Kortkurs i tortyrskador för läkare inom öppen vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortkurs i tortyrskador för läkare inom öppen vård"

Transkript

1 Kortkurs i tortyrskador för läkare inom öppen vård Pilotprojekt Projekttid: Projektledare: Tuire Toivanen, leg. läkare, Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC) Projektansvarig: Rigmor Gillberg, socionom, verksamhetschef RKC Handledare: Suad Al-Saffar, leg. psykolog, leg. psykoterapeut Ansvariga för dokumentation och rapport: Tuire Toivanen (projektledare) och Margaretha Runnedahl (sekreterare) Projektets målgrupp: Läkare verksamma inom öppen vård, särskilt primärvården. Syftet 1. Inom ramen för RKC:s rehabiliteringsverksamhet skräddarsy, organisera, administrera och utvärdera en lättillgänglig utbildning (studiecirkel) för läkare. 2. Skaffa egna kunskaper om utbildningsarbete i en läkargrupp. Inledning Det är viktigt att utbilda läkare i ämnet tortyr och dess följder eftersom tortyrskador behandlas inom alla kliniska specialiteter. Stockholms län är landets största flyktingmottagande område, och därför kommer alla läkare, särskilt läkare inom öppen vård/primärvården i Stockholm att ta hand om dessa patienter. Enligt olika uppskattningar finns det bland boende inom Stockholms Läns Landsting (SLL) minst torterade människor, dvs cirka 1% av befolkningen. Denna siffra som är lika hög som prevalensen av reumatoid artrit eller diabetes mellitus typ I. Dessutom finns det mångfaldigt fler på annat sätt traumatiserade (krig, naturkatastrofer) och sekundärt traumatiserade (familjer, anhöriga). Metod och genomförande Inbjudan till kortkursen skickades till centrets konsultläkare och till tjugo läkare, som under året 1996 hade remitterat patienter till RKC. De inbjudna var från alla olika sjukvårdsområden. Det planerades en smågrupp bestående av åtta deltagare inklusive projektledare och handledare. Åtta läkare anmälde sitt intresse men på grund av sena återbud kom endast fyra. Av dessa kunde inte heller alla delta i alla fyra

2 2 utbildningstillfällena. Fyra halvdagar (4 x 4 tim) planerades, en fredagseftermiddag/månad. Mötena påbörjades med en gemensam, ostörd (gratis) lunch i sjukhusets lilla matsal. Kursens uppläggning och innehåll Dag 1. Tortyr och tortyrskador Introduktion. Deltagarpresentation. Genomgång av delar av kurslitteratur 3. Diskussion efter dagens utbildning Dag 2. Hur hjälper man patienter med sin rehabilitering på RKC? Kurslitteratur 4. Diskussion. Dag 3. Post Traumatiskt Stressyndrom (PTSD) Förutsättningar till diagnosen PTSD är A-kriterier: Personen har upplevt en livshotande händelse eller en grov integritetskränkning Symptom under den senaste månaden B-kriterier: återkommande plågsamma upplevelser (smärtsamma minnesbilderflashbacks, mardrömmar) C-kriterier: undvikande av olika aspekter av händelsen, minskad delaktighet, begränsad känslorepertoar, ändrad framtidssyn D-kriterier: kroppsliga reaktioner (försämrad sömn, irritabilitet/vrede, koncentrationssvikt, lättskrämdhet) Såväl intensitet som frekvens bedöms Kurslitteratur 2. Falldragning. Dag 4. Vad kan en läkare inom öppen vård göra föra att hjälpa en tortyrskadad människa? Återblick i kurslitteraturen.

3 3 KURSLITTERATUR 1. Bengtsson K, Reichenberg K, Skott A: Balintgrupper för blivande läkare. Läkartidningen Volym 94. Nr 17/97 ss Gillberg R: Diagnostik av PTSD (post traumatic stress disorder) enl DSM-IV Ett kliniskt fall. Delrapport. S:t Lucas Stiftelse. Stockholm Hjern A (red): Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar Studentlitteratur. Stockholm Toivanen T: Jag kunde prata här. Uppföljning av rehabiliteringsarbetet på RKC. Kompendium. Stockholm Resultat I - Kortkurs Redovisas som synpunkter framkomna i efterföljande diskussioner. Dag 1 Diskuterade ämnen: Hur ska utbildningen utformas i fortsättningen? Vad är viktigt i läkararbetet? Utreda? Behandla? Skicka vidare? Läkare 1 menade att det finns alltför många för jobbiga fall. Hur mycket tid kan man lägga ut på att prata med patienterna? Läkare 2 ville veta mer om förhållningssättet. Behålla patienterna eller skicka runt? Gemensamma tecken för traumatiserade? Vad väntar sig patienterna av besöket? Läkare 3 efterlyste en välstrukturerad utbildning för att höja kunskapsnivån. Vad är tortyr? Tortyr kontra annan traumatisering? Vilka är skadorna? Vad kan man remittera? Vilka mediciner kan man använda? Läkare 4 tyckte att man inte ska fördjupa sig så mycket i tortyren utan se det positiva. Med fördel kunde man kanske använda lindrigare läkemedel. Mera placeboeffekter. Dag 2 Läkare 1: Synd att tiden är så kort. Jag har mer och mer tänkt på att det är viktigt att snabbt identifiera torterade patienter på vårdcentralen. Vart ska jag remittera i så fall? Definition på tortyr? Läkare 2: Från vilka länder kommer torterade till Sverige? Om man får PTSD efter många år, är det då svårare att behandla? Som allmänläkare har jag inte tid, vem kan jag skicka till inom psykiatrin? Vilka är de intresserade psykiatrikerna, psykologerna och kuratorerna? Jag uppskattar att någon procent av de torterade patienterna inte talar sanning, men misstankar om lögner drabbar alla. Läkare 3 berättar om sina erfarenheter som tandläkare. Hon tror att många människor, även läkare, aldrig ens kommer på tanken att medmänniskan kan vara torterad. Nu tänker jag mera i dessa banor. Lakare 4 tror att många läkare kan vara nästan skräckfyllda inför mötet med en torterad patient. RKC bör informera dem om att de inte behöver vara så skräckslagna.

4 4 Det brukar vara så att om man försöker identifiera och hitta problemen så kan man också hitta lösningarna. Dag 3 Samtalsämnen i dagens diskussioner efter falldragningen: Paranoia som tecken på tortyr eller annan traumatisering. Egna känslor, överföring och motöverföring, behandlades. Kognitiv psykoterapi. Vad är det och hjälper det i rehabiliteringen? Narrativa metoder? Psykodrama? Patienten berättar hur det kändes just vid traumatillfället. Detta dramatiseras, gås igenom och kompletteras nästa gång tills det känns färdigt. Samtidigt med terapin hjälps patienten att bygga upp sociala nätverk, som kan ta emot patienten, när terapin är slutförd. Dag 4 Tankar ur diskussionen: Många nutida sjukdomar har gemensamma symptom med PTSD. Det gäller tex utbrändhet, whip-lashskador, trötthetssyndrom osv. Det finns även likheter med postpoliosyndrom, där muskelcellernas funktion tar slut någon dag. Polion har varit ett trauma för musklerna. Ett själsligt, psykiskt trauma förorsakar något liknande. De psykiska krafterna tar helt enkelt slut. Läkare 2: Det känns ibland som att läkaren inom öppen vård är den sista instansen där de svåraste patienterna till slut hamnar. Tanken om alla gjorde sitt jobb, vore inte problemen så stora uppkommer ofta. Läkare 4: Husläkaren eller distriktsläkaren borde ha tid för att ta emot patienter med traumatisering. Denna tid finns dock inte. Handledarens uppgift var avrundande och utvärderande. Det framkom först och främst att, om syftet är att utbilda läkare, bör kursen göras kortare. Två halvdagar borde räcka. Viktigt är att i början presentera RKC:s verksamhet mycket noggrant. Det vore värdefullt att ha en lista med adresser och namn på olika centra i Stockholm och även ute i landet. Det är viktigt för en läkare inom öppen vården att veta vart man kan vända sig och kanske remittera patienten. Fallbeskrivning var mycket värdefullt. Tandläkaren önskar först och främst handledning, som bör ordnas via RKC. Läkarna menade också att det var bra att man inte snabbt gick för djupt in i ämnet utan lät det mogna i lugn och ro. Resultat II - Grupprocess Beskrivning av en grupprocess i en heterogen läkargrupp. Handledaren och projektledaren analyserade gruppens process efter varje tillfälle enligt kurslitteratur 1. Gruppen bestod av: Läkare 1 kvinnlig tandläkare Läkare 2 manlig öppenvårdsspecialist

5 5 Läkare 3 manlig distriktsläkare Läkare 4 kvinnlig distriktsläkare Fem olika variabler diskuterades: 1. kommunikation 2. målsättning 3. gruppkänsla 4. gruppnormer 5. gruppdynamik Dag 1 1. Kommunikationen fungerade inte helt. Läkare 4 tog mycket plats, läkarna 2 och 3 manliga önskade mera struktur och strikta linjer. 2. Målsättningen inom gruppen är otydlig. 3. Gruppkänslan kanske kan nås. Det känns hoppfullt. 4. Gruppnormer finns inte ännu. Rollerna håller på att formas. Informell ledare kan ev vara läkare Gruppen är inte dynamiskt ömsesidigt behövd ännu. Dag 2 Handledarens roll idag var att begränsa ämnet radikalt. Gruppdynamik, kommunikation och samspel fungerade bättre idag, eftersom handledaren var aktiv. Mål kunde äntligen definieras bättre. Det finns två målsättningar. Dels läkarnas målsättning att lära sig något viktigt. Dels min målsättning att kunna identifiera vad som är viktigt för läkaren att veta och bygga upp ett utbildningspaket. Dessa målsättningar kanske kompletterar varandra. Gruppkänslan känns starkare nu. Namnlistan delades ut. Planeringen inför nästa gång kändes positiv och meningsfull.. Normer och roller börjar utformas. Vi i gruppen börjar känna oss dynamiskt ömsesidigt behövda, kanske Dag 3 Handledaren fungerade som bollplank och förde skickligt över den somatiska diskussionen till mera psykologiska fenomen. Handledarens kunskap om sociala myndigheter var mycket intressant. Gruppdynamiken är naturligtvis mera lättrörlig i en mindre grupp. Kommunikation och samspel fungerade bra.

6 6 Målsättningen var inget stort ämne idag. Jag anser att vi når samförstånd genom olika fall som presenteras och diskuteras spontant. Gruppkänslan känns stark. Vi är i gruppen inte alls längre rädda för varandra. Vi kan lita på varandra och varandras yrkeskunskap. Rollerna är ganska klara. Ingen dominerar för mycket idag. Dynamiskt ömsesidigt behövda tveksamt. Dag 4 1. Kommunikationen fungerar bättre och bättre. Ingen tar för mycket plats. Fallbeskrivningen tog en halvtimme och alla lyssnade intensivt. 2. Målsättningen inom gruppen fortfarande otydlig 3. Viss gruppkänsla har nåtts. Vi-känsla finns. 4. Gruppnormerna har stadgats. Alla har sina egna sittplatser och roller. Informell ledare är läkare 2. Hans ord lyssnar man noga till. Narrens roll, sanningssägarens, har läkare 4, som är en skicklig kliniker. Läkare 1 är på grund av sin tandläkarspecialitet något utanför gruppen, samtidigt som hon har kunskaper om centrets patienter. 5. Gruppen blev aldrig dynamiskt ömsesidigt behövd som en stödgrupp. Slutsatser Det är svårt att rekrytera distriktsläkare till en utbildning, som tar flera dagar i anspråk. Bortfallet blir stort på grund av jourer och annan arbetsbörda. Rekommendationen blir att kursen bör förkortas till en hel dag och att utbildningen bör ordnas helst på den egna vårdcentralen. Modellen, som kan beskrivas som en kombination mellan Balint-grupp och studiecirkel förkastades delvis pga den för tidskrävande formen, men inte till innehållet. Många torterade människor kan med fördel få hjälp i sin rehabilitering inom områdespsykiatrin och primärvården. Distriktsläkare kan snabbt skaffa sig färdigheter i att ta hand om patienter med lättare tortyrskador, men i svårare fall vill de gärna remittera till en specialistklinik av inte minst etiska skäl. Miljön på vårdcentralen anses vara för stressig för den här patientkategorin. Diagnostisering av svårare psykiska eller kroppsliga tortyrskador, bedömning av arbetsförmågan hos tortyrskadade samt rehabiliteringsdiskussioner med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen anser distriktsläkare vara specialistfall.

7 7 Distriktsläkare vill ha hänvisningsadresser och kontaktmöjligheter vid behov. Remissvar från specialistklinik till öppenvård kan vara mycket bra och viktiga undervisningsmoment. Frivillig uppföljningstid någon månad efter kortkursen borde kanske erbjudas, eftersom många frågor kan uppstå efteråt.

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram?

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Hans Michélsen Eva Håkanson Abbe Schulman Christina Hultman Enheten för kris- och katastrofpsykologi Centrum för allmänmedicin Alfred Nobels

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö Verksamhetsberättelse 2012 No place like home Röda Korsets Behandlingscenter, Malmö (RKC) Drottninggatan 2C Box 166 201 21 Malmö Tel:

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer