BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN

2 Inledning Tack för att du har köpt en FS-C8600DN/FS-C8650DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick. Läs denna bruksanvisning innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. Den etikett som visas i bilden är en garanti för att produkterna tillhör vårt varumärke.

3 Medföljande bruksanvisningar Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov. Quick Installation Guide Safety Guide Safety Guide (FS-C8600DN/ FS-C8650DN) Innehåller en beskrivning av proceduren för installation av maskinen. Innehåller säkerhetsanvisningar för maskinens installation och användning. Läs denna guide innan du använder maskinen. Innehåller en beskrivning av maskinens installationsutrymme, varningsutrymme och övrig information. Läs denna guide innan du använder maskinen. Skivan Product Library Bruksanvisning (denna handbok) Data Security Kit (E) Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Command Center RX User Guide Printer Driver User Guide KYOCERA Net Direct Print Operation Guide KYOCERA Net Viewer User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference Innehåller en beskrivning av hur man fyller på papper, grundläggande utskriftsfunktioner och felsökning. Innehåller en beskrivning av installation och inställningsmetoder för Data Security Kit. Innehåller en beskrivning av hur man autentiserar till den maskin som använder ID-kortet. Innehåller en beskrivning av hur man får åtkomst till maskinen från en dator via en webbläsare för att kontrollera och ändra inställningar. Innehåller en beskrivning av hur man installerar skrivardrivrutinen och använder skrivarens funktioner. Innehåller en beskrivning av hur man använder funktionerna för att skriva ut PDF-filer utan att starta Adobe Acrobat eller Reader. Innehåller en beskrivning av hur man övervakar nätverkets utskriftssystem med KYOCERA Net Viewer. Innehåller en beskrivning av skrivarens interna språk (PRESCRIBE-kommandon). Innehåller en beskrivning av funktioner hos PRESCRIBE-kommandon och kontroll för varje typ av emulering.

4 Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras betydelse. VARNING! Anger risk för allvarliga personskador eller till och med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. FÖRSIKTIGHET! Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Symboler Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av förbjuden åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av nödvändig åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ut kontakten ur eluttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag] Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen kommer bort (mot en avgift). OBS! Ett original som liknar en sedel kan ibland inte kopieras korrekt eftersom maskinen är utrustad med en funktion som skyddar mot förfalskningar.

5 Innehåll Juridisk information och säkerhetsinformation 1 Delarnas namn Exteriör/kassetter Interiör/kontakter När tillval är installerade Manöverpanel Förberedelser för användning Slå på/av strömmen Ändra nätverksgränssnittets parametrar Skriva ut en statussida Installera programvara Statusövervakare Avinstallera programvara (Windows) Command Center RX Fylla på papper Registrera en sidstorlek Energisparfunktion Manöverpanel Knappar Använda menyvalssystemet Ställa in en meny för val av läge Utskrift Utskrift - Skriva ut från program Fylla på kuvert Banderollutskrift Säker Pull Print (tillval) Underhåll Byta tonerbehållare Byta resttonerbehållare Fylla på häftklamrar Tömning av hålslagsbehållare (tillval) Rengöring Felsökning Allmänna riktlinjer Problem med utskriftskvaliteten Felmeddelanden Åtgärda pappersstopp Bilaga Tillvalsutrustning...A-2 Papper...A-3 Specifikationer...A-11 Register i

6 ii

7 Juridisk information och säkerhetsinformation FÖRSIKTIGHET! FÖRETAGET PÅTAR SIG INGET GARANTIANSVAR FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV FELAKTIG INSTALLATION. Meddelande om programvara PROGRAMVARA SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS MED DENNA SKRIVARE MÅSTE STÖDJA SKRIVARENS EMULERINGSLÄGE. Skrivaren är fabriksinställd för PCL-emulering. OBS! Uppgifterna i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Ytterligare sidor kan införas i kommande utgåvor. Användaren ombeds ha överseende med eventuella tekniska felaktigheter eller typografiska fel i denna utgåva. Vi påtar oss inget ansvar för olyckor som kan inträffa när användaren följer anvisningarna i denna bruksanvisning. Vi påtar oss inget ansvar för felaktigheter i skrivarens fasta programvara (innehållet i dess skrivskyddade minne). Bruksanvisningen och allt upphovsrättsligt skyddat material som säljs eller tillhandahålls vid eller i samband med försäljningen av skrivaren är skyddade av upphovsrättslagar. Alla rättigheter förbehålls. Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av denna bruksanvisning, eller av något upphovsrättsligt skyddat material, utan föregående skriftligt tillstånd från KYOCERA Document Solutions Inc. Varje kopia som görs av hela eller delar av denna bruksanvisning, eller av något upphovsrättsligt skyddat material, måste innehålla samma copyright-text som det material ur vilket kopieringen görs. Information om varumärken PRESCRIBE, KPDL och ECOSYS är varumärken som tillhör Kyocera Corporation. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Internet Explorer är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Novell är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. IBM och IBM PC/AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Bonjour, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i denna maskin används i enlighet med de licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade varumärken som tillhör International Typeface Corporation. UFST MicroType teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i denna maskin. ThinPrint är ett varumärke som tillhör Cortado AG i Tyskland och andra länder. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i denna bruksanvisning. iii

8 Licensavtal GPL/LGPL Denna produkt innehåller GPL ( och/eller LGPL ( lgpl.html) mjukvara som en del av den fasta programvaran. Du kan få källkoden och du tillåts kopiera, distribuera och ändra den enligt villkoren från GPL/LGPL. Mer information om källkoden finns på Open SSL License Copyright The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. iv

9 Original SSLeay License Copyright Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] v

10 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. vi

11 Compliance and Conformity This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 and Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited. CAUTION The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. * The above warning is valid only in the United States of America. Gränssnittskontakter VIKTIGT! Kom ihåg att stänga av skrivaren innan du ansluter eller kopplar bort en gränssnittskabel. För att skydda mot den statiska elektricitet som kan uppkomma i skrivarens interna elektronik via gränssnittskontakten (-erna), bör du sätta på de medföljande skyddslocken på de gränssnittskontakter som inte används. OBS! Använd skärmade gränssnittskablar. Canadian Department of Communications Compliance Statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. vii

12 Energisparfunktion Maskinen har ett Energisparläge, i vilket energiförbrukningen minskas en viss tid efter det att maskinen användes senast, samt ett Viloläge där skrivar- och faxfunktionerna är i ett vänteläge och energiförbrukningen minskas till ett minimum när maskinen inte används under en viss tidsperiod. Viloläge Maskinen försätts automatiskt i Viloläge när det har gått 60 minuter efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Viloläge aktiveras. Mer information finns i avsnittet Viloläge. Energisparläge Maskinen försätts automatiskt i Energisparläge när det har gått 3 minuter (för FS-C8600DN) eller 5 minuter (för FS-C8650DN) efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv ange tidsperioden för inaktivitet innan Energisparläge aktiveras. Mer information finns i avsnittet Energisparläge. Automatisk funktion för 2-sidig utskrift Maskinen har 2-sidig kopiering som standard. Om två 1-sidiga original exempelvis kopieras på samma pappersark som en 2-sidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i den engelska bruksanvisningen. Att skriva ut dubbelsidigt minskar pappersförbrukningen och bidrar till att bevara våra skogar. Dubbelsidiga utskrifter minskar även kostnaderna eftersom man inte behöver köpa lika många papper. Vi rekommenderar att maskiner som klarar dubbelsidiga utskrifter ställs in på dubbelsidigt läge som standard. Spara resurser - papper För att bevara våra skogar och använda resurserna på ett hållbart sätt rekommenderar vi att både återvunnet och nytt papper som används är certifierat av miljöskyddsinitiativ eller är försedda med miljömärkningar som uppfyller EN 12281:2002 *1 eller annan likvärdig kvalitetsnorm. Maskinen kan även skriva ut på 64 g/m 2 papper. Genom att använda sådant papper, som innehåller mindre råmaterial, kan man bidra till att bevara våra skogar ytterligare. *1: EN12281:2002 "Skrivar- och kontorspapper - Krav på papper för tonerskrivare och kopiatorer" Din återförsäljare eller servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas. Miljöfördelar med "Power Management" För att minska strömförbrukningen när maskinen är i standby-läge är den utrustad med en strömhanteringsfunktion som automatiskt aktiverar energisparläget när maskinen inte används under en viss tid. Även om det tar en liten stund för maskinen att återgå till att bli REDO när den har varit i energisparläge kan energiförbrukningen minskas avsevärt. Vi rekommenderar att aktiveringstiden för energisparläge ställs in på standard när maskinen används. viii

13 Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) I egenskap av ett företag som deltar i det internationella Energy Star-programmet, har vi kunnat konstatera att denna maskin överensstämmer med de standarder som har fastställts i det internationella Energy Starprogrammet. ENERGY STAR är ett frivilligt program för energieffektivitet med syfte att utveckla och främja användandet av högenergieffektiva produkter för att på så sätt bidra till att hindra den globala uppvärmningen. Genom att köpa produkter som kvalificerar sig för ENERGY STAR kan kunderna bidra till att minska utsläppen av växthusgaser när produkten används, och dessutom minska kostnaderna för energiförbrukning. ix

14 Miljö Miljöförutsättningarna för användningen är följande. Temperatur: 10 32,5 C Luftfuktighet: % En ogynnsam omgivning kan dock påverka bildkvaliteten. Det rekommenderas att maskinen används vid en temperatur runt högst C och en luftfuktighet runt %. Undvik följande platser när du väljer var maskinen ska stå. Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik vibrerande platser. Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt. Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft. Undvik platser med dålig ventilation. Om golvet är känsligt för maskinens hjul, kan golvets material komma att skadas om maskinen flyttas efter installationen. Under utskrift frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa. Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid utskrift rekommenderar vi att maskinen ställs i ett rum med god ventilation. Varningar vid hantering av förbrukningsvaror Försök inte bränna upp delar somm innehåller toner. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara delar som innehåller toner utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur delar som innehåller toner: Unvik att inandas den eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka 1-2 glas vatten för att späda ut innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten. Försök inte forcera eller förstöra delar som innehåller toner. Andra försiktighetsåtgärder Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och resttonerbehållaren till din återförsäljare eller servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga temperatur- eller luftfuktighetssvängningar. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. x

15 Lasersäkerhet (Europa) Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Denna maskin har klassificerats som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC/EN :2007. FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i denna bruksanvisning, kan människor komma att utsättas för skadlig strålning. Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. Etiketten nedan sitter på maskinens högra sida. xi

16 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning har följande kapitel: Kapitel 1 - Delarnas namn I detta kapitel beskrivs namnen på delarna. Kapitel 2 - Förberedelser för användning I detta kapitel beskrivs nödvändiga förberedelser och inställningar före användning och hur man fyller på papper. Kapitel 3 - Utskrift I detta kapitel beskrivs det hur man skriver ut från en dator. Kapitel 4 - Underhåll I detta kapitel beskrivs det hur man byter tonerbehållare och rengör skrivaren. Kapitel 5 - Felsökning I detta kapitel beskrivs det hur man hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem. Bilaga I detta avsnitt beskrivs hur man anger tecken, en introduktion till tillvalsprodukter och skrivarspecifikationer. Konventioner I den här bruksanvisningen används följande konventioner. Skrivsätt Beskrivning Exempel Kursiv Används för att betona ett nyckelord, en nyckelfras eller hänvisningar till ytterligare information. Mer information om hur du byter ut tonerbehållaren finns i Byta tonerbehållare på sidan Fet Används för mjukvaruknappar. Starta utskriften genom att klicka på OK. Fet inom hakparentes Används för knappar på kontrollpanelen. Tryck på [OK] för att fortsätta utskriften. Obs! Viktigt! Försiktighet! Varning! Används för att ge ytterligare information om en funktion eller egenskap. Används för att ge särskilt viktig information. Indikerar anvisningar som måste följas för att förhindra skador eller att maskinen går sönder. Används för att göra användaren uppmärksam på risken för personskada. OBS! Kontakta din nätverksadministratör för nätverksinställningarna. VIKTIGT! Se till att papperet inte är vikt, skrynkligt eller skadat. FÖRSIKTIGHET! Fixeringsenheten inuti skrivaren är het. Vidrör den inte med händerna, eftersom det kan orsaka brännskador. VARNING!Vid längre transportsträckor ska framkallningsenheten tas bort och läggas i en plastpåse. Transportera den separat från skrivaren. xii

17 1 Delarnas namn I detta kapitel beskrivs maskinens delar och manöverpanelens tangenter. Exteriör/kassetter Interiör/kontakter När tillval är installerade Manöverpanel

18 Delarnas namn Exteriör/kassetter Främre lucka 2 Huvudfack 3 Pappersstopp 4 Jobbseparator 5 Manöverpanel 6 Port för USB-minne (A1) 7 Spak för höger lucka 1 8 Höger lucka 1 9 Papperslängdstöd 10 Inställningsreglage för pappersbredd 11 Spärr (pappersbreddstöd) 12 Kassett 1 13 Kassett 2 14 Spak för höger lucka 2 15 Höger lucka 2 16 Pappersbreddstöd 17 Huvudströmbrytare 18 MP-fack 19 MP-fackets stödsektion 20 Spak för höger lucka 3 21 Höger lucka 3 22 Handtag 1-2

19 Delarnas namn Interiör/kontakter Nätverkskontakt 2 USB-port (A2) 3 USB-kontakt (B1) 4 Gränssnitt för tillval 5 Tonerbehållare (Black) 6 Tonerbehållare (Magenta) 7 Tonerbehållare (Cyan) 8 Tonerbehållare (Yellow) 9 Handtag 10 Rengöringsborste 11 Frigöringsknapp 12 Resttonerbehållare 13 Resttonerfack 14 Frigöringsspak för tonerbehållare 1-3

20 Delarnas namn När tillval är installerade 1 3-f 3-c 3 3-a 3-b 3-d 3-e 2 3-h 3-g 1 Postfack 2 Slutdel 3 Kassett 3 till 7 3-a: Kassett 3 3-b: Kassett 4 3-c: Kassett 5 3-d: Kassett 6 3-e: Kassett 7 3-f: Kassett 5 3-g: Kassett 3 eller 6 3-h: Kassett 4 eller 7 1-4

21 Delarnas namn Manöverpanel Meddelandeskärm 2 Knappen [Gå åt höger] 3 Knappen [Gå åt vänster] 4 Knappen [Logout] 5 Knappen [Menu] 6 Knappen [Back] 7 Siffertangenter 8 Knappen [Cancel] 9 Pilknappar 10 Knappen [OK] 11 Knappen [Clear] 12 Knappen [Document Box] 13 Indikatorn Ready 14 Indikatorn Data 15 Indikatorn Attention 1-5

22 1-6 Delarnas namn

23 2 Förberedelser för användning I detta kapitel finns information om följande ämnen: Slå på/av strömmen Ändra nätverksgränssnittets parametrar Skriva ut en statussida Installera programvara Statusövervakare Avinstallera programvara (Windows) Command Center RX Fylla på papper Energisparfunktion Manöverpanel

24 Förberedelser för användning Slå på/av strömmen Slå på strömmen Slå till huvudströmbrytaren. VIKTIGT! Slå inte till huvudströmbrytaren direkt efter det att du har slagit från den. Vänta i minst 5 sekunder och slå sedan till huvudströmbrytaren. Slå av strömmen FÖRSIKTIGHET! Hårddisken arbetar eventuellt om indikatorn Data lyser eller blinkar. Att slå från huvudströmbrytaren när hårddisken arbetar kan leda till skador. Notera att maskinen inte automatiskt kan ta emot utskriftsdata från datorer om huvudströmbrytaren är frånslagen. 1 Se till att indikatorn Data är av. 2 Tryck på [Menu]. 3 Tryck på eller för att välja Stäng ner. Stäng ner. Är du säker? 4 Tryck på [OK]. En bekräftelseskärm visas. [ Ja ] [ Nej ] Klar. Slå av huvudströmbrytaren. 5 Tryck på [Ja] ([Gå åt vänster]).skärmen visar "Klar. Slå av huvudströmbrytaren.". 6 Slå av huvudströmbrytaren. 2-2

25 Förberedelser för användning Ändra nätverksgränssnittets parametrar Denna skrivare stöder TCP/IP, TCP/IP (IPv6), IPP, SSL-server, IPSec-protokoll och Säkerhetsnivå. Nedanstående tabell visar de element som erfordras för varje inställning. Konfigurera skrivarens nätverksparametrar på lämpligt sätt för din dator och din nätverksmiljö. Meny Undermeny Inställning Nätverk TCP/IP-inställningar TCP/IP På/av IPv4 inställning DHCP På/av Auto-IP IP-adress Undernätmask Gr.inst. Gatewy Bonjour På/av IP-adress Maskvärde Gatewayadress På/av IPv6 inställning TCP/IP(IPv6) På/av RA (Stateless) DHCPv6 På/av På/av Protokolluppgift NetBEUI På/av SNMPv3 FTP(server) SNMP SMTP POP3 Raw-port LPD HTTP LDAP På/av På/av På/av På/av På/av På/av På/av På/av På/av Starta om nätverk Ja/Nej 2-3

26 Förberedelser för användning Meny Undermeny Inställning Säkerhet Nätverkssäkerhet WSD-utskrift På/av Enhanced WSD EnhancedWSD(SSL) IPP På/av På/av På/av SSL-inställning SSL På/av På/av IPP över SSL HTTPS Kryptering AES/DES/3DES På/av På/av IPSec På/av Thin Print På/av På/av Thin Print over SSL På/av LAN-gränssnitt Auto/10BASE-Half/ 10BASE-Full/ 100BASE-Half/ 100BASE-Full/ 1000BASE-T OBS! Stäng av skrivaren och slå på den igen när samtliga nätverksinställningar har gjorts. Detta är nödvändigt för att inställningarna ska gälla! Nätverksinställningar I detta avsnitt beskrivs inställningarna för när DHCP används eller när en IP-adress anges när TCP(IPv4) är valt. För information om inställningarna, se den engelska bruksanvisningen. För information om hur man använder menyvalssystemet, se Använda menyvalssystemet på sidan 2-44 OBS! När man anger en IP-adress manuellt måste man kontrollera IP-adress, undernätmask och grundinställningar gateway med systemadministratören. Meny: a b ********************- 1 Skriv ut rapport 2 USB-minne 3 Räknare [ Utgång ] Nätverk: a b ********************- 1 TCP/IP-inst. 2 Starta om nätv. 1 Medan skrivaren visar Klar för utskrift, Vänta., Vilar och Behandlar trycker du på [Menu]. Menyn för val av läge visas. 2 Tryck på eller för att välja Nätverk. 3 Tryck på [OK]. Menyn Nätverk visas. [ Utgång ] 2-4

27 Förberedelser för användning Kontrollera att TCP/IP är på Detta är en beskrivning av metoden för inställning av IPv4, men TCP/IP ska också vara På när inställning för IPv6 görs. TCP/IP-inst.: a b ********************- 1 TCP/IP 2 IPv4 inställning 3 IPv6 inställning [ Utgång ] 4 Välj TCP/IP-inst. och tryck på [OK]. Menyn TCP/IP-inst. visas. 5 Tryck på eller för att välja TCP/IP. TCP/IP: a b 1 Av ********************- 2 *På 6 Tryck på [OK]. Skärmen TCP/IP visas. 7 Kontrollera att På är valt. Om Av är valt, tryck på eller för att välja På. OBS! "*" visas för den inställning som har valts. 8 Tryck på [OK]. TCP/IP-inställningen ställs in och menyn TCP/IP-inst. visas igen. Slå av eller på DHCP Välj På när en DHCP-server används för att automatiskt hämta en IP-adress. Välj Av för att ange en IP-adress. TCP/IP-inst.: a b ********************- 1 TCP/IP 2 IPv4 inställning 3 IPv6 inställning [ Utgång ] IPv4 inställning a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adress [ Utgång ] 9 Tryck på eller för att välja IPv4 inställning. 10 Tryck på [OK]. Menyn IPv4 inställning visas. 11 Tryck på eller för att välja DHCP. DHCP: a b 1 Av ********************- 2 *På 12 Tryck på [OK]. Skärmen DHCP visas. 13 Tryck på eller för att välja Av eller På. 2-5

28 Förberedelser för användning 14 Tryck på [OK]. DHCP-inställningen ställs in och menyn IPv4 inställning visas igen. OBS! DHCP blir mer effektivt när På väljs. Tryck på [Menu] för att avsluta menyn för val av läge. När Av är inställt, fortsätt för att ange IP-adressen. Ange IP-adressen Om DHCP är inställt på Av, ange IP-adressen manuellt. 15 Tryck på eller för att välja IP-adress. IP-adress: a b 16 Tryck på [OK]. Skärmen IP-adress visas. /** Ange IP-adressen med siffertangenterna. Valfritt värde mellan 000 och 255 kan ställas in. Öka eller minska siffrorna genom att trycka på eller. Använd och för att flytta den position som anges, vilket visas med markering. 18 Tryck på [OK]. IP-adressen lagras och menyn IPv4 inställning visas igen. Ange undernätmask Om DHCP är inställt på Av, ange undernätmask manuellt. 19 Tryck på eller för att välja Undernätmask. Undernätmask: a b 20 Tryck på [OK]. Skärmen Undernätmask visas. /** IPv4 inställning: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adress [ Utgång ] IPv4 inställning: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adress [ Utgång ] IPv4 inställning: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adress [ Utgång ] 21 Ange undernätmasken med siffertangenterna. Valfritt värde mellan 000 och 255 kan ställas in. Metoden för att mata in är densamma som för IP-adressen. 22 Tryck på [OK]. Undernätmasken lagras och menyn IPv4 inställning visas igen. 2-6

29 Förberedelser för användning Ange grundinställning gateway Om DHCP är inställt på Av, ange grundinställning gateway manuellt. 23 Tryck på eller för att välja Gr.inst. Gatewy. Gr.inst. Gatewy: a b 24 Tryck på [OK]. Skärmen Gr.inst. Gatewy visas. /** Ange gr.inst. gatewy med siffertangenterna. Valfritt värde mellan 000 och 255 kan ställas in. Metoden för att mata in är densamma som för IP-adressen. 26 Tryck på [OK]. Gr.inst. Gatewy lagras och menyn IPv4 inställning visas igen. Detta avslutar nätverksinställningarna. Tryck på [Menu] och avsluta menyn för val av läge. OBS! När nätverksinställningarna har ändrats måste maskinen stängas av och sedan på igen för att verkställa ändringarna. Skriva ut en statussida När du har gjort nätverksinställningarna ska du skriva ut en statussida. Statussidan gör att du kan bekräfta en mängd information, inklusive nätverksadresser och nätverksprotokoll. Skriv ut en statussida genom att välja Statussida i menyn Skriv ut rapport. Mer information finns i den engelska bruksanvisningen. 2-7

30 Förberedelser för användning Installera programvara Om du ansluter maskinen till en Windows-dator, följ nedan steg för att installera programvaran. I exemplet visas hur man ansluter maskinen till en dator med Windows 7. Följande programvara stöds: Programvara på CD-ROM (Windows) Express Mode eller Custom Mode kan väljas som installationsmetod. Programvaran som kan installeras och metoden för att välja skrivarport kan variera beroende på vilken metod som väljs. Programvara Funktion Beskrivning KX driver Skriv ut Med hjälp av denna drivrutin kan maskinen skriva ut filer på en dator. Multipla sidbeskrivningsspråk (PCL XL, KPD etc.) stöds av en enskild drivrutin. Med hjälp av denna skrivardrivrutin kan du utnyttja maskinens funktioner fullt ut. Använd denna drivrutin för att skriva ut PDF-filer. Installationsmetod Express Mode Custom Mode * KX (XPS) printer driver Denna skrivardrivrutin stöder XPS-formatet (XML Paper Specification) som har utvecklats av Microsoft Corporation. Mini printer driver (PCL/KPDL) Detta är en MiniDriver från Microsoft som stöder PCL och KPDL. Det finns vissa begränsningar när det gäller vilka maskinfunktioner och tillval som kan användas med denna drivrutin. KYOCERA Net Direct Print Hjälpprogram Med hjälp av detta kan man skriva ut en PDF-fil utan att starta Adobe Acrobat/Reader. KYOCERA Net Viewer Detta är ett hjälpprogram som gör det möjligt att övervaka maskinen i nätverket. Font Dessa är displaytypsnitt som gör det möjligt att använda maskinens inbyggda typsnitt i en programvaruapplikation. * Standardinstallation. De komponenter som skall installeras kan väljas. * Valt som standard. OBS! Plug & Play är inaktiverat på enheten när den är i viloläge. Starta enheten från viloläget innan du fortsätter. Se Viloläge på sidan

31 Förberedelser för användning Installera skrivardrivrutin i Windows OBS! Installation i Windows måste göras av en användare som är inloggad med administratörsrättigheter. Om dialogrutan Välkommen till guiden Ny maskinvara visas väljer du Avbryt. Om skärmen autorun visas ska du klicka på Kör Setup.exe. Om fönstret för hantering av användarkonton visas, klicka på Tillåt. Du kan antingen använda Express Mode eller Custom Mode för att installera programvaran. Express Mode känner automatiskt av de anslutna maskinerna och installerar programvaran som krävs. Använd Custom Mode för att specificera skrivarporten och välja vilken mjukvara som ska installeras. Mer information finns i Kundinstallation i Printer Driver User Guide på CD-ROM-skivan. OBS! I Windows operativsystem måste du vara inloggad med administratörsbehörighet för att installera skrivardrivrutinen. 1 Sätt i CD-ROM-skivan. 2 Klicka på View License Agreement och läs licensavtalet. Klicka på Accept. 3 Klicka på Install Software. 4 Klicka på Express Mode. 2-9

32 Förberedelser för användning 5 Klicka på OK. 6 Välj det utskriftssystem som ska installeras och klicka på Next. OBS! Om fönstret för identifiering av utskriftssystem visas och installationsprogrammet inte kan identifiera maskinen, kontrollera att den är ansluten till datorn via ett nätverk eller en USB-kabel och att den är påslagen. Klicka på Uppdatera. 7 Välj installationsinställningar. Följ instruktionerna på skärmen för att välja inställningar och klicka på Next. 8 Klicka på Install. OBS! Om fönstret Windows-säkerhet visas, ska du klicka på Installera drivrutinen ändå. 9 Ett meddelande visas som säger att installationen av skrivaren lyckades. Klicka på Finish. Installationen av skrivardrivrutinen är nu klar. Följ anvisningarna på skärmen för att starta om systemet, om så krävs. 2-10

33 Förberedelser för användning Installera skrivardrivrutin i Macintosh I exemplet visas hur man ansluter maskinen till en Macintosh med MAC OS X v10.6. OBS! Installation i MAC OS måste göras av en användare som är inloggad med administratörsrättigheter. När man skriver ut från en Macintosh-dator ska maskinens emulering ställas in på [KPDL] eller [KPDL(Auto)]. För information om konfigurationsmetoden, se den engelska bruksanvisningen. Om du ansluter via Bonjour, aktivera Bonjour i maskinens nätverksinställningar. Mer information finns i Advanced Operation Guide. Ange namn och lösenord som du använder för att logga in i operativsystemet på skärmen Authenticate. 1 Sätt i CD-ROM-skivan. Dubbelklicka på ikonen Kyocera. 2 Dubbelklicka antingen på OS X 10.4 Only eller OS X 10.5 or higher beroende på din Mac OS version. 3 Dubbelklicka på Kyocera OS X vx.x. 4 Installera skrivardrivrutinen enligt instruktionerna i installationsprogrammet. Installationen av skrivardrivrutinen är nu klar. 2-11

34 Förberedelser för användning Ange därefter utskriftsinställningarna. Om en IP- eller AppleTalk-anslutning används krävs nedanstående inställningar. Maskinen känns igen automatiskt och ansluts om en USB-anslutning används. 5 Öppna Systeminställningar och klicka på Skrivare och skanner. 6 Klicka på plus-symbolen (+). 7 Klicka på IP-ikonen för en IP-anslutning eller på AppleTalk-ikonen för en AppleTalk-anslutning. Ange sedan IP-adressen och skrivarnamnet. Klicka på Lägg till. OBS! När en Bonjour-anslutning används väljer du [Förval] och klickar på det objekt som visas under Namn. Drivrutinen med samma namn som maskinen visas automatiskt under Drivrutin. 8 Välj alternativen som finns tillgängliga för maskinen och klicka på OK. 2-12

35 Förberedelser för användning 9 Den valda skrivaren läggs till. Detta avslutar utskriftsinställningarna. 2-13

36 Förberedelser för användning Statusövervakare Statusövervakaren visar ett statusmeddelande för utskriftssystemet längst ned till höger av utskriftsskärmen. Du kan även starta Command Center RX för att kontrollera och ändra skrivarinställningar. Statusövervakaren installeras automatiskt vid installationen av KX Driver. Åtkomst till Statusövervakare Använd en av metoderna nedan för att starta statusövervakaren. Starta samtidigt som utskriften börjar: När du specificerar en skrivare och börjar ett utskriftsjobb, startas en statusövervakare för varje skrivarnamn. Om uppstart av statusövervakare efterfrågas för flera skrivare, startas statusövervakare för varje skrivare som efterfrågar detta. Starta från KX driver-egenskaper: Klicka på knappen Statusövervakare under fliken Avancerat. Klicka sedan på knappen Öppna statusövervakare i dialogrutan statusövervakare för att starta statusövervakare. Gå ur statusövervakare Använd en av metoderna nedan för att gå ur statusövervakare. Gå ur manuellt: Högerklicka på ikonen Statusövervakare i aktivitetsfältet och välj Avsluta i menyn för att gå ur statusövervakare. Gå ur automatiskt: Statusövervakare stängs ned automatiskt 5 minuter efter att den inte längre används. Skärmöversikt Skärmöversikten för statusövervakare är följande. Popupfönster 3D-vy Ikon Statusövervakare Popupfönster Vid ett händelsemeddelande visas ett popupfönster. Detta fönster visas bara när 3D-vyn är öppen på desktopen. 3D-vy Detta visar statusen hos den övervakade skrivaren som en 3D-bild. Du kan välja om du vill visa eller dölja 3D-vyn från den visade menyn när du högerklickar på ikonen Statusövervakarer. Vid ett händelsemeddelande används 3D-vyn och en ljudsignal för att meddela dig. Mer information om inställningarna för ljudmeddelandet finns i Inställningar för meddelanden på sidan

37 Förberedelser för användning Ikonen Statusövervakarer När Statusövervakarer är på visas dess ikon i aktivitetsfältets meddelandeområde. Skrivarens namn visas när du placerar markören på ikonen. Högerklicka på ikonen Statusövervakarer för att ställa in nedanstående alternativ. Dölj statusövervakarer Visar eller döljer ikonen Statusövervakarer. Command Center RX Om skrivaren ansluts till ett TCP/IP-nätverk och har en egen IP-adress, ska du använda en webbläsare för att få åtkomst till Command Center RX för att ändra eller bekräfta nätverksinställningarna. Mer information finns i Command Center RX User Guide. Alltid överst Placerar statusövervakare framför andra aktiva fönster. Opacitet Justerar statusövervakare för att tillåta att en varierande mängd bakgrund syns genom bilden. Välj en procentandel mellan 20 till 100. Förstora fönster Ökar fönstret statusövervakare till det dubbla. Meddelande... Specificera inställningen Meddelande för statusövervakare. Mer information finns i Inställningar för meddelanden på sidan Ger åtkomst till KYOCERA Document Solutions globala webbplats. Avsluta För att gå ur Statusövervakare. 2-15

38 Förberedelser för användning Inställningar för meddelanden Använd alternativet Meddelande för att ställa in statusövervakare. Fliken Meddelande innehåller följande element. VIKTIGT! För att bekräfta inställningarna av fliken Meddelande behöver datorn ljudvara i form av ljudkort eller högtalare. Aktiverar händelsemeddelanden Välj att aktivera eller avaktivera övervakningen av händelserna under Tillgängliga händelser. Ljudfil Det går att välja en ljudfil om du vill kunna höra meddelandet. Klicka på Bläddra för att söka efter ljudfilen. Använd Text till tal Välj den här rutan för att mata in text som du vill höra vid händelser. Den här funktionen finns för Windows XP eller nyare även om en ljudfil inte behövs. Använd denna funktion genom att följa dessa steg. 1 Välj kryssrutan Aktiverar händelsemeddelanden. 2 Välj en händelse som ska användas tillsammans med Text till talfunktionen under Tillgängliga händelser. 3 För att använda en ljudfil för händelsemeddelanden, ta bort krysset från kryssrutan Använd Text till tal. Textrutan Ljudfil aktiveras. 4 Ange platsen för ljudfilen (.wav) eller klicka på Bläddra... för att välja en ljudfil som finns sparad på din dator. OBS! Det tillgängliga filformatet är WAV. Välj kryssrutan Använd Text till tal för att läsa upp den text som har matats in i rutan Text till tal när en händelse inträffar. 5 Klicka på Spela för att bekräfta att ljudet eller texten spelas korrekt. 2-16

39 Förberedelser för användning Avinstallera programvara (Windows) Du kan avinstallera (ta bort) programvaran genom att använda skivan Product Library som medföljer skrivaren. VIKTIGT! På Macintosh-datorer går det inte att avinstallera programvaran med hjälp av skivan Product Library eftersom en PPD (PostScript Printer Description) har använts för att ange skrivarinställningarna. 1 Avsluta alla aktiva program. 2 Sätt i skivan Product Library som medföljer skrivaren i datorns optiska enhet. 3 Följ proceduren som används för att installera skrivardrivrutinen och klicka på Ta bort programvara. Guiden Ta bort programvara visas. 4 Välj den programvara som ska tas bort. 5 Klicka på Avinstallera. OBS! I Windows Vista visas skärmen Ta bort drivrutin och paket. Välj Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet och klicka på OK. När KYOCERA Net Viewer eller KYOCERA Net Direct Print är installerat startar separata avinstallationsprogram för varje program. Fortsätt med avinstallationsstegen för varje program enligt instruktionerna på skärmen. Avinstallationsprogrammet startar. 6 När skärmen Avinstallationen har slutförts visas ska du klicka på Nästa. 7 Välj om du vill starta om din dator eller inte och klicka på Slutför. OBS! Programvaran kan avsinstalleras från programmenyn. (För Windows XP.) Starta avinstallationsprogrammet genom att klicka på start > Alla program > Kyocera > Kyocera Uninstaller och avinstallera programvaran. 2-17

40 Förberedelser för användning Command Center RX Command Center RX är ett verktyg som används för uppgifter som t.ex. att kontrollera maskinens driftstatus på nätet eller ändra inställningarna för säkerhet, nätverksutskrifter och avancerade nätverksinställningar. Om e-postinställningarna görs är det sedan möjligt att skicka meddelanden via e-post när ett jobb är färdigt. OBS! Ändra inställningarna i Command Center RX genom att logga in som maskinadministratör. Grundinställningarna är de som visas nedan. Inloggningsanvändarnamn: Admin Inloggningslösenord: Admin För att få åtkomst till Command Center RX gör man enligt följande. 1 Starta webbläsaren. 2 Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats. t.ex.) På webbsidan visas grundläggande information om maskinen och Command Center RX liksom aktuell status. 3 Välj en post i navigeringsfältet till vänster på skärmen. Inställningarna måste konfigureras separat beroende på posterna. Om några restriktioner har angetts för Command Center RX, anger du ett giltigt användarnamn och lösenord för att få tillgång till andra sidor än startsidan. Mer information finns i Command Center RX User Guide. E-postinställningar Genom att specificera SMTP-inställningarna kan du skicka meddelanden om avslutade jobb via e-post. Om du vill använda denna funktion måste maskinen vara ansluten till en e-postserver med SMTP-protokollet. Kontrollera även följande: Den nätverksmiljö som används för att ansluta denna maskin till e-postservern. En permanent anslutning via ett lokalt nätverk rekommenderas. SMTP-inställningar Använd Command Center RX för att registrera SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn. Om gränser har angetts beträffande e-postmeddelandenas storlek, kanske det inte går att skicka mycket stora e- postmeddelanden. 2-18

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P4040dn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BRUKSANVISNING Innehåll 1 Maskindelar Delar på skrivarens framsida... 1-2 Delar på skrivarens vänstra sida... 1-2 Inre delar... 1-3 Delar på skrivarens baksida... 1-3 Manöverpanel...

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1350DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.2 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-3040MFP/FS-3140MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1370DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en KM-2560/KM-3060. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv BRUKSANVISNING d-copia6500mf/8000mf S Code: 565804sv PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt

Läs mer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BRUKSANVISNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning gäller modellen ECOSYS P2135dn. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

MagicInfo Express Innehållsskapare

MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare Handbok Med MagicInfo Express Innehållsskapare kan du enkelt skapa LFD-innehåll med hjälp av olika mallar. Med MagicInfo Express Innehållsskapare

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BRUKSANVISNING FS-655MFP/FS-6530MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-655MFP/FS-6530MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen Frankeringsmaskin Användarhandbok De första stegen 2 PostBase Mini Om denna Användarhandbok Läs noga igenom den här användarhandboken innan du ställer upp och börjar använda frankeringsmaskinen PostBase

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.5 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Aktivera

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer