Behandlingsriktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandlingsriktlinjer"

Transkript

1 Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:...

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION 2. CIRKULATION 2.1 BRÖSTSMÄRTOR & ISCHEMI 2.2 HJÄRTSVIKT och LUNGÖDEM 2.3 A-HLR 2.4 HJÄRTRYTMRUBBNINGAR BRADYCARDI SUPRAVENTRIKULÄR TAKYKARDI 3. CENTRALA NERVSYSTEMET 3.1 AKUT MEDVETSLÖSHET 3.2 STROKE 3.5 SUBARACHNOIDALBLÖDNING 3.6 INTOXIKATIONER 3.7 NARKOTIKA 3.8 EPILEPSI & KRAMPER 4. ENDOKRIN SJUKDOM 4.1 DIABETES MELLITUS HYPOGLYKEMI HYPERGLYKEMI 5. KIRURGI 5.1 AKUT BUK 5.14 AORTA-ANEURYSM / DISSEKTION 5.15 PATIENT MED DIARRE / KRÄKNING 5.18 NÄSBLÖDNING

4 6. GYNEKOLOGI & FÖRLOSSNING 6.1 GRAVIDITETSKOMPLIKATIONER TIDIGA KOMPL. (< V 22) SENA KOMPL. (> V 22) 6.4 FÖRLOSSNING 6.5 SÄTESFÖRLOSSNING 6.6 KONTROLL AV DET NYFÖDDA BARNET 6.7 PREMATURT VÄRKARBETE (< V 36) 6.8 AMB.TRANSPORT AV GRAVIDA INOM SU 7. TRAUMA & OLYCKSFALL 7.1 TRAUMA 7.2 SKALLSKADOR 7.3 AMPUTERAD EXTREMITET 7.4 FRAKTURER 7.5 KOTPELERSKADOR 7.6 VÄTSKEBEHANDLING VID TRAUMA 7.7 ÖGONSKADOR 7.8 DRUNKNINGSTILLBUD 8. KEMOLYCKA 8.1 FRÄTSKADOR 8.4 CYANID / CYANVÄTEFÖRGIFTNING 8.5 KOLMONOXIDFÖRGIFTNING 8.7 RETANDE GASER, RÖKGAS 9. BRÄNNSKADOR & HYPOTERMI 9.1 HUDBRÄNNSKADA 9.2 ELBRÄNNSKADA 9.3 INHALATIONSBRÄNNSKADA 9.4 HYPOTERMI 9.5 LOKALA KYLSKADOR

5 10. BARN 10.1 TRAUMA BARN 10.2 FRAKTURER BARN 10.3 HUGGORMSBETT BARN 10.4 INSEKTSBETT BARN 10.5 SMÄRTLINDRING BARN 10.6 ASTMA BARN 10.7 HÖGA ANDNINGSHINDER BARN FRÄMMANDE KROPP BARN PSEUDOKRUPP BARN EPIGLOTTIT BARN 10.8 ALLERGI / ANAFYL. REAKTION BARN 10.9 DRUNKNINGSTILLBUD BARN ÅTERUPPLIVNING A-HLR BARN KRAMPER BARN INTOXIKATIONER BARN DIABETES MELLITUS BARN MENINGIT BARN SEPSIS / SEPTISK CHOCK BARN HUDBRÄNNSKADA BARN INHALATIONSBRÄNNSKADA BARN ELBRÄNNSKADA BARN NORMALVÄRDEN BARN 11. SMÄRTA 11.1 SMÄRTBEHANDLING 11.2 PROCEDURSMÄRTA 11.3 OPIOIDANTIDOT

6 12. ETIK 12.1 EJ INSÄTTNING AV HLR 12.2 AVBRYTANDE AV HLR 12.3 AVBRYTANDE AV AMBULANSSJUKVÅRD 12.4 BARN SOM FAR ILLA 12.5 OMHÄNDERTAGANDE AV DÖDSFALL 15. BILAGOR 15.1 GLASGOW COMA SCALE 15.2 RLS-SKALAN 15.3 BASUNDERSÖKNING AV PATIENT

7

8

9 1.1 AKUT ASTMA (>12 ÅR ELLER >35 KG KROPPSVIKT) BEHANDLING Akut astma och KOL Energibesparande kroppsställning: - Sittande: framåtlutad, stöd för armar och fötter - Liggande: Hjärtläge, kudde i knävecken. Demonstrera tekniken för pursed lips breathing Lossa åtsittande kläder. Lugn och ro Uppmuntra patienten till att koncentrera sig på sitt andningsarbete. Avled inte från detta! Påbörja assisterad utandning. 1. MÅTTLIGA SYMTOM Syrgas ska ges till alla patienter. Inh Ventoline 2 mg/ml 2,5 ml samt Inh Atrovent 0,25 mg/ml 2 ml via neb. mask, Syrgas 7 l/min. Fortsätt syrgasbehandlingen efter avslutad nebulisering. För KOL-patienter kan saturation på 85% - 90% räcka. För en känd respirations-insufficient patient, som i normalfallet har en låg saturation, räcker det ofta med 1-2 l/min syrgas på grimma. Följ saturationen och utvärdera innan ytterligare höjning. Var vaksam på tilltagande slöhet eller trötthet som tecken på tilltagande resp.insufficiens (CO2-retention). 1.1

10 2. SVÅRARE SYMTOM Vid t.ex. nedsatta andningsljud, medvetandepåverkan, cyanos, cirkulationspåverkan. OLA-larm Ytterligare inh Ventoline 2 mg/ml 2,5ml + 3 ml NaCl. Inj Betapred 4 mg/ml 2ml i.v. 3. LIVSHOTANDE TILLSTÅND Vid utebliven effekt av ovanstående. OLA-larm Överväg assisterad ventilation. Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 ml i.m./s.c. Om patienten har venflon ges istället inj Adrenalin 0,1 mg/ml 0,5 ml i.v. Upprepas varje minut till effekt uppnåtts eller upp till 0,25 mg. Kan upprepas efter 10 minuter v.b. CPAP börja med lägsta motstånd (2,5 cmh2o). 1.1

11 1.1

12

13 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.2

14 1.2

15 1.3 EPIGLOTTIT OCH TRACHEIT Symtom Halsont och sväljningssvårigheter Hög feber (39-40 grader C) In- och exspiratorisk stridor Indragningar i jugulum Saliverar - dräglar kraftigt (gäller epiglottit) Sitter ofta framåtlutade (gäller epiglottit) Kraftig allmänpåverkan ofta septisk frossa Ångest, blekhet, trötthet, passivitet Cyanos BEHANDLING Epiglottit & Tracheit Bråttom! OLA-larm. Sittande eller önskat kroppsläge Största möjliga lugn Fri luftväg. Om medvetslös: Försök dra ut tungan kompress omkring peanghjälp. Använd ej svalg/nästub då det finns risk att blödning framkallas vid epiglottit. Fluscha syrgas 10 l/min över ansiktet alt l/min på traumamask. Inh Adrenalin 1 mg/ml. Till vuxen 1 ml + 2 ml NaCl 0,9% via neb mask. Kan upprepas efter minuter. Venväg 1.3

16 1.3

17 1.4 ALLERGISK/ANAFYL. REAKTION BEHANDLING Allergi & Anafyl. reaktion Överbehandla hellre än att missa en farlig! 1. LÄTT Om ej andningspåverkan och blodtrycksfall Syrgas > 5 l/min mask Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 ml i.m./s.c. T. Betapred 0,5 mg 10 st. Venväg. OBS! Nålsättning får inte fördröja den intramuskulära dosen med adrenalin. 2. SVÅR Blodtrycksfall och/eller andningspåverkan (Inspiratorisk stridor) OLA-larm. Syrgas l/min på traumamask. Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 ml i.m./s.c. Venväg. Om BT < 80 mmhg ge vätska. Inf Voluven i.v. alt. inf Ringer-Acetat i.v. Om ej tillräcklig effekt ges ytterligare inj Adrenalin 0,1 mg/ml i doser om 0,5-1,0 ml i.v. varje minut till önskad effekt uppnåtts eller 3,0 ml. Kan upprepas. 1.4

18 Alternativ om svårstucken: Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3-0,8 ml i.m./s.c. Inj Betapred 4 mg/ml 2 ml i.v. Där snabbt tilltagande svullnad i svalget är det dominerande symtomet utan effekt på första dosen i.v./i.m. Adrenalin kan man komplettera med inh Adrenalin 1 mg/ml 1 ml + 2 ml NaCl 0,9% för att åstadkomma en lokal minskning av svullnaden. 1.4

19 2.1 BRÖSTSMÄRTOR & ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM BEHANDLING Bröstsmärta & Ischemi OLA-larm vid sviktande vitala funktioner. Hjärtläge eller valfri kroppsställning. Syrgas mask > 5 l/min eller grimma 2-4 l/min. Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos 1-2 puffar om BT är över 100 mmhg. Kan upprepas, 1 puff om kvarstående smärta efter 5 minuter och BT är > 100 mmhg. T. Trombyl 160 mg 2 st. (enda kontraind; ASA allergi) Venväg Om kvarstående bröstsmärtor ge inj Morfin 1 mg/ml i upprepade smådoser om 1-5 ml i.v. tills effekt inträder eller max 20 mg. Om ytterligare behövs, ta läkarkontakt. Vid illamående ges inj. Dridol 2,5 mg/ml 0,4 ml i.v. om BT > 100 mmhg. Sänd EKG med infarktmisstanke till SS HIA avd 92. Tag kontakt med HIA koordinator. Inj Seloken 1 mg/ml 5 ml x 3 i.v. med 2 min intervall till max dos 15 mg. Snabbinjiceras. Mät BT mellan inj. Om HF < 50 slag/min så avbryt behandlingen. Om BT < 100 mmhg så avbryt behandlingen. 2.1

20 Indikationer: Stark misstanke om akut koronart syndrom. Smärta som tros vara orsakad av hjärtischemi. HF > 60 slag/min BT > 110 mmhg Kontrollera att EKG-tolkning och sviktbedömn. blir korrekt. Kontraind.: Lungödem eller pre-lungödem. AV-block II eller III. Symtom på obstruktiv lungsjukdom. Behandling av hypotension vid Selokenbehandling: BT <85 mmhg och samtidig hemodynamisk påverkan: Om HF < 70 slag/min Ge inj Atropin 0,5 mg/ml 2ml i.v. Om HF < 70 slag/min eller om BT inte stigit till >90 mmhg efter inj Atropin Ge inj Adrenalin 0,1 mg/ml 1 ml i.v. Kan upprepas med 3 minuters intervall upp till 0,3 mg. Indikation för direktinläggning på HIA Symtom på hjärtinfarkt < 12 timmar. (Om kvarstående bröstsmärta < 24 timmar) Symtom: Svår bröstsmärta Plötslig andnöd Kardiogen chock OCH EKG förändringar talande för en infarkt: > 1mm ST höjning i två intilliggande avl. eller Vänstergrenblock eller Icke diagnostiskt EKG (t.ex. Pacemaker-EKG) 2.1

21 2.2 SYMTOMGIVANDE HJÄRTSVIKT & LUNGÖDEM BEHANDLING Hjärtsvikt med lungödem OLA-larm. Hjärtläge eller valfritt kroppsläge. CPAP-behandling. Initialt 15 l/min och 5cm H2O i motstånd. Om patienten är kraftigt utmattad och inte orkar med andningsarbetet eller om BT sjunker till <90 mmhg får man avbryta CPAP-behandlingen och ge syrgas l/min på traumamask. Om patienten inte orkar med andningsarbetet assisteras andningen med 100% syrgas. Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos 1-2 puffar. Kan upprepas v.b. efter 5-10 min om BT >100 mmhg. Venväg Inj Morfin 1 mg/ml 1-2,5 mg i.v. Kan upprepas till 20 mg totalt. Inj Furosemid 10 mg/ml 4 ml i.v. Till patient som redan står på diuretika eller är njurinsufficient ges inj Furosemid 10 mg/ml 8 ml i.v. Tag 12-avl EKG. (Lungödem orsakas ofta av hjärtinfarkt). Sänd vid behov. 2.2

22 2.2

23 2.3 A-HLR VUXEN 2.3

24 BEHANDLING Läkemedel Hjärtstopp vuxna Dosering Intravenöst: Adrenalin 1 mg i.v. var fjärde minut under pågående hjärtstopp. Första dosen ges två minuter efter hjärtstopp, maxdos 5 mg. Använd den färdigspädda injektionslösningen som innehåller Adrenalin 0,1 mg/ml. Endotrakealt: Om Adrenalin inte kan ges intravenöst ge 2 mg Adrenalin i trakealtuben var fjärde minut, maxdos 10 mg. Använd inj Adrenalin 0,1 mg/ml och fluscha ner med hjälp av sugkateter. NaCl-flusch Varje i.v. läkemedelsdos bör följas av minst 20 ml NaCl för att skjutsas in i den centrala cirkulationen. Koppla inf. NaCl 250 ml till venflonnålen. 2.3

25 2.4 HJÄRTRYTMRUBBNINGAR - ARYTMIER Endast symtomgivande arytmier ska behandlas! Vanliga symtom som ska föranleda tanke på behandling är: Bradykardi, HF < 50 med Lågt blodtryck (< mmhg systoliskt) Svimning/tendens till svimning Svår yrsel Medvetslöshet Behandling - BRADYKARDI Inj Atropin 0,5 mg/ml 1 ml i.v. Kan upprepas Behandling - SVT SUPRAVENTRIKULÄR TAKYKARDI inkl. snabbt överlett förmaksflimmer/fladder SVT inkl. snabbt överlett förmaksflimmer/fladder med HF >150 slag/min och samtidig bröstsmärta och/eller andnöd behandlas med: Inj Seloken 1 mg/ml 5 ml i.v. förutsatt att BT är >100 mmhg och att stas över grad 2 ej föreligger. Dosen upprepas var 5:e min till maxdos 15 mg. Snabbinjiceras!! HF <100 slag/min bör eftersträvas och ovannämnda kontraindikationer beaktas inför varje ny 5mg-dos. 2.4

26 BEHANDLING av HYPOTENSION vid Selokenbehandling. BT <85 mmhg och samtidig hemodynamisk påverkan: Om HF < 70 slag/min Ge inj Atropin 0,5 mg/ml 2ml i.v. Om HF < 70 slag/min eller om BT inte stigit till >90 mmhg efter inj Atropin Ge inj Adrenalin 0,1 mg/ml 1 ml i.v. Kan upprepas med 3 minuters intervall upp till 0,3 mg. 2.4

27 3.1 AKUT MEDVETSLÖSHET MIDAS Vanliga orsaker till medvetslöshet Meningit Intoxikation Diabetes Andningsinsufficiens Subdural/subarachnoidalblödning Andra vanliga orsaker till medvetslöshet är stroke och status epilepticus även utan kramper. Ibland kan vissa psykogena tillstånd medföra tillstånd som kan uppfattas som medvetslöshet t.ex. hyperventilation, konversionshysteri. BEHANDLING Akut medvetslöshet OLA-larm. Säkra vitala funktioner. Fri luftväg. Syrgas >10 l/min på traumamask. >95%. Assisterad andning v.b. RLS bedömning. SaO2 Venväg. Om BT < 80 mmhg ge vätska. Inf Voluven i.v. alt. inf Ringer-Acetat i.v. Kontrollera b-glukos Höjd huvudända ca 30 (BT >90 mmhg) 3.1

28 3.1

29 3.2 STROKE BEHANDLING - Stroke Säkra fri luftväg. Kontrollera att patienten kan skydda sin luftväg. Patient som saknar sväljreflex ska placeras i stabilt sidoläge med sugberedskap. Syrgas l/min på traumamask. Pox >95% Höjd huvudända ca 30 (BT > 90 mmhg) Vid medvetandepåverkan och aspirationsrisk, - stabilt sidoläge. Kontroll av vitala funktioner; P, BT, SaO2, 4-avl. Vakenhetsgrad enligt RLS och eventuella bortfallssymtom. Venväg. Vätskebehandling enligt riktlinjer (BT < 80 mmhg). Ge icke glucoshaltig infusion. Ta b-glukos om < 3.0 mmol/l, ge glucos till normalvärde. Skydda paralyserade extremiteter. Kontrollera checklistan för strokelarm till SS. (3.2.2) Patienter med misstänkt stroke som är under 50 år skall alltid till SU/SS 3.2

30 3.2.2 Checklista för RÄDDA HJÄRNAN INKLUSIONSKRITERIER (besvaras med JA) Ålder år Säkerställd insjuknandetidpunkt (när var patienten symtomfri senast?) Akut insjuknande och kan komma in till akuten SU/S inom 2,5 timmar efter insjuknandet. Symtom som vid akut stroke, dvs plötsligt påkommen ensidig förlamning eller svaghet i ena sidans arm och/eller ben och/eller talsvårigheter. EXKLUSIONSKRITERIER (besvaras med NEJ) Behandling med Waran? Medvetslös? (RLS 4 eller mer) Kramper i samband med insjuknandet? b-glukos < 3 mmol/l eller > 22 mmol/l? Stroke, hjärnoperation eller svårt skalltrauma sista 3 månaderna? Magblödning, större operation eller större trauma sista 3 månaderna? Om JA på alla indikationer och NEJ på alla kontraindikationer så larma akutmott. SU/S STROKELARM FRÅN AMBULANS Intransport prio 1! Fyll i checklistan som finns i den gröna mappen i bilen! 3.2

31 3.5 SUBARACHNOIDALBLÖDNING Symtom ett eller flera av följande Plötsligt påkommen kraftig huvudvärk Uttalat illamående och kräkningar Medvetandesänkning Kramper Efter några timmar nackstelhet. BEHANDLING Subarach. blödning Se stroke (3.2) Snabb transport till sjukhus (Prio 1) 3.5

32 3.5

33 3.6 INTOXIKATIONER BEHANDLING - Intoxikationer Syrgas på traumamask >10 l/min. Assist. andning v.b. Venväg Om BT < 80 mmhg samt om patienten samtidigt är medvetandesänkt ges inf Voluven alt. inf Ringer-Acetat snabbt. Kontrollera b-glukos Symtomatisk behandling enl. särskilda behandlingsanvisningar: ο Kramper Stesolid (3.8) ο Lungödem CPAP (2.2) ο Symtomgivande arytmier Atropin (2.4) ο Hypotension Vätska enl. ovan. ο Opiatmisstanke och svårt att hålla fri luftväg Naloxon (3.7) Vid arytmi p.g.a. tricykliska ges snabbt inf Ringer- Acetat 1000 ml. Om patienten svalt och är vid medvetande kan man hjälpa till med kräkningsprovokation. Detta får dock inte utföras om intag skett av petroliumprodukter (bensin, tändvätska, fotogen, lampoljor etc.) eller syra och lut (maskindiskmedel, avkalkningsmedel, propplösare etc.). 3.6

34 Ge istället grädde, mjölk eller vatten. Helst 1-2 glas vätska. Medicinsk kol ges peroralt 50 g till vuxen (OBS! ej efter förtäring av petroliumprodukter) Allmän regel: Vid exposition via huden av syror, lut, nervgaser, och annat frätande ämne, låt patienten bli sanerad innan den omhändertas av ambulans personalen. Kroppsdelen ska vara avklädd. Om större exponering skall alla kläder vara bortplockade först, annars finns risk för ytterligare upptag och spridning av flyktiga gaser till omgivningens luftvägar. OBS! Tänk på eget skydd, använd handskar. 3.6

35 3.7 NARKOTIKA Prep. Effekt psyke Effekt fysiolog. Överdos, allmänt HASCH, MARI- JUANA Lugn och självsäker, eufori Stora pupiller Psykos, paranoia. Äts eller röks AMFETA MIN Uppåt och självsäker, sover ej, eufori, ökad sexlust Stora pupiller, högt blodtryck, takykardi Hjärnblödning, organskador, avmagring, paranoia. Injiceras, äts eller inhaleras HEROIN (OPIAT) Smärtstillande, eufori Små pupiller Andningsdepression/ -stillestånd, medvetslös, svår abstinens. Injiceras men kan också rökas KOKAIN Uppåt, självsäker, sover ej, eufori Stora pupiller Hjärnblödning, organskador, paranoia. Sniffas, röks el. injiceras 3.7

36 LSD Hallucinationer från alla sinnen, förstärkning av sinnesintryck Stora pupiller Paranoia, rädsla, ångest, oberäknelig. Uppträd med långsamma rörelser. Ta ej i drogen - går igenom huden. CRACK Uppåt, självsäker, hallucinatione r Stora pupiller, högt blodtryck, takykardi Ångest och oro när drogen går ur kroppen. Gör allt för en ny dos. Röks EXTACY Uppåt, självsäker, hallucinatione r Stora pupiller, takykardi, högt blodtryck Utmattad, Äts som piller. Risk för dehydrering, hypertermi och arytmier GHB/ GBL Eufori, yrsel, trötthet, ökad sexlust Små pupiller, lågt blodtryck Kramper, medvetslöshet, andningsförlamning. Äts, injiceras, dricks SVAMP Synhallucinationer. Som LSD men svagare. Stora pupiller Ångest, rädsla, psykos. Äts torkade 3.7

37 BEHANDLING - Narkotika Vid GHB och GBL intox stör inte patienten i onödan Syrgas på traumamask l/min. Assisterad andning v.b. Eventuellt venväg Ta med aktuella preparat och förpackningar. OBS! Ta inte i preparaten utan handskar då en del av dessa absorberas genom huden. Om opioid-överdosering misstänks och det är svårigheter att hålla fri luftväg eller om patienten har andningsstillestånd ges inj Naloxon enligt följande: Dosering Vuxna: Inj Naloxon 0,4 mg/ml 0,5 ml i.v. alt i.m. Får upprepas v.b. Dosering Barn: Inj Naloxon 0,002 mg/kg Späd enligt följande: 1) Drag 1 ml Naloxon 0,4 mg/ml i en 10 ml spruta. 2) Tillsätt 9 ml NaCl = Naloxon 0,04 mg/ml 1,5 år 10 kg 0,02 mg = 0,5 ml 5 år 20 kg 0,04 mg = 1,0 ml 10 år 30 kg 0,06 mg = 1,5 ml 12 år 40 kg 0,08 mg = 2,0 ml Dosen (vuxna och barn) kan upprepas efter 2-3 min till fullgod andning. 3.7

38 3.7

39 3.8 EPILEPTISKA ANFALL/ KRAMPER BEHANDLING Kramper & epilepsi OM KRAMPERNA PÅGÅR Syrgas på traumamask l/min Assisterad andning v.b. Venväg Inj Stesolid 5 mg/ml 1 ml i.v. Detta upprepas efter 1-(2) min om inte effekten uppnås. Vid nedsatt AT ge upprepade doser om 2,5 mg istället. Doserna kan upprepas om kramperna kommer tillbaka eller inte ger vika upp till totalt 20 mg. Som alternativ vid t ex svårigheter att etablera venväg, kan ges klysma Stesolid 10 mg rektalt. Samma dos kan upprepas v.b. Kontrollera b-glukos 3.8

40 3.8

41 4.1 DIABETES MELLITUS - VUXNA OCH BARN >12 ÅR BEHANDLING Diabetes mellitus HYPOGLYKEMI Ta b-glukos. Om < 4,0 mmol/l behandla enligt nedan: Medvetslös patient Syrgas mask 5 l/min alt traumamask l/min Venväg Inj Glukos 300 mg/ml (30%) 30 ml i.v. Om patienten inte vaknar upp ges upprepade 10 ml doser av 30% Glukos upp till ytterligare 30 ml. Om B-glukos < 3,0 mmol/l kan ytterligare 20 ml Glukos 30% ges. Om i.v. infart ej kan upprättas ges istället vuxen: Inj Glucagon (inj.substans (I+II)) 1 mg/ml 1 ml i.m./s.c. Det tar 5-10 min innan effekt uppnås. Grundregeln är att varje patient som varit medvetslös och/eller fått behandling av ambulanssjukvården ska medfölja till sjukvårdsinrättning. Om patienten vaknar upp och vägrar följa med trots övertalningsförsök bör det finnas någon därhemma (anhörig, kamrat etc.) som kan observera patienten någon timma. Detta ska noggrant journalföras och signeras av ambulanspersonalen och patienten ska helst också själv i journalen signera detta sitt beslut. 4.1

42 4.1

43

44 Vaken / Slö patient Ge patient som själv kan svälja något att äta, t ex smörgås, och dryck med socker i, t ex mjölk, saft, juice eller upplösta dextrosol tabletter HYPERGLYKEMI Diabeteskoma Syrgas på mask Venväg Alltid transport till sjukhus för vidare utredning och åtgärd. 4.1

45 4.1

46

47 5.1 AKUT BUK BEHANDLING - Buksmärta All behandling av akut buksmärta ska vara symtomatisk. Syrgas l/min vid allmänpåverkan Om BT < 80 mmhg och patienten är medvetande påverkad sätt venflon och inf Voluven 500 ml alt inf Ringer-Acetat 1000 ml snabbt upp BT 80 mmhg. Vid stark smärta ge inj Morfin 1mg/ml 2 ml i.v. tills smärtan är uthärdlig. Maxdos 20 mg. 5.1

48 5.1

49 5.14 AORTAANEURYSM & AORTADISSEKTION SYMTOM: Urakut insjuknande med allmänpåverkan, ofta svimning. Svår smärta centralt i buken, ibland även i thorax. Vid rupturering utstrålning till ryggen. Ibland kan en pulserande resistens kännas. Mycket intensiv smärta vid palpation. Varierande grad av chocksymtom. Kan förväxlas med symtom som vid hjärtinfarkt, angina pectoris, gastrit, njurstensanfall m.fl., framför allt om mer proximalt aneurysm eller thorakalt dylikt. BEHANDLING Aorta aneurysm/diss. Se behandling Buksmärtor (5.1) Försiktighet med vätska. Se vätskebehandling (7.6) Vid misstanke om rupturerat/dissekerande aortaaneurysm larma akutmottagningen. 5.14

50 5.14

51 5.15 PATIENT MED DIARRÉ OCH/ELLER KRÄKNING När är kontakt med IKÖ inför ambulanstransport lämplig? En korrekt anamnes är väldigt viktig för att telefonkontakt med IKÖ skall tas. På nästa sida visas i vilka fall detta skall ske. Om plats finns och patienten uppfyller de uppsatta kriterierna kan IKÖ ta emot patienten direkt utan bedömning på akutintaget. Kräkningar? Om ja, antal/dygn Diarré? Om ja, antal/dygn Fall av gastroenterit i omgivningen senaste 5 dagarna? Utlandsvistelse senaste 2 veckorna? Vilka anamnesuppgifter skall finnas inför telefon kontakt med IKÖ? Patientens namn Patientens personnummer Datum för symtomdebut Temperatur (om tagen) 5.15

52 Utlandsvistelse senaste 2 Utlandsvistelse veckorna? senaste 2 veckorna? JA Nej Har Har patienten patienten varit varit sjuk sjuk mindre mindre än än 3 dygn dygn och/eller och/eller har har feber feber > 38 C 38 C? JA Nej Personer med liknande symtom i patientens närhet de senaste 5 dygnen? JA Nej Patienten Patienten till till något något av av SU s SU s akutintag akutintag utan utan föregående föregående kontakt kontakt med med IKÖ. Infektion. Tel. kontakt med IKÖ Infektion MLL (medicinskt MLL (medicinskt lednings- ledningsansvarig läkare) på mottagningen vardagar , 16.00, övrig tid övrig infektionsjouren tid infektionsjouren tel: tel:

53 5.15

54

55 5.18 NÄSBLÖDNING BEHANDLING Näsblödning. Sätt patienten upp: Sänkt tryck minskar blödningen. Bättre att blöda framåt än bakåt undvik aspiration. Har en större mängd blod svalts ned ger detta upphov till illamående. Bra om patienten får kräkas upp mår då oftast bättre. Snyt ut: Kvarvarande koagler i näsan försvårar kärlkontraktion och ger förlängd blödningstid. Komprimera: 90 % av alla näsblödningar kommer från främre delen av nässeptum innomnäsans mjuka delar (brosknäsa). En rejäl bomullstuss i näsan och hoptryckning av näsvingarna stoppar de flesta blödningar. Sätt i.v. nål: om blödningen varit kraftig eller inte går att stoppa. 5.18

56 5.18

57 6.1.1 TIDIGA KOMPLIKATIONER GRAVIDITET (< V 22) Tillstånd Symtom Prio. Transp. läge Extrauterin graviditet, X, Kan ha inre blödningar Missfall spontan abort Ihållande buksmärta. Ibland mycket svår och plötsligt insättande. Ibland med en liten blödning, i tidig graviditet Blödning, oftast med intervallsmärta Livshotande om chock Sällan livshotande Chockläge endast vid behov Transp till Chockläge SS KKakuten SS KKakuten 6.1

58 6.1.2 SENA KOMPLIKATIONER GRAVIDITET (> V 22) Tillstånd Symtom Prioritet Transp. läge Placenta previa Blödning utan smärta Risk för hypovolem chock (föreliggande moderkaka) Livshotande för mor+ barn om chock Vänster sidoläge, chockläge Transp. till Enligt instruktion 6.8 Ablatio placentae Oftast ihållande smärta över livmodern, ibland tills. med blödning. (Avlossning av moderkaka) Livshotande för mor + barn om chock Vänster sidoläge, chockläge Enligt instruktion 6.8 Kan också ha blödning utan smärta 6.1

59 Eklampsi Preeklampsi (Havandeskapsförgiftning) Huvudvärk högt blodtryck synpåverkan, svullnad, buksmärtor, kramper Livshotande om mycket högt BT, koagrubbning eller kramp Vänster sidoläge Enligt instruktion 6.8 Navelsträngsframfall Vattenavgång med navelsträng synlig Livshotande för barnet Bäckenhögläge, om möjlig på vänster sida Enligt instruktion 6.8 Uterussammandragning Intervallsmärta över livmodern ibland med en liten blödning Bråttom endast vid kraftiga värkar och prematur. Vänster sidoläge Enligt instruktion 6.8 Atoni livmodern drar ej ihop sig Riklig blödning efter förlossning Livshotande Chockläge v.b. uterusmassage aortakom -pression Enligt instruktion

60 BEHANDLING - Graviditetskomplikationer ALLMÄNT Om > v 22 låt patienten ligga på vänster sida för att undvika v. cava kompression. Chockläge v.b. Vid stor blödning postpartum: Massera livmodern, ev. aortakompression vid livshotande blödning. LÄKEMEDEL Syrgas, traumamask l/min Smärtlindring med i första hand Entonox Inf Ringer-Acetat 1000 ml vid BT < 80 mmhg och transporttid > 15 min. Inj Stesolid 5 mg/ml i.v. enl. behandlingsanvisningar vid kramper (3.8) 6.1

61 6.4 FÖRLOSSNING Kom ihåg att de flesta ambulansförlossningar går fint utan ingripande! Fråga om några komplikationer förelegat under graviditeten och vilket barn i ordningen patienten väntar. Har tidigare förlossning gått normalt? Gått fort? Försök bilda Dig en uppfattning om hur långt förlossningen avancerat. Ring och rådgör med förlossningsavdelningen. Det flesta patienter får, om de kan, själva gå till ambulansen även då huvudet ej fixerats och vattnet gått. Undantag: Vattenavgång med tvärläge samt navelsträngsframfall. Om förlossningen verkar vara omedelbart förestående är det bättre att vara kvar i bostaden. Sker förlossningen i ambulans stanna! Skapa en lugn atmosfär, ha ögonkontakt, engagera pappan om han är med. Lägg ett rent underlag under mamman och gärna en kudde under sätet för att barnens axlar lättare skall kunna hjälpas fram. Kom ihåg än en gång. De flesta oplanerade hemförlossningar är lätta och sköter sig själv. Inre undersökningar görs endast på läkaranmodan. Ingrip inte i förloppet även om det går långsamt. Vänta på värkar. Dra ej i barnet. 6.4

62 När huvudet kommer fram, stöd det så att det inte kommer för snabbt. När hela huvudet framfötts, låt därefter barnet framfödas spontant alternativt vänta på nästa värk. Om navelsträngen ligger runt halsen försök att trä den över huvudet. Om det inte går sätt två peanger och klipp mellan dessa. Låt peangerna sitta kvar, vira loss navelsträngen. Låt huvudet rotera spontant så att barnet tittar åt sidan. 6.4

63 När nästa värk kommer pressa försiktigt huvudet nedåt så att den övre axeln kommer fram. 6.4

64 När denna syns lyfter man försiktigt i huvudet så att den bakre axeln kommer fram. Håll sedan huvudet i ett mellanläge och lyft ut barnet. Notera födelsetiden. Lägg barnet i dränageläge på mammans mage. Torka rent barnets mun och näsa, alt. sug rent i näsa och svalg, särskilt om fostervattnet varit tjockt och grönt. I dessa fall är det också viktigt att fluscha syrgas > 10 l/min över barnet. Torka av barnasiktet och frotterar barnet torrt. Håll barnet varmt, tänk på det våta håret! Stimulera andningen genom frottering eller knäppningar under fotsulorna. Efter 5 min. sätts en navelklämma om navelsträngen minst 10 cm från naveln. Klipp ej. Moderkakan kommer normalt inom min. Dra inte i navelsträngen! Påbörja transport till förlossningen. Om inte moderkakan 6.4

65 kommer finns risk för blödningar. Håll mammans mage varm och lägg barnet till bröstet, det kan hjälpa moderkakan att komma. Om blödningen är kraftig kan man ta ett tag runt livmodern uppifrån och massera detta gör ont. Vid mycket riklig blödning görs aortakompression. Vid blödning eller blodtryck systoliskt < 80mm Hg sätts venflon och 1000 ml Ringer-Acetat ges snabbt. 6.4

66 6.5 SÄTESFÖRLOSSNING Om stjärten eller fötterna kommer först: Transportera snabbt till närmaste förlossningsavdelning. Meddela sjukhuset. Uppmana mamman att försöka undvika krystning. Raka ben, knäna ihop, flämtandning under värk. Om förlossning ej går att undvika förbered som 6.4. Stöd barnkroppen underifrån, dra ej i barnet. När nackgropen ses, be mamman när hon får värk, att krysta kraftigt. För in ditt pekfinger i barnets mun och tryck barnets underkäke mot bröstkorgen, samtidigt som assistenten trycker nedåt på mammans mage ovanför blygdbenet. När ansiktet är synligt böjs barnets kropp upp maximalt mot mammans mage. 6.4

67

68 6.5

69 6.6 KONTROLLER AV DET NYFÖDDA BARNET Kontrollera genast och sedan fortlöpande barnets puls, andning, färg och tonus. Pulsen skall vara > 100 slag/minut. Normal andning inom 30 sekunder. Färg rosig färg i ansikte och thorax/bål inom 1 min. Tonus Barnet ska röra armar och ben Retbarhet Barnet ska skrika om man t ex suger i munnen eller knäpper under fotsulan. Kontrollera att barnet är torrt och varmt, lägg det ev. mellan mammans bröst. BEHANDLING Nyfött barn som ej andas inom 30 sekunder Om puls > 100 fortsätt stimulera som tidigare och flöda syrgas > 10 l/min över barnet. Om puls < 100 Börja ventilera med mask minst 40 puffar/min tills pulsen är > 100 och barnet andas själv (hostar, nyser, skriker eller gör motstånd). Flöda därefter syrgas över ansiktet. Om andning och hjärtverksamhet ej kommer igång kontaktas förlossningen inom 6 min för råd och inled HLR. 6.6

70 6.6

71 6.7 HANDLÄGGNING AV PREMATURT VÄRKARBETE (<36V) Kontrollera om det skett vattenavgång och det om det är ett regelrätt värkarbete och inte kontinuerlig buksmärta och/eller underlivsblödningar som ska leda till misstanke om placenta previa, ablatio placentae. Har mamman regelbundna värkar eller har hon kontinuerlig buksmärta med eller utan blödningar? Det senare skall leda till misstanke om föreliggande moderkaka (placenta previa) eller avlossning av moderkakan (ablatio placentae). Kontrollera om fostervattnet är klart eller missfärgat. Vid grönbrunt fostervatten misstänks syrebrist hos fostret. Ring närmaste förlossningsavdelning för instruktioner. BEHANDLING Prematurt värkarbete Vänster sidoläge Syrgas 2-4 l/min grimma alt mask >5 l/min. Om BT < 80mmHg ges 1000 ml Ringer-Acetat snabbt. 6.7

72 6.7

73 6.8 AMBULANSTRANSPORT AV GRAVIDA PATIENTER TILL SU Nya riktlinjer från SU gäller för transport av gravida patienter till SU, enligt nedan: A. Vid påverkat allmäntillstånd eller mycket riklig blödning kör till närmaste sjukhus! B. Om patientens tillstånd medger och övriga patienter i graviditet gäller: -före 20: veckan KK-akuten SS -efter 20:e veckan Spec.förl. Östra C. Patienter i förlossningsarbete utan blödning och utan annan smärta än förlossningsvärkar kan efter den 34:e veckan om hon är frisk själv välja Normal-förlossningen på Östra eller Mölndal. Patient med blödning eller kontinuerlig smärta och sjuk patient (t ex högt blodtryck eller diabetes) skall till Specialförlossningen Östra. Meddela alltid sjukhuset för korrekt mottagande: SS KK akuten ÖS Special förlossningen Normal förlossningen ML Normal förlossningen Vid osäkerhet om vart patienter skall skickas, ring sektionsledaren på spec.förl. direktnr:

74 6.8

75 7.1 TRAUMA Vid trauma enligt nedan begär OLA TRAUMALARM begärs vid: Skademekanism: Fall från hög höjd > 3 m Kollision > 50 km/h utan bälte eller ej utlöst krockkudde Kollision > 70 km/h med bälte eller utlöst krockkudde Fordonet voltat, personen fastklämd. Utkastad ur fordonet Medpassagerare avliden Fotgängare eller cyklist påkörd av motorfordon MC-olycka hastighet > 30 km/h Allmäntillstånd: Ofri luftväg AF < 10 eller > 29/min SaO2 < 90% på luft Puls >120 BT < 90 mmhg RLS 3-8 / GCS 1-8 Neurologiskt bortfall 7.1

76 Skadetyp: Penetrations-, kläm- eller krosskada i huvud, hals eller bål. Instabil bröstkorg Trauma med rökskada eller brännskada > 18%. Drunkningstillbud Instabilt bäcken Minst 2 frakturer på långa rörben Trauma med drunkningstillbud eller nedkylning Amputation ovan hand eller fot Vid traumalarm till sjukhus var beredd att uppge följande: Presentation (Namn och ambulans) Patientens uppskattade ålder och kön (helst personnummer) Vad har inträffat? Kinematik A B C D E Vitala parametrar? AF, P, BT och RLS/GCS Beräknad ankomsttid? 7.1

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion Vårdprogram Akut omhändertagande av allergisk reaktion Innehåll: Inledning Patofysiologi Prehospitalt omhändertagande Undersökning, anamnes, bedömning Behandling Allergisk reaktion Behandling Anafylaktisk

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning ABCDE Baseras på potentiell mortalitetsrisk Ofri luftväg dödar snabbare

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Transport Vilket färdmedel Rapport Vad bör ingå Vad bör opereras på turistort/hemort

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB.

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB. Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB Feelgood Ca 600st anställda, 14st företagsenheter, på fler än 150

Läs mer

TRAUMAKOMPENDIUM Initialt omhändertagande av traumapatienter

TRAUMAKOMPENDIUM Initialt omhändertagande av traumapatienter TRAUMAKOMPENDIUM Initialt omhändertagande av traumapatienter Detta kompendium ska fungera som en hjälp och checklista för jourhavande läkare som handlägger traumapatienter vid Akademiska Sjukhuset Riktlinjerna

Läs mer

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010 Maternella dödsfall i Sverige 2009 MM-ArG SFOG Visby 2010 MM-ARG Systematisk granskning av maternella dödsfall Avidentifierade fall Maternell död: död under graviditet eller < 42 dagar post partum Anhörigtillstånd

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Luftveishåndtering og venevei hos barn. Gardermoen 20 mars 2013 Anders Åvall

Luftveishåndtering og venevei hos barn. Gardermoen 20 mars 2013 Anders Åvall Luftveishåndtering og venevei hos barn Gardermoen 20 mars 2013 Anders Åvall Anders Åvall, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Barnenestesi/IVA Luftambulansen Brønnøysund Ambulanshelikoptern Västra

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 [A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Hjärt-lungräddning.....2 Behandling av hjärtstopp...3 Hjärtmassage 30:2......3 Kedjan som räddar livet...3 Defibrillering...

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2013 Behandlingsriktlinjer - Allmänt Innehållsförteckning Rev nr: 1 Ersätter Utarbetad av: Godkänd av: Datum: Sida: 1 2013-01-14 Av: 243 Innehållsförteckning Sida A Allmänt 3 Förord

Läs mer

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna Förord Behandlingsriktlinjerna utarbetade av nätverket SLAS (Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan) publicerades på FLISAs hemsida första gången oktober 2002 och reviderades

Läs mer

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Läs så här: Vad själva skadan är. Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå. Vad den skadade upplever, samt i förekommande

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte

Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte Sjukvård L-ABCDE Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte 1 Innehåll Vad är L-ABCDE? L- Livsfarligt läge A - Luftväg med cervical spine control B Andning C Cirkulation D Medvetande E Expose Sjukdomstillstånd

Läs mer

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2

Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 2 Utbildningsplan - Grundutbildning Första Hjälpen och HLR (RS1) 1 UTBILDNINGSPLAN Grundutbildning Första Hjälpen och HLR med hjärtstartare (RS1) 3,5 timmar UTBILDNINGSINNEHÅLL Utbildningen är en grundläggande

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013. Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg

Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013. Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013 Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg Behandlingsriktlinjer Rev nr 3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 4 A. ALLMÄNT... 5 A1 Undersökning - standardpatient...

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Datum: 2010-02-27, tid enligt tentamensenhetens anvisningar

Datum: 2010-02-27, tid enligt tentamensenhetens anvisningar Institutionen för Hälsovetenskap Omtentamen 1 Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp Maxpoäng: 72 p A = 72-68 p (95 %) B = 65-67 p C = 58-64 p D = 53-57 p E = 47-52 p (65 %) Specialistutbildning inom akutsjukvård,

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 18/1 2013.

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 18/1 2013. Tentamen i klinisk medicin, del 2, 18/1 2013. Lärare: Kristina Byström, fråga 1-3, 9,5p Mårten Widlund, fråga 4-6, 3p. Kristian Thörn, fråga 7-15, 9p. Mathias Sandin, fråga 16-25, 27p. Lars Bergren, fråga

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp ht 07

Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp ht 07 Tentamen för kursen Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp ht 07 Max poäng: 77 Betygsgränser: A 75 77 poäng (97%) B 69 74 poäng (90%) C 62 68 poäng (81%) D 55 61 poäng (72%) E 50 54 poäng (65%) F< 50 poäng

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen 1. Vad är EpiPen och hur verkar det? EpiPen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafylaktisk

Läs mer

LATHUND I KRISSITUATIONER

LATHUND I KRISSITUATIONER Bodals skola läsåret 09/10 LATHUND I KRISSITUATIONER utdrag ur beredskapsplanen Vid akut situation RING 112 AMBULANS BRANDKÅR POLIS Därefter kontaktar du din närmaste chef, skolsköterska eller kurator

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Akut huvudvärk Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER

BEHANDLINGS- RIKTLINJER BEHANDLINGS- RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans Giltig fr o m 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer Ambulans/allmänt /innehållsförteckning Kapitel 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 5. Trauma/Olycksfall

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer