LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet"

Transkript

1 Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

2 Nr 1 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL OCH TELESYSTEM TELESYSTEM C TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM... 4 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL OCH TELESYSTEM... 6 SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M... 6 SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D... 6 SBF KANALSYSTEM... 7 SBJ KABELGENOMFÖRINGAR... 7 SBK STATIV... 7 SBL FÄSTDON FÖR APPARATER, EL OCH TELEKABLAR, LEDARE M M... 7 SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E D... 7 SC EL OCH TELEKABLAR M M... 8 SCF TELE OCH DATAKABLAR... 8 SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL ELLER TELESYSTEM... 8 SDC FÖRBINDNINGSDON O D I EL ELLER TELESYSTEM... 8 TB APPARATER I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM... 8 TBC APPARATER I TELETEKNISKA KONTROLLSYSTEM... 8 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUP INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

3 Nr 1 3 (14) Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E Installationer i dörrmiljö Installationer i dörrmiljö Installationer i dörrmiljö Märkning centralutrustningar samt ledningsnät Märkning platsutrustningar samt ledningsnät LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

4 Nr 1 4 (14) Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Installation 09 För åberopade AMAkoder i denna handling gäller text under respektive kod enligt EL AMA 09. Tilläggstexter i denna handling gäller som tillägg och/eller avvikelser till text under respektive kod i AMA EL OCH TELESYSTEM 64 TELESYSTEM 64.C TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM 64.CC 64.CCB Teletekniska kontrollsystem Entré och passerkontrollsystem ALLMÄNT Inledning Landstingsfastigheter Sörmland har fastslagit att alla byggnader i princip skall utrustas med s.k. skalskydd. Det betyder att entréer under vissa tider är låsta. För att inte ha för mycket nycklar i omlopp skall vissa entréer vara försedda med elektromekaniska passersystem. Dessa system skall vara uppkopplade mot en övergripande styr och programmeringsutrustning för resp. sjukhus (MSE, NLN och KSK). Inom finns system ASSA ARX installerat, dessa system skall ligga som grund för tillkommande anläggningar inom. Till detta system ingår programvara ASSA ARX ACCESS. LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

5 Nr 1 5 (14) NORMER OCH ANVISNINGAR SSF 200 Regler för mekaniskt inbrottsskydd. SSF 210 Projektering och installation Elektromekanisk låsanordning SSEN Larmsystem Passerkontrollsystem Del 7: Tillämpningsanvisningar OMFATTNING Denna tekniska beskrivning är generell för entre och passerkontrollsystem inom. UTRYMMEN Utrustning och ledningar skall installeras så att framtida utbyggnader underlättas. Centralutrustning skall placeras i låst utrymme. FUNKTION Alla förändringar eller programmering skall endast kunna utföras av behörig person. Oavsett inställd tid för öppningsimpuls skall elslutbleck eller motorlås omgående förreglas när dörr stängs, således utan att invänta tidsinställning. Om dörr hålls öppen längre tid än förinställd tid skall försignal ljuda, den tid som man därefter har på sig innan larm går till centralutrustning skall vara programmerbar. Passersystemet skall i vissa fall kunna förbikoppla/till och frånkoppla inbrottslarm vid godkänd passering. Vissa dörrar är försedda med motordriven öppningsanordning som skall kunna styras från passersystemet. För att få en bra och önskad funktion vid respektive projekt skall samordning ske mellan berörda parter. Vid ny eller ombyggnation skall samordning ske mellan de inblandade projektörerna samt eventuell nyttjare. Vid installation i befintliga dörrar skall entreprenören samordna sina funktioner dels med nyttjare, och dels med driftpersonal för att få fullgod dörrmiljöfunktion. LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

6 Nr 1 6 (14) STRÖMFÖRSÖRJNING Till undercentraler skall separat strömförsörjning med batterier för reservdrift anordnas. Strömförsörjningsutrustning skall anslutas till närmaste gruppcentral för favoriserad kraft där sådan finns, i övrigt till normalkraft. KANALISATION Befintlig kanalisation utnyttjas i möjligaste mån. Där ej befintlig kanalisation finns skall komplettering göras. I dörrpartier av stål skall ledningar förläggas i stålprofiler skyddade med HFrör eller liknande. MILJÖBETINGELSER Samtlig materiel skall vara av halogenfri typ. LEDNINGSNÄT Ledningsnät skall följa fabrikantens/leverantörens anvisningar. Undercentraler skall i första hand anslutas till centralutrustningar via datauttag i landstingets datanät. S SB SBD SBD.2 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL OCH TELESYSTEM ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D Kabelstegar och kabelrännor Ledningar förläggs på ledningsstege för telenät eller i teleränna. LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

7 Nr 1 7 (14) SBF SBF.1 SBJ SBJ.15 KANALSYSTEM Ellistsystem Vid utanpåliggande förläggning av ledning skall ledningar förläggas i ellist. KABELGENOMFÖRINGAR Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag Vi förläggning av kabel genom brandcellsbegränsande byggnadsdelar skall tätning ingå i denna entreprenad. Vid genomgång skall skult som anger fabrikat på tätning samt klass och datum fastsättas synligt på vägg. Vid genomgång med ledning i befintlig brandtätning skall entreprenören utföra tätning med samma fabrikat och typ som befintlig. SBK SBK.2 SBL SBL.12 STATIV Stativ för teleutrustning Montering av centralutrustningar görs i 19" stativ där sådana finns tillgängliga, annars görs komplettering. FÄSTDON FÖR APPARATER, EL OCH TELEKABLAR, LEDARE M M Fästdon för el och telekablar, elinstallationsrör o d Ledningar förlagda på kabelstege fästes var tredje stegpinne, på vertikala på varje stegpinne. SBQ SBQ.2 KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E D Infällda elinstallationsrör Där kabelförläggning skall ske i dörrpartier skall partier förses med god kanalisation för framkomlighet med ledning. Kanalisation skall vara så utförd så att ej ledning kan bli skadad på grund av vassa kanter o d. Installationsrör skall vara halogenfria LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

8 Nr 1 8 (14) SC SCF SD SDC SDC.2 SDC.3 SDC.32 SJF.11 TB TBC TBC.111 EL OCH TELEKABLAR M M TELE OCH DATAKABLAR Samtliga ledningar skall vara av halogenfri typ. Ledningar skall vara av typ som leverantören av passerkontrollsystemet anvisar. SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL ELLER TELESYSTEM FÖRBINDNINGSDON O D I EL ELLER TELESYSTEM Överföringsdon i telesystem Där överföring erfordras, t.ex. vid dubbeldörrar så att anslutning av ellås kan göras skall karmöverföring ingå, t.ex. ABLOY EA280 alt 281, SOLID 83. Kopplingsplintar Kopplingsplint skall vara av samma typ som spridningsplint. Spridningsplintar Sprindningsplint skall vara av samma typ som kopplingsplint. Konstantspänningsreglerande laddningslikriktare Varje undercentral skall vara utrustad med erfoderlig strömförsörjning med inbyggda batterier, typ ASSA 2450PS med 2st batterier 12V 7Ah. APPARATER I TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM APPARATER I TELETEKNISKA KONTROLLSYSTEM Tryckknappar För att öppna inifrån för utpassage skall återfjädrande tryckknapp monteras. Täcklock eller knapp skall vara utförd i vit plast med graverad nyckelsymbol. LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

9 Nr 1 9 (14) TBC.132 Magnetkontakter I nya dörrar skall magnetkontakt vara av infälld typ. I befintliga dörrar monteras utanpåliggande magnetkontakt. I ståldörrar skall magnetkontakt vara av typ extra stark magnet. Magnetkontakt skall vara utför med fast anslutningsledning med en längd av 6 meter. Magnetkontakter skall vid nybyggnad ingå i dörrleverans. TBC.1414 Arbetsströmsslutbleck med signalkrets Det ingår att ansluta elslutbleck till systemet. Anslutning skall ske enligt fabrikantens anvisningar. Elslutbleck i ytterdörrar skall vara av typ extra förstärkt. Elslutbleck skall vid nybyggnad ingå i dörrleverans. TBC.1422 Motorslutbleck för regellås Det ingår att ansluta motorslutbleck till systemet. Anslutning skall ske enligt fabrikantens anvisningar. Motorslutbleck skall vid nybyggnad ingå i dörrleverans. TBC.143 Motorlås Det ingår att ansluta motorlås till systemet. Anslutning skall ske enligt fabrikantens anvisningar. Motorlås skall vid nybyggnad ingå i dörrleverans. TBC.41 TBC.42 Centralapparater Centralapparater skall vara av typ ASSA ARX LCU 9016 med erforderliga kompletteringar av loopkort. Befintlig server med klienter och programvara finns på respektive driftavdelning på MSE, KSK och NLN. Undercentraler Undercentral för kontroll av dörrmiljöer skall vara av typ ASSA DAC. LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

10 Nr 1 10 (14) TBC.4321 Kodläsare för elektroniska kodmedier Som kodläsare skall MIFAREläsare för sektorläsning med kryptering och knappsats typ ASSA 6585 MF användas. TBC.45 Kodmedier Passerkort tillhandahålls av Landstinget. Y YTB YTB.1 YTB.16 YTB.164 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M Märkning, provning och dokumentation skall utföras enligt vad som anges i denna beskrivning. Generellt gäller att överlämna 3 omgångar dokumentation till beställaren vid avslutad entreprenad. MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma. Märkning skall utföras med svart text på vit botten. Märkning skall följa PTS ANVISNING FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH DOKUMENTATION MM FÖR EL, TELE, TRANSPORTSYSTEM med senaste datum Märkning av el och teleinstallationer Entreprenören skall redovisa skylttexter för beställaren före tillverkning. Märkning av teleinstallationer YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer Centralutrustning i entre och passerkontrollsystem skall märkas. På skylt skall anges anläggningssort, hus, plan och undercentraladress. Se bilaga D. LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

11 Nr 1 11 (14) YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer MÄRKNING AV LEDNINGAR Då ledning utgår från ställ där centralutrustning finns monterad skall respektive ledning till dörrmiljö märkas med anläggningssort, hus, plan, undercentraladress sant dörrlittera. Skylt skall placeras på ledning innan den lämnar stället. Se bilaga D. YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer MÄRKNING AV STÄLL, FÄLT, PLINTAR Utförs i enlighet med standarder förtecknade i SS ( ) MÄRKNING AV APPARATER Vid respektive dörrmiljö skall märkning anslås. Märkning skall ange anläggningssort, hus, plan, undercentral samt dörrlittera. Se bilaga E. YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YTC.1642 Kontroll av teletekniska säkerhetssystem Entreprenören utför provning och kontroll av samtliga i entreprenaden ingående utrustningar och komponenter. SAMORDNAD PROVNING Entreprenören skall delta i och utföra provningar av samtliga funktionssamband. Funktionsprov skall ske av samtliga i anläggningen ingående delar och verifieras med protokoll. Där entreprenören installarerar passerkontrollutrustning i befintliga dörrpartier skall samordning ske med berörd driftavdelning för att få den mekaniska delen i dörrpartiet att fungera tillsammans med nyinstallerad passerkontrollutrustning. LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

12 Nr 1 12 (14) YTC.2642 Injustering av teletekniska säkerhetssystem Entreprenören ansvarar för att injustering av samtliga i entreprenaden ingående utrustningar och komponenter utförs. YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Med teknisk dokumentation avses alla publikationer, ritningar och andra dokument som ger nödvändig information för drift och underhåll. Dokumentationen skall täcka samtliga i leveransen ingående delar. Innehållet i varje dokument skall vara klart och tydligt läsbar, samt vara på svenska. YUD YUD.64 RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören skall upprätta registreringshandlingar som skall följa FMenheten/Fastighet Anvisningar för märkning provning och dokumentation mm för el, tele, transportsystem som i stort följer normer som är förtecknade i svensk standard SS , Registrering av interna tele och datanät utgåva Relationshandlingar för teleinstallationer Relationshandlingar skall utgöras av ritningar och registreringshandlingar. Relationshandlingar skall lämnas till beställaren i 3 omgångar vid avslutad entreprenad. Följande dokument skall levereras: Planritningar Blockschema Förbindningsschema Nätschema Apparatförteckning Monteringsritning Handhavandebeskrivning Strömuttagsprotokoll Datablad för levererad materiel LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

13 Nr 1 13 (14) YUP YUP.6 YYV YYV.64 INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift och underhållspersonal för el och teleinstallationer Entreprenör skall alltid innan arbetet börjas ta kontakt med personal inom resp. driftområde för att ge information om att entreprenaden skall påbörjas. Entreprenören skall i samråd med driftpersonal förvisa sig om lämpliga ledningsvägar, utrymmesbehov m.m. Entreprenören skall informera beställarens driftpersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Entreprenören skall informera driftpersonal vid arbetets färdigställande. Informationen genomförs med för anläggningen upprättad dokumentation som grund. TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Tillsyn, skötsel och underhåll av teleinstallationer Entreprenören skall uppge sin service och underhållsorganisation, inställelsetider vid felavhjälpning, serviceverkstad m.m. LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

14 Nr 1 14 (14) ÖVERGRIPANDE KONTAKTPERSON FMenheten/Fastighet Kjell Leijon NYKÖPING Tel KONTAKTPERSONER VID RESPEKTIVE DRIFTOMRÅDE Nyköpings Lasarett NLN Hans Nilsson Tel Kullbergska Sjukhuset Katrineholm KSK Roger Larsson Tel Mälarsjukhuset Eskilstuna MSE Matts Lundevall / Mikael Pettersson Tel LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax epost huvudkontor epost filialkontor ORG NR

15

16

17

18

19

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt.

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

EXEMPEL PROJEKTERING BYGGHANDLING OCH PRODUKTION AV DÖRRMILJÖER MED HJÄLP AV DATABAS, NYBYGGNAD

EXEMPEL PROJEKTERING BYGGHANDLING OCH PRODUKTION AV DÖRRMILJÖER MED HJÄLP AV DATABAS, NYBYGGNAD EXEMPEL PROJEKTERING BYGGHANDLING OCH PRODUKTION AV DÖRRMILJÖER MED HJÄLP AV DATABAS, NYBYGGNAD Upphandling av entreprenörer/leverantörer sker i detta exempel i samverkan. Utifrån systemhandlingens uppdaterade

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av Projekteringsanvisning Transportsystem (Hissar mm) FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbetingelser...

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT ROBUSTA NÄT Rekommendationer FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT Kanalisation, kablar och kopplingsställen Utgåva 2, 2011-10-21 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Dokumentöversikt rekommendationer 4 1.2 Syftet med dokumentet

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Innehållsförteckning Numreringen hänvisar till AMI (Anslutning Mätning Installation). 1. 5 Anmälan till Fortum - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Teknisk anvisning för anslutning av elanläggning

Teknisk anvisning för anslutning av elanläggning Teknisk anvisning för anslutning av elanläggning Innehållsförteckning 1. 5 Anmälan till Lerum Energi - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund installatör elnätsföretag vid 3 anslutning av ny anläggning

Läs mer

Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM

Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Sidantal 23 KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Ver. 1.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Rev. datum 2014-10-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 64.CBEC ÖVERFALLSLARMSYSTEM...

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti 1 (10) Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti Denna kravspecifikation gäller vid besiktning för att erhålla Statlig Utställningsgaranti. Kraven gäller såväl utställningslokal

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer