BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

2 Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. Den etikett som visas i bilden är en garanti för att produkterna tillhör vårt varumärke.

3 Medföljande bruksanvisningar Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov. Quick Installation Guide Safety Guide Safety Guide (FS-2100D/ FS-2100DN/FS-4100DN/ FS-4200DN/FS-4300DN) Innehåller en beskrivning av proceduren för installation av maskinen. Innehåller säkerhetsanvisningar för maskinens installation och användning. Läs denna guide innan du använder maskinen. Innehåller en beskrivning av maskinens installationsutrymme, varningsutrymme och övrig information. Läs denna guide innan du använder maskinen. Skivan Product Library Bruksanvisning (denna handbok) Command Center RX User Guide Printer Driver User Guide KYOCERA Net Direct Print Operation Guide KYOCERA Net Viewer User Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference Innehåller en beskrivning av hur man fyller på papper, grundläggande utskriftsfunktioner och felsökning. Innehåller en beskrivning av hur man får åtkomst till maskinen från en dator via en webbläsare för att kontrollera och ändra inställningar. Innehåller en beskrivning av hur man installerar skrivardrivrutinen och använder skrivarens funktioner. Innehåller en beskrivning av hur man använder funktionerna för att skriva ut PDF-filer utan att starta Adobe Acrobat eller Reader. Innehåller en beskrivning av hur man övervakar nätverkets utskriftssystem med KYOCERA Net Viewer. Innehåller en beskrivning av hur man autentiserar till den maskin som använder ID-kortet. Här beskrivs hur du installerar och konfigurerar datasäkerhetssatsen. Innehåller en beskrivning av skrivarens interna språk (PRESCRIBE-kommandon). Innehåller en beskrivning av funktioner hos PRESCRIBE-kommandon och kontroll för varje typ av emulering.

4 Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras betydelse. VARNING! Anger risk för allvarliga personskador eller till och med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. FÖRSIKTIGHET! Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Symboler Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av förbjuden åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av nödvändig åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ut kontakten ur eluttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag] Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen kommer bort (mot en avgift). Obs! Ett original som liknar en sedel kan ibland inte kopieras korrekt eftersom maskinen är utrustad med en funktion som skyddar mot förfalskningar.

5 Innehåll Juridisk information och säkerhetsinformation 1 Maskinens delar Delarna framtill och till höger på skrivaren Delarna till vänster på skrivaren Inre delar Delar baktill på skrivaren Manöverpanel Förberedelser för användning Ändra nätverksgränssnittets parametrar Skriva ut en statussida Installera programvara Statusövervakare Avinstallera programvara (Windows operativsystem) Command Center RX Slå på/av strömmen Energisparfunktion Fylla på papper Utskrift Utskrift från program Avbryta ett utskriftsjobb Skärmen för skrivardrivrutinens utskriftsinställningar Registrera en sidstorlek Skrivardrivrutin Hjälp Ändra skrivardrivrutinens standardinställningar (Windows 7) Utskriftsfunktioner Manöverpanel Meddelandeskärm Knappar Använda menyvalssystemet Ställa in en meny för val av läge Underhåll Byta tonerbehållare Byta ut resttonerbehållaren Rengöra skrivaren Ingen användning under lång tid - Flytta skrivaren Felsökning Allmänna riktlinjer Problem med utskriftskvaliteten Felmeddelanden Åtgärda pappersstopp Bilaga Om tillvalen...a-2 Papper...A-3 Specifikationer...A-13 Register i

6 ii

7 Juridisk information och säkerhetsinformation FÖRSIKTIGHET! FÖRETAGET PÅTAR SIG INGET GARANTIANSVAR FÖR SKADOR SOM ORSAKAS AV FELAKTIG INSTALLATION. Meddelande om programvara PROGRAMVARA SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS MED DENNA SKRIVARE MÅSTE STÖDJA SKRIVARENS EMULERINGSLÄGE. Skrivaren är fabriksinställd för PCL- eller KPDL-emulering. OBS! Uppgifterna i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Ytterligare sidor kan införas i kommande utgåvor. Användaren ombeds ha överseende med eventuella tekniska felaktigheter eller typografiska fel i denna utgåva. Vi påtar oss inget ansvar för olyckor som kan inträffa när användaren följer anvisningarna i denna bruksanvisning. Vi påtar oss inget ansvar för felaktigheter i skrivarens fasta programvara (innehållet i dess skrivskyddade minne). Bruksanvisningen och allt upphovsrättsligt skyddat material som säljs eller tillhandahålls vid eller i samband med försäljningen av skrivaren är skyddade av upphovsrättslagar. Alla rättigheter förbehålls. Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av denna bruksanvisning, eller av något upphovsrättsligt skyddat material, utan föregående skriftligt tillstånd från KYOCERA Document Solutions Inc. Varje kopia som görs av hela eller delar av denna bruksanvisning, eller av något upphovsrättsligt skyddat material, måste innehålla samma copyright-text som det material ur vilket kopieringen görs. Information om varumärken PRESCRIBE och KPDL är varumärken som tillhör Kyocera Corporation. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Internet Explorer är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. NetWare är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. IBM är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. AppleTalk, Bonjour, Macintosh, och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i denna maskin används i enlighet med de licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade varumärken som tillhör International Typeface Corporation. UFST MicroType teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i denna maskin. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i denna bruksanvisning. iii

8 Licensavtal GPL/LGPL Denna produkt innehåller GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) och/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/ lgpl.html) mjukvara som en del av den fasta programvaran. Du kan få källkoden och du tillåts kopiera, distribuera och ändra den enligt villkoren från GPL/LGPL. Mer information om källkoden finns på Open SSL License Copyright The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:// 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Original SSLeay License Copyright Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: iv

9 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] v

10 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. vi

11 Compliance and Conformity This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited. CAUTION The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. * The above warning is valid only in the United States of America. Gränssnittskontakter VIKTIGT! Kom ihåg att stänga av skrivaren innan du ansluter eller kopplar bort en gränssnittskabel. För att skydda mot den statiska elektricitet som kan uppkomma i skrivarens interna elektronik via gränssnittskontakten (-erna), bör du sätta på de medföljande skyddslocken på de gränssnittskontakter som inte används. Obs! Använd skärmade gränssnittskablar. Canadian Department of Communications Compliance Statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. vii

12 Energisparfunktion För att minska energiförbrukningen under vänteläge har enheten utrustats med en energibesparande funktion som byter till Viloläge där energiförbrukningen automatiskt minskas till ett minimum efter att en viss tid förflutit sedan enheten användes senast. Mer information finns i Energisparfunktion på sid Viloläge Maskinen försätts automatiskt i Viloläge när det har gått 1 minut efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Viloläge aktiveras. Mer information finns i den engelska bruksanvisningen. Det finns två vilolägen: Snabb återhämtning och Energispar Standardinställning är energisparläget. Snabb återhämtningsläge Återhämtning fån viloläget är snabbare än med Energisparläget. Maskinen återhämtar sig automatiskt och startar utskrift när ett jobb upptäcks. Energisparläge Gör det möjligt att minska energiförbrukningen ännu mer än med Snabb återhämtning. Timer ström från Om skrivaren inte används under viloläget slås strömmen automatiskt från. Timern ström från används för att ställa in tiden tills strömmen slås från. Fabriksinställningen för tiden tills strömmen slås från är 1 timme. Dubbelsidig utskrift Skrivaren har dubbelsidig utskrift som en standardfunktion. Om två 1-sidiga original exempelvis skrivs ut på samma pappersark som en dubbelsidig utskrift, reduceras pappersförbrukningen. Att skriva ut dubbelsidigt minskar pappersförbrukningen och bidrar till att bevara våra skogar. Dubbelsidiga utskrifter minskar även kostnaderna eftersom man inte behöver köpa lika många papper. Vi rekommenderar att maskiner som klarar dubbelsidiga utskrifter ställs in på dubbelsidigt läge som standard. Spara resurser - papper För att bevara våra skogar och använda resurserna på ett hållbart sätt rekommenderar vi att både återvunnet och nytt papper som används är certifierat av miljöskyddsinitiativ eller är försedda med miljömärkningar som uppfyller EN 12281:2002*1 eller annan likvärdig kvalitetsnorm. Maskinen kan även skriva ut på 64 g/m 2 papper. Genom att använda sådant papper, som innehåller mindre råmaterial, kan man bidra till att bevara våra skogar ytterligare. *1: EN12281:2002 "Skrivar- och kontorspapper - Krav på papper för tonerskrivare och kopiatorer" Din återförsäljare eller servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas. Miljöfördelar med "Power Management" För att minska strömförbrukningen när maskinen är i standby-läge är den utrustad med en strömhanteringsfunktion som automatiskt aktiverar energisparläget när maskinen inte används under en viss tid. Även om det tar en liten stund för maskinen att återgå till att bli REDO när den har varit i energisparläge kan energiförbrukningen minskas avsevärt. Vi rekommenderar att aktiveringstiden för energisparläge ställs in på standard när maskinen används. viii

13 Energy Star (ENERGY STAR ) EN ISO 7779 Vi har fastställt som ett bolag som deltar i ENERGY STAR att denna produkt uppfyller ENERGY STAR. ENERGY STAR är ett frivilligt program för energieffektivitet med syfte att utveckla och främja användandet av högenergieffektiva produkter för att på så sätt bidra till att hindra den globala uppvärmningen. Genom att köpa produkter som kvalificerar sig för ENERGY STAR kan kunderna bidra till att minska utsläppen av växthusgaser när produkten används, och dessutom minska kostnaderna för energiförbrukning. Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO EK1-ITB 2000 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. Miljö Miljöförutsättningarna för användningen är följande. Temperatur: 10 32,5 C Luftfuktighet: % En ogynnsam omgivning kan dock påverka bildkvaliteten. Undvik följande platser när du väljer var maskinen ska stå. Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik vibrerande platser. Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt. Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft. Undvik platser med dålig ventilation. Om golvet är känsligt för maskinens hjul, kan golvets material komma att skadas om maskinen flyttas efter installationen. Under utskrift frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa. Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid utskrift rekommenderar vi att maskinen ställs i ett rum med god ventilation. ix

14 Varningar vid hantering av förbrukningsvaror Försök inte bränna upp delar somm innehåller toner. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara delar som innehåller toner utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur delar som innehåller toner: Unvik att inandas den eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka 1-2 glas vatten för att späda ut innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten. Försök inte forcera eller förstöra delar som innehåller toner. Andra försiktighetsåtgärder Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och resttonerbehållaren till din återförsäljare eller servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga temperatur- eller luftfuktighetssvängningar. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. x

15 Lasersäkerhet (Europa) Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Denna maskin har klassificerats som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC :2007. FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i denna bruksanvisning, kan människor komma att utsättas för skadlig strålning. Denna etikett sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. xi

16 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning har följande kapitel: Kapitel 1 - Maskinens delar I detta kapitel beskrivs namnen på delarna. Kapitel 2 - Förberedelser för användning I detta kapitel beskrivs nödvändiga förberedelser och inställningar före användning och hur man fyller på papper. Kapitel 3 - Utskrift I detta kapitel beskrivs det hur man skriver ut från en dator. Kapitel 4 - Manöverpanel I detta kapitel beskrivs hur man använder manöverpanelen. Kapitel 5 - Underhåll I detta kapitel beskrivs det hur man byter tonerbehållare och rengör skrivaren. Kapitel 6 - Felsökning I detta kapitel beskrivs det hur man hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem. Bilaga I detta avsnitt förklaras skrivarspecifikationer och skrivaralternativ. Konventioner I den här bruksanvisningen används följande konventioner. Skrivsätt Beskrivning Exempel Kursiv Används för att betona ett nyckelord, en nyckelfras eller hänvisningar till ytterligare information. Mer information om hur du byter tonerbehållaren finns i Byta tonerbehållare på sid Fet Används för mjukvaruknappar. Starta utskriften genom att klicka på OK. Fet inom hakparentes Används för knappar på kontrollpanelen. Tryck på [OK] för att fortsätta utskriften. Obs! Viktigt! FÖRSIKTIGHET! Varning! Används för att ge ytterligare information om en funktion eller egenskap. Används för att ge särskilt viktig information. Indikerar anvisningar som måste följas för att förhindra skador eller att maskinen går sönder. Används för att göra användaren uppmärksam på risken för personskada. Obs! Kontakta din nätverksadministratör för nätverksinställningarna. VIKTIGT! Se till att papperet inte är vikt, skrynkligt eller skadat. FÖRSIKTIGHET! Fixeringsenheten inuti skrivaren är het. Vidrör den inte med händerna, eftersom det kan orsaka brännskador. VARNING! Vid längre transportsträckor ska framkallningsenheten tas bort och läggas i en plastpåse. Transportera den separat från skrivaren. xii

17 1 Maskinens delar I detta kapitel finns information om följande ämnen: Delarna framtill och till höger på skrivaren Delarna till vänster på skrivaren Inre delar Delar baktill på skrivaren Manöverpanel

18 Maskinens delar Delarna framtill och till höger på skrivaren Pappersstopp 2 Övre fack 3 Pappersbredd stöd (MP-facket) 4 MP-fack (Multi-Purpose) 5 MP-fackets stödsektion 6 Kassett 1 7 Manöverpanel 8 Uttag för USB-minne 9 Strömbrytare 10 Handtag 11 Pappersformatfönster Delarna till vänster på skrivaren Vänster lucka 13 Resttonerbehållare 14 Handtag 1-2

19 Maskinens delar Inre delar Övre lucka 16 Tonerbehållare 17 Låsspak 18 Främre lucka 19 Duplexenhetens främre lucka 20 Framkallningsenhet 21 Registrerings-vals 22 Pappersbreddstöd 23 Inställningsreglage för pappersbredd 24 Papperslängdstöd 25 Inställningsreglage för papperslängd 26 Pappersformatvisare 1-3

20 Maskinens delar Delar baktill på skrivaren FS-2100D/FS-2100DN 27 Gränssnittskontakt för tillval 28 Nätverkskontakt (Endastnätverkskompatibla modeller) 29 USB-kontakt (För Card Authentication Kit) 30 USB-kontakt 31 Gränssnittsskydd 32 Nätsladdens kontaktskydd 33 Fixerlucka 34 Bakre lucka 35 Nätsladdens kontakt 36 Kuvert-sensor (Stöds på FS-2100D/FS-2100DN.) 1-4

21 Maskinens delar Manöverpanel Indikatorn Ready 38 Indikatorn Data 39 Indikatorn Attention 40 Meddelandeskärm 41 Knappen [Gå åt vänster] 42 Knappen [Logout] 43 Knappen [Menu] 44 Knappen [Back] 45 Siffertangenter 46 Knappen [Gå åt höger] 47 Knappen [Cancel] 48 Pilknappar 49 Knappen [OK] 50 Knappen [Clear] 51 Knappen [Document Box] 1-5

22 1-6 Maskinens delar

23 2 Förberedelser för användning I detta kapitel finns information om följande ämnen: Ändra nätverksgränssnittets parametrar Skriva ut en statussida Installera programvara Statusövervakare Avinstallera programvara (Windows operativsystem) Command Center RX Slå på/av strömmen Energisparfunktion Fylla på papper

24 Förberedelser för användning Ändra nätverksgränssnittets parametrar Denna skrivare stöder TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPP, SSL-server, IPSec-protokoll och Säkerhetsnivå. Nedanstående tabell visar de element som erfordras för varje inställning. Konfigurera skrivarens nätverksparametrar på lämpligt sätt för din dator och din nätverksmiljö. Meny Undermeny Inställning Nätverk TCP/IP-inställningar TCP/IP På/av IPv4 inställning DHCP På/av Auto-IP IP-adress Undernätmask Gr.inst. Gatewy Bonjour På/av IP-adress IP-adress IP-adress På/av IPv6 inställning TCP/IP(IPv6) På/av RA(Stateless) DHCPv6 På/av På/av Protokolluppgift NetBEUI På/av SNMPv3 FTP(server) SNMP SMTP POP3 Raw-port LPD HTTP LDAP På/av På/av På/av På/av På/av På/av På/av På/av På/av Starta om nätverk Ja/Nej 2-2

25 Förberedelser för användning Meny Undermeny Inställning Säkerhet Nätverkssäkerhet WSD-utskrift På/av Enhanced WSD EnhancedWSD(SSL) IPP På/av På/av På/av SSL-inställning SSL På/av På/av IPP över SSL HTTPS Kryptering AES/DES/3DES På/av På/av IPSec På/av Thin Print På/av På/av Thin Print over SSL På/av LAN-gränssnitt Auto/10BASE-half/ 10BASE-full/ 100BASE-half/ 100BASE-full/ 1000BASE-T Obs! När nätverksinställningarna har ändrats ska du starta om enhetens nätverkskort. Detta är nödvändigt för att inställningarna ska gälla. Mer information finns i den engelska bruksanvisningen. Nätverksinställningar I detta avsnitt beskrivs inställningarna för när DHCP används eller när en IP-adress anges när TCP(IPv4) är valt. För information om inställningarna, se den engelska bruksanvisningen. För information om hur man använder menyvalssystemet, se Använda menyvalssystemet på sid. 4-7 Obs! När man anger en IP-adress manuellt måste man kontrollera IP-adress, undernätmask och grundinställningar gateway med systemadministratören. Meny: a b ********************- 1 Skriv ut rapport 2 USB-minne 3 Räknare [ Utgång ] Nätverk: a b ********************- 1 TCP/IP-inst. 2 Starta om nätv. 1 Medan skrivaren visar Klar för utskrift, Vänta. och Behandlar trycker du på [Menu]. Menyn för val av läge visas. 2 Tryck på eller för att välja Nätverk. 3 Tryck på [OK]. Menyn Nätverk visas. [ Utgång ] 2-3

26 Förberedelser för användning Kontrollera att TCP/IP är på Detta är en beskrivning av metoden för inställning av IPv4, men TCP/IP ska också vara På när inställning för IPv6 görs. TCP/IP-inst.: a b ********************- 1 TCP/IP 2 IPv4 inställning 3 IPv6 inställning [ Utgång ] 4 Välj TCP/IP-inst. och tryck på [OK]. Menyn TCP/IP-inst. visas. 5 Tryck på eller för att välja TCP/IP. TCP/IP: a b 1 Av ********************- 2 *På 6 Tryck på [OK]. Skärmen TCP/IP visas. 7 Kontrollera att På är valt. Om Av är valt, tryck på eller för att välja På. Obs! "*" visas för den inställning som har valts. 8 Tryck på [OK]. TCP/IP-inställningen ställs in och menyn TCP/IPinst. visas igen. Slå av eller på DHCP Välj På när en DHCP-server används för att automatiskt hämta en IP-adress. Välj Av för att ange en IP-adress. TCP/IP-inst.: a b ********************- 1 TCP/IP 2 IPv4 inställning 3 IPv6 inställning [ Utgång ] IPv4 inställning a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adress [ Utgång ] 9 Tryck på eller för att välja IPv4 inställning. 10 Tryck på [OK]. Menyn IPv4 inställning visas. 11 Tryck på eller för att välja DHCP. DHCP: a b 1 Av ********************- 2 *På 12 Tryck på [OK]. Skärmen DHCP visas. 13 Tryck på eller för att välja Av eller På. 2-4

27 Förberedelser för användning 14 Tryck på [OK]. DHCP-inställningen ställs in och menyn IPv4 inställning visas igen. Obs! DHCP blir mer effektivt när På väljs. Tryck på [Menu] för att avsluta menyn för val av läge. När Av är inställt, fortsätt för att ange IP-adressen. Ange IP-adressen Om DHCP är inställt på Av, ange IP-adressen manuellt. 15 Tryck på eller för att välja IP-adress. IP-adress: a b 16 Tryck på [OK]. Skärmen IP-adress visas. /** IPv4 inställning: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adress [ Utgång ] IPv4 inställning: a b 1 DHCP 2 Auto-IP ********************- 3 IP Adress [ Utgång ] 17 Ange IP-adressen med siffertangenterna eller med och. Valfritt värde mellan 000 och 255 kan ställas in. Öka eller minska siffrorna genom att trycka på eller. Använd och för att flytta den position som anges, vilket visas med markering. 18 Tryck på [OK]. IP-adressen lagras och menyn IPv4 inställning visas igen. Ange undernätmask Om DHCP är inställt på Av, ange undernätmask manuellt. 19 Tryck på eller för att välja Undernätmask. Undernätmask: a b 20 Tryck på [OK]. Skärmen Undernätmask visas. /** IPv4 inställning: a b ********************- 4 Undernätmask 5 Gr.inst. Gatewy 6 Bonjour [ Utgång ] 21 Ställ in subnätmasken med siffertangenterna eller med och. Valfritt värde mellan 000 och 255 kan ställas in. Metoden för att mata in är densamma som för IP-adressen. 22 Tryck på [OK]. Undernätmasken lagras och menyn IPv4 inställning visas igen. 2-5

28 Förberedelser för användning Ange grundinställning gateway Om DHCP är inställt på Av, ange grundinställning gateway manuellt. 23 Tryck på eller för att välja Gr.inst. Gatewy. Gr.inst. Gatewy: a b 24 Tryck på [OK]. Skärmen Gr.inst. Gatewy visas. /** Ställ in standardgateway med siffertangenterna eller med och. Valfritt värde mellan 000 och 255 kan ställas in. Metoden för att mata in är densamma som för IP-adressen. 26 Tryck på [OK]. Standardgatewy lagras och menyn IPv4 inställning visas igen. Detta avslutar nätverksinställningarna. Tryck på [Menu] och avsluta menyn för val av läge. Obs! När nätverksinställningarna har ändrats ska du starta om enhetens nätverkskort. Detta är nödvändigt för att inställningarna ska gälla. Mer information finns i den engelska bruksanvisningen. Skriva ut en statussida När du har gjort nätverksinställningarna ska du skriva ut en statussida. Statussidan gör att du kan bekräfta en mängd information, inklusive nätverksadresser och nätverksprotokoll. Skriv ut en statussida genom att välja Statussida i menyn Skriv ut rapport. Mer information finns i den engelska bruksanvisningen. 2-6

29 Förberedelser för användning Installera programvara Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och till datorn innan du installerar skrivardrivrutinen från skivan Product Library. Programvara Följande programvara kan installeras från medföljande skivan Product Library. I Express Mode installeras KX Driver och teckensnitt automatiskt. I Custom Mode markerar du och installerar programvaran. : Installeras som standard. : Installeras om markerat. Programvara Funktion Beskrivning Installationsmetod Express Mode Custom Mode KX DRIVER Skriv ut Drivrutin för att skriva ut filer på en dator med maskinen. Med denna skrivare kan du använda maskinens alla funktioner. KX XPS DRIVER Skrivardrivrutin för XPS-formatet (XML Paper Specification) som har utvecklats av Microsoft Corporation. (Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008/R2 enbart.) PCL mini-driver En drivrutin av typen Microsoft mini-driver som KPDL mini-driver emulerar och avger både PCL och KPDL. KPDL är Kyoceras implementering av PostScriptspråket. Med denna drivrutin är det endast möjligt att använda ett begränsat antal av alla maskinens funktioner och tillvalsfunktioner. KYOCERA Net Viewer Hjälpprogram Verktyg som gör det möjligt att övervaka maskinen när den är ansluten till ett nätverk. KYOCERA Net Direct Print Teckensnitt Enkel utskrift av PDF-dokument. Dessa är skärmens teckensnsitt som motsvarar skrivarteckensnitten. Installera programvara i Windows Om du ansluter skrivaren till ett Windows operativsystem, ska du följa nedanstående anvisningar för installation av skrivardrivrutinen. I exemplet visas hur man ansluter maskinen till Windows 7. Obs! I Windows operativsystem måste du vara inloggad med administratörsbehörighet för att installera skrivardrivrutinen. Du kan antingen använda Express Mode eller Custom Mode för att installera programvaran. Express Mode känner automatiskt av de anslutna skrivarna och installerar programvaran som krävs. Använd Custom Mode för att specificera skrivarporten och välja vilken mjukvara som ska installeras. 1 Slå på datorn och starta Windows. Om dialogrutan Välkommen till guiden Ny hårdvara visas väljer du Avbryt. 2 Sätt i skivan Product Library som medföljer skrivaren i datorns cdromenhet. I Windows 7, Windows Server 2008/R2 och Windows Vista visas fönstret användarkontohantering. Klicka på Ja. 2-7

30 Förberedelser för användning Installationsprogrammet startas. Obs! Om guiden Installera programvara inte startar automatiskt, ska du öppna fönstret skivan Product Library i Windows Explorer och dubbelklicka på Setup.exe. 3 Klicka på View License Agreement och läs licensavtalet. Klicka på Accept. 4 Klicka på Install software. Guiden Installera programvara startar. Från denna punkt varierar proceduren beroende på din Windowsversion och anslutningsmetod. Fortsätt med den korrekta proceduren för din typ av anslutning. Express Mode Custom Mode Express Mode I Express Mode känner installeraren av skrivaren automatiskt när skrivaren är på. Använd Express Mode för standardanslutningsmetoder. 1 Välj Express Mode i fönstret Val av installationsmetod. Fönstret Avkänning av utskriftssystem visas och installeraren känner av de anslutna skrivarna. Om installeraren inte känner av något utskriftssystem, ska du kontrollera att utskriftssystemet är anslutet via USB eller ett nätverk och att det har slagits till. Återgå sedan till fönstret Avkänning av utskriftssystem. Obs! Även om informationen som visas i dialogrutorna Installation av Windows 7 och Installation av Windows Vista/ XP kan skilja sig åt en aning är installationsproceduren alltid densamma. Nätverksanslutning finns endast på nätverkskompatibla modeller 2 Välj det utskriftssystem som ska installeras och klicka på Next. Obs! Om guiden Ny hårdvara visas ska du klicka på Avbryt. Om ett varningsmeddelande för hårdvaruinstallation visas, ska du klicka på Fortsätt. 2-8

31 Förberedelser för användning 3 Du kan kundanpassa utskriftssystemets namn i fönstret Installationsinställningar. Det är detta namn som sedan kommer att visas i skrivarens fönster och i utskriftslistorna som visas i programmen. Ange om du vill dela utskriftssystemets namn eller om du vill ställa in utskriftssystemet som en befintlig skrivare och klicka sedan på Next. VIKTIGT! Steg 3 visas endast om utskriftssystemet är nätverksanslutet. Det visas inte om utskriftssystemet är USBanslutet. Nätverksanslutning finns endast på nätverkskompatibla modeller 4 Ett fönster visas där du kan kontrollera inställningarna. Kontrollera inställningarna noggrant och klicka sedan på Install. Obs! Om fönstret Windows-säkerhet visas, ska du klicka på Installera drivrutinen ändå. 5 Ett meddelande visas som säger att installationen av skrivaren lyckades. Klicka på Finish för att gå ur guiden Installera skrivare och komma tillbaka till skivan Product Library huvudmeny. Om dialogrutan Installation av enhet visas efter att du har klickat på Finish, kan du ange inställningarna för elementen som tillvalsfunktioner som har installerats i utskriftssystemet. Du kan även ange enhetsinställningarna när du har gått ur installationen. Mer information finns i Printer Driver User Guide på skivan Product Library. Installationen av skrivardrivrutinen är nu klar. Följ anvisningarna på skärmen för att starta om systemet, om så krävs. Custom Mode Använd Custom Mode för att specificera skrivarporten och välja vilken mjukvara som ska installeras. Om du t.ex. inte vill att teckensnitt som är installerade på din dator ska bytas ut, ska du välja Custom Mode och avmarkera kryssrutan Fonts i fliken Verktyg. 1 Välj Custom Mode. 2 Följ anvisningarna i fönstret för guiden Installation, välj de programvarupaket som ska installeras och ange porten o.s.v. Mer information finns i Printer Driver User Guide på skivan Product Library. Installation på en Macintosh dator 1 Slå på skrivaren och Macintosh datorn. 2 Sätt i skivan Product Library som medföljer skrivaren i datorns cdromenhet. 3 Dubbelklicka på ikonenskivan Product Library som visas på skrivbordet. 2-9

32 Förberedelser för användning 4 Dubbelklicka antingen på OS X 10.4 Only eller OS X 10.5 or higher beroende på din Mac OS version. 5 Dubbelklicka på Kyocera OS X 10.x. 6 Skrivardrivrutinens installationsprogram startar. 7 Välj Select Destination, Installation Type och installera sedan skrivardrivrutinen enligt anvisningarna i programvaran för installationen. Obs! Förutom standardinstallation, inkluderar typ av installation även alternativet anpassad installation, som gör att du kan ange vilka delar som ska installeras. VIKTIGT Ange namn och lösenord som du använder för att logga in i operativsystemet på skärmen Authenticate. Installationen av skrivardrivrutinen är nu klar. Ange därefter utskriftsinställningarna. Om en IP- eller AppleTalk-anslutning används krävs nedanstående inställningar. Skrivaren känns igen automatiskt och ansluts om en USB-anslutning används. 8 Öppna Systeminställningar och klicka på Skrivare och skanner. 2-10

33 Förberedelser för användning 9 Klicka på plussymbolen (+) för att lägga till den installerade skrivardrivrutinen. 10 Klicka på IP-ikonen för en IP-anslutning och mata därefter in IPadressen och skrivarnamnet. För en Bonjour-anslutning klickar du på standardikonen och väljer skrivaren där Bonjour visas i anslutning. 11 Välj den installerade skrivardrivrutinen och klicka på Lägg till. 12 Välj alternativen som finns tillgängliga för skrivaren och klicka på OK. 2-11

34 Förberedelser för användning 13 Den valda skrivaren läggs till. Installationen av skrivaren är nu klar. 2-12

35 Förberedelser för användning Statusövervakare Statusövervakaren övervakar skrivarstatusen och ger fortgående funktionsrapporter. Du kan också specificera och ändra inställningar för skrivare som inte ingår i KX driver. Statusövervakaren installeras automatiskt vid installationen av KX driver. Åtkomst till Statusövervakare Använd en av metoderna nedan för att starta statusövervakaren. Starta samtidigt som utskriften börjar: När du specificerar en skrivare och börjar ett utskriftsjobb, startas en statusövervakare för varje skrivarnamn. Om uppstart av statusövervakare efterfrågas för flera skrivare, startas statusövervakare för varje skrivare som efterfrågar detta. Starta från KX driver egenskaper: Klicka på knappen Statusövervakare under fliken Avancerat. Klicka sedan på knappen Öppna statusövervakare i dialogrutan statusövervakare för att starta statusövervakare. Gå ur statusövervakare Använd en av metoderna nedan för att gå ur statusövervakare. Gå ur manuellt: Högerklicka på ikonen Statusövervakare i aktivitetsfältet och välj Avsluta i menyn för att gå ur statusövervakare. Gå ur automatiskt: Statusövervakare stängs ned automatiskt 5 minuter efter att den inte längre används. Skärmöversikt Skärmöversikten för statusövervakare är följande. Popupfönster 3D-vy Popupfönster Vid ett händelsemeddelande visas ett popupfönster. Detta fönster visas bara när 3D-vyn är öppen på desktopen. 3D-vy Ikon Statusövervakare Detta visar statusen hos den övervakade skrivaren som en 3D-bild. Du kan välja om du vill visa eller dölja 3D-vyn från den visade menyn när du högerklickar på ikonen Statusövervakare. Vid ett händelsemeddelande används 3D-vyn och en ljudsignal för att meddela dig. Mer information om inställningarna för ljudmeddelandet finns i Inställningar för meddelanden på sid

36 Förberedelser för användning Ikonen statusövervakare När Statusövervakare är på visas dess ikon i aktivitetsfältets meddelandeområde. Skrivarens namn visas när du placerar markören på ikonen. Högerklicka på ikonen Statusövervakare för att ställa in nedanstående alternativ. Visa/dölj statusövervakare Visar eller döljer ikonen Statusövervakare. Command Center RX Om skrivaren ansluts till ett TCP/IP-nätverk och har en egen IP-adress, ska du använda en webbläsare för att få åtkomst till Command Center RX för att ändra eller bekräfta nätverksinställningarna. Mer information finns i Command Center RX User Guide. Alltid överst Placerar statusövervakare framför andra aktiva fönster. Opacitet Justerar statusövervakare för att tillåta att en varierande mängd bakgrund syns genom bilden. Välj en procentandel mellan 20 till 100. Förstora fönster Ökar fönstret statusövervakare till det dubbla. Meddelande... Specificera inställningen Meddelande för statusövervakare. Mer information finns i Inställningar för meddelanden på sid Ger åtkomst till KYOCERA Document Solutions globala webbplats. Avsluta För att gå ur Statusövervakare. 2-14

37 Förberedelser för användning Inställningar för meddelanden Använd alternativet Meddelande för att ställa in statusövervakare. Fliken Meddelande innehåller följande element. VIKTIGT! För att bekräfta inställningarna av fliken Meddelande behöver datorn ljudvara i form av ljudkort eller högtalare. Aktiverar händelsemeddelanden Välj att aktivera eller avaktivera övervakningen av händelserna under Tillgängliga händelser. Ljudfil Det går att välja en ljudfil om du vill kunna höra meddelandet. Klicka på Bläddra för att söka efter ljudfilen. Använd Text till tal Välj den här rutan för att mata in text som du vill höra vid händelser. Den här funktionen finns för Windows XP eller nyare även om en ljudfil inte behövs. Använd denna funktion genom att följa dessa steg. 1 Välj Aktiverar händelsemeddelanden. 2 Välj en händelse som ska användas tillsammans med Text till tal- och spela-ljudfil-funktion under Tillgängliga händelser. 3 Klicka på Bläddra för att meddela händelsen med en ljudfil. Obs! Det tillgängliga filformatet är WAV. Välj Använd Text till tal för att höra den text som har matats in i rutan Text till tal när en händelse inträffar. 4 Klicka på Spela för att bekräfta att ljudet eller texten spelas korrekt. 2-15

38 Förberedelser för användning Avinstallera programvara (Windows operativsystem) Du kan avinstallera (ta bort) programvaran genom att använda skivan Product Library som medföljer skrivaren. VIKTIGT! På Macintosh-datorer går det inte att avinstallera programvaran med hjälp av skivan Product Library eftersom en PPD (PostScript Printer Description) har använts för att ange skrivarinställningarna. 1 Avsluta alla aktiva program. 2 Sätt i skivan Product Library som medföljer skrivaren i datorns optiska enhet. 3 Följ proceduren som används för att installera skrivardrivrutinen och klicka på Ta bort programvara. Guiden Ta bort programvara visas. 4 Välj den programvara som ska tas bort. 5 Klicka på Avinstallera. Obs! I Windows Vista visas skärmen Ta bort drivrutin och paket. Välj Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet och klicka på OK. När KYOCERA Net Viewer eller KYOCERA Net Direct Print är installerat startar separata avinstallationsprogram för varje program. Fortsätt med avinstallationsstegen för varje program enligt instruktionerna på skärmen. Avinstallationsprogrammet startar. 6 När skärmen Avinstallationen har slutförts visas ska du klicka på Nästa. 7 Välj om du vill starta om din dator eller inte och klicka på Slutför. 2-16

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

Innehåll-1. 1 Introduktion. 2 Översikt. 3 Installera skrivardrivrutinen

Innehåll-1. 1 Introduktion. 2 Översikt. 3 Installera skrivardrivrutinen Utskrift C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 Varumärken och copyright... 1-3 Licensinformation... 1-4 OpenSSL Statement... 1-5 Copyright... 1-7 1.2 Licensavtal för programvara... 1-8 1.3

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Skrivarserver med multiprotokoll och inbyggt Ethernet BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE PT-9800PCN Läs bruksanvisningen noga innan du använder maskinen. Förvara cd-skivan på en lämplig plats så att

Läs mer

Nätverksskanner C450

Nätverksskanner C450 Nätverksskanner C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Vad menas med en ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varumärken och registrerade varumärken... 1-5 Licensinformation...

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA BIZHUB

Läs mer

MarkNet N7000 Series-skrivarserver

MarkNet N7000 Series-skrivarserver MarkNet N7000 Series-skrivarserver Användarhandbok för Windows Januari 2006 www.lexmark.com Utgåva: januari 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent

Läs mer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Bruksanvisning Den här bruksanvisningen gäller modellerna KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E och KM-C4035E. I boken betecknar KM-C2525E modellen för 25/25 sid/min,

Läs mer

FS-C8100DN. Bruksanvisning

FS-C8100DN. Bruksanvisning FS-C8100DN Bruksanvisning Innehåll 1 Maskindelar... 1-1 Komponenterna framtill på skrivaren... 1-2 Komponenterna till vänster på skrivaren... 1-2 Komponenterna till höger på skrivaren... 1-3 Interna komponenter...

Läs mer

Användarhandbok NPD4935-02 SV

Användarhandbok NPD4935-02 SV NPD4935-02 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

Appendix till Snabbstart - Översiktsblad

Appendix till Snabbstart - Översiktsblad QsAdd67-SE-3.12-Rev. 05K3 Appendix till Snabbstart - Översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA

Läs mer

Innan du kan använda skrivaren måste du ställa in hårdvaran och installera drivrutinen. Ställ in skrivaren med hjälp av Snabbinställningsguiden.

Innan du kan använda skrivaren måste du ställa in hårdvaran och installera drivrutinen. Ställ in skrivaren med hjälp av Snabbinställningsguiden. Brother Laserskrivare Serie HL-2460 Bruksanvisning Innan du kan använda skrivaren måste du ställa in hårdvaran och installera drivrutinen. Ställ in skrivaren med hjälp av Snabbinställningsguiden. Denna

Läs mer

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Användarhandbok Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Version 12.20 Revidering B Artikelnummer 59000-08-SWE Juni 2012 11 Kontaktinformation Trimble Engineering and Construction

Läs mer

Användarhandbok NPD5123-00 SV

Användarhandbok NPD5123-00 SV NPD5123-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får reproduceras, sparas i system för återskapande eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt,

Läs mer

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard Welcome to Leopard Välkommen till Leopard 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Boot Camp, Cover Flow, Exposé,

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

ZoomText Mac. Användarhandbok

ZoomText Mac. Användarhandbok ZoomText Mac Användarhandbok Copyrights ZoomText Mac Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Mac User Guide Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Installation av Artologik EZbooking version 3

Installation av Artologik EZbooking version 3 Installation av Artologik EZbooking version 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARNING: Detta program är skyddat

Läs mer