FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/ Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/15. 1. Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut"

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm16 14/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 16 14/15 Måndagen den 18e maj 2015 klockan Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande* 1.3 Val av mötesordförande 1.4 Val av mötessekreterare 1.5 Val av mötesjusterare 1.6 Anmälda förhinder 1.7 Adjungeringar 1.8 Fastställande av föredragningslista* 1.9 Föregående protokoll 1.10 Anmälningsärenden 2. Rapporter 3. Beslutsuppföljning 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1 Stadfästelse av studeranderepresentationsbeslut Studeranderepresentationsbeslut 1415 SR0016, Studeranderepresentanter* Se bilaga

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm16 14/ Sid 2(2) 5. Bordlagda ärenden 6. Valärenden 6.1 Val av THS Chef för Utbildningsinflytande 15/16* Se bilaga Valberedningen 6.2 Val av THS Fanborgsansvarig 15/16* Se bilaga Kårstyrelsen 7. Beslutspunkter 7.1 PM För THS Bolag* Olle Gynther - Zillén Se bilaga 7.1.1, och Attesträtter Höstterminen 2015* Lisa Zöllner Wohlfart Se bilaga Teckningsrätter 2015/2016* Lisa Zöllner Wohlfart Se bilaga Motioner till kårfullmäktige att bereda 9. Diskussionspunkter 9.1 Platoon 10. Övrigt 10.1 Övriga frågor Eventuella övriga frågor 10.2 Sammanfattning till hemsidan 10.3 Nästa möte Nästa möte kommer att vara ett rapportmöte som är denna Kårstyrelses sista möte, detta kommer att ske Val av nästkommande mötesordförande 10.5 Mötets avslutande

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 16 14/15 Vårval del III Måndagen den 18 maj 2015 kl , Kröken, Nymble På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt sextonde möte för verksamhetsåret. Detta möte är ett valmöte där styrelsen förhoppningsvis kommer att välja en Chef för Utbildningsinflytande för verksamhetsåret 15/16. Ansökan till valet öppnade i mitten av april och fram till den 4 maj var ansökan öppen. Efter det har THS valberedning berett valet genom intervjuer och referensringningar och nu är det äntligen dags för val! På mötet kommer alla kandidater att få presentera sig och svara på styrelsens och medlemmarnas frågor, vartefter styrelsen kommer att fatta beslut om vem som ska ingå i THS Kårledning nästa år! Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! Stockholm, den 11 maj 2015 Cecilia Molinder Ordförande 2014/15 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen!

4 To: THS Board For Information: THS Members THS Management Team THS Auditor THS Election Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 16 14/15 Spring Elections part III Monday, May 18 th , Kröken, Nymble On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its sixteenth meeting for this semester. This meeting is an election meeting where the board will elect the next Head of Educational Affairs for 15/16. The application to the position opened up in the middle of april and until 4 th of May anyone could apply. Since then the election has been prepared by THS election committee with interviews and references, and now it s time for the election! At the meeting, the candidates will have a short presentation about them and then answer questions from the board and the members. And after that the board will decide who to be part of the THS management team next year! All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Stockholm, May 11 th 2015 Cecilia Molinder President 2014/15 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome!

5 Fastställande av studeranderepresentation Kårstyrelsemöte KSm16 14/ Sid 1(1) YRKANDE FASTSTÄLLANDE AV STUDERANDEREPRESENTATION Bakgrund Beslut om studeranderepresentation fattas idag genom delegationsrätt av Cheferna För Utbildningsinflytande. Studeranderepresentanterna fastslås sedan av kårstyrelsen. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att fastslå valda studeranderepresentater enligt bilaga Stockholm den 13e maj 2015 Lisa Zöllner Wohlfart THS Vice kårordförande 14/15

6 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen STUDENTREPRESENTANTER Valda av skolråden under vårterminen 2015 Skolledningsrepresentanter på ABE-skolan ABE-skolans Ledningsgrupp Fredrik Hilding (ordinarie ledamot) Emma Bergqvist (suppleant) ABE-skolans Strategiska råd Daniel Holmberg, Douglas Damström och Fredrik Hilding (ordinarie ledamöter) Anna Grundmark, Daniel Labriz och Emma Bergqvist (suppleanter) ABE-skolans Strategiska råd för Arkitektur Emelie Frisk och Anna Grundmark (ordinarie ledamöter) Inga suppleanter. ABE-skolans Grundutbildningsråd Fredrik Hilding och Douglas Damström (ordinarie ledamöter) Emma Bergqvist och Anna Grundmark (suppleanter) ABE-skolans Grundutbildningsråd Arkitektur Daniel Holmberg och Anna Grundmark (ordinarie ledamöter) Marie Ekblad och Emelie Frisk (suppleanter) Skolledningsrepresentanter på BIO/CHE-skolan CHE-skolans Ledningsgrupp Erik Bergendal (ordinarie representant) Elisabeth Nilsson (suppleant) CHE-skolans Strategiska råd Erik Bergendal (ordinarie representant) Elisabeth Nilsson (suppleant) CHE-skolans Skolfakultetsråd Erik Bergendal (ordinarie representant) Elisabeth Nilsson (suppleant)

7 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen CHE-skolans JML-råd Adam Eriksson (ordinarie representant) Linnea Österberg (suppleant) BIO-skolans Ledningsgrupp Sandra Månsson (ordinarie representant) Linnea Österberg (suppleant) BIO-skolans Strategiska råd Sandra Månsson (ordinarie representant) Linnea Österberg (suppleant) BIO-skolans Grundutbildningsråd Max Karlsson (ordinarie representant) Alma Andersson (suppleant) Skolledningsrepresentanter på CSC-skolan CSC-skolans Ledningsgrupp Mikael Blomstrand och Axel Hultman (ordinarie ledamöter) Disa Gillner och Jonas Hongisto (suppleanter) CSC-skolans Strategiska råd Robin Palmberg och Lovisa Runhem (ordinarie ledamöter) Josefine Lindqvist och Emmeli Hansson (suppleanter) CSC-skolans GRU-grupp Felix Noren och Jonas Hongisto (ordinarie ledamöter) Alva Liu och Disa Gillner (suppleanter) CSC-skolans arbetsplatsråd Per Nyberg och Beatrice Hallmark (ordinarie ledamöter) Disa Gillner och Jenny Norelius (suppleanter) Skolledningsrepresentanter på ECE-skolan ECE-skolans Ledningsgrupp Mikael Ståhl (ordinarie ledamot) David Pettersson (suppleant)

8 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen ECE-skolans Strategiska råd David Pettersson (ordinarie ledamot) Veine Haglund (suppleant) ECE-skolans JML-råd Anna Björkman (ordinarie ledamot) Elisabet Löwqvist (suppleant) Skolledningsrepresentanter på EES-skolan EES-skolans Strategiska råd Kristian Westerlund och Valdemar Stenlund (ordinarie ledamöter) Alexander Kolmodin och Erik Alm (suppleanter) EES-skolans Grundutbildningsråd Kristian Westerlund (ordinarie ledamot) Alexander Kolmodin (suppleant) EES-skolans JML-råd Magnus Brandt (ordinarie ledamot) Inga suppleanter Skolledningsrepresentanter på ICT-skolan ICT-skolans Ledningsgrupp Tomás Silveira Bertorello (ordinarie ledamot) Erik Pettersson (suppleant) ICT-skolans Strategiska råd Tomás Silveira Bertorello och Jacob Arvidsson (ordinarie ledamöter) Erik Pettersson och Richard Lowenrud (suppleanter) ICT-skolans grundutbildningsråd Richard Lowenrud (ordinarie ledamot) Simon Olofsson (suppleant) ICT-skolans JML-råd Jacob Arvidsson (ordinarie ledamot) Erik Pettersson (suppleant)

9 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen ICT-skolans Miljöråd Jacob Arvidsson (ordinarie ledamot) Jesper Falk (suppleant) Skolledningsrepresentanter på ITM-skolan ITM-skolans Ledningsgrupp Tomas Romsom (ordinarie ledamot) Petra Näsström (suppleant) ITM-skolans Strategiska råd Fanny Ekman (ordinarie ledamot) Ingen suppleant. ITM-skolans JML-råd Benjamin Solem (ordinarie ledamot) Lennart Kjellman (suppleant) ITM-skolans Utbildningsnämnden Hanna Fogdal, Petter Lagusson, Kajsa Lundgren, Saman Fanni Moghaddam, Alexander Osbakk och Sebastian Bundajev (ordinarie ledamöter) Lovisa Grönros, Johanna Ewertzh och Benjamin Solem (suppleanter) Skolledningsrepresentanter på SCI-skolan SCI-skolans Ledningsgrupp Rebecka Staffas (ordinarie ledamot) Carl Flogvall (suppleant) SCI-skolans Strategiska råd Carl Flogvall (ordinarie ledamot) Rebecka Staffas (suppleant) SCI-skolans JML-råd Lova Wåhlin (ordinarie ledamot) Anna Karlhede (suppleant) SCI-skolans grundutbildningsråd Filip Karlberg, Oskar Molin, Klara Sparr och Rasmus Antonsson (ordinarie ledamöter) Gustav Nilsson, Tobias Bolin, Simon Edström och Sara Ervik (suppleanter).

10 Studentrepresentanter Valda av skolråden under vårterminen Skolledningsrepresentanter på STH-skolan STH-skolans Ledningsgrupp Evelina Adolfsson (ordinarie ledamot) Daniel Labriz (suppleant) 1.1. Val av ordinarie representant och suppleant till STH-skolans Strategiska råd Nina Jansson Bertheussen och Douglas Damström (ordinarie ledamöter) Lina Wellander och Daniel Labriz (suppleanter) 1.2. Val av ordinarie representant samt suppleant till STH-skolans Ledningsråd Elin Nygren Wåhlin och Douglas Damström (ordinarie ledamöter) Mattias Fendukly (suppleant) 1.3. Val av ordinarie representant samt suppleanter till STH-skolans Grundutbildningsråd Sander Riedberg och Douglas Damström (ordinarie ledamöter) Rebecka Nilsson Hall (suppleant)

11 Yrkande 7.1 Uppdatering PM för THS Bolag Kårstyrelsemöte KSm16 14/ Sid 1(1) YRKANDE 7.1 UPPDATERING PM FÖR THS BOLAG Bakgrund Kårstyrelsen fick i uppdrag genom verksamhetsplanen 14/15 att ta fram en vision och en långsiktig strategi för arbetet med THS:s bolag med syfte att förtydliga bolagens roll. I detta arbete har Kårstyrelsen valt att fokusera på att skapa en kontinuitet i rekryteringsprocessen. Därför har Kårstyrelsen uppdaterat PM för THS Bolag (tidigare PM för THS Bolagsstrategi) med en förtydligad process kring detta. Vi har också passat på att uppdatera stycket Allmänt i PM för THS Bolag så att detta inkluderar alla våra bolag samt ett arbete för jämlikhet, mångfald och likabehandling på alla nivåer vilket går i linje med övriga THS arbete med JML. Bifogade filer - Förslag på nytt PM för THS Bolag - Förslag på nytt PM för PM Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att att antar det nya PM för THS Bolag antar den nya ändringen i 6.2 i PM för PM enligt bilaga Bandhagen den 18 maj 2015 Olle Gynther - Zillén THS Kårstyrelse 14/15

12 PM för THS Bolag Fastställd 1415-KS Sid 1(3) PM FÖR THS BOLAG 1 Formalia 1.1 Sammanfattning Detta PM beskriver hur THS ägande i bolag ser ut, vilken vision ägandet i bolag ska utgå ifrån samt hur THS agerar som aktiva ägare. 1.2 Syfte Syftet med detta PM är att synliggöra de mål THS ägande i bolag har samt reglera hur THS arbetar som aktiva ägare. 1.3 Omfattning Detta PM gäller för alla som arbetar mot bolagen från THS. PM ska delges bolagsledningen i respektive bolag. 1.4 Historik Utkast färdigställt 21 juni 2007 av Charlotta Gustafsson. Fastställt enligt beslut 0607-KS efter motion av Charlotta Gustafsson. Omarbetat av Jan Wrzosek och fastställt efter beslut 0809-KS Uppdaterad av Olle Gynther Zillén och fastställt efter beslut 1415-KS Allmänt 2.1 THS bolag Tekniska Högskolans Studentkår innehar 100 % av aktierna i Teknisk Högskolelitteratur AB samt Tekniska Högskolans Studentkonsulter. Bolagen ska kännetecknas av ett tillvaratagande av de resurser som finns hos anställda och THS medlemmar samt ett arbete för jämlikhet, mångfald och likabehandling på alla nivåer. Bolagens verksamhet ska bedrivas på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt. 2.2 Vision för THS bolag Erbjuda service som förenklar och förbättrar studietiden på KTH för THS medlemmar. 2.3 Olika roller Då THS inte enbart har ett ägarintresse i bolagen, utan också ska tala för studenterna och dessutom vara hyresvärd kan det uppstå problem med vilken roll THS ska företräda i olika sammanhang. Det är viktigt att detta poängteras och att berörda parter på THS har insikt i vad de olika rollerna innebär. 2.4 Regleringar Bolagens verksamhet och dess förhållande gentemot THS regleras förutom av gällande lag och förordning, genom gällande bolagsordning, föreliggande ägardirektiv samt förekommande avtal mellan THS och bolagen.

13 PM för THS Bolag Fastställd 1415-KS Sid 2(3) 3 THS som ägare i bolag 3.1 Varför THS äger bolag Genom att THS äger de bolag som erbjuder studentnyttig verksamhet finns möjligheten att påverka verksamheten så att studentnyttan alltid är det primära. Riskerna sprids och kårens kapitals säkras mot att driva verksamheten, som ligger utanför THS primära uppgifter i bolagsform. Bolagens verksamhet ska ge medlemskapet i THS ett mervärde. Välskötta bolag ger THS positiv uppmärksamhet, både på och utanför KTH:s campus. På lång sikt kan bolagen generera en viss avkastning till THS. 3.2 Hur THS verkar i THS bolag THS representanter i bolagens styrelser ska tillföra studentsyn i olika frågor. Det styrelserepresentanterna ska arbeta för är att vara med och styra ett bolag och ha bolagets bästa för ögonen. Bolagens verksamhet ska utgå ifrån gällande ägardirektiv som THS delger bolagen i samband med bolagsstämman varje år, det är kårstyrelsen som ska besluta om dessa. THS ska vara behjälplig vad gäller att bolagens ska få tillgång till THS informationskanaler. THS ska utnyttja de kontakter som finns på KTH för att göra bolagen och dess service synlig på campus samt vara lyhörda för vad studenterna efterfrågar. 3.3 Hur THS arbetar som aktiva ägare Vice kårordförande är THS ägarrepresentant i THS bolag och har ansvaret att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom bolagen, både vad gäller verksamhet, ekonomi och långsiktiga mål. I detta ingår regelbunden kontakt med bolagsledning, studeranderepresentanter i bolagsstyrelserna samt eventuella övriga ägare. Kårstyrelsen och övriga arvoderade ska genom vice kårordförande, hålla sig uppdaterad om vad som händer inom bolagen samt väl känna till bolagens visioner och mål. KF ska minst en gång per år få rapport om verksamheten och det ekonomiska läget i bolagen direkt från bolagsledningen, utöver vice kårordförandes ordinarie rapportering, detta för att KF ska vara medveten om bolagen och dess verksamhet. KF ska årligen förslagsvis i samband med rapporter från bolagsledningen från respektive bolag föra diskussion kring bolagens syfte, detta för att hålla diskussionen kring THS ägande i bolag levande. Ägandegruppen ska regelbundet hålla sammanträden, det huvudsakliga syftet är att arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv av THS ägande och förebygga de kontinuitetsproblem som av naturliga skäl uppstår i organisationen. 3.4 Hur THS rekryterar till sina bolag THS Kårstyrelse nominerar årligen styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter till THS bolag för kommande verksamhetsår.

14 PM för THS Bolag Fastställd 1415-KS Sid 3(3) I de fall som Kårstyrelseledamöter söker uppdrag hos THS bolag så skall de i största möjliga mån inte delta i besluten. THS ska lysa nomineringarna via THS hemsida. Utifrån ansökningarna ska THS Kårstyrelse avgöra om ytterligare information och intervju krävs för att bedömma kandidaternas lämplighet. Den som väljer till THS Bolag är THS Äganderepresentant och tillika THS Vice Kårordförande på nominering från THS Kårstyrelse.

15 PM för PM THS regler för PM Fastställd 1415-KS Sid 1(4) PM FÖR PM 1 Formalia 1.1 Sammanfattning Denna PM beskriver hur PM inom Tekniska Högskolans Studentkår skall utformas. PM fastställs enligt THS reglemente av kårstyrelsen, och för att en PM ska kunna fastställasåste det uppfylla de krav som finns formulerade i denna PM. 1.2 Syfte Syftet med denna PM är att formalisera hur PM ska se ut och vara uppbyggda samt ett den övergripande funktionen hos PM. 1.3 Omfattning Denna PM gäller för alla PM inom THS. Som PM räknas även strategidokument, ex. THS mediestrategi. 1.4 Historik Utkast färdigställt den 16 juni 2004 av Albin Rangefelt. Fastställt enligt beslut 0304-KS efter motion av Albin Rangefelt. Omarbetad i motion av Per Stånge och ånyo fastställd efter beslut 0809-KS Uppdaterat efter yrkande av Olle Gynther Zillén och fastställd enligt beslut 1415-KS Fastställande av PM PM fastställs av Kårstyrelsen i enlighet med 1.3 i THS reglemente. Som PM räknas även strategidokument och grafiska profiler. Grundregeln är: En PM måste uppfylla kraven som finns formulerade i denna PM för att kunna fastställas. Nedan följer några exempel på denna regel: Exempel 1: En ny PM måste uppfylla kraven i denna PM för att kunna fastställas. Exempel 2: Redan existerande (fastställda) PM behöver ej uppfylla kraven i denna PM. Exempel 3: Om ändringar skall göras i ett redan existerande PM så måste den nya versionen uppfylla kraven i denna PM för att kunna fastställas. Exempel 4: Ändringar i denna PM kan aldrig medföra att redan existerande PM blir ogiltiga. 2.1 Ändringar i denna PM Om kraven i detta PM ändras så skall existerande PM uppdateras så snart som möjligt för att reflektera dessa ändringar. Existerande PM blir kan dock aldrig bli ogiltiga pga ändringar i detta PM. Detta är förenligt med grundregeln ovan. 2.2 Ändringar av redan existerande PM Ändringar i en redan existerande PM medför i normalfallet att denna PM måste fastställas igen i enlighet med reglementet och punkt 2 ovan. Inget nytt fastställande behövs dock om ändringarna endast rör: punkt 1 Formalia, och/eller: redaktionella ändringar (såsom felstavningar), och/eller:

16 PM för PM THS regler för PM Fastställd 1415-KS Sid 2(4) rena layoutmässiga ändringar (såsom typsnitt, indrag etc) 3 Krav för PM 3.1 Allmänna regler En PM får ej strida mot en redan existerande PM. Två gällande PM får ej ha samma namn. Alla gällande PM skall finnas listade under punkt 6.2 nedan. 3.2 Namn Ett PM skall namnges enligt en av dessa principer: PM för XXX (för vanliga PM) PM: THS XXX (för strategidokument och grafisk profil) 3.3 Dokumentlayout En PM skall vara formgivet enligt THS grafiska profil. 3.4 Rubriksnumrering (punktnumrering) Rubriksnumrering skall användas i upp till 5 nivåer. Dokumentrubriken räknas ej som en nivå. Ej heller räknas en eventuell innehållsförteckning som en nivå. 3.5 Struktur Första (1) punkten i en PM skall heta Formalia och innehålla följande underpunkter: 1.1 Sammanfattning 1.2 Syfte 1.3 Omfattning 1.4 Historik Punkten Sammanfattning En kort sammanfattning av innehållet i respektive PM Punkten Syfte Syftet med respektive PM. Vilken problem försöker man lösa? Vilken process försöker man förenkla? Etc Punkten Omfattning En kort beskrivning av vem/vad/vilka som omfattas/berörs av respektive PM Punkten Historik Information om när PMet först fastställdes samt om när eventuella ändringar har skett. Skriv även namn på den/de personer som huvudsakligen skrivit/ändrat. Vid ändringar, bifoga om möjligt även en kort beskrivning av vad som ändrats. Finns beslutsnummer (enligt relevant PM) skall detta anges och datum behöver i så fall ej nges. Beslutsnummer skall anges för varje förändring som uppkommit genom kårstyrelsebeslut. Exempel: Ändrat enligt beslut 0304-KS efter motion av Albin Rangefelt (punkt 3.1 uppdaterad för att återspegla THS nya grafiska profil).

17 PM för PM THS regler för PM Fastställd 1415-KS Sid 3(4) Historikpunkten får alltid ändras för att återspegla tagna beslut (exempelvis för att infoga rätt beslutsnummer) utan explicit kårstyrelsebeslut. 4 Tolkning och användning av PM 4.1 Konflikter mellan PM Om det i efterhand visar sig att två eller flera gällande PM står i strid med varandra så gäller den äldre av dessa. Övriga berörda PM räknas som omedelbart upphävda och måste fastställas igen. 4.2 Beslut i strid med PM Om ett beslut fattas som senare visar sig stå i strid med ett gällande PM så är beslutet ogiltigt. Funktionär inom THS som i sitt arbete handlat i strid mot gällande PM skall rapportera detta till kårstyrelsen. 5 Lagring 5.1 Lagringsplats PM är ett styrdokument och skall lagras i avsedd plats på styrelsens gemensamma filarea, för närvarande o:\arkiv\ths Styrdokument\PM. Gällande PM skall även fysiskt förvaras på därför lämpligt ställe. 5.2 Arkivering av gamla PM Gamla versioner av PM och upphävda PM skall arkiveras, ej raderas. Arkiverig sker för närvarande till o:\arkiv\ths Styrdokument\PM\Äldre. 5.3 Filnamn Filen innehållande PM skall namnges enligt: PM för [namn], [datum,ååmmdd].[filändelse]. Datum är det datum då respektive PM senast fastställdes. Exempel: PM för PM, doc 6 Lista med PM 6.1 Instruktioner Under punkt 6.2 nedan skall alla gällande PM finnas listade med namn och det beslutsnummer då respektive PM senast fastställts (alternativt datum). Punkten får uppdateras utan explicit beslut då listan med gällande PM ändras. 6.2 PM PM för PM, 0809-KS PM: THS grafiska profil, 0809-KS PM: Kommunikationsarbete, 0910, PM: THS miljöpolicy, 0808-KS-08010, PM för Fristående kårprojekt, 0809-KS-14013, PM för katalogisering och numrering av beslut, 0809-KS-14008, PM för THS Fastigheter, 1213-KS-08, PM för THS restaurang, café och festverksamhet, 1011-KS-11009, PM för utmärkelser, 1011-KS-12001,

18 PM för PM THS regler för PM Fastställd 1415-KS Sid 4(4) PM för Publicering av protokoll på webben, , PM för Representation, resor och konferens, 0809-KS-14011, PM för THS bolag, 1415-KS-16001, PM för THS Fanborg, 1011-KS-20004, PM för utdrag ur THS medlemsregister, 0910-KS-01002, PM för val och nomineringar beredda av kårstyrelsen, 0809-KS-14014,

19 Attesträtter hösten 2015 Lisa Zöllner Wohlfart Sid 1(1) YRKANDE - ATTESTRÄTTER HÖSTEN 2015 Med anledning av nytillträdda ledamöter i kårledningen finns behov av att uppdatera attesträtterna inför höstterminen Jag yrkar att att attesträtterna och dess giltighetstid fastställs enligt bilaga. beslutet anses omedelbart justerat Stockholm den 11 maj 2015 Lisa Zöllner Wohlfart THS Vice kårordförande 14/15

20 Attesträtter hösten Sid 1(2) ATTESTRÄTTER HÖSTEN 2015 Attesträtter fr.o.m. 1juli 2015 t.o.m. 15 januari 2016 THS Vice kårordförande Filip Schulze har attesträtt på samtliga resultatställen; Charlotte Permin-Fager attesterar resultatställe: - 1-XXXX (THS Administration) - 4-XXXX (Kårhuset) - 5-XXXX (THS Restaurangverksamhet) - 6-XXXX (Osqvik); Johan Delerud attesterar resultatställe: - 5-XXXX (THS Restaurangverksamhet); Pontus Gard attesterar resultatställe: - 3-XXXX (Styrelsen) - 20-XXXX (Presidiet); David Pettersson attesterar resultatställe: - 19-XXXX (Studiesocial verksamhet); Amanda Sterner Nordin attesterar resultatställe: - 18-XXXX (Studentmedverkan); Omar Ali attesterar resultatställe: - 7-XXXX (Information); Tove Johansson attesterar resultatställe: - 10-XXXX (Internationell verksamhet); Gustav Frid attesterar resultatställe: - 11-XXXX (Armada); Tania Christensen attesterar resultatställe: - 13-XXXX (Osqledaren); Bálint Gabulya attesterar resultatställe: - 50-XXXX (Näringsliv); Erik Lindström attesterar resultatställe: - 2-XXXX (Fullmäktige);

21 Attesträtter hösten Sid 2(2) Gustav Nordqvist attesterar resultatställe: - 8-XXXX (Programverksamhet); - 81-XXXX (Radionämnden) Kontona i listan nedan ska, oavsett resultatställe, attesteras av ordinarie attestant och Filip Schulze, alternativt av Filip Schulze och Pontus Gard: Resor Extern representation Representation mot THS sektioner och föreningar Samarbetsorgan Intern representation Teambuilding Konferenser Kaffe, uppvaktning Övriga personalkostnader

22 Beslutsutdrag teckningsrätter Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) BESLUTSUTDRAG - TECKNINGSRÄTTER I och med att ett nytt presidium tillträder fr.o.m skall Tekniska Högskolans Studentkårs ( ) teckningsrätter ändras. Kårstyrelsen har vid sammanträde nummer 16 den 18 maj 2015 beslutat att att att att ändra Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, teckningsrätter från och med 1 juli 2015 till och med 30 juni 2016 till, firman Tekniska Högskolans Studentkår tecknas av Pontus Gard och Filip Schulze i förening, alternativt antingen Pontus Gard eller Filip Schulze i förening med Charlotte Permin-Fager, THS bankkonton, bankgiro och plusgiro tecknas av Pontus Gard och Filip Schulze i förening, alternativt antingen Pontus Gard eller Filip Schulze i förening med Charlotte Permin-Fager. anse detta beslut omedelbart justerat. Stockholm den 11 maj Cecilia Molinder Lisa Zöllner Wohlfart THS Kårordförande 14/15 THS Vice kårordförande 14/15

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012 Verksamhetsberättelse 2011/2012 Inledning Denna verksamhetsberättelse är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2011/2012 på Teknologkåren vid Lunds Tekniska

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 1 NYMBLE, 2006-10-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: 2006-11-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer