FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP"

Transkript

1 FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

2 Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen och förvara den sedan nära till hands. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. Den etikett som visas i bilden är en garanti för att produkterna tillhör vårt varumärke. Denna bruksanvisning innehåller även anvisningar om FS-1030MFP/DP och FS-1035MFP/DP. I denna bruksanvisning benämns FS-1030MFP/FS-1130MFP som en 30 ppm-modell och FS-1035MFP/ FS-1135MFP som en 35 ppm-modell. 30 ppm-modellen finns eventuellt inte i alla regioner. Medföljande bruksanvisningar Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov. Quick Installation Guide Beskriver funktioner som används ofta, praktiska tillvägagångssätt, rutinunderhåll och felsökningsåtgärder. Safety Guide Innehåller säkerhetsanvisningar för maskinens installation och användning. Läs denna guide innan du använder maskinen. Safety Guide (FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP) Innehåller en beskrivning av maskinens installationsutrymme, varningsetiketter och övrig information. Läs denna guide innan du använder maskinen. DVD (Product Library) Bruksanvisning (denna bruksanvisning) Beskriver påfyllning av papper, grundläggande kopiering, utskrift och skanning samt felsökning. Bruksanvisning för fax Beskriver faxanvändning, kontroll av överföringsresultat, utskriftsrapporter och användning av nätverksfax. KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KMnet Viewer User Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference

3 Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras betydelse. Symboler VARNING! Anger risk för allvarliga personskador eller till och med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. FÖRSIKTIGHET! Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ut kontakten ur eluttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag] Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas (mot en avgift). OBS! Ett original som liknar en sedel kan ibland inte kopieras korrekt eftersom maskinen är utrustad med en funktion som skyddar mot förfalskningar. i

4 Innehåll Innehåll Menykarta iii Miljö x Varningar vid hantering av förbrukningsvaror x Lasersäkerhet (Europa) xii Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material xii Juridisk information och säkerhetsinformation xiii 1 Delarnas namn Manöverpanel Maskin Dokumentbehandlare Förberedelser för användning Kontrollera medföljande artiklar Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Viloläge Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Installera programvara COMMAND CENTER (inställningar för e-post) Skicka e-post Förbereda inför skickandet av ett dokument till en dator Fylla på papper Lägga i original Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Snabbvalstangenter och programtangenter Meddelandeskärm Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Ange destination Avbryta jobb Kontrollera hur mycket toner och papper som återstår Underhåll Rengöring Byta tonerbehållare Felsökning Åtgärda fel Åtgärder vid felmeddelanden Åtgärda pappersstopp Bilaga Tillvalsutrustning Bilaga-2 Inmatning av tecken Bilaga-3 Specifikationer Bilaga-4 EN ISO Bilaga-8 EK1-ITB Bilaga-8 Register Register-1 ii

5 Menykarta Tangenten Copy Tangenten Function Menu Pappersval Sortera...sidan 3-15 Dubbelsidig...sidan 3-12 Zooma...sidan 3-10 Kombinera Originalets storlek Orig.orient. Originalbild...sidan 3-9 Densitet...sidan 3-8 EcoPrint Kontinuerlig skanning Ange filnamn Medd jobbavslut Åsidosätt utskr. Tangenten Send Tangenten Function Menu Färgval Originalstorlek Originalbild Skannerupplösning Avsändningsstorlek Zooma Orig.orient. Kont. skanning Filformat Ange filnamn Ämne/Brödtext Medd jobbavslut FAX-upplösning...Se Bruksanvisning för fax Fördröjd FAX TX...Se Bruksanvisning för fax Direkt FAX TX...Se Bruksanvisning för fax (Fortsättning på nästa sida) (Fortsättning på nästa sida) FAX Pollar RX Densitet...Se Bruksanvisning för fax iii

6 Tangenten Send (Fortsättning från föregående sida) Tangenten Function Menu (Fortsättning från föregående sida) Dubbelsidig FTP krypterad TX Filseparation Tangenten Document Box Subadressbox Pollningslåda Jobblåda USB-minne...Se Bruksanvisning för fax...se Bruksanvisning för fax Tangenten Document Box (för utskrift från USBminne) Tangenten Function Menu Sortera...sidan 3-15 Pappersval Dubbelsidig...sidan 3-12 Tangenten Document Box (för att spara på USBminne) Tangenten Function Menu Ange filnamn Medd jobbavslut Åsidosätt utskr. Krypterad PDF TIFF-utskrift XPS fyll sida Färgval Originalstorlek Originalbild Skanninguppl. Lagringsstorlek Zooma Orig.orient. Kont. skanning Filformat Ange filnamn Medd jobbavslut Densitet Dubbelsidig iv

7 Tangenten Status/Job Cancel Utskr.jobbstatus Sändjobbstatus Spara jobbstatus Schemalagt jobb Utskr. jobblogg Sändjobblogg Spara jobblogg Skanner Skrivare Fax Tonerstatus...sidan 3-29 Pappersstatus...sidan 3-29 USB-minne Tangenten System Menu/ Counter Rapport Skriv ut rapport Menykarta Statussida Teckensnittslista Admin. rpt.inst. Utg. FAX-rapport Ink. FAX-rapport...Se Bruksanvisning för fax...se Bruksanvisning för fax Res. rpt.inst. Sändresultat E-post/mapp Fax Avbr före Skicka FAX RX-resultat Medd jobbavslut...se Bruksanvisning för fax...se Bruksanvisning för fax Jobblogghistorik Auto sänder Skicka historik Destination Bekräftelse Registrera (Fortsättning på nästa sida) Ämne SSFC-loggämne v

8 Tangenten System Menu/ Counter (Fortsättning från föregående sida) Räknare Inst. grsnittbl. Säkerhetsnivå Återstarta Tillvalsfunktion NetWare AppleTalk WSD-skanning WSD-utskrift IPSec Säkra protokoll Värdnamn LAN-gränssnitt TCP/IP IPv4 inställning IPv6 inställning Protokolluppg. System Nätverksinst. TCP/IPinställningar Anv./jobbredov. Inst. anv.inlogg Inst. jobbredov Användarinloggning Lokal anv.lista Inställning av IC-kort Gruppbehörighet NW anv.-egenskap Jobbredovisning Konto rapport Summa jobbredov. Varje jobbkonto Konto lista Detalj/redig. Ta bort Lägg till konto Standardinst. Anv. begränsning (Fortsättning på nästa sida) Okänt jobb-id Antal kop./ utskr Räknargräns vi

9 Tangenten System Menu/ Counter Användaregenskap Vanliga inst. Språk Standardskärm Ljud Larm Faxhögtalare Faxmonitor Visa ljusstyrka Orig-/ papp.inst. Anp. orig.stlk Stnd.orig.storl. Anp. papperstlk Inst. kassett 1 Inst. kassett 2 Inst. kassett 3 MP-fackinst. Inst. mediatyp Media för Auto Stand.papp.källa Specialpapp.åtg. Förinst. gräns Mätning Felhantering Datuminst. Timerinst. Felrensn. timer (Fortsättning från föregående sida) (Fortsättning på nästa sida) (Fortsättning på nästa sida) Vilolägestimer Panelåterst.tim. Regel ström från Timer ström från Aut. felrens. Aut.panelåterst. Oanvändbar tid vii

10 Tangenten System Menu/ Counter (Fortsättning från föregående sida) Vanliga inst. (Fortsättning från föregående sida) Funktionsstand. Färgval Skanninguppl. FAX-upplösning...Se Bruksanvisning för fax Originalbild Densitet Zooma Sortera Orig.orient. EcoPrint Ange filnamn Ämne/brödtext Kont. skanning Filformat Filseparation TIFF-utskrift XPS fyll sida Detaljinst. 2 i 1- layout 4 i 1- layout Kantlinje Orig. bindning Avsl. bindning Bildkvalitet Färg TIFF kompr. Inloggn.funkt. RAM-diskläge Kopia Fotobehandl. Pappersval Auto. pappersval (Fortsättning på nästa sida) Auto % prioritet Välj tgtinställn viii

11 Tangenten System Menu/ Counter (Fortsättning från föregående sida) Skrivare Skicka Emuleringsinst. EcoPrint Ignore. A4/Lett Dubbelsidig Kopior Orientering Timeout, sidmatn LF-åtgärd CR-åtgärd Pappermatn.-läge Välj tgtinställn Dokumentlåda Subadressbox...Se Bruksanvisning för fax Jobblåda Pollningslåda...Se Bruksanvisning för fax Välj tgtinställn Redigera dest. Adressbok Utskr.lista Just./ underhåll Just. kop. dens. Skicka/låd-dens. Korr. svart linje Serviceinst. Servicestatus Nätverksstatus Ny framkallare Fax landskod Samtalsinst. fax Fjärrdiag.Inst. ID fjärrdiagnos...se Bruksanvisning för fax...se Bruksanvisning för fax ix

12 Miljö Miljöförutsättningarna för användningen är följande: Temperatur: 10 32,5 C Luftfuktighet: % En ogynnsam omgivning kan påverka bildkvaliteten. Undvik följande platser när du väljer var maskinen ska stå. Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik vibrerande platser. Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt. Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft. Undvik platser med dålig ventilation. Om golvet lätt repas av maskinens hjul, kan golvmaterialet komma att skadas om maskinen flyttas efter installationen. Under kopiering frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa. Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid kopiering rekommenderar vi att maskinen ställs i ett rum med god ventilation. Varningar vid hantering av förbrukningsvaror FÖRSIKTIGHET! Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren och resttonerbehållaren utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren eller resttonerbehållaren ska du undvika att andas in tonern eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka 1-2 glas vatten för att späda ut innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten. Tvinga inte upp tonerbehållaren, och förstör inte tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. x

13 Andra försiktighetsåtgärder Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och resttonerbehållaren till din återförsäljare eller servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga temperatureller luftfuktighetssvängningar. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. Om du använder maskinen med faxfunktion går det inte att skicka/ta emot fax när strömbrytaren är avslagen. Slå inte av strömbrytaren. xi

14 Lasersäkerhet (Europa) Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Den här maskinen har klassificerats som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC :2007. FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i denna bruksanvisning, kan människor komma att utsättas för skadlig strålning. Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. Etiketten nedan sitter på maskinens högra sida. Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material Det kan vara förbjudet att kopiera eller skanna upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den person som innehar upphovsrätten. Kopiering/skanning av följande objekt är förbjudet och straffbart enligt lag. Ytterligare objekt kan omfattas av detta förbud. Kopiera/skanna inte medvetet objekt som inte får kopieras/ skannas. Checkar Sedlar Värdepapper Frimärken Pass Intyg Lokala lagar och föreskrifter kan medföra ytterligare begränsningar av rätten att kopiera eller skanna andra objekt än de som nämns ovan. xii

15 Juridisk information och säkerhetsinformation Läs detta innan du använder maskinen. I det här kapitlet finns information om följande ämnen: Juridisk information... xiv Information om varumärken... xiv Energibesparingsfunktion... xviii Automatisk funktion för 2-sidig kopiering... xviii Pappersåtervinning... xviii Energy Star-programmet (ENERGY STAR )... xviii Om denna bruksanvisning... xix Konventioner som används i denna bruksanvisning...xx xiii

16 Juridisk information Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av denna bruksanvisning utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. Information om varumärken PRESCRIBE och ECOSYS är varumärken som tillhör Kyocera Corporation. KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Internet Explorer är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. IBM och IBM PC/AT är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. AppleTalk, Bonjour, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder. Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i den här maskinen används i enlighet med de licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade varumärken som tillhör International Typeface Corporation. UFST MicroType -teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i den här maskinen. Den här maskinen innehåller programvara med moduler som har utvecklats av Independent JPEG Group. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i denna bruksanvisning. xiv

17 GPL/LGPL Denna produkt innehåller programvaran GPL ( och/eller LGPL ( som en del av dess firmware. Källkoden kan erhållas och det är tillåtet att kopiera, distribuera och modifiera den enligt villkoren för GPL/LGPL. För ytterligare information, inklusive källkodens tillgänglighet, besök Open SSLeay License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xv

18 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xvi

19 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xvii

20 Energibesparingsfunktion Enheten är utrustad med ett viloläge där skrivar- och faxfunktionerna förblir i vänteläge, men energiförbrukningen minskas ändå till ett minimum efter att en viss tid förflutit sedan enheten sist användes. Viloläge Maskinen försätts automatiskt i Viloläge när det har gått 1 minut efter det att maskinen användes senast. Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Viloläge aktiveras. Mer information finns i Viloläge på sidan 2-7. Automatisk funktion för 2-sidig kopiering Maskinen har 2-sidig kopiering som standard. Om två 1-sidiga original exempelvis kopieras på samma pappersark som en 2-sidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i Viloläge på sidan 2-7. Pappersåtervinning Maskinen kan hantera återvunnet papper vilket minskar belastningen på miljön. Din återförsäljare eller servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas. Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) I egenskap av ett företag som deltar i det internationella Energy Star-programmet, har vi kunnat konstatera att den här maskinen överensstämmer med de standarder som har fastställts i det internationella Energy Star-programmet. xviii

21 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel: Kapitel 1 - Delarnas namn Identifierar maskinens delar och tangenterna på manöverpanelen. Kapitel 2 - Förberedelser för användning Förklarar hur du lägger i papper och original, ansluter maskinen samt vilka konfigurationer som krävs innan den börjar användas. Kapitel 3 - Grundläggande användning Beskriver tillvägagångssättet för basfunktionerna vid kopiering, utskrift och skanning. Kapitel 4 - Underhåll Beskriver rengöring och byte av toner. Kapitel 5 - Felsökning Förklarar hur du hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem. Bilaga Förklarar hur du anger tecken. Innehåller även en förteckning över maskinspecifikationerna. Presenterar den tillvalsutrustning som finns att få till denna maskin. xix

22 Konventioner som används i denna bruksanvisning Följande konventioner används alltefter beskrivningens art. Skrivsätt Beskrivning Exempel Fet [Normal] Kursiv Obs! Viktigt! Försiktighet! Indikerar en tangent på manöverpanelen eller en skärmbild på datorn. Indikerar tangenter på touchpanelen. Indikerar meddelanden som visas på touchpanelen. Används för att betona ett nyckelord, en nyckelfras eller hänvisningar till ytterligare information. Indikerar ytterligare information eller åtgärder för referens. Anger sådant som är nödvändigt eller förbjudet för att undvika problem. Indikerar anvisningar som måste följas för att förhindra skador eller att maskinen går sönder. Tryck på Start. Välj [System]. Redo att kopiera visas. Mer information finns i Viloläge på sidan 2-7. OBS! VIKTIGT! FÖRSIKTIGHET! xx

23 1 Delarnas namn I detta kapitel beskrivs maskinens delar och manöverpanelens tangenter. Manöverpanel Maskin

24 Delarnas namn Manöverpanel Visar skärmen Adressbok där du kan lägga till, redigera och radera destinationer. Visar skärmen Systemmeny/Räknare där du kan kontrollera systeminställningarna och räknarna. Visar skärmen Status där du kan kontrollera statusen, skriva ut en statusrapport samt pausa eller avbryta det pågående jobbet. Visar skärmen Kopiera där du kan göra de inställningar som behövs för kopieringen. Hämtar föregående destination. Används även för att göra en paus när du anger ett faxnummer.* Visar skärmen Bekräfta destination där du kan redigera och radera destinationer. Visar skärmen Ny destination där du kan lägga till destinationer. Växlar mellan telefonlur på/av när ett fax skickas manuellt.* Meddelandeskärm. Kontrollera vad som visas här under tiden som maskinen används. Väljer den visade menyn nere till höger i meddelandeskärmen. Visar skärmen Fax där du kan skicka ett fax.* Visar skärmen Skicka till där du kan skicka ett e- postmeddelande, en mapp (SMB/FTP) eller ett fax.* Visar skärmen Dokumentlåda där du kan använda dokumentlådan och USB-minnet. Väljer den visade menyn nere till vänster i meddelandeskärmen. Blinkar medan utskriftsdata tas emot eller data överförs. * Faxfunktioner är tillgängliga endast för produkter som har faxfunktionen installerad. Används för att registrera, ringa och ta bort destinationer som är registrerade i snabbvalstangenterna (1 till 22). Växlar nummer för snabbvalstangenterna (1 till 11 och 12 till 22). Lampan tänds vid växlingen (12 till 22). Blinkar när maskinen läser i minnet. 1-2

25 Delarnas namn 1 Används för att välja ett menyalternativ, flytta markören när tecken matas in, ändra ett värde o.s.v. Väljer det valda alternativet eller slutför inmatningen av värdet. Raderar siffror och tecken. Återställer inställningarna och visar standardskärmen. Visar funktionsmenyn för kopiering, utskrift, överföring och dokumentlåda. Siffertangenter. Anger siffror och symboler. Meddelandeskärmen visar åter föregående skärm. Tänds eller blinkar när ett fel uppstår. Avbryter pågående utskriftsjobb. Avslutar användningen (loggar ut) i skärmen Administration. Används för att registrera eller hämta program. Startar kopieringen, skanningen och bearbetningen för inställningen. 1-3

26 Delarnas namn Maskin Dokumentbehandlare 2 Dokumentglas 3 Strömbrytare 4 Slitglas 5 Manöverpanel 6 Övre lucka 7 Främre lucka 8 Duplexenhetens främre lucka 9 Trumenhet 10 Huvudladdarens rengöringsdyna 11 Låsspak 12 Tonerbehållare 1-4

27 Delarnas namn Inre fack 14 Inställningsreglage för papperslängd 15 Papperslängdstöd 16 Pappersbreddstöd 17 Kassett 1 18 Inställningsreglage för pappersbredd 19 Pappersbreddstöd (MP-fack) 20 MP-fack (Multi-Purpose) 21 MP-fackets förlängningsdel 1-5

28 Delarnas namn Nätverkskontakt 23 USB-kontakt 24 Fixerlucka 25 Handtag 26 Bakre lucka 27 Nätsladdens kontakt Dokumentbehandlare Dokumentbehandlarskydd 29 Breddstöd för original 30 Originalbord 31 Originalutmatningsbord 32 Stopp för original 33 Handtag för öppning/stängning av dokumentbehandlare 1-6

29 2 Förberedelser för användning I detta kapitel beskrivs vilka förberedelser som krävs innan maskinen används för första gången, samt hur du fyller på papper och original. Kontrollera medföljande artiklar Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Viloläge Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Installera programvara COMMAND CENTER (inställningar för e-post) Skicka e-post Förbereda inför skickandet av ett dokument till en dator Fylla på papper Lägga i original

30 Förberedelser för användning Kontrollera medföljande artiklar Kontrollera att följande artiklar följer med: Quick Installation Guide Safety Guide Safety Guide (FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP) DVD (Product Library) Dokument på den medföljande dvd-skivan Den medföljande dvd-skivan (Product Library) innehåller följande dokument. Använd dem som referens vid behov. Dokument Bruksanvisning (denna handbok) Bruksanvisning för fax KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KMnet Viewer User Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2

31 Förberedelser för användning Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Undersök vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk, och förbered de kablar som erfordras. Anslutningsexempel 2 Bestäm vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk med hjälp av bilden nedan. Ansluta en skanner till datornätverket med en nätverkskabel (100 BASE-TX eller 10 BASE-T). Administratörens PC COMMAND CENTER Nätverksinställningar, standardinställningar för skannern, registrering av användare och destination Nätverk Skicka e-post Skickar bilddata i de skannade originalen till önskad mottagare som en e-postbilaga. Skriva ut MFP Nätverk Skicka SMB USB Nätverk Sparar den skannade bilden som en datafil på din dator. Nätverksfax Nätverk Nätverk Skicka FTP Skickar den skannade bilden som en datafil på FTP. Fax Fax Nätverk USB TWAIN-skanning * Faxfunktioner är tillgängliga endast för produkter som har faxfunktionen installerad. Nätverk USB WIA-skanning TWAIN och WIA är standardiserade gränssnitt för kommunikation mellan program och bildhämtningsenheter. 2-3

32 Förberedelser för användning Förbereda de kablar som behövs Följande gränssnitt finns tillgängliga för anslutning av maskinen till en dator. Förbered de kablar som behövs för det gränssnitt som du använder. Tillgängliga standardgränssnitt Funktion Gränssnitt Kabel som behövs Nätverksgränssnitt LAN (10 Base-T eller 100 Base-TX, skärmad) Skrivare/skanner/ TWAIN-skanning/WIAskanning/nätverksfax* Skrivare/TWAINskanning/WIAskanning USB-gränssnitt USB 2.0-kompatibel kabel (Hi-Speed USB-kompatibel, max. 5 m, skärmad) * Gäller endast produkter med installerad nätverksfax- och faxfunktion. Mer information om nätverksfax finns i Bruksanvisning för fax. 2-4

33 Förberedelser för användning Ansluta kablarna Följ nedanstående steg om du vill ansluta kablar till maskinen. 1 Anslut maskinen till datorn eller ditt nätverk. Ta bort locket när nätverksgränssnittet används. 2 Konfigurera nätverket när nätverkskabeln ansluts. Mer information finns i Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) på sidan Anslut ena änden av den medföljande nätsladden till maskinen och den andra änden till ett eluttag. VIKTIGT! Använd endast den nätsladd som medföljer maskinen. 2-5

34 Förberedelser för användning Slå på/av strömmen Slå på strömmen Tryck på strömbrytaren. VIKTIGT! Slå inte på strömbrytaren direkt efter att du har slagit av den. Vänta i minst 5 sekunder och slå sedan på strömbrytaren. Slå av strömmen Kontrollera att indikatorn Memory är släckt innan du trycker på strömbrytaren. Kontrollera att indikatorn är släckt. 2-6

35 Förberedelser för användning Timer ström från Om maskinen inte används i viloläge stängs strömmen av automatiskt. Timer ström från används för att ställa in tiden tills strömmen slås av. Fabriksinställningen för tiden tills strömmen slås av är 1 timme. 2 VIKTIGT! Du kan ställa in Regel och Timer på frånkopplad. For mer information, se den engelska bruksanvisningen. Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid FÖRSIKTIGHET! Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska den slås av med strömbrytaren. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att frånslaget av strömbrytaren deaktiverar faxöverföring och -mottagning om du använder maskinen med faxfunktion. FÖRSIKTIGHET! Skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. Viloläge Maskinen försätts automatiskt i viloläge när den inställda tiden (fabriksinställningen är 1 minut) har förflutit efter det att maskinen användes senast. Meddelandeskärmens bakgrundsbelysning och lampor slås av för att minimera energiförbrukningen. Detta läge kallas Viloläge. Under viloläge visas "Vilar" på meddelandeskärmen. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Viloläge utförs utskriftsjobbet utan att meddelandeskärmen tänds. Om du använder maskinen med faxfunktion, skrivs mottagna faxdata ut utan att manöverpanelen tänds. För att använda maskinen trycker du på valfri tangent på manöverpanelen. Maskinen är klar att användas om ca. 15 sekunder. Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation, kan göra att maskinen reagerar långsammare. 2-7

36 Förberedelser för användning Välja språk för displayen [Språk] Välj vilket språk som ska visas på meddelandeskärmen. Följ nedanstående steg för att välja språk. 1 Tryck på strömbrytaren. 2 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösenord: [Logga in ] En skärm för inloggning visas när du administrerar utan att ha loggat in. Ange användar-id och lösenord för att logga in. OBS! Följande administratör är fabriksinställd för maskinen. Användarnamn: Inloggn.lösenord: 30 ppm-modell:3000, 35 ppmmodell: ppm-modell:3000, 35 ppmmodell:3500 Se Inmatning av tecken på Bilaga-3 för information om hur du anger tecken. Sys.meny/räkn.: a b 3 System 4 Anv./jobb-redov. ********************* 5 Vanliga inst. 3 I menyn Sys.meny/räkn. tryck på eller för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b ********************* 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 4 Tryck på OK. Menyn Vanliga inställningar visas. 5 Tryck på eller för att välja [Språk]. 2-8

37 Förberedelser för användning Språk: a b ********************* 1 *English 2 Deutsch 3 Français 6 Tryck på OK. Språket visas. 2 7 Tryck på eller för att välja önskat språk. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Vanliga inst. 2-9

38 Förberedelser för användning Ställa in datum och tid Följ nedanstående steg för att ställa in datumet och tiden för den plats där maskinen installeras. När du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av överföringsfunktionen visas inställt datum och tid i e- postmeddelandets rubrik. Ställ in datumet, tiden och tidsskillnaden i förhållande till GMT för den region där maskinen används. OBS! Kom ihåg att ställa in tidsskillnaden innan du ställer in datum och tid. 1 Tryck på System Menu/Counter på maskinens manöverpanel. Sys.meny/räkn.: a b 3 System 4 Anv./jobb-redov. ********************* 5 Vanliga inst. 2 I menyn Sys.meny/räkn. tryck på eller för att välja [Vanliga inst.]. Vanliga inst.: a b ********************* 1 Språk 2 Standardskärm 3 Ljud [Avsluta ] 3 Tryck på OK. Menyn Vanliga inställningar visas. 4 Tryck på eller för att välja [Datuminst.]. Tryck sedan på OK. Användarnamn: L b ******************** Inloggn.lösenord: [Logga in ] Datuminst.: a b ********************* 1 Datum/tid 2 Datumformat 3 Tidszon [Avsluta ] 5 En skärm för inloggning visas. Ange användar-id och lösenord med administratörsbehörighet för att logga in. Tryck sedan på [Logga in] (höger tangent). OBS! Följande administratör är fabriksinställd för maskinen. Användarnamn: 30 ppm-modell:3000, 35 ppmmodell:3500 Inloggn.lösenord: 30 ppm-modell:3000, 35 ppmmodell: Menyn Datuminst. visas. 7 Tryck på eller för att välja [Tidszon]. 2-10

39 Förberedelser för användning Tidszon: a b GMT Casablanca ********************* *GMT Greenwich +01:00 Amsterdam 8 Tryck på OK. Tidszon visas. 2 Datuminst.: a b 2 Datumformat 3 Tidszon ********************* 4 Sommartid [Avsluta ] 9 Tryck på eller för att välja din region. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. 10 Tryck på eller för att välja [Sommartid]. Sommartid: a b ********************* 1 *Av 2 På 11 Tryck på OK. Sommartid visas. Datuminst.: a b ********************* 1 Datum/tid 2 Datumformat 3 Tidszon [Avsluta ] 12 Tryck på eller för att välja [På] eller [Av]. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. 13 Tryck på eller för att välja [Datum/tid]. Datum/tid: a b År Månad Dag (Tidszon:Greenwich ) 14 Tryck på OK. Datum/tid visas. 15 Tryck på eller för att flytta markören, tryck på eller för att ange år, månad och dag. Tryck sedan på OK. 2-11

40 Förberedelser för användning Datum/tid: a b Timme Min. Sekund 11: 45: 50 (Tidszon:Greenwich ) 16 Tryck på eller för att flytta markören, tryck på eller för att ange timmar, minuter och sekunder. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. Datuminst.: a b 1 Datum/tid ********************* 2 Datumformat 3 Tidszon [Avsluta ] 17 Tryck på eller för att välja [Datumformat]. Datumformat: a b 1 MM/DD/YYYY ********************* 2 *DD/MM/YYYY 3 YYYY/MM/DD [Avsluta ] 18 Tryck på OK. Datumformat visas. 19 Tryck på eller för att välja önskat datumformat. Tryck sedan på OK. Klar. visas och skärmen visar åter menyn Datuminst. 2-12

41 Förberedelser för användning Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Maskinen är utrustad med nätverksgränssnitt som är kompatibelt med nätverksprotokoll såsom TCP/IP (IPv4), TCP/ IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec och AppleTalk. Det möjliggör nätverksutskrifter på Windows, Macintosh, UNIX, NetWare och andra plattformar. 2 Nedanstående tabell visar de element som erfordras för varje inställning. Konfigurera skrivarens nätverksparametrar på lämpligt sätt för din dator och din nätverksmiljö. För tillvägagångssätt, se den engelska bruksanvisningen. OBS! När COMMAND CENTER används kan du ändra och kontrollera nätverksparametrarna och inställningarna för säkerhet från din dator. Mer information finns under COMMAND CENTER (inställningar för e-post) på sidan Meny Undermeny Inställning System Nätverksinst. TCP/IPinställningar TCP/IP På/av IPv4 inställning DHCP På/av Bonjour IP-adress Undernätmask Gr.inst. Gateway På/av IP-adress IP-adress IP-adress IPv6 inställning På/av Protokolluppg. NetBEUI På/av SNMPv3 FTP (Server) FTP (klient) SMB SNMP SMTP ( TX) POP3 ( RX) Raw-port LPD IPP IPP över SSL HTTP HTTPS LDAP På/av På/av På/av Portnummer: 21 På/av På/av På/av På/av På/av På/av På/av Portnummer: 631 På/av På/av På/av På/av 2-13

42 Förberedelser för användning NetWare AppleTalk WSD-skanning WSD-utskrift På/av Ramtyp På/av På/av På/av IPSec IPSec På/av Säkra protokoll LAN-gränssnitt Regelinställning SSL IPP-säkerhet HTT-säkerhet LDAP-säkerhet SMTP-säkerhet POP3-säkerhet 1 (2, 3) På/av På/av IPP/IPP över SSL IPP end. överssl HTTP/HTTPS HTTPS endast Av SSL/TLS STARTTLS Av SSL/TLS STARTTLS Av SSL/TLS STARTTLS Auto 10bas-halv 10bas-full 100bas-halv 100bas-full OBS! Stäng av skrivaren (OFF) och slå på den igen (ON) när samtliga nätverksinställningar är avslutade. Detta är nödvändigt för att inställningarna ska gälla. 2-14

43 Förberedelser för användning Installera programvara Om du vill använda maskinens skrivarfunktion eller göra TWAIN/WIA-överföringar eller faxöverföringar från datorn ska du installera lämplig programvara från den medföljande dvd:n Product Library på din dator. Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och till datorn innan du installerar skrivardrivrutinen från dvd-skivan. 2 OBS! Plug and Play deaktiveras på denna maskin när den är i Viloläge. Aktivera maskinen innan du fortsätter. Se Timer ström från på sidan 2-7. Faxfunktioner är tillgängliga endast för produkter som har faxfunktionen installerad. Installera programvara i Windows Om du ansluter skrivaren till ett Windows operativsystem, ska du följa nedanstående anvisningar för installation av skrivardrivrutinen. Exemplet visar hur du ansluter din skrivare till ett Windows Vista operativsystem. OBS! I Windows operativsystem måste du vara inloggad med administratörsbehörighet för att installera skrivardrivrutinen. Du kan antingen använda Express Mode eller Custom Mode för att installera programvaran. Express Mode känner automatiskt av de anslutna skrivarna och installerar programvaran som krävs. Använd Custom Mode för att specificera skrivarporten och välja vilken mjukvara som ska installeras. 1 Slå på datorn och starta Windows. Om dialogrutan Welcome to the Found New Hardware Wizard visas väljer du Cancel. 2 Sätt i dvd-skivan som medföljer skrivaren i datorns optiska enhet. I Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Vista kan fönstret Kontroll av användarkonto visas. Klicka på Allow. Installationsprogrammet startas. OBS! Om programvarans installationsguide inte startar automatiskt, ska du öppna dvd-fönstret i Windows Explorer och dubbelklicka på Setup.exe. 3 Klicka på View License Agreement och läs licensavtalet. Klicka på Accept. 2-15

44 Förberedelser för användning 4 Klicka på Install software. Programvarans installationsguide startar. Från denna punkt varierar proceduren beroende på din Windows-version och anslutningsmetod. Fortsätt med den korrekta proceduren för din typ av anslutning. Express Mode Custom Mode Express Mode I Express Mode känner installeraren av skrivaren automatiskt när skrivaren är på. Använd Express Mode för standardanslutningsmetoder. OBS! TWAIN-drivrutinen installeras automatiskt på din dator i detta läge. 1 Välj Express Mode i fönstret Installation Method. Fönstret Avkänning av utskriftssystem visas och installeraren känner av de anslutna skrivarna. Om installeraren inte känner av något utskriftssystem, ska du kontrollera att utskriftssystemet är anslutet via USB eller ett nätverk och att det har slagits till. Klicka sedan på Refresh för att söka efter skrivare igen. OBS! Även om informationen som visas i dialogrutorna Installation av Windows Vista och Windows 7 och Installation av Windows XP kan skilja sig åt en aning är installationsproceduren alltid densamma. 2-16

45 Förberedelser för användning 2 Välj den skrivare som du vill installera och klicka på Next. OBS! Om guiden Found New Hardware visas ska du klicka på Cancel. Om ett varningsmeddelande för hårdvaruinstallation visas, ska du klicka på Continue. 2 3 Du kan kundanpassa utskriftssystemets namn i fönstret Printer Settings. Det är detta namn som sedan kommer att visas i skrivarens fönster och i utskriftslistorna som visas i programmen. Ange om du vill dela utskriftssystemets namn eller om du vill ställa in utskriftssystemet som en befintlig skrivare och klicka sedan på Next. VIKTIGT! Steg 3 visas endast om utskriftssystemet är nätverksanslutet. Det visas inte om utskriftssystemet är USBanslutet i samband med den första installationen. 4 Ett fönster visas där du kan kontrollera inställningarna. Kontrollera inställningarna noggrant och klicka sedan på Install. OBS! Om fönstret Windows Security visas, ska du klicka på Install this driver software anyway. 5 Ett meddelande visas som säger att installationen av skrivaren lyckades. Klicka på Finish för att gå ur skrivarens installationsguide och komma tillbaka till dvd-skivans huvudmeny. Om dialogrutan Installation av enhet visas efter att du har klickat på Finish, kan du ange inställningarna för elementen som tillvalsfunktioner som har installerats i utskriftssystemet. Du kan även ange enhetsinställningarna när du har gått ur installationen. Mer information finns i Enhetsinställningar i printer driver operation manual på dvd-skivan. Installationen av skrivardrivrutinen är nu klar. Följ anvisningarna på skärmen för att starta om systemet, om så krävs. 2-17

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-3040MFP/FS-3140MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en KM-2560/KM-3060. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BRUKSANVISNING FS-655MFP/FS-6530MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-655MFP/FS-6530MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.2 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BRUKSANVISNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P4040dn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BRUKSANVISNING Innehåll 1 Maskindelar Delar på skrivarens framsida... 1-2 Delar på skrivarens vänstra sida... 1-2 Inre delar... 1-3 Delar på skrivarens baksida... 1-3 Manöverpanel...

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN Inledning Tack för att du har köpt en FS-C8600DN/FS-C8650DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv BRUKSANVISNING d-copia6500mf/8000mf S Code: 565804sv PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1350DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

MagicInfo Express Innehållsskapare

MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare Handbok Med MagicInfo Express Innehållsskapare kan du enkelt skapa LFD-innehåll med hjälp av olika mallar. Med MagicInfo Express Innehållsskapare

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1370DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen Frankeringsmaskin Användarhandbok De första stegen 2 PostBase Mini Om denna Användarhandbok Läs noga igenom den här användarhandboken innan du ställer upp och börjar använda frankeringsmaskinen PostBase

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning gäller modellen ECOSYS P2135dn. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.5 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Aktivera

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE ScreenRuler Manual Copyright Claro Software Ltd 2004 Document V1.0 SWE Introduktion till Screen Ruler Tack för att du har valt Screen Ruler. Screen Ruler är en PCprogramvara som hjälper dig att se och

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning!

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning! Om utgåvan Varumärken Licenser Säkerhetsinformation 1 Fara! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Om utgåvan 2 Oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cidn ECOSYS M6026cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cidn ECOSYS M6526cidn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cidn ECOSYS M6026cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cidn ECOSYS M6526cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M606cidn ECOSYS M606cidn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M656cidn ECOSYS M656cidn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS M606cidn/ECOSYS M656cidn.

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Wimba Pronto i Blackboard

Wimba Pronto i Blackboard Kommunikator se vem som är där och chatta Med Wimba Pronto så kan du se vem som är online i kurserna som finns i Blackboard och skriva snabbmeddelanden/chatta med andra (Wimba Pronto liknar MSN och ICQ).

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Nätverksskanner C450

Nätverksskanner C450 Nätverksskanner C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Vad menas med en ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varumärken och registrerade varumärken... 1-5 Licensinformation...

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

Handbok för uppdatering av firmware

Handbok för uppdatering av firmware Modellnr. SP 220/221-serien Handbok för uppdatering av firmware Den här handboken förklarar hur man uppdaterar firmware till följande maskiner: MFP: SP 220SNw/220SFNw/221S/221SF/221SNw/221SFNw Skrivare:

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer