Välkommen till V4-bibeln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till V4-bibeln"

Transkript

1 Välkommen till V4-bibeln Här kommer jag försöka visa hur du kan bli en bättre spelare på just spelet V4 genom att känna till de statistiska grunderna i spelet. V4 har jag valt för att det är ett spel med högre återbetalning än andra streckspel. 75% av insatserna går tillbaka till spelarna, mot 65% för alla spel med mer än fyra avdelningar. Det är också ett spel med endast en vinstgrupp, och har ingen alla rätt så är det ingen jackpot, utan det blir utdelning på tre rätt. V4 anordnas varje tävlingsdag. Det betyder c:a omgångar per vecka, och st per år. Jämför man med de stora spelen som V75 och V86 som avgörs en gång i veckan kan man på V4 ha en rätt så omfattande statistik som är aktuell och uppdaterad. V4 har högst omsättning på luncherna då det är huvudspelform. Omsättningen brukar då ligga runt 2 3Mkr. Lite mindre på fredagar och lördagar då det hamnar i skymundan av V65 och V75. Galoppen anordnar också några V4:or varje vecka, vanligen onsdagar och söndagar, och då är omsättningen mycket lägre. Galopp är dock inget som jag heller har med i denna statistik. Kvällstid på vardagar brukar V4 omsätta strax under en halv miljon, och på saxbanan runt kr. Det är en bred flora av lopp som ingår, från de bättre V64-loppen till ganska lågklassigt breddtrav på saxbanorna. Statistiken jag publicerar är baserad på hundratals omgångar, och den uppdateras regelbundet med fler omgångar i takt med att det körs tävlingar på svenska travbanor. Statistiken omfattar endast V4- omgångar med trav på svenska banor. För att kunna spela med denna statistik som underlag behöver du ett reduceringsprogram, och jag rekommenderar programmet Hjälp På Traven som är billigt och mycket kompetent. Du hittar programmet på adressen Travspel har traditionellt byggt på tidsödande analyser om startspår, löpningsförlopp, kuskars skicklighet, hästars distansförmåga, faktorer som jänkarvagn eller barfota och inte minst hur i helsicke man skall få ihop detta till ett system man har råd att lämna in. Det är jag alldeles för lat för att göra i ett spel som V4 med många lågklassiga lopp. Istället så använder jag summan av spelarnas gemensamma ansträngningar att ranka hästarna genom att utgå från insatsfördelningen och skapa en rank av denna. Genom att ta reda på vad spelarna av olika skäl har svårt att täcka in i sina spelade system, så försöker jag hitta spelvärda kombinationer över tiden. Allt beräknande sker helt statiskt utan några hänsyn till spår, kuskar, distanser, streckprocent, startmetoder, tillägg eller något annat. Det enda som betyder något är den inbördes ordningen i ranken som genereras av spelarnas insatsprocent. Den häst som har högst insatsprocent blir rankad etta, näst mest blir rankad tvåa etc. Dessutom delar jag utifrån ranken in hästarna i bokstäver A-F enligt följande: Rank 1 = A Rank 2-3 = B Rank 4-5 = C Rank 6-7 = D Rank 8-9 = E Rank = F Hästar som rankats sämre än 12 finns inte med alls. De ytterst få gånger det händer att en sådan vinner får vi acceptera att det här sättet att spela inte räckte till alls. Det handlar om mer sällan än en omgång av 100. Jag utgår ifrån den rank som gäller vid spelets stängning. Det här är en liten felkälla, för det händer att hästar byter plats i ranken sista minuterna. Särskilt längre ned i ranken är detta vanligt. Det är ändå så att i längden tar tur och otur ut varandra, och ju senare man lämnar in desto färre sådana här felaktigheter får man dras med. Det är långt ifrån alla lopp som har 12 startande hästar ens från början, och ännu färre efter strykningar. Därför är radantalet som går åt i systemen som innefattar de sämst rankade ofta överdrivet vilket ger en teoretiskt sämre avkastning. Det är en säkerhetsmarginal som känns bra. Värdet på raderna beräknar jag också med marginal. Jag lägger till vad värdet skulle blivit om jag också haft alla rätt, vilket då sänker utdelningen. Inte så mycket på rader med låg utdelning, men när

2 det skräller och är höga utdelningar kan det handla om hundratusentals kronor i lägre utdelning som går in i kalkylen. Jag tycker att det är ärligast att göra så vid beräkning av värden. Utöver rankpositionerna i sig så mäter vi också omgångens största favorit och vad som händer med den. Vi kallar den AA i tabellerna och med den kan man förhålla sig på tre sätt som kommer visa sig i tabellerna. Antingen kan man behandla den som en häst vilken som helst, även om det förtar nyttan med att mäta vad som händer med den. Alternativt kan man spekulera i att den förlorar och utesluta den från systemet. Det tredje alternativet är att göra som många andra och spika den. Det har en stor betydelse för radantalet och eventuell avkastning hur man gör, och därför visas regelmässigt alla tre alternativen för olika uppställningar. ATG har sedan något år tillbaka en spärr för hur många system/kuponger man kan spela i syfte att bekämpa robotspel. Den begränsningen råkar man ibland på om man spelar vissa ranksummor i de bredare urvalen. Siktar man in sig på en enda ranksumma blir alla raderna enkelrader, spelar man intilliggande ranksummor ökar inte antalet kuponger. Så här läser du tabellerna V4/1A-3BCD 7 0,8% ,2% 8 3,1% ,8% 9 4,2% ,9% 10 2,7% ,3% 11 3,5% ,4% 12 2,3% ,7% 13 3,1% ,4% 14 2,3% ,5% 15 1,9% ,9% 16 1,5% ,6% 17 0,8% ,0% 18 0,0% ,0% 19 0,4% ,2% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% ,6% ,4% Grön färg betyder att jag behandlat omgångens mest streckade häst som vilken häst som helst. Är färgen blå så har jag utgått från att den skall förlora och exkluderat den från systemramen. Är färgen orange har jag spikat omgångens mest streckade häst. Högst upp till vänster står vilket urval tabellen omfattar. V4-1A-3BCD betyder att kraven är att en A-häst skall vinna, samt 3 från rankgrupp B, C eller D (ramen är 7x7x7x7). Hade det stått AA på slutet hade det betytt att omgångens mest streckade häst inte varit med på systemramen (som då alltså varit 6x7x7x7) och hade det stått +AA hade omgångens största favorit spikats (och ramen varit 1x6x6x6 eftersom ingen annan förstarankad häst får vinna i detta urval). Kolumnen Rank är ranksumman för de fyra loppen. Om de fyra bäst rankade hästarna vinner respektive lopp blir ranksumman 4. Det är väldigt ovanligt att ranksumman blir högre än 25, därför har jag nöjt mig med att göra tabellerna dit. Det är långt ifrån i alla urval som alla ranksummor mellan 4 och 25 är möjliga. Man ser det i följande kolumner att radantal och insats är noll, och i kolumnen för avkastning står det ######. Kolumnen utfall berättar om hur ofta en viss rad förekommer av ALLA V4-omgångar som körs. Längst ned en summering av hur ofta det valda utdraget förekommer av alla omgångar, oavsett ranksumma. Kolumnen Rader berättar om hur många rader det går åt för att spela just den ranksumman med urvalet man gjort, och kolumnen insats är antalet rader gånger radpriset. Längst ned också en summering av hur mycket det krävs att spela alla ranksummor i tabellens urval.

3 Kolumnen Avkast(ning) är den intressanta. Den berättar om man regelmässigt gör vinst eller förlust, och hur stor den blir. Det uttrycks i procent av insatsen. Negativa tal är röda, positiva tal är svarta. Det är här värt att poängtera att avkastningen beräknas på varje ranksumma. Således är en positiv avkastning på 10% för en ranksumma som kräver 12 rader inte värd lika mycket i kronor som en positiv avkastning på 10% för en ranksumma som kräver 48 rader. Även här finns längst ned en summering av avkastningen om man spelat alla ranksummor i tabellens urval. Den siffran är en bra jämförelse på hur bra ett urval generellt sett är. Framöver hittar du nu en mängd tabeller. De är systematiskt uppställda med ett antal olika urval. Först tabeller som visar vad som händer om man streckar de tolv bäst rankade hästarna i varje avdelning samt hur det påverkar beroende på vad man gör med omgångens mest streckade häst. Därefter fortsätter jag med vad som händer om man ställer kraven att ingen förstarankad A-häst skall vinna. Av naturliga skäl försvinner då jämförelserna med omgångens mest streckade häst, den är ju inte med. Därefter fortsätter det med vad som händer med krav på 1 A-häst, 2 A-hästar, 3 A-hästar och för jämförelsens skull 4 A-hästar. Jag har försökt ställa upp olika alternativ med att alla skall vara rankade max 5, max 7, max 9, max 12 och även några alternativ med högst en rankad högre än 5 eller 7. Det är ett 30-tal olika urval och de flesta har tre tabeller. Många urval inträffar inte särskilt ofta, men jag vill inte dölja dåliga siffror för någon. Allt redovisas så att man ser att vissa urval och ranksummor är olämpliga att spela på sikt. Man kan naturligtvis göra en närmast oändlig mängd andra urval också, för att se om man kan hitta något nyttigt. Jag har prövat en del andra kombinationer, en del bra, andra riktigt dåliga. Över tiden har jag dock inte hittat något som varit signifikant bättre i längden än de bästa som redovisas här. Det är också värt att poängtera att vissa utfall sker väldigt sällan. Slumpen kan göra att jag vid statistikens framställande fått med ett visst utfall som det sedan tar flera år innan det förekommer igen. Man känner igen dessa på att det är siffror som sticker ut där angränsande ranksummor visar på ingen förekomst alls. Statistiken bygger på alla omgångar, och det är värt att tänka på. En normal spelare spelar knappast alla omgångar. Det går alldeles utmärkt att kombinera statistikspel med skicklighet. Har man en t.ex. klar tioprocentare som är trea på ranken finns det inget som hindrar att man spikar den och spelar enligt ett passande urval i de andra loppen. Har man ett hatobjekt som man inte kan tänka sig vinna kan man med fördel ta bort det ekipaget. Så länge man håller sig inom ATG:s gränser för antal spelade system finns det heller inget som hindrar att man spelar flera olika urval. Det är värt att poängtera att siffrorna visar hur det har varit, det är ingen garanti för att det skall fortsätta att vara så.

4 V4-4ABCDEF 4 1,1% ,5% 5 3,4% ,1% 6 4,2% ,9% 7 8,0% ,5% 8 7,2% ,3% 9 9,1% ,0% 10 7,2% ,8% 11 6,5% ,2% 12 4,6% ,9% 13 8,0% ,5% 14 6,1% ,1% 15 7,6% ,9% 16 5,3% ,3% 17 4,6% ,5% 18 5,7% ,0% 19 4,2% ,2% 20 0,8% ,6% 21 0,8% ,8% 22 1,5% ,8% 23 0,8% ,9% 24 1,1% ,0% 25 1,9% ,0% 99,6% ,9% V4-4ABCDEF-AA 5 0,0% ,0% 6 1,1% ,6% 7 1,9% ,1% 8 2,7% ,6% 9 4,2% ,6% 10 2,7% ,2% 11 4,2% ,8% 12 2,3% ,7% 13 4,6% ,2% 14 3,8% ,5% 15 4,9% ,8% 16 3,4% ,5% 17 3,8% ,6% 18 3,4% ,8% 19 3,4% ,1% 20 0,4% ,1% 21 0,4% ,6% 22 1,1% ,9% 23 0,8% ,8% 24 1,1% ,2% 25 1,1% ,3% 51,3% ,0% V4-4ABCDEF+AA 4 1,1% ,5% 5 3,4% ,8% 6 3,0% ,8% 7 6,1% ,9% 8 4,6% ,6% 9 4,9% ,3% 10 4,6% ,0% 11 2,3% ,5% 12 2,3% ,1% 13 3,4% ,5% 14 2,3% ,2% 15 2,7% ,8% 16 1,9% ,6% 17 0,8% ,1% 18 2,3% ,1% 19 0,8% ,8% 20 0,4% ,5% 21 0,4% ,4% 22 0,4% ,4% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,8% ,4% 48,3% ,3%

5 V4/0A-4B 8 0,4% ,1% 9 0,0% ,0% 10 0,0% ,0% 11 0,4% 4 8 6,6% 12 0,0% ,0% 13 0,0% 0 0 ####### ,8% ,5%

6 V4/0A-4BC 8 0,4% ,1% 9 0,0% ,0% 10 0,8% ,0% 11 1,1% ,2% 12 0,4% ,5% 13 1,9% ,4% 14 0,4% ,9% 15 0,4% ,3% 16 0,0% ,0% 17 0,0% ,0% 18 0,0% ,0% 19 0,4% ,8% 20 0,0% ,0% 2 2 5,7% ,5%

7 V4/0A-4BCD 8 0,4% ,1% 9 0,0% ,0% 10 0,8% ,0% 11 1,1% ,2% 12 0,8% ,3% 13 1,9% ,9% 14 0,8% ,2% 15 1,5% ,5% 16 0,0% ,0% 17 1,1% ,0% 18 1,1% ,5% 19 1,5% ,4% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,4% ,7% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 11,4% ,8%

8 V4/0A-4BCDE 8 0,4% ,1% 9 0,0% ,0% 10 0,8% ,0% 11 1,1% ,2% 12 0,8% ,3% 13 1,9% ,9% 14 0,8% ,4% 15 2,7% ,8% 16 1,1% ,1% 17 1,5% ,2% 18 1,9% ,0% 19 1,9% ,7% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,4% ,2% 23 0,8% ,2% 24 0,8% ,7% 25 0,4% ,5% 17,1% ,8%

9 V4/0A-4BCDEF 8 0,4% ,3% 9 0,0% ,0% 10 0,8% ,2% 11 1,2% ,8% 12 0,8% ,9% 13 1,9% ,6% 14 0,8% ,7% 15 2,7% ,5% 16 0,8% ,2% 17 1,5% ,4% 18 1,9% ,7% 19 1,9% ,7% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,4% ,3% 23 0,8% ,3% 24 0,8% ,1% 25 0,8% ,0% 17,4% ,5%

10 V4/0A-3BC-1DEF 12 0,4% ,3% 13 0,0% ,0% 14 0,4% ,2% 15 2,3% ,9% 16 1,1% ,0% 17 1,1% ,7% 18 1,1% ,2% 19 0,8% ,9% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 7,2% ,2%

11 V4/0A-3BC-1EF 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% 0 0 ####### 14 0,0% ,0% 15 1,1% ,0% 16 1,1% ,3% 17 0,4% ,8% 18 0,8% ,0% 19 0,4% ,4% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 3,8% ,2%

12 V4/0A-3BCD-1EF 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% 0 0 ####### 14 0,0% ,0% 15 1,1% ,0% 16 1,1% ,3% 17 0,4% ,8% 18 0,8% ,6% 19 0,4% ,6% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,4% ,8% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 4,2% ,7%

13 V4/1A-3BC 7 1,1% ,6% 8 3,0% ,5% 9 4,2% ,8% 10 2,7% ,8% 11 2,7% ,8% 12 1,1% ,3% 13 1,9% ,3% 14 0,0% ,0% 15 0,4% ,4% 16 0,0% ,0% ,1% ,6% V4/1A-3BC-AA 7 0,4% ,0% 8 1,9% ,6% 9 2,7% ,7% 10 0,8% ,7% 11 1,9% ,7% 12 0,8% ,5% 13 0,4% ,6% 14 0,0% ,0% 15 0,4% ,9% 16 0,0% ,0% ,1% ,9% V4/1A-3BC+AA 7 0,8% ,8% 8 1,1% ,6% 9 1,5% ,8% 10 1,9% ,9% 11 0,8% ,2% 12 0,4% ,8% 13 1,5% ,5% 14 0,0% ,0% 15 0,0% ,0% 16 0,0% ,0% ,0% ,9%

14 V4/1A-3BCD 7 1,1% ,6% 8 3,0% ,5% 9 4,2% ,8% 10 2,7% ,8% 11 3,4% ,7% 12 2,3% ,2% 13 3,0% ,5% 14 2,3% ,7% 15 1,9% ,1% 16 1,5% ,8% 17 0,8% ,0% 18 0,0% ,0% 19 0,4% ,9% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% ,6% ,4% V4/1A-3BCD-AA 7 0,4% ,0% 8 1,9% ,6% 9 2,7% ,7% 10 0,8% ,7% 11 1,9% ,2% 12 1,1% ,6% 13 1,1% ,8% 14 1,9% ,7% 15 0,8% ,2% 16 1,1% ,9% 17 0,4% ,6% 18 0,0% ,0% 19 0,4% ,9% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% ,4% ,8% V4/1A-3BCD+AA 7 0,8% ,8% 8 1,1% ,6% 9 1,5% ,8% 10 1,9% ,9% 11 1,5% ,2% 12 1,1% ,0% 13 1,9% ,5% 14 0,4% ,7% 15 1,1% ,2% 16 0,4% ,6% 17 0,4% ,1% 18 0,0% ,0% 19 0,0% ,0% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% ,2% ,4%

15 V4/1A-3BCDE 7 1,1% ,6% 8 3,0% ,5% 9 4,2% ,8% 10 2,7% ,8% 11 3,4% ,7% 12 2,3% ,2% 13 4,2% ,1% 14 3,8% ,0% 15 3,4% ,0% 16 3,0% ,5% 17 2,7% ,0% 18 1,9% ,1% 19 1,1% ,8% 20 0,0% ,0% 21 0,4% ,1% 22 0,4% ,6% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 37,6% ,3% V4/1A-3BCDE-AA 7 0,4% ,0% 8 1,9% ,6% 9 2,7% ,7% 10 0,8% ,7% 11 1,9% ,2% 12 1,1% ,6% 13 2,3% ,8% 14 2,7% ,4% 15 1,5% ,4% 16 2,3% ,3% 17 2,3% ,2% 18 0,4% ,3% 19 0,8% ,6% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,4% ,1% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 21,3% ,6% V4/1A-3BCDE+AA 7 0,8% ,8% 8 1,1% ,6% 9 1,5% ,8% 10 1,9% ,9% 11 1,5% ,2% 12 1,1% ,0% 13 1,9% ,1% 14 1,1% ,9% 15 1,9% ,0% 16 0,8% ,8% 17 0,4% ,7% 18 1,5% ,6% 19 0,4% ,8% 20 0,0% ,0% 21 0,4% ,7% 22 0,0% ,0% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 16,3% ,1%

16 V4/1A-3BCDEF 7 1,1% ,6% 8 3,0% ,5% 9 4,2% ,8% 10 2,7% ,8% 11 3,4% ,7% 12 2,3% ,2% 13 4,2% ,1% 14 3,8% ,2% 15 3,4% ,9% 16 3,0% ,6% 17 2,7% ,5% 18 2,7% ,2% 19 1,5% ,3% 20 0,8% ,2% 21 0,8% ,8% 22 1,1% ,3% 23 0,0% ,0% 24 0,4% ,5% 25 1,1% ,3% 42,2% ,6% V4/1A-3BCDEF-AA 7 0,4% ,0% 8 1,9% ,6% 9 2,7% ,7% 10 0,8% ,7% 11 1,9% ,2% 12 1,1% ,6% 13 2,3% ,8% 14 2,7% ,4% 15 1,5% ,2% 16 2,3% ,9% 17 2,3% ,7% 18 0,8% ,2% 19 1,1% ,3% 20 0,4% ,4% 21 0,4% ,9% 22 0,8% ,6% 23 0,0% ,0% 24 0,4% ,4% 25 0,4% ,9% 24,0% ,3% V4/1A-3BCDEF+AA 7 0,8% ,8% 8 1,1% ,6% 9 1,5% ,8% 10 1,9% ,9% 11 1,5% ,2% 12 1,1% ,0% 13 1,9% ,1% 14 1,1% ,9% 15 1,9% ,1% 16 0,8% ,3% 17 0,4% ,9% 18 1,9% ,9% 19 0,4% ,8% 20 0,4% ,6% 21 0,4% ,7% 22 0,4% ,2% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,8% ,8% 18,3% ,2%

17 V4/1A-2BC-1DEF 11 0,8% ,6% 12 1,1% ,6% 13 2,3% ,2% 14 3,8% ,2% 15 2,7% ,4% 16 2,7% ,2% 17 1,9% ,4% 18 0,8% ,4% 19 0,8% ,8% 20 0,8% ,7% 21 0,0% ,0% 22 0,4% ,4% 23 0,0% ,0% ,9% ,9% V4/1A-1BC-1DEF-AA 11 0,0% ,0% 12 0,4% ,6% 13 1,9% ,6% 14 2,7% ,1% 15 1,1% ,6% 16 1,9% ,0% 17 1,5% ,4% 18 0,4% ,6% 19 0,4% ,2% 20 0,4% ,2% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,0% ,0% ,6% ,9% V4/1A-2BC-1DEF+AA 11 0,8% ,7% 12 0,8% ,7% 13 0,4% ,4% 14 1,1% ,7% 15 1,5% ,9% 16 0,8% ,4% 17 0,4% ,7% 18 0,4% ,8% 19 0,4% ,6% 20 0,4% ,5% 21 0,0% ,0% 22 0,4% ,6% 23 0,0% ,0% 2 2 7,2% ,9%

18 V4/1A-2BC-1EF 12 0,0% 0 0 ####### 13 1,1% ,3% 14 1,5% ,1% 15 1,5% ,4% 16 1,5% ,2% 17 1,1% ,0% 18 0,8% ,9% 19 0,8% ,8% 20 0,8% ,7% 21 0,0% ,0% 22 0,4% ,4% 23 0,0% ,0% 2 2 9,5% ,3% V4/1A-1BC-1EF-AA 12 0,0% 0 0 ####### 13 1,1% ,5% 14 0,8% ,6% 15 0,8% ,3% 16 1,1% ,8% 17 1,1% ,7% 18 0,4% ,7% 19 0,4% ,2% 20 0,4% ,2% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,0% ,0% 2 2 6,1% ,5% V4/1A-2BC-1EF+AA 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% ,0% 14 0,8% ,4% 15 0,8% ,9% 16 0,4% ,8% 17 0,0% ,0% 18 0,4% ,3% 19 0,4% ,6% 20 0,4% ,5% 21 0,0% ,0% 22 0,4% ,6% 23 0,0% ,0% 2 2 3,4% ,9%

19 V4/1A-2BCD-1EF 12 0,0% 0 0 ####### 13 1,1% ,3% 14 1,5% ,1% 15 1,5% ,4% 16 1,5% ,2% 17 1,9% ,6% 18 2,7% ,2% 19 0,8% ,7% 20 0,8% ,6% 21 0,8% ,6% 22 1,1% ,6% 23 0,0% ,0% 24 0,4% ,7% 25 0,8% ,7% 14,8% ,0% V4/1A-1BCD-1EF-AA 12 0,0% 0 0 ####### 13 1,1% ,5% 14 0,8% ,6% 15 0,8% ,3% 16 1,1% ,8% 17 1,9% ,6% 18 0,8% ,7% 19 0,4% ,7% 20 0,4% ,1% 21 0,4% ,3% 22 0,8% ,6% 23 0,0% ,0% 24 0,4% ,7% 25 0,4% ,6% 9,1% ,0% V4/1A-2BCD-1EF+AA 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% ,0% 14 0,8% ,4% 15 0,8% ,9% 16 0,4% ,8% 17 0,0% ,0% 18 1,9% ,9% 19 0,4% ,5% 20 0,4% ,8% 21 0,4% ,4% 22 0,4% ,8% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,4% ,4% 5,7% ,4%

20 V4/2A-2BC 6 3,0% ,5% 7 5,3% ,4% 8 3,4% ,6% 9 4,2% ,4% 10 1,9% ,7% 11 0,4% ,2% 12 0,4% ,1% 13 0,0% 0 0 ####### ,6% ,4% V4/2A-2BC-AA 6 1,1% ,8% 7 1,1% ,4% 8 0,4% ,4% 9 1,1% ,6% 10 0,8% ,6% 11 0,0% ,0% 12 0,0% ,0% 13 0,0% 0 0 ####### ,6% ,2% V4/2A-2BC+AA 6 1,9% ,1% 7 4,2% ,3% 8 3,0% ,9% 9 3,0% ,2% 10 1,1% ,1% 11 0,4% ,5% 12 0,4% 3 6-0,1% 13 0,0% 0 0 ####### ,1% ,7%

21 V4/2A-2BCD 6 3,0% ,5% 7 5,3% ,4% 8 3,4% ,6% 9 4,2% ,4% 10 3,0% ,8% 11 1,5% ,8% 12 0,8% ,4% 13 0,8% ,7% 14 0,8% ,6% 15 0,4% ,3% 16 0,0% ,0% ,2% ,7% V4/2A-2BCD-AA 6 1,1% ,8% 7 1,1% ,4% 8 0,4% ,4% 9 1,1% ,6% 10 1,1% ,1% 11 0,8% ,1% 12 0,0% ,0% 13 0,0% ,0% 14 0,0% ,0% 15 0,4% ,6% 16 0,0% ,0% ,1% ,9% V4/2A-2BCD+AA 6 1,9% ,1% 7 4,2% ,3% 8 3,0% ,9% 9 3,0% ,2% 10 1,9% ,6% 11 0,8% ,4% 12 0,8% ,8% 13 0,8% ,4% 14 0,8% ,2% 15 0,0% ,0% 16 0,0% ,0% ,1% ,6%

22 V4/2A-2BCDE 6 3,0% ,5% 7 5,3% ,4% 8 3,4% ,6% 9 4,2% ,4% 10 3,0% ,8% 11 1,5% ,8% 12 1,5% ,4% 13 1,9% ,7% 14 1,5% ,4% 15 0,8% ,3% 16 0,0% ,0% 17 0,4% ,8% 18 0,8% ,5% 19 0,4% ,0% 20 0,0% ,0% ,8% ,9% V4/2A-2BCDE-AA 6 1,1% ,8% 7 1,1% ,4% 8 0,4% ,4% 9 1,1% ,6% 10 1,1% ,1% 11 0,8% ,1% 12 0,4% ,5% 13 0,4% ,2% 14 0,4% ,8% 15 0,8% ,5% 16 0,0% ,0% 17 0,0% ,0% 18 0,8% ,0% 19 0,0% ,0% 20 0,0% ,0% 2 2 8,4% ,0% V4/2A-2BCDE+AA 6 1,9% ,1% 7 4,2% ,3% 8 3,0% ,9% 9 3,0% ,2% 10 1,9% ,6% 11 0,8% ,4% 12 1,1% ,2% 13 1,5% ,2% 14 1,1% ,7% 15 0,0% ,0% 16 0,0% ,0% 17 0,4% ,4% 18 0,0% ,0% 19 0,4% ,0% 20 0,0% ,0% ,4% ,9%

23 V4/2A-2BCDEF 6 3,0% ,5% 7 5,3% ,4% 8 3,4% ,6% 9 4,2% ,4% 10 3,0% ,8% 11 1,5% ,8% 12 1,5% ,4% 13 1,9% ,7% 14 1,5% ,8% 15 1,5% ,8% 16 1,1% ,2% 17 0,4% ,5% 18 1,1% ,8% 19 0,8% ,7% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 30,4% ,6% V4/2A-2BCDEF-AA 6 1,1% ,8% 7 1,1% ,4% 8 0,4% ,4% 9 1,1% ,6% 10 1,1% ,1% 11 0,8% ,1% 12 0,4% ,5% 13 0,4% ,2% 14 0,4% ,0% 15 0,8% ,1% 16 0,0% ,0% 17 0,0% ,0% 18 0,8% ,0% 19 0,4% ,2% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 8,7% ,2% V4/2A-2BCDEF+AA 6 1,9% ,1% 7 4,2% ,3% 8 3,0% ,9% 9 3,0% ,2% 10 1,9% ,6% 11 0,8% ,4% 12 1,1% ,2% 13 1,5% ,2% 14 1,1% ,5% 15 0,0% ,0% 16 0,0% ,0% 17 0,4% ,0% 18 0,0% ,0% 19 0,4% ,5% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 19,4% ,7%

24 V4/2A-1BC-1DEF 10 1,1% ,9% 11 1,1% ,5% 12 1,1% ,1% 13 1,9% ,7% 14 1,1% ,7% 15 1,1% ,3% 16 1,1% ,8% 17 0,0% ,0% 18 0,4% ,5% 19 0,0% ,0% 2 2 9,1% ,2% V4/2A-1BC-1DEF-AA 10 0,4% ,6% 11 0,8% ,6% 12 0,4% ,8% 13 0,4% ,2% 14 0,4% ,6% 15 0,4% ,8% 16 0,0% ,0% 17 0,0% ,0% 18 0,0% ,0% 19 0,0% ,0% 2 2 2,7% ,5% V4/2A-1BC-1DEF+AA 10 0,8% ,3% 11 0,4% ,4% 12 0,8% ,4% 13 1,5% ,2% 14 0,8% ,0% 15 0,8% ,8% 16 1,1% ,3% 17 0,0% ,0% 18 0,4% ,0% 19 0,0% ,0% 2 2 6,5% ,8%

25 V4/2A-1BC-1EF 12 0,8% ,3% 13 1,1% ,8% 14 0,8% ,7% 15 1,1% ,3% 16 1,1% ,8% 17 0,0% ,0% 18 0,4% ,5% 19 0,0% ,0% 2 2 5,3% ,8% V4/2A-1BC-1EF-AA 12 0,4% ,3% 13 0,4% ,5% 14 0,4% ,5% 15 0,4% ,8% 16 0,0% ,0% 17 0,0% ,0% 18 0,0% ,0% 19 0,0% ,0% 2 2 1,5% ,8% V4/2A-1BC-1EF+AA 12 0,4% ,8% 13 0,8% ,9% 14 0,4% ,8% 15 0,8% ,8% 16 1,1% ,3% 17 0,0% ,0% 18 0,4% ,0% 19 0,0% ,0% 2 2 3,8% ,8%

26 V4/2A-1BCD-1EF 12 0,8% ,3% 13 1,1% ,8% 14 0,8% ,7% 15 1,1% ,3% 16 1,1% ,3% 17 0,4% ,5% 18 1,1% ,1% 19 0,4% ,5% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 2 2 6,8% ,9% V4/2A-1BCD-1EF-AA 12 0,4% ,3% 13 0,4% ,5% 14 0,4% ,5% 15 0,4% ,8% 16 0,0% ,0% 17 0,0% ,0% 18 0,8% ,6% 19 0,4% ,9% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 2 2 2,7% ,5% V4/2A-1BCD-1EF+AA 12 0,4% ,8% 13 0,8% ,9% 14 0,4% ,8% 15 0,8% ,8% 16 1,1% ,5% 17 0,4% ,0% 18 0,4% ,5% 19 0,0% ,0% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 2 2 4,2% ,4%

27 V4/3A-1BC 5 3,4% ,1% 6 1,1% ,6% 7 1,1% ,7% 8 0,4% ,1% 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% 0 0 ####### ,1% ,9% V4/3A-1BC-AA 5 0,0% ,0% 6 0,0% ,0% 7 0,4% 1 2 5,1% 8 0,0% ,0% 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% 0 0 ####### ,4% ,7% V4/3A-1BC+AA 5 3,4% ,8% 6 1,1% ,5% 7 0,8% ,9% 8 0,4% ,7% 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% 0 0 ####### ,7% ,2%

28 V4/3A-1BCD 5 3,4% ,1% 6 1,1% ,6% 7 1,1% ,7% 8 0,4% ,1% 9 0,8% ,2% 10 0,8% ,4% 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% 0 0 ####### ,6% ,1% V4/3A-1BCD-AA 5 0,0% ,0% 6 0,0% ,0% 7 0,4% 1 2 5,1% 8 0,0% ,0% 9 0,4% ,8% 10 0,0% ,0% 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% 0 0 ####### ,8% ,0% V4/3A-1BCD+AA 5 3,4% ,8% 6 1,1% ,5% 7 0,8% ,9% 8 0,4% ,7% 9 0,4% ,0% 10 0,8% 3 6 6,2% 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% 0 0 ####### ,8% ,5%

29 V4/3A-1BCDE 5 3,4% ,1% 6 1,1% ,6% 7 1,1% ,7% 8 0,4% ,1% 9 0,8% ,2% 10 0,8% ,4% 11 0,4% ,6% 12 0,0% ,0% 13 0,0% 0 0 ####### ,0% ,9% V4/3A-1BCDE-AA 5 0,0% ,0% 6 0,0% ,0% 7 0,4% 1 2 5,1% 8 0,0% ,0% 9 0,4% ,8% 10 0,0% ,0% 11 0,4% ,7% 12 0,0% ,0% 13 0,0% 0 0 ####### ,1% ,4% V4/3A-1BCDE+AA 5 3,4% ,8% 6 1,1% ,5% 7 0,8% ,9% 8 0,4% ,7% 9 0,4% ,0% 10 0,8% 3 6 6,2% 11 0,0% ,0% 12 0,0% ,0% 13 0,0% 0 0 ####### ,8% ,4%

30 V4/3A-1BCDEF 5 3,4% ,1% 6 1,1% ,6% 7 1,1% ,7% 8 0,4% ,1% 9 0,8% ,2% 10 0,8% ,4% 11 0,4% ,6% 12 0,0% ,0% 13 0,0% ,0% 14 0,0% ,0% 15 0,0% ,0% ,0% ,7% V4/3A-1BCDEF-AA 5 0,0% ,0% 6 0,0% ,0% 7 0,4% 1 2 5,1% 8 0,0% ,0% 9 0,4% ,8% 10 0,0% ,0% 11 0,4% ,7% 12 0,0% ,0% 13 0,0% ,0% 14 0,0% ,0% 15 0,0% ,0% ,1% ,0% V4/3A-1BCDEF+AA 5 3,4% ,8% 6 1,1% ,5% 7 0,8% ,9% 8 0,4% ,7% 9 0,4% ,0% 10 0,8% 3 6 6,2% 11 0,0% ,0% 12 0,0% ,0% 13 0,0% 0 0 ####### ,8% ,4%

31 V4/4A 4 1,1% ,5% 12 0,0% 0 0 ####### 13 0,0% 0 0 ####### ,1% ,5%

32 V4/4ABC 4 1,1% ,5% 5 3,4% ,1% 6 4,2% ,9% 7 8,0% ,5% 8 7,2% ,3% 9 8,4% ,5% 10 5,3% ,8% 11 4,2% ,2% 12 1,9% ,5% 13 3,8% ,1% 14 0,4% ,9% 15 0,8% ,8% 16 0,0% ,0% 17 0,0% ,0% 18 0,0% ,0% 19 0,4% ,8% 20 0,0% ,0% ,0% ,5% V4/4ABC-AA 5 0,0% ,0% 6 1,1% ,6% 7 1,9% ,1% 8 2,7% ,6% 9 3,8% ,5% 10 2,3% ,1% 11 3,0% ,8% 12 1,1% ,2% 13 2,3% ,6% 14 0,4% ,9% 15 0,8% ,4% 16 0,0% ,0% 17 0,0% ,0% 18 0,0% ,0% 19 0,4% ,8% 20 0,0% ,0% ,8% ,5% V4/4ABC+AA 4 1,1% ,5% 5 3,4% ,8% 6 3,0% ,8% 7 6,1% ,9% 8 4,6% ,6% 9 4,6% ,7% 10 3,0% ,6% 11 1,1% ,3% 12 0,8% ,9% 13 1,5% ,5% 14 0,0% ,0% 15 0,0% ,0% 16 0,0% ,0% ,3% ,3%

33 V4/4ABCD 4 1,1% ,5% 5 3,4% ,1% 6 4,2% ,9% 7 8,0% ,5% 8 7,2% ,3% 9 9,1% ,0% 10 7,2% ,8% 11 6,1% ,2% 12 3,8% ,2% 13 5,7% ,1% 14 3,8% ,2% 15 3,8% ,1% 16 1,5% ,6% 17 1,9% ,0% 18 1,1% ,2% 19 1,9% ,9% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,4% ,7% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 70,3% ,6% V4/4ABCD-AA 5 0,0% ,0% 6 1,1% ,6% 7 1,9% ,1% 8 2,7% ,6% 9 4,2% ,6% 10 2,7% ,2% 11 3,8% ,2% 12 1,9% ,2% 13 3,0% ,4% 14 2,7% ,1% 15 2,7% ,5% 16 1,1% ,8% 17 1,5% ,0% 18 1,1% ,9% 19 1,9% ,7% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,4% ,7% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 32,7% ,5% V4/4ABCD+AA 4 1,1% ,5% 5 3,4% ,8% 6 3,0% ,8% 7 6,1% ,9% 8 4,6% ,6% 9 4,9% ,3% 10 4,6% ,0% 11 2,3% ,9% 12 1,9% ,2% 13 2,7% ,2% 14 1,1% ,8% 15 1,1% ,3% 16 0,4% ,8% 17 0,4% ,1% 18 0,0% ,0% 19 0,0% ,0% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% ,6% ,2%

34 V4/4ABCDE 4 1,1% ,5% 5 3,4% ,1% 6 4,2% ,9% 7 8,0% ,5% 8 7,2% ,3% 9 9,1% ,0% 10 7,2% ,8% 11 6,5% ,2% 12 4,6% ,9% 13 8,0% ,0% 14 6,1% ,4% 15 6,8% ,8% 16 4,2% ,9% 17 4,6% ,7% 18 4,6% ,2% 19 3,4% ,8% 20 0,0% ,0% 21 0,4% ,8% 22 0,8% ,8% 23 0,8% ,8% 24 0,8% ,7% 25 0,4% ,2% 92,0% ,4% V4/4ABCDE-AA 5 0,0% ,0% 6 1,1% ,6% 7 1,9% ,1% 8 2,7% ,6% 9 4,2% ,6% 10 2,7% ,2% 11 4,2% ,8% 12 2,3% ,7% 13 4,6% ,7% 14 3,8% ,0% 15 4,9% ,5% 16 3,4% ,8% 17 3,8% ,2% 18 3,0% ,4% 19 2,7% ,7% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,8% ,6% 23 0,8% ,2% 24 0,8% ,8% 25 0,4% ,5% 47,9% ,4% V4/4ABCDE+AA 4 1,1% ,5% 5 3,4% ,8% 6 3,0% ,8% 7 6,1% ,9% 8 4,6% ,6% 9 4,9% ,3% 10 4,6% ,0% 11 2,3% ,5% 12 1,9% ,4% 13 2,7% ,5% 14 1,1% ,7% 15 1,1% ,0% 16 0,4% ,4% 17 0,4% ,8% 18 0,0% ,0% 19 0,0% ,0% 20 0,0% ,0% 21 0,0% ,0% 22 0,0% ,0% 23 0,0% ,0% 24 0,0% ,0% 25 0,0% ,0% 37,6% ,0%

WinMore Systems Hippo Hippo Tips

WinMore Systems Hippo Hippo Tips L-Advantage Solutions AB WinMore Systems Hippo Hippo Tips Hur man gör i Hipposystemet Copyright 2012 Introduktion Välkommen till hur man gör i Hipposystemet. Här kommer vi att ta upp mer anvancerade sätt

Läs mer

L-Advantage Solutions AB. WinMore Systems Hippo PC & MAC Start

L-Advantage Solutions AB. WinMore Systems Hippo PC & MAC Start L-Advantage Solutions AB WinMore Systems Hippo PC & MAC Start Reducerade trav och galoppsystem Copyright 2011 Introduktion OBSERVERA! Ny manual är på gång, men denna fungerar så länge. Vi vill börja med

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Iphone Travstat Iphone av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är aldrig för gamla. Med en

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Android Mobile App Travstat Android Mobile App av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är

Läs mer

BRONSDIVISIONEN, FÖRSÖK 1 I MEETING 2 (FINAL SOLVALLA 2 April 2016) JÄGERSRO 2640, V Avd 1) 1 Panoramic. En fantastisk fin häst som har gjort 2

BRONSDIVISIONEN, FÖRSÖK 1 I MEETING 2 (FINAL SOLVALLA 2 April 2016) JÄGERSRO 2640, V Avd 1) 1 Panoramic. En fantastisk fin häst som har gjort 2 v75info.sev75 Jägersro Fredag kväll info BRONSDIVISIONEN, FÖRSÖK 1 I MEETING 2 (FINAL SOLVALLA 2 April 2016) JÄGERSRO 2640, V Avd 1) 1 Panoramic. En fantastisk fin häst som har gjort 2 starter i brons

Läs mer

Den som säger sig vara slutlärd, är mer slut än lärd.

Den som säger sig vara slutlärd, är mer slut än lärd. Innehåll 3 Nya kategorier från Speedanalysen Ny Kategori & Reduceringskategori Hästar som övernattar i Norrland Ny funktion i Speedanalysen (spelförslag) Specialanalys Oftare överpace på Åby? Specialanalys

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Lönediskriminering praxis bland män?

Lönediskriminering praxis bland män? Lönediskriminering praxis bland män? Ni har säkert alla hört påståendet om ett märkbart lönegap mellan könen, eller hur? Ibland hävdas det att kvinnor sägs tjäna svindlande låga 80% av vad män tjänar,

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Spela V75 med liten insats

Spela V75 med liten insats Spela V75 med liten insats V75 är ett oerhört svårt spel. En normal omgång startar i genomsnitt elva hästar i varje lopp. Antalet olika kombinationer som kan utgöra den rätta raden är ca 20 000 000. En

Läs mer

LUFFARSCHACKETS GRUNDER

LUFFARSCHACKETS GRUNDER LUFFARSCHACKETS GRUNDER Många har frågat mig: Kan man träna luffarschack? Jodå, svarar jag. Det går alldeles utmärkt och det ger bevisligen resultat. Men lika väl som man inte blir fotbollsproffs efter

Läs mer

Skriv ut korten. Laminera dem gärna. Då håller de längre och kan användas om igen. Klipp ut dem och lägg de röda respektive de gröna i var sin ask.

Skriv ut korten. Laminera dem gärna. Då håller de längre och kan användas om igen. Klipp ut dem och lägg de röda respektive de gröna i var sin ask. RYGG Koppla ihop - Samarbetsövning Ett exempel på kort Förberedelser: Skriv ut korten. Laminera dem gärna. Då håller de längre och kan användas om igen. Klipp ut dem och lägg de röda respektive de gröna

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media.

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media. Spelregler Virtuell Racing 1 Inledning Dessa Spelregler omfattar spel på Virtuell Racing (VR) hos ATG (AB Trav och Galopp). Spelformer som omfattas är Vinnare, Plats, Tvilling, Komb och Trio. Virtuell

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER OKTOBER 2016

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER OKTOBER 2016 TILLÄGG/ÄNDRINGAR TILL VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER OKTOBER 2016 Ny lydelse kapitel 1 1, 2, 5, 11, 13, 15, 20, 24 och 25, kapitel 5.1 5, kapitel 6 1 samt nytt kapitel 3.7 1-3. Bestämmelserna träder i kraft

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg för förslag på avskjutning.

Med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg för förslag på avskjutning. Med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg för förslag på avskjutning. Den här manualen är till för att underlätta för dig som ska planera älgskötseln i ert område de kommande åren. Målet är att öka förståelsen

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

SYSTEMBROSCHYR. Så här spelar du reducerade system på vår speciella systemkupong.

SYSTEMBROSCHYR. Så här spelar du reducerade system på vår speciella systemkupong. 0:e upplagan SYSTEMBROSCHYR Så här spelar du reducerade system på vår speciella systemkupong. Match... Match... Match... Match... Match... Match... Match... Match... Match... Match 0... Match... Match...

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Propositioner till SG:s Höststämma den 17 oktober 2015

Propositioner till SG:s Höststämma den 17 oktober 2015 Propositioner till SG:s Höststämma den 17 oktober 2015 Styrelsen i Svensk Galopp kommer att föreslå 2 propositioner till höststämman den 17 oktober. Det handlar om: 1) Strategier för galoppsporten 2) Hindersporten

Läs mer

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram 2.1 Grundläggande matematik 2.1.1 Potensfunktioner xmxn xm n x x x x 3 4 34 7 x x m n x mn x x 4 3 x4 3 x1 x x n 1 x n x 3 1 x 3 x0 1 1

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Så spelar du Keno Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Massor av vinster Så spelar du Keno Keno är spelet där du har chans att bli miljonär varje dag. Det handlar om att pricka in några av

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker En svensk spelklassiker Spelregler 2-6 deltagare från 10 år Innehåll: 1 spelplan, korthållare, 2 tärningar, 6 spelpjäser, 21 aktier, 20 lagfartsbevis, 12 obligationer, 21 finanstidningar, 40 börstips,

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL Spela på Galopp! SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL GaloppMagasinets spelexpert Geir Stabell har nu kommit till systemspel. Hur du ökar dina vinstchanser och minskar dina insatser. Inte minst

Läs mer

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade 1 2 30 sätt att få flera kunder till ditt företag. En Gratis guide av Lotta Carlberg företagsrådgivare och mentor på 3 När jag arbetar med mina kunder så går vi tillsammans igenom hur de kan få in nya

Läs mer

Inledning. Övning 1: Frågestund

Inledning. Övning 1: Frågestund Kamratskap Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Församlingsbrev. Hösten 2009

Församlingsbrev. Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Församlingsbrev Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Ny kyrkoherde Kära församling! Det är er nye kyrkoherde som skriver denna hälsning, och det är väl på sin

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Välkommen till ett Bondespel i tiden.

Välkommen till ett Bondespel i tiden. 2-5 SPELARE FRÅN 10 ÅR Välkommen till ett Bondespel i tiden. Spelplanen och kortillustrationerna i denna jubileumsutgåva kommer från en svunnen tid. Penningsvärdet har däremot räknats upp till en nivå

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Välkommen som användare av RADsofts PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta PC-systemet för V4 V5 V64 V65 V75

Välkommen som användare av RADsofts PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta PC-systemet för V4 V5 V64 V65 V75 manual användar Det kompletta PC-systemet för V4 V5 V64 V65 V75 Licensrättigheter Den här programvaran är licensierad till den person som har installerat produkten genom www.radsoft.se och registrerat

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola 65 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Enligt beslut av Lotteriinspektionens styrelse den 7 juni 2005.

Enligt beslut av Lotteriinspektionens styrelse den 7 juni 2005. Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier som anordnas med stöd av 16 lotterilagen (1994:1000) registrering enligt 17 samt tillståndsfria lotterier enligt 19 och 20 lotterilagen. Enligt beslut av

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL

Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL 2 Innehåll I Allmänna bestämmelser... 3 II Minimi-insatser... 5 III Andelsspel... 5 IV Voittaja-spel... 5 V Sija-spel...

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Ledarskap Utbildning & bildning Matematik

Ledarskap Utbildning & bildning Matematik Ledarskap Utbildning & bildning Matematik Sju rektorer samtalar under fem dagar Dialogseminarieserien Olika former för kunskap Veta att (teoretisk, vetenskaplig kunskap, veta att-satser) Veta hur (färdighet,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Ridskoleekonomi. 21 jan 2012

Ridskoleekonomi. 21 jan 2012 Ridskoleekonomi 21 jan 2012 Tema 2012 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt. I Västmanland/Sörmland firar vi genom att ge 2012 temat Framtidens Ridsport. För visst vill vi att

Läs mer

Allmänna råd för lotterier

Allmänna råd för lotterier Allmänna råd för lotterier Innehåll 1. Definitioner...3 1.1. Egentliga lotterier...3 2. Tillstånd...3 2.1. Ansökan...3 3. Registrering...3 3.1. Ansökan...3 Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Inspirationsföreläsning

Inspirationsföreläsning Inspirationsföreläsning 1 Thomas Johansson Greger Karlsson 2 1. Varför är aktier det bästa sättet att spara på och vad behöver man för att börja? 2. Varför bör man tänka på sin pension redan innan man

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen)

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Utverdering det har gott bra med träningen. jag tycker att det var kul att träna och så var det skönt att träna.

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Budget Aveny Budgetmodul Aveny Budgetmodul är ett stort stöd i er budgetprocess och förenklar

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Nedan följer svar på era frågor från Utvecklingspartiet! Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011.

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. 1 (18) Statistikenheten 20110808 Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. Inledning Under våren/försommaren 2011 har Arbetsförmedlingens Statistikenhet,

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper inför betygssättningen i årskurs

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Kärnkraftens vara eller icke vara Är kunskap och åsikt om kärnkraft relaterade till varandra

Kärnkraftens vara eller icke vara Är kunskap och åsikt om kärnkraft relaterade till varandra Kärnkraftens vara eller icke vara Är kunskap och åsikt om kärnkraft relaterade till varandra Gunnesboskolan Klass 9B Rasmus Johannesson 21 maj 2010 Senait Bohlin Fredrik Alvén 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement)

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Förbättringsprogram PROGRAMRAPPORT Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Teammedlemmar/deltagare Enhetschef: Mia Löfgren, mia.lofgren@gotland.se Omvårdnadsansvarig

Läs mer

FÖRSLAG 1(2) 30 maj 2006 HS 2005/0047. Hälso- och sjukvårdsnämnden

FÖRSLAG 1(2) 30 maj 2006 HS 2005/0047. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG 1(2) 30 maj 2006 HS 2005/0047 Hälso- och sjukvårdsnämnden Införande av hörselscreening hos nyfödda på Gotland - bilaga 2005-12-16 skrivelse från Läkare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken,

Läs mer

Upprätta en telefonpolicy i kommunen och underlätta för medborgarna att nå förtroendevalda och tjänstemän.

Upprätta en telefonpolicy i kommunen och underlätta för medborgarna att nå förtroendevalda och tjänstemän. E-postformulär Fyll i dina kontaktuppgifter Given name Hans Surname Rosengren E-mail hans.rosengren@ramvik.com Phone 0708-316661 Address Kärrby 240 City code 87016 City Ramvik Datum 2015-03-23 Rubrik på

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin Förstudie Diarieföring av allmänna handlingar Nerikes Brandkår 2009-06-04 Ref Roger Wallin 1. Uppdrag... 3 2. Offentlighetsprincipen... 3 2.1 Hur diarieförs handlingar och finns gemensamma rutiner?...

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Användarmanual för mätdatabasen Malin

Användarmanual för mätdatabasen Malin Användarmanual för mätdatabasen Malin Tillväxtverkets databas för resultaten från mätningarna av företagens administrativa kostnader 117 86 Stockholm Besöksadress: Götgatan 74 Telefon: 08-681 91 00. Telefax:

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Utgångar. Att jobba med Utgångar och Intervaller

Utgångar. Att jobba med Utgångar och Intervaller Utgångar Att jobba med Utgångar och Intervaller Summorna kan skifta en del beroende på det aktuella oddset och på vilka hästar du väljer som Utgångar. Se detta som ett lärodokument och kom ihåg det är

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Motivation för bättre hälsa

Motivation för bättre hälsa Motivation för bättre hälsa Felix qui potuit rerum cognoscere causas Lycklig den som inser sakers orsaker" Under min nu tjugoåriga tid som naturterapeut, har det funnits stunder då jag undrat särskilt

Läs mer

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön Uppgift 1 Deskripitiv statistik Lön Variabeln Lön är en kvotvariabel, även om vi knappast kommer att uppleva några negativa värden. Det är sannolikt vår intressantaste variabel i undersökningen, och mot

Läs mer

Handledning för användare av ALLASKA

Handledning för användare av ALLASKA Handledning för användare av ALLASKA Hur självinstruerande en databas som Allaska än är uppstår det alltid frågor. Denna kortfattade handledning syftar till att svara på de vanligaste, och till att underlätta

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer. (Mörkröd nivå Pojkar)

Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer. (Mörkröd nivå Pojkar) Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer. (Mörkröd nivå Pojkar) Lag med spelare som är födda år 00-01 ska spela på någon av de Mörkröda nivåerna och ska inte spela på Ljusröd nivå. De 5 olika Mörkröda

Läs mer