BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

2 Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick. Läs denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. Den etikett som visas i bilden är en garanti för att produkterna tillhör vårt varumärke. Medföljande bruksanvisningar Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov. Quick Installation Guide Beskriver procedurerna för installation av maskinen, ofta använda handlingar, rutinunderhåll, och felsökning. Safety Guide Innehåller säkerhetsanvisningar för maskinens installation och användning. Läs denna guide innan du använder maskinen. Safety Guide (FS-C2026MFP/FS-2126MFP) Innehåller en beskrivning av maskinens installationsutrymme, varningsetiketter och övrig information. Läs denna guide innan du använder maskinen. CD-ROM (Product Library) Bruksanvisning (denna bruksanvisning) Beskriver påfyllning av papper, grundläggande kopiering, utskrift och skanning samt felsökning. Bruksanvisning för fax KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver Operation Guide Network FAX Driver Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide KMnet Viewer User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference

3 Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras betydelse. VARNING!: FÖRSIKTIGHET!: Anger risk för allvarliga personskador eller till och med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Symboler Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för risk för elektrisk stöt]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ut kontakten ur eluttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag] Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas (mot en avgift). OBS! Ett original som liknar en sedel kan ibland inte kopieras korrekt eftersom maskinen är utrustad med en funktion som skyddar mot förfalskningar. i

4 Innehåll Innehåll Menykarta v Miljö xvii Lasersäkerhet (Europa) xx Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material xxi Juridisk information och säkerhetsinformation xxiii 1 Delarnas namn Manöverpanel Maskin Förberedelser för användning Kontrollera medföljande artiklar Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Viloläge och Autoviloäge Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Installera programvara COMMAND CENTER (inställningar för e-post) Skicka e-post Fylla på papper Lägga i original Installation av skrivarens drivrutin Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Snabbvalstangenter och programtangenter Meddelandeskärm Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Förbereda inför skickandet av ett dokument till en dator Skärm för bekräftelse av destination Ange destination Skanning med hjälp av TWAIN Avbryta jobb Kontrollera hur mycket toner och papper som återstår Underhåll Rengöring Byta tonerbehållare Byta ut resttonerbehållare Felsökning Åtgärda fel Åtgärder vid felmeddelanden Svara på ATTENTION Åtgärda pappersstopp ii

5 Innehåll Bilaga Tillvalsfunktion Bilaga-2 Inmatning av tecken Bilaga-5 Specifikationer Bilaga-6 Register Register-1 iii

6 iv Innehåll

7 Menykarta Knappen Copy Knappen Function Menu Pappersval Sortera (sidan 3-20) Dubbelsidig (sidan 3-16) Zooma (sidan 3-13) Kombinera Originalets storlek Orig.orient. Originalbild (sidan 3-11) Densitet (sidan 3-9) EcoPrint Kontinuerlig skanning Ange filnamn Medd jobbavslut Åsidosätt utskr. Färgval Färgbalans Skärpa Bakgrund densitet Färgmättnad Knappen Send Knappen Function Menu Färgval Originalstorlek Originalbild Skannerupplösning Avsändningsstorlek Zooma Orig.orient. Kontinuerlig skanning Filformat Ange filnamn v

8 Ange ämne Medd jobbavslut FAX-upplösning Fördröjd FAX TX Direkt FAX TX FAX Pollar RX (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) Densitet Dubbelsidig FTP krypterad TX Filseparation Skärpa Bakgrund densitet Knappen Document Box Subadressbox (BRUKSANVISNING FAX) Pollningslåda (BRUKSANVISNING FAX) Jobblåda USB-minne Knappen Document Box Knappen Function Menu USB utskrift Sortera (sidan 3-20) Pappersval Dubbelsidig (sidan 3-16) Ange filnamn Medd jobbavslut Åsidosätt utskr. Färgval Krypterad PDF JPEG/TIFF utskrift XPS fyll sida vi

9 Knappen Function Menu Annat än USB utskrift Ange filnamn Knappen Function Menu Skanna till pollningslåda Knappen Function Menu Skanna till USB-minne Medd jobbavslut Åsidosätt utskr. Radera efter utskr. Originalstorlek Originalbild FAX-upplösning Orig.orient. Kontinuerlig skanning Ange filnamn Medd jobbavslut Densitet Dubbelsidig Färgval Originalstorlek Originalbild Skannerupplösning Lagringsstorlek Zooma Orig.orient. Kontinuerlig skanning Filformat Ange filnamn Medd jobbavslut Densitet Dubbelsidig (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) vii

10 Skärpa Bakgrund densitet Knappen Status/ Job Cancel Utskr.jobbstatus Sändjobbstatus Spara jobbstatus Schemalagt jobb Utskr. jobblogg Sändjobblogg Spara jobblogg Skanner Skrivare Fax Tonerstatus (sidan 3-49) Pappersstatus (sidan 3-49) USB-minne USB tangentbord Knappen System Menu/Counter Rapport Skriv ut rapport Menykarta Statussida Teckensnittsli sta Admin. rpt.inst. Utg. FAXrapport Ink. FAXrapport (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) Res. rpt.inst. Sändresultat E-post/mapp FAX Avbr före Skicka FAX RXresultat (BRUKSANVISNING FAX) viii

11 Medd jobbavslut Bifoga inte Bifoga SendImage Auto sänder Räknare Utskrivna sidor Skicka historik Destination Ämne Jobblogghistorik SSFCloggämne efter funktion efter pappersstorlek Fullfärg Svartvit Skannade sidor TCP/IP IPv4 inställning IPv6 inställning NetWare AppleTalk System Nätverksinst. TCP/IPinställningar Protokolluppg. WSDskanning WSD-utskrift IPSec Säkra protokoll SSL IPP-säkerhet ix

12 x HTTsäkerhet LDAPsäkerhet Värdnamn LANgränssnitt Inst. grsnittbl. USB-värd USB-enhet Alternativ I/F 1 Alternativ I/F 2 Säkerhetsnivå Återstarta Tillvalsfunktion Anv./jobbredov. Inst. anv.inlogg Användarinloggning Lokal anv.lista Inställning av IC-kort inloggningslö sen Inloggningslö senord Gruppbehörighet NW anv.- egenskap Inst. jobbredov Jobbredovisn ing Konto. Rapport Summa jobbredov. Utskrivna sidor Skannade sidor

13 FAX TX sidor FAXöverföringstid (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) Nollställning räknare Varje jobbkonto Konto. Lista Standardinst. Anv. begränsning Antal kop./ utskr Räknargräns Okänt jobb- ID Vanliga inst. Språk Standardskärm Ljud Larm Nyckelbekräftelse Jobb slutfört Klar Varning! Bekräfta tangentbord Faxhögtalare Faxmonitor (BRUKSANVISNING FAX) (BRUKSANVISNING FAX) Visa ljusstyrka Orig-/ papp.inst. Anp. orig.stlk Stnd.orig. storl. Anp. papperstlk xi

14 Anp. papperstlk Kassett 1 stlk Kassett 1 typ Inst. kassett 2 Kassett 2 stlk Kassett 2 typ Inst. kassett 3 Kassett 3 stlk Kassett 3 typ MP-fackinst. MP-fack storlek MP-fack typ Inst. mediatyp Media för Auto Fullfärg Svartvit Stand.papp. källa Specialpapp. åtg. Förinst. gräns Mätning Felhantering PapperMism atchfel Datuminst. Datum/tid Datumformat Tidszon Sommartid Timerinst. Fel Nollställ tidur Viloläge Dubbelpappersfel Vilolägestimer Snabbåterskapning Energisparfunktion xii

15 Panelåterst. tim. Auto fel Ta bort Aut.panelåter st. Oanvändbar tid Färgval Skanneruppl ösning Funktionsstand. FAXupplösning (BRUKSANVISNING FAX) Originalbild Densitet Zooma Sortera Orig.orient. EcoPrint Ange filnamn Ämne/ Brödtext Kontinuerlig skanning Filformat Filseparation JPEG/TIFF utskrift XPS fyll sida Detaljinst. 2 i 1- layout 4 i 1- layout Kantlinje Orig. Bindning Avsluta. Bindning xiii

16 Bildkvalitet Färg TIFF kompr. PDF/A Inloggn.funkt. Normal Insällning RAM-skiva Kopia Fotobehandl. Pappersval Auto. pappersval Auto % prioritet DP Read Action Välj tgtinställn Vänster Skrivare Emuleringsin st. Aternativminne Skrivarprioritet Kopieringsprioritet Färginställning EcoPrint Ignore. A4/ Lett Dubbelsidig Kopior Orientering Gloss-läge Höger PCL6 KPDL KPDL(Auto) xiv

17 xv Bred A4 Timeout, sidmatn LF-åtgärd CR-åtgärd Utskriftsmarg inal Pappermatn.- läge Skicka Välj tgtinställn Vänster Höger Destination Kontrollera Kontrollera innan sändning Kontrollera ny dest. FAX (BRUKSANVISNING FAX) Dokumentlåd a Subadressbox (BRUKSANVISNING FAX) Jobblåda Pollningslåda (BRUKSANVISNING FAX) Välj tgtinställn Skriv ut Vänster Höger Lagra Vänster Höger Redigera dest. Adressbok Utskr.lista Just./ underhåll Kopia dens. Just. Auto Manuell Skicka/låddens. Auto Manuell

18 Autofärg Korrigera Färg Kalibrering Färg Regist. Normal Utskriftsdiagr am Justera Rött Justera blått Justera gult Uppgift Utskriftsdiagr am Justera Rött Justera blått Justera gult Korrigera. Bk linje Serviceinst. Servicestatus Nätverksstat us Testsida Utvecklare Inställning Utvecklare Uppdatera Laserskanner Cln Uppdatera trumma Altitude Adj. MC Fax landskod Samtalsinst. fax Fjärrdiag. Inst. Fjärr diagr. ID xvi

19 Miljö Miljöförutsättningarna för användningen är följande. Temperatur: 10-32,5 C Luftfuktighet: % En ogynnsam omgivning kan påverka bildkvaliteten. Undvik följande platser när du väljer var maskinen ska stå. Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik vibrerande platser. Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt. Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft. Undvik platser med dålig ventilation. Om golvet lätt repas av maskinens hjul, kan golvmaterialet komma att skadas om maskinen flyttas efter installationen. Under kopiering frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa. Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid kopiering rekommenderar vi att maskinen ställs i ett rum med god ventilation. xvii

20 Varningar vid hantering av förbrukningsvaror FÖRSIKTIGHET! Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren och resttonerbehållaren utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren eller resttonerbehållaren ska du undvika att andas in tonern eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka 1-2 glas vatten för att späda ut innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten. Tvinga inte upp tonerbehållaren, och förstör inte tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. xviii

21 Andra försiktighetsåtgärder Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och resttonerbehållaren till din återförsäljare eller servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga temperatur- eller luftfuktighetssvängningar. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. Om FS-1128MFP används går det inte att skicka/ta emot fax när huvudströmbrytaren är avstängd. Slå inte från huvudströmbrytaren utan tryck på Power på manöverpanelen för att växla till Viloläge. xix

22 Lasersäkerhet (Europa) Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Den här maskinen har klassificerats som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC :2007. FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i denna bruksanvisning, kan människor komma att utsättas för skadlig strålning. Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. Etiketten nedan sitter på maskinens baksida. xx

23 Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material Det kan vara förbjudet att kopiera eller skanna upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den person som innehar upphovsrätten. Kopiering/skanning av följande objekt är förbjudet och straffbart enligt lag. Ytterligare objekt kan omfattas av detta förbud. Kopiera/skanna inte medvetet objekt som inte får kopieras/ skannas. Checkar Sedlar Värdepapper Frimärken Pass Intyg Lokala lagar och föreskrifter kan medföra ytterligare begränsningar av rätten att kopiera eller skanna andra objekt än de som nämns ovan. xxi

24 xxii

25 Juridisk information och säkerhetsinformation Läs detta innan du använder maskinen. I det här kapitlet finns information om följande ämnen: Juridisk information... xxiv Information om varumärken... xxiv Energibesparingsfunktion... xxviii Automatisk funktion för 2-sidig kopiering... xxviii Pappersåtervinning... xxviii Energy Star-programmet (ENERGY STAR )... xxviii Om denna bruksanvisning... xxix Konventioner som används i denna bruksanvisning...xxx xxiii

26 Juridisk information Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av denna bruksanvisning utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. Information om varumärken PRESCRIBE och ECOSYS är varumärken som tillhör Kyocera Corporation. KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. IBM och IBM PC/AT är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Power PC är ett varumärke som tillhör IBM i USA och/eller andra länder. AppleTalk är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. TrueType är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. TypeBankG-B, TypeBankM-M och Typebank-OCR är varumärken som tillhör TypeBank. Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i den här maskinen används i enlighet med de licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade varumärken som tillhör International Type-face Corporation. UFST MicroType -teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i den här maskinen. Den här maskinen innehåller programvara med moduler som har utvecklats av Independent JPEG Group. ThinPrint är ett varumärke som tillhör ThinPrint GmbH i Tyskland och andra länder. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i denna bruksanvisning. xxiv

27 GPL Den inbyggda programvara som finns i den här maskinen använder delvis koder som tillämpas enligt GPL ( Vänligen gå till " för mer information om hur du gör de koder som tillämpas enligt GPL tillgängliga. Open SSLeay License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( / 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xxv

28 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xxvi

29 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xxvii

30 Energibesparingsfunktion Enheten är utrustad med ett viloläge där skrivar- och faxfunktionerna är i ett vänteläge och energiförbrukningen minskas till ett minimum när ingen aktivitet förekommer inom en angiven tid sedan enheten sist användes. Viloläge Maskinen försätts automatiskt i Viloläge när det har gått 1 minuter efter det att maskinen användes senast. Automatisk autentisering sker inte i viloläge eller energisparläge. För att fortsätta med installationen, tryck på Power tangenten för att väcka maskinen ur viloläge eller energisparläge. Automatisk funktion för 2-sidig kopiering Maskinen har 2-sidig kopiering som standard. Om två 1-sidiga original exempelvis kopieras på samma pappersark som en 2-sidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i Dubbelsidig kopiering på sidan Pappersåtervinning Maskinen kan hantera återvunnet papper vilket minskar belastningen på miljön. Din återförsäljare eller servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas. Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) I egenskap av ett företag som deltar i det internationella Energy Star-programmet, har vi kunnat konstatera att den här maskinen överensstämmer med de standarder som har fastställts i det internationella Energy Star-programmet. xxviii

31 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel: Kapitel 1 - Delarnas namn Identifierar maskinens delar och tangenterna på manöverpanelen. Kapitel 2 - Förberedelser för användning Förklarar hur du lägger i papper och original, ansluter maskinen samt vilka konfigurationer som krävs innan den börjar användas. Kapitel 3 - Grundläggande användning Beskriver tillvägagångssättet för basfunktionerna vid kopiering, utskrift och skanning. Kapitel 4 - Underhåll Beskriver rengöring och byte av toner- eller resttonerbehållare. Kapitel 5 - Felsökning Förklarar hur du hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem. Bilaga Förklarar hur du anger tecken. Innehåller även en förteckning över maskinspecifikationerna. Presenterar den tillvalsutrustning som finns att få till denna maskin. Ger information om mediatyper och pappersstorlekar. Innehåller även en ordlista. xxix

32 Konventioner som används i denna bruksanvisning Följande konventioner används alltefter beskrivningens art. Skrivsätt Beskrivning Exempel Fet [Normal] Kursiv Obs! Viktigt! Försiktighet! Understruka Indikerar en tangent på manöverpanelen eller en skärmbild på datorn. Indikerar tangenter på meddelandeskärmen. Indikerar meddelanden som visas på meddelandeskärmen. Används för att betona ett nyckelord, en nyckelfras eller hänvisningar till ytterligare information. Indikerar ytterligare information eller åtgärder för referens. Anger sådant som är nödvändigt eller förbjudet för att undvika problem. Indikerar anvisningar som måste följas för att förhindra skador eller att maskinen går sönder. En länkfunktion låter dig hoppa till en besläktad webbsida. Placera pekaren över den understrukna texten tills pekaren förvandlas till en hand med ett pekande finger ( ). Klicka sedan på texten. (I innehållsförteckningen, indexet och menylisten är länkarna inte understrukna.) Tryck på Start. Välj [System]. Redo att kopiera visas. Mer information om nätverksfax finns i bruksanvisning för fax. OBS! VIKTIGT! FÖRSIKTIGHET! Se Innehåll. xxx

33 1 Delarnas namn I detta kapitel beskrivs maskinens delar och manöverpanelens tangenter. Manöverpanel Maskin

34 Delarnas namn Manöverpanel Visar skärmen Systemmeny/Räknare där du kan kontrollera systeminställningarna och räknarna. Visar skärmen Dokumentlåda där du kan använda dokumentlådan och USB-minnet. Visar skärmen Status där du kan kontrollera statusen, skriva ut en statusrapport samt pausa eller avbryta det pågående jobbet. Visar skärmen Adressbok där du kan lägga till, redigera och radera destinationer. Hämtar föregående destination. Används även för att göra en paus när du anger ett faxnummer.* Visar skärmen Ny destination där du kan lägga till destinationer. Växlar mellan telefonlur på/av när ett fax skickas manuellt.* Visar skärmen Kopiera där du kan göra de inställningar som behövs för kopieringen. Meddelandeskärm. Kontrollera vad som visas här under tiden som maskinen används. Väljer den visade menyn nere till höger i meddelandeskärmen. Visar skärmen Fax där du kan skicka ett fax.* Visar skärmen Skicka till där du kan skicka ett e-postmeddelande, en mapp (SMB/FTP) eller ett fax.* Används för att registrera, ringa och ta bort destinationer som är registrerade i snabbvalstangenterna (1 till 22). Växlar nummer för snabbvalstangenterna (1 till 11 och 12 till 22). Indikatorlampan tänds vid växlingen (12 till 22). Väljer funktionen autofärg. Väljer funktionen fullfärg. Väljer funktionen svartvit. Väljer den visade menyn nere till vänster i meddelandeskärmen. Blinkar medan utskriftsdata tas emot eller data överförs. Blinkar när maskinen läser i minnet. * Endast för produkter som har faxfunktionen installerad. 1-2

35 Delarnas namn 1 Raderar siffror och tecken. Används för att välja ett menyalternativ, flytta markören när tecken matas in, ändra ett värde o.s.v. Väljer det valda alternativet eller slutför inmatningen av värdet. Visar funktionsmenyn för kopiering, utskrift, överföring och dokumentlåda. Återställer inställningarna och visar standardskärmen. Försätter maskinen i viloläge eller återaktiverar den. Tänd när maskinens huvudströmbrytare är tillslagen. Siffertangenter. Anger siffror och symboler. Meddelandeskärmen visar åter föregående skärm. Tänds eller blinkar när ett fel uppstår. Avslutar användningen (loggar ut) i skärmen Administration. Används för att registrera eller hämta program. Avbryter pågående utskriftsjobb. Startar kopieringen, skanningen och bearbetningen för inställningen. 1-3

36 Delarnas namn Maskin Manöverpanel 2 Topplock (översta behållare) 3 Pappersstopp 4 MP-fack (Multi-Purpose) 5 Papperskasett 6 Uttag för USB-minne 7 Huvudströmbrytare Tonerbehållare (Black) 9 Tonerbehållare (Magenta) 10 Tonerbehållare (Cyan) 11 Tonerbehållare (Yellow) 12 Resttonerbehållare 13 Resttonerbehållare 1-4

37 Delarnas namn Pappersmatningsenhet 15 Pappershylla 16 Duplexenhet linjeuttag* 18 Telefonuttag* 19 USB-kontakt 20 Närverksindikatorer 21 Nätverkskontakt * Endast för produkter som har faxfunktionen installerad. 1-5

38 Delarnas namn 22 Uttag för USB-minne 23 Högerlucka 24 Nätsladdens kontakt 25 Bakre lucka 26 Bakre luckans handtag Breddstöd för original 28 Dokumentbehandlarskydd 29 Öppningshandtag* 30 Originalbord 31 Stopp för original 32 Originalutmatningsbord 33 Handtag till toplocket* 34 Lyfthandtag 35 Platen * För att förhindra att maskinen välter ska man inte öppna den översta trågen och dokumentbehandlaren samtidigt. 1-6

39 2 Förberedelser för användning I detta kapitel beskrivs vilka förberedelser som krävs innan maskinen används för första gången, samt hur du fyller på papper och original. Kontrollera medföljande artiklar Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Viloläge och Autoviloäge Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Installera programvara COMMAND CENTER (inställningar för e-post) Skicka e-post Fylla på papper Lägga i original Installation av skrivarens drivrutin

40 Förberedelser för användning Kontrollera medföljande artiklar Kontrollera att följande artiklar följer med: Quick Installation Guide Safety Guide Safety Guide (FS-C2026MFP/FS-C2126MFP) CD-ROM (Product Library) CD-ROM (TWAIN-kompatibelt program) Dokument på den medföljande cd-romskivan Den medföljande cd-romskivan (Product Library) innehåller följande dokument. Använd dem som referens vid behov. Dokument Bruksanvisning (denna handbok) Bruksanvisning för fax KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide KMnet Viewer User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2

41 Förberedelser för användning Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Undersök vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk, och förbered de kablar som erfordras. Anslutningsexempel 2 Bestäm vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk med hjälp av bilden nedan. Ansluta en skanner till datornätverket med en nätverkskabel (100 BASE-TX eller 10 BASE-T). Administratörens PC COMMAND CENTER Nätverksinställningar, standardinställningar för skannern, registrering av användare och destination Nätverk Skicka e-post Skickar bilddata i de skannade originalen till önskad mottagare som en e-postbilaga. Skriva ut MFP Nätverk Skicka SMB USB Nätverk Sparar den skannade bilden som en datafil på din dator. Nätverksfax Nätverk Nätverk Skicka FTP Skickar den skannade bilden som en datafil på FTP. FAX Fax Nätverk TWAIN-skanning * Endast för produkter som har faxfunktionen installerad. Nätverk WIA-skanning TWAIN och WIA är standardiserade gränssnitt för kommunikation mellan program och bildhämtningsenheter. 2-3

42 Förberedelser för användning Förbereda de kablar som behövs Följande gränssnitt finns tillgängliga för anslutning av maskinen till en dator. Förbered de kablar som behövs för det gränssnitt som du använder. Tillgängliga standardgränssnitt Funktion Gränssnitt Kabel som behövs Skrivare/skanner /TWAIN Skanning/WIA Skanning/ Nätverk fax* Nätverksgränssnitt LAN (10 Base-T eller 100 Base-TX, skärmad) Skrivare USB-gränssnitt USB 2.0-kompatibel kabel (Hi-Speed USB-kompatibel, max. 5 m, skärmad) * Nätverksfax och faxfunktioner är tillgängliga endast för produkter som har faxfunktionen installerad. Mer information om nätverksfax finns i Bruksanvisning för fax. 2-4

43 Förberedelser för användning Ansluta kablarna Följ nedanstående steg om du vill ansluta kablar till maskinen. Off 1 Om maskinen är påslagen, ska man trycka på knappen Power på manöverpanelen och se till att meddelandet på displayen och minneslampan inte är på. Tryck sedan på huvudbrytaren för att stänga av maskinen. 2 On 2 Anslut maskinen till datorn eller ditt nätverk. Ta bort locket när nätverksgränssnittet används. 3 Ta bort skyddet från elsladdskontakten

44 Förberedelser för användning 4 Anslut ena änden av den medföljande nätsladden till maskinen och den andra änden till ett eluttag. VIKTIGT! Använd endast den nätsladd som medföljer maskinen. 5 Sätt på skyddet på elsladdskontakten igen. Off 6 Slå till huvudströmbrytaren. Maskinen börjar värmas upp. On 7 Konfigurera nätverket när nätverkskabeln ansluts. Mer information finns i Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) på sidan

45 Förberedelser för användning Slå på/av strömmen Slå på strömmen När indikatorn för huvudströmbrytaren är tänd... Tryck på Power. 2 När indikatorn för huvudströmbrytaren är släckt... Slå på huvudströmbrytaren. Off On VIKTIGT! Slå inte till huvudströmbrytaren direkt efter att du har slagit från den. Vänta i minst 5 sekunder och slå sedan till huvudströmbrytaren. Slå av strömmen Innan du slår från huvudströmbrytaren ska du trycka på Power på manöverpanelen till läget Av. Kontrollera att indikatorn Memory är släckt innan du slår från huvudströmbrytaren. Kontrollera att indikatorn är släckt. On Off 2-7

46 Förberedelser för användning Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid FÖRSIKTIGHET! Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska huvudströmbrytaren slås från. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att frånslaget av huvudströmbrytaren deaktiverar faxöverföring och -mottagning, om man använder produkter som har försetts med faxfunktionen. VIKTIGT! Skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 2-8

47 Förberedelser för användning Viloläge och Autoviloäge Viloläge Autoviloläge Tryck på Power för att gå in i viloläget. Meddelandeskärmen och alla indikatorer på manöverpanelen med undantag av indikatorn för huvudströmbrytaren släcks för att spara maximalt med energi. Detta läge kallas Viloläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Viloläge utförs utskriftsjobbet utan att meddelandeskärmen tänds. Om man använder produkter som har försetts med faxfunktionen, skrivs även mottagna faxdata ut utan att manöverpanelen tänds. Tryck på Power igen för att lämna viloläget. Maskinen är klar att användas om ca. 20 sekunder. Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation, kan göra att maskinen reagerar långsammare. Vid Autoviloläge övergår maskinen automatiskt till Viloläge om den inte används under 1 minut. 2 Energisparfunktionen (produkter som inte har faxfunktionen) I detta läge minskas strömförbrukningen ännu mer, jämfört med normalt viloläge, och man kan ställa in viloläget separat för varje funktion. Man kan specificera inställningar så att man förhindrar åtkomst från en dator, som utskrift från en dator eller aktivering av COMMAND CENTER, när maskinen är i viloläge. Tryck på Power knappen för att använda maskinen. Det tar längre tid för maskinen att återaktiveras och inta normalt driftläge från energisparläget än från viloläget. 2-9

48 Förberedelser för användning Välja språk för displayen [Språk] Välj vilket språk som ska visas på meddelandeskärmen. Följ nedanstående steg för att välja språk. 1 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösen.: [ Meny ] [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange sedan användarnamn och lösenord för att logga in. OBS! Fabriksinställningarna för användarnamn och lösenord är "2600" för båda. Om man väljer användarhantering i [Nätverksinställningarna], trycker man på [Meny] (knappenvänster val) för att autentisera. Se Inmatning av tecken på Bilaga-5 för information om hur du anger tecken. Sys. meny/räkn. a b 5 Användaregenskap 6 Vanliga inst. 7 Kopiera [Avsluta ] 2 I systemet Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 3 Tryck på OK. Menyn Vanliga inst. visas. 4 Tryck på eller för att välja [Språk]. Språk: a b 1 *English 2 Deutsch 3 Français 5 Tryck på OK. Språket visas. 6 Tryck på eller för att välja önskat språk. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Vanliga inställningar. 2-10

49 Förberedelser för användning Ställa in datum och tid Följ nedanstående steg för att ställa in datumet och tiden för den plats där maskinen installeras. När du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av överföringsfunktionen visas inställt datum och tid i e- postmeddelandets rubrik. Ställ in datumet, tiden och tidsskillnaden i förhållande till GMT för den region där maskinen används. 2 OBS! Kom ihåg att ställa in tidsskillnaden innan du ställer in datum och tid. Off 1 Slå till huvudströmbrytaren. On 2 Tryck på knappen System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Användarnamn: L b ******************** Lösenord: En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange sedan användarnamn och lösenord för att logga in. [Logga in ] Sys. meny/räkn.: a b 5 Användaregenskap 6 Vanliga inst. 7 Kopiera [Avsluta ] 3 I systemet Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 4 Tryck på OK. Menyn Vanliga inställningar visas. 5 Tryck på eller för att välja [Datuminst.]. 2-11

50 Förberedelser för användning Användarnamn: L b ******************** Lösenord: 6 En skärm för inloggning visas. Ange sedan användarnamn och lösenord för att logga in. [Logga in ] Datuminst.: a b 1 Datum/tid 2 Datumformat 3 Tidszon [Avsluta ] 7 Tryck på [Logg] (höger tangent). Menyn Datuminst. visas. 8 Tryck på eller för att välja [Tidszon]. Tidszon: a b 1 *-12:00 Intern. 2-11:00 Midway 3-10:00 Hawaii 9 Tryck på OK. Tidszon visas. 10 Tryck på eller för att välja din region. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. Datuminst.: a b 2 Datumformat 3 Tidszon 4 Sommartid [Avsluta ] 11 Tryck på eller för att välja [Sommartid]. Sommartid: a b 1 *Av 2 På 12 Tryck på OK. Sommmartid visas. 13 Tryck på eller för att välja [På] eller [Av]. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. 2-12

51 Förberedelser för användning Datuminst.: a b 1 Datum/tid 2 Datumformat 3 Tidszon [Avsluta ] 14 Tryck på eller för att välja [Datum/tid]. 2 Datum/tid: a b År Månad Dag (Tidszon:Tokyo ) 15 Tryck på OK. Datum/tid visas. Datum/tid: a b Timme Min. Sekund 11: 45: 50 (Tidszon:Tokyo ) 16 Tryck på eller för att flytta markören, tryck på eller för att ange år, månad och dag. Tryck sedan på OK. 17 Tryck på eller för att flytta markören, tryck på eller för att ange timmar, minuter och sekunder. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. Datuminst.: a b 1 Datum/tid 2 Datumformat 3 Tidszon [Avsluta ] 18 Tryck på eller för att välja [Datumformat]. Datumformat: a b 1 MM/DD/YYYY 2 DD/MM/YYYY 3 YYYY/MM/DD 19 Tryck på OK. Datumformat visas. 20 Tryck på eller för att välja önskat datumformat. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. 2-13

52 Förberedelser för användning Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Maskinen är utrustad med nätverksgränssnitt som är kompatibelt med nätverksprotokoll såsom TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec och AppleTalk. Det möjliggör nätverksutskrifter på Windows, Macintosh, UNIX, NetWare och andra plattformar. I detta avsnitt beskrivs installationen av TCP/IP (IPv4). OBS! Stäng av maskinen (OFF) och slå på den igen (ON) när samtliga nätverksinställningar är avslutade. Detta är nödvändigt för att inställningarna ska gälla. Inställning av TCP/IP (IPv4) (när IP adressen tilldelas automatiskt) Installera TCP/IP (IPv4) (genom att ange IP-adresser) Inställning av TCP/IP (IPv4) (när IP adressen tilldelas automatiskt) Om en IP-adress tilldelas automatiskt skan man konfigurera inställningarna nedan. OBS! Inställningarna för [DHCP] och [Auto-IP] aktiveras automatiskt. Följ nedanstående steg för att installera TCP/IP (IPv4). 1 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Användarnamn: L b ******************** Lösenord: [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange sedan användarnamn och lösenord för att logga in. OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-5 för information om hur du anger tecken. Sys. meny/räkn.: a b 1 Rapport 2 Räknare 3 System [Avsluta ] 2 I systemet Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [System]. Tryck sedan på OK. Endast administratör. VIKTIGT! För att kunna göra inställningarna måste du ha loggat in med ett användar-id med administratörsbehörighet. Fabriksinställningarna för användarnamn och lösenord är "2600" för båda. Om du har loggat in med ett användar-id utan administratörsbehörighet, visar skärmen Endast administratör och återgår till standbyskärmen. 2-14

53 Förberedelser för användning System: a b 1 Nätverksinst. 2 Inst. grsnittbl. 3 Säkerhetsnivå [Avsluta ] 3 Tryck på eller i menyn System för att välja [Nätverksinst.]. 2 Nätverksinst.: a b 1 TCP/IP-inst 2 NetWare 3 AppleTalk [Avsluta ] 4 Tryck på OK. Menyn Nätverksinställningar visas. TCP/IP-inst.: a b 1 TCP/IP 2 IPv4 inställning 3 IPv6 inställning [Avsluta ] 5 Tryck på eller för att välja [TCP/IP-inst.]. 6 Tryck på OK. Menyn TCP/IP-inställningar visas. TCP/IP: a b 1 Av 2 *På 7 Tryck på eller för att välja [TCP/IP]. 8 Tryck på OK. TCP/IP visas. TCP/IP-inst.: a b 1 TCP/IP 2 IPv4 inställning 3 IPv6 inställning [Avsluta ] 9 Tryck på eller för att välja [På]. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn TCP/IPinst. 10 Tryck på eller för att välja [IPv4 inställning]. 2-15

54 Förberedelser för användning IPv4 inställning: a b 1 DHCP 2 Bonjour 3 Auto-IP [Avsluta ] 11 Tryck på OK. Menyn IPv4 inställning visas. 12 Tryck på eller för att välja [DHCP]. DHCP: a b 1 Av 2 *På 13 Tryck på OK. DHCP visas. 14 Tryck på eller för att välja [På]. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn IPv4 inställning. IPv4 inställning: a b 1 DHCP 2 Bonjour 3 Auto-IP [Avsluta ] 15 Tryck på eller för att välja [Auto-IP]. Auto-IP: a b 1 Av 2 *På 16 Tryck på OK. Auto-IP visas. Installera TCP/IP (IPv4) (genom att ange IP-adresser) 17 Tryck på eller för att välja [På]. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn IPv4 inställning. Installera TCP/IP för anslutning till Windows-nätverk. Ange IP-adresser, undernätmasker och gatewayadresser. Standardinställningarna är "TCP/IP-protokoll: På, DHCP: På, Bonjour: Av, Auto-IP: På". OBS! Innan du ställer in en IP-adress ska du fråga din nätverksadministratör om ditt nätverk kräver inmatning av en IP-adress. Be din nätverksadministratör att ordna en IP-adress i fall inmatningen är nödvändig. 2-16

55 Förberedelser för användning Följ nedanstående steg för att installera TCP/IP (IPv4). 1 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. 2 Användarnamn: L b ******************** Lösenord: [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange sedan användarnamn och lösenord för att logga in. OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-5 för information om hur du anger tecken. Sys. meny/räkn.: a b 1 Rapport 2 Räknare 3 System [Avsluta ] 2 I systemet Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [System]. Tryck sedan på OK. Endast administratör. VIKTIGT! För att kunna göra inställningarna måste du ha loggat in med ett användar-id med administratörsbehörighet. Fabriksinställningarna för användarnamn och lösenord är "2600" för båda. Om du har loggat in med ett användar-id utan administratörsbehörighet, visar skärmen Endast administratör och återgår till standbyskärmen. System: a b 1 Nätverksinst. 2 Inst. grsnittbl. 3 Säkerhetsnivå [Avsluta ] 3 Tryck på eller i menyn System för att välja [Nätverksinst.]. Nätverksinst.: a b 1 TCP/IP-ins. 2 NetWare 3 AppleTalk [Avsluta ] 4 Tryck på OK. Menyn Nätverksinställningar visas. 5 Tryck på eller för att välja [TCP/IP-inst.]. 2-17

56 Förberedelser för användning TCP/IP-inst.: a b 1 TCP/IP 2 IPv4 inställning 3 IPv6 inställning [Avsluta ] 6 Tryck på OK. Menyn TCP/IP-inställningar visas. 7 Tryck på eller för att välja [TCP/IP]. TCP/IP: a b 1 Av 2 *På 8 Tryck på OK. TCP/IP visas. 9 Tryck på eller för att välja [På]. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn TCP/IPinställningar. TCP/IP-inst.: a b 1 TCP/IP 2 IPv4 inställning 3 IPv6 inställning [Avsluta ] 10 Tryck på eller för att välja [IPv4 inställning]. IPv4 inställning: a b 1 DHCP 2 Bonjour 3 Auto-IP [Avsluta ] 11 Tryck på OK. Menyn IPv4 inställning visas. 12 Tryck på eller för att välja [DHCP]. DHCP: a b 1 Av 2 *På 13 Tryck på OK. DHCP visas. 14 Tryck på eller för att välja [Av]. Tryck sedan på OK. 2-18

57 Förberedelser för användning IPv4 inställning: a b 1 DHCP 2 Bonjour 3 Auto-IP [Avsluta ] Klar. visas och skärmen visar åter menyn IPv4 inställning. 15 Tryck på eller för att välja [Bonjour]. 2 Bonjour: a b 1 *Av 2 På 16 Tryck på OK. Bonjour visas. IPv4 inställning: a b 1 DHCP 2 Bonjour 3 Auto-IP [Avsluta ] 17 Tryck på eller för att välja [Av]. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn IPv4 inställning. 18 Tryck på eller för att välja [Auto-IP]. Auto-IP: a b 1 Av 2 *På 19 Tryck på OK. Auto-IP visas. IPv4 inställning: a b 2 Bonjour 3 Auto-IP 4 IP-adress [Avsluta ] 20 Tryck på eller för att välja [Av]. Tryck sedan på OK. 21 Tryck på eller för att välja [IP-adress]. 2-19

58 Förberedelser för användning IP-adress: a b 22 Tryck på OK. IP-adress visas Ange IP-adress med piltangenterna. Tryck på eller för att flytta markören horisontellt. Tryck på eller eller siffertangenterna för att ange IP-adress. De tresiffriga talen kan vara 000 till 255. IP-adress: b VIKTIGT! När DHCP-inställningen (sidan 2-14) är satt till [På], visas aktuell IP-adress och kan inte ändras. Sätt DHCP-inställningen (sidan 2-14) till Av när du ska ändra en IP-adress. 24 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn IPv4 inställning. IPv4 inställning: a b 3 IP-adress 4 Undernätsmask 5 Gr.inst. Gatewy [Avsluta ] 25 Tryck på eller för att välja [Undernätmask]. Undernätmask: a b 26 Tryck på OK. Undernätmask visas Ange Undernätmask med piltangenterna. Tryck på eller för att flytta markören horisontellt. Tryck på eller eller siffertangenterna för att ange Undernätmask. De tresiffriga talen kan vara 000 till

59 Förberedelser för användning VIKTIGT! När DHCP-inställningen (sidan 2-14) är satt till [På], visas aktuell Undernätmask och kan inte ändras. Sätt DHCP-inställningen (sidan 2-14) till Av när du ska ändra en Undernätmask Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn IPv4 inställning. IPv4 inställning: a b 3 IP-adress 4 Undernätsmask 5 Gr.inst. Gatewy [Avsluta ] 29 Tryck på eller för att välja [Gr.inst. Gateway]. Gr.inst. Gateway: a b 30 Tryck på OK. Gr.inst. Gateway visas Ange Gr.inst. Gateway med piltangenterna. Tryck på eller för att flytta markören horisontellt. Tryck på eller eller siffertangenterna för att ange Gr.inst. Gateway. De tresiffriga talen kan vara 000 till 255. VIKTIGT! När DHCP-inställningen (sidan 2-14) är satt till [På], visas aktuell Gr.inst. Gateway och kan inte ändras. Sätt DHCP-inställningen (sidan 2-14) till Av när du ska ändra en Gr.inst. Gateway. 32 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn IPv4 inställning. 2-21

60 Förberedelser för användning Installera programvara Om du vill använda maskinens skrivarfunktion eller göra TWAIN/WIA-överföringar eller faxöverföringar från datorn ska du installera lämplig programvara från den medföljande cd-romskivan Product Library på din dator. OBS! Installation i Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 och Windows Vista och Windows 7 måste göras av en användare som är inloggad med administratörsbehörighet. Plug and Play deaktiveras på denna maskin när den är i Viloläge. Aktivera maskinen innan du fortsätter. Se Viloläge och Autoviloäge på sidan 2-9. Faxfunktioner är tillgängliga endast för produkter som har faxfunktionen installerad. 2-22

61 Förberedelser för användning COMMAND CENTER (inställningar för e-post) COMMAND CENTER är ett verktyg som används för uppgifter som till exempel att kontrollera maskinens driftstatus eller ändra inställningarna för säkerhet, nätverksutskrifter, e-postöverföring och avancerade nätverksinställningar. 2 OBS! Här har information om FAX-inställningarna utelämnats. Mer information om användning av fax finns i Bruksanvisning för fax. Faxfunktioner är tillgängliga endast för produkter som har faxfunktionen installerad. Följ nedanstående steg om du vill få tillgång till COMMAND CENTER. 1 Starta webbläsaren. 2 Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats. T.ex. På webbsidan visas grundläggande information om maskinen och COMMAND CENTER, liksom aktuell status. 3 Välj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen. Värdena för respektive kategori måste ställas in var för sig. Om några restriktioner har angetts för COMMAND CENTER, anger du giltigt lösenord för att få tillgång till andra sidor än startsidan. Standardinställningen är admin00. Lösenordet kan ändras. Mer information finns i KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide. 2-23

62 Förberedelser för användning Skicka e-post Om du anger STMP-inställningarna kan du skicka bilder som har lästs in i maskinen som e-postbilagor. Om du vill använda den här funktionen måste maskinen vara ansluten till en e-postserver med SMTPprotokollet. Innan du skickar bilder som har lästs in i maskinen som bilagor till e-postmeddelanden ska du kontrollera följande: Den nätverksmiljö som används för att ansluta den här maskinen till e-postservern. En permanent anslutning via ett lokalt nätverk rekommenderas. SMTP-inställningar Använd COMMAND CENTER för att registrera SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn. Om gränser har angetts beträffande e-postmeddelandenas storlek, kanske det inte går att skicka mycket stora e-postmeddelanden. Avsändaradress Här nedan förklaras hur du anger SMTP-inställningarna. 1 Klicka på Advanced -> SMTP -> General. 2-24

63 Förberedelser för användning 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. De inställningar som ska anges på skärmen för SMTP-inställningar visas nedan. Element Beskrivning SMTP Protocol Aktiverar eller deaktiverar SMTP-protokollet. För att du ska kunna använda e- post måste det här protokollet vara aktiverat. 2 SMTP Port Number SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Ange SMTP-portnumret eller använd standardporten 25 för SMTP. Ange SMTP-serverns namn eller IP-adress. SMTP-servernamnet och IPadressen får vara högst 64 tecken långa. Om du anger namnet måste en DNSserveradress också anges. DNS-serveradressen kan anges på fliken TCP/IP General. Ange standardtidsgränsen för servern i sekunder. Aktiverar eller deaktiverar SMTP-autentiseringsprotokollet eller väljer POP före SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen stöder Microsoft Exchange Autentiseringen kan anges från tre POP3-konton, eller också kan du välja ett annat konto. Om du väljer Other för Authenticate, används det inloggningsnamn du anger här vid SMTP-autentisering. Användarnamnet får vara högst 64 tecken långt. Om du väljer Other för Authenticate, används det lösenord du anger här vid autentisering. Lösenordet får vara högst 64 tecken långt. Ange tidsgränsen (i sekunder) om du väljer POP before SMTP som autentiseringsprotokoll. Den här tangenten testar om SMTP-anslutningen kan upprättas. Ange en gräns för hur stora e-postmeddelanden som kan skickas (i kilobyte). Om värdet är 0 deaktiveras storleksbegränsningen för e-postmeddelanden. Ange e-postadressen till den person som är ansvarig för maskinen, till exempel maskinens administratör, så att ett svar eller en rapport om att leveransen har misslyckats skickas till en person i stället för till maskinen. Avsändaradressen måste vara korrekt angiven för att SMTP-autentiseringen ska fungera. Avsändaradressen får vara högst 128 tecken lång. Ange signaturen. Signaturen är fritext som visas i slutet av e-postmeddelandet. Den används oftast för att närmare identifiera maskinen. Signaturen får vara högst 512 tecken lång. Domain Restriction Ange de domännamn som tillåts eller avvisas. Domännamnet får vara högst 32 tecken långt. Du kan även ange e-postadresser. 3 Klicka på Submit. 2-25

64 Förberedelser för användning Fylla på papper Papper kan som standard fyllas på i kassetten och i MP-facket. Det går att använda en pappersmatningsenhet (tillval). Innan du fyller på papper När du öppnar en ny pappersförpackning ska du bläddra igenom papperen något innan du lägger i dem. Följ nedanstående anvisningar. 1 Böj pappersbunten så att mitten buktar uppåt. 2 Grip tag i båda ändarna på bunten och tryck inåt så att bunten luftas i mitten. 3 Lyft och sänk omväxlande höger och vänster hand för att skapa ett mellanrum mellan papperen och lufta dem ännu mer. 4 Jämna slutligen till papperens kanter genom att stöta dem mot en plan yta som t.ex. ett bord. Om papperet är skrynkligt eller vikt bör du släta ut det innan du placerar det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. FÖRSIKTIGHET! Om du kopierar på redan kopierat papper ska du inte använda papper som är ihophäftade. Detta kan skada maskinen eller medföra dålig bildkvalitet. OBS! Om utskrifterna blir skrynkliga eller inte snyggt ihophäftade ska du vända papperen i kassetten uppochned. Undvik att utsätta den öppnade bunten för höga temperaturer och hög fuktighet, eftersom fukt kan orsaka problem. När du har lagt i papper i MPfacket eller en kassett ska du försegla eventuellt återstående papper i originalförpackningen. Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. OBS! Om du använder specialpapper såsom brevhuvuden, hålslaget papper eller papper med tryck som t.ex. logotyper eller företagsnamn, se den engelskspråkiga bruksanvisningen för mer information. 2-26

65 Förberedelser för användning Fylla på papper i kassetterna Standardkassetten klarar båda vanligt papper, återvunnet papper eller färgat papper. Standardkassetten rymmer upp till 250 ark i A4 eller mindre, vanligt papper (80 g/m 2 ). Följande pappersstorlekar stöds: A4, A5, A6, B5, Legal, brev, annat (Folio, Oficio II, Exekutiv, Statement, 16K och kuvert C5) 2 VIKTIGT! Använd inte papper för bläckstråleskrivare eller annat papper med speciell bestruken yta. Den typen av papper kan orsaka pappersstopp eller andra fel. När det används andra mediatyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange mediatyp. (Se Välja pappersstorlek och mediatyp för kassetterna på sidan 2-36.) Kassetterna klarar papper med vikt upp till 163 g/m 2. Fyll inte på tjockt papper som är tyngre än 163 g/m 2 i kassetterna. Använd MP-facket för papper som är tyngre än 163 g/m 2. 1 Dra ut kassetten helt ur maskinen. VIKTIGT! Var försiktig när du drar ut kassetten ur maskinen så att den inte ramlar ut. 2 Vrid pappersväljaren tills önskad pappersstorlek blir synlig. Pappersstorlek som valts här känns igen av maskinen. VIKTIGT! Om man vill använda en pappersstorlek som inte finns i pappersväljaren, ställer man väljaren på "Other". Pappersstorleken ska även anges i manöverpanelen. Mer information finns i Välja pappersstorlek och mediatyp på sidan Justera placeringen av pappersbreddstöden på vänster och höger sida av kassetten. 2-27

66 Förberedelser för användning OBS! Pappersstorlekarna är markerade på kassetten. 4 Justera papperslängdstödet efter pappersstorleken. 5 Fyll på papper i kassetten. Kontrollera att utskriftssidan är vänd nedåt vänd uppåt och att papperet inte är vikt, skrynkligt eller skadat. VIKTIGT! Fyll inte på papper över triangelsymbolen på breddstödet. Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt innan du lägger i det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå (se bilden nedan). När du lägger i papper bör sidan som var vänd mot förpackningens försegling vara vänd uppåt. Justera stöden för pappersbredd och papperslängd efter pappersstorleken. Om du lägger i papperet utan att justera dessa stöd kan det orsaka sned pappersmatning och pappersstopp. Kontrollera att stöden för papperslängd och pappersbredd vilar ordentligt mot papperet. Justera dem annars så att de passar pappersstorleken. 2-28

67 Förberedelser för användning 6 Sätt tillbaka papperskassetten i öppningen på maskinen. Skjut in den rakt så långt det går. 2 Det finns en pappersindikator framme till höger på papperskassetten som indikerar hur mycket papper det finns kvar. Pappersindikatorn sjunker till markeringen för tom när papperet är slut. OBS! Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. VIKTIGT! Kontrollera att det inte finns något papper kvar i maskinen när man drar ut kassetten ur maskinen. Se till att pappret ligger rätt i kassetten. 7 Välj den medietyp (vanligt, återvunnet o.s.v.) som har lagts i kassetten. (Se Välja pappersstorlek och mediatyp för kassetterna på sidan 2-36.) 2-29

68 Förberedelser för användning Lägga i papper i MP-facket MP-facket rymmer upp till 50 ark i A4 eller mindre, vanligt papper (80 g/m 2 ). MP-facket klarar pappersstorlekar från A4 till A6 och Hagaki och från Legal till Statement-R och 16K. Se till att du använder MP-facket när du skriver ut på specialpapper. VIKTIGT! När det används andra mediatyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange mediatyp. (Se Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan 2-41.) När du använder papper med en vikt på 106 g/m 2 eller tyngre ska du välja mediatypen Tjockt. MP-facket har följande kapacitet: A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ), återvunnet papper eller färgat papper: 50 ark Hagaki: 15 ark OH-film: 1 ark Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert #9 (Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6 3/4), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 ark OBS! Om du lägger i papper av anpassad storlek ska du ange pappersstorlek med hjälp av Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan Om du använder specialpapper som t.ex. OH-film eller tjockt papper väljer du mediatyp med hjälp av Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan Dra MP-facket mot dig så långt det går. 2 Om du använder A4 papper drar du ut det nedre tråget. 2-30

69 Förberedelser för användning 3 Justera placeringen av breddstöden på MP-facket. Standardstorlekarna är markerade på MP-facket eller det manuella magasinet. Skjut breddstöden till motsvarande markering för standardstorlekar. 2 4 Lägg papperet intill breddstöden och för in det så långt det går. VIKTIGT! Lägg i papper med sidan som var vänd mot förpackningens försegling uppåt. Skrynkligt papper måste slätas ut innan det används. Släta ut den övre kanten om den är skrynklig. Kontrollera att det inte finns papper kvar i facket från ett tidigare jobb när du fyller på papper i MP-facket. Om det finns några papper kvar i MP-facket och du vill fylla på fler, ska du ta bort papperen från facket och sedan lägga tillbaka dem i facket tillsammans med de nya papperen. 2-31

70 Förberedelser för användning Lägga i kuvert eller Hagaki Du kan lägga i 5 kuvert i MP-facket. Följande kuvertstorlekar och Hagaki-storlekar kan användas: Godkänt kuvert Storlek Hagaki Oufuku Hagaki Youkei 2 Youkei mm mm mm mm Monarch 3 7/8" 7 1/2" Kuvert #10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" Kuvert DL Kuvert C mm mm Executive 7 1/4" 10 1/2" Kuvert #9 (Commercial #9) 3 7/8" 8 7/8" Kuvert #6 (Commercial #6 3/4) 3 5/8" 6 1/2" ISO B mm 1 Dra MP-facket mot dig så långt det går. 2 Om du använder A4 papper drar du ut det nedre tråget. 2-32

71 Förberedelser för användning 3 Justera placeringen av breddstöden på MP-facket. Standardstorlekarna är markerade på MP-facket eller det manuella magasinet. Skjut breddstöden till motsvarande markering för standardstorlekar. 2 4 Lägg papperet intill breddstöden och för in det så långt det går. 5 Stäng fliken om kuvertet är liggande. För in kuvertet hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt och kanten med fliken ska vara på vänstersidan. Öppna fliken om kuvertet är stående. För in kuvertet hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt och kanten med fliken ska vara vänd mot införingsspåret. 2-33

72 Förberedelser för användning När du ska lägga i kuvert eller styvt papper i MP-facket Lägg i kuvertet med utskriftssidan vänd uppåt. Stäng fliken. Svarsvykort (Oufuku Hagaki) Styvt (Hagaki) Stående kuvert Liggande kuvert Öppna fliken. OBS! Använd ovikta svarsvykort (Oufuku Hagaki). VIKTIGT! Hur kuvert ska läggas i (riktning och vilken sida som ska ligga uppåt) varierar beroende på typen av kuvert. Kontrollera att det läggs i korrekt, annars kan utskriften ske åt fel håll eller på fel sida. VIKTIGT! Om kartongen är ojämn, ska du släta ut skrynklarna innan du lägger in kartongen i MP-facket. OBS! När du ska lägga i kuvert i MP-facket väljer du rätt kuverttyp med hjälp av Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan

73 Förberedelser för användning Pappersstopp För att använda papperstoppen ska du öppna enligt nedan. Exempel A4)

74 Förberedelser för användning Välja pappersstorlek och mediatyp Standardinställningen av pappersstorleken för kassetten, MP-facket och pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 2 och 3) är läget [Letter]. Standardinställningen av medietypen är läget [Vanligt]. För inställning av pappret som används i kassetten, i fall papperstypen används ofta, ska du ställa in papperstorleken med hjälp av pappersväljaren enligt beskrivningen i Fylla på papper i kassetterna på sidan 2-27, och sedan ställa in papperstypen enligt beskrivningen i Välja pappersstorlek och mediatyp för kassetterna på sidan Om papperstypen inte finns med i pappersväljaren, ska du ställa in pappersväljaren till "Other", enligt beskrivningen i Fylla på papper i kassetterna på sidan 2-27, och sedan ställa in papperstorleken och papperstypen enligt beskrivningen i Välja pappersstorlek och mediatyp för kassetterna på sidan 2-36 Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. (Se Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket på sidan 2-41.) Välja pappersstorlek och mediatyp för kassetterna Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassetten eller pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 2 och 3). Ange dessutom inställningen av mediatyp när du använder en annan mediatyp än vanligt papper. Kassetter Element att välja Pappersstorlek Mediatyp Storlek/typ som kan väljas Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: Letter, Legal, Statement och Oficio II Storlek i centimeter: A4, A5, A6, B5, Folio, 16K, Executive och kuvert C5 Normal, returpapper, förtryckt, arkiv, färgat, grovt,hålat, brevhuvud, tjockt (163g/m 2 eller mindre), högkvalitetspapper och anpassat 1~8, Pappersmatningsenhet Element att välja Pappersstorlek Mediatyp Storlek/typ som kan väljas Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: Letter, Legal, Statement, Executive och Oficio II Storlek i centimeter: A4, A5, A6, B5, Folio och 16K ISO B5, Kuvert #6 (Commercial #6 3/4)**, kuvert C5, Youkei 2**, standard* Följande mediatyper kan väljas: Normal, etiketter**, returpapper, förtryckt, arkiv, grovt, styvt**, färgat, hålat, brevhuvud, kuvert**, bestruken**, tjockt (163g/m 2 eller mindre), tjockt (164g/m 2 eller mer)**, högkvalitetspapper och anpassat 1~8 * För anvisningar hur man väljer standard papperstorlek. ** Endast för produkter som har pappersmatningsenhet (MP) installerad 2-36

75 Förberedelser för användning OBS! Om man använder produkter med faxfunktionen, finns de medietyper som anges nedan för att skriva ut mottagna fax. Normal, returpapper, arkiv, färgat, grovt och hög kvalitet När pappersstorlek visas på pappersväljaren 1 Vrid pappersväljaren för att ställa in pappersstorlek 2 2 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösen.: [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange sedan användarnamn och lösenord för att logga in. OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-5 för information om hur du anger tecken. Sys. meny/räkn.: a b 5 Användaregenskap 6 Vanliga inst. 7 Kopiera [Avsluta ] 3 I systemet Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 4 Tryck på OK. Menyn Vanliga inställningar visas. 5 Tryck på eller för att välja [Orig-/papp.inst.]. 2-37

76 Förberedelser för användning Orig-/papp.inst.: a b 1 Anp. orig.stlk 2 Stnd.orig.storl. 3 Anp. papperstlk [Avsluta ] 6 Tryck på OK. Menyn Orig-/papp.inst. visas. 7 Tryck på eller för att välja mellan [Inst. kassett 1] till [Inst. kassett 3]. OBS! [Kassett 2] och [Kassett 3] visas när kassetterna (tillval) är installerade. Följ nedanstående steg när du väljer huvudenhetens kassett (Kassett 1). Gå till väga på ett liknande sätt när du väljer Kassett 2 eller 3 (tillval). Inst. kassett 1: a b 1 Kassett 1 typ 8 Tryck på OK. Menyn Inst. Kassett 1 visas. [Avsluta ] 9 Välj [Kassett 1 typ]. Kassett 1 typ: a b 1 *Vanligt 2 Grovt 3 Returpapper 10 Tryck på OK. Kassett 1 typ visas. 11 Tryck på eller för att välja önskad papperstyp. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Inst. kassett

77 Förberedelser för användning När pappersstorlek visas på pappersväljaren 1 Vrid pappersväljaren för att ställa in "Other" 2 2 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösen.: [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange sedan användarnamn och lösenord för att logga in. OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-5 för information om hur du anger tecken. Sys. meny/räkn.: a b 5 Användaregenskap 6 Vanliga inst. 7 Kopiera [Avsluta ] 3 I systemet Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 4 Tryck på OK. Menyn Vanliga inställningar visas. 5 Tryck på eller för att välja [Orig-/papp.inst.]. Orig-/papp.inst.: a b 1 Anp. orig.stlk 2 Stnd.orig.storl. 3 Anp. papperstlk [Avsluta ] 6 Tryck på OK. Menyn Orig-/papp.inst. visas. 2-39

78 Förberedelser för användning 7 Tryck på eller för att välja mellan [Inst. kassett 1] till [Inst. kassett 3]. OBS! [Kassett 2] och [Kassett 3] visas när kassetterna (tillval) är installerade. Följ nedanstående steg när du väljer huvudenhetens kassett (Kassett 1). Gå till väga på ett liknande sätt när du väljer Kassett 2 eller 3 (tillval). Inst. kassett 1: a b 1 Kassett 1 stlk 2 Kassett 1 typ 8 Tryck på OK. Menyn Inst. Kassett 1 visas. [Avsluta ] 9 Tryck på eller för att välja [Kassett 1 stlk]. OBS! Om pappersväljaren på kassetten ställts in på en standard pappersstorlek, visas denna inställning inte. Kassett 1 stlk: a b 1 *Lettera 2 Legala 3 Statementa 10 Tryck på OK. Kassett 1 stlk visas. 11 Tryck på eller för att välja önskad pappersstorlek. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Inst. kassett 1. Inst. kassett 1: a b 1 Kassett 1 stlk 2 Kassett 1 typ 12 Tryck på eller för att välja [Kassett 1 typ]. [Avsluta ] 2-40

79 Förberedelser för användning Kassett 1 typ: a b 1 *Vanligt 2 Grovt 3 Returpapper 13 Tryck på OK. Kassett 1 typ visas. 2 Välja pappersstorlek och mediatyp för MP-facket 14 Tryck på eller för att välja önskad papperstyp. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Inst. kassett 1. Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. Ange medietyp när det används något annat än vanligt papper. Element Beskrivning Mediatyp Pappersstorlek Standardstorlekar Ange format Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: Letter, Legal, Statement, Executive och Oficio II Storlek i centimeter: A4, A5, A6, B5, B6, Folio och 16K ISO B5, Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert #9 (Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6 3/4), Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4 och Youkei 2 Ange en storlek som inte ingår i standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum X (horisontellt): 5.83 till 14.02" (i steg om 0.01") Y (vertikalt): 2.76~8.50" (i steg om 0.01") Storlek i centimeter X (horisontellt): 148 till 356 mm (i steg om 1 mm) Y (vertikalt): mm (i steg om 1 mm) Följande mediatyper kan väljas: Vanligt, OH-film, Vellum, etiketter, returpapper, grovt, förtryckt, arkiv, kartong, färgat, hålat, brevhuvud, kuvert, tjockt, hög kvalitet och anpassad 1~8 OBS! Om du använder produkter som har utrustats med faxfunktionen och du använder MP-facket för att skriva ut mottagna fax, finns de medietyper som anges nedan. Normal, returpapper, arkiv, färgat, grovt och hög kvalitet 1 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. 2-41

80 Förberedelser för användning Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösen.: [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange sedan användarnamn och lösenord för att logga in. OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-5 för information om hur du anger tecken. Sys. meny/räkn.: a b 5 Användaregenskap 6 Vanliga inst. 7 Kopiera [Avsluta ] 2 I systemet Tryck på eller i Sys.meny/räkn. för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 3 Tryck på OK. Menyn Vanliga inställningar visas. 4 Tryck på eller för att välja [Orig-/papp.inst.]. Orig-/papp.inst.: a b 1 Anp. orig.stlk 2 Stnd.orig.storl. 3 Anp. papperstlk [Avsluta ] 5 Tryck på OK. Menyn Orig-/papp.inst. visas. 6 Tryck på eller för att välja [MP-fackinst.]. MP-fackinst.: a b 1 MP-fack storlek 2 MP-fack typ 7 Tryck på OK. Menyn MP-fackinst. visas. [Avsluta ] 8 Tryck på eller för att välja [MP-fack storlek]. MP-fack storlek: a b 1 *Lettera 2 Legala 3 Statementa 9 Tryck på OK. MP-fack storlek visas. 2-42

81 Förberedelser för användning MP-fack storlek: a b 1 *ISO B5a 2 Kuvert #10 3 Kuvert #9 10 Tryck på eller för att välja önskad pappersstorlek. Tryck sedan på OK. 2 Strlk.uppgift(Y): D b ( ) x ***11.49*" Om du väljer [Ange format] ska du trycka på siffertangenterna för att ange storleken Y (vertikalt). Tryck sedan på OK. Ange därefter storleken X (horisontellt). Tryck sedan på OK. MP-fackinst.: a b 1 MP-fack storlek 2 MP-fack typ [Avsluta ] Klar. visas och skärmen visar åter menyn MPfackinst. 11 Tryck på eller för att välja [MP-fack typ]. MP-fack typ: a b 1 *Vanligt 2 OH-film 3 Grovt 12 Tryck på OK. MP-fack typ visas. 13 Tryck på eller för att välja önskad papperstyp. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn MPfackinst. 2-43

82 Förberedelser för användning Lägga i original Följ nedanstående steg när du vill lägga i original för att kopiera, skicka eller spara. Placera original på dokumentglaset Du kan även lägga original som inte är enskilda ark, som t.ex. böcker och tidskrifter, på dokumentglaset. 1 Öppna dokumentbehandlaren. OBS! Innan du öppnar dokumentbehandlaren måste du kontrollera att det inte finns några original kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet. Original som lämnas kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet kan falla ned när du öppnar dokumentbehandlaren. Låt dokumentbehandlaren vara öppen om originalet är 25 mm eller tjockare. 2 Placera originalet. Placera den sida som ska skannas nedåt och justera den tätt intill indikatorerna för originalstorlek, med det bakre vänstra hörnet som referenspunkt. 3 Stäng dokumentbehandlaren. VIKTIGT! Tryck inte med kraft på dokumentbehandlaren när du stänger den. Överdriven kraft kan spräcka dokumentglaset. Stäng inte dokumentbehandlaren när originalet är 25 mm eller tjockare. Dokumentbehandlarens anslutningsdel lossnar då från maskinen. OBS! Det kan bildas skuggor runt kanterna och i mitten på original som består av ett uppslag. FÖRSIKTIGHET! Låt inte dokumentbehandlaren stå öppen, eftersom det då finns risk för personskada. 2-44

83 Förberedelser för användning Lägga i original i dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren skannar automatiskt varje ark när det finns flera original. Båda sidorna i 2-sidiga original skannas. Dokumentbehandlarens delar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) Dokumentbehandlarskydd (2) Breddstöd för original (3) Originalbord (4) Originalutmatningsbord (5) Stopp för original (6) Öppningshandtag 2 Original som stöds av dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren kan hantera följande typer av original: Vikt g/m 2 (dubbelsidig utskrift: g/m 2 ) Storlek Kapacitet Max. A4 till min. A5 Max. Legal till min. Statement Vanligt papper, färgat papper, återvunnet papper, papper av hög kvalitet: 50 ark Tjockt papper (110 g/m 2 ): 36 ark Tjockt papper (120 g/m 2 ): 33 ark Konstpapper: 1 ark Original som inte stöds av dokumentbehandlaren Använd inte dokumentbehandlaren med följande typer av original: Mjuka original som t.ex. vinylark. Genomskinliga original som OH-film. Karbonpapper. Original med mycket glatta ytor. Original med tejp eller klister. Fuktiga original. Original med korrigeringsvätska som inte har torkat. Original med oregelbunden (icke-rektangulär) form. Original med urklippta delar. Skrynklat papper. Original med veck. (Släta ut eventuella veck innan du lägger i originalet. Om du inte gör det kan originalen fastna.) Original sammanbundna med gem eller häftklamrar. (Ta bort gem och häftklamrar och släta ut skrynkliga eller vikta original innan du lägger på dem. Om du inte gör det kan originalen fastna.) 2-45

84 Förberedelser för användning Så här lägger du i original VIKTIGT! Innan du lägger i originalen måste du se till att det inte finns några original på originalutmatningsbordet. Om det gör det kan det hända att nya original fastnar. 1 Justera breddstöden så att de passar originalen. 2 Lägg i originalen. Lägg den sida som ska skannas (eller den första sidan av ett 2-sidigt original) vänd uppåt. För in den främre kanten i dokumentbehandlaren så långt det går. VIKTIGT! Se till att breddstöden passar originalen exakt. Justera annars stöden. Ett mellanrum kan göra att originalen fastnar. Se till att de ilagda originalen inte når högre än den angivna nivån. I annat fall kan de fastna (se bilden). Om originalen har hål eller perforerade linjer bör de placeras på så sätt att hålen/perforeringarna skannas sist (ej först). OBS! När du har lagt in originalet på rätt ställe kommer en automatisk dokumentinmatningssymbol att visas i meddelandefönstret. 2-46

85 Förberedelser för användning Installation av skrivarens drivrutin Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och till datorn innan du installerar skrivardrivrutinen från cdromskivan. Installation av skrivardrivrutinen i Windows 2 Om du ansluter skrivaren till ett Windows operativsystem, ska du följa nedanstående anvisningar för installation av skrivardrivrutinen. Exemplet visar hur du ansluter din skrivare till ett Windows 7 operativsystem. OBS! I Windows 7, Windows Vista, Windows XP och Windows 2000, måste du vara inloggad med administratörsrättigheter. Du kan antingen använda Express Mode eller Custom Mode för att installera programvaran. Express Mode känner automatiskt av de anslutna maskinerna och installerar programvaran som krävs. Använd Custom Mode för att specificera skrivarporten och välja vilken mjukvara som ska installeras. 1 Slå på datorn och starta Windows. Om dialogrutan Welcome to the Found New Hardware Wizard visas väljer du Cancel. 2 Sätt i cd-romskivan som medföljer skrivaren i datorns cd-romenhet. I Windows 7/Windows Vista, visas nu fönstret för användarkontohantering. Klicka på Allow. Installationsprogrammet startas. OBS! Om programvarans installationsguide inte startar automatiskt, ska du öppna CD-ROM-fönstret i Windows Explorer och dubbelklicka på Setup.exe. 3 Klicka på View License Agreement och läs licensavtalet. Klicka på Accept. 2-47

86 Förberedelser för användning 4 Klicka på Install software. Programvarans installationsguide startar. Från denna punkt varierar proceduren beroende på din Windows-version och anslutningsmetod. Fortsätt med den korrekta proceduren för din typ av anslutning. Express Mode Custom Mode Express Mode I Express Mode känner installeraren av maskinen automatiskt när maskinen är på. Använd Express Mode för standardanslutningsmetoder. 1 Välj Express Mode i fönstret Installation Method. Fönstret Avkänning av utskriftssystem visas och installeraren känner av de anslutna skrivarna. Om installeraren inte känner av något utskriftssystem, ska du kontrollera att utskriftssystemet är anslutet via USB eller ett nätverk och att det har slagits till. Återgå sedan till fönstret Avkänning av utskriftssystem. OBS! Även om informationen som visas i dialogrutorna Installation av Windows 7 och Windows Vista och Installation av Windows XP kan skilja sig åt en aning är installationsproceduren alltid densamma. 2 Välj den skrivare som du vill installera och klicka på Next. 3 Du kan kundanpassa utskriftssystemets namn i fönstret Printer Settings. Det är detta namn som sedan kommer att visas i skrivarens fönster och i utskriftslistorna som visas i programmen. Ange om du vill dela utskriftssystemets namn eller om du vill ställa in utskriftssystemet som en befintlig skrivare och klicka sedan på Next. VIKTIGT! Steg 3 visas endast om utskriftssystemet är nätverksanslutet. Steg 3 visas inte om utskriftssystemet är USB-anslutet. 2-48

87 Förberedelser för användning 4 Ett fönster visas där du kan kontrollera inställningarna. Kontrollera inställningarna noggrant och klicka sedan på Install. OBS! Om fönstret Windows Security visas, ska du klicka på Install this driver software anyway. 2 5 Ett meddelande visas som säger att installationen av skrivaren lyckades. Klicka på Finish för att gå ur skrivarens installationsguide och komma tillbaka till cd-romskivans huvudmeny. Om dialogrutan Installation av enhet visas efter att du har klickat på Finish, kan du ange inställningarna för elementen som tillvalsfunktioner som har installerats i utskriftssystemet. Du kan även ange enhetsinställningarna när du har gått ur installationen. Mer information finns i Enhetsinställningar i printer driver operation guide på cd-romskivan. Installationen av skrivardrivrutinen är nu klar. Följ anvisningarna på skärmen för att starta om systemet, om så krävs. Custom Mode Använd Custom Mode för att specificera skrivarporten och välja vilken mjukvara som ska installeras. Om du t.ex. inte vill att teckensnitt som är installerade på din dator ska bytas ut, ska du välja Custom Mode och avmarkera kryssrutan Fonts under fliken Utility. OBS! Installera TWAIN drivrutinen eller WIA drivrutinen på din dator i detta läge. 1 Välj Custom Mode. 2 Välj programmen som ska installeras och ange porten, etc. genom att följa installationshjälpen (wizard). Se anpassad installation i printer driver operation guide på CD-ROM-skivan för mera detaljer. 2-49

88 Förberedelser för användning Installation av skrivardrivrutinen för Macintosh 1 Slå på skrivaren och Macintosh datorn. 2 Sätt i cd-romskivan (Product Library) i cdromenheten. 3 Dubbelklicka på cd-romikonen. 4 Dubbelklicka antingen på OS X 10.2 and 10.3 Only, OS X 10.4 Only or OS X 10.4 or higher beroende på din Mac OS version. 5 Dubbelklicka på Kyocera OS X x.x. 6 Skrivardrivrutinens installationsprogram startar. 2-50

89 Förberedelser för användning 7 Välj Välj målenhet, installationstyp och installera skrivardrivrutin enligt anvisningarna i programvaran för installationen. Förutom Easy Install, inkluderar Installationstyp även alternativet Custom Install, som gör att du kan ange vilka delar som ska installeras. 2 VIKTIGT! Ange namn och lösenord som du använder för att logga in i operativsystemet på skärmen Authenticate. Installationen av skrivardrivrutinen är nu klar. Ange därefter utskriftsinställningarna. Om en IP-, AppleTalk-anslutning används krävs nedanstående inställningar. Skrivaren känns igen automatiskt och ansluts om en USB-anslutning används. 8 Öppna Systeminställningar och klicka på Skrivare och fax. 9 Klicka på plussymbolen (+) för att lägga till den installerade skrivardrivrutinen. 2-51

90 Förberedelser för användning 10 Klicka på IP-ikonen för en IP-anslutning eller på AppleTalk ikonen för en AppleTalk-anslutning och ange därefter IP-adressen och skrivarnamnet. 11 Välj alternativen som finns tillgängliga för skrivaren och klicka på Fortsätt. 12 Den valda skrivaren läggs till. Installationen av skrivaren är nu klar. 2-52

91 Förberedelser för användning Inställning av TWAIN drivrutin Lägg till maskinen till TWAIN drivrutinen. 1 Tryck på knappen Start på Windows-skärmen, Alla program, Kyocera och sedan TWAIN Driver Setting. 2 2 Klicka på Lägg till. 3 Ange maskinens namn i fältet Namn. 4 Klicka på bredvid fältet Modell och välj den här maskinen i listan. 5 Ange maskinens IP-adress eller värdnamn i skanneradressen. OBS! Kontakta administratören om du inte känner till maskinens IP-adress. 6 Klicka på Autentiseringsinställningar för användare. Om administration av användarinloggning inte är tillåten, gå till steg

92 Förberedelser för användning 7 Markera kryssrutan bredvid Autentisering, ange inloggningsanvändarnamn (upp till 64 tecken) och Lösenord (upp till 64 tecken) och klicka sedan på OK. 8 Klicka på OK. 9 Maskinen läggs nu till i datorn, och maskinens namn och modellnamnet visas i fältet Skannerlista. OBS! Om du vill ta bort maskinen klickar du på Ta bort. Om du vill ändra namn klicka du på Redigera. Inställning av WIA drivrutin (Windows 7, Windows Vista och Windows Server 2008) Lägg till maskinen till WIA drivrutinen. OBS! Du behöver inte lägga till nedanstående när IP-adressen eller värdnamnet anges vid installationen av WIA drivrutinen. 1 Klicka på Windows Start och ange Skanner under Alla program. Klicka på Visa skannrar och kameror i listan. Fönstret skannrar och kameror visas OBS! I Windows Vista/Windows Server 2008, väljer du Windows Start, Kontrollpanel, Maskinvara och ljud, och sedan Skannrar och kameror. 2-54

93 Förberedelser för användning 2 Välj samma namn som för maskinen från WIA drivrutinen och klicka på Egenskaper. OBS! Om Windows Security och User Account Control visas ska det inte uppstå problem efter installationen av vår drivrutin och mjukvara. Fortsätt med installationen. 2 3 Markera kryssrutan bredvid Authentication, ange inloggningsanvändarnamn (upp till 64 tecken) och Lösenord (upp till 64 tecken) och klicka sedan på OK. Om administration av användarinloggning inte är tillåten, gå till steg 4. OBS! Kontakta administratören om du inte känner till maskinens IP-adress. 4 Klicka på Stäng. Maskinen har nu lagts till i datorn. 2-55

94 2-56 Förberedelser för användning

95 3 Grundläggande användning I detta kapitel beskrivs följande funktioner: Inloggning/Utloggning Snabbvalstangenter och programtangenter Meddelandeskärm Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Förbereda inför skickandet av ett dokument till en dator Skärm för bekräftelse av destination Ange destination Skanning med hjälp av TWAIN Avbryta jobb Kontrollera hur mycket toner och papper som återstår

96 Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Om administration av användarinloggning är aktiverad, måste du ange användarnamn och lösenord för att använda maskinen. OBS! Du kan inte logga in om du glömmer ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Logga i det fallet in med administratörsbehörighet och ändra ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. En standardanvändare vardera med maskinadministratörsbehörighet och administratörsbehörighet är redan sparad som standard. Fabriksinställningar är enligt nedan. Användarnamn: DeviceAdmin Användarnamn: 2600 Inloggn.lösenord: 2600 Behörighetsnivå: Administratör Det rekommenderas av säkerhetsskäl att byta användarnamn, inloggningsanvändarnamn och inloggningslösenord regelbundet. Logga in OBS! Se Inmatning av tecken på Bilaga-5 för information om hur du anger tecken. Användarnamn: L b ******************* Inloggn.lösenord: 1 Om den här skärmen visas under användning, anger du inloggningsanvändarnamnet. [Logga in ] 2 Tryck på. Markören flyttas till Inloggn.lösen. 3 Ange inloggningslösenord. Tryck på för att flytta markören till Användarnamn. 4 Kontrollera att inloggningsanvändarnamn och - lösenord är korrekta och tryck på [Logga in] (höger tangent). Logga ut Du loggar ut från maskinen genom att trycka på Logout för att återgå till skärmen för inmatning av inloggningsanvändarnamn/-lösenord. 3-2

97 Grundläggande användning Snabbvalstangenter och programtangenter Nedan beskrivs snabbvalstangenterna och programtangenterna på manöverpanelen. Snabbvalstangent Registrera destinationer i snabbvalstangenterna så att du kan ange destination genom att trycka på motsvarande snabbvalstangent. Ange destination med snabbvalstangent Adresspost: * B b ABC [ Text ] 1 Tryck på snabbvalstangenten i Adresspost där önskad destination är registrerad. Hämta med snabbvalstangenter 1 till 11 Tryck på snabbvalstangenten där destinationen är registrerad. 3 Hämta med snabbvalstangenter 12 till 22 Tryck på Shift Lock för att tända lampan bredvid tangenterna. Tryck sedan på snabbvalstangenten där destinationen är registrerad. Redo att skicka. Dest.: 1 p 1-sidig 300x300dpi [Dubbels. ][SkanUppl] 2 Klart. visas, och den lagrade adressen hämtas. VIKTIGT! Tidigare angiven destination skrivs över. Programtangenter Inställningar av olika funktioner som används ofta för kopiering och sändning kan registreras tillsammans som ett program. Du kan sedan ändra aktuella inställningar av olika funktioner till de registrerade inställningarna genom att trycka på motsvarande programtangent. OBS! Följande funktioner är redan registrerade i knappen Program 1. Med denna funktion kan du kopiera fram- och baksidan av ett ID-kort eller ett annat dokument som är mindre än Statement eller A5 format på en och samma sida. Även om funktionerna raderas genom att knappen Program 1 skrivs över, kan du registrera samma inställningar genom att använda knappen Function Menu. Zoomalternativ: Autozoom Kombinera: 2-sidig till 1-sidig Kontinuerlig skanning: På Originalstorlek: Statement/A5 Pappersval: Kassett 1 3-3

98 Grundläggande användning ID Card Copy står det på knappen Program 1. När funktionerna raderas genom att tangenten Program 1 skrivs över, kan du använda etiketten som medföljer maskinen. Skriv namnet på funktionen på etiketten och klistra sedan fast den på tangenten. Följ nedanstående steg om du vill använda kopiering med ID-kort. 1 Tryck på Copy om knappen/indikatorn Copy är släckt. OBS! Om meddelandeskärmen är frånslagen trycker du på Power och väntar tills maskinen har värmts upp. 2 Lägg originalet på dokumentglaset. Placera den sida som ska skannas nedåt i mitten av skanningsområdet för Statement eller A5 format. OBS! Anvisningar för hur du placerar original finns i Lägga i original på sidan Hämtad. z Program 1 3 Tryck på Program 1. Funktionen för kopiering med ID-kort hämtas. 4 Tryck på Start. Skanningen börjar. 5 Vänd originalet på dokumentglaset och tryck på Start. 6 När du har skannat alla original trycker du på [Avsl.sk] (höger tangent) för att starta kopieringen. 3-4

99 Grundläggande användning Registrera inställningar Registrerat. z Program 1 Efter att inställningarna har utförts, tryck på den tangent Program 1 till 4 där du vill registrera inställningarna och håll den intryckt i 3 sekunder. Aktuella inställningar registreras till den valda programtangenten. 3 Ändra och radera inställningar Meny: a b 1 Skr. över 2 Radera 1 Tryck på den tangent Program 1 till 4 där inställningarna som du vill ändra/radera är registrerade och håll den intryckt i 3 sekunder. Meny visas. Skriv över Vill du ta bort det? z Program 1 [ Ja ] [ Nej ] 2 För att ersätta de registrerade inställningarna med de aktuella inställningarna, tryck på eller för att välja [Skr. över]. Tryck sedan på OK. En bekräftelseskärm visas. Tryck på [Ja] (vänster tangent) för att ändra inställningarna. Det här tas bort. Är du säker? z Program 1 [ Ja ] [ Nej ] För att radera de registrerade inställningarna, tryck på eller för att välja [Det här tas bort.]. Tryck sedan på OK. En bekräftelseskärm visas. Tryck på [Ja] (vänster tangent) för att radera de registrerade inställningarna. Hämta inställningar Tryck på den tangent Program 1 till 4 där inställningarna som du vill hämta är registrerade. Aktuella inställningar över olika funktioner ersätts med de registrerade inställningarna. 3-5

100 Grundläggande användning Meddelandeskärm Följande exempel beskriver meddelanden och ikoner som används på meddelandeskärmen. 1 2 Redo att kopiera. Kopior: A4q sa A4a % 5 [ Zooma ] [ ] 1 Redo att skicka. Dest.: 1 p 1-sidig [ Dubbels. ] [ ] Skärm Kopiator Skärm Skicka Referensn ummer Innebörd 1 Anger aktuell maskinstatus. Visar även rubriken för aktuell meny när manöverpanelen används. 2 Visar en ikon som anger vilken papperskälla som har valts för tillfället. Ikonernas betydelse anges nedan. A B C F Standardkassetten har valts för tillfället. När denna ikon visar G finns inget papper i kassetten. Pappersmatningsenhetens (tillval) papperskassett har valts för tillfället. När denna ikon visar H eller I finns inget papper i kassetten. MP-facket har valts för tillfället. När denna ikon visar L finns inget papper i MP-facket. 3 Visar storleken på originalet(en). 4 Visar aktuell inställning när det finns en motsvarande meny som kan väljas med vänster eller höger tangent. 5 Visar rubriken för motsvarande meny som kan väljas med vänster eller höger tangent. 6 Visar antalet kopior. 7 Visar pappersstorleken som ska kopieras. 8 Visar antalet destinationer. 9 Visar destinationen. 3-6

101 Grundläggande användning Kopiera Följ nedanstående steg för grundläggande kopiering. Maskindel som används 3 1 Tryck på Copy om knappen/indikatorn Copy är släckt. OBS! Om meddelandeskärmen är frånslagen trycker du på Power och väntar tills maskinen har värmts upp. 2 Lägg originalen på dokumentglaset eller i dokumentbehandlaren. OBS! Anvisningar för hur du placerar original finns i Lägga i original på sidan Redo att kopiera. Kopior: 1 Letterq sa Lettera 100% [ Zooma ][ Papper ] 3 Papperskällan för kopiering är den som visas på skärmen. Papperskälla Pappersval: a b 1 * Auto 2 A A4a Vanligt 3 B A5a Vanligt Använd menyn Pappersval när du behöver ändra papperskälla. Den lämpligaste papperskällan väljs automatiskt om du väljer [Auto]. 3-7

102 Grundläggande användning 4 Tryck på knappen Auto Color, Full Color eller Black & White för att välja färgfunktion. OBS! Inställningen av varje tangent (färgläge) är enligt följande.knappen Auto Color: Känner automatiskt av om originalet är i färg eller svartvit och skannar därefter.knappen Full Color: Skannar alla dokument i fullfärg.knappen Black& White: Skannar alla dokument i svartvitt. 5 Ange antalet kopior med siffertangenterna. Ange ett önskat antal upp t.o.m Tryck på Start för att börja kopiera. 7 Ta bort färdiga kopior från det övre facket. 3-8

103 Grundläggande användning Justera densiteten Följ nedanstående steg för att justera densiteten vid kopiering. Manuell Auto Alternativ för densitetsjustering Beskrivning Justera densiteten med hjälp av sju nivåer. Den optimala densiteten väljs utifrån originalets densitet. 3 Maskindel som används OBS! Du kan välja Auto som standardinställning. När färgläget har ställts in på fullfärg, är automatisk inställning inte möjligt. Följ nedanstående steg om du vill justera kopiornas densitet. Funktionsmeny: a b 1 Pappersval g 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 2 Tryck på eller för att välja [Densitet]. Densitet: a b 1 Auto 2 *Manuell 3 Tryck på OK. Densitet visas. 4 Tryck på eller för att välja [Auto] eller [Manuell]. 3-9

104 Grundläggande användning Manuell: a b 1 u Ljusare -3 2 v Ljusare -2 3 w Ljusare -1 5 Tryck på OK. Manuell visas när du väljer [Manuell]. Tryck på eller för att välja önskad densitet. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. 6 Tryck på Start. Kopieringen börjar. 3-10

105 Grundläggande användning Välja bildkvalitet Välj den lämpligaste bildkvaliteten för den aktuella typen av original. Maskindel som används 3 Tabellen nedan visar alternativen för bildkvalitet. Alternativ för bildkvalitet Text + foto Foto Text Karta Tryckt dokument Beskrivning För original som innehåller både text och fotografier. För foton som har tagits med en kamera. För original som främst består av text. För kartor o.s.v. För dokument som har skrivits ut med denna skrivare. Följ nedanstående steg om du vill justera kopiornas kvalitet. Funktionsmeny: a b 1 Pappersval g 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 2 Tryck på eller för att välja [Originalbild]. 3-11

106 Grundläggande användning Originalbild: a b 1 *Text+foto 2 Foto 3 Text 3 Tryck på OK. Originalbild visas. 4 Tryck på eller för att välja den lämpligaste bildkvaliteten för typen av original. 5 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. 6 Tryck på Start. Kopieringen börjar. 3-12

107 Grundläggande användning Kopiera med zoom Använd detta alternativ när du vill förminska eller förstora originalbilden. Du kan välja mellan följande zoomalternativ: Maskindel som används 3 Autozoom Legal: 129 % Förminskar eller förstorar automatiskt originalbilden så att den passar den valda pappersstorleken. Letter-R A5 A4: 141 % Statement-R: 64 % A6: 70 % Zoompost Används för att manuellt förminska eller förstora originalbilden till mellan 25 och 400 % i steg om 1 %. 25 % 400 % Standardzoom Förminskar eller förstorar med förinställda grader. 3-13

108 Grundläggande användning Du kan välja mellan följande förstorings-/förminskningsgrader: Modell Amerikanska modeller Europeiska modeller Modeller till Asien/Stilla Havsområdet Standard Övriga Standard Övriga Standard Övriga Zoomnivå (original-kopia) 100 %, 400 % (max.), 200 %, 129 % (Statement >> Letter), 78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement), 50 %, 25 % (min.) 141 % (A5 >> A4), 115 % (B5 >> A4), 90 % (Folio >> A4), 86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5) 100 %, 400 % (max.), 200 %, 141 % (A5 >> A4), 115 % (B5 >> A4), 86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5), 50 %, 25 % (min.) 129 % (Statement >> Letter), 90 % (Folio >> A4), 78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement) 100 %, 400 % (max.), 200 %, 141 % (A5 >> A4), 115 % (B5 >> A4), 90 % (Folio >> A4), 86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5), 50 %, 25 % (min.) 129 % (Statement >> Letter), 78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement) Följ nedanstående steg om du vill använda zoom vid kopiering. Funktionsmeny: a b 1 Pappersval g 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 2 Tryck på eller för att välja [Zoom]. Zoom: a b 1 *100% 2 Auto 3 Standardzoom 3 Tryck på OK. Zoom visas. 4 Tryck på eller för att välja önskad förstoring. Välj [100%] för att kopiera med samma storlek som originalet. Välj [Auto] för att välja automatisk zoom. 3-14

109 Grundläggande användning Standardzoom: a b 1 400% 2 200% 3 141% A5 >> A4 Använd fasta förstoringar genom att välja [Standardzoom]. Tryck sedan på OK. Standardzoom visas. Tryck på eller för att välja önskad förstoring. Du kan välja bland andra förstoringar om du väljer [Övriga] och trycker på OK. Zoompost: (25-400) *****200% D b Ange en förstoring genom att välja [Zoompost]. Tryck sedan på OK. Zoompost visas. Ange förstoringsgraden med siffertangenterna. 3 5 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. 6 Tryck på Start. Kopieringen börjar. 3-15

110 Grundläggande användning Dubbelsidig kopiering Kopiera på båda sidorna. Följande alternativ finns tillgängliga för dubbelsidig kopiering: Du kan även framställa 1-sidiga kopior av 2-sidiga original eller original med uppslag som t.ex. böcker. Du kan välja mellan följande alternativ: Maskindel som används 1-sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 1-sidiga original. För original med ett udda antal sidor blir baksidan på den sista kopian tom Original Kopia ghi def abc Original A ghi abc def Kopia B ghi abc def Följande alternativ för bindning är tillgängliga: A B Original vänster/höger till Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Original vänster/höger till Binding överkant: Bilderna på baksidorna roteras 180. Kopiorna kan bindas ihop i den övre kanten, så att de har samma orientering när sidorna vänds. 2-sidig till 1-sidig Kopierar båda sidorna av ett 2-sidigt original på två separata ark. För detta krävs en dokumentbehandlare. Original Kopia Följande alternativ för bindning är tillgängliga: Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Binding överkant: Bilderna på baksidorna roteras

111 Grundläggande användning 2-sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 2-sidiga original. För detta krävs en dokumentbehandlare. Original Kopia 3 OBS! Följande pappersstorlekar stöds i 2-sidig till 2-sidig: Legal, Letter, Oficio II, Executive, A4, B5, A5 och Folio. Följ nedanstående steg om du vill använda 2-sidig/dubbelsidig kopiering. Funktionsmeny: a b 1 Pappersval g 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 2 Tryck på eller för att välja [Dubbels.]. Dubbels.: a b 1 1-sidig>>1-sidig 2 1-sidig>>2-sidig 3 1-sidig>>2-sidig 3 Tryck på OK. Dubbels. visas. 4 Tryck på eller för att välja önskat alternativ för dubbelsidig kopiering. Avsluta. Bindning:a b 1 *o Vänster/hög. 2 p Övre Om du väljer [1-sidig>>2-sidig] kan du trycka på [Uppgift] (höger tangent) och välja bindningskant för de färdiga kopiorna och originalorientering. Orig.orient.: a b 1 c Överst överkant 2 *d Vänster överkant Tryck på OK, och välj sedan bindningskant för de färdiga kopiorna och originalorientering. 3-17

112 Grundläggande användning Orig. Bindning: a b 1 *o Vänster/hög. 2 p Övre Om du väljer [2-sidig>>1-sidig] kan du trycka på [Uppgift] (höger tangent) och välja bindningskant för originalet och originalorientering. Orig.orient.: a b 1 c Överst överkant 2 *d Vänster överkant Tryck på OK, och välj bindningskant för originalet och de färdiga kopiorna samt originalorientering. Orig. Bindning: a b 1 *o Vänster/höger 2 p Övre Om du väljer [2-sidig>>2-sidig] kan du trycka på [Uppgift] (höger tangent) och välja bindningkant för originalet och originalorientering. Avsluta. Bindning:a b 1 c Överst överkant 2 *d Vänster överkant Tryck på OK, och välj sedan bindningskant för de färdiga kopiorna och originalorientering. Orig.orient.: a b 1 c Överst överkant 2 *d Vänster överkant Tryck på OK, och välj bindningskant för originalet och de färdiga kopiorna samt originalorientering. 5 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. Skannar... Jobbnr: 9999 sidor: 1 [ Avbryt ] 6 Tryck på Start. Kopieringen börjar. Om originalet ligger på dokumentglaset, byter du ut det mot nästa original innan du trycker på Start. 3-18

113 Grundläggande användning Placera originalen och tryck på [START]. Jobbnr: 9999 sidor: 3 [ Avbryt ] [Avsl.sk.] Om det inte finns fler original, trycker du på [Avsl.sk.] (höger tangent). Kopieringen börjar

114 Grundläggande användning Kopiering med sortering Maskinen kan sortera samtidigt som den kopierar. Maskindel som används Du kan använda funktionen Sortera för uppgifter som till exempel de som visas nedan Skanna flera original och mata ut kompletta uppsättningar med kopior efter sidnummer. Original Kopia Följ nedanstående steg om du vill använda kopiering med sortering. Funktionsmeny: a b 1 Pappersval g 2 Sortera T 3 Dubbels. T [Avsluta ] 1 Tryck på Function Menu. Funktionsmeny visas. 2 Tryck på eller för att välja [Sortera]. Sortera: a b 1 Av 2 *På 3 Tryck på OK. Sortera visas. 4 Tryck på eller för att välja [Av] eller [På]. 3-20

115 Grundläggande användning 5 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. 6 Tryck på Start. Kopieringen börjar

116 Grundläggande användning Skriva ut - Skriva ut från program Följ nedanstående steg om du vill skriva ut dokument från program. OBS! Skriv ut dokument från program genom att installera skrivardrivrutinen på din dator från den medföljande cd-romskivan (Product Library). 1 Skapa ett dokument i ett program. 2 Klicka på Arkiv och välj Skriv ut i programmet. Dialogrutan Skriv ut visas. 3 Klicka på knappen bredvid fältet Namn och välj den här maskinen i listan. 4 Ange önskat antal kopior i rutan Antal exemplar. Ange ett önskat antal upp t.o.m Om du har mer än ett dokument väljer du Sortera för att skriva ut kopiorna en och en i sidnummerordning. 5 Klicka på Inställningar. Dialogrutan Inställningar visas. 6 Välj fliken Grundläggande och klicka på Sidstorlek för att välja pappersstorlek. Om du vill skriva ut på ett specialpapper som t.ex. tjockt papper eller OH-film, klickar du på menyn för Mediatyp och väljer typ av papper. 3-22

117 Grundläggande användning 7 Klicka på Källa för att välja papperskälla. OBS! Om du väljer Automatiskt källval används automatiskt papper från den papperskälla som innehåller papper av optimal storlek och typ. Om du vill skriva ut på specialpapper som t.ex. kuvert eller tjockt papper ska du lägga detta i MP-facket och välja MPfack. 3 8 Välj den pappersorientering, d.v.s. antingen Stående eller Liggande, som överensstämmer med dokumentets orientering. Om du väljer Roterad skrivs dokumentet ut roterat Klicka på OK för att återgå till dialogrutan Skriv ut. 10 Klicka på OK för att börja skriva ut. Skrivardrivrutin Hjälp Skrivardrivrutinen har en hjälpfunktion. Öppna skrivardrivrutinens fönster för utskriftsinställningar och öppna Hjälp enligt nedan för att läsa mera om utskriftinställningarna. Klicka på knappen [?] längst uppe till höger på skärmen och klicka på elementet du vill läsa mera om. Klicka på elementet du vill läsa mera om och tryck på [F1] tangenten på ditt tangentbord. 3-23

118 Grundläggande användning Skicka Maskinen kan skicka en skannad bild som bilaga till ett e-postmeddelande eller till en dator i nätverket. För att kunna göra detta måste avsändarens och mottagarens adresser registreras i nätverket. En nätverksmiljö där maskinen kan anslutas till en e-postserver krävs. Vi rekommenderar att ett lokalt nätverk (LAN) används för att avhjälpa problem med överföringshastighet och säkerhet. Samtidigt som du skickar en skannad bild kan du även skriva ut bilden eller skicka den till dokumentlådan. Följ nedanstående steg för att använda skanningsfunktionen: Programmera inställningarna, inklusive e-postinställningarna, i maskinen. Använd COMMAND CENTER (den interna HTML-webbsidan) för att registrera IP-adressen, SMTPserverns värdnamn och mottagaren. Registrera mottagaren i adressboken eller snabbvalstangenterna. Om en datormapp (SMB/FTP) har valts som destination, måste denna delas. Kontakta administratören för att skapa datormappen. Detaljerade överföringsinställningar (för att välja en dokumentlåda som destination, eller skriva ut och skicka bilden samtidigt). Följ nedanstående steg för grundläggande sändning. Följande fyra alternativ finns tillgängliga: Skicka som e-post: Skickar en skannad originalbild som en bilaga till ett e-postmeddelande. Se sidan 3-25 Skicka till mapp (SMB): Sparar en skannad originalbild i en delad mapp på en valfri dator. Se sidan 3-27 Skicka till mapp (FTP): Sparar en skannad originalbild i en mapp på en FTP-server. Se sidan 3-27 OBS! Det går även att ange en kombination av olika sändningsalternativ. Se Skicka till olika typer av destinationer (Massändning) på sidan

119 Grundläggande användning Skicka som e-post Skickar en skannad originalbild som bilaga till ett e-postmeddelande. Maskindel som används 3 OBS! Du måste ha en nätverksmiljö där den här maskinen kan ansluta till en e-postserver. Vi rekommenderar att maskinen används i en miljö där den kan ansluta till e-postservern när som helst via ett lokalt nätverk. Öppna COMMAND CENTER i förväg och ange de inställningar som krävs för att skicka e-post. Mer information finns i COMMAND CENTER (inställningar för e-post) på sidan Se Inmatning av tecken på Bilaga-5 för information om hur du anger tecken. 1 Tryck på Send. Visar skärmen Skicka till. Skicka till: a b 1 p E-post 2 G Mapp(SMB) 3 H Mapp(FTP) 2 Tryck på eller för att välja [E-post]. Adresspost: * B b 3 Tryck på OK. Adresspost visas. ABC [ Text ] 4 Ange destinationens e-postadress. 3-25

120 Grundläggande användning OBS! Destinationen kan anges med hjälp av adressboken eller snabbvalstangenterna. Se Ange destination på sidan Redo att skicka. Dest.: 1 p 1-sidig 300x300dpi [ Dubbels.][SkanUppl] 5 Tryck på OK. Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. OBS! Om skärmen för bekräftelse av den angivna nya destinationen är inställd på [På], visas en skärm för bekräftelse av den angivna e-postadressen. Ange samma e-postadress en gång till och tryck på OK. 6 Om det finns ytterligare destinationer trycker du på knappen Confirm/Add Destination. Upprepa steg 2 till 5 för att ange ytterligare destinationer. Du kan ange upp till 100 destinationer. Tryck på [Avsluta] (höger tangent) för att återgå till standardskärmen. Dest. Bekr.: a b p p p [Lägg till][avsluta ] Tryck på Confirm/Add Destination för att bekräfta eller radera de registrerade destinationer. Tryck på eller för att välja en destination. Tryck sedan på OK. Därefter kan du redigera eller radera destinationen. Tryck på [Avsluta] (höger tangent) för att återgå till standardskärmen. 7 Tryck på Start. Överföringen börjar. OBS! Om skärmen för bekräftelse av destinationen före överföringen är inställd på [På], visas skärmen Dest.bekr. när du trycker på knappen Start. Mer information finns i Skärm för bekräftelse av destination på sidan

121 Grundläggande användning Skicka till mapp (SMB)/Skicka till mapp (FTP) Sparar en skannad originalbildfil i en angiven delad mapp på en valfri dator. Sparar en skannad originalbild i en mapp på en FTP-server. Maskindel som används 3 OBS! Läs i hjälpen för operativsystemet om hur du delar en mapp. Kontrollera att SMB Protocol eller FTP i COMMAND CENTER är På. Mer information finns i KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide. Se Inmatning av tecken på Bilaga-5 för information om hur du anger tecken. 1 Tryck på Send. Visar skärmen Skicka till. Skicka till: a b 1 p E-post 2 G Mapp(SMB) 3 H Mapp(FTP) 2 Tryck på eller för att välja [Mapp(SMB)] eller [Mapp(FTP)]. 3-27

122 Grundläggande användning Värdnamn(SMB): Osaka SD* A b 3 Tryck på OK. Värdnamn(SMB) eller Värdnamn(FTP) visas. ABC [ Text ] eller Värdnamn(FTP): Osaka SD* A b ABC [ Text ] 4 Ange värdnamnet. OBS! Destinationen kan anges med hjälp av adressboken eller snabbvalstangenterna. Se Ange destination på sidan Sökväg: SD3\rapport* A b 5 Tryck på OK. Sökväg visas. 6 Ange sökväg. Notera att delat namn men inte mappnamn för destinationsdatorn måste skrivas in. ABC [ Text ] Användarnamn: Maury* C b S 7 Tryck på OK. Användarnamn visas. 8 Ange inloggningsanvändarnamn. Du måste ange destinationsdatorns kontonamn. ABC [ Text ] Inloggn.lösenord: A b OOOOOOOOOOO* 9 Tryck på OK. Inloggn.lösenord visas. ABC [ Text ] 10 Ange inloggningslösenord. Du måste ange lösenordet för destinationsdatorns konto. Kontr. anslutningen. Är du säker? 11 Tryck på OK. En bekräftelseskärm visas. [ Ja ] [ Nej ] 3-28

123 Grundläggande användning OBS! Om skärmen för bekräftelse av den angivna nya destinationen är inställd på [På], visas en skärm för bekräftelse av värdnamn och sökväg. Ange samma värdnamn och sökväg en gång till och tryck på OK i respektive skärm. Följande data ska anges: OBS! Du kan inte skicka om du glömmer ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Kontakta din administratör och kontrollera ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. 3 Skicka till mapp (SMB) Element Värdnamn (SMB)* Sökväg Användarnamn Inloggningslösenord Data som ska anges Värdnamn eller IP-adress för datorn som ska ta emot data. Sökvägen till den mottagande mappen. Exempel: User\Sharename. Det användarnamn som krävs för att få åtkomst till datorn. Exempel: abcdnet\james.smith Det lösenord som krävs för att få åtkomst till datorn. Max. antal tecken Upp till 64 tecken Upp till 128 tecken Upp till 64 tecken Upp till 64 tecken Skicka till mapp (FTP) * Om du vill ange ett annat portnummer än standard (139), ange detta i formatet värdnamn: portnummer" (t.ex. SMBhostnamn: 140). Element Värdnamn (FTP)* Sökväg Användarnamn Inloggningslösenord Data som ska anges Värdnamn eller IP-adress för FTPservern. Sökvägen till den mottagande mappen. Exempel: User\ScanData. Om du inte anger något här sparas data i arbetsmappen. Användarnamn för inloggning på FTPservern. Lösenord för inloggning på FTPservern. Max. antal tecken Upp till 64 tecken Upp till 128 tecken Upp till 64 tecken Upp till 64 tecken * Om du vill ange ett annat portnummer än standard (21), ange detta i formatet värdnamn: port nummer (t.ex., FTPvärdnamn: 140). 3-29

124 Grundläggande användning Dest. Bekr.: a b p b b [Lägg till][avsluta ] 12 Tryck på [Ja] (vänster tangent). Det upprättar anslutningen till angiven destination. Om anslutningen lyckas visas Ansluten. på skärmen. Tryck på [OK] (höger tangent). Klar. visas och skärmen visar åter standardskärmen. Om anslutningen misslyckas visas Det går inte att ansluta.. Tryck på [OK] (höger tangent). Skärmen i steg 3 visas åter. Kontrollera och ange destinationen en gång till. 13 Om det finns ytterligare destinationer trycker du på Add Destination. Upprepa steg 2 till 12 för att ange ytterligare destinationer. Du kan ange upp till 100 destinationer. Dest. Bekr.: a b OSAKA SD [Lägg till][avsluta ] 14 Tryck på Confirm/Add Destination för att bekräfta de registrerade destinationerna. Tryck på eller för att välja en destination. Tryck sedan på OK. Därefter kan du redigera eller radera destinationen. Tryck på [Avsluta] (höger tangent) för att återgå till standardskärmen. 15 Tryck på Start. Överföringen börjar. OBS! Om skärmen för bekräftelse av destinationen före överföringen är inställd på [På], visas skärmen Dest.bekr. när du trycker på knappen Start. Mer information finns i Skärm för bekräftelse av destination på sidan

125 Grundläggande användning Förbereda inför skickandet av ett dokument till en dator Kontrollera informationen som man måste ange i maskinen och skapa en mapp för att ta emot dokumentet på din dator. Följande förklaring använder dessa skärmar i Windows 7. Skärmarna kan se annorlunda ut i andra Windows versioner. OBS! Logga in på Windows som administratör. 3 Kontroll av vilka uppgifter som ska anges för [Host Name] (värdnamn). Kontrollera destinationsdatorns namn. 1 VäljDator från startmenyn och sedan Systemegenskaper. Kontrollera datorns namn i fönstret som visas. Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper i Windows XP. Dialogrutan Systemegenskaper visas. Klicka på fliken Datorns namn i fönstret som visas och kontrollera datorns namn. Om det finns en arbetsgrupp Man ska ange alla tecken som visas i "Fullständigt datornamn" i Värddatornamn. Exempel PC4050) Om det finns ett domän Kontroll av vilka uppgifter som ska anges för [Inloggningsanvändarnamn]. Kontrollera domännamn och användarnamn för inloggning till Windows. Tecknen till vänster om den första punkten (.) i textrutan för "Fullständigt datornamn" motsvarar inmatning av värddatornamn. Exempel pc4050) 2 Efter kontroll av datornamn, klickar du på knappen (Stäng) för att stänga fönstret Systemegenskaper. Efter kontroll av datornamn i Windows XP, klickar du på knappen Avbryt för att stänga fönstret Systemegenskaper. 1 Klicka på Start, välj Alla program (eller Program), Tillbehör och sedan Kommandotolken. Fönstret Kommandotolken visas. 3-31

126 Grundläggande användning 2 Ange net config workstation i Kommandotolken och klicka sedan på Enter. Skärmexempel: användarnamn "james.smith" och domännamn "ABCDNET" 3-32

127 Grundläggande användning Skapa delad mapp Skapa en delad mapp för att ta emot data i destinationsdatorn. OBS! Om det finns en arbetsgrupp i Systemegenskaper, ska du konfigurera inställningar nedan för att begränsa åtkomst till en specifik användare eller grupp. 1 Klicka på Start, och välj Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, och sedan Mappalternativ. 3 Windows XP, klicka på Min dator och välj Mappalternativ under Verktyg. 2 Klicka på fliken Visa och ta bort kryssmarkeringen för Använd guiden Dela (rekommenderas) under Avancerade inställningar. I Windows XP, Klicka på fliken Visa och ta bort kryssmarkeringen för Använd förenklad fildelning (rekommenderas) under Avancerade inställningar. 3 Klicka på OK för att stänga fönstret Mappalternativ. 1 Skapa en mapp på den lokala hårddisken (C). OBS! Skapa till exempel en mapp med namnet "skannerdata" på den lokala hårddisken (C). 2 Högerklicka på mappen skannerdata och klicka på Dela och Avancerad delning. Tryck på knappen Avancerad delning. Dialogrutan Egenskaper för skannerdata visas. 3-33

128 Grundläggande användning I Windows XP, högerklicka på mappen "skannerdata" och välj Delning och Säkerhet... (eller Delning). 3 Markera kryssrutan Dela denna mapp och klicka på knappen Behörigheter. Dialogrutan Behörigheter för skannerdata visas. I Windows XP, välj Dela denna mapp och klicka på knappen Behörigheter. 4 Tryck på knappen Lägg till. 5 Ange användarnamn i textrutan och klicka på OK. 3-34

129 Grundläggande användning 6 Markera användaren som har angetts, och markera behörigheterna Ändra och Läsa, och klicka på OK. I Windows XP, gå till steg 8. 3 OBS! "Alla" ger delningsbehörighet till alla i nätverket. För att förbättra säkerheten rekommenderas det att du markerar kryssrutan för behörigheten Alla och avmarkerar Läsa. 7 Klicka på OK i fönstret Avancerad delning för att stänga fönstret. 8 Klicka på fliken Säkerhet och klicka sedan på Lägg till. I Windows XP, klicka på fliken Säkerhet och klicka sedan på knappen Lägg till. 9 Gå till väga på samma sätt som i steg 5 för att lägga till en användare till Grupp eller användarnamn. 3-35

130 Grundläggande användning 10 Markera användaren som har angetts, och markera behörigheterna Ändra och Läsa & köra, och klicka på OK. Kontrollera [Sökvägen] Kontrollera delningsnamnet på den delade mappen som kommer att bli dokumentets destination. 1 Ange "\\pc4050" i "Program och filsökning" i Start menyn. Sidan Sökresultat öppnas. I Windows XP, klicka på Sök i Start meny, välj Alla filer och mappar, och sök efter måldator till vilken dokumentet ska skickas. Klicka pådatorer eller personer i sökassistenten och sedan påen dator i nätverket. I textrutan "Datornamn:" ska du ange namnet på datorn som du markerade (pc4050) och klicka sedan på Sök. 2 Klicka på "\\pc4050\skannerdata" som visas i sökresultaten. I Windows XP, dubbelklicka på datorn ("pc4050") som visas i sökresultaten. 3 Kontrollera mappen som visas. Kontrollera adressfältet. Den tredje och följande textsträngen (f ) ska anges för sökvägen. I Windows XP, dubbelklicka på mappen skannerdata och kontrollera adressfältet. Textsträngen till höger om det tredje omvända snedsträcket (\) ska anges i Sökvägen. Exempel skannerdata) 3-36

131 Grundläggande användning OBS! Du kan även specificera en undermapp i den delade mappen som data ska skickas till. I detta fall, ska "dela namn\mappnamn i den delade mappen" anges för Sökvägen. I exemplet i ovanstående fönster motsvaras sökvägen av "skannerdata\projekta"

132 Grundläggande användning Konfigurera Windows-brandväggen (för Windows 7) Tillåt delning av filer och skrivare och ställ in porten som används för SMB-överföring. OBS! Logga in på Windows som administratör. Kontroll av fil- och skrivardelning 1 Från menyn Start, välj Kontrollpanelen, System och säkerhet, och Tillåt ett program att kommunicera genom Windows-brandväggen. OBS! Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas, klickar du på knappen Fortsätt. 2 Klicka på Ändra inställningar, markera kryssrutan Fil- och skrivardelning, och klicka på OK. Lägg till en port 1 Från menyn Start, välj Kontrollpanelen, System och säkerhet, och Kontrollera brandväggen. 3-38

133 Grundläggande användning 2 Klicka på Avancerade inställingar. 3 3 Klicka på Regler för inkommande trafik. 4 Klicka på Ny regel. 5 Välj Port och klicka på Nästa. 3-39

134 Grundläggande användning 6 Välj TCP, välj Specifik localport, ange "139", och klicka på Nästa. 7 Välj Tillåt anslutning och klicka på Nästa. 8 Se till att alla kryssrutor har markerats och klicka på Nästa. 3-40

135 Grundläggande användning 9 Ange "Skanna till SMB" i "Namn" och klicka på Slutför. 3 OBS! För Windows XP eller Windows Vista följer du proceduren nedan för att konfigurera porten. 1 Från Startmenyn, välj Kontrollpanel, System och säkerhet (eller Säkerhetscenter), och kontrollera sedan brandväggens status) (eller Windows brandvägg). Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas, klickar du på knappen Fortsätt. 2 Klicka på fliken Undantag och sedan på knappen Lägg till port... 3 Ange inställningar för lägg till port. Ange något namn i "Namn" (exempel: Skanna till SMB). Detta kommer att vara namnet på den nya porten. Ange "139" i "Portnummer". Välj TCP för "Protokol". 4 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Lägg till port. 3-41

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-3040MFP/FS-3140MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Läs mer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en KM-2560/KM-3060. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BRUKSANVISNING FS-655MFP/FS-6530MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-655MFP/FS-6530MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.2 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BRUKSANVISNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning

Läs mer

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P4040dn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN Inledning Tack för att du har köpt en FS-C8600DN/FS-C8650DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1350DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv BRUKSANVISNING d-copia6500mf/8000mf S Code: 565804sv PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BRUKSANVISNING Innehåll 1 Maskindelar Delar på skrivarens framsida... 1-2 Delar på skrivarens vänstra sida... 1-2 Inre delar... 1-3 Delar på skrivarens baksida... 1-3 Manöverpanel...

Läs mer

MagicInfo Express Innehållsskapare

MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare Handbok Med MagicInfo Express Innehållsskapare kan du enkelt skapa LFD-innehåll med hjälp av olika mallar. Med MagicInfo Express Innehållsskapare

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1370DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning gäller modellen ECOSYS P2135dn. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.5 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Aktivera

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen Frankeringsmaskin Användarhandbok De första stegen 2 PostBase Mini Om denna Användarhandbok Läs noga igenom den här användarhandboken innan du ställer upp och börjar använda frankeringsmaskinen PostBase

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning!

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning! Om utgåvan Varumärken Licenser Säkerhetsinformation 1 Fara! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Om utgåvan 2 Oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE ScreenRuler Manual Copyright Claro Software Ltd 2004 Document V1.0 SWE Introduktion till Screen Ruler Tack för att du har valt Screen Ruler. Screen Ruler är en PCprogramvara som hjälper dig att se och

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Snabbhandbok. WorkCentre 7132

Snabbhandbok. WorkCentre 7132 Snabbhandbok 701P44864 Maj 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server år antingen varumårken eller registrerade varumårken som tillhör Microsoft Corporation i USA

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Bruksanvisning för Google Cloud Print

Bruksanvisning för Google Cloud Print Bruksanvisning för Google Cloud Print Symboler som används i denna manual Denna manual använder följande symboler.!anmärkning iiidessa är varningar och begränsningar för korrekt användning. Det är starkt

Läs mer

BRUKSANVISNING. d-colormf2603/mf2604. Code: sw

BRUKSANVISNING. d-colormf2603/mf2604. Code: sw BRUKSANVISNING d-colormf2603/mf2604 S Code: 562201sw PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2010, Olivetti Med ensamrätt

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Visa Intelligent Ready läget" på sidan 1-16 "Spärra inställningarna på frontpanelen"

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post...

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post... Snabbguide Innehåll Kopierar...5 Göra kopior...5 Göra en snabbkopia...5 Kopiera med den automatiska dokumentmataren...5 Kopiera med skannerglaset...5 Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cidn ECOSYS M6026cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cidn ECOSYS M6526cidn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cidn ECOSYS M6026cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cidn ECOSYS M6526cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M606cidn ECOSYS M606cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M656cidn ECOSYS M656cidn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS M606cidn/ECOSYS M656cidn.

Läs mer