Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård."

Transkript

1

2 Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket ger stora möjligheter till att ge varje patient en individuellt anpassad behandling. Psykiatrin i Halland har cirka 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

3 Psykiater Psykiater, eller psykiatriker, är en läkare som är specialiserad inom psykiatri och arbetar med diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar som depression, schizofreni, bipolär sjukdom, missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder, exempelvis adhd, autism och Aspergers syndrom. Psykiatern behandlar patienterna med läkemedel och med psykologiska och sociala insatser, ofta i kombination med varand ra. Inom psykiatrin finns flera underdiscipliner, exempelvis geriatrisk psykiatri och missbruks- och beroendeproblematik. Barn- och ungdomspsykiatri är en egen specialitet. En läkare har 5,5 års utbildning för att ta examen och månaders allmäntjänstgöring innan man får sin läkarlegitimation. För den som vill bli psykiater krävs ytterligare fem års specialisering inom psykiatri. Psykolog Psykologer utreder, diagnostiserar och behandlar psykiska problem och sjukdomar. Psykologen kan hjälpa oss att förstå vår livssituation, varför vi reagerar och handlar som vi gör och visa vägar till förändring. Psykologen har en grundutbildning i psykoterapi och specialiserad på psykologisk behandling. Som psykolog använder man sig själv som verktyg i arbetet. Grunden är den vetenskapliga och 3

4 Det är spännande att jobba i Halland där kunskapsutvecklingen inom vårt specialistfält är så påtaglig. Susanne Dahl Psykolog och psykoterapeut, affektiva mottagningen i Halmstad 4

5 meto dologiska utbildningen. Samtalet är centralt i arbetet och man kan även använda tester av olika slag för att ringa in olika problem. En legitimerad psykolog har fem års universitetsstudier plus ett års praktisk tjänstgöring (PTP). För att få kalla sig psykolog måste man ha legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Som psykolog kan man vidareutbilda sig till legitimerad psykoterapeut. Socionom/kurator Socionom är en examensbeteckning för dem som läst socionomprogrammet på universitet eller högskola. Socionomer kan arbeta inom många olika yrken inom det sociala området, ofta som kurator men också som exempelvis socialsekreterare i en kommun. Kuratorns behandling syftar bland annat till att stärka eller förändra patientens förmåga att möta påfrestningar, att hjälpa honom eller henne att förbättra eller bibehålla sin funktionsnivå, att arbeta för förändringar i den sociala miljön så att livssituationen utvecklas. Kuratorn kan arbeta med olika former av stödsamtal, men också med praktisk handläggning, exempelvis kontakt med myndigheter. Utbildningen till socionom omfattar 3,5 års studier på högskola. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen. 5

6 En socionom kan vidareutbilda sig till legitimerad psykoterapeut. Psykoterapeut Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder. För att antas till utbildningen måste man ha en grundutbildning i ett omvårdnadsyrke, till exempel psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Utbildningen tar tre år och ska vara godkänd av Socialstyrelsen, som också utfärdar legitimation. Psykiatrisjuksköterska Som psykiatrisjuksköterska kan man arbeta exempelvis inom akutvård, rehabilitering, äldrepsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller missbruksvård. En sjuksköterska i psykiatrisk vård ingår i ett team tillsammans med läkare, psykolog, kurator och skötare. Psykiatrisjuksköterskan kan ha en arbetsledande funktion och ett medicinskt ansvar och är ansvarig för att dokumentation och vårdplanering görs och följs, samt fungerar som patientens kontaktperson. I den specifika psykiatriska omvårdnaden ingår bland annat jagstödjande samtal, pedagogiskt arbete, aktiviteter på och utanför avdelningen, social träning, anhörigstöd och samverkan med andra instanser. En psykiatrisjuksköterska har utöver den treåriga 6

7 sjuksköterskeutbildningen en ettårig specialistutbildning i psykiatrisk omvårdnad och psykiatri. Arbetsterapeut Arbetsterapeuten utgår från den enskilda patientens förmåga att fungera, och arbetar med att underlätta för honom eller henne att självständigt välja, orga nisera och utföra meningsfulla aktiviteter. När man identifierat hinder och resurser i vardagen kan arbets terapeuten utforma ett individuellt åtgärdsprogram tillsammans med patienten. Målet är att personen ska kunna strukturera sina aktiviteter för att skapa trygghet, självständighet och förmåga att hantera sin vardag. Behandlingen sker i en kombination av aktivitet och samtal. Utbildningen till arbetsterapeut omfattar tre års studier på högskola. Sjukgymnast Psykiatrisk sjukgymnastik är ett av fem specialistområden för sjukgymnaster. Här använder man metoder som involverar hela kroppen (fysiskt och psykiskt). Det handlar bland annat om terapi med kroppen som bas, sinnesupplevelser, kroppsmedvetande och andning. Sjukgymnasten möter patienter med de flesta av den psykiatriska vårdens diagnoser, exempelvis depression, ångest, fobier, ätstörningar och neuropsykiatriska sjukdomar. Metoderna grundar sig på olika terapeutiska inriktningar som kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk kroppsterapi (PDK). 7

8 Grundutbildning till sjukgymnast är treårig högskoleutbildning. Som psykiatrisk sjukgymnast har man olika vidareutbildningar på högskolenivå. Skötare Skötare kan arbeta med patienter på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsmottagning. En stor del av arbetet går ut på att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag. Skötaren ser också till att patienterna får daglig omvårdnad, men ofta är uppgiften att hjälpa och uppmuntra dem att klara av detta själva. Skötaren utbildas på gymnasiets omvårdnadsprogram. Läkarsekreterare Läkarsekreterarens arbetsuppgifter har i stor utsträckning en teknisk prägel. Han eller hon svarar för en stor del av det löpande administrativa arbetet inom en psykiatrisk enhet: journalhantering, patientregistrering, reception med mera. Landstinget Halland använder det elektroniska journalsystemet VAS och våra läkarsekreterare arbetar därmed med datoriserad journalhantering. Det är vanligt att läkarsekreteraren har ansvaret för systemadministrationen på lokal nivå och är den som har kontakten med ITavdelningen. Läkarsekreteraren har två års studier bakom sig, på högskola eller i en anpassad yrkesutbildning (KY-utbildning). 8

9 Efter min utbildning fick jag jobb direkt inom Psykiatrin i Halland. Jag är glad för det. Jag har roliga arbetsuppgifter och tycker väldigt mycket om mina arbetskamrater. Catrin Johansson Läkarsekreterare, psykiatriska kliniken i Varberg 9

10

11

12 Målningen som illustrerar framsidan på denna broschyr är gjord av bildkonstnären Michael Qvarsebo. (Bilden är beskuren) Form: Günther (www.gunther.se) Produktion: Psykiatrin i Halland Foto: Fröken Fokus Tryck: Lindgren & söner, december 2009 Box 113, Falkenberg Tfn: , Fax: E-post: Hemsida: För att beställa fler exemplar av denna broschyr, kontakta landstingets broschyrbeställning på telefon eller beställ på

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

stöd och resurser Guide för personer med psykiska funktionshinder

stöd och resurser Guide för personer med psykiska funktionshinder stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder Guide Den här guiden är avsedd att ge en kortfattad beskrivning av verksamheter och kontaktställen som kan stödja, hjälpa och underlätta för

Läs mer

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-??

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-?? GUIDE FÖR TIERP Här kan du få hjälp om du mår psykiskt dåligt - öppenvård, slutenvård, träffpunkter, boende, rehabilitering och föreningar i Tierp 2009 Sammanställd av Elisabet Alphonce Uppdaterad: 200?-??-??

Läs mer

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGERS ARBETE I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Förord Västra Götalandsregionen som en kunskapsorganisation är för sin verksamhet beroende av ett stort antal professionella

Läs mer

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Med fokus på äldre med psykisk ohälsa En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Elisabeth Engberg april 2013 Sammanfattning Kartläggningen har genomförts

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT EFTER TVÅ FÖRSTA KVARTALEN Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-34-1 Artikelnr 2010-6-17 Redaktör Charlotta Munter Text Ida Persson Foton

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter

Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter Socialt arbete bedrivs inom ett stort antal organisationer och som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Tore Gustafsson, psykolog Vårdcentralen Gamlestadstorget För kontakt: www.torepsykolog.se Valda punkter

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder. Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder. Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. 1 Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Mota depression med motion

Mota depression med motion Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin maj 2008 TEMA Psykisk hälsa Fem vårdcentraler i ny depressionstudie Gruppbehandling testas på Gustavsbergs vårdcentral Mota

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013

Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Utbildningar, kurser & föreläsningar 2013 Foto: Torbjörn Arvidson/Matton www.skyddsvarnet.se All verksamhet inom Skyddsvärnet ska bedrivas med utgångspunkt i en humanistisk

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer