Välkommen till. Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Örebro"

Transkript

1 Välkommen till Örebro Läsåret 2015/2016

2 Innehållsförteckning Läsårstider 2015/ Skolans personal 3 Kontakt 4 Skolans öppettider 4 Material, utrustning och läroböcker 4 Instruktioner och information 5 Trivselregler och arbetsmiljö 5 Elevinflytande 6 Utvärderingar 6 Likabehandlingsplan 6 Besökare på skolan 7 Rökning och droger 7 Närvaropolicy 7 Sjukanmälan 7 Ledighet och förskjuten arbetstid 8 Studiebidrag 8 Utvecklingssamtal 9 Stöd och stimulans 9 Elevvård 9 Försäkring 10 Igenläsning under pågående kurs 10 Fusk 11 Betyg och bedömning 11 2

3 Välkomna till oss på Rytmus Örebro! Vi hoppas att du under dina tre år på Rytmus kommer att lära dig massor, träffa många nya trevliga människor och utvecklas som individ, musiker, låtskrivare, producent och mycket, mycket mer. I det här häftet hittar du massor med praktisk information om hur det fungerar på Rytmus Örebro. Vi kommer att gå igenom det i skolan men vill också att du tar hem det så att dina vårdnadshavare får en chans att bekanta sig med skolan. Läsårstider 2015/2016 Höstterminen /8 Skolstart V.44 Höstlov 11/11 Studiedag 26/11 Utvecklingssamtal 18/12 Sista dag för terminen Vårterminen /1 Terminsstart V.8 Sportlov 3/3 Studiedag 16/3 Utvecklingssamtal 18/3 Studiedag V.12 Påsklov 6/6 Lovdag 10/6 Skolavslutning Information om konserter, friluftsdagar och andra arrangemang finns tillgängligt i kalendern på SchoolSoft för elever och vårdnadshavare. Skolans personal Alexander Bark Anna Gransten Anna Nordell Ardal Jamal Carl Herlitz Christer Blomman Blomberg Dan Göransson Daniel Hambre Gila Storm Jonas Kraftling Gunnar Hjorth Philip Jorstig Simon Brandell Anki Brandt Annika Molin Joacim Palmberg Lena Stål Malin Gunnarsson Svenska och religion Engelska och samhällskunskap samt vik. elevadministration Matematik och naturkunskap och vaktmästeri och IT-ansvarig Svenska och historia samt schemaläggning Studie- och yrkesvägledare (SYV) Skolsköterska IT-ansvarig Administration (tjänstledig) Kurator 3

4 Marie Johansson Monica Widelund Specialpedagog Skolledning Kontakt Adress: Rytmus Örebro, Karlsgatan 30, Örebro Telefon: Lärarnas arbetsrum: Rektor: E-post till oss i personalen: Hemsida: Skolans öppettider Skolan är öppen varje dag mellan och 16.30, eller längre om personal finns kvar på skolan. Material, utrustning och läroböcker När du börjar på Rytmus får du två pärmar, en penna, ett sudd, två kollegieblock, ett par enkla hörselskydd och lite andra saker av skolan. Möjlighet finns också att på skolan köpa pennor, suddgummin, block, hörselskydd, strängar, plektrum och trumstockar till ett bra pris. Läroböcker och miniräknare får du låna av skolan. Om du hellre köper en egen miniräknare så kan din matematiklärare rekommendera en modell. Du får också ett skåp och en skåpnyckel. Du ansvarar själv för allt ditt material och får själv ersätta det om något förloras. Detta gäller också dina läroböcker. Dator Du får också låna en bärbar dator under de år du går på skolan. När du hämtar ut din dator får du och din vårdnadshavare (om du är under 18) skriva under ett dokument med regler för hur du ska ta hand om din dator under tiden du lånar den. Låskort Ytterdörrarna till Rytmus lokaler är låsta och låses upp med ett personligt låskort som varje elev får i början av årskurs 1. Se det som en värdehandling eftersom våra ensemblerum och grupprum är öppna för Rytmuselever under dagtid. Om du förlorar ditt låskort måste du snarast anmäla förlusten till någon i personalen. Du måste också skaffa ett nytt låskort vilket ordnas på skolan och kostar 100 kr. Instrument Vi tillhandahåller låneinstrument för bruksspel. Vi vill dock uppmuntra dig att ha ett eget huvudinstrument (gitarr, bas, mikrofon m.m.) för egen övning i skolan. Låsbart instrumentförråd finns i källaren där man kan förvara sitt 4

5 instrument. Ensemblerummen är fullt utrustade med instrument som elever får använda på skoltid. Instruktioner och information På skolan använder vi lärplattformen Schoolsoft. Instruktioner och uppgifter finns i regel där, och här kan du också skriva meddelanden, kontrollera ditt schema och lämna in uppgifter. Schoolsoft finns på webben, så du behöver inte vara i skolan för att logga in. De arbeten du gör i skolan lämnar du i regel in via lärplattformen. Spara alla arbeten på din dator och gör gärna en kopia på ett USB-minne med jämna mellanrum. De lösblad du får ska du förvara i de pärmar du får av skolan. Information om det som sker på skolan finns på Schoolsoft och anslås ibland också på anslagstavlorna utanför lärarnas arbetsrum. På klassrådet på måndag morgon avhandlas alltid aktuell information för den kommande veckan. Ordningsregler och arbetsmiljö Vi har gemensamt kommit överens om ett antal ordningsregler (som även kallas trivselregler). Du får dessa vid höstterminsstarten och sedan kommer de att behandlas och revideras av alla klasser och elevrådet under höstterminen. Studiero och trivsel För att skapa studiero i skolan har vi inrättat två tysta studierum och en tyst korridor (Jackson-korridoren) där det också finns studieplatser utplacerade. Denna korridor och studierummen ska vara helt tysta så att du kan utföra skolarbete i lugn och ro även mellan lektionerna. I Jackson-korridoren finns det också två lite större grupprum som är till för grupparbeten. Om du vill umgås och hänga med kompisarna och kanske jamma lite eller titta på film går det bra att göra i Franklinkorridoren och i källarkorridoren. För att alla ska trivas och tycka om att besöka oss ska du också tänka på följande: Skräp skall slängas i papperskorgarna Personliga ägodelar skall förvaras i elevskåpen Jackor kan hängas på för ändamålet avsetta krokar i korridorerna Använda muggar/glas/bestick skall ställas in i diskmaskinen i elevpentryt När du har ansvar för att ta hand om elevpentryt gör det! Kolla listan på Schoosoft och i pentryt. 5

6 Följande platser skall hållas fria från föremål: ovanpå och under skåpen, golvet, soffor, bord, stolar, i fönstren. Saker som anses som personliga ägodelar (t.ex nycklar, kläder, smycken, busskort etc.) betraktas som kvarglömt och förvaras i lådan "upphittat" inne i personalrummet. Där sparas det i två veckor. Om det däreftr inte hämtas ut, slängs det eller skänks till välgörenhet. Saker som tillhör skolan (t.ex datorer, läromedel etc) tas tillvara. Saker som ases som skräp (godispåsar, lösa papper, smutsiga sockar etc) slängs i soporna. Hörsel och ljudnivå Hörselskydd är obligatoriskt i ensemblespel och i andra kurser där musik spelas på hög volym. Tänk på det även när du repar utanför lektionstid! Skyddskommitté Vid skolan finns en skyddskommitté som består av företrädare för personal och elever. Kommittén kontrollerar regelbundet arbetsmiljön och att de föreskrifter som finns följs. Rektor ansvarar för att arbetsmiljöronder genomförs. Elevinflytande Elevinflytandet på Rytmus tar sig många olika uttryck. Dels får du som elev vara med och påverka undervisningens innehåll och former, dels får du mer formellt möjlighet att påverka skolan i stort genom klassrådet, elevrådet och skolkonferensen. Klassråd äger rum en gång per vecka. Klassen diskuterar frågor som antingen kommer från elever i klassen, elevrådet, skolkonferensen eller personalen. Representanter till elevrådet utses. Protokoll förs och läses av personalgruppen för snabb återkoppling. Elevråd består av valda klassrepresentanter och väljer själv sin ordförande och sekreterare. Styrelsen sammanträder regelbundet med skolledningen och bevakar bl.a. arbetsmiljöfrågor, elevinflytande och likabehandlingsfrågor. Skolkonferens består av företrädare för personal och elever. Behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna. Skolkonferensen kan besluta i vissa frågor. Sammanträder en gång per termin. Utvärderingar Alla kurser utvärderas löpande. Dessutom genomförs en central utvärdering av skolans kvalitet varje år. 6

7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsarbetet är ständigt pågående och integreras i allt arbete på skolan. Planen bearbetas och revideras av elever och personal på olika sätt under läsåret. Besökare på skolan Till Rytmus lokaler får du ta med dig en kompis på besök under skoltid om du anmäler detta till din mentor senast dagen före besöket. Detta gäller även om du vill ta med dig någon från grannskolan IT-gymnasiet in till Rytmus. Rökning och droger Enligt tobakslagen är rökning förbjudet inom skolans område. Elev som inte respekterar rökförbudet får brev hemskickat. Vid misstanke om att en elev missbrukar alkohol eller droger kontaktas vårdnadshavare omedelbart och elev och föräldrar kallas till elevvårdskonferens. Om en elev påträffas påverkad kontaktas vårdnadshavare för att omedelbart hämta eleven. Närvaropolicy På Rytmus Örebro arbetar vi med nollvision vad gäller frånvaro och sen ankomst. När elevens frånvaro uppmärksammas tidigt gagnar det elevens totala studiesituation. Vi har därför en tydlig policy gällande elevers frånvaro för att tidigt kunna uppmärksamma ogiltig frånvaro och vid behov kunna vidta lämpliga åtgärder. Studiestöd Av 5:e kapitlet i Studiestödslagen framgår att studiehjälp bara får utbetalas vid heltidsstudier. Med heltidsstudier menas enligt CSN:s föreskrifter att eleven ägnar hela sin arbetstid åt studier/praktik och kontinuerligt deltar i undervisningen/praktiken. Studiestöd får också lämnas om eleven p.g.a. sjukdom eller funktionshinder inte kan ägna hela sin tid åt studier. Elevens studieplan utgör grunden för heltidsstudier. Skolan rapporterar oanmäld frånvaro och omfattande upprepad korttidsfrånvaro till CSN. CSN fattar därefter beslut om elevens studiestöd ska utbetalas eller ej. Skolan måste tydligt och klart ha varnat elev och målsman i förväg för konsekvenser av ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare och frånvaro Vårdnadshavare till elever under 18 år får inloggningsuppgifter till lärplattformen Schoolsoft för att kunna ta del av skolans närvarorapportering. I de fall eleven registreras som ogiltigt frånvarande skickas också ett mejl till elevens vårdnadshavare. Om eleven är borta vid upprepade tillfällen så är skolan skyldig att rapportera detta till CSN, som med detta underlag kan ta beslut om att dra in studiebidraget. 7

8 Sjukanmälan Om du är sjuk så ska din vårdnadshavare sjukanmäla dig via SchoolSoft före första lektionens början. När du blir myndig så ska du själv sjukanmäla dig. Eftersom det kommer att ta några veckor innan inloggningsuppgifterna till SchoolSoft har skickats till vårdnadshavarna så kommer vi under de första veckorna ta emot sjukanmälan via telefon. Din vårdnadshavare ringer och anmäler senast klockan Tala in meddelande på telefonsvararen om ingen svarar. Observera följande beträffande sjukanmälan: Sjukanmälan ska göras varje dag om eleven är sjuk flera dagar i följd. Vid längre tids sjukdom krävs sjukintyg från läkare. Vid sjukdom under skoldagen anmäler elev detta till någon i personalen. Ledighet och förskjuten arbetstid Ledighet beviljas endast då det föreligger särskilda skäl. Observera följande beträffande ledighet: Körlektioner får inte planeras till lektionstid, men däremot halkkörning och uppkörning. Ledighet för besök hos sjukvård och tandläkare som inte kan bokas utanför skoltid beviljas (intyg krävs för godkännande). Ledighetsansökan ska inlämnas i god tid, men om ärendet är akut bortser vi förstås från denna regel. Ledighetsansökan bedöms av mentor och i förekommande fall av rektor. Eleven får besked om ledigheten är godkänd eller ej. Vid godkänd ledighet tar skolan på sig ansvaret att hjälpa till med uppföljning och igenläsning av missad lektionstid/uppgifter. Det är klokt att, om möjligt, ta igen det man missar innan ledigheten. Förskjuten arbetstid kan du ansöka om även när du inte har rätt att få ledigt. Det innebär att du senast en vecka innan du ska vara borta, t.ex. för en spelning eller en semesterresa med familjen, ingår en överenskommelse med mentor och undervisande lärare om att läsa in aktuellt moment i förväg. Vid förskjuten arbetstid är det eleven som har huvudansvaret för att missade moment läses in. Följs ej överenskommelsen registreras frånvaron som ogiltig. För elever under 18 år krävs att vårdnadshavare skriver under ledighetsansökan eller ansökan om förskjuten arbetstid. Vid risk för betyget F eller om eleven redan har hög frånvaro i en eller flera kurser beviljas inte förskjuten arbetstid. 8

9 Studiebidrag Studiebidraget är på 1050 kr per månad och betalas ut fr.o.m. september. I juli och augusti betalas inget bidrag ut. När betalas ditt första studiebidrag ut? Det beror på när på året du är född: Elev född i januari juni får studiebidrag från september. Elev född i juli september får studiebidrag från oktober. Elev född i oktober december får studiebidraget i januari nästa år. I regel så betalas barnbidrag ut fram till dess att du får ditt första studiebidrag. Bidraget förutsätter heltidsstudier (se Studiestöd nedan). Om du är under 18 år betalas pengarna ut till dina vårdnadshavare, därefter går pengarna till dig. Utvecklingssamtal Mentor kallar elev och vårdnadshavare till elev under 18 år till utvecklingssamtal en gång per termin. Elev över 18 år får kallelse och är välkommen att bjuda in vårdnadshavare till samtalet. Vid utvecklingssamtalet diskuteras elevens studiesituation, närvaro, trivsel, utveckling m.m. Målet är att eleven så småningom ska bli den som leder samtalet. Information om skolresultat uppdateras också kontinuerligt på SchoolSoft och finns tillgängligt för elev och vårdnadshavare (fram till dess att eleven fyller 18 år). Stöd och stimulans Vi vill ge alla våra elever de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi är måna om att hitta bra individuella lösningar för alla på Rytmus! Vår studieverkstad är öppen och bemannad flera timmar per vecka enligt schema. Där kan man få hjälp av lärarna, arbeta självständigt med uppgifter eller få utförligare respons. Mentorerna tar inledningsvis upp behovet av extra stöd eller stimulans. Vi vill uppmana alla att berätta om man t.ex. har haft extra svårt för eller väldigt lätt för något ämne, fått stödundervisning eller haft tillgång till bra hjälpmedel. Om särskilda skäl föreligger kan rektor besluta om reducerat program eller förlängd undervisning. 9

10 Elevvård I elevvårdsteamet ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog och SYV. Vi samarbetar kring elevvården med vår grannskola IT-gymnasiet, som finns i samma byggnad. Kontaktuppgifter till personerna i elevvårdsteamet finns på SchoolSoft och vår hemsida. Elevvårdspersonalen finns tillgängliga följande dagar: Kurator: tisdagar och torsdagar Specialpedagog: onsdagar, torsdagar och fredag Studie- och yrkesvägledare: fredagar Skolsköterska: onsdagar och torsdagar Försäkring Eleverna omfattas av den försäkring Rytmus tecknat med IF. Försäkringsbesked delas ut i början av höstterminen. Igenläsning under pågående kurs Om alla tar sitt ansvar för skolarbetet och gör det man ska i tid kan lärarna lägga mer tid på att utveckla sin undervisning och ge alla en bättre utbildning. Du kommer också att få chansen att lära dig mycket mer! Därför vill vi trycka på vikten av att genomföra prov, redovisningar, uppspel och konserter på utsatt tid. I livet efter Rytmus kommer många av er att vara i situationer där man bara ges en enda chans att visa vad man går för. Vi vill dock vara lite mer generösa under er tid hos oss, och därför har vi utarbetat följande system för igenläsning av betygsgrundande prov/inlämningsuppgifter och uppspel/konserter som du missat: På höstterminen får du ett tillfälle till igenläsning under igenläsningsdagen den 26 november för de prov och uppgifter som genomförts dessförinnan. Missar du detta tillfälle får du vänta till igenläsningsdagarna i januari direkt efter jullovet för att ta igen denna uppgift/prov. Se deadline för höstterminens rester nedan. På vårterminen får du två tillfällen till igenläsning under igenläsningsdagarna i mars för de prov och uppgifter som genomförts dessförinnan. Efter påsklovet finns en mitterminsdeadline (se datum nedan). För att lärarna ska hinna bedöma allt material i kursen har vi på Rytmus Örebro en s.k. superdeadline en tid innan betygsättningen sker. Det betyder att alla uppgifter, prov och moment måste vara genomförda och inlämnade detta datum, för att kunna ingå i ditt betygsunderlag. För läsåret 2015/2016 är denna deadline satt till 3/

11 Igenläsningsdagar och deadlines HT /11 Igenläsningsdag 8/1 och 11/1 Igenläsningsdagar 11/1 Deadline höstterminens uppgifter VT /3 Igenläsningsdag 16/3 Igenläsningsdag 29/3 Mitterminsdeadline 3/6 SUPERDEADLINE Vid igenläsningstillfällena får du i regel göra ett annat, men likvärdigt, prov. I kurser där läraren bedömer att det är lämpligt kan du få en möjlighet att göra omprov inom en kortare tid efter ordinarie provtillfälle. Missar du deadline för en inlämningsuppgift bedöms ditt arbete när läraren har tid och du får som regel ingen respons på ditt arbete. Det kan också förekomma att du får göra en annan men likvärdig uppgift, om du missat en deadline och att du då lämnar in denna vid något av igenläsningstillfällena. För uppspel/konserter gäller att du får spela upp vid nästa uppspelningstillfälle. Om du inte redovisat dina kunskaper på så sätt att läraren har fått in tillräckligt betygsunderlag före Superdeadline riskerar du att få ett F eller inget betyg alls i kursen. Observera att om du är sjuk eller frånvarande så är det ditt eget ansvar att kontrollera vad du har missat och se till att ta igen detta. Avsteg från denna policy för igenläsning kan göras om det finns särskilda skäl. Fusk En elev som fuskat på prov eller inlämningsuppgift får betyget F på aktuell uppgift. Elev kallas till möte med mentor och rektor. För elev under 18 år kallas även vårdnadshavare. Observera att plagiat (d.v.s. att kopiera text från en annan elev, bok eller Internetsida, utan att ange att detta är ett citat) betraktas som fusk. Betyg och bedömning På Rytmus jobbar vi med formativ bedömning eller bedömning för lärande som det också kallas. Det innebär i praktiken att du istället för betyg på enskilda uppgifter, redovisningar eller prov får kommentarer som ska syfta till att du lär dig mer och förstår hur du ska göra för att utvecklas vidare. Ibland kan du få göra en självbedömning av ditt eget arbete innan läraren ger 11

12 respons, ibland får du också och får ge kamratrespons. Formativ bedömning ger dig verktyg och tydliga steg att ta för att utvecklas vidare och lära dig så mycket som möjligt. Detta hoppas vi ska göra det lättare och mer motiverande för dig att lära dig mer och i längden ge dig utökade valmöjligheter och mer makt över ditt liv! Respons på ditt skolarbete får du via lärplattformen Schoolsoft. Där finns en kursmatris för varje kurs där du kan se hur ditt arbete i kursen fortskrider. Till varje uppgift, prov eller projekt som är betygsgrundande finns också en uppgiftsmatris kopplad i Schoolsoft. I den kan du se vad som prövas och vad som förväntas av dig i just den uppgiften. Vid terminsstart får du mer information om hur allt detta fungerar praktiskt och hur du ska göra för att hitta dina kursmatriser mm. När betyg sätts i slutet av kursen används en betygsskala med sex betygssteg. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Lärarens betygsunderlag består av många olika delar, inte bara resultat på uppgifter och prov. Den kunskap och färdighet som visas på lektionerna, t.ex. i diskussioner, ingår som en tungt vägande del i kurserna. När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. Skolan måste kunna redovisa de åtgärder som vidtagits i samband med frånvaron. En kurs där en elev fått ett streck kan inte ingå i en gymnasieexamen. Nationellt fastställda kunskapskrav finns i kurs- och ämnesplanerna för betygen E, C och A. För att nå betyget E, C eller A måste eleven ha uppfyllt samtliga kunskapskrav för respektive betygssteg. Betyget D ska sättas då eleven nått samtliga kunskapskrav för E och till övervägande del kunskapskraven för C. Betyget B ska sättas då eleven nått samtliga kunskapskrav för C och till övervägande del kunskapskraven för A. Tänk på att de flesta kurser du läser är utlagda på ett läsår och alltså betygsätts vid läsårets slut i juni, inte efter tre år som på högstadiet. Gymnasieexamen får man om man fått betyg (A-F) i ett nationellt program i de poäng som utbildningen omfattar. Minst gymnasiepoäng ska vara minst godkända (A-E). I de poängen måste gymnasiearbetet och vissa poäng på kurser i svenska (alternativt svenska som andraspråk), engelska och matematik ingå. Vad som sker om en elev får betyget F eller inte får betyg i en kurs regleras i Gymnasieförordningen och i Rytmus Örebros policy kring betyg och bedömning. En individuell bedömning görs alltid och en överenskommelse om lämpliga åtgärder görs vid en elevvårdskonferens. För mer information om betyg och bedömning rekommenderar vi Skolverkets webbsidor på Senast uppdaterad

Välkommen till. Örebro

Välkommen till. Örebro Välkommen till Örebro Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Läsårstider 2014/2015 3 Skolans personal 3 Kontakt 4 Skolans öppettider 4 Material, utrustning och läroböcker 4 Instruktioner och information

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

ABC för barn och föräldrar

ABC för barn och föräldrar ABC för barn och föräldrar Sågtorpsskolan Nacka kommun 2014 / 2015 Varmt välkommen till Sågtorpsskolan! Vi gör vårt bästa för att du ska trivas hos oss, känna dig trygg och inspirerad i ditt dagliga arbete.

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2012-2013

Välkommen till. Läsåret 2012-2013 Välkommen till Läsåret 2012-2013 Augusti 2012 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2012-2013 Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

2011-11-16 ELEVINFORMATION

2011-11-16 ELEVINFORMATION 2011-11-16 ELEVINFORMATION INTRODUKTIONSPROGRAM Läsåret 2011/2012 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2011/2012 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2011-2012 Utbildar för framtiden sedan 1868 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID Innehåll 1. Tips för en lyckad studietid 2. Frånvaro och CSN 3. Mentorskap 4. IT i skolan 5. Elevstöd

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2014-2015

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete...

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

ELEVGUIDE NFU LÄSÅRET 15/16

ELEVGUIDE NFU LÄSÅRET 15/16 ELEVGUIDE NFU LÄSÅRET 15/16 Uppdaterad: 160114 1 Välkommen till NFU Välkommen till Nils Fredriksson Utbildning NFU. På NFU läser du våra nationella program i moderna lokaler och med modern pedagogik. På

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund - Policy 02 1(6)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund - Policy 02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Värdegrund - Policy 02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Kjerstin Brandt, kurator

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Elevdemokrati och inflytande

Elevdemokrati och inflytande Elevdemokrati och inflytande Student democracy and influence Projektarbete VT-13 Karin Bylund NVSP3 Handledare: Yvonne Toth Innehåll 1. Inledning... 3 1:1 Inledning... 3 1:2 Sammanfattning... 3 1:3 Syfte

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET FÖRÄLDRAMÖTE 17 SEPTEMBER 2014 NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET - Åk1 EERO JENSHOLM - REKTOR PÅ VÄG ATT BLI VUXEN Ni föräldrar är fortsatt ett viktigt stöd för era ungdomar!

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Reviderad oktober 2013 Vision Skolan är en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Lillmons skola

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Gymnasieskolan läsåret 2015/16 Alla elever på Bildningscentrum Facetten ska känna sig

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011-11-24 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inledning Vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling gäller i tolv månader och revideras årligen i anslutning till höstlovet.

Läs mer

SDF södra innerstaden barn och Ungdom. Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

SDF södra innerstaden barn och Ungdom. Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling SDF södra innerstaden barn och Ungdom Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling MÖLLEVÅNGSSKOLANS HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 Planen omfattar följande verksamhetsformer:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Ronnie Palmquist rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Upprättad 2015-08-06 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Skolenhet Änga/Västervång

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair Uddevalla Gymnasieskola Akademi Akademi Sinclair ABC 2015/2016 1 Uddevalla Gymnasieskola Akademi Välkommen till Akademi Sinclair! Du har blivit antagen som elev vid Uddevalla Gymnasieskola, och nu börjar

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Upprättad 2015-06-30 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Änga/Västervångskolan

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Elevrådet åk 7-9 Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2012-2013. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2012-2013. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2012-2013 Utbildar för framtiden sedan 1868 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID Innehåll 1. Tips för en lyckad studietid 2. Frånvaro och CSN 3. Mentorskap 4. pedagogik och teknik 5.

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2016 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete... 4 Åtgärder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling. för Landvetterskolans tidigaredel 2009-10-21

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling. för Landvetterskolans tidigaredel 2009-10-21 Likabehandlingsplan för Landvetterskolans tidigaredel Handlingsplan mot alla former av kränkande behandling 2009-10-21 Innehåll 1. Ställningstagande 3. 2. Mål 3. 3. Åtgärder för att nå målen 4. 4. Förebyggande

Läs mer

Elevinformation 2014-2015

Elevinformation 2014-2015 Elevinformation 2014-2015 www.blekingenaturbruksgymnasium.se Skoltiderna Må 10.00 15.40 Ti - Fr 08.10 15.40 Blekingetrafikens tidtabell från den 17 aug Tåg Karlshamn Bräkne-Hoby Bräkne-Hoby Karlshamn 07.19

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011-2012 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Öckerö, 2014-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målet är att planen ska följa skolverkets allmänna råd: o Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till

Läs mer

Tällbergs skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Tällbergs skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel.

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer