q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn"

Transkript

1 q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING

2 > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta enkla felsökningsåtgärder som behövs så att maskinen alltid kan användas i optimalt skick. Läs den här handboken innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Använd våra äkta tonerbehållare, som har klarat rigorösa kvalitetskontrollstester. Användning av oäkta tonerbehållare kan orsaka fel. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av användning av förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. En etikett fästs på våra äkta förbrukningsvaror enligt nedan. i

3 Innehåll Förord... i Innehåll... ii Översikt... v Maskinens funktioner... vi Färg- och bildkvalitetsfunktioner... x Grundläggande färglägen... x Justera bildkvalitet och färg... xi Bruksanvisningar som följer med maskinen... xii Om bruksanvisningen (denna handboken)... xiv Bruksanvisningens struktur... xiv Konventioner som används i denna bruksanvisning... xv Menykarta... xvii 1 Juridisk information och säkerhetsinformation Meddelande Säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning Miljö Försiktighetsåtgärder vid användning Lasersäkerhet (Europa) Juridisk begränsning av kopiering/skanning EN ISO EK1-ITB Juridisk information Energisparfunktion Automatisk funktion för 2-sidig utskrift Spara resurser - papper Miljöfördelar med "Power Management" Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Installera och ställa upp maskinen Delarnas namn Maskinens utsida Anslutningar/insida Med tillvalsutrustning monterad Ansluta maskinen och andra enheter Ansluta kablarna Ansluta en LAN-kabel Ansluta USB-kabel Ansluta strömkabeln Slå på/av strömmen Slå på strömmen Slå av strömmen Använda manöverpanelen Manöverpanelens tangenter Användningssätt Visning av original och papper Skärmen Hjälp Inloggning/Utloggning Logga in Logga ut Standardinställningar av maskinen Ställa in datum och tid Nätverksinställning (anslutning av LAN-kabel) Energisparfunktion Viloläge och Autoviloäge Installera programvara Programvara på DVD (Windows) Installera programvara i Windows Avinstallera programvaran ii

4 Installera programvara i Macintosh Inställning av TWAIN-drivrutin Inställning av WIA drivrutin Kontrollera räknaren Command Center RX Åtkomst till Command Center RX Ändra säkerhetsinställningar Ändra enhetsinformation Förberedelser före användning Fylla på papper Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av papper Fylla på i kassetterna Lägga i papper i MP-facket Välja pappersformat och mediatyp Pappersstopp Förberedelser för att skicka ett dokument till en delad mapp på en dator Notera datornamn och fullständigt datornamn Notera användarnamn och domännamn Skapa en delad mapp, notera en delad mapp Konfigurera Windows-brandvägg Skriva ut från dator Skriva ut från dator Skriva ut på papper med ett format som inte är standard Skärmen för inställningar av skrivardrivrutinen Hjälp om skrivardrivrutinen Ändra standardinställningarna för skrivardrivrutinen (Windows 7) Avbryta utskriften från datorn Skriva ut med AirPrint Skriva ut med Google Cloud Print Status Monitor Åtkomst till Status Monitor Gå ur Status Monitor Status Monitor-displayen Maskinens drift Lägga i original Placera original på dokumentglaset Lägga i original i dokumentbehandlaren Kontrollera maskinens serienummer Program Registrera program Bekräfta registrerat program Hämta program Skriva över program Ta bort program Välja tangentinställningar Kopiera Grundläggande användning Avbryta jobb Skicka Grundläggande användning Ange destination Kontrollera och redigera destinationer Skärm för destinationsbekräftelse Återuppringning Skicka till mig (e-post) Skicka till olika typer av destinationer (Massändning) Avbryta skicka jobb iii

5 WSD-skanning Skanning med TWAIN eller WIA Så här använder du faxfunktionen Använda olika funktioner Tillgängliga funktioner på maskinen Kopiera Skicka Anpassad låda (utskrift) Löstagbart minne (spara fil, skriva ut dokument) Funktioner Originalets format Pappersval Orig. Orientering (originalorientering) Sortera Densitet Originalbild EcoPrint Färgval Zooma Dubbelsidig Kontinuerlig skanning Tyst läge Hoppa över tom sida Dubbelsidig (2-sidigt original) Avsändningsstorlek Filformat Filseparation Skannerupplösning Ämne/brödtext Rad. eft. utskr. (radera efter utskrift) Felsökning Rutinunderhåll Rengöring Byta tonerbehållare Byta resttonerbehållare Fylla på häftklamrar Felsökning Åtgärda fel Svara på meddelanden Justering/underhåll Ta bort pappersstopp Ta bort klammer som har fastnat Bilaga Tillvalsutrustning Översikt över tillvalsutrustning Metod för att ange tecken Använda tangenterna Specifikationer Maskin Kopieringsfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Dokumentbehandlare Pappersmatare (500 ark) (tillval) Manuell häftapparat Register... Register-1 iv

6 > Översikt Översikt Maskinen är standardutrustad med funktionerna kopiera och skriva ut, och en skannad bild kan skickas till en e-postmottagare som bifogad fil, eller till en dator på samma nätverk. På produkter med faxfunktion kan faxfunktionen användas. Indata Original Elektroniska data USB-minne Faxdata Åtgärder från datorn Säkerhet Du kan utöka maskinens funktioner efter behov. Command Center RX Du kan kontrollera status och ändra maskinens inställningar från en webbläsare på din dator. Command Center RX (sidan 2-37) Command Center RX User Guide Funktioner för dokumentlåda Se English Operation Guide. Denna funktion är användbar för en mängd olika ändamål, bland annat för att spara data i maskinen och på ett USB-minne. Se English Operation Guide. Utdata Kopieringsfunktioner Skrivarfunktioner Skicka funktioner USB-minne Faxfunktioner Kopiera (sidan 5-10) Skriva ut från dator (sidan 4-1) Skicka (sidan 5-13) Se English Operation Guide. Bruksanvisning för fax Innan du använder maskinen ska du läsa följande: Juridisk information och säkerhetsinformation (sidan 1-1) För förberedelser av maskinens drift såsom kabelanslutningar och programvaruinstallationer, se följande: Installera och ställa upp maskinen (sidan 2-1) För information om hur man fyller på papper, ställer in delade mappar och lägger till adresser i adressboken, se följande: Förberedelser före användning (sidan 3-1) v

7 > Maskinens funktioner Maskinens funktioner Maskinen är utrustad med många användbara funktioner. Använda olika funktioner (sidan 6-1) Här är några exempel. Optimera ditt kontorsarbetsflöde Tillgång till ofta använda funktioner med snabbval (Program) Skanna original i olika format samtidigt (Blandade format) Skanna ett stort antal original i separata partier och producera som ett jobb (Kontinuerlig skanning) ~10 11~20 21~30 1~30 Du kan förinställa dina vanligaste funktioner. När du registrerar ofta använda inställningar som favorit, kan du enkelt hämta inställningarna. När du använder denna favorit får du samma resultat även om någon annan person utför operationen. Program (sidan 5-6) Detta är användbart när du tar fram konferensmaterial. Du kan ställa in originalens olika format samtidigt, så du behöver inte återställa originalen, oavsett format. Se English Operation Guide. Detta är användbart när du vill framställa material med flera sidor. Om ett stort antal original inte kan placeras i dokumentmataren samtidigt kan du skanna originalen i separata satser och sedan kan dessa kopieras eller skickas som ett jobb. Kontinuerlig skanning (sidan 6-17) Optimera ditt kontorsarbetsflöde Skicka en gång med flera sändningsalternativ (Massändning) Spara ofta använda dokument i maskinen (Anpassad låda) Skicka ett fax från en dator (Att skicka fax från datorn) Du kan skicka ett dokument till flera olika destinationer med hjälp av en annan metod. Du kan ange flera destinationer eller olika sändningsalternativ såsom e-post, SMB och fax. Du kan minska ditt arbetsflöde genom att skicka ett jobb åt gången. Skicka till olika typer av destinationer (Massändning) (sidan 5-24) Du kan spara ofta använda dokument i maskinen och skriva ut dem vid behov. Se English Operation Guide. Med denna funktion kan man spara in på det papper som används för att skicka ett fax. Man kan skicka en fil som ska faxas från datorn utan att skriva ut filen, vilket innebär att antalet pappersark som används kan minskas. Dessutom blir själva sändningen effektiv. Bruksanvisning för fax vi

8 > Maskinens funktioner Spara energi och kostnader Spara energi vid behov (Energisparfunktion) Använd mindre toner för utskrift (EcoPrint) Minska pappersförbrukningen (Papperssparande utskrift) Off Maskinen är utrustad med en energisparfunktion som automatiskt kopplar in den i viloläge. Energisparfunktion (sidan 2-20) Med denna funktion kan man minska tonerförbrukningen. Om du bara behöver kontrollera det utskrivna innehållet, t.ex. vid en testutskrift eller vid dokument för internt bruk, kan du använda denna funktion för att spara toner. Använd denna funktion om utskriften inte behöver vara av hög kvalitet. EcoPrint (sidan 6-13) Du kan skriva ut original på båda sidorna av pappret. Du kan även skriva ut flera original på ett ark. Se English Operation Guide. Spara energi och kostnader Hoppa över tomma sidor vid utskrift (Hoppa över tom sida) Skicka ett fax för att minska kommunikationskostnaden (Fax fördröjd överföring) Skapa attraktiva dokument Förhindra bildgenomlysningseffekt (Förhindra genomlysningseffekt) När det finns tomma sidor i ett skannat dokument kan du hoppa över dessa med hjälp av denna funktion, och bara skriva ut sidor som inte är tomma. Hoppa över tom sida (sidan 6-18) Med denna funktion kan man minska kommunikationskostnaderna. Kommunikationskostnaden kan minskas genom att ställa in timern på den tid under vilken kostnaderna för att skicka faxet är låga. Bruksanvisning för fax Du kan förhindra bildgenomlysningseffekter från baksidan när du skannar tunna original. Se English Operation Guide. vii

9 > Maskinens funktioner Stärka säkerheten Lösenordsskydda en PDF-fil (PDF-krypteringsfunktioner) Skydda data på SSD (Kryptering/skriv över) Förhindra förlust av färdiga dokument (Privat utskrift) Använd lösenordssäkerhetsalternativ för PDF-filer för att begränsa dokumentvisning, utskrift och redigering. Se English Operation Guide. Du kan skriva över onödiga data som finns kvar på SSD automatiskt. För att förhindra externt läckage kan maskinen kryptera data innan du skriver över dem till SSD. Se English Operation Guide. Du kan tillfälligt spara ett skrivardokument i maskinen. Genom att skriva ut dokumentet från maskinen förhindrar du att någon tar ditt dokument. Se English Operation Guide. Stärka säkerheten Logga in med ID-kort (Kortautentisering) Stärka säkerheten (Inställningar för administratör) Använda funktioner mer effektivt Gör maskinen tyst (Tyst läge) OK! Du kan logga in genom att bara vidröra ett ID-kort. Du behöver inte ange ditt användarnamn och lösenord. Se English Operation Guide. Det finns olika funktioner tillgängliga för administratörer för att stärka säkerheten. Se English Operation Guide. Du kan göra maskinen tyst genom att minska driftljudet. Du kan konfigurera detta läge efter jobb. Tyst läge (sidan 6-18) viii

10 > Maskinens funktioner Använda funktioner mer effektivt Installera maskinen utan nätverkskablar (Trådlöst nätverk) Använda USB-minne (USB-minne) Ange filformat för bild (Filformat) I en miljö där det trådlösa nätverket används kan du installera maskinen utan nätverkskablar. Se English Operation Guide. Detta är användbart när du behöver skriva ut dokument utanför kontoret, eller när du inte kan skriva ut dokument från datorn. Du kan skriva ut dokumentet från USBminnet genom att ansluta det direkt till maskinen. Original som skannas på maskinen kan också sparas på USB-minnet. Se English Operation Guide. Du kan välja olika filformat när du skickar/ lagrar bilder. Filformat (sidan 6-20) Använda funktioner mer effektivt Utför fjärrmanövrering (Command Center RX) Du kan komma åt maskinen på distans för att skriva ut, skicka eller hämta data. Administratörer kan konfigurera maskinens drift eller hanteringsinställningar. Command Center RX (sidan 2-37) ix

11 > Färg- och bildkvalitetsfunktioner Färg- och bildkvalitetsfunktioner Maskinen är utrustad med olika färg- och bildkvalitetsfunktioner. Du kan justera den skannade bilden efter behov. Grundläggande färglägen De grundläggande färglägena är som följer. Färgfunktion Beskrivning Före Referensbild Efter Referenssida Autofärg Känner automatiskt igen om skannade dokument är i färg eller svartvita. sidan 6-13 Fyrfärg Skannar dokumentet i fyrfärg. sidan 6-13 Gråskala Skannar dokumentet i gråskala. sidan 6-14 Svartvitt Skannar dokumentet i svartvitt. sidan 6-13 För mer information, se följande: Färgval (sidan 6-13) x

12 > Färg- och bildkvalitetsfunktioner Justera bildkvalitet och färg Om du vill justera bildkvaliteten eller färgen på en bild, använd följande funktioner. Jag vill... Före Provbild Efter Funktion Sida Justera färgexaktheten. Justera densiteten. Densitet sidan 6-12 Justera färgen genom att förstärka blå eller röda toner. Exempel: Förstärka rött Färgbalans Justera mättnad. Mättnad Justera bildkvaliteten exakt Förstärka eller göra bildens kontur oskarp. Exempel: Förstärka bildens kontur Justera skillnaden mellan bildens mörka och ljusa delar. Skärpa Kontrast Göra dokumentets bakgrund (området utan text eller bild) mörkare eller ljusare. Exempel: Göra bakgrunden ljusare Skydd mot genomfärgning på dubbelsidiga original. Bakgrundsdensitet Skydd mot genomfärgning Justera den skannade bilden Minska filstorleken och göra tecknen tydliga. Filformat [Högkomp. PDF] xi

13 > Bruksanvisningar som följer med maskinen Bruksanvisningar som följer med maskinen Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Se varje bruksanvisning efter behov. Innehållet i bruksanvisningarna kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra maskinens prestanda. Tryckta bruksanvisningar Börja använda maskinen snabbt För säker användning av maskinen Quick Guide Här förklaras hur du använder maskinens grundläggande funktioner, hur du använder praktiska funktioner, hur du utför rutinunderhåll och vad du ska göra när problem uppstår. Safety Guide Här finns säkerhetsanvisningar för maskinens installationsmiljö och användning. Läs denna guide innan du använder maskinen. Safety Guide (ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn) Anger hur mycket utrymme som krävs för maskinens installation och beskriver varningsetiketter och annan säkerhetsinformation. Läs denna guide innan du använder maskinen. xii

14 > Bruksanvisningar som följer med maskinen Bruksanvisninar (PDF) på DVD (Product Library) Använd maskinen eftertänksamt Bruksanvisning (denna handbok) Förklarar hur du fyller på papper och utför kopiering, utskrift och skanning, och visar standardinställningarna och annan information. Använda faxfunktioner Använda ID-kort Stärka säkerheten Registrera enkelt maskinens information och konfigurera inställningar Skriva ut data från en dator Skriv ut en PDF-fil direkt Övervaka maskinen och skrivare i nätverket Skriv ut utan att använda skrivardrivrutinen Bruksanvisning för fax Förklarar hur du använder faxfunktionen. Card Authentication Kit (B) Operation Guide Förklarar hur du utför autentisering med hjälp av ID-kort. Data Security Kit (E) Operation Guide Förklarar hur Data Security Kit (E) fungerar och används, och hur man skriver över och krypterar data. Command Center RX User Guide Förklarar hur du får tillgång till maskinen från en webbläsare på datorn för att kontrollera och ändra inställningar. Printer Driver User Guide Beskriver hur du installerar skrivardrivrutinen och använder skrivarfunktionen. KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Förklarar hur du skriver ut PDF-filer utan att starta Adobe Acrobat eller Reader. KYOCERA Net Viewer User Guide Förklarar hur du övervakar ditt nätverksutskriftsystem (maskinen) med KYOCERA Net Viewer. PRESCRIBE Commands Command Reference Beskriver skrivarens egna språk (PRESCRIBE kommandon). PRESCRIBE Commands Technical Reference Beskriver funktionerna PRESCRIBE-kommandon och kontroll för varje typ av emulering. Justera utskrifts- eller skanningsposition Maintenance Menu User Guide I underhållsmenyn förklaras hur du konfigurerar utskrift, skanning och andra inställningar. Installera följande Adobe Reader-versioner för att visa handböckerna på DVD. Version 8.0 eller senare xiii

15 > Om bruksanvisningen (denna handboken) Om bruksanvisningen (denna handboken) Bruksanvisningens struktur Bruksanvisningen innehåller följande kapitel: Kapitel 1 Juridisk information och säkerhetsinformation 2 Installera och ställa upp maskinen Innehåll Tillhandahåller försiktighetsåtgärder om maskinens användning och varumärkesinformation. Beskriver delarnas namn, kabelanslutningar, installation av programvaran, inloggning, utloggning och andra frågor som rör administreringen av maskinen. 3 Förberedelser före användning Beskriver förberedelser och inställningar som krävs för att använda maskinen, till exempel hur man använder manöverpanelen, fyller på papper och skapar en adressbok. 4 Skriva ut från dator Beskriver funktioner som är tillgängliga när maskinen används som en skrivare. 5 Maskinens drift Beskriver de grundläggande metoderna för att använda maskinen, t.ex. placera original, göra kopior, skicka dokument och använda dokumentlådor. 6 Använda olika funktioner Beskriver praktiska funktioner som finns på maskinen. 7 Felsökning Beskriver vad du ska göra när tonern tar slut, ett felmeddelande visas eller ett pappersstopp eller andra problem uppstår. 8 Bilaga Beskriver praktiska alternativ som är tillgängliga för maskinen. Ger information om mediatyper och pappersformat och tillhandahåller en ordlista. Beskriver hur du matar in tecken och listar maskinens specifikationer. xiv

16 > Om bruksanvisningen (denna handboken) Konventioner som används i denna bruksanvisning Adobe Reader XI används som exempel i nedan beskrivningar. Klicka på ett objekt i innehållsförteckningen för att hoppa till motsvarande sida. Klicka här för att gå från den aktuella sidan till den tidigare visade sidan. Detta är praktiskt när du vill återgå till sidan från vilken du hoppade till den aktuella sidan. VIKTIGT! Anger operativa krav och begränsningar för att använda maskinen på rätt sätt och undvika skador på maskin eller egendom. Anger kompletterande förklaringar och referensinformation för driften. Se Klicka på den understrukna texten för att hoppa till motsvarande sida. FÖRSIKTIGHET Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. De poster som visas i Adobe Reader varierar beroende på hur det används. Om innehållsförteckning eller verktyg inte visas, se till Adobe Reader-hjälpen. Vissa poster visas i bruksanvisningen enligt nedan beskrivna konventioner. Skrivsätt Beskrivning [Fet] "Normal" Anger tangenter och knappar. Anger meddelande eller inställning. xv

17 > Om bruksanvisningen (denna handboken) Konventioner som används i förfaranden vid maskinens användning I den här bruksanvisningen är kontinuerlig drift enligt följande: Faktisk procedur Tryck på [System Menu/Counter]. Välj [ ] eller [ ] för att välja [Vanliga inst.]. Tryck på [OK]. Förfarande som anges i den här bruksanvisning [System Menu/Counter] > [ ] [ ] > [Vanliga inst.] > [OK] xvi

18 > Menykarta Menykarta Lista över menyer som visas på meddelandedisplayen. Beroende på inställningarna kan det hända att vissa menyer inte visas. Vissa menynamn kan variera från sina referenstitlar. Tyst läge (sidan 6-18) Pappersval (sidan 6-10) Sortera (sidan 6-12) Dubbelsidig (sidan 6-15) Zooma (sidan 6-14) Kombinerad (se English Operation Guide). Original storlek (sidan 6-9) Orig. orient. (sidan 6-11) Bland.org.storl. (se English Operation Guide). Originalbild (sidan 6-12) Densitet (sidan 6-12) EcoPrint (sidan 6-13) Kont. skanning (sidan 6-17) Ange filnamn (se English Operation Guide). Medd jobbavslut (se English Operation Guide). Åsidosätt utskr. (se English Operation Guide). Färgval (sidan 6-13) Färgbalans (se English Operation Guide). Skärpa (se English Operation Guide). Kontrast (se English Operation Guide). Bakgrundsdensitet (se English Operation Guide). Mättnad (se English Operation Guide). Frhin. gnm.lysn. (se English Operation Guide). Ign. tom sida (sidan 6-18) xvii

19 > Menykarta Mig(e-post) (sidan 5-23) E-post (sidan 5-17) Mapp(SMB) (sidan 5-18) Mapp(FTP) (sidan 5-18) WSD-skanning (sidan 5-27) FAX (se Bruksanvisning för fax.) Tyst läge (sidan 6-18) Färgval (sidan 6-13) Original storlek (sidan 6-9) Originalbild (sidan 6-12) Skanninguppl. (sidan 6-20) Avsänd.stor. (sidan 6-19) Zooma (sidan 6-14) Orig. orient. (sidan 6-11) Bland.org.storl. (se English Operation Guide). Kont. skanning (sidan 6-17) Filformat (sidan 6-20) Ange filnamn (se English Operation Guide). Ämne/brödtext (sidan 6-21) Medd jobbavslut (se English Operation Guide). FAX-upplösning (se Bruksanvisning för fax.) FAX fördröjd TX (se Bruksanvisning för fax.) FAX direkt TX (se Bruksanvisning för fax.) FAX pollar RX (se Bruksanvisning för fax.) FAX TX-rapport (se Bruksanvisning för fax.) Densitet (sidan 6-12) Dubbelsidig (sidan 6-15) FTP krypterad TX (se English Operation Guide). Filseparation (sidan 6-20) Skärpa (se English Operation Guide). Kontrast (se English Operation Guide). Bakgrundsdensitet (se English Operation Guide). Frhin. gnm.lysn. (se English Operation Guide). Ign. tom sida (sidan 6-18) xviii

20 > Menykarta Anpassad låda (Filval) Utsk.(änd.inst.) Tyst läge (sidan 6-18) Sortera (sidan 6-12) Pappersval (sidan 6-10) Dubbelsidig (sidan 6-15) EcoPrint (sidan 6-13) Ange filnamn (se English Operation Guide). Medd jobbavslut (se English Operation Guide). Åsidosätt utskrift (se English Operation Guide). Rad. eft. utsk. (sidan 6-21) Subadressbox (se Bruksanvisning för fax.) Pollningslåda (se Bruksanvisning för fax.) Jobblåda Privat (se English Operation Guide). Snabbkopia (se English Operation Guide). USBminne Spara fil Tyst läge (sidan 6-18) Färgval (sidan 6-13) Original storlek (sidan 6-9) Originalbild (sidan 6-12) Skanninguppl. (sidan 6-20) Lagr.storlek (se English Operation Guide). Zooma (sidan 6-14) Orig. orient. (sidan 6-11) Orig. blandade format (se English Operation Guide). Kont. skanning (sidan 6-17) Filformat (sidan 6-20) Filseparation (sidan 6-20) Ange filnamn (se English Operation Guide). Meddelande om Slutför jobb (se English Operation Guide). Densitet (sidan 6-12) Dubbelsidig (sidan 6-15) Skärpa (se English Operation Guide). Kontrast (se English Operation Guide). Bakgrundsdensitet (se English Operation Guide). Frhin. gnm.lysn. (se English Operation Guide). Ign. tom sida (sidan 6-18) xix

21 > Menykarta USBminne (Filval) Skriv ut Tyst läge (sidan 6-18) Sortera (sidan 6-12) Pappersval (sidan 6-10) Dubbelsidig (sidan 6-15) EcoPrint (sidan 6-13) Ange filnamn (se English Operation Guide). Medd jobbavslut (se English Operation Guide). Åsidosätt utskr. (se English Operation Guide). Färgval (sidan 6-13) Krypterad PDF (se English Operation Guide). JPEG/TIFF-utskrift (se English Operation Guide). XPS fyll sida (se English Operation Guide). xx

22 > Menykarta Hämta program. (sidan 5-6) Utskr.jobbstatus (se English Operation Guide). Sändjobbstatus (se English Operation Guide). Spara jobbstatus (se English Operation Guide). Schemalagt jobb (se English Operation Guide). Utskr.jobblogg (se English Operation Guide). Sändningslogg (se English Operation Guide). Spara jobblogg (se English Operation Guide). Faxjobbsloggen (se Bruksanvisning för fax.) Skanner (se English Operation Guide). Skrivare (se English Operation Guide). Fax (se Bruksanvisning för fax.) Tonerstatus (se English Operation Guide). Pappersstatus (se English Operation Guide). USB-minne (se English Operation Guide). SSD (se English Operation Guide). USB-tangentbord (se English Operation Guide). Nätverk (se English Operation Guide). Tillvalsnätverk (se English Operation Guide). Trådlöst nätverk (se English Operation Guide). xxi

23 > Menykarta Rapport Skriv ut rapport Menykarta (se English Operation Guide). Statussida (se English Operation Guide). Teckensnittslista (se English Operation Guide). Tillvnätv.status (se English Operation Guide). Admin. rpt.inst. (se Bruksanvisning för fax.) Res.rpt.inst. (se English Operation Guide). Jobblogghistorik Auto sänder (se English Operation Guide). Skicka historik (se English Operation Guide). Destination (se English Operation Guide). Ämne (se English Operation Guide). Personlig info (se English Operation Guide). Räknare (sidan 2-36) xxii

24 > Menykarta System/nätverk Nätverksinst. TCP/IP-inst. TCP/IP (se English Operation Guide). WSD-skanning (se English Operation Guide). WSD-utskrift (se English Operation Guide). IPSec (se English Operation Guide). Säkra protokoll (se English Operation Guide). Värdnamn (se English Operation Guide). LAN-gränssnitt (se English Operation Guide). Ping (se English Operation Guide). IPv4-inställning (se English Operation Guide). IPv6-inställning (se English Operation Guide). Bonjour (se English Operation Guide). Protokolluppg. (se English Operation Guide). Starta om nätverk (se English Operation Guide). Nätverk tillval Trådlöst nätverk Grundläggande (se English Operation Guide). Inställning (se English Operation Guide). Nätv.grns.Skicka (se English Operation Guide). Grundläggande (se English Operation Guide). Inst. grsnittbl. USB-värd (se English Operation Guide). USB-enhet (se English Operation Guide). USB-minne (se English Operation Guide). Tillv.gränssn. 1 (se English Operation Guide). Tillv.gränssn. 2 (se English Operation Guide). Säkerhetsnivå (se English Operation Guide). Datasäkerhet (se English Operation Guide). Starta om (se English Operation Guide). Tillvalsfunktion (se English Operation Guide). xxiii

25 > Menykarta Anv./jobb-redov. Inst. anv.inlogg Användarinloggning (se English Operation Guide). Lokal anv.lista (se English Operation Guide). Lokalt tillstånd (se English Operation Guide). Kontoutelåsning (se English Operation Guide). ID-kortinställn. Tangentinloggn. (se English Operation Guide). Ytterl. autent. (se English Operation Guide). Gruppbehörighet (se English Operation Guide). Inst. gästaukt. (se English Operation Guide). NW anv.-egenskap (se English Operation Guide). Inst. jobbredov. Jobbredovisning (se English Operation Guide). Kontoåtkomst (se English Operation Guide). Konto rapport (se English Operation Guide). Summa jobbredov. (se English Operation Guide). Varje jobbkonto (se English Operation Guide). Konto lista (se English Operation Guide). Standardinst. Anv. begränsning (se English Operation Guide). Antal kop./utskr (se English Operation Guide). Räkneverkets gräns (se English Operation Guide). Användaregenskap (se English Operation Guide). Okänt ID-jobb (se English Operation Guide). xxiv

26 > Menykarta Vanliga inst. Språk (se English Operation Guide). Standardskärm (se English Operation Guide). Ljud Larm (se English Operation Guide). Visa ljusstyrka (se English Operation Guide). Faxhögtalare (se Bruksanvisning för fax.) Faxmonitor (se Bruksanvisning för fax.) Orig-/papp.inst. Anp. orig.stlk (se English FAX Operation Guide). Stnd. orig. storl. (se English Operation Guide). Anp. papperstlk (se English FAX Operation Guide). Inst. kassett 1 Kassett 1 stlk(se English Operation Guide). Kassett 1 typ (se English Operation Guide). Inst. kassett 2 Kassett 2 stlk (se English Operation Guide). Kassett 2 typ (se English Operation Guide). Inst. kassett 3 Kassett 3 stlk (se English Operation Guide). Kassett 3 typ (se English Operation Guide). Inst. kassett 4 Kassett 4 stlk (se English Operation Guide). Kassett 4 typ (se English Operation Guide). xxv

27 > Menykarta Vanliga inst. Orig-/papp.inst. MP-fackinst. MP-fack format (se English Operation Guide). Inst. mediatyp (se English Operation Guide). MP-fack typ (se English Operation Guide). Media för Auto Färg (se English Operation Guide). Förinst. gräns (se English Operation Guide). Mätning (se English Operation Guide). Stnd. papp.källa (se English Operation Guide). Specialpapp.åtg. (se English Operation Guide). Svartvitt (se English Operation Guide). Felhantering Duplex matn.fel (se English Operation Guide). Pappersmatch.fel (se English Operation Guide). Datuminst. Datum/tid (se English Operation Guide). Datumformat (se English Operation Guide). Tidszon (se English Operation Guide). Sommartid (se English Operation Guide). Timerinst. Aut.panelåterst. (se English Operation Guide). Panelåterst.tim. (se English Operation Guide). Vilonivå (modeller utom Europa) (se English Operation Guide). Viloregler (modeller utom Europa) (se English Operation Guide). Vilolägestimer (se English Operation Guide). Aut. felrens. (se English Operation Guide). Felrensn. timer (se English Operation Guide). Oanvändbar tid (se Bruksanvisning för fax.) Ping timeout (se English Operation Guide). xxvi

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-3040MFP/FS-3140MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BRUKSANVISNING FS-655MFP/FS-6530MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-655MFP/FS-6530MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.2 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv BRUKSANVISNING d-copia6500mf/8000mf S Code: 565804sv PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BRUKSANVISNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning

Läs mer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

MagicInfo Express Innehållsskapare

MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare Handbok Med MagicInfo Express Innehållsskapare kan du enkelt skapa LFD-innehåll med hjälp av olika mallar. Med MagicInfo Express Innehållsskapare

Läs mer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BRUKSANVISNING Innehåll 1 Maskindelar Delar på skrivarens framsida... 1-2 Delar på skrivarens vänstra sida... 1-2 Inre delar... 1-3 Delar på skrivarens baksida... 1-3 Manöverpanel...

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en KM-2560/KM-3060. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1350DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning gäller modellen ECOSYS P2135dn. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P4040dn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN Inledning Tack för att du har köpt en FS-C8600DN/FS-C8650DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.5 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Aktivera

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen Frankeringsmaskin Användarhandbok De första stegen 2 PostBase Mini Om denna Användarhandbok Läs noga igenom den här användarhandboken innan du ställer upp och börjar använda frankeringsmaskinen PostBase

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa

Läs mer

PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i

PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av denna maskin. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1370DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci

BRUKSANVISNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci BRUKSANVISNING TASKalfa 305ci TASKalfa 355ci TASKalfa 455ci TASKalfa 555ci > Förord Förord Tack för ditt köp av TASKalfa 305ci/TASKalfa 355ci/TASKalfa 455ci/TASKalfa 555ci. Denna bruksanvisning är avsedd

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE ScreenRuler Manual Copyright Claro Software Ltd 2004 Document V1.0 SWE Introduktion till Screen Ruler Tack för att du har valt Screen Ruler. Screen Ruler är en PCprogramvara som hjälper dig att se och

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning!

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning! Om utgåvan Varumärken Licenser Säkerhetsinformation 1 Fara! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Om utgåvan 2 Oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

PRINT ECOSYS P2040dn ECOSYS P2040dw

PRINT ECOSYS P2040dn ECOSYS P2040dw PRINT ECOSYS P2040dn ECOSYS P2040dw BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av denna maskin. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av denna maskin. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Windows, Release 1.1 9/14/2006 Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1

Läs mer

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG CLX-3185FW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Användarmanual. AirPrint

Användarmanual. AirPrint Användarmanual AirPrint FÖRORD Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och uppdaterad. Tillverkaren tar inget ansvar för resultaten

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6035cdn/ECOSYS P7040cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

PRINT COPY SCAN FAX. TASKalfa 6052ci BRUKSANVISNING

PRINT COPY SCAN FAX. TASKalfa 6052ci BRUKSANVISNING PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 2552ci TASKalfa 3252ci TASKalfa 4052ci TASKalfa 5052ci TASKalfa 6052ci BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av denna maskin. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga. Förlängare för trådlöst nätverk. Bruksanvisning. HEOS Extend

Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga. Förlängare för trådlöst nätverk. Bruksanvisning. HEOS Extend . Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga. Förlängare för trådlöst nätverk Bruksanvisning HEOS Extend 1 Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga INLEDNING 4 INNAN DU BÖRJAR 5 Systemkrav

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Manual SiteValidator Version 1.2.0 Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna manual är skyddad enligt upphovsrättslagen. Ändringar vad gäller innehållet eller

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners 1. Tillgänglighet för SAP Best Practices 2. Läsa ned SAP Best Practices Tillgänglighet

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Användarhandbok NPD5219-00 SV

Användarhandbok NPD5219-00 SV NPD5219-00 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett informationssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering,

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cidn ECOSYS M6026cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cidn ECOSYS M6526cidn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cidn ECOSYS M6026cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cidn ECOSYS M6526cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M606cidn ECOSYS M606cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M656cidn ECOSYS M656cidn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS M606cidn/ECOSYS M656cidn.

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Skanna till RightFax. Version 2.0. Administratörshandbok

Skanna till RightFax. Version 2.0. Administratörshandbok Skanna till RightFax Version 2.0 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Checklista för distribueringsberedskap...5 Konfigurera programmet...

Läs mer

q PRINT ECOSYS P7035cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P7035cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P7035cdn BRUKSANVISNING Innehåll Juridisk information och säkerhetsinformation 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar...

Läs mer

HEOS Drive QUICK START GUIDE

HEOS Drive QUICK START GUIDE HEOS Drive QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR HEOS Drive är konstruerad för att tillhandahålla HEOS-multirumljud med en centralt placerad och stativmonterad fl erkanalsförstärkare. Se till att du har följande

Läs mer

KPMG Secure File Transfer Handledning

KPMG Secure File Transfer Handledning KPMG Secure File Transfer Handledning 2017-05-12 KPMG Secure File Transfer KPMG i Sverige tillhandahåller en tjänst för säker filöverföring mellan KPMG och kunder. Tjänsten är fysiskt placerad i KPMG:s

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta Brother

Läs mer