Åtgärder för budgetutfall i balans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder för budgetutfall i balans"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Dnr OAN Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: E-post: Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Åtgärder för budgetutfall i balans I uppföljningsrapport 1, redovisar nämnden ett prognostiserat underskott på 5,1 Mkr på helårsbasis. Bland annat har kostnaderna inom äldreomsorgen för betalningsansvar och tillfällig vistelse inom äldreomsorgen varit omfattande. Dessutom är differensen mellan beviljad och utförd tid i hemtjänsten fortsatt stor. Inom Funktionshinder är personalkostnaderna höga som resultat av avsaknad flextidsavtal, hög sjukfrånvaro samt extrainsatser hos enskilda brukare. Inom funktionshinder återfinns nya ärenden inom köp och sälj på grund av externt köpta gymnasieplatser. Inom Individ- och familjeomsorgen ligger kostnaderna för köpt vård och boende högt i förhållande till budget, men vägs delvis upp av ett positivt resultat på utförarenheten för ensamkommande ungdomar, där placeringar i högre utsträckning skett i egen regi samt familjehem. Även ett prognostiserat underskott kan ses inom arbetsmarknadsenheten till följd av höga personalkostnader samt att förväntade intäkter inte faller ut i den utsträckning som förväntats. Sektorn överlämnar till nämnden att ta ställning till åtgärder för budgetutfall i balans. Sektor Arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar sektorns beslut om ytterligare restriktivitet för kurser och konferenser samt inköp. 2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om restriktivitet gällande reinvesteringar. 3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om restriktivitet för beslut om dubbelt boende i samband med vård. 4. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om att öka hemtagningstakten av externt köpta platser för vård och boende vilket ska ge ytterligare kostnadsminskning med 1,5 mkr. 5. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla Ale aktivitetscenter. 6. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla Alevira. 7. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avsluta OSA - och lönebidragsanställningar. 8. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avstå anställningsformer via Arbetsförmedlingen som genererar kostnader för kommunen.

2 2(5) 9. Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla den öppna dagverksamheten inom äldreomsorgen. 10. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla insatsen anhörigbidrag. 11. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ta bort tjänsten demenssjuksköterska. 12. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att begränsa användandet av intjänade stimulansmedel avsedda för kvalitetsarbetet med BPSD och Senior Alert. 13. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att begränsa användandet av intjänade stimulansmedel avsedda för kvalitetsarbetet med värdegrund inom äldreomsorgen. 14.Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ta bort tjänsten metodutvecklare inom äldreomsorgen. 15. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avsluta samarbetsavtal angående personligt ombud. 16. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till sektorn att utreda alternativen att lägga ut all hemtjänst på externa utförare eller att avsluta hemtjänst enligt LOV så att all hemtjänst utförs av den kommunala hemtjänsten. Nämnden önskar redovisning vid nästa sammanträde den Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till sektorn att utreda akutboende 18. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge sektorn i uppdrag att förändra och utveckla trygg hemgångs-teamet. Lisbeth Tilly Sektorchef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektor Arbete, trygghet och omsorg Ärendet expedieras efter beslut till: För vidare hantering Kommunstyrelsen För kännedom Sektorchef ATO Verksamhetschefer ATO

3 3(5) Bakgrund Vid uppföljning per februari och mars visades underskott för vissa verksamheter inom sektor arbete, trygghet och omsorg (ATO). I uppföljningsrapport 1 konstateras ett utfall för perioden på 155,5 Mkr och budget för perioden 151,9 Mkr. Förväntat årsresultat -5,1 Mkr. Bland annat har kostnaderna inom äldreomsorgen för betalningsansvar och tillfällig vistelse inom äldreomsorgen varit omfattande. Dessutom är differensen mellan beviljad och utförd tid i hemtjänsten fortsatt stor. Inom Funktionshinder är personalkostnaderna höga som resultat av avsaknad flextidsavtal, hög sjukfrånvaro samt extrainsatser hos enskilda brukare. Inom funktionshinder återfinns nya ärenden inom köp och sälj på grund av externt köpta gymnasieplatser. Inom Individ- och familjeomsorgen ligger kostnaderna för köpt vård och boende högt i förhållande till budget, men vägs delvis upp av ett positivt resultat på utförarenheten för ensamkommande ungdomar, där placeringar i högre utsträckning skett i egen regi samt familjehem. Även ett prognostiserat underskott kan ses inom arbetsmarknadsenheten till följd av höga personalkostnader samt att förväntade intäkter inte faller ut i den utsträckning som förväntats. Nämnden har till följd av detta ett ansvar att vidta åtgärder för ett budgetutfall i balans enligt antagna riktlinjer. Nedan följer en sammanställning av vidtagna åtgärder samt föreslagna åtgärder som sektorn tagit fram. Sektorn överlämnar till nämnden att ta ställning till åtgärder för budgetutfall i balans. Sammanställning av vidtagna åtgärder samt föreslagna åtgärder Pågående aktiviteter inkluderade i prognos om - 5,1 Mkr helår 2015 (tkr) Stopp kurs- och konferens samt inköp Bostad 1 Ökade ansökningar/anmälan BoU och vuxen Ale Rehab, uppsagt avtal Solhaga By Dagvård dementa, ökning från 20->27 Betalningsansvar Sänkt bemanning SAS-anställda, 5 tjänster Stopp uppstart barnboende Utökning inom ram Fyrkanten, Ljuspunkten Centralt IFO IFO HS ÄO ÄO ÄO/

4 4(5) Förslag ytterligare åtgärder (tkr) Restriktivitet reinvesteringar Centralt Stopp kurs- och konferens samt inköp Centralt Restriktioner dubbelboende IFO Hemtagning (Bostad 1, träningslägenhet mm) IFO Avveckling Ale aktivitetscenter IFO Avveckling Alevira IFO Uppsägning av lönebidrags- och offentligt skyddad anställning (OSA)- anställda IFO Ej anställa via AF som genererar kostnader IFO Försäljning tjänster AME IFO Öppen dagverksamhet HS Borttag av anhörigbidrag HS Trygg hemgång (förändrat genomförande) HS Borttag av demenssjuksköterska 80% HS Stopp i kvalitetsarbete, Senior Alert mm HS Trygg hemgång, betalningsansvar ÄO 0 0 Borttag av metodutvecklare ÄO Stopp i kvalitetsarbete, värdegrundsutbildning ÄO Borttag personligt ombud Summa Utöver detta önskar sektorn få i uppdrag att utreda alternativen att avveckla den kommunala hemtjänsten och lägga ut den på externa utförare eller att avveckla hemtjänst enligt LOV och lägga allt utförande på den kommunala hemtjänsten med fasta budgetar.

5 5(5) Sektorn önskar även uppdrag från nämnden att förändra och utveckla trygg hemgångs-teamet samt utreda införande av akutboende för enskilda individer inom vuxenenheten. Sektorns bedömning Sektorn har efter noga övervägande tagit fram förslagen ovan att ta ställning till. Sektorn överlämnar till nämnden att besluta om åtgärder för budgetutfall i balans.

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 389 Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer