Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden"

Transkript

1 Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle Malmö högskola ; tel

2 Bakgrund Relationen hälsa/ohälsa och social integration Flyktingkvinnor har den största ohälsan jämfört med andra Traumatiska upplevelser, posttraumatiskt stressyndrom och depression ökar risken för misslyckande i introduktions/etablerings programmet Sömn- och koncentrationsproblem, oro mm gör det svårt att tillägna sig studier bl.a. i svenska

3 Metod Kurs med fokus på hälsa och egenvård Med syfte att ge kunskap om och att känna igen symtom och hur dessa kan hanteras Ge kunskaper om vilka sjukvårdsresurser som finns och hur dessa ska användas Deltagarna (10-12/grupp) är elever/studenter, får diplom efter avslutad kurs Leds av ledare/lärare som är kliniker

4 För vem/vilka? Nyanländ flykting, eller anhörig inom 2 år Som fått uppehållstillstånd Bor i Malmö Är mellan år Har stora eller små hälsoproblem Behov av anpassad introduktion Frivilligt deltagande Vi sitter alla i samma båt

5 Samtalsledarna/lärarna Kliniskt utbildade, långa vårdutbildningar (sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog, läkare, tandläkare, barnmorska) Erfarna och verksamma inom sitt yrke Rekommenderas ha kunskap i gruppdynamik Ha arbetat med tolk i patientärenden

6 Struktur Åtta kurstillfällen om vardera tre timmar (sml. 24,5 tim.) Ett tillfälle per vecka med eget tema Fakta, dialog och övningar samt hälsosamt mellanmål Ges på svenska (tolk i rummet, samme tolk) Deltagarna får kursmaterial till varje tema

7 Kvalitetssäkring Genom muntliga utvärderingar med kursdeltagarna Genom frågeformulär före, direkt efter samt sex månader efter avslutad kurs (EQ-5D, VAS samt sömnoch återhämtningsfrågor) Genom regelbundna planerings- uppföljnings- och utvärderingsmöten i lärargruppen

8 Hur skapa tillit/trygghet i gruppen? Tystnadsplikt för deltagarna, koordinator, samtalsledare och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Mobilen är avstängd Ingen information ges till externa myndigheter Koordinator med vid alla tillfällen Frivilligt deltagande Fokus på hälsa. Religion och politik samt ekonomi och bostad får man diskutera i andra sammanhang Det är en sluten grupp ingen som kommer och går

9 Citat från deltagarnas utvärderingar Bra Hälsoinformation, det är viktigt för oss att lära mer om hälsan och kanske också att ni har möjlighet att föra fram våra frågor, våra problem. Man kände sig respekterad här, har sitt värde i det här samhället. Lektionerna är jätteviktiga, lika viktiga varje gång. Övningarna var bra, mycket bra.

10 Citat från deltagarnas utvärderingar Jag kommer ihåg bättre nu, kan koncentrera mig bättre på skolan/sfi. Jag har blivit mera självständig än min man och jag har lärt mig mycket.

11 Citat utifrån Personal på IntroRehab: Deltagare har en högre disciplin, de passar tider bättre, är mera motiverade och aktivare Röda Kors-behandlingscenter: Deltagare som gått Hälsoskolan fullföljer behandling i större utsträckning Anhörig: Efter flera år i Sverige har min mamma kommit igång med både SFI och fysiska aktiviteter i samband med Hälsoskolan

12 Framgångsfaktorer Man får svar direkt av specialisten inom området/temat Kunskap ger makt/egenmakt att påverka sin hälsa Man blir bekräftad, sedd, hörd Övningar märks i kroppen, man börjar känna sig mera fysiskt rörlig.. Gruppens påverkan, man hjälps åt, får tips Spridningseffekt (familj, nätverk, SFI mm)

13 Deltagarnas självvärderingar prel.resultat enkäter för- och eftermätningar Signifikant förbättring vad gäller det allmänna hälsotillståndet samt inom områdena oro/depression, smärta och rörlighet Förbättringar även på sömn- och återhämtningsområdet

14 Allmänna hälsotillståndet medelvärde, skala (0=sämsta tänkbara, 100=bästa tänkbara) 6 mån efter kvinnor män totalt före

15 Rörlighet före och efter HS svar inga problem före efter 6 mån totalt män kvinnor

16 Aktivitet, svar inga problem före efter 6 mån totalt män kvinnor

17 Smärta svar stora problem totalt män kvinnor 10 0 före efter 6 mån

18 Oro/depression svar stora problem före efter 6 mån totalt män kvinnor

19 Teman/lektionstillfällen för Hälsoskolan i Malmö Introduktion/presentation Sjuksköterska Sjukgymnast Psykolog Läkare Psykolog Tandläkare Barnmorska

20 Innehåll i Hälsoskolan Introduktion, presentation av kursen, sammanhanget, ledarna, deltagarna. Hälsofrämjande perspektiv sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa. Introduktion av avspänningsövning som återkommer varje tillfälle. Koordinator leder.

21 Sjuksköterska Tema med sjuksköterska som ger information kring egenvård, apotek, telefon- och internetrådgivning, Hälsoval Skåne, enkla råd samt näringslära forts.

22 forts. sjuksköterska Om val av vårdcentral Barnavårdscentral Sjuksköterskemottagningar På finns alla vårdcentralers hemsidor Kvälls-och helgmottagning Patientavgifter Högkostnadsskydd och frikort Infektionssjukdomar Läkemedel Recept Tolk Vårdgaranti och patientnämnd

23 Sjukgymnast Tema med sjukgymnast som tar upp sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa, vikten av motion, praktiska övningar (rörelseträning och avspänning) Vad gör en sjukgymnast Vanliga symptom efter trauma Samband mellan psykiska reaktioner och fysisk hälsa Vad man själv kan göra för att lindra sina besvär Positiva effekter av fysisk aktivitet Konkreta övningar

24 Psykolog Tema ( två tillfällen) med psykolog om migrationsprocessen, erfarenheter före, under och efter migration samt pågående livsvillkor. Stress och stresshantering i samband med flyktingskap. Övningar för att underlätta koncentration och sömn forts.

25 forts. psykolog Kroppen Sömn Tanken Känslan Övningar: Progressiv avspänning, grounding Tips, även vad gäller hjälp till barn

26 Läkare Tema med läkare om folkhälsa i praktiken, information kring vanliga sjukdomar, symtom och behandling forts.

27 Apotek forts. ex läkare Receptbelagda och icke receptbelagda mediciner Vid akut sjukdom Diabetes typ I och II Högt och lågt blodtryck Hjärt-/kärlsjukdomar Kost, motion Alkohol, droger, läkemedel

28 Tandläkare Tema med tandläkare om tand-/munhälsa (även om barns tandvård) och tandvårdssystemet forts.

29 forts. ex. tandläkare Folktandvårdens ansvarsområde Akutbehandling Vad gäller, vad gör man och vem jobbar på folktandvården Förebyggande Karies, fluor Gingivit/paradentit Barnens tänder Ekonomi Tandvårdsrädsla Ej nöjd med behandlingen

30 Barnmorska Tema med barnmorska om sexuell hälsa Exempel innehåll: Vad gör en barnmorska på MVC För vem? Var finns vi? Inre och yttre genitalia, manlig och kvinnlig Kallelse VS prov, (www.cellprov.nu inf på olika språk) HPV virus Gynekologisk undersökning, hur går den till STI; sexuellt överförbara sjukdomar

31 forts. ex. barnmorska Hur man kan skydda sig mot smitta Kondomanvändning (bådas ansvar) Preventivmedel Slidkransen (mödomshinna) Oskuld? Diskussion Menstruationscykel, befruktning Den äldre kvinnan, klimakteriet den äldre mannen

32 forts. sista tillfället Avslutning Diplom Utvärdering

33 Tack för din uppmärksamhet

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats.

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats. 1 (5) Under projekt Barnintroduktions gång har föräldrastödsverksamhet genomförts i Strömsunds och Bergs kommuner, dessutom har projektet tagit del av arbetet med den föräldragrupp som Familjecentralen

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö Verksamhetsberättelse 2012 No place like home Röda Korsets Behandlingscenter, Malmö (RKC) Drottninggatan 2C Box 166 201 21 Malmö Tel:

Läs mer

Hälsa och integration. - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande

Hälsa och integration. - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande Hälsa och integration - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande Hälsa och integration - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande Meddelande 2012:20

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer

Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer Att samtala om barns upplevelser av våld i nära relationer 1 Illustrationer: Moa Dunfalk Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) www.kvinnojouren.se info@kvinnojouren.se Ölandsgatan 49D, 116

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Olika villkor. olika hälsa. Impact of Multicultural Health Advisors. Rapport från IMHAd: s nationella spridningskonferens - referat och kommentarer

Olika villkor. olika hälsa. Impact of Multicultural Health Advisors. Rapport från IMHAd: s nationella spridningskonferens - referat och kommentarer Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd II A research project funded by The European Refugee Fund 2009-2011 MPACT OF MULTICULTURAL HEALTH ADVISORS Olika villkor olika hälsa Rapport från IMHAd: s

Läs mer

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landsting Sverige är uppdelat i Kommuner och Landsting. Det finns 18 Landsting och i dessa finns ett antal kommuner. Sjukvården i Sverige bedrivs av Landstinget, hälsocentraler

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar

Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar !!" Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar Förord Hälsan i Västra Götaland är generellt sett god men ojämlikt fördelad mellan geografiska områden, mellan socioekonomiska

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen Din hälsa ett livsstilsmagasin från din vårdcentral Livsstilsförändring gav lägre vikt Sömnskolan förbättrade sömnen Dricka lagom Ta gärna med tidningen hem! din hälsa primärvården, örebro läns landsting

Läs mer

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD.

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. Pacing i praktiken: ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med tillstånd

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer