FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/ Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/15. 1. Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut"

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm16 14/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 16 14/15 Måndagen den 18e maj 2015 klockan Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande* 1.3 Val av mötesordförande 1.4 Val av mötessekreterare 1.5 Val av mötesjusterare 1.6 Anmälda förhinder 1.7 Adjungeringar 1.8 Fastställande av föredragningslista* 1.9 Föregående protokoll 1.10 Anmälningsärenden 2. Rapporter 3. Beslutsuppföljning 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1 Stadfästelse av studeranderepresentationsbeslut Studeranderepresentationsbeslut 1415 SR0016, Studeranderepresentanter* Se bilaga

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm16 14/ Sid 2(2) 5. Bordlagda ärenden 6. Valärenden 6.1 Val av THS Chef för Utbildningsinflytande 15/16* Se bilaga Valberedningen 6.2 Val av THS Fanborgsansvarig 15/16* Se bilaga Kårstyrelsen 7. Beslutspunkter 7.1 PM För THS Bolag* Olle Gynther - Zillén Se bilaga 7.1.1, och Attesträtter Höstterminen 2015* Lisa Zöllner Wohlfart Se bilaga Teckningsrätter 2015/2016* Lisa Zöllner Wohlfart Se bilaga Motioner till kårfullmäktige att bereda 9. Diskussionspunkter 9.1 Platoon 10. Övrigt 10.1 Övriga frågor Eventuella övriga frågor 10.2 Sammanfattning till hemsidan 10.3 Nästa möte Nästa möte kommer att vara ett rapportmöte som är denna Kårstyrelses sista möte, detta kommer att ske Val av nästkommande mötesordförande 10.5 Mötets avslutande

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 16 14/15 Vårval del III Måndagen den 18 maj 2015 kl , Kröken, Nymble På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt sextonde möte för verksamhetsåret. Detta möte är ett valmöte där styrelsen förhoppningsvis kommer att välja en Chef för Utbildningsinflytande för verksamhetsåret 15/16. Ansökan till valet öppnade i mitten av april och fram till den 4 maj var ansökan öppen. Efter det har THS valberedning berett valet genom intervjuer och referensringningar och nu är det äntligen dags för val! På mötet kommer alla kandidater att få presentera sig och svara på styrelsens och medlemmarnas frågor, vartefter styrelsen kommer att fatta beslut om vem som ska ingå i THS Kårledning nästa år! Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! Stockholm, den 11 maj 2015 Cecilia Molinder Ordförande 2014/15 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen!

4 To: THS Board For Information: THS Members THS Management Team THS Auditor THS Election Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 16 14/15 Spring Elections part III Monday, May 18 th , Kröken, Nymble On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its sixteenth meeting for this semester. This meeting is an election meeting where the board will elect the next Head of Educational Affairs for 15/16. The application to the position opened up in the middle of april and until 4 th of May anyone could apply. Since then the election has been prepared by THS election committee with interviews and references, and now it s time for the election! At the meeting, the candidates will have a short presentation about them and then answer questions from the board and the members. And after that the board will decide who to be part of the THS management team next year! All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Stockholm, May 11 th 2015 Cecilia Molinder President 2014/15 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome!

5 Fastställande av studeranderepresentation Kårstyrelsemöte KSm16 14/ Sid 1(1) YRKANDE FASTSTÄLLANDE AV STUDERANDEREPRESENTATION Bakgrund Beslut om studeranderepresentation fattas idag genom delegationsrätt av Cheferna För Utbildningsinflytande. Studeranderepresentanterna fastslås sedan av kårstyrelsen. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att fastslå valda studeranderepresentater enligt bilaga Stockholm den 13e maj 2015 Lisa Zöllner Wohlfart THS Vice kårordförande 14/15

6 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen STUDENTREPRESENTANTER Valda av skolråden under vårterminen 2015 Skolledningsrepresentanter på ABE-skolan ABE-skolans Ledningsgrupp Fredrik Hilding (ordinarie ledamot) Emma Bergqvist (suppleant) ABE-skolans Strategiska råd Daniel Holmberg, Douglas Damström och Fredrik Hilding (ordinarie ledamöter) Anna Grundmark, Daniel Labriz och Emma Bergqvist (suppleanter) ABE-skolans Strategiska råd för Arkitektur Emelie Frisk och Anna Grundmark (ordinarie ledamöter) Inga suppleanter. ABE-skolans Grundutbildningsråd Fredrik Hilding och Douglas Damström (ordinarie ledamöter) Emma Bergqvist och Anna Grundmark (suppleanter) ABE-skolans Grundutbildningsråd Arkitektur Daniel Holmberg och Anna Grundmark (ordinarie ledamöter) Marie Ekblad och Emelie Frisk (suppleanter) Skolledningsrepresentanter på BIO/CHE-skolan CHE-skolans Ledningsgrupp Erik Bergendal (ordinarie representant) Elisabeth Nilsson (suppleant) CHE-skolans Strategiska råd Erik Bergendal (ordinarie representant) Elisabeth Nilsson (suppleant) CHE-skolans Skolfakultetsråd Erik Bergendal (ordinarie representant) Elisabeth Nilsson (suppleant)

7 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen CHE-skolans JML-råd Adam Eriksson (ordinarie representant) Linnea Österberg (suppleant) BIO-skolans Ledningsgrupp Sandra Månsson (ordinarie representant) Linnea Österberg (suppleant) BIO-skolans Strategiska råd Sandra Månsson (ordinarie representant) Linnea Österberg (suppleant) BIO-skolans Grundutbildningsråd Max Karlsson (ordinarie representant) Alma Andersson (suppleant) Skolledningsrepresentanter på CSC-skolan CSC-skolans Ledningsgrupp Mikael Blomstrand och Axel Hultman (ordinarie ledamöter) Disa Gillner och Jonas Hongisto (suppleanter) CSC-skolans Strategiska råd Robin Palmberg och Lovisa Runhem (ordinarie ledamöter) Josefine Lindqvist och Emmeli Hansson (suppleanter) CSC-skolans GRU-grupp Felix Noren och Jonas Hongisto (ordinarie ledamöter) Alva Liu och Disa Gillner (suppleanter) CSC-skolans arbetsplatsråd Per Nyberg och Beatrice Hallmark (ordinarie ledamöter) Disa Gillner och Jenny Norelius (suppleanter) Skolledningsrepresentanter på ECE-skolan ECE-skolans Ledningsgrupp Mikael Ståhl (ordinarie ledamot) David Pettersson (suppleant)

8 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen ECE-skolans Strategiska råd David Pettersson (ordinarie ledamot) Veine Haglund (suppleant) ECE-skolans JML-råd Anna Björkman (ordinarie ledamot) Elisabet Löwqvist (suppleant) Skolledningsrepresentanter på EES-skolan EES-skolans Strategiska råd Kristian Westerlund och Valdemar Stenlund (ordinarie ledamöter) Alexander Kolmodin och Erik Alm (suppleanter) EES-skolans Grundutbildningsråd Kristian Westerlund (ordinarie ledamot) Alexander Kolmodin (suppleant) EES-skolans JML-råd Magnus Brandt (ordinarie ledamot) Inga suppleanter Skolledningsrepresentanter på ICT-skolan ICT-skolans Ledningsgrupp Tomás Silveira Bertorello (ordinarie ledamot) Erik Pettersson (suppleant) ICT-skolans Strategiska råd Tomás Silveira Bertorello och Jacob Arvidsson (ordinarie ledamöter) Erik Pettersson och Richard Lowenrud (suppleanter) ICT-skolans grundutbildningsråd Richard Lowenrud (ordinarie ledamot) Simon Olofsson (suppleant) ICT-skolans JML-råd Jacob Arvidsson (ordinarie ledamot) Erik Pettersson (suppleant)

9 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen ICT-skolans Miljöråd Jacob Arvidsson (ordinarie ledamot) Jesper Falk (suppleant) Skolledningsrepresentanter på ITM-skolan ITM-skolans Ledningsgrupp Tomas Romsom (ordinarie ledamot) Petra Näsström (suppleant) ITM-skolans Strategiska råd Fanny Ekman (ordinarie ledamot) Ingen suppleant. ITM-skolans JML-råd Benjamin Solem (ordinarie ledamot) Lennart Kjellman (suppleant) ITM-skolans Utbildningsnämnden Hanna Fogdal, Petter Lagusson, Kajsa Lundgren, Saman Fanni Moghaddam, Alexander Osbakk och Sebastian Bundajev (ordinarie ledamöter) Lovisa Grönros, Johanna Ewertzh och Benjamin Solem (suppleanter) Skolledningsrepresentanter på SCI-skolan SCI-skolans Ledningsgrupp Rebecka Staffas (ordinarie ledamot) Carl Flogvall (suppleant) SCI-skolans Strategiska råd Carl Flogvall (ordinarie ledamot) Rebecka Staffas (suppleant) SCI-skolans JML-råd Lova Wåhlin (ordinarie ledamot) Anna Karlhede (suppleant) SCI-skolans grundutbildningsråd Filip Karlberg, Oskar Molin, Klara Sparr och Rasmus Antonsson (ordinarie ledamöter) Gustav Nilsson, Tobias Bolin, Simon Edström och Sara Ervik (suppleanter).

10 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen Skolledningsrepresentanter på STH-skolan STH-skolans Ledningsgrupp Evelina Adolfsson (ordinarie ledamot) Daniel Labriz (suppleant) 1.1. Val av ordinarie representant och suppleant till STH-skolans Strategiska råd Nina Jansson Bertheussen och Douglas Damström (ordinarie ledamöter) Lina Wellander och Daniel Labriz (suppleanter) 1.2. Val av ordinarie representant samt suppleant till STH-skolans Ledningsråd Elin Nygren Wåhlin och Douglas Damström (ordinarie ledamöter) Mattias Fendukly (suppleant) 1.3. Val av ordinarie representant samt suppleanter till STH-skolans Grundutbildningsråd Sander Riedberg och Douglas Damström (ordinarie ledamöter) Rebecka Nilsson Hall (suppleant)

11 Yrkande 7.1 Uppdatering PM för THS Bolag Kårstyrelsemöte KSm16 14/ Sid 1(1) YRKANDE 7.1 UPPDATERING PM FÖR THS BOLAG Bakgrund Kårstyrelsen fick i uppdrag genom verksamhetsplanen 14/15 att ta fram en vision och en långsiktig strategi för arbetet med THS:s bolag med syfte att förtydliga bolagens roll. I detta arbete har Kårstyrelsen valt att fokusera på att skapa en kontinuitet i rekryteringsprocessen. Därför har Kårstyrelsen uppdaterat PM för THS Bolag (tidigare PM för THS Bolagsstrategi) med en förtydligad process kring detta. Vi har också passat på att uppdatera stycket Allmänt i PM för THS Bolag så att detta inkluderar alla våra bolag samt ett arbete för jämlikhet, mångfald och likabehandling på alla nivåer vilket går i linje med övriga THS arbete med JML. Bifogade filer - Förslag på nytt PM för THS Bolag - Förslag på nytt PM för PM Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att att antar det nya PM för THS Bolag antar den nya ändringen i 6.2 i PM för PM enligt bilaga Bandhagen den 18 maj 2015 Olle Gynther - Zillén THS Kårstyrelse 14/15

12 PM för THS Bolag Fastställd 1415-KS Sid 1(3) PM FÖR THS BOLAG 1 Formalia 1.1 Sammanfattning Detta PM beskriver hur THS ägande i bolag ser ut, vilken vision ägandet i bolag ska utgå ifrån samt hur THS agerar som aktiva ägare. 1.2 Syfte Syftet med detta PM är att synliggöra de mål THS ägande i bolag har samt reglera hur THS arbetar som aktiva ägare. 1.3 Omfattning Detta PM gäller för alla som arbetar mot bolagen från THS. PM ska delges bolagsledningen i respektive bolag. 1.4 Historik Utkast färdigställt 21 juni 2007 av Charlotta Gustafsson. Fastställt enligt beslut 0607-KS efter motion av Charlotta Gustafsson. Omarbetat av Jan Wrzosek och fastställt efter beslut 0809-KS Uppdaterad av Olle Gynther Zillén och fastställt efter beslut 1415-KS Allmänt 2.1 THS bolag Tekniska Högskolans Studentkår innehar 100 % av aktierna i Teknisk Högskolelitteratur AB samt Tekniska Högskolans Studentkonsulter. Bolagen ska kännetecknas av ett tillvaratagande av de resurser som finns hos anställda och THS medlemmar samt ett arbete för jämlikhet, mångfald och likabehandling på alla nivåer. Bolagens verksamhet ska bedrivas på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt. 2.2 Vision för THS bolag Erbjuda service som förenklar och förbättrar studietiden på KTH för THS medlemmar. 2.3 Olika roller Då THS inte enbart har ett ägarintresse i bolagen, utan också ska tala för studenterna och dessutom vara hyresvärd kan det uppstå problem med vilken roll THS ska företräda i olika sammanhang. Det är viktigt att detta poängteras och att berörda parter på THS har insikt i vad de olika rollerna innebär. 2.4 Regleringar Bolagens verksamhet och dess förhållande gentemot THS regleras förutom av gällande lag och förordning, genom gällande bolagsordning, föreliggande ägardirektiv samt förekommande avtal mellan THS och bolagen.

13 PM för THS Bolag Fastställd 1415-KS Sid 2(3) 3 THS som ägare i bolag 3.1 Varför THS äger bolag Genom att THS äger de bolag som erbjuder studentnyttig verksamhet finns möjligheten att påverka verksamheten så att studentnyttan alltid är det primära. Riskerna sprids och kårens kapitals säkras mot att driva verksamheten, som ligger utanför THS primära uppgifter i bolagsform. Bolagens verksamhet ska ge medlemskapet i THS ett mervärde. Välskötta bolag ger THS positiv uppmärksamhet, både på och utanför KTH:s campus. På lång sikt kan bolagen generera en viss avkastning till THS. 3.2 Hur THS verkar i THS bolag THS representanter i bolagens styrelser ska tillföra studentsyn i olika frågor. Det styrelserepresentanterna ska arbeta för är att vara med och styra ett bolag och ha bolagets bästa för ögonen. Bolagens verksamhet ska utgå ifrån gällande ägardirektiv som THS delger bolagen i samband med bolagsstämman varje år, det är kårstyrelsen som ska besluta om dessa. THS ska vara behjälplig vad gäller att bolagens ska få tillgång till THS informationskanaler. THS ska utnyttja de kontakter som finns på KTH för att göra bolagen och dess service synlig på campus samt vara lyhörda för vad studenterna efterfrågar. 3.3 Hur THS arbetar som aktiva ägare Vice kårordförande är THS ägarrepresentant i THS bolag och har ansvaret att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom bolagen, både vad gäller verksamhet, ekonomi och långsiktiga mål. I detta ingår regelbunden kontakt med bolagsledning, studeranderepresentanter i bolagsstyrelserna samt eventuella övriga ägare. Kårstyrelsen och övriga arvoderade ska genom vice kårordförande, hålla sig uppdaterad om vad som händer inom bolagen samt väl känna till bolagens visioner och mål. KF ska minst en gång per år få rapport om verksamheten och det ekonomiska läget i bolagen direkt från bolagsledningen, utöver vice kårordförandes ordinarie rapportering, detta för att KF ska vara medveten om bolagen och dess verksamhet. KF ska årligen förslagsvis i samband med rapporter från bolagsledningen från respektive bolag föra diskussion kring bolagens syfte, detta för att hålla diskussionen kring THS ägande i bolag levande. Ägandegruppen ska regelbundet hålla sammanträden, det huvudsakliga syftet är att arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv av THS ägande och förebygga de kontinuitetsproblem som av naturliga skäl uppstår i organisationen. 3.4 Hur THS rekryterar till sina bolag THS Kårstyrelse nominerar årligen styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter till THS bolag för kommande verksamhetsår.

14 PM för THS Bolag Fastställd 1415-KS Sid 3(3) I de fall som Kårstyrelseledamöter söker uppdrag hos THS bolag så skall de i största möjliga mån inte delta i besluten. THS ska lysa nomineringarna via THS hemsida. Utifrån ansökningarna ska THS Kårstyrelse avgöra om ytterligare information och intervju krävs för att bedömma kandidaternas lämplighet. Den som väljer till THS Bolag är THS Äganderepresentant och tillika THS Vice Kårordförande på nominering från THS Kårstyrelse.

15 PM för PM THS regler för PM Fastställd 1415-KS Sid 1(4) PM FÖR PM 1 Formalia 1.1 Sammanfattning Denna PM beskriver hur PM inom Tekniska Högskolans Studentkår skall utformas. PM fastställs enligt THS reglemente av kårstyrelsen, och för att en PM ska kunna fastställasåste det uppfylla de krav som finns formulerade i denna PM. 1.2 Syfte Syftet med denna PM är att formalisera hur PM ska se ut och vara uppbyggda samt ett den övergripande funktionen hos PM. 1.3 Omfattning Denna PM gäller för alla PM inom THS. Som PM räknas även strategidokument, ex. THS mediestrategi. 1.4 Historik Utkast färdigställt den 16 juni 2004 av Albin Rangefelt. Fastställt enligt beslut 0304-KS efter motion av Albin Rangefelt. Omarbetad i motion av Per Stånge och ånyo fastställd efter beslut 0809-KS Uppdaterat efter yrkande av Olle Gynther Zillén och fastställd enligt beslut 1415-KS Fastställande av PM PM fastställs av Kårstyrelsen i enlighet med 1.3 i THS reglemente. Som PM räknas även strategidokument och grafiska profiler. Grundregeln är: En PM måste uppfylla kraven som finns formulerade i denna PM för att kunna fastställas. Nedan följer några exempel på denna regel: Exempel 1: En ny PM måste uppfylla kraven i denna PM för att kunna fastställas. Exempel 2: Redan existerande (fastställda) PM behöver ej uppfylla kraven i denna PM. Exempel 3: Om ändringar skall göras i ett redan existerande PM så måste den nya versionen uppfylla kraven i denna PM för att kunna fastställas. Exempel 4: Ändringar i denna PM kan aldrig medföra att redan existerande PM blir ogiltiga. 2.1 Ändringar i denna PM Om kraven i detta PM ändras så skall existerande PM uppdateras så snart som möjligt för att reflektera dessa ändringar. Existerande PM blir kan dock aldrig bli ogiltiga pga ändringar i detta PM. Detta är förenligt med grundregeln ovan. 2.2 Ändringar av redan existerande PM Ändringar i en redan existerande PM medför i normalfallet att denna PM måste fastställas igen i enlighet med reglementet och punkt 2 ovan. Inget nytt fastställande behövs dock om ändringarna endast rör: punkt 1 Formalia, och/eller: redaktionella ändringar (såsom felstavningar), och/eller:

16 PM för PM THS regler för PM Fastställd 1415-KS Sid 2(4) rena layoutmässiga ändringar (såsom typsnitt, indrag etc) 3 Krav för PM 3.1 Allmänna regler En PM får ej strida mot en redan existerande PM. Två gällande PM får ej ha samma namn. Alla gällande PM skall finnas listade under punkt 6.2 nedan. 3.2 Namn Ett PM skall namnges enligt en av dessa principer: PM för XXX (för vanliga PM) PM: THS XXX (för strategidokument och grafisk profil) 3.3 Dokumentlayout En PM skall vara formgivet enligt THS grafiska profil. 3.4 Rubriksnumrering (punktnumrering) Rubriksnumrering skall användas i upp till 5 nivåer. Dokumentrubriken räknas ej som en nivå. Ej heller räknas en eventuell innehållsförteckning som en nivå. 3.5 Struktur Första (1) punkten i en PM skall heta Formalia och innehålla följande underpunkter: 1.1 Sammanfattning 1.2 Syfte 1.3 Omfattning 1.4 Historik Punkten Sammanfattning En kort sammanfattning av innehållet i respektive PM Punkten Syfte Syftet med respektive PM. Vilken problem försöker man lösa? Vilken process försöker man förenkla? Etc Punkten Omfattning En kort beskrivning av vem/vad/vilka som omfattas/berörs av respektive PM Punkten Historik Information om när PMet först fastställdes samt om när eventuella ändringar har skett. Skriv även namn på den/de personer som huvudsakligen skrivit/ändrat. Vid ändringar, bifoga om möjligt även en kort beskrivning av vad som ändrats. Finns beslutsnummer (enligt relevant PM) skall detta anges och datum behöver i så fall ej nges. Beslutsnummer skall anges för varje förändring som uppkommit genom kårstyrelsebeslut. Exempel: Ändrat enligt beslut 0304-KS efter motion av Albin Rangefelt (punkt 3.1 uppdaterad för att återspegla THS nya grafiska profil).

17 PM för PM THS regler för PM Fastställd 1415-KS Sid 3(4) Historikpunkten får alltid ändras för att återspegla tagna beslut (exempelvis för att infoga rätt beslutsnummer) utan explicit kårstyrelsebeslut. 4 Tolkning och användning av PM 4.1 Konflikter mellan PM Om det i efterhand visar sig att två eller flera gällande PM står i strid med varandra så gäller den äldre av dessa. Övriga berörda PM räknas som omedelbart upphävda och måste fastställas igen. 4.2 Beslut i strid med PM Om ett beslut fattas som senare visar sig stå i strid med ett gällande PM så är beslutet ogiltigt. Funktionär inom THS som i sitt arbete handlat i strid mot gällande PM skall rapportera detta till kårstyrelsen. 5 Lagring 5.1 Lagringsplats PM är ett styrdokument och skall lagras i avsedd plats på styrelsens gemensamma filarea, för närvarande o:\arkiv\ths Styrdokument\PM. Gällande PM skall även fysiskt förvaras på därför lämpligt ställe. 5.2 Arkivering av gamla PM Gamla versioner av PM och upphävda PM skall arkiveras, ej raderas. Arkiverig sker för närvarande till o:\arkiv\ths Styrdokument\PM\Äldre. 5.3 Filnamn Filen innehållande PM skall namnges enligt: PM för [namn], [datum,ååmmdd].[filändelse]. Datum är det datum då respektive PM senast fastställdes. Exempel: PM för PM, doc 6 Lista med PM 6.1 Instruktioner Under punkt 6.2 nedan skall alla gällande PM finnas listade med namn och det beslutsnummer då respektive PM senast fastställts (alternativt datum). Punkten får uppdateras utan explicit beslut då listan med gällande PM ändras. 6.2 PM PM för PM, 0809-KS PM: THS grafiska profil, 0809-KS PM: Kommunikationsarbete, 0910, PM: THS miljöpolicy, 0808-KS-08010, PM för Fristående kårprojekt, 0809-KS-14013, PM för katalogisering och numrering av beslut, 0809-KS-14008, PM för THS Fastigheter, 1213-KS-08, PM för THS restaurang, café och festverksamhet, 1011-KS-11009, PM för utmärkelser, 1011-KS-12001,

18 PM för PM THS regler för PM Fastställd 1415-KS Sid 4(4) PM för Publicering av protokoll på webben, , PM för Representation, resor och konferens, 0809-KS-14011, PM för THS bolag, 1415-KS-16001, PM för THS Fanborg, 1011-KS-20004, PM för utdrag ur THS medlemsregister, 0910-KS-01002, PM för val och nomineringar beredda av kårstyrelsen, 0809-KS-14014,

19 Attesträtter hösten 2015 Lisa Zöllner Wohlfart Sid 1(1) YRKANDE - ATTESTRÄTTER HÖSTEN 2015 Med anledning av nytillträdda ledamöter i kårledningen finns behov av att uppdatera attesträtterna inför höstterminen Jag yrkar att att attesträtterna och dess giltighetstid fastställs enligt bilaga. beslutet anses omedelbart justerat Stockholm den 11 maj 2015 Lisa Zöllner Wohlfart THS Vice kårordförande 14/15

20 Attesträtter hösten Sid 1(2) ATTESTRÄTTER HÖSTEN 2015 Attesträtter fr.o.m. 1juli 2015 t.o.m. 15 januari 2016 THS Vice kårordförande Filip Schulze har attesträtt på samtliga resultatställen; Charlotte Permin-Fager attesterar resultatställe: - 1-XXXX (THS Administration) - 4-XXXX (Kårhuset) - 5-XXXX (THS Restaurangverksamhet) - 6-XXXX (Osqvik); Johan Delerud attesterar resultatställe: - 5-XXXX (THS Restaurangverksamhet); Pontus Gard attesterar resultatställe: - 3-XXXX (Styrelsen) - 20-XXXX (Presidiet); David Pettersson attesterar resultatställe: - 19-XXXX (Studiesocial verksamhet); Amanda Sterner Nordin attesterar resultatställe: - 18-XXXX (Studentmedverkan); Omar Ali attesterar resultatställe: - 7-XXXX (Information); Tove Johansson attesterar resultatställe: - 10-XXXX (Internationell verksamhet); Gustav Frid attesterar resultatställe: - 11-XXXX (Armada); Tania Christensen attesterar resultatställe: - 13-XXXX (Osqledaren); Bálint Gabulya attesterar resultatställe: - 50-XXXX (Näringsliv); Erik Lindström attesterar resultatställe: - 2-XXXX (Fullmäktige);

21 Attesträtter hösten Sid 2(2) Gustav Nordqvist attesterar resultatställe: - 8-XXXX (Programverksamhet); - 81-XXXX (Radionämnden) Kontona i listan nedan ska, oavsett resultatställe, attesteras av ordinarie attestant och Filip Schulze, alternativt av Filip Schulze och Pontus Gard: Resor Extern representation Representation mot THS sektioner och föreningar Samarbetsorgan Intern representation Teambuilding Konferenser Kaffe, uppvaktning Övriga personalkostnader

22 Beslutsutdrag teckningsrätter Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) BESLUTSUTDRAG - TECKNINGSRÄTTER I och med att ett nytt presidium tillträder fr.o.m skall Tekniska Högskolans Studentkårs ( ) teckningsrätter ändras. Kårstyrelsen har vid sammanträde nummer 16 den 18 maj 2015 beslutat att att att att ändra Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, teckningsrätter från och med 1 juli 2015 till och med 30 juni 2016 till, firman Tekniska Högskolans Studentkår tecknas av Pontus Gard och Filip Schulze i förening, alternativt antingen Pontus Gard eller Filip Schulze i förening med Charlotte Permin-Fager, THS bankkonton, bankgiro och plusgiro tecknas av Pontus Gard och Filip Schulze i förening, alternativt antingen Pontus Gard eller Filip Schulze i förening med Charlotte Permin-Fager. anse detta beslut omedelbart justerat. Stockholm den 11 maj Cecilia Molinder Lisa Zöllner Wohlfart THS Kårordförande 14/15 THS Vice kårordförande 14/15

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Antaget av Sektionen för Medietekniks sektionsmöte 2011-09-27

Antaget av Sektionen för Medietekniks sektionsmöte 2011-09-27 Styrdokument för PM Antaget av s sektionsmöte 2011-09-27 Styrdokument för PM Sida 2 av 9 1 Formalia...4 1.1 Sammanfattning...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2 Fastställande av PM...5 2.1 Allmänt...5

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

4.1.1 Presidiebeslut 1415 KP0006, Nominering av studeranderepresentant till en av SFS:s referensgrupper* Se bilaga

4.1.1 Presidiebeslut 1415 KP0006, Nominering av studeranderepresentant till en av SFS:s referensgrupper* Se bilaga Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm06 14/15 2014-12-03 Sid! 1(! 3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 06 14/15 Onsdagen den 3 december 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

KALLELSE. THS Kårstyrelsemöte 81x 16/17. Onsdagen den 30 november kl , Gröten, Nymble

KALLELSE. THS Kårstyrelsemöte 81x 16/17. Onsdagen den 30 november kl , Gröten, Nymble Till: THS Kårstyrelse För kännedom: THS Medlemmar THS Kårledning THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal THS Inspektor På akademikersvenska KALLELSE THS Kårstyrelsemöte 81x 16/17 Onsdagen den 30

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 Kårstyrelsemöte 19 09/10 Tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen: Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge Annika Blix Kristoffer

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm11 15/16 2016-02-22 Sid 1(3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 11 15/16 Måndagen den 11 februari 2016 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finns

Läs mer

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm1 13/14 2013-08-11 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 1 13/14 Söndagen den 11 augusti 2013 klockan 10.00 Norra vägen 3, Sorunda * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 07 14/15 Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble Närvarande THS Kårstyrelse Cecilia Molinder Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm04 11/12 2011-10-10 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 04 11/12 Måndagen den 10:e Oktober 2011 klockan 18.00 Plats: sammantrdesrummet Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Måndagen 11 oktober 2010 kl. 18.00 Ledningsgruppsrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Karl Fallgren

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1011-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KSM-17 Torsdagen 14 april 2011 kl. 18.00 Gröten, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Tobias Porserud Johan

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6) Årsmöte 2014-09- 29 18:00 A117 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklaras mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Karlsson, till

Läs mer

Handlingar SM 2 2015/2016

Handlingar SM 2 2015/2016 Handlingar SM 2 2015/2016 Plats: K2, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM2 2015-11-09 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 2 Tid: Måndagen den 7 december, klockan 18:01

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia Mötesprotokoll Vårstämma 2015 Datum och tid: 2015-05-06 klockan 18:00 Plats: C305 Mötestyp: Vårstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Anna Karlsson Ebba Jadelind Ola Olsson

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14 2014-10-23 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: Tid: Plats: Nya Matsalen

Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: Tid: Plats: Nya Matsalen Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: 2014-02-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: Nya Matsalen PROTOKOLL 1314-KF-3 NYA MATSALEN 2014-04-02 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12) Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

KALLELSE. THS Kårstyrelsemöte 11 16/17. Onsdagen den 29:e mars kl , Sammanträdesrummet, Nymble.

KALLELSE. THS Kårstyrelsemöte 11 16/17. Onsdagen den 29:e mars kl , Sammanträdesrummet, Nymble. Till: THS Kårstyrelse För kännedom: THS Medlemmar THS Kårledning THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal THS Inspektor KALLELSE THS Kårstyrelsemöte 11 16/17 Onsdagen den 29:e mars 2017 kl. 18.00,

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1516-KF Formalia. 1.1 Mötets öppnande Talman förklarar mötet öppnat klockan 12:16.

PROTOKOLL 1516-KF Formalia. 1.1 Mötets öppnande Talman förklarar mötet öppnat klockan 12:16. Kårfullmäktigesammanträde #81 15/16 Datum: 2016-05-27 Tid: 12.00 13.00 Plats: Kröken, Nymble STOCKHOLM 2016-05-27 PROTOKOLL 1516-KF-81 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Talman förklarar mötet öppnat klockan

Läs mer

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05.

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05. Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/14 2014-04-28 Sid! 1(! 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes.

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 E632 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 E632 1(5) Sektionsmöte 2016-09- 28 18:30 E632 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Alexander Bergström förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Alexander

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 1 NYMBLE, 2006-09-28 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #2 06/07 Datum: 2006-10-09 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7) Sektionsmöte 2015-04- 21 18:30 A117 1(7) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel Smirat,

Läs mer

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp MÅNDAG Tennisskola Mini & miditennis 08.00-10.00 TP 07.45-10.00 SAMUEL 16.00-17.00 16.00-17.00 SAMUEL Amanda Sjöholm Elin Kumlin Olivia Svensson Saga Alenäs

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-10-17

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-10-17 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-10-17 Adress: D34 Sektionsmöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-10- 17 Tid: 12.12 13.03 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Viktor Mellgren (IT08) väljs som mötets ordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2017-06-16 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm15 11/12 2012-03-12 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 15 11/12 Måndagen den 12 mars 2012 klockan 18.00 LG-rummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-3

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-3 Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-3 Måndagen 6 september 2010 kl. 18.00 Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Tomas Hiselius

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll 11/12-3. Consensus fullmäktigesammanträde

Protokoll 11/12-3. Consensus fullmäktigesammanträde Consensus fullmäktigesammanträde Datum: Tid: 17.15-21:12 Lokal: Rönnen, Campus US Närvarande: SG Filippa Göthner Niklas Norberg LOG Elin Jacobsson Johanna Forsberg Larsson Erika Svensson SSK-N Ej närvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll. Ständigt adjungerade. Av mötet adjungerade. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet. Fullmäktige

Protokoll. Ständigt adjungerade. Av mötet adjungerade. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet. Fullmäktige Protokoll Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Fullmäktige 2016-05-11 Närvarande ledamöter My Bodin (ledamot) Saga Cornelius (ledamot) Gustav Ekström (ledamot) Marina Hansson

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 9 09/10 Tisdagen den 16 november 2009 kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Kristoffer Renholm Måns Östberg Per Stånge

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-08-28 Tid: Kl. 16.20-17.54 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

1. Formalia. Övrigt närvarande Se namnlistor. 1.1 Mötets öppnande Ordförande Carl Flogvall öppnar mötet 17:50

1. Formalia. Övrigt närvarande Se namnlistor. 1.1 Mötets öppnande Ordförande Carl Flogvall öppnar mötet 17:50 Sida 1(7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE 2 2015 NÄRVARANDE (UR STYRELSEN): 20 Carl Flogvall,, Alexander Eriksson, Linnea Jonsson, Josefin Kron, Linn Öström, Anders Sivertsson, Yasmin Chaoui El Kaid, Tobias Bolin,

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige PROTOKOLL FM6 2010 Kårhuset Lund, 22 oktober 2010 Mats Risberg, Fullmäktigesekreterare Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM6 tisdagen den 5 oktober Hollywood, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Garmer

Läs mer

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar PROTOKOLL FM1 / 2015 Kårhuset Lund, 17 februari 2015 Johan Förberg, Sekreterare Protokoll FM1 Protokoll fört vid sammanträde med Teknologkårens Fullmäktige, tisdagen den 10 februari 2015 i Hollywood, Kårhuset.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Angelica Gylling Styrelseledamot

Angelica Gylling Styrelseledamot Protokoll GFS StyM-2 Datum: Tid: 16:37 17:54 PAUS 18:05 20:33 Plats: V. Rydberg-rummet, Studenternas hus, Götabergsgatan 17 Mötesordförande: Håkan Bernhardsson Närvarande Presidialer Håkan Bernhardsson

Läs mer

PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE

PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE 2015-10-21 1) Formalia a) Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat kl. 18:17. b) Val av mötessekreterare Gustav Lundin valdes till mötessekreterare. c) Val av mötesordförande Alexander

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Sid 1(6) Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Datum: 2015-10-15 Tid: 17.15 Lokal: Östra Paviljongen F15-1 Formalia F15-1.1 Mötets öppnande Talman 14/15 Astrid Råberg, Sigmasektionen, förklarar

Läs mer

Protokoll SAKS Årsmöte 2016

Protokoll SAKS Årsmöte 2016 Datum: 2016-03-22 Kl: 17.15 Plats: C2 i C-huset Närvarande: 1. Mötet öppnas Jakob Krantz öppnar mötet 17.15 2. Val av mötesordförande Jakob Krantz nominerades och valdes 3. Val av mötessekreterare Protokoll

Läs mer