2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut"

Transkript

1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Rapport 2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström 3. Beslutsuppföljning 3.1. Styrelsebeslut* 3.2. Styrelsens actions points 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 4.3. Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/ Sid 2(2) 5. Beslutspunkter 5.1. PM för Näringslivsverksamhet* Johan Persson 5.2. PM för THS Fastigheter* Denise Fuglesang 5.3. PM för SFS* Sara Emilsson 6. Diskussionspunkter 6.1. Lokalbokningssystem Fabian Wahlgren 6.2. Diskussion angående ombyggnation Emma Fogelström och Robin Norström 6.3. Halvvägsavstämning* Denise Fuglesang 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte 7.4. Val av nästkommande mötesordförande 7.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 kl , Sammanträdesrummet Julen närmar sig, men tro inte att kårstyrelsen slappar för det! Snart är det dags för ännu ett diskussionsrikt möte där bland annat PM, ekonomiuppföljning och halvårsavstämning ska behandlas. Kom gärna förbi och hör hur det gått för oss hittills! Nymble, den 26 november 2012 Denise Fuglesang Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 EKONOMIRAPPORT 2 KSm9 Emma Fogelström Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) EKONOMIRAPPORT KVARTAL /2013 Årets andra ekonomirapport består, förutom av denna inledning, även av en grafisk sammanställning samt balans- och resultatrapporter från redovisningen i Hogia. Med undantag av ett fåtal avvikelser går de allra flesta intäkter och utgifter i linje med budget. Medlemsintäkterna ligger något högre än för samma period förra året, vilket vi såklart hoppas håller i sig hela året. Mecenatkorten kommer från och med årsskiftet att vara gratis då Mecenat upptäckte att Studentkortet inte tar betalt för sina kort. Detta innebär en besparing på ca 45tkr per år Vid fördelning av de pengar vi fakturerar KTH varje år upptäckte jag att 45 tkr var fördelat på Filmnämnden som idag inte är aktiv samt att 50 tkr ej var fördelat alls. Filmnämndens del av summan valde jag att lägga på RS8, dvs Eventverksamheten medan jag valde att lägga de ofördelade pengarna på RS4 (Kårhuset), dels för att det är ett resultatställe som kostar mycket pengar men också för att det är en resultatenhet som ju används av alla andra enheter. Eventverksamheten går fortsatt bättre än förväntat men har tvingats investera i en del förbättringsåtgärder för att hålla mer ordning utanför Nymble. Man hoppas att dessa utgifter ska balanseras av ökad besöksstatistik på framtida evenemang. Totalt sett ser resultatet bra ut och de positiva avvikelserna balanserar upp (och lite mer därtill) de negativa avvikelserna. Stockholm den 26 november 2012 Emma Fogelström Vice Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 Mkr Mkr Mkr Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Budgeterade intäkter Maj Juni Intäkter Kostnader 6 5 Ackumulerade intäkter per Centralt 2 - Fum 3 - Styrelsen 4 - Nymble 5 - Restaurangen 6 - Osqvik 7 - Kommunikation 8 - Event 81 - RN 83 - Platoon 10 - International 11 - Armada 13 - OL 18 - Utbildning 19 - Studiesocialt 20 - Presidiet 50 - Näringsliv 51 - NNC Mkr Budgeterade kostnader Ackumulerade kostnader per

6 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter , , ,00-22, , ,00-22, Frivilliga bidrag , , ,00-43, , ,00-43, Kopiatorintäkter 0, , ,00-100, , ,00-100, Vidarefakturerade telefonkostn 0, , ,00-100, , ,00-100, Vidarefakturerade intäkter 0, , ,00-100, , ,00-100, Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 2 900, , ,00-69, , ,00-69, Sponsorintäkter 7 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag från KTH , , ,00 715, , ,00 715, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI , , ,00-16, , ,00-16,13 Summa Huvudintäkter , , ,00 48, , ,00 48,12 Summa Intäkter , , ,00 48, , ,00 48,12 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader , , ,07-17, , ,07-17, Kostnader Bar 0, , ,00 100, , ,00 100, Inköp alkoholhaltig dryck ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Inköp mat -368,00 0,00-368,00 0,00 0,00-368,00 0, Direkta kostnader fest ,01 0, ,01 0,00 0, ,01 0,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,92 66, , ,92 66,14 Övriga externa rörelsekostn Inomhusväxter ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Förbrukningsinventarier , , ,00 93, , ,00 93, Datorhårdvara och tillbehör , , ,00 53, , ,00 53, Programvara och supportavtal ( , , ,00 62, , ,00 62, Ekonomi-/lönesystem , , ,50-29, , ,50-29, Medlemssystem , , ,00 78, , ,00 78, Förbrukningsmateriel -233, , ,00 98, , ,00 98,06 Sida 1

7 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt Konto % ackumulerat ackumulerat % 5480 Arbetskläder , , ,00 49, , ,00 49, Resor 0, , ,00 100, , ,00 100, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100, Kontorsmateriel , , ,00 42, , ,00 42, Kopieringskostnader , , ,00 76, , ,00 76, Fast telefoni och fax , , ,00 49, , ,00 49, Mobiltelefoni , , ,00 74, , ,00 74, Porto , , ,56 91, , ,56 91, Kårlegitimation 0, , ,00 100, , ,00 100, Företagsförsäkringar 0, , ,00 100, , ,00 100, Kassadifferenser 5 018,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Ersättning till revisor , , ,00 37, , ,00 37, Redovisningstjänster , , ,00 72, , ,00 72, IT-tjänster -849, , ,85 97, , ,85 97, Bankkostnader , , ,00 25, , ,00 25, Bankkostnader - Serviceavtal , , ,08 53, , ,08 53, Övriga externa tjänster 0, , ,00 100, , ,00 100, SSCO , , ,00 1, , ,00 1, Arbetsgivaralliansen och SAMI 0, , ,00 100, , ,00 100, SFS 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga kostnader 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,99 55, , ,99 55,19 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Löner personal , , ,00 67, , ,00 67, Kostn f subventionerade måltid , , ,00 73, , ,00 73, Personalförsäkringar , , ,00 59, , ,00 59, Arbetsgivaravgifter personal , , ,00 74, , ,00 74, Utbildning , , ,00 55, , ,00 55,93 Sida 2

8 Datum= Resultatställe: 1 Kåren centralt Konto % ackumulerat ackumulerat % 7620 Sjuk- och hälsovård , , ,00 92, , ,00 92, Intern representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Teambuilding -163, , ,00 98, , ,00 98, Kaffe, uppvaktning , , ,00 92, , ,00 92, Övriga personalkostnader 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Personalkostnader , , ,00 68, , ,00 68,19 Rörelsens kostnader , , ,91 62, , ,91 62,87 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 70, , ,00 70, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år -531, , ,00 75, , ,00 75,86 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 70, , ,00 70,79 Rörelseresultat , , ,91 680, , ,91 680,17 Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter ,42 0, ,42 0,00 0, ,42 0, Räntor THS AB 0, , ,00-100, , ,00-100, Räntekostnader , , ,67-999, , ,67-999,99 Summa Finansiella intäkt/kostn , , ,09-154, , ,09-154,78 Res.efter finansiella poster , , ,82 779, , ,82 779,64 Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Bokslutsdispositioner 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Beräknat Resultat , , ,82 540, , ,82 540,81 Sida 3

9 Datum= Resultatställe: 2 Fullmäktige Konto % ackumulerat ackumulerat % Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner , ,00-925,31-5, ,00-925,31-5,78 Summa Ordinarie kostnader , ,00-925,31-5, ,00-925,31-5,78 Övriga externa rörelsekostn Fanborg , ,00-244,00-3, ,00-244,00-3, Möteskostnader KF 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 81, , ,00 81,26 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer 0, , ,00 100, , ,00 100, Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetsgivaravgifter övriga fun ,45 0, ,45 0,00 0, ,45 0, Arbetsgivaravgifter personal -690,85 0,00-690,85 0,00 0,00-690,85 0, Intern representation -391, , ,00 93, , ,00 93,48 Summa Personalkostnader , , ,70 78, , ,70 78,72 Rörelsens kostnader , , ,39 71, , ,39 71,21 Av och nedskrivningar 7945 Avskrivningar standard , , ,00 71, , ,00 71,58 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 71, , ,00 71,58 Rörelseresultat , , ,39 71, , ,39 71,26 Res.efter finansiella poster , , ,39 71, , ,39 71,26 Beräknat Resultat , , ,39 71, , ,39 71,26 Sida 4

10 Datum= Resultatställe: 3 Styrelse Konto % ackumulerat ackumulerat % Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Trycksaker 0, , ,00 100, , ,00 100, Styrelsens disposistion , , ,00 99, , ,00 99,42 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 99, , ,00 99,43 Kostnader för personal 7610 Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation , ,00 375,51 25, ,00 375,51 25, Teambuilding -319, , ,00 93, , ,00 93, Konferenser , , ,00 75, , ,00 75,21 Summa Personalkostnader , , ,51 76, , ,51 76,72 Rörelsens kostnader , , ,51 96, , ,51 96,73 Rörelseresultat , , ,51 96, , ,51 96,73 Res.efter finansiella poster , , ,51 96, , ,51 96,73 Beräknat Resultat , , ,51 96, , ,51 96,73 Sida 5

11 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 25% , , ,00-49, , ,00-49, VF intäkter ombyggn akvariumet ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Hyresintäkter fastigh korttid , , ,00-77, , ,00-77, Städn. i samb. m. hyra korttid 4 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bidrag från KTH 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Huvudintäkter , , ,00-58, , ,00-58,45 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 Summa Intäkter , , ,50-58, , ,50-58,45 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4010 Ankomstregistrerade fakturor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vidarefakturerade kostnader ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Vidarefakturerade kostn. MOMS ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, VF kostn ombyggn akvariumet ,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 Summa Ordinarie kostnader ,75 0, ,75 0,00 0, ,75 0,00 Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende 0,00-100,00 100,00 100,00-100,00 100,00 100, El , , ,00 73, , ,00 73, Värme , , ,00 82, , ,00 82, Sotning 0, , ,00 100, , ,00 100, Vatten och avlopp , , ,00 85, , ,00 85, Städning , , ,71 74, , ,71 74, Sophämtning , , ,00 78, , ,00 78, Sopåtervinning 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Sida 6

12 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset Konto % ackumulerat ackumulerat % 5165 Trädgårdsskötsel , , ,60 72, , ,60 72, Inomhusväxter , , ,00 87, , ,00 87, Hyra entrémattor , , ,00 65, , ,00 65, Reparation och underhåll fasti , , ,21 47, , ,21 47, Lås och larm, anläggningskostn , , ,00 34, , ,00 34, Underhållsavtal , , ,85 24, , ,85 24, Fastighetsförsäkring 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga fastighetskostnader , , ,00 81, , ,00 81, Förbrukningsinventarier , , ,20-11, , ,20-11, Verktyg , , ,00 25, , ,00 25, Programvara och supportavtal ( -508, , ,00 71, , ,00 71, Förbrukningsmateriel , , ,00 68, , ,00 68, Städmateriel 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetskläder , , ,00 25, , ,00 25, Reparation och underhåll inven , , ,00 64, , ,00 64, Övr. kostn rep. & underhåll ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Frakter och transporter ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Resor ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Fast telefoni och fax , , ,00 75, , ,00 75, Mobiltelefoni , , ,00 82, , ,00 82, Kostnader för larm och bevakni , , ,88 81, , ,88 81, Utryckning , , ,00-72, , ,00-72, Tillsynsavg.-myndighetskrav , , ,00 22, , ,00 22,96 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,05 67, , ,05 67,64 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Löner personal , , ,00 61, , ,00 61, Skattefria bilersättningar , , ,00 81, , ,00 81, Skattepliktiga bilersättningar , , ,00 80, , ,00 80,90 Sida 7

13 Datum= Resultatställe: 4 Kårhuset Konto % ackumulerat ackumulerat % 7382 Kostn f subventionerade måltid 1 338, , ,00 105, , ,00 105, Arbetsgivaravgifter personal , , ,55 69, , ,55 69, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Sjuk- och hälsovård 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga personalkostnader , , ,00 73, , ,00 73,56 Summa Personalkostnader , , ,55 64, , ,55 64,72 Rörelsens kostnader , , ,85 62, , ,85 62,68 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 49, , ,00 49, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , , ,00 77, , ,00 77, Avskrivningar ombygg , , ,00 75, , ,00 75, Avskrivn. fastighetsinv. 10 år , , ,00 85, , ,00 85, Avskrivn.vent.kök 00/01, 15år , , ,00 74, , ,00 74, Avskrivning Ombyggnad 09/ , , ,00 74, , ,00 74,80 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 76, , ,00 76,45 Rörelseresultat , , ,35 79, , ,35 79,45 Finansiella intäkt/kostn 8121 Räntekostnader , , ,62 97, , ,62 97, Ränta omb ventilation , , ,11 74, , ,11 74,20 Summa Finansiella intäkt/kostn , , ,73 86, , ,73 86,50 Res.efter finansiella poster , , ,08 80, , ,08 80,83 Beräknat Resultat , , ,08 80, , ,08 80,83 Sida 8

14 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3100 Cafeförsäljning 12% moms , , ,92-67, , ,92-67, Bidrag från KTH 0, , ,00-100, , ,00-100, Bistro försäljning 12% moms , , ,82-68, , ,82-68, Bistro försäljning 25% moms , , ,60-60, , ,60-60, Catering 12% moms , , ,55-57, , ,55-57, Catering 25% moms ,20 0, ,20 0,00 0, ,20 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,69-66, , ,69-66,54 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Internfakturerade intäkter 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Intäkter , , ,98-68, , ,98-68,91 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4100 Kostnader café , , ,29 70, , ,29 70, Bistro kostnader , , ,33 51, , ,33 51, Kostnader Catering 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,62 68, , ,62 68,16 Övriga externa rörelsekostn El 0, , ,00 100, , ,00 100, Sophämtning , , ,00 66, , ,00 66, Inomhusväxter , , ,00 92, , ,00 92, Lås och larm, anläggningskostn 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Sida 9

15 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen Konto % ackumulerat ackumulerat % 5173 Underhållsavtal 0, , ,00 100, , ,00 100, Övriga fastighetskostnader , , ,49 77, , ,49 77, Hyra dukar , , ,38 24, , ,38 24, Förbrukningsinventarier , , ,44 75, , ,44 75, Programvara och supportavtal ( -879, , ,00 54, , ,00 54, Förbrukningsmateriel , , ,45 77, , ,45 77, Städmateriel , , ,48 44, , ,48 44, Arbetskläder , , ,89 79, , ,89 79, Reparation och underhåll inven , , ,75 90, , ,75 90, Frakter och transporter , , ,28 80, , ,28 80, Kontorsmateriel 0, , ,00 100, , ,00 100, Kopieringskostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Fast telefoni och fax -396, , ,00 82, , ,00 82, Mobiltelefoni , , ,55 65, , ,55 65, Utryckning 0, , ,00 100, , ,00 100, Kassadifferenser 1 370,39 0, ,39 0,00 0, ,39 0, Konsultarvoden , , ,41 20, , ,41 20, Bankkostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Bankkostnader - Serviceavtal , , ,34 62, , ,34 62, Inhyrd Restaurangpersonal ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Tillsynsavg.-myndighetskrav , , ,00 89, , ,00 89,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,85 68, , ,85 68,27 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer , , ,00 86, , ,00 86, Löner personal , , ,00 88, , ,00 88, Löner arbetare ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kostn-subv. måltid. rest.pers , , ,00-70, , ,00-70, Personalförsäkringar 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetsgivaravgifter övriga fun -278, , ,18 97, , ,18 97, Arbetsgivaravgifter personal , , ,94 84, , ,94 84,99 Sida 10

16 Datum= Resultatställe: 5 Restaurangen Konto % ackumulerat ackumulerat % 7610 Utbildning , , ,00 93, , ,00 93, Sjuk- och hälsovård 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Personalkostnader , , ,12 75, , ,12 75,96 Rörelsens kostnader , , ,59 71, , ,59 71,64 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 72, , ,00 72, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , , ,00 76, , ,00 76, Avskrivn. fastighetsinv. 10 år , , ,00 96, , ,00 96, Avskrivning på storköksinvent , , ,00 73, , ,00 73, Avskrivning Café 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 87, , ,00 87,42 Rörelseresultat , , ,61 82, , ,61 82,91 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -584,00 0,00-584,00 0,00 0,00-584,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn -584,00 0,00-584,00 0,00 0,00-584,00 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,61 82, , ,61 82,62 Beräknat Resultat , , ,61 82, , ,61 82,62 Sida 11

17 Datum= Resultatställe: 6 Stugan Osqvik Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 0, , ,00-100, , ,00-100, Hyresintäkter fastigh korttid , , ,00-57, , ,00-57, Städn. i samb. m. hyra korttid 2 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,00-64, , ,00-64,38 Summa Intäkter , , ,00-64, , ,00-64,38 Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Snöröjning 0, , ,00 100, , ,00 100, El , , ,00 76, , ,00 76, Städning 0, , ,00 100, , ,00 100, Sophämtning , , ,00 72, , ,00 72, Reparation och underhåll fasti , , ,00 56, , ,00 56, Fastighetsförsäkring 0, , ,00 100, , ,00 100, Förbrukningsinventarier -299, , ,00 94, , ,00 94, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 69, , ,00 69,99 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 0, , ,00 100, , ,00 100, Löner personal 0, , ,00 100, , ,00 100, Skattefria bilersättningar 0, , ,00 100, , ,00 100, Skattepliktiga bilersättningar 0,00-700,00 700,00 100,00-700,00 700,00 100, Arbetsgivaravgifter personal 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Personalkostnader 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Rörelsens kostnader , , ,00 79, , ,00 79,68 Av och nedskrivningar Sida 12

18 Datum= Resultatställe: 6 Stugan Osqvik Konto % ackumulerat ackumulerat % 7913 Avskrivn. inventarier 5 år 0, , ,00 100, , ,00 100, Avskrivn. Toalett Osqvik 10 år , , ,00 75, , ,00 75,02 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 76, , ,00 76,63 Rörelseresultat , , ,00 89, , ,00 89,80 Res.efter finansiella poster , , ,00 89, , ,00 89,80 Beräknat Resultat , , ,00 89, , ,00 89,80 Sida 13

19 Datum= Resultatställe: 7 Information Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3023 Vidarefakt. intäkter 25% MOMS 2 524,84 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 Summa Huvudintäkter 2 524,84 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -0,05 0,00-0,05 0,00 0,00-0,05 0,00-0,05 0,00-0,05 0,00 0,00-0,05 0,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Övriga rörelseintäkter 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Summa Intäkter 3 024,79 0, ,79 0,00 0, ,79 0,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Ordinarie kostnader ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Övriga externa rörelsekostn Datorhårdvara och tillbehör -199,00 0,00-199,00 0,00 0,00-199,00 0, Programvara och supportavtal ( -600,00 0,00-600,00 0,00 0,00-600,00 0, Resor 0, , ,00 100, , ,00 100, Reklam och PR , , ,00 58, , ,00 58, Reklamtrycksaker , , ,00 6, , ,00 6, Kataloger , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Reklamgåvor (giveaways) , , ,00 41, , ,00 41, Representation -120, , ,00 99, , ,00 99, Representation mot sekt. och t 0, , ,00 100, , ,00 100, Kårens råd -290, , ,00 85, , ,00 85, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Sida 14

20 Datum= Resultatställe: 7 Information Konto % ackumulerat ackumulerat % 6111 Kopieringskostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Trycksaker , , ,00 57, , ,00 57, Mobiltelefoni -993, , ,00 83, , ,00 83, IT-tjänster , , ,00 80, , ,00 80,01 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,00 48, , ,00 48,95 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 70, , ,00 70, Arvoden övriga funktionärer ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,56 78, , ,56 78, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation -418, , ,00 93, , ,00 93, Teambuilding -829,00 0,00-829,00 0,00 0,00-829,00 0,00 Summa Personalkostnader , , ,56 68, , ,56 68,18 Rörelsens kostnader , , ,56 61, , ,56 61,48 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 62, , ,00 62,88 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 62, , ,00 62,88 Rörelseresultat , , ,35 62, , ,35 62,11 Res.efter finansiella poster , , ,35 62, , ,35 62,11 Beräknat Resultat , , ,35 62, , ,35 62,11 Sida 15

21 Datum= Resultatställe: 8 Programverksamhet Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 16, , ,00-99, , ,00-99, Bidrag från KTH 0, , ,00-100, , ,00-100, Evenemangsintäkter 25% moms , , ,00 76, , ,00 76, Entreavg./biljettförs 25% moms , , ,00-81, , ,00-81, Barförsäljning 25% moms , , ,04-58, , ,04-58, Barförsäljning 12% moms ,43 0, ,43 0,00 0, ,43 0, Garderobsintäkter 25% moms 0, , ,00-100, , ,00-100, Catering 12% moms ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,61-61, , ,61-61,11 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -1,03 0,00-1,03 0,00 0,00-1,03 0,00-1,03 0,00-1,03 0,00 0,00-1,03 0,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter ,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0,00 Internfakturerade intäkter ,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0,00 Summa Intäkter , , ,74-60, , ,74-60,59 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4310 Stimavgifter och sändnignstill 0, , ,00 100, , ,00 100, Direkta kostnader kårens dag , , ,00 31, , ,00 31, Kostnader Bar , , ,78 52, , ,78 52, Inköp mat -141,00 0,00-141,00 0,00 0,00-141,00 0, Direkta kostnader fest , , ,49 76, , ,49 76,64 Summa Ordinarie kostnader , , ,27 54, , ,27 54,75 Övriga externa rörelsekostn. Sida 16

22 Datum= Resultatställe: 8 Programverksamhet Konto % ackumulerat ackumulerat % 5162 Sophämtning , , ,00 78, , ,00 78, Förbrukningsinventarier -481, , ,80 98, , ,80 98, Programvara och supportavtal ( -480, , ,00 90, , ,00 90, Förbrukningsmateriel , , ,44 43, , ,44 43, Arbetskläder 0, , ,00 100, , ,00 100, Reparation och underhåll inven , , ,00 72, , ,00 72, Reklam och PR -684, , ,00 86, , ,00 86, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100, Kontorsmateriel -19,00-500,00 481,00 96,20-500,00 481,00 96, Mobiltelefoni -934, , ,00 90, , ,00 90, Kostnader för larm och bevakni , , ,00 33, , ,00 33, Kassadifferenser ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, IT-tjänster , , ,00 75, , ,00 75, Bankkostnader - Serviceavtal ,62 0, ,62 0,00 0, ,62 0, Övriga kostnader , , ,00 38, , ,00 38,38 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,62 63, , ,62 63,80 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 69, , ,00 69, Arvoden övriga funktionärer , , ,00 58, , ,00 58, Löner personal , , ,00 53, , ,00 53, Löner arbetare ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kostn-subv. måltid. rest.pers ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,93 88, , ,93 88, Arbetsgivaravgifter övriga fun -671, , ,44 98, , ,44 98, Arbetsgivaravgifter personal , , ,49 19, , ,49 19, Utbildning , , ,00 75, , ,00 75, Intern representation , , ,87 86, , ,87 86, Teambuilding ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Personalkostnader , , ,73 60, , ,73 60,94 Sida 17

23 Datum= Resultatställe: 8 Programverksamhet Konto % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Rörelsens kostnader , , ,62 56, , ,62 56,61 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 70, , ,00 70, Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , , ,00 74, , ,00 74,10 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 73, , ,00 73,22 Rörelseresultat , , ,12-74, , ,12-74,84 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -280,05 0,00-280,05 0,00 0,00-280,05 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn -280,05 0,00-280,05 0,00 0,00-280,05 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,17-74, , ,17-74,87 Beräknat Resultat , , ,17-74, , ,17-74,87 Sida 18

24 Datum= Resultatställe: 10 Internationell versamhet Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3200 Sponsorintäkter 0, , ,00-100, , ,00-100, Bidrag KTH för ISS 0, , ,00-100, , ,00-100, Evenemangsintäkter 25% moms 0, , ,00-100, , ,00-100, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,00-78, , ,00-78,64 Summa Intäkter , , ,00-78, , ,00-78,64 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4401 Studentidrott 0, , ,00 100, , ,00 100, Direkta kostnader evenemang , , ,22 53, , ,22 53, Inköp alkoholhaltig dryck ,90 0, ,90 0,00 0, ,90 0, Inköp övrig dryck ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Inköp mat ,74 0, ,74 0,00 0, ,74 0, Direkta kostnader fest ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Ordinarie kostnader , , ,58 36, , ,58 36,63 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( -600, , ,00 76, , ,00 76, Resor -267, , ,00 86, , ,00 86, Representation 0, , ,00 100, , ,00 100, Representation mot sekt. och t 0,00-500,00 500,00 100,00-500,00 500,00 100, Kårens råd 0, , ,00 100, , ,00 100, Samarbetsorgan , , ,41 87, , ,41 87, Mobiltelefoni -986, , ,00 85, , ,00 85, Ersättning till revisor ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Bankkostnader -35,00 0,00-35,00 0,00 0,00-35,00 0, Bidrag till BEST , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,41 9, , ,41 9,07 Sida 19

25 Datum= Resultatställe: 10 Internationell versamhet Konto % 1213 KSm3 ackumulerat Avvikelse ackumulerat % Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 72, , ,00 72, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,79 89, , ,79 89, Intern representation -216, , ,00 99, , ,00 99,28 Summa Personalkostnader , , ,79 78, , ,79 78,47 Rörelsens kostnader , , ,78 50, , ,78 50,98 Rörelseresultat , , ,22-155, , ,22-155,99 Res.efter finansiella poster , , ,22-155, , ,22-155,99 Beräknat Resultat , , ,22-155, , ,22-155,99 Sida 20

26 Datum= Resultatställe: 11 Armada Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Intäkter näringslivsevent 0, , ,00-100, , ,00-100, Intäkter mässor , , ,00-99, , ,00-99, Entreavg./biljettförs 25% moms 0, , ,00-100, , ,00-100, Entreavg./biljettförs. MOMSFRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa Huvudintäkter , , ,00-98, , ,00-98,85 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter 1 250,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Internfakturerade intäkter 1 250,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Summa Intäkter , , ,00-98, , ,00-98,83 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,50 0, ,50 0,00 0, ,50 0, Kostnader näringslivsprojekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kostnader näringslivsevent , , ,00 87, , ,00 87, Kostnader mässor , , ,00 70, , ,00 70, Inköp mat 0, , ,00 100, , ,00 100, Direkta kostnader fest , , ,00 32, , ,00 32,29 Summa Ordinarie kostnader , , ,50 49, , ,50 49,59 Övriga externa rörelsekostn Lokalhyra 0, , ,00 100, , ,00 100, Förbrukningsinventarier , , ,00 16, , ,00 16, Datorhårdvara och tillbehör -231, , ,00 95, , ,00 95, Programvara och supportavtal ( , , ,00 80, , ,00 80, Arbetskläder , , ,00 9, , ,00 9, Frakter och transporter -890, , ,00 99, , ,00 99,19 Sida 21

27 Datum= Resultatställe: 11 Armada Konto % ackumulerat ackumulerat % 5800 Resor -715, , ,00 97, , ,00 97, Reklam och PR , , ,00 78, , ,00 78, Reklamtrycksaker ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Kataloger , , ,00 2, , ,00 2, Representation -134, , ,00 99, , ,00 99, Representation mot sekt. och t 0, , ,00 100, , ,00 100, Kårens råd 0, , ,00 100, , ,00 100, Samarbetsorgan -120, , ,00 97, , ,00 97, Kontorsmateriel , , ,25 51, , ,25 51, Kopieringskostnader , , ,00 71, , ,00 71, Fast telefoni och fax , , ,00 82, , ,00 82, Mobiltelefoni , , ,00 88, , ,00 88, Porto 0, , ,00 100, , ,00 100, IT-tjänster , , ,54 67, , ,54 67,29 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,79 41, , ,79 41,87 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 69, , ,00 69, Arvoden övriga funktionärer 0, , ,00 100, , ,00 100, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,79 88, , ,79 88, Arbetsgivaravgifter övriga fun 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation , , ,04 63, , ,04 63, Teambuilding , , ,15 59, , ,15 59,52 Summa Personalkostnader , , ,98 69, , ,98 69,65 Rörelsens kostnader , , ,27 50, , ,27 50,24 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 29, , ,00 29, Avskrivn. inventarier 5 år 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 78, , ,00 78,61 Sida 22

28 Datum= Resultatställe: 11 Armada Konto % ackumulerat ackumulerat % Rörelseresultat , , ,73-152, , ,73-152,69 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn -56,00 0,00-56,00 0,00 0,00-56,00 0,00 Summa Finansiella intäkt/kostn -56,00 0,00-56,00 0,00 0,00-56,00 0,00 Res.efter finansiella poster , , ,73-152, , ,73-152,70 Beräknat Resultat , , ,73-152, , ,73-152,70 Sida 23

29 Datum= Resultatställe: 13 Osqledaren Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag 10, , ,00-99, , ,00-99, Annonsförsäljning 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Huvudintäkter 10, , ,00-100, , ,00-100,00 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning -0,67 0,00-0,67 0,00 0,00-0,67 0,00-0,67 0,00-0,67 0,00 0,00-0,67 0,00 Summa Intäkter 9, , ,67-100, , ,67-100,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4300 Produktionskostnader , , ,00 78, , ,00 78, Tryckkostnader Osqledaren , , ,00 79, , ,00 79, Distributionskostnader Osqleda , , ,89 82, , ,89 82,19 Summa Ordinarie kostnader , , ,89 80, , ,89 80,50 Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier -484, , ,00 75, , ,00 75, Datorhårdvara och tillbehör 0, , ,00 100, , ,00 100, Programvara och supportavtal ( ,85 0, ,85 0,00 0, ,85 0, Reparation och underhåll inven ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Frakter och transporter 0,00-500,00 500,00 100,00-500,00 500,00 100, Resor 0,00-500,00 500,00 100,00-500,00 500,00 100, Representation , , ,18 50, , ,18 50, Samarbetsorgan 0, , ,00 100, , ,00 100, Kontorsmateriel -65,00-500,00 435,00 87,00-500,00 435,00 87, Kopieringskostnader 0, , ,00 100, , ,00 100, Fast telefoni och fax ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Mobiltelefoni 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Sida 24

30 Datum= Resultatställe: 13 Osqledaren Konto % ackumulerat ackumulerat % 6540 IT-tjänster -205,00 0,00-205,00 0,00 0,00-205,00 0,00 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,33 59, , ,33 59,08 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 69, , ,00 69, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,79 88, , ,79 88, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation , , ,00 90, , ,00 90,91 Summa Personalkostnader , , ,79 74, , ,79 74,98 Rörelsens kostnader , , ,01 78, , ,01 78,21 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , , ,00 83, , ,00 83,77 Summa Av och nedskrivningar , , ,00 83, , ,00 83,77 Rörelseresultat , , ,66-104, , ,66-104,91 Res.efter finansiella poster , , ,66-104, , ,66-104,91 Beräknat Resultat , , ,66-104, , ,66-104,91 Sida 25

31 Datum= Resultatställe: 18 Studentmedverkan Konto % ackumulerat ackumulerat % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Huvudintäkter 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Summa Intäkter 0, , ,00-100, , ,00-100,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Ordinarie kostnader 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( , , ,00 80, , ,00 80, Resor 0, , ,00 100, , ,00 100, Representation -240, , ,00 88, , ,00 88, Representation mot sekt. och t -135,00 0,00-135,00 0,00 0,00-135,00 0, Kårens råd -620, , ,70 93, , ,70 93, Samarbetsorgan , , ,00 77, , ,00 77, Mobiltelefoni , , ,00 83, , ,00 83,03 Summa Övriga rörelsekostnader , , ,70 84, , ,70 84,08 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , , ,00 69, , ,00 69, Arbetsgivaravgifter valda funk , , ,79 94, , ,79 94, Arbetsgivaravgifter övriga fun ,21 0, ,21 0,00 0, ,21 0, Utbildning 0, , ,00 100, , ,00 100, Intern representation 0, , ,00 100, , ,00 100,00 Summa Personalkostnader , , ,58 74, , ,58 74,26 Rörelsens kostnader , , ,28 75, , ,28 75,06 Rörelseresultat , , ,72-358, , ,72-358,44 Sida 26

THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11

THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11 THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11 Resultatställe Resultatbudget 2011/2012 2010/2011 med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskriv

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1213-KSM-2

MÖTESPROTOKOLL 1213-KSM-2 Protokoll KSm2 2012/2013 20120910 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1213KSM2 Måndag den 10e september 2012 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Denise Fuglesang

Läs mer

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Reviderad resultatbudget 2011/2012 Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskri vningar/boksluts dispositioner

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 4 13/ Formalia. Närvarande. 1.1 Mötets öppnande Mötesordförande Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 4 13/ Formalia. Närvarande. 1.1 Mötets öppnande Mötesordförande Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat Protokoll Kårstyrelsemöte KSm4 13/14 2013-10-07 Sid 1(4) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 4 13/14 Måndagen den 7 oktober 2013 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna

Läs mer

2.1. Ekonomisk redovisning från THS Kulturföreningar Kim Westin Ekonomisk rapport 3* Kim Westin

2.1. Ekonomisk redovisning från THS Kulturföreningar Kim Westin Ekonomisk rapport 3* Kim Westin Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 13/14 2013-12-09 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 13/14 Måndagen den 9 december 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

- kr 9 600 kr 12 300 kr 4 800 kr. 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr. - 50 000 kr - 9 600 kr - 37 500 kr - 37 500 kr

- kr 9 600 kr 12 300 kr 4 800 kr. 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr. - 50 000 kr - 9 600 kr - 37 500 kr - 37 500 kr THS BUDGET 14/15 Konto RS 1 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer THS Administration 3010 Medlemsavgifter 2 577 960 kr 2 688 000 kr 2 688 000 kr 2 716 000 kr 3011 Frivilliga bidrag 50 000 kr 50 000 kr 40

Läs mer

KALLELSE. Kårstyrelsemöte 8 14/15. Tisdagen den 20 januari 2015. kl. 8.00, Lövudden 13, Gävle

KALLELSE. Kårstyrelsemöte 8 14/15. Tisdagen den 20 januari 2015. kl. 8.00, Lövudden 13, Gävle Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor På akademikersvenska KALLELSE Kårstyrelsemöte 8 14/15 Tisdagen den 20 januari 2015

Läs mer

2.1. Proposition till kårfullmäktige Budget 2010/11* Elias Lindqvist. 2.2. Attesträtter Hösten 2010* Elias Lindqvist. 2.3. Lava 2011* Ivan Milles

2.1. Proposition till kårfullmäktige Budget 2010/11* Elias Lindqvist. 2.2. Attesträtter Hösten 2010* Elias Lindqvist. 2.3. Lava 2011* Ivan Milles FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 04 10/11 Tisdagen den 11 oktober 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Val

Läs mer

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut. 4.1. Ekonomirapport 5* Emma Fogelström

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut. 4.1. Ekonomirapport 5* Emma Fogelström Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm19 12/13 20130515 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 19 12/13 Måndagen den 20 maj 2013 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm15 11/12 2012-03-12 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 15 11/12 Måndagen den 12 mars 2012 klockan 18.00 LG-rummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

Kåren Centralt Huvudintäkter

Kåren Centralt Huvudintäkter Konto RS 1 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter 2 688 000 kr 2 688 000 kr 2 577 960 kr 2 030 000 kr Kommentarer Kåravgiften är 280 kr. Medlemsintäkten grundas på

Läs mer

Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen

Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Protokoll Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 1(4) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10 Kårstyrelsesammanträde 10 09/10 Tisdagen den 25 november 2009kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich

Läs mer

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut. 4.1. Budgetproposition* Kim Westin. 4.2. Samarbetsområden KTH och THS* Anna Johansson

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut. 4.1. Budgetproposition* Kim Westin. 4.2. Samarbetsområden KTH och THS* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

KALLELSE. THS Kårstyrelsemöte 01 14/15. Torsdag den 11 september kl. 18:00, Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble

KALLELSE. THS Kårstyrelsemöte 01 14/15. Torsdag den 11 september kl. 18:00, Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble Till: THS Kårstyrelse För kännedom: THS Medlemmar THS Kårledning THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal THS Inspektor KALLELSE THS Kårstyrelsemöte 01 14/15 Torsdag den 11 september 2014 kl. 18:00,

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 07 14/15 Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble Närvarande THS Kårstyrelse Cecilia Molinder Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen

Läs mer

2.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* Anna Johansson, Kim Westin. 3.1. Ekonomisk rapport 2* Kim Westin

2.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* Anna Johansson, Kim Westin. 3.1. Ekonomisk rapport 2* Kim Westin Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm7 13/14 2013-11-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 7 13/14 Måndagen den 18 november 2013 klockan 18.00 E31, Plan 11 2, E-huset, KTH campus Vallhallavägen

Läs mer

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 (7) ÅRSREDOVISNING för ANGA-KRÄKLINGBO FIBER EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2013 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse ersätts av text fr styrelsen 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda

Läs mer

Brf Botvid Org.nr 717600-2546

Brf Botvid Org.nr 717600-2546 Sida 1(9) Årsredovisning Brf Botvid Org.nr 717600-2546 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Fastigheten Förvaltningsberättelse 2011 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Källorna. 769625-2845 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Innehållsförteckning

Årsredovisning för. Brf Källorna. 769625-2845 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Källorna Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 7 Noter

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Floragården Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 Resultaträkning Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 SCOUTKÅREN BADET TOTALT RÖRELSENS INTÄKTER 185 632 381 234 566 866 DIREKTA KOSTNADER -47 604-88 367-135 971 BRUTTOVINST 138 028 292

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Östra stenfruktens IT-förenings sjunde verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

THS Budget 2016/2017 Reviderad Tekniska Högskolans Studentkår. Fotocredd: Linnea Holm THS BUDGET 2016/2017. Till fredlig bragd

THS Budget 2016/2017 Reviderad Tekniska Högskolans Studentkår. Fotocredd: Linnea Holm THS BUDGET 2016/2017. Till fredlig bragd THS Budget 2016/2017 Tekniska Högskolans Studentkår Fotocredd: Linnea Holm THS BUDGET 2016/2017 Till fredlig bragd THS RAMBUDGET 2016/2017 budget 16/17 Oreviderad budget 16/17 Resultatställe (RS) Kostnader

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Brf Långkorven. Årsredovisning för 769606-1410. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Långkorven. Årsredovisning för 769606-1410. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Långkorven Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Nr 1 Näset Lidingö

Brf Nr 1 Näset Lidingö Årsredovisning för Brf Nr 1 Näset Lidingö Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens 21:e verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 12 april 2016 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val

Läs mer

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SOMMAREN Årsredovisning

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 8 maj 2014 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Budget 2015. Box 25 Tel 0960-21500 933 32 Arvidsjaur Fax 0960-101 50

Budget 2015. Box 25 Tel 0960-21500 933 32 Arvidsjaur Fax 0960-101 50 1 Budget 2015 INTÄKTER Sametinget, verksamhetsbidrag 295 000 Medlemsavgifter 7 000 Hyresintäkter 0 Ränteintäkter 0 Löneintäkter 0 Summa rörelseintäkter 302 000 KOSTNADER Bokföringskostnader Ekonomibyrå

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (2) 788000-1768 Utskriven: 2015-06-01, 10:09 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 578 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 47 119 225,90 0,00

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29 Årsredovisning för Brf Bildhuggaren 25-29 Räkenskapsåret 2009 Brf Bildhuggaren 25-29 1(13) Styrelsen för Brf Bildhuggaren 25-29, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Brf Herden 5 2(5) Org.nr. 769603-9788 Årsredovisning 2011

Brf Herden 5 2(5) Org.nr. 769603-9788 Årsredovisning 2011 Brf Herden 5 2(5) RESULTATRÄKNING Belopp i SEK Not 1/1-31/12 21/9-31/12 2011 2010 Rörelsens Intäkter Medlemsavgifter 2 425 227 505 214 Hyror 1 748 566 673 998 Övrigt 48 058 14 147 4 221 851 1 193 359 Rörelsens

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

2.1. Ekonomirapport halvårsuppföljning* Emma Fogelström Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* Denise Fuglesang, Emma Fogelström

2.1. Ekonomirapport halvårsuppföljning* Emma Fogelström Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* Denise Fuglesang, Emma Fogelström Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm11 12/13 2010128 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 11 12/13 Måndagen den 28 januari 2013 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15 , Årsredovisning för Brf Stengodset nr 15 716422-1751 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Brf Stengodset nr 15 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999 Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 1010 Balanserade utgifter T J Ej tillåtet Sällan D 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg T J Ej tillåtet Sällan D 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg T

Läs mer

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården Årsredovisning för Brf Slottsträdgården 769600-1523 Räkenskapsåret 2014 l (12) Styrelsen för BrfSlottsträdgården får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske.

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske. KALLELSE Styrelsemöte: Föreningsmöte: Årsmöte: det enklaste sättet är att styrelsen själv kommer överens om hur kallelse till styrelsemötena skall ske. Styrelsens ordförande har alltid ansvaret för kallelser

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNTEN Årsredovisning

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

Föreningsbudget 2012-2013

Föreningsbudget 2012-2013 Föreningsbudget 2012-2013 Föreningsgemensamt 12--13 Medlemsavgifter Medlemsavgifter Företagsavgifter mm Sponsorintäkter Fakultetsbidrag Förvaltning Medel förvaltningsgruppen Utbildning Utbildning Övrig

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2009-04-07, 11:34 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: A 100

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2009-04-07, 11:34 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: A 100 Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: 2009-04-07, 11:34 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: A 100 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2008-01-01 Förändring 2008-12-31 1689 Övriga kortfristiga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31 Brf Tallbacken Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Tallbacken i Vallentuna lämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KATTHUVUDET

Läs mer

THS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige enligt beslut KS 1415-KF

THS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige enligt beslut KS 1415-KF THS Budget 2015/2016 Tekniska Högskolans Studentkår Fastställd av Kårfullmäktige 20150512 enligt beslut KS 1415KF05 6.5 THS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige 20150512 enligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

Årsredovisning 2010. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu

Årsredovisning 2010. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Årsredovisning 2010 BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Masken 34 i Stockholm, org

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FYRISÄNG Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Årsredovisning 2014 ASTRAKAN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ASTRAKAN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ASTRAKAN Årsredovisning

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

Årsredovisning 2012. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu

Årsredovisning 2012. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Årsredovisning 2012 BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Masken 34 i Stockholm, org

Läs mer

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Brf Diariet 6. Årsredovisning 2013. Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31

Brf Diariet 6. Årsredovisning 2013. Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2013 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 7 Årsredovisning Styrelsen för, Bromma,

Läs mer

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: 19:00 den 11 april 2013 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för

Läs mer

Styrelsen för Brf Johanneberg 1937 i Göteborg

Styrelsen för Brf Johanneberg 1937 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8899 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LYFTKRANEN Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården ÅRSREDOVISNING Brf Finagården Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen METEOROLOGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2 Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK,

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31. Verksamhetens art och inriktning Föreningen har till

Läs mer