BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

2 Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-3040MFP/FS-3140MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen och förvara den sedan nära till hands. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. Den etikett som visas i bilden är en garanti för att produkterna tillhör vårt varumärke. Medföljande bruksanvisningar Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov. Quick Installation Guide Beskriver funktioner som används ofta, praktiska tillvägagångssätt, rutinunderhåll och felsökningsåtgärder. Safety Guide Innehåller säkerhetsanvisningar för maskinens installation och användning. Läs denna guide innan du använder maskinen. Safety Guide (FS-3040MFP/FS-3140MFP) Innehåller en beskrivning av maskinens installationsutrymme, varningsetiketter och övrig information. Läs denna guide innan du använder maskinen. CD-ROM (Product Library) Bruksanvisning (denna bruksanvisning) Beskriver påfyllning av papper, grundläggande kopiering, utskrift och skanning samt felsökning. Bruksanvisning för fax Beskriver faxanvändning, kontroll av överföringsresultat, utskriftsrapporter och användning av nätverksfax. KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KMnet Viewer User Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference

3 Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras betydelse. Symboler VARNING! Anger risk för allvarliga personskador eller till och med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. FÖRSIKTIGHET! Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för risk för elektrisk stöt]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ut kontakten ur eluttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag] Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas (mot en avgift). OBS! Ett original som liknar en sedel kan ibland inte kopieras korrekt eftersom maskinen är utrustad med en funktion som skyddar mot förfalskningar. i

4 Innehåll Innehåll Menykarta v Miljö xii Varningar vid hantering av förbrukningsvaror xii Lasersäkerhet (Europa) xiv Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material xiv Juridisk information och säkerhetsinformation xv 1 Delarnas namn Manöverpanel Maskin Förberedelser för användning Kontrollera medföljande artiklar Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Installera programvara COMMAND CENTER (inställningar för e-post) Skicka e-post Delad datormapp Fylla på papper Lägga i original Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Snabbvalstangenter och programtangenter Meddelandeskärm Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Skärm för bekräftelse av destination Ange destination Avbryta jobb Kontrollera hur mycket toner och papper som återstår Underhåll Rengöring Byta tonerbehållare Byta ut resttonerbehållare Byta ut underhållssatsen (MK-370) Felsökning Åtgärda fel Åtgärder vid felmeddelanden Åtgärda pappersstopp Bilaga Inmatning av tecken Bilaga-2 Specifikationer Bilaga-3 ii

5 Innehåll EN ISO Bilaga-6 EK1-ITB Bilaga-6 Register Register-1 iii

6 iv Innehåll

7 Menykarta Tangenten Copy Tangenten Function Menu Pappersval Sortera...sidan 3-15 Dubbelsidig...sidan 3-12 Zooma...sidan 3-10 Kombinera Originalets storlek Orig.orient. Originalbild...sidan 3-9 Densitet...sidan 3-8 EcoPrint Kontinuerlig skanning Ange filnamn Medd jobbavslut Åsidosätt utskr. Tangenten Send Tangenten Function Menu Färgval Originalets storlek Originalbild Skannerupplösning Avsändningsstorlek Zooma Orig.orient. Kontinuerlig skanning Filformat Ange filnamn Ämne/Brödtext Medd jobbavslut FAX-upplösning...Se Bruksanvisning för fax Fördröjd FAX TX...Se Bruksanvisning för fax Direkt FAX TX...Se Bruksanvisning för fax (Fortsättning på nästa sida) (Fortsättning på nästa sida) FAX Pollar RX Densitet...Se Bruksanvisning för fax v

8 Tangenten Send (Fortsättning från föregående sida) Tangenten Function Menu (Fortsättning från föregående sida) Dubbelsidig FTP krypterad TX Filseparation Tangenten Document Box USB-minne Tangenten Document Box (för utskrift från USBminne) Tangenten Function Menu Sortera...sidan 3-15 Pappersval Dubbelsidig...sidan 3-12 Tangenten Document Box (för att spara på USBminne) Tangenten Function Menu Ange filnamn Medd jobbavslut Åsidosätt utskr. Krypterad PDF TIFF-utskrift XPS fyll sida Färgval Originalets storlek Originalbild Skannerupplösning Lagringsstorlek Zooma Orig.orient. Kontinuerlig skanning Filformat Ange filnamn Medd jobbavslut Densitet Dubbelsidig vi

9 Tangenten Status/Job Cancel Utskr.jobbstatus Sändjobbstatus Spara jobbstatus Schemalagt jobb Utskr. jobblogg Sändjobblogg Spara jobblogg Skanner Skrivare Fax Tonerstatus...sidan 3-30 Pappersstatus...sidan 3-30 USB-minne Tangenten System Menu/ Counter Rapport Skriv ut rapport Menykarta Statussida Teckensnittslista Admin. rpt.inst. Utg. FAX-rapport Ink. FAX-rapport...Se Bruksanvisning för fax...se Bruksanvisning för fax Res. rpt.inst. Sändresultat E-post/mapp Fax Avbr före Skicka FAX RX-resultat Medd jobbavslut...se Bruksanvisning för fax...se Bruksanvisning för fax Jobblogghistor ik Auto sänder Skicka historik Destination Bekräftelse Registrera (Fortsättning på nästa sida) Ämne SSFC-loggämne vii

10 Tangenten System Menu/ Counter (Fortsättning från föregående sida) Räknare Inst. grsnittbl. Säkerhetsnivå Återstarta Tillvalsfunktion NetWare AppleTalk WSD-skanning WSD-utskrift IPSec Säkra protokoll Värdnamn LAN-gränssnitt TCP/IP IPv4 inställning IPv6 inställning Protokolluppg. System Nätverksinst. TCP/IPinställningar Anv./jobbredov. Inst. anv.inlogg Inst. jobbredov Användarinloggning Lokal anv.lista Inställning av IC-kort Gruppbehörighet NW anv.-egenskap Jobbredovisning Kontorapport Summa jobbredov. Varje jobbkonto Kontolista Detalj/redig. Ta bort Lägg till konto Standardinst. Anv. begränsning (Fortsättning på nästa sida) Okänt jobb-id Antal kop./ utskr Räknargräns viii

11 Tangenten System Menu/ Counter (Fortsättning från föregående sida) (Fortsättning på nästa sida) Användaregenskap Vanliga inst. (Fortsättning på nästa sida) Språk Standardskärm Ljud Visa ljusstyrka Orig-/ papp.inst. Förinst. gräns Mätning Felhantering Datuminst. Timerinst. Larm Faxhögtalare Faxmonitor Anp. orig.stlk Stnd.orig.storl. Anp. papperstlk Inst. kassett 1 Inst. kassett 2 Inst. kassett 3 Inst. kassett 4 MP-fackinst. Inst. mediatyp Media för Auto Stand.papp.källa Specialpapp.åtg. Felrensn.timer Vilolägestimer Panelåterst.tim. Energispar-timer Auto felrens. Autoviloläge Aut.panelåterst. Oanvändbar tid ix

12 Tangenten System Menu/ Counter (Fortsättning från föregående sida) Vanliga inst. (Fortsättning från föregående sida) Funktionsstand. Färgval Skannerupplösning FAX-upplösning...Se Bruksanvisning för fax Originalbild Densitet Zooma Sortera Orig.orient. EcoPrint Ange filnamn Ämne/Brödtext Kontinuerlig skanning Filformat Filseparation TIFF-utskrift XPS fyll sida Detaljinst. 2 i 1- layout 4 i 1- layout Kantlinje Orig.bindning Avsl. bindning Bildkvalitet Färg TIFF kompr. Inloggn.funkt. Kopia Fotobehandl. Pappersval Auto. pappersval (Fortsättning på nästa sida) Auto % prioritet Välj tgtinställn x

13 Tangenten System Menu/ Counter (Fortsättning från föregående sida) Skrivare Skicka Emuleringsinst. EcoPrint Ignore. A4/Lett Dubbelsidig Kopior Orientering Timeout, sidmatn LF-åtgärd CR-åtgärd Pappermatn.-läge Välj tgtinställn Dokumentlåda Subadressbox...Se Bruksanvisning för fax Välj tgtinställn Pollningslåda...Se Bruksanvisning för fax Redigera dest. Adressbok Utskr.lista Just./ underhåll Just. kop.dens. Skicka/låd-dens. Korr.svart linje Serviceinst. Servicestatus Nätverksstatus Ny framkallare Aut. trumrengör. Uppdatera trumma Fax landskod Samtalsinst. fax Fjärrdiag.Inst. ID fjärrdiagnos...se Bruksanvisning för fax...se Bruksanvisning för fax xi

14 Miljö Miljöförutsättningarna för användningen är följande. Temperatur: 10-32,5 C Luftfuktighet: % En ogynnsam omgivning kan påverka bildkvaliteten. Undvik följande platser när du väljer var maskinen ska stå. Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik vibrerande platser. Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt. Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft. Undvik platser med dålig ventilation. Om golvet lätt repas av maskinens hjul, kan golvmaterialet komma att skadas om maskinen flyttas efter installationen. Under kopiering frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa. Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid kopiering rekommenderar vi att maskinen ställs i ett rum med god ventilation. Varningar vid hantering av förbrukningsvaror FÖRSIKTIGHET! Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren och resttonerbehållaren utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren eller resttonerbehållaren ska du undvika att andas in tonern eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka 1-2 glas vatten för att späda ut innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten. Tvinga inte upp tonerbehållaren, och förstör inte tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. xii

15 Andra försiktighetsåtgärder Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och resttonerbehållaren till din återförsäljare eller servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga temperatureller luftfuktighetssvängningar. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. Om FS-3140MFP används går det inte att skicka/ta emot fax när huvudströmbrytaren är avstängd. Slå inte från huvudströmbrytaren utan tryck på Power på manöverpanelen för att växla till Viloläge. xiii

16 Lasersäkerhet (Europa) Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Den här maskinen har klassificerats som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC :2007. FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i denna bruksanvisning, kan människor komma att utsättas för skadlig strålning. Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. Etiketten nedan sitter på maskinens högra sida. Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material Det kan vara förbjudet att kopiera eller skanna upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den person som innehar upphovsrätten. Kopiering/skanning av följande objekt är förbjudet och straffbart enligt lag. Ytterligare objekt kan omfattas av detta förbud. Kopiera/skanna inte medvetet objekt som inte får kopieras/ skannas. Checkar Sedlar Värdepapper Frimärken Pass Intyg Lokala lagar och föreskrifter kan medföra ytterligare begränsningar av rätten att kopiera eller skanna andra objekt än de som nämns ovan. xiv

17 Juridisk information och säkerhetsinformation Läs detta innan du använder maskinen. I det här kapitlet finns information om följande ämnen: Juridisk information... xvi Information om varumärken... xvi Energibesparingsfunktion...xx Automatisk funktion för 2-sidig kopiering...xx Pappersåtervinning...xx Energy Star-programmet (ENERGY STAR )...xx Om denna bruksanvisning... xxi Konventioner som används i denna bruksanvisning... xxii xv

18 Juridisk information Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av denna bruksanvisning utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. Information om varumärken PRESCRIBE och ECOSYS är varumärken som tillhör Kyocera Corporation. KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Windows Me, Windows XP och Windows Vista är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. IBM och IBM PC/AT är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Power PC är ett varumärke som tillhör IBM i USA och/eller andra länder. AppleTalk är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. TrueType är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. TypeBankG-B, TypeBankM-M och Typebank-OCR är varumärken som tillhör TypeBank. Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i den här maskinen används i enlighet med de licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade varumärken som tillhör International Type-face Corporation. UFST MicroType -teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i den här maskinen. Den här maskinen innehåller programvara med moduler som har utvecklats av Independent JPEG Group. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i denna bruksanvisning. xvi

19 GPL Den inbyggda programvara som finns i den här maskinen använder delvis koder som tillämpas enligt GPL ( Mer information om hur du gör de koder som tillämpas enligt GPL tillgängliga, finns på " gpl". Open SSLeay License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xvii

20 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xviii

21 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xix

22 Energibesparingsfunktion Maskinen har ett Energisparläge, i vilket energiförbrukningen minskas en viss tid efter det att maskinen användes senast, samt ett Viloläge där skrivar- och faxfunktionerna är i ett vänteläge och energiförbrukningen minskas till ett minimum när maskinen inte används under en viss tidsperiod. Energisparläge Maskinen försätts automatiskt i Energisparläge när det har gått 2 minuter efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv ange tidsperioden för inaktivitet innan Energisparläge aktiveras. Mer information finns i Auto energisparläge på sidan 2-8. Viloläge Maskinen försätts automatiskt i Viloläge när det har gått 15 minuter efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Viloläge aktiveras. Mer information finns i Viloläge och Autoviloäge på sidan 2-8. Automatisk funktion för 2-sidig kopiering Maskinen har 2-sidig kopiering som standard. Om två 1-sidiga original exempelvis kopieras på samma pappersark som en 2-sidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i Dubbelsidig kopiering på sidan Pappersåtervinning Maskinen kan hantera återvunnet papper vilket minskar belastningen på miljön. Din återförsäljare eller servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas. Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) I egenskap av ett företag som deltar i det internationella Energy Star-programmet, har vi kunnat konstatera att den här maskinen överensstämmer med de standarder som har fastställts i det internationella Energy Star-programmet. xx

23 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel: Kapitel 1 - Delarnas namn Identifierar maskinens delar och tangenterna på manöverpanelen. Kapitel 2 - Förberedelser för användning Förklarar hur du lägger i papper och original, ansluter maskinen samt vilka konfigurationer som krävs innan den börjar användas. Kapitel 3 - Grundläggande användning Beskriver tillvägagångssättet för basfunktionerna vid kopiering, utskrift och skanning. Kapitel 4 - Underhåll Beskriver rengöring och byte av toner. Kapitel 5 - Felsökning Förklarar hur du hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem. Bilaga Förklarar hur du anger tecken. Innehåller även en förteckning över maskinspecifikationerna. Presenterar den tillvalsutrustning som finns att få till denna maskin. Ger information om mediatyper och pappersstorlekar. Innehåller även en ordlista. xxi

24 Konventioner som används i denna bruksanvisning Följande konventioner används alltefter beskrivningens art. Skrivsätt Beskrivning Exempel Fet [Normal] Kursiv Obs! Viktigt! Försiktighet! Indikerar en tangent på manöverpanelen eller en skärmbild på datorn. Indikerar tangenter på meddelandeskärmen. Indikerar meddelanden som visas på meddelandeskärmen. Används för att betona ett nyckelord, en nyckelfras eller hänvisningar till ytterligare information. Indikerar ytterligare information eller åtgärder för referens. Anger sådant som är nödvändigt eller förbjudet för att undvika problem. Indikerar anvisningar som måste följas för att förhindra skador eller att maskinen går sönder. Tryck på Start. Välj [System]. Redo att kopiera visas. Mer information finns i Viloläge och Autoviloäge på sidan 2-8. OBS! VIKTIGT! FÖRSIKTIGHET! xxii

25 1 Delarnas namn I detta kapitel beskrivs maskinens delar och manöverpanelens tangenter. Manöverpanel Maskin

26 Delarnas namn Manöverpanel Visar skärmen Adressbok där du kan lägga till, redigera och radera destinationer. Visar skärmen Systemmeny/Räknare där du kan kontrollera systeminställningarna och räknarna. Visar skärmen Status där du kan kontrollera statusen, skriva ut en statusrapport samt pausa eller avbryta det pågående jobbet. Visar skärmen Kopiera där du kan göra de inställningar som behövs för kopieringen. Hämtar föregående destination. Används även för att göra en paus när du anger ett faxnummer.* Visar skärmen Bekräfta destination där du kan redigera och radera destinationer. Visar skärmen Ny destination där du kan lägga till destinationer. Växlar mellan telefonlur på/av när ett fax skickas manuellt.* Meddelandeskärm. Kontrollera vad som visas här under tiden som maskinen används. Väljer den visade menyn nere till höger i meddelandeskärmen. Visar skärmen Fax där du kan skicka ett fax.* Visar skärmen Skicka till där du kan skicka ett e- postmeddelande, en mapp (SMB/FTP) eller ett fax.* Visar skärmen Dokumentlåda där du kan använda dokumentlådan och USB-minnet. Väljer den visade menyn nere till vänster i meddelandeskärmen. Blinkar när data överförs. Blinkar under utskrift. Används för att registrera, ringa och ta bort destinationer som är registrerade i snabbvalstangenterna (1 till 22). Växlar nummer för snabbvalstangenterna (1 till 11 och 12 till 22). Lampan tänds vid växlingen (12 till 22). * Faxfunktionerna finns endast i FS-3140MFP. 1-2

27 Delarnas namn 1 Används för att välja ett menyalternativ, flytta markören när tecken matas in, ändra ett värde o.s.v. Väljer det valda alternativet eller slutför inmatningen av värdet. Visar funktionsmenyn för kopiering, utskrift, överföring och dokumentlåda. Raderar siffror och tecken. Återställer inställningarna och visar standardskärmen. Försätter maskinen i viloläge eller återaktiverar den. Tänd när maskinens huvudströmbrytare är tillslagen. Siffertangenter. Anger siffror och symboler. Meddelandeskärmen visar åter föregående skärm. Tänds eller blinkar när ett fel uppstår. Avbryter pågående utskriftsjobb. Avslutar användningen (loggar ut) i skärmen Administration. Används för att registrera eller hämta program. Blinkar när maskinen läser i minnet. Startar kopieringen, skanningen och bearbetningen för inställningen. 1-3

28 Delarnas namn Maskin Dokumentglas 2 Indikator för originalstorlek 3 Manöverpanel 4 Övre lucka 5 Främre lucka 6 Låsspak 7 Tonerbehållare 1-4

29 Delarnas namn Dokumentbehandlare 9 Övre fack 10 Pappersstopp 11 Pappersutmatningsstöd 12 Kassett 13 Pappersbreddstöd 14 MP-fack (Multi-Purpose) 15 Förlängningsdel för MP-fack 1-5

30 Delarnas namn Övre lucka 17 Breddstöd för original 18 Originalbord 19 Originalutmatningsbord 20 Stopp för original 21 Öppningshandtag USB-kontakt 23 Nätverkskontakt 24 Linjekontakt 25 Telekontakt 26 Bakre enhet 27 Huvudströmbrytare 28 Nätsladdens kontakt 1-6

31 2 Förberedelser för användning I detta kapitel beskrivs vilka förberedelser som krävs innan maskinen används för första gången, samt hur du fyller på papper och original. Kontrollera medföljande artiklar Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Installera programvara COMMAND CENTER (inställningar för e-post) Skicka e-post Delad datormapp Fylla på papper Lägga i original

32 Förberedelser för användning Kontrollera medföljande artiklar Kontrollera att följande artiklar följer med: Quick Installation Guide Safety Guide Safety Guide (FS-3040MFP/FS-3140MFP) CD-ROM (Product Library) CD-ROM (TWAIN-kompatibelt program) Dokument på den medföljande cd-romskivan Den medföljande cd-romskivan (Product Library) innehåller följande dokument. Använd dem som referens vid behov. Dokument Bruksanvisning (denna handbok) Bruksanvisning för fax KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KMnet Viewer User Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2

33 Förberedelser för användning Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Undersök vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk, och förbered de kablar som erfordras. Anslutningsexempel 2 Bestäm vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk med hjälp av bilden nedan. Ansluta en skanner till datornätverket med en nätverkskabel (100 BASE-TX eller 10 BASE-T). Administratörens PC COMMAND CENTER Nätverksinställningar, standardinställningar för skannern, registrering av användare och destination Nätverk Skicka e-post Skickar bilddata i de skannade originalen till önskad mottagare som en e-postbilaga. Skriva ut MFP Nätverk Skicka SMB USB Nätverk Sparar den skannade bilden som en datafil på din dator. Nätverksfax Nätverk Nätverk Skicka FTP Skickar den skannade bilden som en datafil på FTP. Fax Fax USB TWAIN-skanning * Faxfunktionerna finns endast i FS-3140MFP. USB WIA-skanning TWAIN och WIA är standardiserade gränssnitt för kommunikation mellan program och bildhämtningsenheter. 2-3

34 Förberedelser för användning Förbereda de kablar som behövs Följande gränssnitt finns tillgängliga för anslutning av maskinen till en dator. Förbered de kablar som behövs för det gränssnitt som du använder. Tillgängliga standardgränssnitt Funktion Gränssnitt Kabel som behövs Skrivare/skanner /nätverksfax* Nätverksgränssnitt LAN (10 Base-T eller 100 Base-TX, skärmad) Skrivare/TWAINskanning/WIAskanning USB-gränssnitt USB 2.0-kompatibel kabel (Hi-Speed USB-kompatibel, max. 5 m, skärmad) * Nätverksfax och faxfunktioner finns endast i FS-3140MFP. Mer information om nätverksfax finns i Bruksanvisning för fax. 2-4

35 Förberedelser för användning Ansluta kablarna Följ nedanstående steg om du vill ansluta kablar till maskinen. 1 Slå från huvudströmbrytaren (O). 2 2 Anslut maskinen till datorn eller ditt nätverk. Ta bort locket när nätverksgränssnittet används. Konfigurera nätverket när nätverkskabeln ansluts. Mer information finns i Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) på sidan Anslut ena änden av den medföljande nätsladden till maskinen och den andra änden till ett eluttag. VIKTIGT! Använd endast den nätsladd som medföljer maskinen. 2-5

36 Förberedelser för användning Slå på/av strömmen Slå på strömmen När indikatorn för huvudströmbrytaren är tänd... Tryck på Power. När indikatorn för huvudströmbrytaren är släckt... Slå till huvudströmbrytaren. VIKTIGT! Slå inte till huvudströmbrytaren direkt efter att du har slagit från den. Vänta i minst 5 sekunder och slå sedan till huvudströmbrytaren. 2-6

37 Förberedelser för användning Slå av strömmen Innan du slår från huvudströmbrytaren ska du trycka på Power på manöverpanelen till läget Av. Kontrollera att indikatorn Memory är släckt innan du slår från huvudströmbrytaren. 2 Kontrollera att indikatorn är släckt. Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid FÖRSIKTIGHET! Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska huvudströmbrytaren slås från. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att frånslaget av huvudströmbrytaren deaktiverar faxöverföring och -mottagning om FS-3140MFP används. FÖRSIKTIGHET! Skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 2-7

38 Förberedelser för användning Auto energisparläge Vid Auto energisparläge övergår maskinen automatiskt till Energisparläge om den inte används under 2 minuter. Viloläge och Autoviloäge Viloläge Tryck på Power för att gå in i viloläget. Meddelandeskärmen och alla indikatorer på manöverpanelen med undantag av indikatorn för huvudströmbrytaren släcks för att spara maximalt med energi. Detta läge kallas Viloläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Viloläge utförs utskriftsjobbet utan att meddelandeskärmen tänds. Om FS-3140MFP används, skrivs mottagna faxdata ut utan att manöverpanelen tänds. Tryck på Power igen för att lämna viloläget. Maskinen är klar att användas om ca. 15 sekunder. Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation, kan göra att maskinen reagerar långsammare. Autoviloläge Vid Autoviloläge övergår maskinen automatiskt till Viloläge om den inte används under 15 minuter. 2-8

39 Förberedelser för användning Välja språk för displayen [Språk] Välj vilket språk som ska visas på meddelandeskärmen. Följ nedanstående steg för att välja språk. 2 1 Slå till huvudströmbrytaren. 2 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösen.: [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange användar-id och lösenord för att logga in. OBS! Följande administratör är fabriksinställd för maskinen. Användarnamn: 4000 Inloggn.lösen.: 4000 OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-2 för information om hur du anger tecken. Sys.meny/räkn.: a b 3 System 4 Anv./jobb-redov. ********************* 5 Vanliga inst. 3 Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b ********************* 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 4 Tryck på OK. Menyn Vanliga inst. visas. 5 Tryck på eller för att välja [Språk]. 2-9

40 Förberedelser för användning Språk: a b ********************* 1 *English 2 Deutsch 3 Français 6 Tryck på OK. Språket visas. 7 Tryck på eller för att välja önskat språk. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Vanliga inst. 2-10

41 Förberedelser för användning Ställa in datum och tid Följ nedanstående steg för att ställa in datumet och tiden för den plats där maskinen installeras. När du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av överföringsfunktionen visas inställt datum och tid i e- postmeddelandets rubrik. Ställ in datumet, tiden och tidsskillnaden i förhållande till GMT för den region där maskinen används. 2 OBS! Kom ihåg att ställa in tidsskillnaden innan du ställer in datum och tid. 1 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Sys.meny/räkn.: a b 3 System 4 Anv./jobb-redov. ********************* 5 Vanliga inst. 2 Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b ********************* 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 3 Tryck på OK. Menyn Vanliga inst. visas. 4 Tryck på eller för att välja [Datuminst.]. Tryck sedan på OK. Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösen.: 5 En skärm för inloggning visas. Ange användar-id och lösenord med administratörsbehörighet för att logga in. Tryck sedan på [Logga in] (höger tangent). [Logga in ] Datuminst.: a b ********************* 1 Datum/tid 2 Datumformat 3 Tidszon [Avsluta ] 6 Menyn Datuminst. visas. 7 Tryck på eller för att välja [Tidszon]. 2-11

42 Förberedelser för användning Tidszon: a b GMT Casablanca ********************* *GMT Greenwich +01:00 Amsterdam 8 Tryck på OK. Tidszon visas. 9 Tryck på eller för att välja din region. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. Datuminst.: a b 2 Datumformat 3 Tidszon ********************* 4 Sommartid [Avsluta ] 10 Tryck på eller för att välja [Sommartid]. Sommartid: a b ********************* 1 *Av 2 På 11 Tryck på OK. Sommmartid visas. 12 Tryck på eller för att välja [På] eller [Av]. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. Datuminst.: a b ********************* 1 Datum/tid 2 Datumformat 3 Tidszon [Avsluta ] 13 Tryck på eller för att välja [Datum/tid]. Datum/tid: a b År Månad Dag (Tidszon:Greenwich ) 14 Tryck på OK. Datum/tid visas. 15 Tryck på eller för att flytta markören, tryck på eller för att ange år, månad och dag. Tryck sedan på OK. 2-12

43 Förberedelser för användning Datum/tid: a b Timme Min. Sekund 11: 45: 50 (Tidszon:Greenwich ) 16 Tryck på eller för att flytta markören, tryck på eller för att ange timmar, minuter och sekunder. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. 2 Datuminst.: a b 1 Datum/tid ********************* 2 Datumformat 3 Tidszon [Avsluta ] 17 Tryck på eller för att välja [Datumformat]. Datumformat: a b 1 MM/DD/YYYY ********************* 2 *DD/MM/YYYY 3 YYYY/MM/DD [Avsluta ] 18 Tryck på OK. Datumformat visas. 19 Tryck på eller för att välja önskat datumformat. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. 2-13

44 Förberedelser för användning Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Maskinen är utrustad med nätverksgränssnitt som är kompatibelt med nätverksprotokoll såsom TCP/IP (IPv4), TCP/ IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec och AppleTalk. Det möjliggör nätverksutskrifter på Windows, Macintosh, UNIX, NetWare och andra plattformar. Nedanstående tabell visar de element som erfordras för varje inställning. Konfigurera skrivarens nätverksparametrar på lämpligt sätt för din dator och din nätverksmiljö. OBS! När COMMAND CENTER används kan du ändra och kontrollera nätverksparametrarna och inställningarna för säkerhet från din dator. Mer information finns i COMMAND CENTER (inställningar för e-post) på sidan Meny Undermeny Inställning System Nätverksinst. TCP/IPinställningar TCP/IP På/av IPv4 inställning DHCP På/av Bonjour IP-adress Undernätmask Gr.inst. Gateway På/av IP-adress IP-adress IP-adress IPv6 inställning På/av Protokolluppg. NetBEUI På/av SNMPv3 FTP (Server) FTP (klient) SMB SNMP SMTP ( TX) POP3 ( RX) Raw-port LPD IPP IPP över SSL HTTP HTTPS LDAP På/av På/av På/av Portnummer: 21 På/av På/av På/av På/av På/av På/av På/av Portnummer: 631 På/av På/av På/av På/av 2-14

45 Förberedelser för användning NetWare AppleTalk WSD-skanning WSD-utskrift På/av Ramtyp På/av På/av På/av 2 IPSec IPSec På/av Säkra protokoll LAN-gränssnitt Regelinställning SSL IPP-säkerhet HTT-säkerhet LDAP-säkerhet På/av På/av IPP/IPP över SSL IPP end. överssl HTTP/HTTPS HTTPS endast Av LDAPv3/TLS LDAP över SSL Auto 10bas-halv 10bas-full 100bas-halv 100bas-full OBS! Stäng av skrivaren (OFF) och slå på den igen (ON) när samtliga nätverksinställningar är avslutade. Detta är nödvändigt för att inställningarna ska gälla. 2-15

46 Förberedelser för användning Installera programvara Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och till datorn innan du installerar skrivardrivrutinen från cd-romskivan. Installera programvara i Windows Om du ansluter skrivaren till ett Windows operativsystem, ska du följa nedanstående anvisningar för installation av skrivardrivrutinen. Exemplet visar hur du ansluter din skrivare till ett Windows Vista operativsystem. OBS! I Windows operativsystem måste du vara inloggad med administratörsbehörighet för att installera skrivardrivrutinen. Du kan antingen använda Express Mode eller Custom Mode för att installera programvaran. Express Mode känner automatiskt av de anslutna skrivarna och installerar programvaran som krävs. Använd Custom Mode för att specificera skrivarporten och välja vilken mjukvara som ska installeras. 1 Slå på datorn och starta Windows. Om dialogrutan Welcome to the Found New Hardware Wizard visas väljer du Cancel. 2 Sätt i cd-romskivan som medföljer skrivaren i datorns cd-romenhet. I Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Vista kan fönstret User Account Control visas. Klicka på Allow. Installationsprogrammet startas. OBS! Om programvarans installationsguide inte startar automatiskt, ska du öppna CD-ROM-fönstret i Windows Explorer och dubbelklicka på Setup.exe. 3 Klicka på View License Agreement och läs licensavtalet. Klicka på Accept. 4 Klicka på Install software. 2-16

47 Förberedelser för användning Programvarans installationsguide startar. 2 Från denna punkt varierar proceduren beroende på din Windows-version och anslutningsmetod. Fortsätt med den korrekta proceduren för din typ av anslutning. Express Mode Express Mode Custom Mode I Express Mode känner installeraren av skrivaren automatiskt när skrivaren är på. Använd Express Mode för standardanslutningsmetoder. 1 Välj Express Mode i fönstret Installation Method. Fönstret Avkänning av utskriftssystem visas och installeraren känner av de anslutna skrivarna. Om installeraren inte känner av något utskriftssystem, ska du kontrollera att utskriftssystemet är anslutet via USB eller ett nätverk och att det har slagits till. Klicka sedan på Refresh för att söka efter skrivare igen. OBS! Även om informationen som visas i dialogrutorna Installation av Windows Vista och Windows 7 och Installation av Windows XP kan skilja sig åt en aning är installationsproceduren alltid densamma. 2 Välj den skrivare som du vill installera och klicka på Next. 2-17

48 Förberedelser för användning OBS! Om guiden Found New Hardware visas ska du klicka på Cancel. Om ett varningsmeddelande för hårdvaruinstallation visas, ska du klicka på Continue. 3 Du kan kundanpassa utskriftssystemets namn i fönstret Printer Settings. Det är detta namn som sedan kommer att visas i skrivarens fönster och i utskriftslistorna som visas i programmen. Ange om du vill dela utskriftssystemets namn eller om du vill ställa in utskriftssystemet som en befintlig skrivare och klicka sedan på Next. VIKTIGT! Steg 3 visas endast om utskriftssystemet är nätverksanslutet. Det visas inte om utskriftssystemet är USBanslutet i samband med den första installationen. 4 Ett fönster visas där du kan kontrollera inställningarna. Kontrollera inställningarna noggrant och klicka sedan på Install. OBS! Om fönstret Windows Security visas, ska du klicka på Install this driver software anyway. 5 Ett meddelande visas som säger att installationen av skrivaren lyckades. Klicka på Finish för att gå ur guiden Installera skrivare och komma tillbaka till cd-romskivans huvudmeny. Om dialogrutan Installation av enhet visas efter att du har klickat på Finish, kan du ange inställningarna för elementen som tillvalsfunktioner som har installerats i utskriftssystemet. Du kan även ange enhetsinställningarna när du har gått ur installationen. Mer information finns i Enhetsinställningar i printer driver operation manual på cd-romskivan. Installationen av skrivardrivrutinen är nu klar. Följ anvisningarna på skärmen för att starta om systemet, om så krävs. 2-18

49 Förberedelser för användning Custom Mode Använd Custom Mode för att specificera skrivarporten och välja vilken mjukvara som ska installeras. Om du t.ex. inte vill att teckensnitt som är installerade på din dator ska bytas ut, ska du välja Custom Mode och avmarkera kryssrutan Fonts under fliken Utility. 2 1 Välj Custom Mode. 2 Följ anvisningarna i fönstret för installationsguiden, välj de programvarupaket som ska installeras och ange porten o.s.v. Mer information finns i Kundinstallation i printer driver operation manual på cd-romskivan. Installation på en Macintosh dator Det här avsnittet beskriver hur du installerar skrivardrivrutinen på Mac operativsystem. 1 Slå på skrivaren och Macintosh datorn. 2 Sätt i den medföljande cd-romskivan (Product Library) i cd-romenheten. 3 Dubbelklicka på cd-romikonen. 2-19

50 Förberedelser för användning 4 Dubbelklicka antingen på OS X 10.2 and 10.3 Only, OS X 10.4 Only eller OS X 10.5 or higher beroende på din Mac OS version. 5 Dubbelklicka på Kyocera OS X x.x. 6 Skrivardrivrutinens installationsprogram startar. 7 Välj Välj målplats, Installationstyp och installera sedan skrivardrivrutinen enligt anvisningarna i programvaran för installationen. OBS! Förutom Easy Install, inkluderar Installationstyp även alternativet Custom Install, som gör att du kan ange vilka delar som ska installeras. 2-20

51 Förberedelser för användning VIKTIGT! Ange namn och lösenord som du använder för att logga in i operativsystemet på skärmen Authenticate. Installationen av skrivardrivrutinen är nu klar. Ange därefter utskriftsinställningarna. Om en IP-, AppleTalk- eller Bonjour-anslutning används krävs nedanstående inställningar. Skrivaren känns igen automatiskt och ansluts om en USB-anslutning används. 2 8 Öppna Systeminställningar och klicka på Skrivare och fax. 9 Klicka på plussymbolen (+) för att lägga till den installerade skrivardrivrutinen. 10 Klicka på IP-ikonen för en IP-anslutning och mata därefter in IP-adressen och skrivarnamnet. När du klickar på AppleTalk-ikonen för en AppleTalk-anslutning ska du mata in skrivarnamnet. 2-21

52 Förberedelser för användning OBS! AppleTalk-ikonen visas inte på Mac OS X För att ansluta via Bonjour klickar du på ikonen Default och väljer Bonjour-skrivaren som visas i Connection. 11 Välj den installerade skrivardrivrutinen och klicka på Lägg till. 2-22

53 Förberedelser för användning 12 Välj alternativen som finns tillgängliga för skrivaren och klicka på Fortsätt Den valda skrivaren läggs till. Installationen av skrivaren är nu klar. Avinstallera programvara (Windows operativsystem) Du kan avinstallera (ta bort) programvaran genom att använda cd-romskivan (Product Library) som medföljer skrivaren. VIKTIGT! På Macintosh datorer går det inte att avinstallera programvaran med hjälp av cd-romskivan (Product Library) eftersom en PPD (PostScript Printer Description) har använts för att ange skrivarinställningarna. 1 Avsluta alla aktiva program. 2 Sätt i cd-romskivan (Product Library) i cd-romenheten. I Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Vista kan fönstret User Account Control visas. Klicka på Allow. 3 Följ proceduren som används för att installera skrivardrivrutinen och klicka på Remove Software. Kyoceras guide Avinstallationsprogram visas. 4 Välj den programvara som ska tas bort. 5 Klicka på Uninstall. 2-23

54 Förberedelser för användning OBS! När KMnet Viewer är installerat startar separata avinstallerare för detta program. Följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera detta program. Avinstallationsprogrammet startar. 6 När skärmen Uninstall complete visas, ska du klicka på Finish. 7 Om skärmen Restart Your System visas, ska du välja om du vill starta om din dator eller inte och klicka på Finish. OBS! Du kan avinstallera mjukvaran från menyn Start. Starta avinstalleraren genom att klicka på Start > Alla program > Kyocera > Uninstall Kyocera Product Library och avinstallera mjukvaran. Inställning av TWAIN drivrutin Lägg till maskinen till TWAIN drivrutinen. 1 Starta TWAIN drivrutinen genom att klicka på Start > Alla program > Kyocera > TWAIN Driver Setting. 2 Klicka på Lägg till. 3 Ange maskinens namn i fältet Namn. 4 Klicka på bredvid fältet Modell och välj den här maskinen i listan. 2-24

55 Förberedelser för användning 5 Klicka på Autentiseringsinställningar för användare. Om administration av användarinloggning inte är tillåten, gå till steg 7. 6 Markera kryssrutan bredvid Autentisering, ange inloggningsanvändarnamn (upp till 64 tecken) och Lösenord (upp till 64 tecken) och klicka sedan på OK. 2 7 Klicka på OK. 8 Maskinen läggs nu till i datorn, och maskinens namn och modellnamnet visas i fältet Skannerlista. OBS! Om du vill ta bort maskinen klickar du på Ta bort. Om du vill ändra namn eller andra inställningar klickar du på Redigera. 2-25

56 Förberedelser för användning Inställning av WIA drivrutinen (Windows Vista, Windows Server 2008 och Windows 7) Lägg till maskinen till WIA drivrutinen. OBS! Du behöver inte lägga till nedanstående när IP-adressen eller värdnamnet anges vid installationen av WIA drivrutinen. 1 Klicka på Start, Kontrollpanelen och Skannrar och kameror. Om Windows 7 är installerat skriver du skannrar och kameror i fältet Sök och klickar sedan på Skannrar och kameror. 2 Välj samma namn som för maskinen från WIA drivrutinen och klicka på Egenskaper. OBS! Om Windows Security och User Account Control visas ska det inte uppstå problem efter installationen av vår drivrutin och mjukvara. Fortsätt med installationen. 3 Klicka på fliken Settings och välj Image Compression och Compression Level. Om administration av användarinloggning inte är tillåten, gå till steg 5. OBS! Kontakta administratören om du inte känner till maskinens IP-adress. 4 Markera kryssrutan bredvid Authentication, ange inloggningsanvändarnamn (upp till 64 tecken) och Lösenord (upp till 64 tecken) och klicka sedan på OK. 2-26

57 Förberedelser för användning 5 Klicka på Stäng. Maskinen har nu lagts till i datorn

58 Förberedelser för användning COMMAND CENTER (inställningar för e-post) COMMAND CENTER är ett verktyg som används för uppgifter som till exempel att kontrollera maskinens driftstatus eller ändra inställningarna för säkerhet, nätverksutskrifter, e-postöverföring och avancerade nätverksinställningar. OBS! Här har information om FAX-inställningarna utelämnats. Mer information om användning av fax finns i Bruksanvisning för fax. Faxfunktionerna finns endast i FS-3140MFP. Följ nedanstående steg om du vill få tillgång till COMMAND CENTER. 1 Starta webbläsaren. 2 Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats. T.ex. På webbsidan visas grundläggande information om maskinen och COMMAND CENTER, liksom aktuell status. 3 Välj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen. Värdena för respektive kategori måste ställas in var för sig. Ange giltigt lösenord för att få tillgång till andra sidor än startsidan. Standardinställningen är admin00. Lösenordet kan ändras. Mer information finns i KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide. 2-28

59 Förberedelser för användning Skicka e-post Om du anger STMP-inställningarna kan du skicka bilder som har lästs in i maskinen som e-postbilagor. Om du vill använda den här funktionen måste maskinen vara ansluten till en e-postserver med SMTP-protokollet. 2 Innan du skickar bilder som har lästs in i maskinen som bilagor till e-postmeddelanden ska du kontrollera följande: Den nätverksmiljö som används för att ansluta den här maskinen till e-postservern. En permanent anslutning via ett lokalt nätverk rekommenderas. SMTP-inställningar Använd COMMAND CENTER för att registrera SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn. Om gränser har angetts beträffande e-postmeddelandenas storlek, kanske det inte går att skicka mycket stora e-postmeddelanden. Avsändaradress Här nedan förklaras hur du anger SMTP-inställningarna. 1 Klicka på Advanced -> SMTP -> General. 2-29

60 Förberedelser för användning 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. De inställningar som ska anges på skärmen för SMTP-inställningar visas nedan. Element Beskrivning SMTP Protocol Aktiverar eller deaktiverar SMTP-protokollet. För att du ska kunna använda e- post måste det här protokollet vara aktiverat. SMTP Port Number SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Ange SMTP-portnumret eller använd standardporten 25 för SMTP. Ange SMTP-serverns namn eller IP-adress. SMTP-servernamnet och IPadressen får vara högst 64 tecken långa. Om du anger namnet måste en DNSserveradress också anges. DNS-serveradressen kan anges på fliken TCP/IP General. Ange standardtidsgränsen för servern i sekunder. Aktiverar eller deaktiverar SMTP-autentiseringsprotokollet eller väljer POP före SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen stöder Microsoft Exchange Autentiseringen kan anges från tre POP3-konton, eller också kan du välja ett annat konto. Om du väljer Other för Authenticate, används det inloggningsnamn du anger här vid SMTP-autentisering. Användarnamnet får vara högst 64 tecken långt. Om du väljer Other för Authenticate, används det lösenord du anger här vid autentisering. Lösenordet får vara högst 64 tecken långt. Ange tidsgränsen (i sekunder) om du väljer POP before SMTP som autentiseringsprotokoll. Den här tangenten testar om SMTP-anslutningen kan upprättas. Ange en gräns för hur stora e-postmeddelanden som kan skickas (i kilobyte). Om värdet är 0 deaktiveras storleksbegränsningen för e-postmeddelanden. Ange e-postadressen till den person som är ansvarig för maskinen, till exempel maskinens administratör, så att ett svar eller en rapport om att leveransen har misslyckats skickas till en person i stället för till maskinen. Avsändaradressen måste vara korrekt angiven för att SMTP-autentiseringen ska fungera. Avsändaradressen får vara högst 128 tecken lång. Ange signaturen. Signaturen är fritext som visas i slutet av e-postmeddelandet. Den används oftast för att närmare identifiera maskinen. Signaturen får vara högst 512 tecken lång. Domain Restriction Ange de domännamn som tillåts eller avvisas. Domännamnet får vara högst 32 tecken långt. Du kan även ange e-postadresser. 3 Klicka på Submit. 2-30

61 Förberedelser för användning Delad datormapp För att du ska kunna använda funktionen Skanna till SMB (dator) måste du ställa in en "delad mapp" med destinationsdatorn som ska ta emot data. 2 VIKTIGT! För att du ska kunna använda funktionen Skanna till SMB (dator) måste du ansluta maskinen till ett TCP/ IP-nätverk. I nästa avsnitt förklaras hur du skickar data till en domänstyrd dator. Konfigurera Windows-brandväggen (för Windows Vista) Om destinationen för filerna är en Windows Vista-baserad dator måste du konfigurera undantag för Windowsbrandväggen. Med undantag kan du aktivera Fil- och skrivardelning och lägga till en port som du vill använda för funktionen Skanna till SMB (dator). VIKTIGT! Logga in på Windows som administratör. 1 Klicka på fliken Undantag i dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen. Från menyn Start, välj Kontrollpanelen och klicka på Tillåt ett program att kommunicera genom Windows-brandväggen. 2 När prompten User Account Control för bekräftelse visas, klicka på Fortsätt. 3 Markera kryssrutan bredvid Fil- och skrivardelning och klicka på Verkställ. 4 Klicka på OK. Skapa delad mapp Skapa en delad mapp för att ta emot data i destinationsdatorn. Dela mappen genom att aktivera mappdelningsfunktionen på en vanlig mapp. I det följande exemplet förklaras hur du skapar en mapp under namnet "scannerdata" på C-enheten. VIKTIGT! Logga in på Windows som administratör. 2-31

62 Förberedelser för användning OBS! Följande beskrivning är ett exempel på skärmdumpar i Windows XP. Detaljerna varierar beroende på typen av operativsystem. 1 Skapa en mapp under namnet "scannerdata" på C-enheten. 2 Högerklicka på mappen "scannerdata" och välj Delning och Säkerhet... Dialogrutan Egenskaper för scannerdata visas. 3 Välj Dela ut den här mappen. 4 Klicka på Behörigheter. Dialogrutan Behörigheter för scannerdata visas. 5 Välj gruppen eller användaren som ska få behörighet till den delade mappen. OBS! I följande exempel förklaras hur du kan ge behörighet till Alla. Inställningen Alla innebär att alla användare har tillåtelse att dela ut mappen över nätverket. Klicka på Lägg till för att lägga till grupper eller användare som du väljer i listan Grupp- eller användarnamn. Använd denna inställning om du vill begränsa åtkomsten till den delade mappen till specifika användare eller grupper. 6 Markera kryssrutan under Tillåt för Ändra respektive Läsa och klicka på OK i dialogrutan Behörigheter. 7 Klicka på fliken Säkerhet och klicka sedan på Lägg till. 2-32

63 Förberedelser för användning 8 Lägg till användarnamnet som visas i Grupp- eller användarnamn. Klicka på Lägg till och klicka sedan på Platser. Välj datorn som den delade mappen skapades för (t.ex. PC4050) och klicka på OK. 9 Ange användarnamnet som har lagts till som en lokal användare i textrutan och klicka på OK. 10 Välj användaren som har lagts till, klicka på kryssrutan under Tillåt för Ändra respektive Läsa och klicka på OK Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper. Ange destination Kontrollera vilka datauppgifter som måste anges på manöverpanelen för att skicka en fil. Följande datauppgifter måste kontrolleras: Inmatning av värdnamn Inmatning av sökväg Inmatning av användarnamn Kontrollera inmatning av värdnamn Kontrollera destinationsdatorns namn. 1 Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper. Dialogrutan Systemegenskaper visas. 2 Klicka på fliken Datornamn för att visa namnet på datorn. Om fliken Datornamn innehåller Fullständigt datornamn och domän Tecknen till vänster om den första punkten (.) i textrutan för Fullständigt datornamn motsvarar inmatning av värdnamn. (Exempel: pc4050) Om fliken Datornamn innehåller Fullständigt datornamn och Arbetsgrupp 2-33

64 Förberedelser för användning Alla tecken i textrutan för Fullständigt datornamn motsvarar det angivna värdnamnet. (Exempel: PC4050) Kontrollera inmatning av sökväg Kontrollera delat namn för den delade mappen som data ska skickas till. 1 Klicka på Sök i menyn Start. Sidan Sökresultat öppnas. 2 Sök efter destinationsdatorn som filen ska skickas till. I Sökassistenten, klicka på Skrivare, Datorer, eller personer och klicka sedan på En dator på nätverket. 3 I textrutan för Datornamn anger du datornamnet (pc4050) som du kontrollerade på på föregående sida och klickar sedan på Sök. 4 Dubbelklicka på datornamnet (pc4050) som visas i sökresultatet. 5 Dubbelklicka på mappen "scannerdata" och kontrollera den fullständiga sökvägen som visas i fältet Adress. Tecknen till höger om det tredje backslashet (\) motsvarar den angivna sökvägen. (Exempel: scannerdata) OBS! Du får endast använda bokstäver, siffor och symboler (ASCII-koder från 0 x 20 till 0 x 7F) för att ange sökvägen. Du kan specificera en undermapp i den delade mappen som data ska skickas till. I detta fall är inmatning av sökväg "delat namn\namn på en mapp i den delade mappen". I exemplet i ovanstående fönster motsvaras sökvägen av "scannerdata\projecta". Kontrollera inmatning av sökvägsnamn Du kan använda följande steg för att kontrollera domännamnet och användarnamnet som måste anges i Användarnamn. 2-34

65 Förberedelser för användning 1 Öppna fönstret Kommandotolken. Klicka på Start, välj Alla program, Tillbehör och sedan Kommandotolken. 2 Ange net config workstation i Kommandotolken och tryck sedan på Enter

66 Förberedelser för användning Fylla på papper Papper kan som standard fyllas på i kassetten och i MP-facket. Det går att använda en pappersmatningsenhet (tillval). Innan du fyller på papper När du öppnar en ny pappersförpackning ska du bläddra igenom papperen något innan du lägger i dem. Följ nedanstående anvisningar. 1 Böj pappersbunten så att mitten buktar uppåt. 2 Grip tag i båda ändarna på bunten och tryck inåt så att bunten luftas i mitten. 3 Lyft och sänk omväxlande höger och vänster hand för att skapa ett mellanrum mellan papperen och lufta dem ännu mer. 4 Jämna slutligen till papperens kanter genom att stöta dem mot en plan yta som t.ex. ett bord. Om papperet är skrynkligt eller vikt bör du släta ut det innan du placerar det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. FÖRSIKTIGHET! Om du kopierar på redan kopierat papper ska du inte använda papper som är ihophäftade. Detta kan skada maskinen. OBS! Om utskrifterna blir skrynkliga eller inte snyggt ihophäftade ska du vända papperen i kassetten uppochned. Undvik att utsätta den öppnade bunten för höga temperaturer och hög fuktighet, eftersom fukt kan orsaka problem. När du har lagt i papper i MP-facket eller en kassett ska du försegla eventuellt återstående papper i originalförpackningen. Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. OBS! Om du använder specialpapper såsom brevhuvuden, hålslaget papper eller papper med tryck som t.ex. logotyper eller företagsnamn. 2-36

67 Förberedelser för användning Fylla på papper i kassetterna Standardkassetten klarar båda vanligt papper, återvunnet papper eller färgat papper. Standardkassetten rymmer upp till 500 ark i A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ). Följande pappersstorlekar stöds: Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, A4, B5, A5, A6, Folio och 16K. 2 VIKTIGT! Använd inte papper för bläckstråleskrivare eller annat papper med speciell bestruken yta. Den typen av papper kan orsaka pappersstopp eller andra fel. När det används andra mediatyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange mediatyp. (Se Välja pappersstorlek och mediatyp för kassetterna på sidan 2-44.) Kassetterna klarar papper med vikt upp till 120 g/m 2. Fyll inte på tjockt papper som är tyngre än 120 g/m 2 i kassetterna. Använd MP-facket för papper som är tyngre än 120 g/m 2. OBS! Statement och A6 kan endast användas i kassett 1. 1 Dra ut kassetten helt från skrivaren. VIKTIGT! Var försiktig när du drar ut kassetten ur skrivaren så att den inte ramlar ut. Standardstorlekarna är markerade på insidan av kassetten. 2 Vrid pappersstorleksvisaren så att pappersstorleken, som du tänker använda, visas i motsvarande fönster. OBS! När pappersstorleksvisaren är inställd på OTHER måste pappersstorleken ställas in på skrivarens kontrollpanel. Se Välja pappersstorlek och mediatyp på sidan

68 Förberedelser för användning 3 Dra i frigöringsspaken på vänster breddstöd och skjut breddstöden till önskad pappersstorlek. 4 Vid längre pappersstorlek än A4 drar du ut kassettens förlängningsdel genom att trycka på en låsspak i taget och justerar dem efter pappersstorleken. 5 Dra i frigöringsspaken och skjut pappersstoppet till önskad pappersstorlek. Flytta breddstöden och pappersstoppet helt ut när du använder pappersstorlekar som inte är standard. Justera sedan breddstöden och pappersstoppet så att de passar pappersstorleken. Justera dem så att de precis kommer i kontakt med papperet. 6 Placera papperet i kassetten. Kontrollera att utskriftssidan är vänd nedåt och att papperet inte är vikt, skrynkligt eller skadat. 2-38

69 Förberedelser för användning OBS! Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå på pappersstöden. Kassetten rymmer upp till 500 ark i A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ). 2 7 Placera pappersbunten så att den är under klamrarna som bilden visar. 8 Sätt tillbaka kassetten i öppningen på skrivaren. Skjut in den rakt så långt det går. Det finns en pappersindikator framme till höger på papperskassetten som indikerar hur mycket papper det finns kvar. Pappersindikatorn sjunker till markeringen för tom när papperet är slut. 2-39

70 Förberedelser för användning Lägga i papper i MP-facket MP-facket rymmer upp till 100 ark i A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ). MP-facket klarar pappersstorlekar från A4 till A6 och Hagaki och från Legal till Statement-R och 16K. Se till att du använder MP-facket när du skriver ut på specialpapper. VIKTIGT! När det används andra mediatyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange mediatyp. (Se Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan 2-46.) När du använder papper med en vikt på 106 g/m 2 eller tyngre ska du välja mediatypen Tjockt. MP-facket har följande kapacitet: A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ), återvunnet papper eller färgat papper: 100 ark Hagaki: 1 ark OH-film: 1 ark Kuvert: 5 ark OBS! Om du lägger i papper av anpassad storlek ska du ange pappersstorlek med hjälp av Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan Om du använder specialpapper som t.ex. OH-film eller tjockt papper väljer du mediatyp med hjälp av Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan Dra MP-facket mot dig så långt det går. 2 Dra ut förlängningsdelen. 3 Justera placeringen av breddstöden på MP-facket. Standardstorlekarna är markerade på MP-facket. Skjut breddstöden till motsvarande markering för standardstorlek. 2-40

71 Förberedelser för användning 4 Lägg papperet intill breddstöden och för in det så långt det går. 2 OBS! Om papperet tenderar att rulla ihop sig p.g.a. att det redan har skett en utskrift på den ena sidan, ska du försöka att rulla ihop papperet åt andra hållet för att motverka att det rullar ihop sig. Utskrivna ark kommer då ut släta. Rätt Fel Fyll på kuvert med stängd kuvertflik och med utskriftssidan vänd uppåt. Skjut in kuverten längs stödet med kuvertfliken vänd framåt eller åt vänster så långt det går. 5 Ställ in pappersstorleken för MP-facket på skrivarens kontrollpanel. Se Välja pappersstorlek och mediatyp på sidan

72 Förberedelser för användning Lägga i kuvert Du kan lägga i 5 kuvert i MP-facket. Följande kuvertstorlekar kan användas: Godkänt kuvert Storlek Hagaki Oufuku Hagaki Youkei 2 Youkei mm mm mm mm Monarch 3 7/8" 7 1/2" Kuvert #10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" Kuvert DL Kuvert C mm mm Executive 7 1/4" 10 1/2" Kuvert #9 (Commercial #9) 3 7/8" 8 7/8" Kuvert #6 (Commercial #6 3/4) 3 5/8" 6 1/2" För att skriva ut på kuvert trycker du på den bakre enhetens knappar för att ändra till kuvertläget. 1 Öppna den bakre enheten. 2 Tryck på de två kuvertknapparna (gröna) för att ändra pappersmatningsläget till kuvertläget. FÖRSIKTIGHET! Fixeringsenheten inuti skrivaren är het. Vidrör den inte med händerna, eftersom det kan orsaka brännskador. 2-42

73 Förberedelser för användning 3 Stäng den bakre enheten. 4 Följ stegen i Lägga i papper i MP-facket på sidan OBS! När du skriver ut på vanligt papper, ska du trycka på de två kuvertknapparna (gröna) för att ändra pappersmatningsläget till kuvertläget. 2 När du ska lägga i kuvert eller styvt papper i MP-facket Lägg i kuvertet med utskriftssidan vänd uppåt. Stäng fliken. Svarsvykort (Oufuku Hagaki) Styvt (Hagaki) Stående kuvert Liggande kuvert OBS! Använd ovikta svarsvykort (Oufuku Hagaki). VIKTIGT! Hur kuvert ska läggas i (riktning och vilken sida som ska ligga uppåt) varierar beroende på typen av kuvert. Kontrollera att det läggs i korrekt, annars kan utskriften ske åt fel håll eller på fel sida. OBS! När du ska lägga i kuvert i MP-facket väljer du rätt kuverttyp med hjälp av Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan

74 Förberedelser för användning Välja pappersstorlek och mediatyp Standardinställningen av pappersstorleken för kassetten, MP-facket och pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 2-4) är läget [Letter]. Standardinställningen av mediatypen är läget [Vanligt]. Ange pappersstorlek och mediatyp för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassetterna. (Se Välja pappersstorlek och mediatyp för kassetterna på sidan 2-44.) Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. (Se Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan 2-46.) Välja pappersstorlek och mediatyp för kassetterna Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassetten eller pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 2-4). Ange dessutom inställningen av mediatyp när du använder en annan mediatyp än vanligt papper. Element att välja Pappersstorlek Mediatyp Storlek/typ som kan väljas Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: Letter, Legal, Statement* och Oficio II Storlek i centimeter: A4, A5, A6*, B5, Folio och 16K Vanligt, grovt, återvunnet, förtryckt, arkiv, färgat, hålat, brevhuvud, hög kvalitet och anpassad 1~8** * Statement och A6 kan endast användas i kassett 1. ** För att ändra till en annan mediatyp än Vanligt. OBS! Om FS-3140MFP används, finns de mediatyper som anges nedan för att skriva ut mottagna fax. Vanligt, återvunnet, arkiv, färgat, hög kvalitet och grovt När pappersstorleksvisaren på en kassett är inställd på OTHER, kan du ställa in en pappersstorlek för kassetten. 1 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösen.: [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange användar-id och lösenord för att logga in. OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-2 för information om hur du anger tecken. Sys.meny/räkn.: a b 3 System 4 Anv./jobb-redov. ********************* 5 Vanliga inst. 2 Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [Vanliga inst.]. 2-44

75 Förberedelser för användning Vanliga inst.: a b ********************* 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 3 Tryck på OK. Menyn Vanliga inst. visas. 2 Orig-/papp.inst.: a b ********************* 1 Anp. orig.stlk 2 Stnd.orig.storl. 3 Anp. papperstlk [Avsluta ] 4 Tryck på eller för att välja [Orig-/papp.inst.]. 5 Tryck på OK. Menyn Orig-/papp.inst. visas. 6 Tryck på eller för att välja mellan [Inst. kassett 1] till [Inst. kassett 4 ]. OBS! [Kassett 2], [Kassett 3] och [Kassett 4] visas när kassetterna (tillval) är installerade. Inst. kassett 1: a b ********************* 1 Kassett 1 stlk 2 Kassett 1 typ [Avsluta ] Följ nedanstående steg när du väljer huvudenhetens kassett (Kassett 1). Gå till väga på ett liknande sätt när du väljer en tillvalskassett (Kassett 2 till 4). 7 Tryck på OK. Menyn Inst. Kassett 1 visas. Kassett 1 stlk: a b ********************* 1 *Lettera 2 Legala 3 Statementa 8 Tryck på eller för att välja [Kassett 1 stlk]. 9 Tryck på OK. Kassett 1 stlk visas. 10 Tryck på eller för att välja önskad pappersstorlek. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Inst. kassett

76 Förberedelser för användning Inst. kassett 1: a b 1 Kassett 1 stlk ********************* 2 Kassett 1 typ 11 Tryck på eller för att välja [Kassett 1 typ]. [Avsluta ] Kassett 1 typ: a b ********************* 1 *Vanligt 2 Grovt 3 Återvunnet 12 Tryck på OK. Kassett 1 typ visas. 13 Tryck på eller för att välja önskad papperstyp. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Inst. kassett 1. Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. Ange mediatyp när det används något annat än vanligt papper. Element Beskrivning Pappersstorlek Mediatyp Standard storlekar Ange format Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: Letter, Legal, Statement, Executive och Oficio II Storlek i centimeter: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 16K, ISO B5, Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert #9 (Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6 3/4), Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 och Anpassad Ange en storlek som inte ingår i standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum X (horisontellt): 5.83 till 14.02" (i steg om 0.01") Y (vertikalt): " (i steg om 0.01") Storlek i centimeter X (horisontellt): 148 till 356 mm (i steg om 1 mm) Y (vertikalt): mm (i steg om 1 mm) Följande mediatyper kan väljas: Vanligt, OH-film, grovt, pergament, etiketter, återvunnet, förtryckt, arkiv, styvt, färgat, hålat, brevhuvud, kuvert, tjockt, hög kvalitet och anpassad 1~8* * För att ändra till en annan mediatyp än Vanligt. OBS! Om FS-3140MFP används och du använder MP-facket för att skriva ut mottagna fax, finns de mediatyper som anges nedan. Vanligt, återvunnet, arkiv, färgat, hög kvalitet och grovt 2-46

77 Förberedelser för användning 1 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. 2 Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösen.: [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange användar-id och lösenord för att logga in. OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-2 för information om hur du anger tecken. Sys.meny/räkn.: a b 3 System 4 Anv./jobb-redov. ********************* 5 Vanliga inst. 2 Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b ********************* 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 3 Tryck på OK. Menyn Vanliga inst. visas. 4 Tryck på eller för att välja [Orig-/papp.inst.]. Orig-/papp.inst.: a b ********************* 1 Anp. orig.stlk 2 Stnd.orig.storl. 3 Anp. papperstlk [Avsluta ] 5 Tryck på OK. Menyn Orig-/papp.inst. visas. 6 Tryck på eller för att välja [MP-fackinst.]. MP-fackinst.: a b ********************* 1 MP-fack storlek 2 MP-fack typ 7 Tryck på OK. Menyn MP-fackinst. visas. [Avsluta ] 8 Tryck på eller för att välja [MP-fack storlek]. 2-47

78 Förberedelser för användning MP-fack storlek: a b ********************* 1 *Lettera 2 Legala 3 Statementa 9 Tryck på OK. MP-fack storlek visas. 10 Tryck på eller för att välja önskad pappersstorlek. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn MP-fackinst. MP-fackinst.: a b 1 MP-fack storlek ********************* 2 MP-fack typ 11 Tryck på eller för att välja [MP-fack typ]. [Avsluta ] MP-fack typ: a b ********************* 1 *Vanligt 2 OH-film 3 Grovt 12 Tryck på OK. MP-fack typ visas. 13 Tryck på eller för att välja önskad papperstyp. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn MP-fackinst. 2-48

79 Förberedelser för användning Lägga i original Följ nedanstående steg när du vill lägga i original för att kopiera, skicka eller spara. Placera original på dokumentglaset 2 Du kan även lägga original som inte är enskilda ark, som t.ex. böcker och tidskrifter, på dokumentglaset. 1 Öppna dokumentbehandlaren. OBS! Innan du öppnar dokumentbehandlaren måste du kontrollera att det inte finns några original kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet. Original som lämnas kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet kan falla ned när du öppnar dokumentbehandlaren. Låt dokumentbehandlaren vara öppen om originalet är 40 mm eller tjockare. 2 Placera originalet. Placera den sida som ska skannas nedåt och justera den tätt intill indikatorerna för originalstorlek, med det bakre vänstra hörnet som referenspunkt. 3 Stäng dokumentbehandlaren. VIKTIGT! Tryck inte med kraft på dokumentlocket när du stänger det. Överdriven kraft kan spräcka dokumentglaset. Stäng inte dokumentbehandlaren när originalet är 40 mm eller tjockare. OBS! Det kan bildas skuggor runt kanterna och i mitten på original som består av ett uppslag. FÖRSIKTIGHET! Låt inte dokumentbehandlaren stå öppen, eftersom det då finns risk för personskada. 2-49

80 Förberedelser för användning Lägga i original i dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren skannar automatiskt varje ark när det finns flera original. Båda sidorna i 2-sidiga original skannas. Original som stöds av dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren kan hantera följande typer av original: Vikt g/m 2 (dubbelsidig utskrift: g/m 2 ) Storlek Kapacitet Max. A4 till min. A5 Max. Legal till min. Statement Vanligt papper, färgat papper, återvunnet papper, papper av hög kvalitet: 50 ark Tjockt papper (110 g/m 2 ): 36 ark Tjockt papper (120 g/m 2 ): 33 ark Konstpapper: 1 ark Original som inte stöds av dokumentbehandlaren Använd inte dokumentbehandlaren med följande typer av original: Mjuka original som t.ex. vinylark. Genomskinliga original som OH-film. Karbonpapper. Original med mycket glatta ytor. Original med tejp eller klister. Fuktiga original. Original med korrigeringsvätska som inte har torkat. Original med oregelbunden (icke-rektangulär) form. Original med urklippta delar. Skrynklat papper. Original med veck. (Släta ut eventuella veck innan du lägger i originalet. Om du inte gör det kan originalen fastna.) Original sammanbundna med gem eller häftklamrar. (Ta bort gem och häftklamrar och släta ut skrynkliga eller vikta original innan du lägger på dem. Om du inte gör det kan originalen fastna.) Så här lägger du i original VIKTIGT! Innan du lägger i originalen måste du se till att det inte finns några original på originalutmatningsbordet. Om det gör det kan det hända att nya original fastnar. 1 Justera breddstöden så att de passar originalen. 2-50

81 Förberedelser för användning 2 Lägg i originalen. Lägg den sida som ska skannas (eller den första sidan av ett 2-sidigt original) vänd uppåt. För in den främre kanten i dokumentbehandlaren så långt det går. 2 VIKTIGT! Se till att breddstöden passar originalen exakt. Justera annars stöden. Ett mellanrum kan göra att originalen fastnar. Se till att de ilagda originalen inte når högre än den angivna nivån. I annat fall kan de fastna (se bilden). Om originalen har hål eller perforerade linjer bör de placeras på så sätt att hålen/perforeringarna skannas sist (ej först). 2-51

82 2-52 Förberedelser för användning

83 3 Grundläggande användning I detta kapitel beskrivs följande funktioner: Inloggning/Utloggning Snabbvalstangenter och programtangenter Meddelandeskärm Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Skärm för bekräftelse av destination Ange destination Avbryta jobb Kontrollera hur mycket toner och papper som återstår

84 Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Om administration av användarinloggning är aktiverad, måste du ange användarnamn och lösenord för att använda maskinen. OBS! Du kan inte logga in om du glömmer ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Logga i det fallet in med administratörsbehörighet och ändra ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Logga in OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-2 för information om hur du anger tecken. Användarnamn: L b ******************* Inloggn.lösen.: 1 Om den här skärmen visas under användning, anger du inloggningsanvändarnamnet. [Logga in ] 2 Tryck på. Markören flyttas till Inloggn.lösen. 3 Ange inloggningslösenord. Tryck på för att flytta markören till Användarnamn. 4 Kontrollera att inloggningsanvändarnamn och -lösenord är korrekta och tryck på [Logga in] (höger tangent). OBS! Följande administratör är fabriksinställd för maskinen. Användarnamn: 4000 Inloggn.lösen.: 4000 Logga ut Du loggar ut från maskinen genom att trycka på Logout för att återgå till skärmen för inmatning av inloggningsanvändarnamn/-lösenord. 3-2

85 Grundläggande användning Snabbvalstangenter och programtangenter Nedan beskrivs snabbvalstangenterna och programtangenterna på manöverpanelen. Snabbvalstangent Registrera destinationer i snabbvalstangenterna så att du kan ange destination genom att trycka på motsvarande snabbvalstangent. För att registrera en destination i en snabbvalstangent. 3 Ange destination med snabbvalstangent Adresspost: * B b ABC [ Text ] 1 Tryck på snabbvalstangenten i Adresspost där önskad destination är registrerad. Hämta med snabbvalstangenter 1 till 11 Tryck på snabbvalstangenten där destinationen är registrerad. Hämta med snabbvalstangenter 12 till 22 Tryck på Shift Lock för att tända lampan bredvid tangenterna. Tryck sedan på snabbvalstangenten där destinationen är registrerad. Adresspost A b ABC [ Text ] 2 Destinationen som är registrerad i snabbvalstangenten hämtas och anges automatiskt på skärmen. VIKTIGT! Tidigare angiven destination skrivs över. Programtangenter Inställningar av olika funktioner som används ofta för kopiering och sändning kan registreras tillsammans som ett program. Du kan sedan ändra aktuella inställningar av olika funktioner till de registrerade inställningarna genom att trycka på någon av tangenterna Program 1 till 4. OBS! Följande funktioner är redan registrerade i tangenten Program 1. Med denna funktion kan du kopiera framoch baksidan av ett ID-kort eller ett annat dokument som är mindre än Statement eller A5 format på en och samma sida. Även om funktionerna raderas genom att tangenten Program 1 skrivs över, kan du registrera samma inställningar genom att använda tangenten Function Menu. Kombinera: 2-sidig till 1-sidig Kontinuerlig skanning: På Originalstorlek: Statement (amerikanska modeller)/a5 (europeiska modeller) Pappersval: Kassett 1 Zoomalternativ: Autozoom 3-3

86 Grundläggande användning ID Card Copy står det på tangenten Program 1. När funktionerna raderas genom att tangenten Program 1 skrivs över, kan du använda etiketten som medföljer maskinen. Skriv namnet på funktionen på etiketten och klistra sedan fast den på tangenten. Registrera inställningar Registrerat. z Program 1 Efter att inställningarna har utförts, tryck på den tangent Program 1 till 4 där du vill registrera inställningarna och håll den intryckt i 3 sekunder. Aktuella inställningar registreras till den valda programtangenten. Ändra och radera inställningar Meny: a b ********************* 1 Skr. över 2 Radera 1 Tryck på den tangent Program 1 till 4 där inställningarna som du vill ändra/radera är registrerade och håll den intryckt i 3 sekunder. Meny visas. Skriv över Vill du ta bort det? z Program 1 [ Ja ] [ Nej ] 2 För att ersätta de registrerade inställningarna med de aktuella inställningarna, tryck på eller för att välja [Skr. över]. Tryck sedan på OK. En bekräftelseskärm visas. Tryck på [Ja] (vänster tangent) för att ändra inställningarna. Det här tas bort. Vill du ta bort det? z Program 1 För att radera de registrerade inställningarna, tryck på eller för att välja [Det här tas bort.]. Tryck sedan på OK. En bekräftelseskärm visas. Tryck på [Ja] (vänster tangent) för att radera de registrerade inställningarna. [ Ja ] [ Nej ] Hämta inställningar Tryck på den tangent Program 1 till 4 där inställningarna som du vill hämta är registrerade. Aktuella inställningar över olika funktioner ersätts med de registrerade inställningarna. 3-4

87 Grundläggande användning Kopiering med ID-kort Följ nedanstående steg om du vill använda kopiering med ID-kort. 1 Tryck på Copy om tangenten/indikatorn Copy är släckt. OBS! Om meddelandeskärmen är frånslagen trycker du på Power och väntar tills maskinen har värmts upp. 3 2 Lägg originalet på dokumentglaset. Placera den sida som ska skannas nedåt i mitten av skanningsområdet för Statement eller A5 format. OBS! Anvisningar för hur du placerar original finns i Lägga i original på sidan Hämtad. z Program 1 3 Tryck på Program 1. Funktionen för kopiering med ID-kort hämtas. 4 Tryck på Start. Skanningen börjar. 5 Vänd originalet på dokumentglaset och tryck på Start. 6 När du har skannat alla original trycker du på [Avsl.sk] (höger tangent) för att starta kopieringen. 3-5

88 Grundläggande användning Meddelandeskärm Följande exempel beskriver meddelanden och ikoner som används på meddelandeskärmen. 1 2 Redo att kopiera. Kopior: A4q s A4a % 5 [ Zooma ] [ ] 1 Redo att skicka. Dest.: 1 p 1-sidig [ Dubbels. ] [ ] Skärm Kopiator Skärm Skicka Referensnummer Innebörd 1 Anger aktuell maskinstatus. Visar även rubriken för aktuell meny när manöverpanelen används. 2 Visar en ikon som anger vilken papperskälla som har valts för tillfället. Ikonernas betydelse anges nedan. Standardkassetten har valts för tillfället. När denna ikon visar inget papper i kassetten. finns Pappersmatningsenhetens (tillval) papperskassett har valts för tillfället. När denna ikon visar, eller finns inget papper i kassetten. F MP-facket har valts för tillfället. När denna ikon visar L finns inget papper i MP-facket. 3 Visar storleken på originalet(en). 4 Visar aktuell inställning när det finns en motsvarande meny som kan väljas med vänster eller höger tangent. 5 Visar rubriken för motsvarande meny som kan väljas med vänster eller höger tangent. 6 Visar antalet kopior. 7 Visar pappersstorleken som ska kopieras. 8 Visar antalet destinationer. 9 Visar destinationen. 3-6

89 Grundläggande användning Kopiera Följ nedanstående steg för grundläggande kopiering. 1 Tryck på Copy om tangenten/indikatorn Copy är släckt. OBS! Om meddelandeskärmen är frånslagen trycker du på Power och väntar tills maskinen har värmts upp. 3 2 Lägg originalen på dokumentglaset eller i dokumentbehandlaren. OBS! Anvisningar för hur du placerar original finns i Lägga i original på sidan Redo att kopiera. Kopior: 1 Letterq sa Lettera 100% [ Zooma ] [Papper ] 3 Papperskällan för kopiering är den som visas på skärmen. Papperskälla Pappersval: a b ********************* 1 * Auto 2 A A4a Vanligt 3 B A5a Vanligt Använd menyn Pappersval när du behöver ändra papperskälla. Den lämpligaste papperskällan väljs automatiskt om du väljer [Auto]. 4 Ange antalet kopior med siffertangenterna. Ange ett önskat antal upp t.o.m Tryck på Start för att börja kopiera. 6 Ta bort färdiga kopior från det övre facket. 3-7

90 Grundläggande användning Justera densiteten Följ nedanstående steg för att justera densiteten vid kopiering. Manuell Auto Alternativ för densitetsjustering Beskrivning Justera densiteten med hjälp av sju nivåer. Den optimala densiteten väljs utifrån originalets densitet. OBS! Du kan välja Auto som standardinställning. Följ nedanstående steg om du vill justera kopiornas densitet. Funktionsmeny: a b ********************* 1 Pappersval T 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 2 Tryck på eller för att välja [Densitet]. Densitet: a b 1 Auto ********************* 2 *Manuell 3 Tryck på OK. Densitet visas. 4 Tryck på eller för att välja [Auto] eller [Manuell]. Manuell: a b 3 v Ljusare -1 ********************* 4 w Normal 0 5 y Mörkare +1 5 Tryck på OK. Manuell visas när du väljer [Manuell]. Tryck på eller för att välja önskad densitet. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. 6 Tryck på Start. Kopieringen börjar. 3-8

91 Grundläggande användning Välja bildkvalitet Välj den lämpligaste bildkvaliteten för den aktuella typen av original. Tabellen nedan visar alternativen för bildkvalitet. Alternativ för bildkvalitet Text + foto Foto Text Beskrivning För original som innehåller både text och fotografier. För foton som har tagits med en kamera. För original som främst består av text. 3 Följ nedanstående steg om du vill justera kopiornas kvalitet. Funktionsmeny: a b ********************* 1 Pappersval T 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 2 Tryck på eller för att välja [Originalbild]. Originalbild: a b ********************* 1 *Text+foto 2 Foto 3 Text 3 Tryck på OK. Originalbild visas. 4 Tryck på eller för att välja den lämpligaste bildkvaliteten för typen av original. 5 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. 6 Tryck på Start. Kopieringen börjar. 3-9

92 Grundläggande användning Kopiera med zoom Använd detta alternativ när du vill förminska eller förstora originalbilden. Du kan välja mellan följande zoomalternativ: Autozoom Letter-R A4 129 % Statement-R 141 % 64 % 70 % A5 Förminskar eller förstorar automatiskt originalbilden så att den passar den valda pappersstorleken. Zoompost 25 % Används för att manuellt förminska eller förstora originalbilden till mellan 25 och 400 % i steg om 1 %. 400 % Standardzoom Förminskar eller förstorar med förinställda grader. Du kan välja mellan följande förstorings-/förminskningsgrader: Modell Amerikanska modeller Europeiska modeller Modeller till Asien/Stilla Havsområdet Standard Övriga Standard Övriga Standard Övriga Zoomnivå (original-kopia) 100 %, 400 % (max.), 200 %, 129 % (Statement >> Letter), 78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement), 50 %, 25 % (min.) 141 % (A5 >> A4), 115 % (B5 >> A4), 90 % (Folio >> A4), 86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5) 100 %, 400 % (max.), 200 %, 141 % (A5 >> A4), 115 % (B5 >> A4), 86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5), 50 %, 25 % (min.) 129 % (Statement >> Letter), 90 % (Folio >> A4), 78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement) 100 %, 400 % (max.), 200 %, 141 % (A5 >> A4), 115 % (B5 >> A4), 90 % (Folio >> A4), 86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5), 50 %, 25 % (min.) 129 % (Statement >> Letter), 78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement) 3-10

93 Grundläggande användning Följ nedanstående steg om du vill använda zoom vid kopiering. Funktionsmeny: a b ********************* 1 Pappersval T 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 3 Zoom: a b ********************* 1 *100% 2 Auto 3 Standardzoom 2 Tryck på eller för att välja [Zoom]. 3 Tryck på OK. Zoom visas. Standardzoom: a b 4 129% STMT >> LTR ********************* 5 *100% 6 78% LGL >> LTR 4 Tryck på eller för att välja önskad förstoring. Välj [100%] för att kopiera med samma storlek som originalet. Välj [Auto] för att välja automatisk zoom. Använd fasta förstoringar genom att välja [Standardzoom]. Tryck sedan på OK. Standardzoom visas. Tryck på eller för att välja önskad förstoring. Du kan välja bland andra förstoringar om du väljer [Övriga] och trycker på OK. Zoompost: (25-400) *****200% D b Ange en förstoring genom att välja [Zoompost]. Tryck sedan på OK. Zoompost visas. Ange förstoringsgraden med siffertangenterna. 5 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. 6 Tryck på Start. Kopieringen börjar. 3-11

94 Grundläggande användning Dubbelsidig kopiering Kopiera på båda sidorna. Följande alternativ finns tillgängliga för dubbelsidig kopiering: Du kan även framställa 1-sidiga kopior av 2-sidiga original eller original med uppslag som t.ex. böcker. Du kan välja mellan följande alternativ: 1-sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 1-sidiga original. För original med ett udda antal sidor blir baksidan på den sista kopian tom Original Kopia ghi def abc Original A ghi abc def Kopia B ghi abc def Följande alternativ för bindning är tillgängliga: A Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. B Bindning överkant: Bilderna på baksidorna roteras 180. Kopiorna kan bindas ihop i den övre kanten, så att de har samma orientering när sidorna vänds. 2-sidig till 1-sidig Kopierar båda sidorna av ett 2-sidigt original på två separata ark. Följande alternativ för bindning är tillgängliga: Original Kopia Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Binding överkant: Bilderna på baksidorna roteras sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 2-sidiga original. OBS! Följande pappersstorlekar stöds i 2-sidig till 2-sidig: Legal, Letter, Oficio II, Executive, A4, B5, A5 och Folio. Original Kopia 3-12

95 Grundläggande användning Följ nedanstående steg om du vill använda 2-sidig/dubbelsidig kopiering. Funktionsmeny: a b ********************* 1 Pappersval T 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 3 Dubbels.: a b ********************* 1 1-sidig>>1-sidig 2 1-sidig>>2-sidig 3 2-sidig>>1-sidig 2 Tryck på eller för att välja [Dubbels.]. 3 Tryck på OK. Dubbels. visas. Avsl. bindning: a b ********************* 1 *o Vänster/hög. 2 p Övre 4 Tryck på eller för att välja önskat alternativ för dubbelsidig kopiering. Om du väljer [1-sidig>>2-sidig] kan du trycka på [Uppgift] (höger tangent) och välja bindningskant för de färdiga kopiorna och originalorientering. Orig.orient.: a b 1 c Överst överkant ********************* 2 *d Vänster överkant Tryck på OK och välj bindningskant för de färdiga kopiorna och originalorientering. Orig.bindning: a b ********************* 1 *o Vänster/hög. 2 p Övre Om du väljer [2-sidig>>1-sidig] kan du trycka på [Uppgift] (höger tangent) och välja bindningskant för originalet och originalorientering. Orig.orient.: a b 1 c Överst överkant ********************* 2 *d Vänster överkant Tryck på OK och välj bindningskant för originalet och de färdiga kopiorna samt originalorientering. 3-13

96 Grundläggande användning Orig.bindning: a b ********************* 1 *o Vänster/hög. 2 p Övre Om du väljer [2-sidig>>2-sidig] kan du trycka på [Uppgift] (höger tangent) och välja bindningskant för originalet. Avsl. bindning: a b ********************* 1 *o Vänster/hög. 2 p Övre Tryck på OK och välj bindningskant för de färdiga kopiorna. Orig.orient.: a b ********************* 1 c Överst överkant 2 *d Vänster överkant Tryck på OK och välj originalorientering. 5 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. Skannar... Jobbnr: 9999 sidor: 1 [ Avbryt ] 6 Tryck på Start. Kopieringen börjar. Om originalet ligger på dokumentglaset, byter du ut det mot nästa original innan du trycker på Start. Placera originalen och tryck på [START]. Jobbnr: 9999 sidor: 3 [ Avbryt ] [Avsl.sk.] Om det inte finns fler original, trycker du på [Avsl.sk.] (höger tangent). Kopieringen börjar. 3-14

97 Grundläggande användning Kopiering med sortering Maskinen kan sortera samtidigt som den kopierar. Du kan använda funktionen Sortera för uppgifter som till exempel de som visas nedan Skanna flera original och mata ut kompletta uppsättningar med kopior efter sidnummer. 3 Original Kopia Följ nedanstående steg om du vill använda kopiering med sortering. Funktionsmeny: a b ********************* 1 Pappersval T 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 2 Tryck på eller för att välja [Sortera]. Sortera: a b 1 Av 2 ********************* *På 3 Tryck på OK. Sortera visas. 4 Tryck på eller för att välja [Av] eller [På]. 5 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. 6 Använd siffertangenterna för att ange antalet kopior. Tryck på Start. Kopieringen börjar. 3-15

98 Grundläggande användning Skriva ut - Skriva ut från program Följ nedanstående steg om du vill skriva ut dokument från program. OBS! Skriv ut dokument från program genom att installera skrivardrivrutinen på din dator från den medföljande cdromskivan (Product Library). 1 Skapa ett dokument i ett program. 2 Klicka på Arkiv och välj Skriv ut i programmet. Dialogrutan Skriv ut visas. 3 Klicka på tangenten bredvid fältet Namn och välj den här maskinen i listan. 4 Ange önskat antal kopior i rutan Kopior. Ange ett önskat antal upp t.o.m Om du har mer än ett dokument väljer du Sortera för att skriva ut kopiorna en och en i sidnummerordning. 5 Klicka på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper visas. 6 Välj fliken Grundläggande och klicka på Utskriftsstorlek för att välja pappersstorlek. Om du vill skriva ut på ett specialpapper som t.ex. tjockt papper eller OH-film, klickar du på menyn för Mediatyp och väljer typ av papper. 3-16

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1350DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BRUKSANVISNING Innehåll 1 Maskindelar Delar på skrivarens framsida... 1-2 Delar på skrivarens vänstra sida... 1-2 Inre delar... 1-3 Delar på skrivarens baksida... 1-3 Manöverpanel...

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en KM-2560/KM-3060. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv BRUKSANVISNING d-copia6500mf/8000mf S Code: 565804sv PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt

Läs mer

MagicInfo Express Innehållsskapare

MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare Handbok Med MagicInfo Express Innehållsskapare kan du enkelt skapa LFD-innehåll med hjälp av olika mallar. Med MagicInfo Express Innehållsskapare

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.2 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BRUKSANVISNING FS-655MFP/FS-6530MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-655MFP/FS-6530MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen Frankeringsmaskin Användarhandbok De första stegen 2 PostBase Mini Om denna Användarhandbok Läs noga igenom den här användarhandboken innan du ställer upp och börjar använda frankeringsmaskinen PostBase

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BRUKSANVISNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN Inledning Tack för att du har köpt en FS-C8600DN/FS-C8650DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning!

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning! Om utgåvan Varumärken Licenser Säkerhetsinformation 1 Fara! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Om utgåvan 2 Oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P4040dn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1370DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning gäller modellen ECOSYS P2135dn. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE ScreenRuler Manual Copyright Claro Software Ltd 2004 Document V1.0 SWE Introduktion till Screen Ruler Tack för att du har valt Screen Ruler. Screen Ruler är en PCprogramvara som hjälper dig att se och

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.5 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Aktivera

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Windows, Release 1.1 9/14/2006 Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG CLX-3185FW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel 800 PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till en parallellport till din dator.

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners 1. Tillgänglighet för SAP Best Practices 2. Läsa ned SAP Best Practices Tillgänglighet

Läs mer