Behandlingsriktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlingsriktlinjer"

Transkript

1 Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:...

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION 2. CIRKULATION 2.1 BRÖSTSMÄRTOR & ISCHEMI 2.2 HJÄRTSVIKT och LUNGÖDEM 2.3 A-HLR 2.4 HJÄRTRYTMRUBBNINGAR BRADYCARDI SUPRAVENTRIKULÄR TAKYKARDI 3. CENTRALA NERVSYSTEMET 3.1 AKUT MEDVETSLÖSHET 3.2 STROKE 3.5 SUBARACHNOIDALBLÖDNING 3.6 INTOXIKATIONER 3.7 NARKOTIKA 3.8 EPILEPSI & KRAMPER 4. ENDOKRIN SJUKDOM 4.1 DIABETES MELLITUS HYPOGLYKEMI HYPERGLYKEMI 5. KIRURGI 5.1 AKUT BUK 5.14 AORTA-ANEURYSM / DISSEKTION 5.15 PATIENT MED DIARRE / KRÄKNING 5.18 NÄSBLÖDNING

4 6. GYNEKOLOGI & FÖRLOSSNING 6.1 GRAVIDITETSKOMPLIKATIONER TIDIGA KOMPL. (< V 22) SENA KOMPL. (> V 22) 6.4 FÖRLOSSNING 6.5 SÄTESFÖRLOSSNING 6.6 KONTROLL AV DET NYFÖDDA BARNET 6.7 PREMATURT VÄRKARBETE (< V 36) 6.8 AMB.TRANSPORT AV GRAVIDA INOM SU 7. TRAUMA & OLYCKSFALL 7.1 TRAUMA 7.2 SKALLSKADOR 7.3 AMPUTERAD EXTREMITET 7.4 FRAKTURER 7.5 KOTPELERSKADOR 7.6 VÄTSKEBEHANDLING VID TRAUMA 7.7 ÖGONSKADOR 7.8 DRUNKNINGSTILLBUD 8. KEMOLYCKA 8.1 FRÄTSKADOR 8.4 CYANID / CYANVÄTEFÖRGIFTNING 8.5 KOLMONOXIDFÖRGIFTNING 8.7 RETANDE GASER, RÖKGAS 9. BRÄNNSKADOR & HYPOTERMI 9.1 HUDBRÄNNSKADA 9.2 ELBRÄNNSKADA 9.3 INHALATIONSBRÄNNSKADA 9.4 HYPOTERMI 9.5 LOKALA KYLSKADOR

5 10. BARN 10.1 TRAUMA BARN 10.2 FRAKTURER BARN 10.3 HUGGORMSBETT BARN 10.4 INSEKTSBETT BARN 10.5 SMÄRTLINDRING BARN 10.6 ASTMA BARN 10.7 HÖGA ANDNINGSHINDER BARN FRÄMMANDE KROPP BARN PSEUDOKRUPP BARN EPIGLOTTIT BARN 10.8 ALLERGI / ANAFYL. REAKTION BARN 10.9 DRUNKNINGSTILLBUD BARN ÅTERUPPLIVNING A-HLR BARN KRAMPER BARN INTOXIKATIONER BARN DIABETES MELLITUS BARN MENINGIT BARN SEPSIS / SEPTISK CHOCK BARN HUDBRÄNNSKADA BARN INHALATIONSBRÄNNSKADA BARN ELBRÄNNSKADA BARN NORMALVÄRDEN BARN 11. SMÄRTA 11.1 SMÄRTBEHANDLING 11.2 PROCEDURSMÄRTA 11.3 OPIOIDANTIDOT

6 12. ETIK 12.1 EJ INSÄTTNING AV HLR 12.2 AVBRYTANDE AV HLR 12.3 AVBRYTANDE AV AMBULANSSJUKVÅRD 12.4 BARN SOM FAR ILLA 12.5 OMHÄNDERTAGANDE AV DÖDSFALL 15. BILAGOR 15.1 GLASGOW COMA SCALE 15.2 RLS-SKALAN 15.3 BASUNDERSÖKNING AV PATIENT

7

8

9 1.1 AKUT ASTMA (>12 ÅR ELLER >35 KG KROPPSVIKT) BEHANDLING Akut astma och KOL Energibesparande kroppsställning: - Sittande: framåtlutad, stöd för armar och fötter - Liggande: Hjärtläge, kudde i knävecken. Demonstrera tekniken för pursed lips breathing Lossa åtsittande kläder. Lugn och ro Uppmuntra patienten till att koncentrera sig på sitt andningsarbete. Avled inte från detta! Påbörja assisterad utandning. 1. MÅTTLIGA SYMTOM Syrgas ska ges till alla patienter. Inh Ventoline 2 mg/ml 2,5 ml samt Inh Atrovent 0,25 mg/ml 2 ml via neb. mask, Syrgas 7 l/min. Fortsätt syrgasbehandlingen efter avslutad nebulisering. För KOL-patienter kan saturation på 85% - 90% räcka. För en känd respirations-insufficient patient, som i normalfallet har en låg saturation, räcker det ofta med 1-2 l/min syrgas på grimma. Följ saturationen och utvärdera innan ytterligare höjning. Var vaksam på tilltagande slöhet eller trötthet som tecken på tilltagande resp.insufficiens (CO2-retention). 1.1

10 2. SVÅRARE SYMTOM Vid t.ex. nedsatta andningsljud, medvetandepåverkan, cyanos, cirkulationspåverkan. OLA-larm Ytterligare inh Ventoline 2 mg/ml 2,5ml + 3 ml NaCl. Inj Betapred 4 mg/ml 2ml i.v. 3. LIVSHOTANDE TILLSTÅND Vid utebliven effekt av ovanstående. OLA-larm Överväg assisterad ventilation. Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 ml i.m./s.c. Om patienten har venflon ges istället inj Adrenalin 0,1 mg/ml 0,5 ml i.v. Upprepas varje minut till effekt uppnåtts eller upp till 0,25 mg. Kan upprepas efter 10 minuter v.b. CPAP börja med lägsta motstånd (2,5 cmh2o). 1.1

11 1.1

12

13 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.2

14 1.2

15 1.3 EPIGLOTTIT OCH TRACHEIT Symtom Halsont och sväljningssvårigheter Hög feber (39-40 grader C) In- och exspiratorisk stridor Indragningar i jugulum Saliverar - dräglar kraftigt (gäller epiglottit) Sitter ofta framåtlutade (gäller epiglottit) Kraftig allmänpåverkan ofta septisk frossa Ångest, blekhet, trötthet, passivitet Cyanos BEHANDLING Epiglottit & Tracheit Bråttom! OLA-larm. Sittande eller önskat kroppsläge Största möjliga lugn Fri luftväg. Om medvetslös: Försök dra ut tungan kompress omkring peanghjälp. Använd ej svalg/nästub då det finns risk att blödning framkallas vid epiglottit. Fluscha syrgas 10 l/min över ansiktet alt l/min på traumamask. Inh Adrenalin 1 mg/ml. Till vuxen 1 ml + 2 ml NaCl 0,9% via neb mask. Kan upprepas efter minuter. Venväg 1.3

16 1.3

17 1.4 ALLERGISK/ANAFYL. REAKTION BEHANDLING Allergi & Anafyl. reaktion Överbehandla hellre än att missa en farlig! 1. LÄTT Om ej andningspåverkan och blodtrycksfall Syrgas > 5 l/min mask Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 ml i.m./s.c. T. Betapred 0,5 mg 10 st. Venväg. OBS! Nålsättning får inte fördröja den intramuskulära dosen med adrenalin. 2. SVÅR Blodtrycksfall och/eller andningspåverkan (Inspiratorisk stridor) OLA-larm. Syrgas l/min på traumamask. Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 ml i.m./s.c. Venväg. Om BT < 80 mmhg ge vätska. Inf Voluven i.v. alt. inf Ringer-Acetat i.v. Om ej tillräcklig effekt ges ytterligare inj Adrenalin 0,1 mg/ml i doser om 0,5-1,0 ml i.v. varje minut till önskad effekt uppnåtts eller 3,0 ml. Kan upprepas. 1.4

18 Alternativ om svårstucken: Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3-0,8 ml i.m./s.c. Inj Betapred 4 mg/ml 2 ml i.v. Där snabbt tilltagande svullnad i svalget är det dominerande symtomet utan effekt på första dosen i.v./i.m. Adrenalin kan man komplettera med inh Adrenalin 1 mg/ml 1 ml + 2 ml NaCl 0,9% för att åstadkomma en lokal minskning av svullnaden. 1.4

19 2.1 BRÖSTSMÄRTOR & ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM BEHANDLING Bröstsmärta & Ischemi OLA-larm vid sviktande vitala funktioner. Hjärtläge eller valfri kroppsställning. Syrgas mask > 5 l/min eller grimma 2-4 l/min. Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos 1-2 puffar om BT är över 100 mmhg. Kan upprepas, 1 puff om kvarstående smärta efter 5 minuter och BT är > 100 mmhg. T. Trombyl 160 mg 2 st. (enda kontraind; ASA allergi) Venväg Om kvarstående bröstsmärtor ge inj Morfin 1 mg/ml i upprepade smådoser om 1-5 ml i.v. tills effekt inträder eller max 20 mg. Om ytterligare behövs, ta läkarkontakt. Vid illamående ges inj. Dridol 2,5 mg/ml 0,4 ml i.v. om BT > 100 mmhg. Sänd EKG med infarktmisstanke till SS HIA avd 92. Tag kontakt med HIA koordinator. Inj Seloken 1 mg/ml 5 ml x 3 i.v. med 2 min intervall till max dos 15 mg. Snabbinjiceras. Mät BT mellan inj. Om HF < 50 slag/min så avbryt behandlingen. Om BT < 100 mmhg så avbryt behandlingen. 2.1

20 Indikationer: Stark misstanke om akut koronart syndrom. Smärta som tros vara orsakad av hjärtischemi. HF > 60 slag/min BT > 110 mmhg Kontrollera att EKG-tolkning och sviktbedömn. blir korrekt. Kontraind.: Lungödem eller pre-lungödem. AV-block II eller III. Symtom på obstruktiv lungsjukdom. Behandling av hypotension vid Selokenbehandling: BT <85 mmhg och samtidig hemodynamisk påverkan: Om HF < 70 slag/min Ge inj Atropin 0,5 mg/ml 2ml i.v. Om HF < 70 slag/min eller om BT inte stigit till >90 mmhg efter inj Atropin Ge inj Adrenalin 0,1 mg/ml 1 ml i.v. Kan upprepas med 3 minuters intervall upp till 0,3 mg. Indikation för direktinläggning på HIA Symtom på hjärtinfarkt < 12 timmar. (Om kvarstående bröstsmärta < 24 timmar) Symtom: Svår bröstsmärta Plötslig andnöd Kardiogen chock OCH EKG förändringar talande för en infarkt: > 1mm ST höjning i två intilliggande avl. eller Vänstergrenblock eller Icke diagnostiskt EKG (t.ex. Pacemaker-EKG) 2.1

21 2.2 SYMTOMGIVANDE HJÄRTSVIKT & LUNGÖDEM BEHANDLING Hjärtsvikt med lungödem OLA-larm. Hjärtläge eller valfritt kroppsläge. CPAP-behandling. Initialt 15 l/min och 5cm H2O i motstånd. Om patienten är kraftigt utmattad och inte orkar med andningsarbetet eller om BT sjunker till <90 mmhg får man avbryta CPAP-behandlingen och ge syrgas l/min på traumamask. Om patienten inte orkar med andningsarbetet assisteras andningen med 100% syrgas. Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos 1-2 puffar. Kan upprepas v.b. efter 5-10 min om BT >100 mmhg. Venväg Inj Morfin 1 mg/ml 1-2,5 mg i.v. Kan upprepas till 20 mg totalt. Inj Furosemid 10 mg/ml 4 ml i.v. Till patient som redan står på diuretika eller är njurinsufficient ges inj Furosemid 10 mg/ml 8 ml i.v. Tag 12-avl EKG. (Lungödem orsakas ofta av hjärtinfarkt). Sänd vid behov. 2.2

22 2.2

23 2.3 A-HLR VUXEN 2.3

24 BEHANDLING Läkemedel Hjärtstopp vuxna Dosering Intravenöst: Adrenalin 1 mg i.v. var fjärde minut under pågående hjärtstopp. Första dosen ges två minuter efter hjärtstopp, maxdos 5 mg. Använd den färdigspädda injektionslösningen som innehåller Adrenalin 0,1 mg/ml. Endotrakealt: Om Adrenalin inte kan ges intravenöst ge 2 mg Adrenalin i trakealtuben var fjärde minut, maxdos 10 mg. Använd inj Adrenalin 0,1 mg/ml och fluscha ner med hjälp av sugkateter. NaCl-flusch Varje i.v. läkemedelsdos bör följas av minst 20 ml NaCl för att skjutsas in i den centrala cirkulationen. Koppla inf. NaCl 250 ml till venflonnålen. 2.3

25 2.4 HJÄRTRYTMRUBBNINGAR - ARYTMIER Endast symtomgivande arytmier ska behandlas! Vanliga symtom som ska föranleda tanke på behandling är: Bradykardi, HF < 50 med Lågt blodtryck (< mmhg systoliskt) Svimning/tendens till svimning Svår yrsel Medvetslöshet Behandling - BRADYKARDI Inj Atropin 0,5 mg/ml 1 ml i.v. Kan upprepas Behandling - SVT SUPRAVENTRIKULÄR TAKYKARDI inkl. snabbt överlett förmaksflimmer/fladder SVT inkl. snabbt överlett förmaksflimmer/fladder med HF >150 slag/min och samtidig bröstsmärta och/eller andnöd behandlas med: Inj Seloken 1 mg/ml 5 ml i.v. förutsatt att BT är >100 mmhg och att stas över grad 2 ej föreligger. Dosen upprepas var 5:e min till maxdos 15 mg. Snabbinjiceras!! HF <100 slag/min bör eftersträvas och ovannämnda kontraindikationer beaktas inför varje ny 5mg-dos. 2.4

26 BEHANDLING av HYPOTENSION vid Selokenbehandling. BT <85 mmhg och samtidig hemodynamisk påverkan: Om HF < 70 slag/min Ge inj Atropin 0,5 mg/ml 2ml i.v. Om HF < 70 slag/min eller om BT inte stigit till >90 mmhg efter inj Atropin Ge inj Adrenalin 0,1 mg/ml 1 ml i.v. Kan upprepas med 3 minuters intervall upp till 0,3 mg. 2.4

27 3.1 AKUT MEDVETSLÖSHET MIDAS Vanliga orsaker till medvetslöshet Meningit Intoxikation Diabetes Andningsinsufficiens Subdural/subarachnoidalblödning Andra vanliga orsaker till medvetslöshet är stroke och status epilepticus även utan kramper. Ibland kan vissa psykogena tillstånd medföra tillstånd som kan uppfattas som medvetslöshet t.ex. hyperventilation, konversionshysteri. BEHANDLING Akut medvetslöshet OLA-larm. Säkra vitala funktioner. Fri luftväg. Syrgas >10 l/min på traumamask. >95%. Assisterad andning v.b. RLS bedömning. SaO2 Venväg. Om BT < 80 mmhg ge vätska. Inf Voluven i.v. alt. inf Ringer-Acetat i.v. Kontrollera b-glukos Höjd huvudända ca 30 (BT >90 mmhg) 3.1

28 3.1

29 3.2 STROKE BEHANDLING - Stroke Säkra fri luftväg. Kontrollera att patienten kan skydda sin luftväg. Patient som saknar sväljreflex ska placeras i stabilt sidoläge med sugberedskap. Syrgas l/min på traumamask. Pox >95% Höjd huvudända ca 30 (BT > 90 mmhg) Vid medvetandepåverkan och aspirationsrisk, - stabilt sidoläge. Kontroll av vitala funktioner; P, BT, SaO2, 4-avl. Vakenhetsgrad enligt RLS och eventuella bortfallssymtom. Venväg. Vätskebehandling enligt riktlinjer (BT < 80 mmhg). Ge icke glucoshaltig infusion. Ta b-glukos om < 3.0 mmol/l, ge glucos till normalvärde. Skydda paralyserade extremiteter. Kontrollera checklistan för strokelarm till SS. (3.2.2) Patienter med misstänkt stroke som är under 50 år skall alltid till SU/SS 3.2

30 3.2.2 Checklista för RÄDDA HJÄRNAN INKLUSIONSKRITERIER (besvaras med JA) Ålder år Säkerställd insjuknandetidpunkt (när var patienten symtomfri senast?) Akut insjuknande och kan komma in till akuten SU/S inom 2,5 timmar efter insjuknandet. Symtom som vid akut stroke, dvs plötsligt påkommen ensidig förlamning eller svaghet i ena sidans arm och/eller ben och/eller talsvårigheter. EXKLUSIONSKRITERIER (besvaras med NEJ) Behandling med Waran? Medvetslös? (RLS 4 eller mer) Kramper i samband med insjuknandet? b-glukos < 3 mmol/l eller > 22 mmol/l? Stroke, hjärnoperation eller svårt skalltrauma sista 3 månaderna? Magblödning, större operation eller större trauma sista 3 månaderna? Om JA på alla indikationer och NEJ på alla kontraindikationer så larma akutmott. SU/S STROKELARM FRÅN AMBULANS Intransport prio 1! Fyll i checklistan som finns i den gröna mappen i bilen! 3.2

31 3.5 SUBARACHNOIDALBLÖDNING Symtom ett eller flera av följande Plötsligt påkommen kraftig huvudvärk Uttalat illamående och kräkningar Medvetandesänkning Kramper Efter några timmar nackstelhet. BEHANDLING Subarach. blödning Se stroke (3.2) Snabb transport till sjukhus (Prio 1) 3.5

32 3.5

33 3.6 INTOXIKATIONER BEHANDLING - Intoxikationer Syrgas på traumamask >10 l/min. Assist. andning v.b. Venväg Om BT < 80 mmhg samt om patienten samtidigt är medvetandesänkt ges inf Voluven alt. inf Ringer-Acetat snabbt. Kontrollera b-glukos Symtomatisk behandling enl. särskilda behandlingsanvisningar: ο Kramper Stesolid (3.8) ο Lungödem CPAP (2.2) ο Symtomgivande arytmier Atropin (2.4) ο Hypotension Vätska enl. ovan. ο Opiatmisstanke och svårt att hålla fri luftväg Naloxon (3.7) Vid arytmi p.g.a. tricykliska ges snabbt inf Ringer- Acetat 1000 ml. Om patienten svalt och är vid medvetande kan man hjälpa till med kräkningsprovokation. Detta får dock inte utföras om intag skett av petroliumprodukter (bensin, tändvätska, fotogen, lampoljor etc.) eller syra och lut (maskindiskmedel, avkalkningsmedel, propplösare etc.). 3.6

34 Ge istället grädde, mjölk eller vatten. Helst 1-2 glas vätska. Medicinsk kol ges peroralt 50 g till vuxen (OBS! ej efter förtäring av petroliumprodukter) Allmän regel: Vid exposition via huden av syror, lut, nervgaser, och annat frätande ämne, låt patienten bli sanerad innan den omhändertas av ambulans personalen. Kroppsdelen ska vara avklädd. Om större exponering skall alla kläder vara bortplockade först, annars finns risk för ytterligare upptag och spridning av flyktiga gaser till omgivningens luftvägar. OBS! Tänk på eget skydd, använd handskar. 3.6

35 3.7 NARKOTIKA Prep. Effekt psyke Effekt fysiolog. Överdos, allmänt HASCH, MARI- JUANA Lugn och självsäker, eufori Stora pupiller Psykos, paranoia. Äts eller röks AMFETA MIN Uppåt och självsäker, sover ej, eufori, ökad sexlust Stora pupiller, högt blodtryck, takykardi Hjärnblödning, organskador, avmagring, paranoia. Injiceras, äts eller inhaleras HEROIN (OPIAT) Smärtstillande, eufori Små pupiller Andningsdepression/ -stillestånd, medvetslös, svår abstinens. Injiceras men kan också rökas KOKAIN Uppåt, självsäker, sover ej, eufori Stora pupiller Hjärnblödning, organskador, paranoia. Sniffas, röks el. injiceras 3.7

36 LSD Hallucinationer från alla sinnen, förstärkning av sinnesintryck Stora pupiller Paranoia, rädsla, ångest, oberäknelig. Uppträd med långsamma rörelser. Ta ej i drogen - går igenom huden. CRACK Uppåt, självsäker, hallucinatione r Stora pupiller, högt blodtryck, takykardi Ångest och oro när drogen går ur kroppen. Gör allt för en ny dos. Röks EXTACY Uppåt, självsäker, hallucinatione r Stora pupiller, takykardi, högt blodtryck Utmattad, Äts som piller. Risk för dehydrering, hypertermi och arytmier GHB/ GBL Eufori, yrsel, trötthet, ökad sexlust Små pupiller, lågt blodtryck Kramper, medvetslöshet, andningsförlamning. Äts, injiceras, dricks SVAMP Synhallucinationer. Som LSD men svagare. Stora pupiller Ångest, rädsla, psykos. Äts torkade 3.7

37 BEHANDLING - Narkotika Vid GHB och GBL intox stör inte patienten i onödan Syrgas på traumamask l/min. Assisterad andning v.b. Eventuellt venväg Ta med aktuella preparat och förpackningar. OBS! Ta inte i preparaten utan handskar då en del av dessa absorberas genom huden. Om opioid-överdosering misstänks och det är svårigheter att hålla fri luftväg eller om patienten har andningsstillestånd ges inj Naloxon enligt följande: Dosering Vuxna: Inj Naloxon 0,4 mg/ml 0,5 ml i.v. alt i.m. Får upprepas v.b. Dosering Barn: Inj Naloxon 0,002 mg/kg Späd enligt följande: 1) Drag 1 ml Naloxon 0,4 mg/ml i en 10 ml spruta. 2) Tillsätt 9 ml NaCl = Naloxon 0,04 mg/ml 1,5 år 10 kg 0,02 mg = 0,5 ml 5 år 20 kg 0,04 mg = 1,0 ml 10 år 30 kg 0,06 mg = 1,5 ml 12 år 40 kg 0,08 mg = 2,0 ml Dosen (vuxna och barn) kan upprepas efter 2-3 min till fullgod andning. 3.7

38 3.7

39 3.8 EPILEPTISKA ANFALL/ KRAMPER BEHANDLING Kramper & epilepsi OM KRAMPERNA PÅGÅR Syrgas på traumamask l/min Assisterad andning v.b. Venväg Inj Stesolid 5 mg/ml 1 ml i.v. Detta upprepas efter 1-(2) min om inte effekten uppnås. Vid nedsatt AT ge upprepade doser om 2,5 mg istället. Doserna kan upprepas om kramperna kommer tillbaka eller inte ger vika upp till totalt 20 mg. Som alternativ vid t ex svårigheter att etablera venväg, kan ges klysma Stesolid 10 mg rektalt. Samma dos kan upprepas v.b. Kontrollera b-glukos 3.8

40 3.8

41 4.1 DIABETES MELLITUS - VUXNA OCH BARN >12 ÅR BEHANDLING Diabetes mellitus HYPOGLYKEMI Ta b-glukos. Om < 4,0 mmol/l behandla enligt nedan: Medvetslös patient Syrgas mask 5 l/min alt traumamask l/min Venväg Inj Glukos 300 mg/ml (30%) 30 ml i.v. Om patienten inte vaknar upp ges upprepade 10 ml doser av 30% Glukos upp till ytterligare 30 ml. Om B-glukos < 3,0 mmol/l kan ytterligare 20 ml Glukos 30% ges. Om i.v. infart ej kan upprättas ges istället vuxen: Inj Glucagon (inj.substans (I+II)) 1 mg/ml 1 ml i.m./s.c. Det tar 5-10 min innan effekt uppnås. Grundregeln är att varje patient som varit medvetslös och/eller fått behandling av ambulanssjukvården ska medfölja till sjukvårdsinrättning. Om patienten vaknar upp och vägrar följa med trots övertalningsförsök bör det finnas någon därhemma (anhörig, kamrat etc.) som kan observera patienten någon timma. Detta ska noggrant journalföras och signeras av ambulanspersonalen och patienten ska helst också själv i journalen signera detta sitt beslut. 4.1

42 4.1

43

44 Vaken / Slö patient Ge patient som själv kan svälja något att äta, t ex smörgås, och dryck med socker i, t ex mjölk, saft, juice eller upplösta dextrosol tabletter HYPERGLYKEMI Diabeteskoma Syrgas på mask Venväg Alltid transport till sjukhus för vidare utredning och åtgärd. 4.1

45 4.1

46

47 5.1 AKUT BUK BEHANDLING - Buksmärta All behandling av akut buksmärta ska vara symtomatisk. Syrgas l/min vid allmänpåverkan Om BT < 80 mmhg och patienten är medvetande påverkad sätt venflon och inf Voluven 500 ml alt inf Ringer-Acetat 1000 ml snabbt upp BT 80 mmhg. Vid stark smärta ge inj Morfin 1mg/ml 2 ml i.v. tills smärtan är uthärdlig. Maxdos 20 mg. 5.1

48 5.1

49 5.14 AORTAANEURYSM & AORTADISSEKTION SYMTOM: Urakut insjuknande med allmänpåverkan, ofta svimning. Svår smärta centralt i buken, ibland även i thorax. Vid rupturering utstrålning till ryggen. Ibland kan en pulserande resistens kännas. Mycket intensiv smärta vid palpation. Varierande grad av chocksymtom. Kan förväxlas med symtom som vid hjärtinfarkt, angina pectoris, gastrit, njurstensanfall m.fl., framför allt om mer proximalt aneurysm eller thorakalt dylikt. BEHANDLING Aorta aneurysm/diss. Se behandling Buksmärtor (5.1) Försiktighet med vätska. Se vätskebehandling (7.6) Vid misstanke om rupturerat/dissekerande aortaaneurysm larma akutmottagningen. 5.14

50 5.14

51 5.15 PATIENT MED DIARRÉ OCH/ELLER KRÄKNING När är kontakt med IKÖ inför ambulanstransport lämplig? En korrekt anamnes är väldigt viktig för att telefonkontakt med IKÖ skall tas. På nästa sida visas i vilka fall detta skall ske. Om plats finns och patienten uppfyller de uppsatta kriterierna kan IKÖ ta emot patienten direkt utan bedömning på akutintaget. Kräkningar? Om ja, antal/dygn Diarré? Om ja, antal/dygn Fall av gastroenterit i omgivningen senaste 5 dagarna? Utlandsvistelse senaste 2 veckorna? Vilka anamnesuppgifter skall finnas inför telefon kontakt med IKÖ? Patientens namn Patientens personnummer Datum för symtomdebut Temperatur (om tagen) 5.15

52 Utlandsvistelse senaste 2 Utlandsvistelse veckorna? senaste 2 veckorna? JA Nej Har Har patienten patienten varit varit sjuk sjuk mindre mindre än än 3 dygn dygn och/eller och/eller har har feber feber > 38 C 38 C? JA Nej Personer med liknande symtom i patientens närhet de senaste 5 dygnen? JA Nej Patienten Patienten till till något något av av SU s SU s akutintag akutintag utan utan föregående föregående kontakt kontakt med med IKÖ. Infektion. Tel. kontakt med IKÖ Infektion MLL (medicinskt MLL (medicinskt lednings- ledningsansvarig läkare) på mottagningen vardagar , 16.00, övrig tid övrig infektionsjouren tid infektionsjouren tel: tel:

53 5.15

54

55 5.18 NÄSBLÖDNING BEHANDLING Näsblödning. Sätt patienten upp: Sänkt tryck minskar blödningen. Bättre att blöda framåt än bakåt undvik aspiration. Har en större mängd blod svalts ned ger detta upphov till illamående. Bra om patienten får kräkas upp mår då oftast bättre. Snyt ut: Kvarvarande koagler i näsan försvårar kärlkontraktion och ger förlängd blödningstid. Komprimera: 90 % av alla näsblödningar kommer från främre delen av nässeptum innomnäsans mjuka delar (brosknäsa). En rejäl bomullstuss i näsan och hoptryckning av näsvingarna stoppar de flesta blödningar. Sätt i.v. nål: om blödningen varit kraftig eller inte går att stoppa. 5.18

56 5.18

57 6.1.1 TIDIGA KOMPLIKATIONER GRAVIDITET (< V 22) Tillstånd Symtom Prio. Transp. läge Extrauterin graviditet, X, Kan ha inre blödningar Missfall spontan abort Ihållande buksmärta. Ibland mycket svår och plötsligt insättande. Ibland med en liten blödning, i tidig graviditet Blödning, oftast med intervallsmärta Livshotande om chock Sällan livshotande Chockläge endast vid behov Transp till Chockläge SS KKakuten SS KKakuten 6.1

58 6.1.2 SENA KOMPLIKATIONER GRAVIDITET (> V 22) Tillstånd Symtom Prioritet Transp. läge Placenta previa Blödning utan smärta Risk för hypovolem chock (föreliggande moderkaka) Livshotande för mor+ barn om chock Vänster sidoläge, chockläge Transp. till Enligt instruktion 6.8 Ablatio placentae Oftast ihållande smärta över livmodern, ibland tills. med blödning. (Avlossning av moderkaka) Livshotande för mor + barn om chock Vänster sidoläge, chockläge Enligt instruktion 6.8 Kan också ha blödning utan smärta 6.1

59 Eklampsi Preeklampsi (Havandeskapsförgiftning) Huvudvärk högt blodtryck synpåverkan, svullnad, buksmärtor, kramper Livshotande om mycket högt BT, koagrubbning eller kramp Vänster sidoläge Enligt instruktion 6.8 Navelsträngsframfall Vattenavgång med navelsträng synlig Livshotande för barnet Bäckenhögläge, om möjlig på vänster sida Enligt instruktion 6.8 Uterussammandragning Intervallsmärta över livmodern ibland med en liten blödning Bråttom endast vid kraftiga värkar och prematur. Vänster sidoläge Enligt instruktion 6.8 Atoni livmodern drar ej ihop sig Riklig blödning efter förlossning Livshotande Chockläge v.b. uterusmassage aortakom -pression Enligt instruktion

60 BEHANDLING - Graviditetskomplikationer ALLMÄNT Om > v 22 låt patienten ligga på vänster sida för att undvika v. cava kompression. Chockläge v.b. Vid stor blödning postpartum: Massera livmodern, ev. aortakompression vid livshotande blödning. LÄKEMEDEL Syrgas, traumamask l/min Smärtlindring med i första hand Entonox Inf Ringer-Acetat 1000 ml vid BT < 80 mmhg och transporttid > 15 min. Inj Stesolid 5 mg/ml i.v. enl. behandlingsanvisningar vid kramper (3.8) 6.1

61 6.4 FÖRLOSSNING Kom ihåg att de flesta ambulansförlossningar går fint utan ingripande! Fråga om några komplikationer förelegat under graviditeten och vilket barn i ordningen patienten väntar. Har tidigare förlossning gått normalt? Gått fort? Försök bilda Dig en uppfattning om hur långt förlossningen avancerat. Ring och rådgör med förlossningsavdelningen. Det flesta patienter får, om de kan, själva gå till ambulansen även då huvudet ej fixerats och vattnet gått. Undantag: Vattenavgång med tvärläge samt navelsträngsframfall. Om förlossningen verkar vara omedelbart förestående är det bättre att vara kvar i bostaden. Sker förlossningen i ambulans stanna! Skapa en lugn atmosfär, ha ögonkontakt, engagera pappan om han är med. Lägg ett rent underlag under mamman och gärna en kudde under sätet för att barnens axlar lättare skall kunna hjälpas fram. Kom ihåg än en gång. De flesta oplanerade hemförlossningar är lätta och sköter sig själv. Inre undersökningar görs endast på läkaranmodan. Ingrip inte i förloppet även om det går långsamt. Vänta på värkar. Dra ej i barnet. 6.4

62 När huvudet kommer fram, stöd det så att det inte kommer för snabbt. När hela huvudet framfötts, låt därefter barnet framfödas spontant alternativt vänta på nästa värk. Om navelsträngen ligger runt halsen försök att trä den över huvudet. Om det inte går sätt två peanger och klipp mellan dessa. Låt peangerna sitta kvar, vira loss navelsträngen. Låt huvudet rotera spontant så att barnet tittar åt sidan. 6.4

63 När nästa värk kommer pressa försiktigt huvudet nedåt så att den övre axeln kommer fram. 6.4

64 När denna syns lyfter man försiktigt i huvudet så att den bakre axeln kommer fram. Håll sedan huvudet i ett mellanläge och lyft ut barnet. Notera födelsetiden. Lägg barnet i dränageläge på mammans mage. Torka rent barnets mun och näsa, alt. sug rent i näsa och svalg, särskilt om fostervattnet varit tjockt och grönt. I dessa fall är det också viktigt att fluscha syrgas > 10 l/min över barnet. Torka av barnasiktet och frotterar barnet torrt. Håll barnet varmt, tänk på det våta håret! Stimulera andningen genom frottering eller knäppningar under fotsulorna. Efter 5 min. sätts en navelklämma om navelsträngen minst 10 cm från naveln. Klipp ej. Moderkakan kommer normalt inom min. Dra inte i navelsträngen! Påbörja transport till förlossningen. Om inte moderkakan 6.4

65 kommer finns risk för blödningar. Håll mammans mage varm och lägg barnet till bröstet, det kan hjälpa moderkakan att komma. Om blödningen är kraftig kan man ta ett tag runt livmodern uppifrån och massera detta gör ont. Vid mycket riklig blödning görs aortakompression. Vid blödning eller blodtryck systoliskt < 80mm Hg sätts venflon och 1000 ml Ringer-Acetat ges snabbt. 6.4

66 6.5 SÄTESFÖRLOSSNING Om stjärten eller fötterna kommer först: Transportera snabbt till närmaste förlossningsavdelning. Meddela sjukhuset. Uppmana mamman att försöka undvika krystning. Raka ben, knäna ihop, flämtandning under värk. Om förlossning ej går att undvika förbered som 6.4. Stöd barnkroppen underifrån, dra ej i barnet. När nackgropen ses, be mamman när hon får värk, att krysta kraftigt. För in ditt pekfinger i barnets mun och tryck barnets underkäke mot bröstkorgen, samtidigt som assistenten trycker nedåt på mammans mage ovanför blygdbenet. När ansiktet är synligt böjs barnets kropp upp maximalt mot mammans mage. 6.4

67

68 6.5

69 6.6 KONTROLLER AV DET NYFÖDDA BARNET Kontrollera genast och sedan fortlöpande barnets puls, andning, färg och tonus. Pulsen skall vara > 100 slag/minut. Normal andning inom 30 sekunder. Färg rosig färg i ansikte och thorax/bål inom 1 min. Tonus Barnet ska röra armar och ben Retbarhet Barnet ska skrika om man t ex suger i munnen eller knäpper under fotsulan. Kontrollera att barnet är torrt och varmt, lägg det ev. mellan mammans bröst. BEHANDLING Nyfött barn som ej andas inom 30 sekunder Om puls > 100 fortsätt stimulera som tidigare och flöda syrgas > 10 l/min över barnet. Om puls < 100 Börja ventilera med mask minst 40 puffar/min tills pulsen är > 100 och barnet andas själv (hostar, nyser, skriker eller gör motstånd). Flöda därefter syrgas över ansiktet. Om andning och hjärtverksamhet ej kommer igång kontaktas förlossningen inom 6 min för råd och inled HLR. 6.6

70 6.6

71 6.7 HANDLÄGGNING AV PREMATURT VÄRKARBETE (<36V) Kontrollera om det skett vattenavgång och det om det är ett regelrätt värkarbete och inte kontinuerlig buksmärta och/eller underlivsblödningar som ska leda till misstanke om placenta previa, ablatio placentae. Har mamman regelbundna värkar eller har hon kontinuerlig buksmärta med eller utan blödningar? Det senare skall leda till misstanke om föreliggande moderkaka (placenta previa) eller avlossning av moderkakan (ablatio placentae). Kontrollera om fostervattnet är klart eller missfärgat. Vid grönbrunt fostervatten misstänks syrebrist hos fostret. Ring närmaste förlossningsavdelning för instruktioner. BEHANDLING Prematurt värkarbete Vänster sidoläge Syrgas 2-4 l/min grimma alt mask >5 l/min. Om BT < 80mmHg ges 1000 ml Ringer-Acetat snabbt. 6.7

72 6.7

73 6.8 AMBULANSTRANSPORT AV GRAVIDA PATIENTER TILL SU Nya riktlinjer från SU gäller för transport av gravida patienter till SU, enligt nedan: A. Vid påverkat allmäntillstånd eller mycket riklig blödning kör till närmaste sjukhus! B. Om patientens tillstånd medger och övriga patienter i graviditet gäller: -före 20: veckan KK-akuten SS -efter 20:e veckan Spec.förl. Östra C. Patienter i förlossningsarbete utan blödning och utan annan smärta än förlossningsvärkar kan efter den 34:e veckan om hon är frisk själv välja Normal-förlossningen på Östra eller Mölndal. Patient med blödning eller kontinuerlig smärta och sjuk patient (t ex högt blodtryck eller diabetes) skall till Specialförlossningen Östra. Meddela alltid sjukhuset för korrekt mottagande: SS KK akuten ÖS Special förlossningen Normal förlossningen ML Normal förlossningen Vid osäkerhet om vart patienter skall skickas, ring sektionsledaren på spec.förl. direktnr:

74 6.8

75 7.1 TRAUMA Vid trauma enligt nedan begär OLA TRAUMALARM begärs vid: Skademekanism: Fall från hög höjd > 3 m Kollision > 50 km/h utan bälte eller ej utlöst krockkudde Kollision > 70 km/h med bälte eller utlöst krockkudde Fordonet voltat, personen fastklämd. Utkastad ur fordonet Medpassagerare avliden Fotgängare eller cyklist påkörd av motorfordon MC-olycka hastighet > 30 km/h Allmäntillstånd: Ofri luftväg AF < 10 eller > 29/min SaO2 < 90% på luft Puls >120 BT < 90 mmhg RLS 3-8 / GCS 1-8 Neurologiskt bortfall 7.1

76 Skadetyp: Penetrations-, kläm- eller krosskada i huvud, hals eller bål. Instabil bröstkorg Trauma med rökskada eller brännskada > 18%. Drunkningstillbud Instabilt bäcken Minst 2 frakturer på långa rörben Trauma med drunkningstillbud eller nedkylning Amputation ovan hand eller fot Vid traumalarm till sjukhus var beredd att uppge följande: Presentation (Namn och ambulans) Patientens uppskattade ålder och kön (helst personnummer) Vad har inträffat? Kinematik A B C D E Vitala parametrar? AF, P, BT och RLS/GCS Beräknad ankomsttid? 7.1

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt

Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (13) Anafylaktisk

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (15) Central

Läs mer

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016 HLR & ABCDE En minnesregel som talar om i vilken ordning man ska prioritera undersökning och behandling vid en olycka/sjukdomstillstånd ABCDE Första hjälpen och kontroll av vitala funktioner. Internationellt

Läs mer

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (16)

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (16) Akut buk & Obstetrik B01 Buksmärta B02 Förlossning B03 Graviditetskomplikation B04 Illamående/Kräkning B05 Mag-tarm blödning B06 Stensmärta B99 Buk/Obstetrik övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11

Läs mer

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall - åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom - anvisningar för omhändertagande av elev som under skoltid insjuknar eller utsätts för olycksfall - allmänna åtgärder

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne

Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne Rregi Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne Allmänt Delegerad brandman/brandbefäl skall arbeta enligt undersökningsteknik ABCDE- systemet. A= airway + cervical spine control B= breathing

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2005 SLAS Arbetsgrupp Behandlingsriktlinjer Innehållsförteckning FÖRORD 4 Andning/Respiration 5 Astma/KOL 5 Epiglottit 5 Främmande kropp 6 Cirkulation 7 Hjärtstopp 7 Central bröstsmärta

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20)

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20) Medvetandepåverkan M01 Generell kramp med medvetandepåverkan M02 Hyperglykemi M03 Hypoglykemi M04 Intoxikation M05 Meningit M06 Stroke M07 Huvudvärk M08 Syncope/kortvarig medvetslöshet M99 Medvetandepåverkan

Läs mer

Anamnes och vitalparametrar

Anamnes och vitalparametrar Patientfall 1 76 årig kvinna som söker för sveda vid miktion och lågt sittande buksmärtor av lättare karaktär. Ringde igår och fick tid till idag. Dottern medföljer, de sitter nu i väntrummet då hon plötsligt

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: Totalpoäng: 84,5 p

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: Totalpoäng: 84,5 p Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400 Kursansvarig: Per Odencrants Examinator: Karin Falk Brynhildsen Datum: 2016 06 18 Skrivtid: 4 timmar

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Patientens namn Patientens personnummer OBS! Läkarkontakt skall alltid göras vid fallskada och relativt lindrigt trauma mot huvudet hos Waranbehandlad

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING VID AKUTA TILLSTÅND PÅ VÅRDCENTRAL VITALA FUNKTIONER... 1 A-B-C-D-E INITIALT OMHÄNDERTAGANDE... 2 A-HLR, VUXEN... 3 A-HLR, BARN... 4 ANAFYLAKTISK REAKTION, VUXEN... 5 ANAFYLAKTISK

Läs mer

Nytt liv på väg. kamber-skåne 2009. Deltagare. www.skane.se/kamber. regionalt prehospitalt vårdprogram

Nytt liv på väg. kamber-skåne 2009. Deltagare. www.skane.se/kamber. regionalt prehospitalt vårdprogram Deltagare Helge Ström och Viktoria Grape, CSK Kerstin Sylvan och Anne Fröding, Helsingborg Romilia Lelouda Andréasson och Eva Nilsson, UMAS Andreas Herbst och Bodil Carlberg, USiL Marie Carlsson Wallin

Läs mer

Behandlingsriktlinjer. Ambulanssjukvården i. Sörmland

Behandlingsriktlinjer. Ambulanssjukvården i. Sörmland Dokumentnamn: AMB Behandlingsriktlinjer Utfärdande förvaltning: HSF Utfärdande enhet: Ambulanssjukvården LtS Framtagen av: SLAS Version: 2.0 Sökord: Målgrupp: Ambulanssjukvården Beslutad av: Stig Lindberg,

Läs mer

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort!

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort! Slide 1 Första hjälpen samlingsnamn för livräddande insatser, ska kunna upprätthålla livsfunktioner som den skadade inte klarar av själv! Ju fler som kan första hjälpen desto fler liv kan räddas! Slide

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (33)

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (33) Trauma T01 Trauma allmänt T02 Ansiktsskada T03 Brännskada/frätskada T04 Bukskada T05 Bäckenskada T06 Drunkningstillbud T07 Dykeriolycka T08 Extremitetsskada, nedre T09 Extremitetsskada, övre T10 Hypotermi

Läs mer

Ketanest Ambulansverksamheten

Ketanest Ambulansverksamheten Gäller för: Ambulansverksamhet Utförs på: Ambulansverksamhet Esketamin, injektionsvätska 5 mg/ml samt 25 mg/ml. Indikationer Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-06-01

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

BEHANDLINGS- ANVISNINGAR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS

BEHANDLINGS- ANVISNINGAR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS BEHANDLINGS- ANVISNINGAR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS INNEHÅLL Inledning Årets revision gör att vi såväl utseende- som innehållsmässigt närmar oss Regionens mall. Från den 1 oktober 2005

Läs mer

ATLS - Advanced Trauma Life Support

ATLS - Advanced Trauma Life Support ATLS - Advanced Trauma Life Support Alex Abdalian Sinan Dogan AT-läkare, USÖ Presentation om ATLS-konceptet baserat på föreläsning från AT-stämman av Martin Sundelöf, överläkare och Louis Riddez, docent,

Läs mer

Del 1. Totalt 19p. Vad är blir din första åtgärd? (2 p) Sidan 1 av 8

Del 1. Totalt 19p. Vad är blir din första åtgärd? (2 p) Sidan 1 av 8 Totalt 19p. Du är primärjour på anestesi och larmas till akuten pga en bilolycka. Patienten, en kvinna i 30-årsåldern, har kört av vägen med sin bil, sannolikt varit obältad och slungats ut genom framrutan.

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn:

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn: Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård 10 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Amb05 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

Coma. Lars Lind Akutsjukvården

Coma. Lars Lind Akutsjukvården Coma Lars Lind Akutsjukvården Genes till coma Hyperglykemi Hypoglykemi Stroke Skalltrauma Intox Leversvikt Njursvikt Myxödem Subarachnoidalblödning Elektrolytstörningar Epilepsi Korsakoff Arrytmier Encephalit

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 [Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt......2 ICD-10.......2 Stadieindelning.........2 Patofysiologi.....3 Symtom...... 3 Behandling.......4

Läs mer

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. Fråga 1. Klockan är 15.30 Situation Kvinna 75 år, inkommer med sepsismisstanke. Bakgrund Erysipelas vänster underben som ej har svarat på tablett Kåvepenin.

Läs mer

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun 1(6) Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun Innehåll Detta häfte innehåller information för Dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Söderköpings kommun när Du behöver

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Betygskriterier OSCE examination

Betygskriterier OSCE examination Institutionen för Omvårdnad Umeå Universitet Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 6 hp Betygskriterier OSCE examination Syftet med examinationen är att utifrån en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar.

Läs mer

Behandlingsriktlinjer. Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus

Behandlingsriktlinjer. Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus Maj 2010 Reviderad Maj 2015 FÖRORD Denna upplaga av Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Skaraborg har anpassats till Behandlingsriktlinjer

Läs mer

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013. Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.. Lärare: Peter Appelros, fråga 1-6, 6p. Ulf Nordström, fråga 7-10, 10p. Ragnar Bäckström, fråga 11,15p Simon Athlin, fråga 12-13,. Rebecca

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Hjärtsjuka barn. Ambulanssjukvården Skåne

Hjärtsjuka barn. Ambulanssjukvården Skåne Ambulanssjukvården Skåne Barnkardiologi Kardiovaskulära systemet Hjärtsjuka barn CO = SV x Frekvens Risk för fetalcirkulation, ductus (anatomiskt sluten vid en månads ålder) Reaktiva lungkärl tjockare

Läs mer

Andning P01 Anafylaktisk reaktion P02 Epiglottit P03 Falsk krupp P04 Främmande kropp P05 Inhalation av skadliga ämnen P06 Obstruktiva besvär

Andning P01 Anafylaktisk reaktion P02 Epiglottit P03 Falsk krupp P04 Främmande kropp P05 Inhalation av skadliga ämnen P06 Obstruktiva besvär Barn Prehospital undersökning och behandling, barn Andning P01 Anafylaktisk reaktion P02 Epiglottit P03 Falsk krupp P04 Främmande kropp P05 Inhalation av skadliga ämnen P06 Obstruktiva besvär Cirkulation

Läs mer

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö Första hjälpen Innan något händer Ta del av instruktioner om vad du ska göra och tänka på. Ta reda på var första hjälpen-utrustning finns. Ta reda på vem som har kunskap om första hjälpen. Ta reda på vilken

Läs mer

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion Vårdprogram Akut omhändertagande av allergisk reaktion Innehåll: Inledning Patofysiologi Prehospitalt omhändertagande Undersökning, anamnes, bedömning Behandling Allergisk reaktion Behandling Anafylaktisk

Läs mer

Behandling av svår akut astma hos vuxna

Behandling av svår akut astma hos vuxna Behandling av svår akut astma hos vuxna Sten Lindgren, överläk. Lung-Allergisekt. Borås las. I samarbete med gruppen för Astmavårdkedjan i Älvsborgs läns Södra Sjukvårdsområde. febr 2001 1. Behandling

Läs mer

Akut omhändertagande av barn

Akut omhändertagande av barn Akut omhändertagande av barn Kristina Bergentz Barnkliniken Universitetssjukhuset i Lund Hur vanligt är barntrauma? - Över 200 000 barn skadas varje år så att de måste söka sjukvård - 21 000 vårdas i sluten

Läs mer

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING VID AKUTA TILLSTÅND PÅ VÅRDCENTRAL VITALA FUNKTIONER...1 A-B-C-D-E INITIALT OMHÄNDERTAGANDE...2 A-HLR, VUXEN...3 A-HLR, BARN...4 ANAFYLAKTISK REAKTION, VUXEN...5 ANAFYLAKTISK

Läs mer

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG VII 125 Främmande kropp öron-näsa-svalg Satt i halsen 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. PVakut: lindriga symtom (kan svälja saliv etc/inga andningsbesvär)/kvarstående

Läs mer

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015 Akut kardiologi Christina Christersson 2015 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl Heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi Bröstsmärta

Läs mer

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

Behandlingsriktlinjer version 6

Behandlingsriktlinjer version 6 Behandlingsriktlinjer version 6 Godkänd 2015-12-21 av: Hans Blomberg, Ambulansöverläkare Akademiska Sjukhuset Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning Allmänt... 6 Förord... 6 Symtom/iakttagelser...

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Charlotta Nelsson Wolmer Edqvist & Petra Lundgren 2015-03-30

Läs mer

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 -

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 - Indikation Läkemedel Form Administrationssätt Styrka dosering maxdos kontraindikation instruktion till vårdgivare Se PM Prokto-Rektoscopi Om barnet har haft spontan avföring inom de närmaste 3-4 timmarna

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Del 2 kirurgi/medicin. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 13p

Del 2 kirurgi/medicin. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 13p Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 13p Du är anestesiolog och ska preop bedöma en patient inför morgondagens operation. Mannen är 55 år och ska opereras för gastric bypass pga. sin övervikt. Han är appendectomerad

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Postpartum blödningar

Postpartum blödningar PM nr 7 PM Kvinnokliniken Författare: Christine Petersson Giltigt from 2014-02-21 Giltigt tom 2016-02-21 Postpartum blödningar Bakgrund: Blödning post partum kan komma plötsligt och kvinnan kan förlora

Läs mer

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning ABCDE Baseras på potentiell mortalitetsrisk Ofri luftväg dödar snabbare

Läs mer

Del 2_7 sidor_16,5 poäng

Del 2_7 sidor_16,5 poäng _7 sidor_16,5 poäng En 53-årig man med med mångåriga besvär av duodenalulcus men i övrigt frisk, inkommer på morgonen till akutmottagningen med buksmärtor och uttalat peritonitstatus med brädhård buk.

Läs mer

Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp Specialistutbildning inom akutsjukvård, 60 hp, hk -08

Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp Specialistutbildning inom akutsjukvård, 60 hp, hk -08 Institutionen för Hälsovetenskap Tentamen 2 för kursen Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp Specialistutbildning inom akutsjukvård, 60 hp, hk -08 Maxpoäng: 74 A = 70-74 p (95 %) B = 65-69 p C = 58-64 p D

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2017-03-06 Giltigt t.o.m.: 2018-03-06 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson shantering - ordination

Läs mer

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB.

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB. Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB Feelgood Ca 600st anställda, 14st företagsenheter, på fler än 150

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdprocesser Giltig fr.o.m: 2016-06-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Gäller

Läs mer

Symtomlindring vid döendetd

Symtomlindring vid döendetd Symtomlindring vid döendetd Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Brytpunkter i livets slutskede Brytpunkter i livets slutskede Allt längre perioder av uttalad trötthet/slöhet Sängbunden

Läs mer

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam 2008-12-11 Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam INLEDNING Denna manual har arbetats fram för att ligga som grund för omhändertagandet av svårt skadade patienter

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer