FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 Innehållsförteckning 6 EL OCH TELESYSTEM... 3 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 5 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- TELESYSTEM... 6 SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR OD... 6 SBE DOSOR... 6 SBF KANALISATIONSSYSTEM... 7 SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON OD I EL- ELLER TELESYSTEM... 9 SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM Y MÄRKNING PROVNING DOKUNENTATION M M YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATION YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTLLATIONSSYSTEM YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIUONER YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL ELKRAFTSYSTEM TELESYSTEM CCB/1 BRANDDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM AUTOMATISKA BRANDLARMSYSTEM CBE INBROTTSLARMSYSTEM OCH ÖVERFALLSLARMSYSTEM CCB/1 ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM ELEKTRONISK LÅSNING DBB/4 ENTRÉIGNALSYSTEM SYSTEM FÖR UPPTAGETSIGNAL EDB LOKALA DATANÄTSYSTEM QF SYSTEM FÖR STÄNGNING AV BRANDDÖRRAR... 23

3 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 3(23) 6 EL- OCH TELESYSTEM Allmänt Entreprenaden omfattar anläggningar för kraft- belysning- motordrift- kanalisation och tele i enlighet med denna beskrivning för Polishuset i Arvidsjaur, Kv. Hippgärdan 6:9, Ombyggnad 2012 Entreprenaden skall bedrivas som totalentreprenad. Förfrågningsunderlag enligt AFB.22 i Administrativa Föreskrifter kap AF (separat del). I totalentreprenaden ingår projektering och installationer för El / Tele anläggningar Till fullt driftsfärdigt skick. Bestämmelser, föreskrifter mm - Administrativa Föreskrifter kap AF ( separat del ) - ELSÄK-FS 2008:1 och SS , utg 2 - BBR AMA EL09 - Installationsbestämmelser för lågspänningsanläggningar IBL 96 - Ljus & Rum planeringsguide för belysning inomhus - SS "Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering" De Råd och Anvisningar som hör till angivna publikationer skall beaktas. Omfattning Objektet avser ombyggnad av lokal för polisen. Objektets läge Objektet är beläget i Arvidsjaur. Personals kvalifikationer Entreprenören är skyldig att anlita personal som är väl förtrogen med resp anläggningsdel samt att om så erfordras, anlita underentreprenör med erforderlig behörighet och personal som är väl förtrogen med montage av ifrågavarande anläggningar. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

4 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 4(23) Elförsörjning Elleverantör är Vattenfall Eldistribution AB. Centralutrustningar Befintlig centraler nyttjas, centralerna omdisponeras och kompletteras. Kanalisationssystem Kanalisation nyttjas inom ombyggnadslokaler samt fönsterbänkskanalisation installeras i kontor. Installationer utförs med infällda ledningar och apparater i nya väggar i övrigt utanpåliggande. Inom rum 1128a Besök och 1107a Förhörsrum skall all installation vara infälld, utanpåliggande ledningar får ej förekomma. Ledningssystem Strömbelastade ledningar som huvud- och gruppledningar skiljas från ledningar för styrning, övervakning och tele. Ledningsslag kraft och belysning: - FQ, EKLK i rör - EQLQ, EKRK utvändigt samt vid kapslad installation och i kanalisation. Samordning med inredning mm Samråd skall ske med beställare och brukare. Eluttag, maskinanslutningar, belysning, teleuttag mm anpassas till inredning och funktion i resp, utrymme. Besök på platsen Innan anbud avlämnas skall anbudsgivare, genom besök på platsen undersöka alla förutsättningar (hinder, framkomlighet, utrymmen etc) för att utföra erforderliga installationer inom befintlig byggnad. Kostnader härför samt kostnader för allt materiel för en komplett driftsfärdig anläggning skall inräknas i anbudet. Även omfattningen av demonteringsarbeten skall anbudsgivare bedöma vid detta platsbesök. Se även vad som sagts under kod BE Flyttning, rivning, demontering mm. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

5 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 5(23) Särskilda samordningskrav Det åligger anbudsgivare att informera övriga anbudsgivare, som berörs av installationerna, om i vilken omfattning resp. entreprenör påverkar deras installationsinsats (håltagnings- efterlagnings- målnings-arbete, försänkta tak, inklädnader, elinstallationer etc) så att arbetena finns med i den totala kostnadsbilden för objektet. Respektive entreprenör svarar för att hans entreprenadarbeten i samband med projektering samordnas med övriga entreprenörer. I anslutning till byggmöten skall entreprenören, tillsammans med den för samordningen ansvarige, detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Inom befintligt rum 1128 omkl. demonteras 4 st armaturer i tak, 2 av dessa armaturer återmonteras efter ombyggnationen i rum I rum 1117 skall vägg mot 1116 påsalas ca: 80 mm. Inom rummet skall uttag placerad på aktuell vägg demonteras, Befintlig vertikal ledningskanal till fönsterbänkskanal med tillhörande ledningar demonteras och återmonteras när påsalning utförts. Befintlig fönsterbänkskanal avkortas. Inom rum 1107 demonteras 4 st befintliga armaturer samt befintlig rökdetektor. 2 st armaturer samt rökdetektor återmonteras i rum 1107 efter ombyggnad. Inom rum 1105 demonteras 4 st armaturer, 3 st kontorsarmaturer återmonteras enligt ny intredningsritning. Inom rum 1102 demonteras fönsterbänkskanal på vägg mot 1104 inkl. apparater och ledningar, all installation i receptionsdisk, summalarmtablå på vägg mot 1101, all belysning samt rökdetektor. Inom rum 1103 demonteras fönsterbänkskanal för att återmonteras efter ombyggnad, anpassas till ny rumsindelning. Inom rum 2108, 2109, 2110 och 2111 demonteras all installation med undantag av inbrottslam på fönster inom rum 2110 och central inom rum I övrigt skall elutrustning demonteras och återmonteras där så erfordras för bygg- eller VVS-åtgärder. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

6 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 6(23) Demonterat/rivet material källsorteras och bortforslas i enlighet med Kommuns anvisningar. Miljöfarligt avfall, såsom förbrukade lysrör, gasurladdningslampor och apparater innehållande kvicksilver, skall omhändertas av entreprenören och bortforslas från arbetsområdet. När befintliga apparater och ledningar rivs skall infällda apparatdosor, kopplingsdosor förses med täcklock med skruvfastsättning, om dessa ej nyttjas för den nya installationen. Ritningar över befintliga installationer bifogas, ritningarna får ej betraktas som relationsritningar. S SBD SBD.2 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR OD Kabelstegar och kabelrännor SBD.22 SBE SBE.1 Kabelrännor DOSOR Anslutningsdosor SBE.2 Apparatdosor SBE.21 Runda apparatdosor SBE.311 Infällda kopplingsdosor SBE.312 Armaturdosor SEB.32 Utanpåliggande kopplingsdosor för installationskabel o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

7 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 7(23) SBF KANALSYSTEM Rörkanalisation installeras för framtida installation av passagekontrollsystem. Som sidoentreprenad skall Luleå Låskonsult installera installera passagekontrollsystemet. Installation av rörkanalisation gäller för följande dörrar: - Dörr mellan Passage 1131a och Besök 1128a med kortläsare i rum 1131a och tryckknapp i rum 1128a. - Dörr mellan Passage 1131a och korridor 1131 med kortläsare i rum 1131a och tryckknapp i rum Dörr mellan Korridor 1115 och Förhörsrum 1107a med kortläsare på båda sidorna. - Dörr mellan Förhörsrum 1107a och Dagarkiv 1107 med kortläsare på båda sidorna. - Dörr mellan Passage 1142a och korridor 1142 med kortläsare i passage 1142a och tryckknap i korridor Dörr mellan Sluss 2108 och Beslag 2108a samt mellan Sluss 2108 och Förråd 2108b med kortläsare i Sluss 2108 och tryckknapp i Beslag 2108a och Förråd 2108b. - Dörr mellan 1102 och 1104 med kortläsare i rum 1104 och tryckknapp i rum Dörr mellan 1102a och 1102c med kortläsare i rum 1102a och tryckknapp i rum 1102c. - Dörr mellan 1102c och 1142a med kortläsare på båda sidorna. - Dörr mellan 1102b och 1104 medkortläsare i rum 1102b och tryckknapp i korridor SBF.3 Installationskanalsystem Inom rum 1128a installeras fönsterbänkskanal längs linje 2, monteras överkant 900 mm över golv. Fönsterbänkskanalen skall förberedas för installation av överfallslarm. Inom rum 1105 monteras fönsterbänkskanal längs koridorvägg, monteras överkant lika underkant fönster Inom rum 1107a monteras fönsterbänkskanal på vägg mot korridor 1114 och mellan vägg mot rum 1113 och dörr, monteras överkant 900 över golv. Fönsterbänkskanalen skall förberedas för installation av överfallslarm. Inom rum 2110 monteras fönsterbänkskanal längs yttervägg, monteras överkant lika underkant fönster. Inom Reception 1102 monteras fönsterbänkskanal skrivbord för passfotografering och under skrivbord för receptionsdisk. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

8 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 8(23) Inom Besök 1102c monteras fönsterbänkskanla på vägg mot 1102a, monteras +90 mm över golv. Fönsterbänkskanal utgörs av INKA 123 vit/aluminium med tillhörande fronter, utjämningsstycke Inom rum 1102c, 1107a och 1105 används konsol KV15 och inom rum 1128a och 2110 används konsol KV 56-2 med 2 st 10 mm ventilationsgaller, inom receptiondisk monteras fönsterbänkskanal dikt inredning/vägg samt inom rum 1103 används befintliga konsoler. SBF.5 Elkanalsystem Matarkanaler av vitlackerad aluminium monteras vertikalt mellan undertak och fönsterbänkskanal. SBG.1 SBJ.15 Uttagsstav Inom rum 2109 skall 2 st uttagsstavar dubbelsidig typ POL-T20 vit installeras för 4 st arbetsplatser, bestyckas med 4 st debbla kraftuttag, varav 2 st för data samt 4 st datauttag UTP Kat 6 / sida, Stavarna skall placeras mitt i kontorsarbetsplatsön. Brandavskiljande kabelgenomföringar i väggar eller bjälklag Genomföringar i Korridor och trapphus väggar tätas. SBQ.221 Elinstallationsrör i regelkonstruktion o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

9 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 9(23) SC EL- OCH TELEKABLAR MM SCC INSTALLATIONSKABLAR SCF TELE- OCH DATAKABLAR SCG BRANDLARMSKABLAR SCM KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING SC-.11 Kablar på väggyta eller takyta SC-.221 SC-.4 Kablar i regelkonstruktion Kablar skall förläggas i elinstallationsrör. Kablar på kabelstege, kabelränna ed SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM SDB.222 Skarvar på installationskabel SDB.231 Skarvar på brandlarmskabel o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

10 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 10(23) SDC FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM SDC.3 Kopplingsplintar SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM SEB.1 Reläer SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE SEC.2 Säkringar för högst 1 kv SEC.21 Dvärgbrytare SED JORDFELSBRYTAR SED.1 Strömkännande jordfelsbrytare o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

11 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 11(23) Y MÄRKNING PROVNING DOKUMENTATION M M YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTB.1 Märkning av installationer YTB.16 Märkning av el- och teleinstallationer YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftinstallationer När överströmsskydd är installerat skall även överströmsskyddets inställningsvärde anges. Central förses med gruppnummerlister. Gruppförteckningar upprättas och uppsätts vid centralerna, insatt i ramar. 3-fas grupper skall ha ett nummer. Gruppförteckningar maskinskrivs. YTB Märkning av lådkapslade centraler YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer YTB Märkning av gruppledningar YTB.2 YTB2.6 Skyltning för installationer Skyltning för el- och teleinstallationer YTB.263 Skyltning för elkraftinstallationer o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

12 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 12(23) YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Samtliga system skall vara injusterade och provade före slutbesiktning. Protokoll upprättas över samtliga provningar och överlämnas senast på slutbesiktningsdagen. YTC.1 Provning av installationssystem Följande prov skall utföras och protokollföras: Funktionsprov Isolationsmätning Skyddsjordning kontrolleras Injustering skall utföras i samband med leveransprovning och funktionskontroll. Provning skall utföras i tre steg: 1. Leveransprovning 2. Funktionsprov 3. Driftprov Leveransprovning Leveransprovning utförs av entreprenören i god tid före Funktionsprov och skall omfatta: 1. Isolationsmätning 2. Kontroll av skyddsjordning 3. Funktionskontroll av installerad utrustning Entreprenören skall samprova alla delinstallationer så att hela systemet blir avprovat. Funktionsprov Funktionsprovning skall omfatta levererad utrustning. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

13 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 13(23) Driftprov Entreprenören skall tillsammans med övriga berörda entreprenörer utföra driftprov av anläggningar som omfattas av entreprenaden. Protokoll Separat protokoll skall upprättas och godkännas av beställarens representant. YTC.16 Provning av el- och telesystem YTC.163 Provning av elkraftsystem YTC.1632 Provning av belysningssystem och ljussystem YTC.1634 Provning av motordriftsystem YTC.1642 Provning av teletekniska säkerhetssystem YTC.2 Injustering av installationssystem YTC.26 Injustering av el- och telesystem YTC.263 Injustering av elkraftsystem YTC.2632 Injustering av belysningssystem YTC.2642 Injustering av teletekniska säkerhetssystem YTC.46 Kontroll före idrifttagning av el- och teleinstallationer YTC463 Kontroll före idrifttagning av elkraftsinstallationer o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

14 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 14(23) YU YUC TEKNISK DOKUMENATION M M FÖR INSTALLATIONER BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer Handling skall ha symboler enligt standard SS-IEC 617, SEN och SEN Entreprenören skall tillhandahålla beställaren följande handlingar för granskning: Arbetsritningar i plan Materielspecifikationer Funktionsbeskrivningar Utförande Handlingarna skall vara i format A1, A3 eller A4. Endast om särskilda skäl föreligger, godtas handlingar i annat format än A-serien. Handlingar i datamedia enligt kap AF (Administrativa Föreskrifter). Leverans Bygghandlingar levereras till beställaren i 1 omgång insatt i pärm (ritningar A1- format) samt digitalt på CD-skiva. YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUD.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer Bygghandlingar justeras så att samtliga installationers verkliga utformning och typ redovisas. Relationshandlingarna levereras i 3 omgångar insatta i pärmar samt i digitalt på CD-skiva. Pärmat och CD-skivor skall vara märkta med objekt, status, datum och teknik. Omfattar planritningar för kraft, belysning, kanalisation, larm och teletekniska anläggningar. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

15 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 15(23) Ritningar skall förses med text RELATIONSRITNING och datum. Överlämnas vid slutbesiktning. YUD.63 Relationshandlingar för elkraftsinstallationer YUD.64 Relationshandlingar teleinstallationer YUD.642 Relationshandlingar teletekniska säkerhetsinstallationer YUH YUH.6 DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftsinstruktioner för el-och teleinstallationer Driftinstruktiner för i TE ingående entreprenader skall sammanställas i gemensam pärm och överlämnas i 3 omgångar vid slutbesiktningen. Förutom kopiaomgång skall driftinstruktionerna levereras i pdf-format på 1 st CD-skiva YUH.63 YUH.64 Driftinstruktioner för elkraftsinstallationer Driftinstruktioner för teleinstallationer o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

16 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 16(23) TUK TUK.6 UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner för el-och teleinstallationer Underhållsinstruktiner för i TE ingående entreprenader skall sammanställas i gemensam pärm och överlämnas i 3 omgångar vid slutbesiktningen. Förutom kopiaomgång skall underhållsinstruktionerna levereras i pdf-format på 1 st CD-skiva TUK.63 TUK.64 YUP Underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer Underhållsinstruktioner för teleinstallationer INFORMATION TILL DRIFT-OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information utförs för slutbesiktning, beräknad tidsåtgång 2 tim. YUP.6 Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer YUP.63 YUP.64 Information till drift- och underhållspersonal för elkraftsinstallationer Information till drift- och underhållspersonal för teleinstallationer Se även separat redovisad AF-del För denna entreprenad gäller ABT 06. Denna beskrivning ansluter till AMA EL 09. Denna beskrivning anger lägsta standard för i entreprenaden ingående utrustningar. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

17 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 17(23) 63 ELKRAFTSYSTEM Allmänt Generellt utförs nya installationer inom lokalerna som ombyggs. Befintliga ledningar och apparater i infälld installation ersätts. Belysningssystem och ljussystem Belysningar installeras för respektive rums funktion och verksamhet enligt nedan beskrivet, för rum enligt byggritningar. Armaturer anpassas till rumshöjd. 1128a och 1102c samt 1107a Förhörsrum Armaturer Sobra Light Ellips E monteras infällt i undertak, styrning via strömställare vid dörr/dörrar Dagarkiv Befintlig armatur anpassas till ny rumsindelning Avrapp 3 st befintliga armaturer anpassas till ny möblering Korridor 1 st lysrörsarmatur demonteras där nytt dörrparti monteras. Ny armatur Fab. Fagerhult typ. Sektor T , 1x21 W monteras Reception 2 st befintliga downlights armaturer med beteckningen L5 monteras infällt i undertak. Pendlad lysrörsarmatur med dimbar upp och nedljus monteras för respektive arbetsplats. Belysningen skall styras via strömställare, gemensamt med strömställare för rum 1102a och 1102b 1102a Väntrum 4 st befintliga downlights armaturer med beteckningen L5 monteras symetriskt i rummet infällt i undertak. Befintlig nödljusarmatur flyttas till mittan av rummet. Belysningen skall styras från reception. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

18 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 18(23) 1102b Pass I tak moteras 1 st befintlig armatur med beteckningen L5 infällt i undertak. Vid passfotoapparat skall armatur Fab. Thorn typ Optus IV Whitebord 1x28 W E Armaturen placeras 15 cm framför bakgrundsskärm och 30 cm ovanför och riktas mot bakgrundsskärm. Belysningen skall styras från reception Kontor Befintliga armaturer anpassas till ny rumsindelning och möblering, strömställare och uttag flyttas till nytt läge för dörr Sluss, 2108a Beslag och 2108b Förråd Lysrörsarmatur monteras i tak, närvarostyrd via optimalt placerad givare för bra funktion Kontor Pendlad lysrörsarmatur med dimbar upp och nedljus. Närvarostyrd via optimalt placerad givare för bra funktion. Armatur demonterad från korridor 1142 monteras på vägg mot luss 2108 och Förråd 2108b ansluts till övrig korridorbelysning Kontor Pendlad lysrörsarmatur med dimbar upp och nedljus. Närvarostyrd via optimalt placerad givare för bra funktion. Utomhusförråd 2 st armaturer med tillhörande ledningar demonteras. För respektive port (3 st) monteras armaturer Fab. Elektroskandia typ. Sensor Termo 2x28W, E , armaturerna skall förses med köldhärdiga lysrör. Armaturerna ansluts till direktström ej via ytterbelysningstyrd ledning. Generellt skall belysningsnivåer gälla i fortfarighet. Alla fasta armaturer skall ingå inkl, ljuskälla. Kompaktlysrörsarmaturer och lysrörsarmaturer skall ha HF-don för varmstart samt ljusreglering där så anges. Lysrör, kompaktlysrör Ljusfärg 830, 840 där så anges. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

19 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 19(23) Kraft Befintliga centraler A1A och A1R inom rum 1134 och A1B inom rum 2108 nyttjas. I central A1A finns 6 st 10 A automatsäkringar i reserv, i central A1B finns 3 st 10A automatsäkringar i reserv och i central A1R finns 1 st 10 A automatsäkring i reserv. Samtliga uttag för Data vid arbetsplatserna ansluts till central A1R. Ovan nämnda centraler kompletteras i erforderlig omfattning. Kraftinstallationer utförs för på byggritningar och beskrivningar redovisad utrustning samt enligt nedan. 1128a Besök För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal. 1 st dubbelt 230 V uttag monteras i fönsterbänkskanl vid besöksplats, dessutom monteras 2 st dubbla uttag på vägg mot rum 1128 omkl. och 1st enkelt 230 V uttag i kombination med strömställare vid dörr Avrapp. För respektive arbetsplats monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal (totalt 12 st uttag). 1107a Förhörsrum För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskana dessutom installeras 2 st dubbla 230 V uttag för allmän kraft inom rummet Reception För respektive arbetsplate monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal, dessutom installeras 1 st 1-vägs uttag i kombination med strömställare vid dörr. Vid receptionsdisk skall motoriserad receptionslucka installeras. 1102b Pass 1 st 2-vägs 230 V uttag monteras ovan undertak ovanför passmaskin. 1 st 2-vägs 230 V uttag monteras på vägg mot Passage c Besök För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskana dessutom installeras 2 st dubbla 230 V uttag för allmän kraft inom rummet. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

20 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 20(23) 1103 Kontor Befintlig förnsterbänkskanal anpassas (avkortas) till ny rumsindelning. Kraft och datauttag anpassas till den nya rumsindelningen och möblering Sluss, 2108a Beslag, 2108b Förråd 1 st enkelt 230 V uttag monteras i anslutning till dörr Kontor För arbetsplatsen monteras 4 st dubbla 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i fönsterbänkskanal. 1st enkelt 230 V uttag i kombination med strömställare vid dörr Kontor För respektive arbetsplats monteras 4 st 2-vägs 230 V uttag varav 2 st för Data, uttagen monteras i uttagsstavar. 2 st uttagsstavar monteras, varje uttagsstav skall betjäna 2 st arbetsplatser. Inom rummet monteras ytterligar 4 st dubbla 230 V uttag. Generellt skall uttag 230V vara 2-vägs. Jordfelsbrytare 30mA Motordrift, utrustning Elektriska installationer ingår för i entreprenaden ingående Vvs system för luftbehandling, värme, enligt Rambeskrivning Luft, Rör, samt utrustningar enligt Rambeskrivning Bygg. Utförs i samråd med respektive entreprenör. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

21 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 21(23) 64 TELESYSTEM De teletekniska anläggningarna omfattar följande anläggningsdelar: 64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem 64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem 64.CCB/1 Entré- passagekontrollsystem elektronisk låsning 64.DBB/4 Entrésignalsystem system för upptagetsignal 64.EDB Lokala datanätsystem 64.QF System för stängning av branddörrar 64.CCB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem automatiska brandlarmsystem I fastigheten är ett automatisk brandlarmsystem installerat av fabrikat Telelarm typ EBL 500. Centralapparaten är placerad i Entré Detektorer är installerade i utrymningsvägar samt i vissa skyddsvärda lokaler. I entreprenaden ingår flyttning av detektor inom Dagarkiv 1107 och Väntrum 1102a samt komplettering av larmdon inom Besöksrum 1128a, 1102c samt inom kontor I entreprenaden ingår även revidering av servis- och orgenteringsritningar samt revidering av anläggarintyg. TBB.116 Larmdon 64.CBE Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem Omfattning/orientering Kanalisation för framtida installation av överfallslarmanläggning skall utföras i fönsterbänkskanalisation / receptionsdisk inom Besöksrum 1128a och 1102a, Förhörsrum 1107a samt i Reception o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

22 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 22(23) 64.CCB/1 Entré- och passerkontrollsystem elektromekanisk låsning För framtida installation av passerkontrollsystem monteras rörkanalisation, se under kod. SBF 64.DBB/4 Entresigalsystem system för upptagetsignal Vid dörr till Förhörsrum 1107a mot korridor 1115 och Besök 1128a mot Passage 1131a monteras upptagetsignalanläggning. TEB.111 Tryckknappar TEB.116 Manöverapparater i upptagetsignalsystem Monteras 1500 över golv. TEB.123 Optiska signaldon i upptagetsignalsystem Monteras 1500 över golv. 64.EDB Lokala datanätsystem Inom ombyggnadslokaler installeras ett stjärnformigt strukturerat lokalt datanät som uppfyller kraven för protokoll GIGABIT ITHERNET KAT 6 enligt EN-50288,IEC Uttag installeras enligt nedan: I kontor, besök,förhörsrum, avrapp och reception installeras 4st datauttag / arbetsplats. (data och telefon) Befintligt ställ är placerat i Server I systemet skall ingå ledningsnät och fast termineringsutrustning i mudularuttag och komplettering av stativ med patchpaneler och korskopplingskablar för spridningsnät. Ledningar kontakteras i 8-pol modularjack i uttag spridningsnät och i uttagspaneler i ställ. Kontaktpaneler för RJ45 kontakter för spridningsnät. Korskopplingskablar (patchkablar) med 1m längd i antal lika uttag. Datanätet skall mätas och dokumenteras och överlämnas vid besiktningen. Anläggningen märkes enligt svensk standard. o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

23 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM 23(23) 64.QF TKB.42 TKB.43 System för stängning av branddörrar Dörr mellan korridor 2101 och kontor 2109 förses med dörrhållarmagnet. Dörrhållarmagnet skall styras via det automatiska brandlarmsystemet. Tryckknapp Elektromagneter med dragplatta Luleå Ramböll Sverige AB o:\el\2012\\3_proj\e\dokument\ffu 06.5 rambeskrivning - el- och telesystem doc0

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄFSAN 3, LULEÅ NY LOKAL FÖR MOMENTUM RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl.

KV RÄFSAN 3, LULEÅ RAMBESKRIVNING - EL. Denna beskrivning ansluter till AMA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl. RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA Totalt antal sidor inkl. denna sida: 23 st Luleå Backgatan 30 972 42 LULEÅ Telefon 0920-280880 Telefax 0920-88274 : Upprättad av: Np Uppdrags nr:

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV RÄVEN 20 LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (21) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun

RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM Uppdragsnummer: 015-12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun AB HUDIKSVALLSBOSTÄDER IGGESUND 14:51 och 14:67 Hudiksvalls kommun Nybyggnad Hus Gruppboende RAMBESKRIVNING snummer: 015-12 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 6 El- och telesystem 2 El- och telekablar 6

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola

Södra Runsten 9:1 Borgholm Ändring till förskola Södra Runsten 9:1 Borgholm Handling 06.2 RAMBESKRIVNING FÖR TOTALENTREPRENAD 6 EL- OCH TELESYSTEM Förfrågningsunderlag Upprättad 2015-09-15 SWECO SYSTEMS AB Kalmarkontoret Anders Arvefalk Ansvarig Projektnr

Läs mer

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV VARGEN 4, LULEÅ ROTRENOVERING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - EL Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 17 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av NP:s uppdragsnr 2 (18) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD

KV RADIOMASTEN LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS TOTALENTREPRENAD TOTALENTREPRENAD 5.7 RAMBESKRIVNING - EL Totalt antal sidor inkl. denna sida: 18 st Luleå 972 42 LULEÅ Upprättad av Uppdragsnr 2 (19) Innehållsförteckning Sid 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20150201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (17) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS DATANÄT LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20150201

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION

KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - RÅVATTENPUMPSTATION KALIX KOMMUN KARLSBORG, FURUHOLMSVIKEN - TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2010-10-11 Rev. ECO Systems AB Luleå/Elteknik Uppdragsnummer 4011542 Uppdragsansvarig Georg Wallin 0920-356 82 Teknikansvarig K-J

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 23 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 KANALISATIONSSYSTEM 9 63 ELKRAFTSYSTEM

Läs mer

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP

Nybyggnad LSS Boende RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM. Slåttervägen 2, Karosseriet 10, Laholms Kommun 2013-01-04 AP , RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM AP Postadress Ledel AB, Kustvägen 40,312 60 Mellbystrand www.ledel.se Telefon 0346-751600 anton@ledel.se 2(11) EL- OCH TELESYSTEM Totalentreprenad för el- och telesystem

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM

RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM Totalt antal sidor inkl. försättsblad 12 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Rev RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM 2 av 12 Innehållsförteckning 6 EL- OCH TELESYSTEM 3 61 EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM

Läs mer

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE TOTALENTREPRENAD. Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE Nybyggnad TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag 2012-10-05 6-11.1 BRAND, PASSAGE OCH TRYGGHETSLARMANLÄGGNING Gävle Elprojektering Östhammars Kommun Rambeskrivning: Brand,

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37

BOLLEBYGD KOMMUN ÖRELUNDSSKOLAN, OLSFORS OMBYGGNAD TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE. IKKAB Borås. TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE 1 av 37 BOLLEBYGD KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING EL OCH TELE IKKAB Borås G:\Installation\Projekt\2014\ Örelundsskolan Bollebygds kommun\20. Teknisk beskrivning\el\teknisk beskrivning

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 1, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING EL. Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6.7 RAMBESKRIVNING EL Denna beskrivning ansluter till AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ Uppdrags nr 11084 Handläggare: Upprättad av: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 6 EL OCH TELESYSTEM

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20141201 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(27) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2010-05-04 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad. Rambeskrivning El och Tele Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning El och Tele Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se

EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 E-mail: stefan.persson@el-projekt.se 1(16) LANDSKRONA STAD LILL-OLAS BRYGGA LANDSKRONA NYBYGGNAD AV BRYGGA OCH KALLBADHUS RAMBESKRIVNING EL TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2012-03-16 Handläggare: Stefan Persson EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8) Tekniska krav och anvisningar El- och hissystem INHYRNING Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Slättberget - Parkering

Slättberget - Parkering Rambeskrivning EL 1/14 Ändring: Ändrings datum: Slättberget - Parkering RAMBESKRIVNING - EL Göteborg Ramböll Sverige AB Elteknik INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...3 Rambeskrivning EL 2/14 63

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad.

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad. INSTALLATIONSBUS 1 (10) Elbeskrivning för Installationsbussystem Denna beskrivning ansluter till AMA 98 6 EL- OCH TELE Allmänt Redovisade installationssystem skall utföras enligt de kravnivåer som framgår

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin

K0043.007.04/60.951. Hkpflj MALMEN. Nicholas Melin GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-7272572 M WSP, GÖTEBORG 031-7272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA 016-15

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com KRAVSPECIFIKATION 1 17 Bilaga till LKT 1550.860.003 Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar 01 2013-05-06 KLKEHU Ny logotyp KLJOEN Ändrat hänvisning till ny skyltstandard LKT 1500.185.005 Senaste

Läs mer

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020 Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 4 4 BJÄLKLAG

Läs mer

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22

Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN ELBESKRIVNING. EL-PROJEKT I ENGELHOLM AB Metallgatan 17 A 262 72 Ängelholm Tel: 0431-187 22 Fax: 0431-187 22 1(35) Kv LINNÈA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN ETAPP 2 OMBYGGNAD AV SKOLA ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handlingsdatum 2011-03-28 Handläggare: Stefan

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL

TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL SJÖFARTSVERKET TROLLHÄTTAN KANALCENTRAL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB 4223 El/Tele Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Magnus Staxäng Teknikansvarig Mikael Nordin 031-62

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Linero 2:1, Lund Nybyggnad av modulbostäder. Lunds Kommuns Fastighets AB. Rambeskrivning El-, tele- och datainstallationer

Linero 2:1, Lund Nybyggnad av modulbostäder. Lunds Kommuns Fastighets AB. Rambeskrivning El-, tele- och datainstallationer Handling 6.2.5 Uppdragsnummer: Nybyggnad av modulbostäder Lunds Kommuns Fastighets AB Rambeskrivning El-, tele- och datainstallationer Malmö WSP Sverige AB WSP Sverige AB Systems Elteknik Tel: +46 10 722

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Handling 11.7. Kv GYMNASIET 2 ÅBYSKOLAN KLIPPAN 11.7 ELBESKRIVNING

Handling 11.7. Kv GYMNASIET 2 ÅBYSKOLAN KLIPPAN 11.7 ELBESKRIVNING 1(32) Handling 11.7 Kv GYMNASIET 2 ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK OCH MATSAL 11.7 ELBESKRIVNING Teknisk beskrivning för EL-anläggningar Handlingsdatum 2010-12-01 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

3 BILAGOR: 5 SANNINGSFÖRSÄKRAN 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 05.2 TEKNISK BESKRIVNING

3 BILAGOR: 5 SANNINGSFÖRSÄKRAN 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 05.2 TEKNISK BESKRIVNING PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 1 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER PROJEKT: REPEATERENTREPRENAD LLP ÖSTERSUND 2 05.2 TEKNISK BESKRIVNING 3 BILAGOR: INFORMATIONSRITNINGAR 4 06.1 ANBUDSFORMULÄR

Läs mer

NORA 2:6, TRÄNGEN 1, HUS 11 & 12, NORA Brandskyddande åtgärder

NORA 2:6, TRÄNGEN 1, HUS 11 & 12, NORA Brandskyddande åtgärder Nora Fastigheter AB Änggatan 11 713 30 NORA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Örebro Upprättad av Sebastian Lundberg ROOF Arkitekter AB 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID ALLMÄNT 3 SAMMANFATTNING AV UPPDRAG

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

02.4 Rumsbeskrivning

02.4 Rumsbeskrivning Handling 02.4 Sidantal 16 02.4 Rumsbeskrivning 20140613 Byggnadsbyrån AB Innehållsförteckning Generellt 4 Beteckningar 4 Rivning, demontering och lagningar 4 Listverk 4 Golvtyper / vägg och takbeläggning

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

TR01-21_5 BILAGA 4.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM MANÖVERBYGGNAD

TR01-21_5 BILAGA 4.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM MANÖVERBYGGNAD TR01-21_5 BILAGA 4.5 REV 2016-07-07 Affärsverket Svenska kraftnät INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 6... 3 61 KANALISATIONSSYSTEM... 5 61/1 KANALISATIONSSYSTEM-, KANALER... 5 61/3 KANALISATIONSSYSTEM-,

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10) 1(10) Sidantal 109 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(10) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag

Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun. Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD. Färdigställande av påbörjad entreprenad. Förfrågningsunderlag Sidantal 1+13 Utbyggnad av Lievägen Backasand Ödeshögs kommun Färdigställande av påbörjad entreprenad Belysning UTFÖRANDEENTREPRENAD Mängdbeskrivning EL Förfrågningsunderlag Jönköping 2012-12-05 WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer