q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn"

Transkript

1 q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING

2 > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta enkla felsökningsåtgärder som behövs så att maskinen alltid kan användas i optimalt skick. Läs den här handboken innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Använd våra äkta tonerbehållare, som har klarat rigorösa kvalitetskontrollstester. Användning av oäkta tonerbehållare kan orsaka fel. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av användning av förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. En etikett fästs på våra äkta förbrukningsvaror enligt nedan. i

3 Innehåll Förord... i Innehåll... ii Översikt... v Maskinens funktioner... vi Färg- och bildkvalitetsfunktioner... x Grundläggande färglägen... x Justera bildkvalitet och färg... xi Bruksanvisningar som följer med maskinen... xii Om bruksanvisningen (denna handboken)... xiv Bruksanvisningens struktur... xiv Konventioner som används i denna bruksanvisning... xv Menykarta... xvii 1 Juridisk information och säkerhetsinformation Meddelande Säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning Miljö Försiktighetsåtgärder vid användning Lasersäkerhet (Europa) Juridisk begränsning av kopiering/skanning EN ISO EK1-ITB Juridisk information Energisparfunktion Automatisk funktion för 2-sidig utskrift Spara resurser - papper Miljöfördelar med "Power Management" Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Installera och ställa upp maskinen Delarnas namn Maskinens utsida Anslutningar/insida Med tillvalsutrustning monterad Ansluta maskinen och andra enheter Ansluta kablarna Ansluta en LAN-kabel Ansluta USB-kabel Ansluta strömkabeln Slå på/av strömmen Slå på strömmen Slå av strömmen Använda manöverpanelen Manöverpanelens tangenter Användningssätt Visning av original och papper Skärmen Hjälp Inloggning/Utloggning Logga in Logga ut Standardinställningar av maskinen Ställa in datum och tid Nätverksinställning (anslutning av LAN-kabel) Energisparfunktion Viloläge och Autoviloäge Installera programvara Programvara på DVD (Windows) Installera programvara i Windows Avinstallera programvaran ii

4 Installera programvara i Macintosh Inställning av TWAIN-drivrutin Inställning av WIA drivrutin Kontrollera räknaren Command Center RX Åtkomst till Command Center RX Ändra säkerhetsinställningar Ändra enhetsinformation Förberedelser före användning Fylla på papper Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av papper Fylla på i kassetterna Lägga i papper i MP-facket Välja pappersformat och mediatyp Pappersstopp Förberedelser för att skicka ett dokument till en delad mapp på en dator Notera datornamn och fullständigt datornamn Notera användarnamn och domännamn Skapa en delad mapp, notera en delad mapp Konfigurera Windows-brandvägg Skriva ut från dator Skriva ut från dator Skriva ut på papper med ett format som inte är standard Skärmen för inställningar av skrivardrivrutinen Hjälp om skrivardrivrutinen Ändra standardinställningarna för skrivardrivrutinen (Windows 7) Avbryta utskriften från datorn Skriva ut med AirPrint Skriva ut med Google Cloud Print Status Monitor Åtkomst till Status Monitor Gå ur Status Monitor Status Monitor-displayen Maskinens drift Lägga i original Placera original på dokumentglaset Lägga i original i dokumentbehandlaren Kontrollera maskinens serienummer Program Registrera program Bekräfta registrerat program Hämta program Skriva över program Ta bort program Välja tangentinställningar Kopiera Grundläggande användning Avbryta jobb Skicka Grundläggande användning Ange destination Kontrollera och redigera destinationer Skärm för destinationsbekräftelse Återuppringning Skicka till mig (e-post) Skicka till olika typer av destinationer (Massändning) Avbryta skicka jobb iii

5 WSD-skanning Skanning med TWAIN eller WIA Så här använder du faxfunktionen Använda olika funktioner Tillgängliga funktioner på maskinen Kopiera Skicka Anpassad låda (utskrift) Löstagbart minne (spara fil, skriva ut dokument) Funktioner Originalets format Pappersval Orig. Orientering (originalorientering) Sortera Densitet Originalbild EcoPrint Färgval Zooma Dubbelsidig Kontinuerlig skanning Tyst läge Hoppa över tom sida Dubbelsidig (2-sidigt original) Avsändningsstorlek Filformat Filseparation Skannerupplösning Ämne/brödtext Rad. eft. utskr. (radera efter utskrift) Felsökning Rutinunderhåll Rengöring Byta tonerbehållare Byta resttonerbehållare Fylla på häftklamrar Felsökning Åtgärda fel Svara på meddelanden Justering/underhåll Ta bort pappersstopp Ta bort klammer som har fastnat Bilaga Tillvalsutrustning Översikt över tillvalsutrustning Metod för att ange tecken Använda tangenterna Specifikationer Maskin Kopieringsfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Dokumentbehandlare Pappersmatare (500 ark) (tillval) Manuell häftapparat Register... Register-1 iv

6 > Översikt Översikt Maskinen är standardutrustad med funktionerna kopiera och skriva ut, och en skannad bild kan skickas till en e-postmottagare som bifogad fil, eller till en dator på samma nätverk. På produkter med faxfunktion kan faxfunktionen användas. Indata Original Elektroniska data USB-minne Faxdata Åtgärder från datorn Säkerhet Du kan utöka maskinens funktioner efter behov. Command Center RX Du kan kontrollera status och ändra maskinens inställningar från en webbläsare på din dator. Command Center RX (sidan 2-37) Command Center RX User Guide Funktioner för dokumentlåda Se English Operation Guide. Denna funktion är användbar för en mängd olika ändamål, bland annat för att spara data i maskinen och på ett USB-minne. Se English Operation Guide. Utdata Kopieringsfunktioner Skrivarfunktioner Skicka funktioner USB-minne Faxfunktioner Kopiera (sidan 5-10) Skriva ut från dator (sidan 4-1) Skicka (sidan 5-13) Se English Operation Guide. Bruksanvisning för fax Innan du använder maskinen ska du läsa följande: Juridisk information och säkerhetsinformation (sidan 1-1) För förberedelser av maskinens drift såsom kabelanslutningar och programvaruinstallationer, se följande: Installera och ställa upp maskinen (sidan 2-1) För information om hur man fyller på papper, ställer in delade mappar och lägger till adresser i adressboken, se följande: Förberedelser före användning (sidan 3-1) v

7 > Maskinens funktioner Maskinens funktioner Maskinen är utrustad med många användbara funktioner. Använda olika funktioner (sidan 6-1) Här är några exempel. Optimera ditt kontorsarbetsflöde Tillgång till ofta använda funktioner med snabbval (Program) Skanna original i olika format samtidigt (Blandade format) Skanna ett stort antal original i separata partier och producera som ett jobb (Kontinuerlig skanning) ~10 11~20 21~30 1~30 Du kan förinställa dina vanligaste funktioner. När du registrerar ofta använda inställningar som favorit, kan du enkelt hämta inställningarna. När du använder denna favorit får du samma resultat även om någon annan person utför operationen. Program (sidan 5-6) Detta är användbart när du tar fram konferensmaterial. Du kan ställa in originalens olika format samtidigt, så du behöver inte återställa originalen, oavsett format. Se English Operation Guide. Detta är användbart när du vill framställa material med flera sidor. Om ett stort antal original inte kan placeras i dokumentmataren samtidigt kan du skanna originalen i separata satser och sedan kan dessa kopieras eller skickas som ett jobb. Kontinuerlig skanning (sidan 6-17) Optimera ditt kontorsarbetsflöde Skicka en gång med flera sändningsalternativ (Massändning) Spara ofta använda dokument i maskinen (Anpassad låda) Skicka ett fax från en dator (Att skicka fax från datorn) Du kan skicka ett dokument till flera olika destinationer med hjälp av en annan metod. Du kan ange flera destinationer eller olika sändningsalternativ såsom e-post, SMB och fax. Du kan minska ditt arbetsflöde genom att skicka ett jobb åt gången. Skicka till olika typer av destinationer (Massändning) (sidan 5-24) Du kan spara ofta använda dokument i maskinen och skriva ut dem vid behov. Se English Operation Guide. Med denna funktion kan man spara in på det papper som används för att skicka ett fax. Man kan skicka en fil som ska faxas från datorn utan att skriva ut filen, vilket innebär att antalet pappersark som används kan minskas. Dessutom blir själva sändningen effektiv. Bruksanvisning för fax vi

8 > Maskinens funktioner Spara energi och kostnader Spara energi vid behov (Energisparfunktion) Använd mindre toner för utskrift (EcoPrint) Minska pappersförbrukningen (Papperssparande utskrift) Off Maskinen är utrustad med en energisparfunktion som automatiskt kopplar in den i viloläge. Energisparfunktion (sidan 2-20) Med denna funktion kan man minska tonerförbrukningen. Om du bara behöver kontrollera det utskrivna innehållet, t.ex. vid en testutskrift eller vid dokument för internt bruk, kan du använda denna funktion för att spara toner. Använd denna funktion om utskriften inte behöver vara av hög kvalitet. EcoPrint (sidan 6-13) Du kan skriva ut original på båda sidorna av pappret. Du kan även skriva ut flera original på ett ark. Se English Operation Guide. Spara energi och kostnader Hoppa över tomma sidor vid utskrift (Hoppa över tom sida) Skicka ett fax för att minska kommunikationskostnaden (Fax fördröjd överföring) Skapa attraktiva dokument Förhindra bildgenomlysningseffekt (Förhindra genomlysningseffekt) När det finns tomma sidor i ett skannat dokument kan du hoppa över dessa med hjälp av denna funktion, och bara skriva ut sidor som inte är tomma. Hoppa över tom sida (sidan 6-18) Med denna funktion kan man minska kommunikationskostnaderna. Kommunikationskostnaden kan minskas genom att ställa in timern på den tid under vilken kostnaderna för att skicka faxet är låga. Bruksanvisning för fax Du kan förhindra bildgenomlysningseffekter från baksidan när du skannar tunna original. Se English Operation Guide. vii

9 > Maskinens funktioner Stärka säkerheten Lösenordsskydda en PDF-fil (PDF-krypteringsfunktioner) Skydda data på SSD (Kryptering/skriv över) Förhindra förlust av färdiga dokument (Privat utskrift) Använd lösenordssäkerhetsalternativ för PDF-filer för att begränsa dokumentvisning, utskrift och redigering. Se English Operation Guide. Du kan skriva över onödiga data som finns kvar på SSD automatiskt. För att förhindra externt läckage kan maskinen kryptera data innan du skriver över dem till SSD. Se English Operation Guide. Du kan tillfälligt spara ett skrivardokument i maskinen. Genom att skriva ut dokumentet från maskinen förhindrar du att någon tar ditt dokument. Se English Operation Guide. Stärka säkerheten Logga in med ID-kort (Kortautentisering) Stärka säkerheten (Inställningar för administratör) Använda funktioner mer effektivt Gör maskinen tyst (Tyst läge) OK! Du kan logga in genom att bara vidröra ett ID-kort. Du behöver inte ange ditt användarnamn och lösenord. Se English Operation Guide. Det finns olika funktioner tillgängliga för administratörer för att stärka säkerheten. Se English Operation Guide. Du kan göra maskinen tyst genom att minska driftljudet. Du kan konfigurera detta läge efter jobb. Tyst läge (sidan 6-18) viii

10 > Maskinens funktioner Använda funktioner mer effektivt Installera maskinen utan nätverkskablar (Trådlöst nätverk) Använda USB-minne (USB-minne) Ange filformat för bild (Filformat) I en miljö där det trådlösa nätverket används kan du installera maskinen utan nätverkskablar. Se English Operation Guide. Detta är användbart när du behöver skriva ut dokument utanför kontoret, eller när du inte kan skriva ut dokument från datorn. Du kan skriva ut dokumentet från USBminnet genom att ansluta det direkt till maskinen. Original som skannas på maskinen kan också sparas på USB-minnet. Se English Operation Guide. Du kan välja olika filformat när du skickar/ lagrar bilder. Filformat (sidan 6-20) Använda funktioner mer effektivt Utför fjärrmanövrering (Command Center RX) Du kan komma åt maskinen på distans för att skriva ut, skicka eller hämta data. Administratörer kan konfigurera maskinens drift eller hanteringsinställningar. Command Center RX (sidan 2-37) ix

11 > Färg- och bildkvalitetsfunktioner Färg- och bildkvalitetsfunktioner Maskinen är utrustad med olika färg- och bildkvalitetsfunktioner. Du kan justera den skannade bilden efter behov. Grundläggande färglägen De grundläggande färglägena är som följer. Färgfunktion Beskrivning Före Referensbild Efter Referenssida Autofärg Känner automatiskt igen om skannade dokument är i färg eller svartvita. sidan 6-13 Fyrfärg Skannar dokumentet i fyrfärg. sidan 6-13 Gråskala Skannar dokumentet i gråskala. sidan 6-14 Svartvitt Skannar dokumentet i svartvitt. sidan 6-13 För mer information, se följande: Färgval (sidan 6-13) x

12 > Färg- och bildkvalitetsfunktioner Justera bildkvalitet och färg Om du vill justera bildkvaliteten eller färgen på en bild, använd följande funktioner. Jag vill... Före Provbild Efter Funktion Sida Justera färgexaktheten. Justera densiteten. Densitet sidan 6-12 Justera färgen genom att förstärka blå eller röda toner. Exempel: Förstärka rött Färgbalans Justera mättnad. Mättnad Justera bildkvaliteten exakt Förstärka eller göra bildens kontur oskarp. Exempel: Förstärka bildens kontur Justera skillnaden mellan bildens mörka och ljusa delar. Skärpa Kontrast Göra dokumentets bakgrund (området utan text eller bild) mörkare eller ljusare. Exempel: Göra bakgrunden ljusare Skydd mot genomfärgning på dubbelsidiga original. Bakgrundsdensitet Skydd mot genomfärgning Justera den skannade bilden Minska filstorleken och göra tecknen tydliga. Filformat [Högkomp. PDF] xi

13 > Bruksanvisningar som följer med maskinen Bruksanvisningar som följer med maskinen Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Se varje bruksanvisning efter behov. Innehållet i bruksanvisningarna kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra maskinens prestanda. Tryckta bruksanvisningar Börja använda maskinen snabbt För säker användning av maskinen Quick Guide Här förklaras hur du använder maskinens grundläggande funktioner, hur du använder praktiska funktioner, hur du utför rutinunderhåll och vad du ska göra när problem uppstår. Safety Guide Här finns säkerhetsanvisningar för maskinens installationsmiljö och användning. Läs denna guide innan du använder maskinen. Safety Guide (ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn) Anger hur mycket utrymme som krävs för maskinens installation och beskriver varningsetiketter och annan säkerhetsinformation. Läs denna guide innan du använder maskinen. xii

14 > Bruksanvisningar som följer med maskinen Bruksanvisninar (PDF) på DVD (Product Library) Använd maskinen eftertänksamt Bruksanvisning (denna handbok) Förklarar hur du fyller på papper och utför kopiering, utskrift och skanning, och visar standardinställningarna och annan information. Använda faxfunktioner Använda ID-kort Stärka säkerheten Registrera enkelt maskinens information och konfigurera inställningar Skriva ut data från en dator Skriv ut en PDF-fil direkt Övervaka maskinen och skrivare i nätverket Skriv ut utan att använda skrivardrivrutinen Bruksanvisning för fax Förklarar hur du använder faxfunktionen. Card Authentication Kit (B) Operation Guide Förklarar hur du utför autentisering med hjälp av ID-kort. Data Security Kit (E) Operation Guide Förklarar hur Data Security Kit (E) fungerar och används, och hur man skriver över och krypterar data. Command Center RX User Guide Förklarar hur du får tillgång till maskinen från en webbläsare på datorn för att kontrollera och ändra inställningar. Printer Driver User Guide Beskriver hur du installerar skrivardrivrutinen och använder skrivarfunktionen. KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Förklarar hur du skriver ut PDF-filer utan att starta Adobe Acrobat eller Reader. KYOCERA Net Viewer User Guide Förklarar hur du övervakar ditt nätverksutskriftsystem (maskinen) med KYOCERA Net Viewer. PRESCRIBE Commands Command Reference Beskriver skrivarens egna språk (PRESCRIBE kommandon). PRESCRIBE Commands Technical Reference Beskriver funktionerna PRESCRIBE-kommandon och kontroll för varje typ av emulering. Justera utskrifts- eller skanningsposition Maintenance Menu User Guide I underhållsmenyn förklaras hur du konfigurerar utskrift, skanning och andra inställningar. Installera följande Adobe Reader-versioner för att visa handböckerna på DVD. Version 8.0 eller senare xiii

15 > Om bruksanvisningen (denna handboken) Om bruksanvisningen (denna handboken) Bruksanvisningens struktur Bruksanvisningen innehåller följande kapitel: Kapitel 1 Juridisk information och säkerhetsinformation 2 Installera och ställa upp maskinen Innehåll Tillhandahåller försiktighetsåtgärder om maskinens användning och varumärkesinformation. Beskriver delarnas namn, kabelanslutningar, installation av programvaran, inloggning, utloggning och andra frågor som rör administreringen av maskinen. 3 Förberedelser före användning Beskriver förberedelser och inställningar som krävs för att använda maskinen, till exempel hur man använder manöverpanelen, fyller på papper och skapar en adressbok. 4 Skriva ut från dator Beskriver funktioner som är tillgängliga när maskinen används som en skrivare. 5 Maskinens drift Beskriver de grundläggande metoderna för att använda maskinen, t.ex. placera original, göra kopior, skicka dokument och använda dokumentlådor. 6 Använda olika funktioner Beskriver praktiska funktioner som finns på maskinen. 7 Felsökning Beskriver vad du ska göra när tonern tar slut, ett felmeddelande visas eller ett pappersstopp eller andra problem uppstår. 8 Bilaga Beskriver praktiska alternativ som är tillgängliga för maskinen. Ger information om mediatyper och pappersformat och tillhandahåller en ordlista. Beskriver hur du matar in tecken och listar maskinens specifikationer. xiv

16 > Om bruksanvisningen (denna handboken) Konventioner som används i denna bruksanvisning Adobe Reader XI används som exempel i nedan beskrivningar. Klicka på ett objekt i innehållsförteckningen för att hoppa till motsvarande sida. Klicka här för att gå från den aktuella sidan till den tidigare visade sidan. Detta är praktiskt när du vill återgå till sidan från vilken du hoppade till den aktuella sidan. VIKTIGT! Anger operativa krav och begränsningar för att använda maskinen på rätt sätt och undvika skador på maskin eller egendom. Anger kompletterande förklaringar och referensinformation för driften. Se Klicka på den understrukna texten för att hoppa till motsvarande sida. FÖRSIKTIGHET Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. De poster som visas i Adobe Reader varierar beroende på hur det används. Om innehållsförteckning eller verktyg inte visas, se till Adobe Reader-hjälpen. Vissa poster visas i bruksanvisningen enligt nedan beskrivna konventioner. Skrivsätt Beskrivning [Fet] "Normal" Anger tangenter och knappar. Anger meddelande eller inställning. xv

17 > Om bruksanvisningen (denna handboken) Konventioner som används i förfaranden vid maskinens användning I den här bruksanvisningen är kontinuerlig drift enligt följande: Faktisk procedur Tryck på [System Menu/Counter]. Välj [ ] eller [ ] för att välja [Vanliga inst.]. Tryck på [OK]. Förfarande som anges i den här bruksanvisning [System Menu/Counter] > [ ] [ ] > [Vanliga inst.] > [OK] xvi

18 > Menykarta Menykarta Lista över menyer som visas på meddelandedisplayen. Beroende på inställningarna kan det hända att vissa menyer inte visas. Vissa menynamn kan variera från sina referenstitlar. Tyst läge (sidan 6-18) Pappersval (sidan 6-10) Sortera (sidan 6-12) Dubbelsidig (sidan 6-15) Zooma (sidan 6-14) Kombinerad (se English Operation Guide). Original storlek (sidan 6-9) Orig. orient. (sidan 6-11) Bland.org.storl. (se English Operation Guide). Originalbild (sidan 6-12) Densitet (sidan 6-12) EcoPrint (sidan 6-13) Kont. skanning (sidan 6-17) Ange filnamn (se English Operation Guide). Medd jobbavslut (se English Operation Guide). Åsidosätt utskr. (se English Operation Guide). Färgval (sidan 6-13) Färgbalans (se English Operation Guide). Skärpa (se English Operation Guide). Kontrast (se English Operation Guide). Bakgrundsdensitet (se English Operation Guide). Mättnad (se English Operation Guide). Frhin. gnm.lysn. (se English Operation Guide). Ign. tom sida (sidan 6-18) xvii

19 > Menykarta Mig(e-post) (sidan 5-23) E-post (sidan 5-17) Mapp(SMB) (sidan 5-18) Mapp(FTP) (sidan 5-18) WSD-skanning (sidan 5-27) FAX (se Bruksanvisning för fax.) Tyst läge (sidan 6-18) Färgval (sidan 6-13) Original storlek (sidan 6-9) Originalbild (sidan 6-12) Skanninguppl. (sidan 6-20) Avsänd.stor. (sidan 6-19) Zooma (sidan 6-14) Orig. orient. (sidan 6-11) Bland.org.storl. (se English Operation Guide). Kont. skanning (sidan 6-17) Filformat (sidan 6-20) Ange filnamn (se English Operation Guide). Ämne/brödtext (sidan 6-21) Medd jobbavslut (se English Operation Guide). FAX-upplösning (se Bruksanvisning för fax.) FAX fördröjd TX (se Bruksanvisning för fax.) FAX direkt TX (se Bruksanvisning för fax.) FAX pollar RX (se Bruksanvisning för fax.) FAX TX-rapport (se Bruksanvisning för fax.) Densitet (sidan 6-12) Dubbelsidig (sidan 6-15) FTP krypterad TX (se English Operation Guide). Filseparation (sidan 6-20) Skärpa (se English Operation Guide). Kontrast (se English Operation Guide). Bakgrundsdensitet (se English Operation Guide). Frhin. gnm.lysn. (se English Operation Guide). Ign. tom sida (sidan 6-18) xviii

20 > Menykarta Anpassad låda (Filval) Utsk.(änd.inst.) Tyst läge (sidan 6-18) Sortera (sidan 6-12) Pappersval (sidan 6-10) Dubbelsidig (sidan 6-15) EcoPrint (sidan 6-13) Ange filnamn (se English Operation Guide). Medd jobbavslut (se English Operation Guide). Åsidosätt utskrift (se English Operation Guide). Rad. eft. utsk. (sidan 6-21) Subadressbox (se Bruksanvisning för fax.) Pollningslåda (se Bruksanvisning för fax.) Jobblåda Privat (se English Operation Guide). Snabbkopia (se English Operation Guide). USBminne Spara fil Tyst läge (sidan 6-18) Färgval (sidan 6-13) Original storlek (sidan 6-9) Originalbild (sidan 6-12) Skanninguppl. (sidan 6-20) Lagr.storlek (se English Operation Guide). Zooma (sidan 6-14) Orig. orient. (sidan 6-11) Orig. blandade format (se English Operation Guide). Kont. skanning (sidan 6-17) Filformat (sidan 6-20) Filseparation (sidan 6-20) Ange filnamn (se English Operation Guide). Meddelande om Slutför jobb (se English Operation Guide). Densitet (sidan 6-12) Dubbelsidig (sidan 6-15) Skärpa (se English Operation Guide). Kontrast (se English Operation Guide). Bakgrundsdensitet (se English Operation Guide). Frhin. gnm.lysn. (se English Operation Guide). Ign. tom sida (sidan 6-18) xix

21 > Menykarta USBminne (Filval) Skriv ut Tyst läge (sidan 6-18) Sortera (sidan 6-12) Pappersval (sidan 6-10) Dubbelsidig (sidan 6-15) EcoPrint (sidan 6-13) Ange filnamn (se English Operation Guide). Medd jobbavslut (se English Operation Guide). Åsidosätt utskr. (se English Operation Guide). Färgval (sidan 6-13) Krypterad PDF (se English Operation Guide). JPEG/TIFF-utskrift (se English Operation Guide). XPS fyll sida (se English Operation Guide). xx

22 > Menykarta Hämta program. (sidan 5-6) Utskr.jobbstatus (se English Operation Guide). Sändjobbstatus (se English Operation Guide). Spara jobbstatus (se English Operation Guide). Schemalagt jobb (se English Operation Guide). Utskr.jobblogg (se English Operation Guide). Sändningslogg (se English Operation Guide). Spara jobblogg (se English Operation Guide). Faxjobbsloggen (se Bruksanvisning för fax.) Skanner (se English Operation Guide). Skrivare (se English Operation Guide). Fax (se Bruksanvisning för fax.) Tonerstatus (se English Operation Guide). Pappersstatus (se English Operation Guide). USB-minne (se English Operation Guide). SSD (se English Operation Guide). USB-tangentbord (se English Operation Guide). Nätverk (se English Operation Guide). Tillvalsnätverk (se English Operation Guide). Trådlöst nätverk (se English Operation Guide). xxi

23 > Menykarta Rapport Skriv ut rapport Menykarta (se English Operation Guide). Statussida (se English Operation Guide). Teckensnittslista (se English Operation Guide). Tillvnätv.status (se English Operation Guide). Admin. rpt.inst. (se Bruksanvisning för fax.) Res.rpt.inst. (se English Operation Guide). Jobblogghistorik Auto sänder (se English Operation Guide). Skicka historik (se English Operation Guide). Destination (se English Operation Guide). Ämne (se English Operation Guide). Personlig info (se English Operation Guide). Räknare (sidan 2-36) xxii

24 > Menykarta System/nätverk Nätverksinst. TCP/IP-inst. TCP/IP (se English Operation Guide). WSD-skanning (se English Operation Guide). WSD-utskrift (se English Operation Guide). IPSec (se English Operation Guide). Säkra protokoll (se English Operation Guide). Värdnamn (se English Operation Guide). LAN-gränssnitt (se English Operation Guide). Ping (se English Operation Guide). IPv4-inställning (se English Operation Guide). IPv6-inställning (se English Operation Guide). Bonjour (se English Operation Guide). Protokolluppg. (se English Operation Guide). Starta om nätverk (se English Operation Guide). Nätverk tillval Trådlöst nätverk Grundläggande (se English Operation Guide). Inställning (se English Operation Guide). Nätv.grns.Skicka (se English Operation Guide). Grundläggande (se English Operation Guide). Inst. grsnittbl. USB-värd (se English Operation Guide). USB-enhet (se English Operation Guide). USB-minne (se English Operation Guide). Tillv.gränssn. 1 (se English Operation Guide). Tillv.gränssn. 2 (se English Operation Guide). Säkerhetsnivå (se English Operation Guide). Datasäkerhet (se English Operation Guide). Starta om (se English Operation Guide). Tillvalsfunktion (se English Operation Guide). xxiii

25 > Menykarta Anv./jobb-redov. Inst. anv.inlogg Användarinloggning (se English Operation Guide). Lokal anv.lista (se English Operation Guide). Lokalt tillstånd (se English Operation Guide). Kontoutelåsning (se English Operation Guide). ID-kortinställn. Tangentinloggn. (se English Operation Guide). Ytterl. autent. (se English Operation Guide). Gruppbehörighet (se English Operation Guide). Inst. gästaukt. (se English Operation Guide). NW anv.-egenskap (se English Operation Guide). Inst. jobbredov. Jobbredovisning (se English Operation Guide). Kontoåtkomst (se English Operation Guide). Konto rapport (se English Operation Guide). Summa jobbredov. (se English Operation Guide). Varje jobbkonto (se English Operation Guide). Konto lista (se English Operation Guide). Standardinst. Anv. begränsning (se English Operation Guide). Antal kop./utskr (se English Operation Guide). Räkneverkets gräns (se English Operation Guide). Användaregenskap (se English Operation Guide). Okänt ID-jobb (se English Operation Guide). xxiv

26 > Menykarta Vanliga inst. Språk (se English Operation Guide). Standardskärm (se English Operation Guide). Ljud Larm (se English Operation Guide). Visa ljusstyrka (se English Operation Guide). Faxhögtalare (se Bruksanvisning för fax.) Faxmonitor (se Bruksanvisning för fax.) Orig-/papp.inst. Anp. orig.stlk (se English FAX Operation Guide). Stnd. orig. storl. (se English Operation Guide). Anp. papperstlk (se English FAX Operation Guide). Inst. kassett 1 Kassett 1 stlk(se English Operation Guide). Kassett 1 typ (se English Operation Guide). Inst. kassett 2 Kassett 2 stlk (se English Operation Guide). Kassett 2 typ (se English Operation Guide). Inst. kassett 3 Kassett 3 stlk (se English Operation Guide). Kassett 3 typ (se English Operation Guide). Inst. kassett 4 Kassett 4 stlk (se English Operation Guide). Kassett 4 typ (se English Operation Guide). xxv

27 > Menykarta Vanliga inst. Orig-/papp.inst. MP-fackinst. MP-fack format (se English Operation Guide). Inst. mediatyp (se English Operation Guide). MP-fack typ (se English Operation Guide). Media för Auto Färg (se English Operation Guide). Förinst. gräns (se English Operation Guide). Mätning (se English Operation Guide). Stnd. papp.källa (se English Operation Guide). Specialpapp.åtg. (se English Operation Guide). Svartvitt (se English Operation Guide). Felhantering Duplex matn.fel (se English Operation Guide). Pappersmatch.fel (se English Operation Guide). Datuminst. Datum/tid (se English Operation Guide). Datumformat (se English Operation Guide). Tidszon (se English Operation Guide). Sommartid (se English Operation Guide). Timerinst. Aut.panelåterst. (se English Operation Guide). Panelåterst.tim. (se English Operation Guide). Vilonivå (modeller utom Europa) (se English Operation Guide). Viloregler (modeller utom Europa) (se English Operation Guide). Vilolägestimer (se English Operation Guide). Aut. felrens. (se English Operation Guide). Felrensn. timer (se English Operation Guide). Oanvändbar tid (se Bruksanvisning för fax.) Ping timeout (se English Operation Guide). xxvi

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Skanna till FTP-guide

Skanna till FTP-guide Skanna till FTP-guide För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin, se uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. För att hitta grundläggande

Läs mer

En guide om upphovsrätt och licenser

En guide om upphovsrätt och licenser En guide om upphovsrätt och licenser Mathias Klang En guide om upphovsrätt och licenser på nätet. Version 1.0 2008 Mathias Klang 2008 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Mathias Klang. Copyright Copyleft. En guide om upphovsrätt och licenser på nätet

Mathias Klang. Copyright Copyleft. En guide om upphovsrätt och licenser på nätet Mathias Klang Copyright Copyleft En guide om upphovsrätt och licenser på nätet Copyright copyleft.se:s Internetguide, nr 6 Version 4.0 2010 Mathias Klang 2008 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Vanliga frågor om WebEx Meeting Center (version WBS29.11)

Vanliga frågor om WebEx Meeting Center (version WBS29.11) Först publicerad: 6 januari 2015 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Lär dig mer Användarhandbok

Lär dig mer Användarhandbok Lär dig mer Användarhandbok hp color LaserJet 4550 4550n 4550dn 4550hdn Snabb åtkomst till information om skrivaren Webblänkar Produktsupport Förbrukningsmaterial Produktinformation Länkar i användarhandboken

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer