10% 33% 36% 7% 7% 30% 44% 27% 27% 27% 6% 6% 29% 59% 8% 23% 69% 10% 20% 70% 5% 8% 26% 61% 10% 10% 13% 20% 47% 22% 30% 39% 11% 11% 22% 56% 7% 7% 14% 71% 13% 13% 75% 60% 20% 14% 21% 46% 7% 21% 21% 43% 9% 18% 18% 38% 22% 78% 9% 18% 73% 13% 13% 25% 14% 86% 3.9 8% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

44 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Mina lärare förklarar så att jag förstår 17% 83% 14% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 33% 67% 17% 17% 67% 4.8 0% % % % %

45 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 10% 28% 53% 11% 24% 55% 8% 14% 21% 49% 8% 17% 42% 33% 8% 8% 15% 23% 46% 20% 10% 70% 7% 21% 36% 36% 8% 17% 33% 33% 8% 23% 38% 31% 5% 10% 78% 13% 35% 50% 9% 9% 14% 66% 30% 50% 20% 7% 31% 62% 14% 21% 21% 7% 29% 46% 21% 25% 13% 11% 20% 17% 36% 10% 10% 20% 50% 44% 56% 4.3 4% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

46 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 13% 10% 26% 38% 7% 11% 7% 22% 41% 8% 12% 31% 8% 27% 6% 6% 24% 65% 8% 31% 62% 10% 10% 20% 60% 8% 31% 56% 7% 13% 30% 47% 22% 13% 39% 22% 11% 44% 44% 7% 21% 71% 13% 38% 38% 60% 20% 7% 7% 14% 29% 25% 7% 7% 7% 29% 29% 15% 9% 24% 24% 11% 89% 9% 18% 73% 13% 25% 13% 29% 71% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

47 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Mina lärare gör så att jag vill lära mig mer 17% 83% 14% 29% 43% 14% 14% 14% 29% 43% 33% 67% 33% 33% 33% 4.8 0% % % % %

48 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 10% 25% 57% 12% 22% 59% 5% 12% 22% 54% 8% 8% 50% 33% 8% 15% 31% 46% 10% 10% 10% 70% 29% 21% 50% 8% 25% 33% 25% 8% 23% 38% 31% 15% 80% 10% 30% 55% 20% 11% 60% 30% 40% 30% 11% 31% 55% 14% 14% 29% 7% 29% 8% 21% 29% 29% 11% 11% 27% 41% 20% 80% 11% 33% 56% 4.4 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

49 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 8% 5% 8% 26% 46% 7% 7% 11% 15% 56% 8% 12% 19% 31% 31% 12% 24% 65% 8% 23% 69% 10% 10% 20% 60% 5% 8% 23% 59% 10% 7% 37% 43% 9% 22% 26% 39% 11% 22% 67% 7% 7% 21% 64% 13% 25% 50% 20% 60% 14% 25% 57% 36% 14% 43% 9% 24% 26% 38% 11% 78% 9% 9% 9% 73% 38% 100% 4.1 8% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

50 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har fått information om hur jag uppnår olika betyg Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 100% 29% 29% 14% 29% 14% 14% 14% 57% 17% 33% 50% 17% 17% 67% 5.0 0% % % % %

51 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 12% 28% 51% 5% 12% 22% 52% 6% 7% 15% 19% 49% 21% 29% 42% 8% 8% 38% 23% 23% 10% 30% 60% 14% 29% 29% 21% 8% 25% 8% 17% 33% 8% 15% 23% 54% 5% 24% 68% 5% 8% 38% 45% 9% 9% 26% 17% 40% 10% 10% 40% 40% 11% 36% 49% 29% 7% 7% 21% 21% 13% 25% 21% 42% 14% 11% 16% 20% 36% 10% 20% 10% 60% 11% 11% 22% 56% 4.2 3% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

52 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 8% 21% 21% 46% 11% 26% 52% 8% 27% 15% 46% 6% 6% 24% 65% 8% 46% 46% 10% 10% 10% 40% 30% 5% 30% 56% 7% 10% 20% 13% 43% 22% 26% 13% 13% 26% 11% 22% 22% 44% 14% 7% 21% 57% 13% 25% 50% 20% 60% 7% 11% 14% 25% 43% 7% 14% 14% 64% 15% 12% 26% 38% 22% 11% 44% 27% 9% 9% 18% 36% 38% 38% 29% 29% 43% 4.0 5% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

53 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 33% 67% 14% 43% 29% 14% 14% 29% 14% 43% 17% 33% 50% 17% 17% 67% 4.7 0% % % % %

54 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier Totalt Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Hermods AB InfoKomp AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB 6% 5% 12% 21% 43% 7% 15% 30% 40% 7% 8% 19% 20% 37% 14% 14% 29% 21% 9% 36% 18% 36% 8% 42% 25% 25% 6% 24% 52% 9% 41% 41% 10% 33% 53% 17% 50% 17% 17% 67% 25% 13% 38% 13% 43% 14% 14% 14% 13% 19% 19% 50% 10% 10% 30% 40% 29% 14% 14% 43% 14% 14% 14% 57% 25% 8% 17% 17% 33% 23% 15% 31% 15% 22% 22% 56% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

55 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier MedLearn OmsorgsLyftet Utbildningar Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 8% 8% 15% 8% 54% 13% 38% 38% 67% 29% 29% 43% 33% 17% 33% 20% 60% 20% 33% 67% 20% 40% 20% 20% 4.0 8% % % % % % % %

56 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB Jag får den hjälp som jag behöver 13% 27% 52% 6% 10% 22% 56% 5% 5% 14% 18% 56% 8% 17% 29% 42% 8% 15% 8% 38% 31% 10% 10% 10% 70% 21% 50% 29% 8% 8% 17% 25% 33% 8% 46% 46% 7% 12% 78% 5% 48% 45% 6% 6% 14% 6% 69% 30% 40% 30% 20% 31% 47% 14% 36% 7% 7% 21% 25% 13% 42% 19% 10% 14% 20% 36% 10% 20% 60% 11% 11% 11% 11% 56% 4.3 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

57 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB Jag får den hjälp som jag behöver 5% 5% 15% 38% 23% 15% 11% 26% 41% 8% 27% 19% 38% 6% 12% 6% 76% 8% 8% 85% 10% 10% 10% 70% 8% 31% 56% 7% 20% 13% 17% 43% 9% 9% 26% 22% 35% 22% 33% 44% 7% 7% 21% 64% 13% 13% 63% 20% 40% 7% 11% 32% 43% 7% 7% 36% 29% 6% 24% 15% 47% 100% 9% 9% 82% 25% 13% 13% 38% 14% 86% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

58 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag får den hjälp som jag behöver 33% 67% 14% 43% 14% 29% 14% 29% 14% 43% 50% 50% 33% 67% 4.7 0% % % % %

59 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 5% 16% 24% 44% 5% 16% 27% 46% 5% 15% 29% 42% 25% 42% 25% 8% 8% 23% 38% 23% 20% 10% 60% 7% 7% 7% 21% 21% 8% 58% 17% 8% 8% 15% 54% 23% 10% 15% 71% 20% 40% 40% 6% 17% 31% 43% 10% 10% 70% 10% 22% 27% 47% 7% 36% 14% 29% 33% 25% 21% 13% 7% 16% 31% 23% 10% 30% 20% 40% 11% 11% 22% 56% 4.1 9% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

60 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 5% 13% 15% 21% 23% 11% 7% 7% 26% 30% 8% 8% 27% 23% 27% 18% 12% 71% 8% 31% 62% 20% 20% 60% 7% 15% 28% 44% 7% 10% 30% 20% 33% 9% 22% 48% 17% 22% 44% 33% 7% 7% 7% 36% 36% 13% 13% 38% 25% 20% 60% 14% 18% 25% 25% 7% 7% 21% 21% 36% 15% 15% 26% 21% 11% 89% 27% 64% 13% 13% 63% 14% 29% 57% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

61 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 17% 33% 50% 14% 14% 71% 14% 29% 43% 14% 33% 67% 17% 17% 67% 4.3 0% % % % %

62 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 9% 8% 15% 21% 34% 5% 7% 15% 23% 44% 8% 7% 17% 22% 37% 8% 21% 17% 29% 21% 8% 23% 31% 31% 30% 20% 50% 7% 14% 14% 7% 17% 42% 25% 17% 8% 8% 38% 15% 17% 15% 51% 5% 20% 48% 25% 9% 11% 31% 40% 10% 30% 40% 10% 20% 31% 36% 29% 14% 14% 7% 29% 17% 17% 21% 21% 16% 11% 21% 19% 24% 20% 10% 20% 40% 11% 22% 33% 33% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

63 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 33% 5% 15% 8% 15% 19% 26% 15% 30% 15% 8% 31% 23% 15% 12% 6% 12% 18% 41% 8% 8% 15% 62% 10% 20% 10% 30% 30% 7% 16% 26% 38% 17% 23% 20% 33% 17% 52% 22% 11% 11% 44% 33% 14% 29% 50% 13% 38% 38% 20% 40% 20% 14% 18% 14% 18% 11% 14% 29% 7% 7% 21% 21% 21% 18% 15% 12% 22% 78% 9% 18% 9% 64% 13% 13% 50% 14% 14% 57% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

64 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 33% 67% 14% 57% 29% 14% 29% 43% 17% 83% 17% 33% 33% 4.7 0% % % % %

65 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 5% 6% 12% 22% 49% 9% 19% 61% 5% 5% 11% 19% 54% 8% 13% 29% 21% 29% 15% 8% 23% 54% 20% 20% 60% 7% 7% 7% 36% 43% 8% 17% 8% 17% 42% 8% 8% 8% 8% 54% 5% 7% 80% 5% 25% 68% 11% 6% 23% 54% 10% 10% 50% 30% 5% 18% 29% 42% 14% 7% 21% 50% 25% 33% 29% 16% 20% 24% 31% 10% 20% 60% 22% 11% 33% 33% 4.1 6% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

66 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 13% 8% 10% 15% 36% 11% 19% 19% 44% 12% 15% 23% 8% 38% 6% 18% 29% 47% 15% 23% 62% 10% 20% 10% 60% 5% 11% 23% 51% 27% 13% 53% 13% 9% 26% 52% 11% 56% 33% 7% 7% 21% 57% 75% 40% 40% 7% 7% 21% 50% 7% 14% 14% 57% 6% 18% 18% 44% 11% 11% 78% 9% 91% 25% 13% 38% 14% 86% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

67 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 17% 83% 29% 29% 29% 14% 100% 17% 83% 17% 17% 67% 4.8 0% % % % %

68 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Hermods AB InfoKomp AB JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB 5% 25% 61% 9% 17% 71% 10% 21% 62% 10% 20% 40% 30% 40% 60% 17% 33% 50% 5% 95% 11% 11% 78% 7% 7% 7% 79% 27% 67% 40% 60% 9% 19% 22% 44% 9% 18% 9% 45% 20% 80% 33% 33% 33% 8% 31% 62% 17% 83% 36% 56% 6% 24% 24% 47% 33% 33% 17% 4.4 3% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

69 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått MedLearn NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 100% 13% 38% 38% 20% 40% 40% 40% 60% 100% 20% 80% 20% 60% 100% 5.0 0% % % % % % % %

70 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har tydliga mål för mina studier Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 9% 21% 66% 7% 22% 67% 9% 19% 66% 17% 21% 54% 15% 15% 69% 10% 20% 60% 7% 29% 64% 8% 8% 8% 25% 50% 8% 8% 46% 38% 10% 15% 76% 5% 28% 65% 14% 17% 66% 10% 30% 60% 9% 24% 67% 7% 14% 64% 13% 17% 67% 19% 17% 51% 20% 80% 11% 22% 67% 4.5 1% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

71 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB Jag har tydliga mål för mina studier NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 13% 15% 69% 7% 15% 78% 19% 23% 54% 6% 35% 59% 15% 23% 62% 10% 90% 8% 23% 64% 7% 7% 27% 60% 22% 74% 11% 11% 78% 7% 7% 86% 13% 13% 13% 63% 20% 80% 11% 25% 61% 21% 14% 57% 9% 18% 71% 11% 89% 27% 73% 25% 38% 38% 14% 86% 4.5 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

72 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag har tydliga mål för mina studier 50% 50% 29% 57% 14% 14% 29% 14% 43% 17% 83% 100% 4.5 0% % % % %

73 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 9% 18% 69% 22% 71% 8% 18% 68% 33% 29% 29% 23% 69% 10% 20% 70% 7% 21% 71% 17% 8% 25% 50% 8% 8% 46% 38% 5% 12% 83% 23% 78% 6% 20% 74% 10% 30% 60% 13% 24% 64% 43% 43% 17% 75% 6% 7% 6% 27% 51% 10% 90% 11% 22% 67% 4.6 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

74 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 10% 77% 19% 74% 19% 19% 58% 6% 12% 82% 31% 62% 10% 10% 80% 7% 23% 64% 20% 23% 57% 13% 22% 61% 11% 11% 78% 14% 86% 13% 13% 25% 50% 20% 80% 18% 68% 7% 93% 12% 74% 11% 89% 18% 82% 25% 75% 100% 4.7 8% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

75 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB 17% 83% 29% 29% 43% 14% 29% 43% 100% 17% 17% 67% 4.8 0% % % % %

76 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag kan rekommendera min skola till andra Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 10% 20% 63% 8% 19% 64% 13% 20% 57% 13% 29% 50% 8% 31% 62% 20% 10% 70% 7% 21% 14% 50% 17% 33% 50% 8% 23% 15% 54% 98% 5% 28% 68% 6% 9% 6% 9% 71% 10% 60% 30% 15% 25% 60% 14% 14% 14% 21% 29% 13% 25% 29% 29% 13% 11% 27% 37% 40% 60% 22% 22% 56% 4.4 2% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

77 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag kan rekommendera min skola till andra JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 5% 18% 21% 51% 7% 22% 59% 8% 23% 23% 46% 6% 6% 18% 71% 8% 15% 77% 10% 10% 10% 60% 7% 7% 25% 59% 7% 10% 10% 27% 43% 9% 22% 22% 43% 11% 89% 7% 7% 14% 71% 13% 25% 13% 50% 60% 20% 11% 14% 25% 50% 21% 71% 6% 21% 9% 59% 100% 9% 9% 82% 13% 25% 63% 14% 86% 4.1 3% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

78 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag kan rekommendera min skola till andra 17% 83% 14% 14% 14% 14% 29% 14% 14% 29% 43% 100% 33% 50% 4.7 0% % % % %

79 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har en individuell studieplan (ISP) Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 66% 20% 14% 77% 13% 10% 73% 15% 12% 58% 25% 17% 62% 31% 8% 80% 20% 64% 21% 14% 75% 17% 8% 77% 15% 8% 63% 20% 17% 90% 8% 69% 14% 17% 70% 10% 20% 78% 16% 5% 57% 14% 29% 75% 21% 66% 19% 16% 100% 78% 11% 11% Andel ja Antal 66% % % % 24 62% 13 80% 10 64% 14 75% 12 77% 13 63% 41 90% 40 69% 35 70% 10 78% 55 57% 14 75% 24 66% % 10 78% 9 Ja Nej Vet ej

80 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har en individuell studieplan (ISP) JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 64% 15% 21% 78% 7% 15% 81% 8% 12% 59% 24% 18% 77% 8% 15% 40% 50% 10% 66% 21% 13% 63% 23% 13% 65% 13% 22% 100% 71% 14% 14% 75% 25% 80% 20% 68% 11% 21% 79% 21% 74% 15% 12% 78% 22% 73% 27% 63% 25% 13% 100% Andel ja Antal 64% 39 78% 27 81% 26 59% 17 77% 13 40% 10 66% 61 63% 30 65% % 9 71% 14 75% 8 80% 5 68% 28 79% 14 74% 34 78% 9 73% 11 63% 8 100% 7 Ja Nej Vet ej

81 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB Vuxenutbildning i Södertälje Yrkesplugget Utbildning i Sverige AB Jag har en individuell studieplan (ISP) 83% 17% 57% 29% 14% 57% 43% 83% 17% 83% 17% Andel ja Antal 83% 6 57% 7 57% 7 83% 6 83% 6 Ja Nej Vet ej

82 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare på min skola Totalt ABF KOMVUX STOCKHOLM Astar AB (fd JB Kompetens) Consensum VUX Folkuniversitetet Komvux Hermods AB InfoKomp AB Iris Competens Utbildning Sverige AB 39% 30% 5% 27% 56% 23% 19% 45% 28% 24% 42% 38% 17% 38% 46% 15% 10% 20% 70% 29% 43% 29% 25% 33% 42% 46% 23% 15% 15% 51% 17% 32% 45% 23% 33% 40% 26% 6% 29% 40% 20% 40% 27% 47% 5% 20% 7% 29% 21% 43% 21% 38% 38% 46% 39% 14% 30% 40% 30% 22% 67% 11% Andel ja Antal 39% % % % 24 38% 13 10% 10 29% 14 25% 12 46% 13 51% 41 45% 40 40% 35 40% 10 27% 55 7% 14 21% 24 46% 70 30% 10 22% 9 Ja Nej Vet inte Har inte haft behov av det

83 Grundläggande o gymnasial vuxenutbildning Jag har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare på min skola JENSEN Education AB KompetensUtvecklingsInstitutet Lernia Utbildning AB Lärgården Utbildning AB MedLearn Miroi i-learning AB NTI-skolan AB OmsorgsLyftet Utbildningar SweJa Kunskapscenter AB 28% 33% 5% 33% 19% 48% 33% 23% 35% 8% 35% 76% 12% 12% 46% 15% 15% 23% 30% 30% 40% 41% 34% 5% 20% 57% 20% 20% 26% 39% 35% 11% 22% 67% 43% 7% 14% 36% 38% 38% 25% 40% 60% 29% 11% 7% 54% 36% 14% 50% 15% 41% 44% 56% 11% 33% 45% 36% 18% 50% 25% 25% 57% 29% 14% Andel ja Antal 28% 39 19% 27 23% 26 76% 17 46% 13 30% 10 41% 61 57% 30 26% 23 11% 9 43% 14 38% 8 0% 5 29% 28 36% 14 15% 34 56% 9 45% 11 50% 8 57% 7 Ja Nej Vet inte Har inte haft behov av det

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län

Vuxenutbildning 2015. I Stockholms län Vuxenutbildning I Stockholms län Vuxenutbildning Normer och värden Medel Vet ej Antal Jag behandlas bra av mina lärare 8% 22% 63% 9% 22% 62% 4.5 3% 12632 4.4 2% 12941 Jag behandlas bra av andra studerande

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna

Vuxenutbildning 2016 sfi och sfx Sollentuna Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013

Vuxenutbildning 2012. Antal svar per utbildningsanordnare. Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Vuxenutbildning 2012 Sakarias Fasth, Netigate, Januari 2013 Hösten 2012 genomförde Netigate i samverkan med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) en undersökning bland elever på olika vuxenutbildningar

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning

Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning. vuxenutbildning Rapport om kundundersökning för utbildning i svenska för invandrare, svenskundervisning för yrkesutbildade och vuxenutbildning Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2014 1 Rapport Utredare Haina Berndtsson

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning

Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Kommunal vuxenutbildning En undersökning genomförd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 7 Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2014 (UN 2015.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015

Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 2016-02-03 Handläggare Helen Tronje Rektor Vuxenutbildningsenheten 2016NÄN/0004 Resultatrapport Vuxenutbildningen 2015 Innehållsförteckning Organisation... 2 Samverkan... 3 Ansökningar... 4 Ersättning...

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 DAGLIG VERKSAMHET Enheten: Resursteamet Norrtull LSS 2 OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.016 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311

RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 RAPPORT Orsaker till att elever lämnar kurs vid Vuxenutbildningen utan godkänt betyg P311 Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se Vx. 08-591 236 50 Åsögatan 179 info@pilen.se Fax. 08-591 236 50 Box

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma BARNBOENDE Stadsdelsrapport - Bromma OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen genomfördes med

Läs mer

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013

KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Arbetsmarknadsförvaltningen Bilaga 2 Vuxenutbildning Stockholm Dnr 2012-0345-1.2 Sida 1 (25) 2014-01-23 KVALITETSRAPPORT FÖR VUXENUTBILDNING STOCKHOLM, LÄSÅRET 2012-2013 Resultat inom kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema

Personer med funktionsnedsättning 2013 GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD. Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD Enheten Bandhagens Gruppbostad /Carema OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden

Läs mer

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014

Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013/2014 Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad stockholm.se Kvalitetsrapport för kommunal vuxenutbildning 2013-2014 Februari 2015 Kontaktperson: Lisa

Läs mer

Effekter av vuxenutbildning, 2009

Effekter av vuxenutbildning, 2009 Effekter av vuxenutbildning, 2009 Juni 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad Effekter av vuxenutbildning i Stockholm 2009, Innehållsförteckning

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning

Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Kommunal vuxenutbildning ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014

Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 2015-01-28 1 (36) PM Staffan Ström Arbets- och företagsenheten Arbets- och företagsnämnden Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014 Verksamhetsbesök Jobb- och Utbildningsexperter ht 2014...

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession

Uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Hellstrand Eva Åström Sinisalo Tobias Datum 2014-05-23 Rev. 2014-06-05 Diarienummer UAN-2014-0262 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

CSN:s förteckning över komvux 120821

CSN:s förteckning över komvux 120821 SKOLKOD NAMN1 NAMN2 UTDELNINGSADRESS POSTNUMMER ORTSNAMN 1000 Sthlm komvux** - ABF Stockholm Stockholm komvux Box 1305 11183 STOCKHOLM 1002 Sthlm komvux** - Lernia AB Amu-gruppen Box 47329 10074 STOCKHOLM

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare

Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36968375.aspx Externt anbuds-id A-872242 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Skolenhetskod Skolans namn PostNr PostOrt 10023587 SFI 71234 HÄLLEFORS 10078504 Folkuniversitetet Mitt 75375 UPPSALA 10094962 Osbeck/SFI 31280 LAHOLM

Skolenhetskod Skolans namn PostNr PostOrt 10023587 SFI 71234 HÄLLEFORS 10078504 Folkuniversitetet Mitt 75375 UPPSALA 10094962 Osbeck/SFI 31280 LAHOLM Skolenhetskod Skolans namn PostNr PostOrt 10023587 SFI 71234 HÄLLEFORS 10078504 Folkuniversitetet Mitt 75375 UPPSALA 10094962 Osbeck/SFI 31280 LAHOLM 10138956 Alpha CE SFI 39232 KALMAR 10183906 SFI 93070

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Rapporten innehåller

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik Botkyrka Kultur, media och Expo-, skylt- och storbildsproducent Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka Botkyrka Teknik och tillverkning Hisstekniker - installation, reparation och service Botkyrka kommun, Xenter

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör

Personer med funktionsnedsättning 2013 DAGLIG VERKSAMHET. Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör DAGLIG VERKSAMHET Stadsdelsrapport - Enskede-Årsta-Vantör OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost

1. Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-14 DNR UN 2013.029 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/1 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Tappströmsskolan Elever år 8 - Våren svar, 60%

Tappströmsskolan Elever år 8 - Våren svar, 60% Elever år - Våren svar, 0% Utveckling och lärande 0 9,. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan., 0, 00 0,,. Mina lärare gör lektionerna intressanta., 0 00 0. Mina lärare förklarar så att jag förstår.

Läs mer

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen 1 Om undersökningen Kommunerna i Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, och Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har sedan några år tillbaka ett samarbete som syftar till att jämföra

Läs mer

Ekebyhovsskolan Elever år 5 - Våren svar, 100%

Ekebyhovsskolan Elever år 5 - Våren svar, 100% Elever år - Våren 6 svar, 0% Utveckling och lärande. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. Ekebyhovsskolan föregående år 0 6 6 0,,9, 60 9,. Mina lärare gör lektionerna intressanta.,0 Ekebyhovsskolan

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Handbok UEDB Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län Eva Rehnberg 2015-10-05 Information för kommuner utanför Stockholms län med elever folkbokförda i Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kurserna startar 17 mars FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare (ABF Vux, Cuben utbildning, Eductus, Vuxenskolan) Engelska

Läs mer

Bergfotens skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 63%

Bergfotens skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 63% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 0,,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 7 7 0 0,,7,. Lärarna är bra på att väcka mitt barns

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2014

Delårsrapport januari- juni 2014 DELÅRSRAPPORT Jan-juni 2014 1(19) Kunskapscentrum Nordost Delårsrapport januari- juni 2014 Sammanfattning Sammanfattning eller utdrag till kommunens redovisning görs av respektive KCNO-kommun utifrån den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID 2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4. STABEN SID 10 5. ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN SID 12

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN.

OJUSTERAT. 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) 1. Delårsrapport KCNO zor3 VALLENTUNA KOMMUN. Ärende 6 VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-10-09 I (11) 977 Delårsrapport Kunskapscentrum Nordost (KCN O), 2013 (UN 2013.156) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen- Denna rapport visar en jämförelse mellan 2015 och 2014 Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Medlearn Älvängen Utbildning: omvårdnadsprogrammet två starter Antal utskick: Antal svar: 32 Svarsfrekvens: Här presenteras

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-11-26 Dnr: 2014/1067-UAN-678 Lars-Erik Lund - PFLL02 E-post: lars-erik.lund@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-11-26 Dnr: 2014/1067-UAN-678 Lars-Erik Lund - PFLL02 E-post: lars-erik.lund@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2014/1067-UAN-678 Lars-Erik Lund - PFLL02 E-post: lars-erik.lund@vasteras.se Kopia till Jenny Twana, enhetschef VUC Lina Walin, rektor Frimanska

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 121011 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFX INLEDNING OCH SYFTE Inom Stockholms län pågår sedan 2001 ett samarbete kring svenskundervisning

Läs mer

Kvalitetsrapport för SFI Stockholm 2013/2014

Kvalitetsrapport för SFI Stockholm 2013/2014 Kvalitetsrapport för SFI Stockholm 2013/2014 Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad stockholm.se Kvalitetsrapport för SFI Stockholm - 2013/2014 Utgivare: Arbetsmarknadsförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad KBU Gymnasiet 16 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan KBU Grundskolan Åk 8 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer