Välkommen till. Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Örebro"

Transkript

1 Välkommen till Örebro Läsåret 2014/2015

2 Innehållsförteckning Läsårstider 2014/ Skolans personal 3 Kontakt 4 Skolans öppettider 4 Material, utrustning och läroböcker 4 Instruktioner och information 5 Hörsel och ljudnivå 5 Elevinflytande 5 Skyddskommitté 5 Likabehandlingsplan 6 Utvärderingar 6 Trivselregler 6 Besökare på skolan 6 Rökning och droger 6 Studiebidrag 6 Närvaropolicy 7 Sjukanmälan 7 Ledighet och förskjuten arbetstid 8 Utvecklingssamtal 8 Stöd och stimulans 8 Elevvård 9 Försäkring 9 Regler för datoranvändning 9 Igenläsning 9 Fusk 10 Betyg och bedömning 11 2

3 Välkomna till oss på Rytmus Örebro! Vi hoppas att du under dina tre år på Rytmus kommer att lära dig massor, träffa många nya trevliga människor och utvecklas som individ, musiker, låtskrivare, producent och mycket, mycket mer. I det här häftet hittar du massor med praktisk information om hur det fungerar på Rytmus Örebro. Vi kommer att gå igenom det i skolan men vill också att du tar hem det så att dina vårdnadshavare får en chans att bekanta sig med skolan. Läsårstider 2014/2015 Höstterminen /8 Skolstart V.44 Höstlov 20/11 Utvecklingssamtal 19/12 Sista dag för teminen Vårterminen /1 Terminsstart V.8 Sportlov 23/2 Studiedag 12/3 Utvecklingssamtal 18/3 Studiedag V.14 Påsklov 1/5 Lovdag 14-15/5 Lovdagar 11/6 Terminsavslutning (kvällstid) Information om konserter, frilutfsdagar och andra arrangemang finns tillgängligt på SchoolSoft för elever och vårdnadshavare. Skolans personal Anna Gransten Anna Nordell Ardal Jamal Carl-Johan Erlandsson Carine Van Humbeek Christer Blomman Blomberg Daniel Hambre Gila Storm (mammaledig) Jonas Kraftling Karin Nilsson Mikael Hellström Philip Jorstig Simon Brandell Therese Hedwall Anki Brandt Joacim Palmberg Lena Stål Lina Aker Engelska och Samhällskunskap Naturkunskap Idrott Matematik Svenska och Religion Svenska, Historia och Filosofi Psykologi Studie- och yrkesvägledare (SYV) Vaktmästare och IT-ansvarig Administration Administration 3

4 Liselotte Eklundh Malin Gunnarsson Monica Widelund Veronica Abu Sada Vakant Specialpedagog Kurator Skolledning och Administration Lokalvårdare Skolsköterska Kontakt Adress: Rytmus Örebro, Karlsgatan 30, Örebro Telefon: Lärarnas arbetsrum: Rektor: E-post till oss i personalen: Hemsida: Skolans öppettider Skolan är öppen varje dag mellan och 16.30, eller längre om personal finns kvar på skolan. Material, utrustning och läroböcker När du börjar på Rytmus får du en pärm, en penna, ett sudd, två kollegieblock, ett USB-minne och ett par enkla hörselskydd av skolan. Möjlighet finns också att på skolan köpa pennor, suddgummin, block, hörselskydd, strängar, plektrum och trumstockar till ett bra pris. Läroböcker och miniräknare får du låna av skolan. Om du hellre köper en egen miniräknare så kan din matematiklärare rekommendera en modell. Du får också ett skåp och en skåpnyckel. Du ansvarar själv för allt ditt material och får själv ersätta det om något förloras. Detta gäller också dina läroböcker. Låskort Ytterdörrarna till Rytmus lokaler är låsta och låses upp med ett personligt låskort som varje elev får i början av årskurs 1. Se det som en värdehandling eftersom våra ensemblerum och grupprum är öppna för Rytmuselever under dagtid. Om du förlorar ditt låskort får du ersätta det till en kostnad av 100 kr. Instrument Vi tillhandahåller låneinstrument för bruksspel. Vi vill dock uppmuntra dig att ha ett eget huvudinstrument (gitarr, bas, mikrofon m.m.) för egen övning i skolan. Låsbart instrumentförråd finns i källaren där man kan förvara sitt instrument. Ensemblerummen är fullt utrustade med instrument som elever får använda på skoltid. 4

5 Instruktioner och information På skolan använder vi lärplattformen Schoolsoft. Instruktioner och uppgifter finns i regel där, och här kan du också skriva meddelanden, kontrollera ditt schema och lämna in uppgifter. Schoolsoft finns på webben, så du behöver inte vara i skolan för att logga in. De arbeten du gör på skolans datorer ska sparas på ditt USB-minne eller på SchoolSoft, ej på datorernas hårddisk. Elevdatorer rensas med jämna mellanrum och det är tråkigt om ditt skolarbete går förlorat. De lösblad du får ska du förvara i den pärm du får av skolan. Information om det som sker på skolan finns på Schoolsoft och anslås ibland också på anslagstavlorna utanför lärarnas arbetsrum. På klassrådet avhandlas alltid aktuell information för den kommande veckan. En IT-policy har tagits fram på skolan och finns tillgänglig på SchoolSoft. Hörsel och ljudnivå Hörselskydd är obligatoriskt i ensemblespel och i andra kurser där musik spelas på hög volym. Tänk på det även när du repar utanför lektionstid! Elevinflytande Elevinflytandet på Rytmus tar sig många olika uttryck. Dels får du som elev vara med och påverka undervisningens innehåll och former, dels får du mer formellt möjlighet att påverka skolan i stort genom klassrådet, elevrådet och skolkonferensen. Klassråd äger rum en gång per vecka. Klassen diskuterar frågor som antingen kommer från elever i klassen, elevrådet, skolkonferensen eller personalen. Representanter till elevrådet utses. Protokoll förs och läses av personalgruppen för snabb återkoppling. Elevråd består av valda klassrepresentanter och väljer själv sin ordförande och sekreterare. Styrelsen sammanträder regelbundet med skolledningen och bevakar bl.a. arbetsmiljöfrågor, elevinflytande och likabehandlingsfrågor. Skolkonferens består av företrädare för personal och elever. Behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna. Skolkonferensen kan besluta i vissa frågor. Sammanträder en gång per termin. Skyddskommitté Vid skolan finns en skyddskommitté som består av företrädare för personal och elever. Kommittén kontrollerar regelbundet arbetsmiljön och att de 5

6 föreskrifter som finns följs. Rektor ansvarar för att arbetsmiljöronder genomförs. Likabehandlingsplan Likabehandlingsarbetet är ständigt pågående och integreras i allt arbete på skolan. Planen bearbetas och revideras av elever och personal på olika sätt under läsåret. Utvärderingar Alla kurser utvärderas löpande. Dessutom genomförs en central utvärdering av skolans kvalitet varje år. Trivselregler Vi har gemensamt kommit överens om ett antal trivselregler. Dessa bifogas som ett särskilt häfte. Besökare på skolan Till Rytmus lokaler får du ta med dig en kompis på besök under skoltid om du anmäler detta till din mentor senast dagen före besöket. Detta gäller även om du vill ta med dig någon från grannskolan IT-gymnasiet in till Rytmus. Rökning och droger Enligt tobakslagen är rökning förbjudet inom skolans område. Elev som inte respekterar rökförbudet får brev hemskickat. Vid misstanke om att en elev missbrukar alkohol eller droger kontaktas vårdnadshavare omedelbart och elev och föräldrar kallas till elevvårdskonferens. Om en elev påträffas påverkad kontaktas vårdnadshavare för att omedelbart hämta eleven. Studiebidrag Studiebidraget är på 1050 kr per månad och betalas ut fr.o.m. september. I juli och augusti betalas inget bidrag ut. När betalas ditt första studiebidrag ut? Det beror på när på året du är född: Elev född i januari juni får studiebidrag från september. Elev född i juli september får studiebidrag från oktober. Elev född i oktober december får studiebidraget i januari nästa år. I regel så betalas barnbidrag ut fram till dess att du får ditt första studiebidrag. Bidraget förutsätter heltidsstudier (se Studiestöd nedan). Om du är under 18 år betalas pengarna ut till dina vårdnadshavare, därefter går pengarna till dig. 6

7 Närvaropolicy På Rytmus Örebro arbetar vi med nollvision vad gäller frånvaro och sen ankomst. När elevens frånvaro uppmärksammas tidigt gagnar det elevens totala studiesituation. Vi har därför en tydlig policy gällande elevers frånvaro för att tidigt kunna uppmärksamma ogiltig frånvaro och vid behov kunna vidta lämpliga åtgärder. Studiestöd Av 5:e kapitlet i Studiestödslagen framgår att studiehjälp bara får utbetalas vid heltidsstudier. Med heltidsstudier menas enligt CSN:s föreskrifter att eleven ägnar hela sin arbetstid åt studier/praktik och kontinuerligt deltar i undervisningen/praktiken. Studiestöd får också lämnas om eleven p.g.a. sjukdom eller funktionshinder inte kan ägna hela sin tid åt studier. Elevens studieplan utgör grunden för heltidsstudier. Skolan rapporterar oanmäld frånvaro och omfattande upprepad korttidsfrånvaro till CSN. CSN fattar därefter beslut om elevens studiestöd ska utbetalas eller ej. Skolan måste tydligt och klart ha varnat elev och målsman i förväg för konsekvenser av ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare och frånvaro Vårdnadshavare till elever under 18 år får inloggningsuppgifter till lärplattformen Schoolsoft för att kunna ta del av skolans närvarorapportering. I de fall eleven registreras som ogiltigt frånvarande skickas också ett mejl till elevens vårdnadshavare. Om eleven är borta vid upprepade tillfällen så är skolan skyldig att rapportera detta till CSN, som med detta underlag kan ta beslut om att dra in studiebidraget. Sjukanmälan Om du är sjuk så ska din vårdnadshavare sjukanmäla dig via SchoolSoft före första lektionens början. När du blir myndig så ska du själv sjukanmäla dig. (Eftersom det kommer att ta några veckor innan inloggningsuppgifterna till SchoolSoft har skickats till vårdnadshavarna så kommer vi under de första veckorna ta emot sjukanmälan via telefon. Din vårdnadshavare ringer och anmäler senast klockan Tala in meddelande på telefonsvararen om ingen svarar.) Observera följande beträffande sjukanmälan: Sjukanmälan ska göras varje dag om eleven är sjuk flera dagar i följd. Vid längre tids sjukdom krävs sjukintyg från läkare. Vid sjukdom under skoldagen anmäler elev detta till någon i personalen. 7

8 Ledighet och förskjuten arbetstid Ledighet beviljas endast då det föreligger särskilda skäl. Observera följande beträffande ledighet: Körlektioner får inte planeras till lektionstid, men däremot halkkörning och uppkörning. Ledighet för besök hos sjukvård och tandläkare som inte kan bokas utanför skoltid beviljas (intyg krävs för godkännande). Ledighetsansökan ska inlämnas i god tid, men om ärendet är akut bortser vi förstås från denna regel. Ledighetsansökan bedöms av mentor och i förekommande fall av rektor. Eleven får besked om ledigheten är godkänd eller ej. Vid godkänd ledighet tar skolan på sig ansvaret att hjälpa till med uppföljning och igenläsning av missad lektionstid/uppgifter. Det är klokt att, om möjligt, ta igen det man missar innan ledigheten. Förskjuten arbetstid kan du ansöka om även när du inte har rätt att få ledigt. Det innebär att du senast en vecka innan du ska vara borta, t.ex. för en spelning eller en semesterresa med familjen, ingår en överenskommelse med mentor och undervisande lärare om att läsa in aktuellt moment i förväg. Vid förskjuten arbetstid är det eleven som har huvudansvaret för att missade moment läses in. Följs ej överenskommelsen registreras frånvaron som ogiltig. För elever under 18 år krävs att vårdnadshavare skriver under ledighetsansökan eller ansökan om förskjuten arbetstid. Vid risk för betyget F eller om eleven redan har hög frånvaro i en eller flera kurser beviljas inte förskjuten arbetstid. Utvecklingssamtal Mentor kallar elev och vårdnadshavare till elev under 18 år till utvecklingssamtal en gång per termin. Elev över 18 år får kallelse och är välkommen att bjuda in vårdnadshavare till samtalet. Vid utvecklingssamtalet diskuteras elevens studiesituation, närvaro, trivsel, utveckling m.m. Målet är att eleven så småningom ska bli den som leder samtalet. Information om skolresultat uppdateras också kontinuerligt på SchoolSoft och finns tillgängligt för elev och vårnadshavare (fram till dess att eleven fyller under 18 år) Stöd och stimulans Vi vill ge alla våra elever de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi är måna om att hitta bra individuella lösningar för alla på Rytmus! 8

9 Vår studieverkstad är öppen och bemannad flera timmar per vecka enligt schema. Där kan man få hjälp av lärarna, arbeta självständigt med uppgifter eller få utförligare respons. Mentorerna tar inledningsvis upp behovet av extra stöd eller stimulans. Vi vill uppmana alla att berätta om man t.ex. har haft extra svårt för eller väldigt lätt för något ämne, fått stödundervisning eller haft tillgång till bra hjälpmedel. Om särskilda skäl föreligger kan rektor besluta om reducerat program eller förlängd undervisning. Elevvård I elevvårdsteamet ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog och SYV. Vi samarbetar kring elevvården med vår grannskola IT-gymnasiet, som finns i samma byggnad. Kontaktuppgifter till personerna i elevvårdsteamet finns på SchoolSoft och vår hemsida. Elevvårdspersonalen finns tillgängliga följande dagar: Kurator: torsdagar Speicalpedagog: onsdagar och torsdagar Studie- och yrkesvägledare: fredagar Skolsköterska: Vakant Försäkring Eleverna omfattas av den försäkring Rytmus tecknat med IF. Försäkringsbesked delas ut i början av höstterminen. Regler för datoranvändning På skolan har vi tagit fram följande regler för datoranvändning: 1. Nedladdning till skolans datorer (av t.ex. filmer och spel) är inte tillåtet. 2. Sociala medier, spel och liknande ska inte användas på lektionstid. 3. Bilder publiceras med omdöme. Smygfilmning- och fotografering är absoult inte tillåtet. 4. När man använt en dator ska den lämnas tillbaka i kopieringsrummet och anslutas till laddningsstationen. Upphittade datorer hålls i förvar i lärarrummet. Igenläsning Om alla tar sitt ansvar för skolarbetet och gör det man ska i tid kan lärarna lägga mer tid på att utveckla sin undervisning och ge alla en bättre utbildning. Du kommer också att få chansen att lära dig mycket mer! Därför vill vi trycka på vikten av att genomföra prov, redovisningar, uppspel och konserter på utsatt tid. 9

10 För att lärarna ska hinna bedöma allt material i kursen har vi på Rytmus Örebro en s.k. superdeadline en tid innan betygsättningen sker. Det betyder att alla uppgifter, prov och moment måste vara färdiga och inlämnade detta datum, för att kunna ingå i ditt betygsunderlag. För läsåret 2014/2015 är denna deadline satt till fredag 29/ I livet efter Rytmus kommer många av er att vara i situationer där man bara ges en enda chans att visa vad man går för. Vi vill dock vara lite mer generösa under er tid hos oss, och därför har vi utarbetat följande system för igenläsning av betygsgrundande prov/inlämningsuppgifter och uppspel/konserter som du missat: På höstterminen får du ett tillfälle till igenläsning under igenläsningsdagen i november för de prov och uppgifter som genomförts dessförinnan. Missar du detta tillfälle får du vänta till igenläsningsdagarna inför superdeadline på vårterminen (vecka 20) att ta igen denna uppgift/prov. På vårterminen får du ett tillfälle till igenläsning under igenläsningsdagen i mars för de prov och uppgifter som genomförts dessförinnan. Missar du detta tillfälle får du vänta till igenläsningsdagarna inför superdeadline på vårterminen (vecka 20) att ta igen denna uppgift/prov. Vid igenläsningstillfällena får du i regel göra ett annat, men likvärdigt, prov. I kurser där läraren bedömer att det är lämpligt kan du få en möjlighet att göra omprov inom en kortare tid efter ordinarie provtillfälle. Missar du deadline för en inlämningsuppgift bedöms ditt arbete när läraren har tid och du får som regel ingen respons på ditt arbete. Det kan också förekomma att du får göra en annan men likvärdig uppgift, om du missat en deadline och att du då lämnar in denna vid något av igenläsningstillfällena. För uppspel/konserter gäller att du får spela upp vid nästa uppspelningstillfälle. Observera att om du är sjuk eller frånvarande så är det ditt eget ansvar att kontrollera vad du har missat och se till att ta igen detta. Avsteg från denna policy för igenläsning kan göras om det finns särskilda skäl. Fusk En elev som fuskat på prov eller inlämningsuppgift får betyget F på aktuell uppgift. Elev kallas till möte med mentor och rektor. För elev under 18 år kallas även vårdnadshavare. Observera att plagiat (d.v.s. att kopiera text från en annan elev, bok eller Internetsida, utan att ange att detta är ett citat) betraktas som fusk. 10

11 Betyg och bedömning Undervisande lärare lämnar ut och går igenom ämnesplaner och betygskriterier för kursen vid kursstart. När betyg sätts används en betygsskala med sex betygssteg. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Lärarens betygsunderlag består av många olika delar, inte bara resultat på uppgifter och prov. Den kunskap och färdighet som visas på lektionerna, t.ex. i diskussioner, ingår som en tungt vägande del i kurserna. När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. Skolan måste kunna redovisa de åtgärder som vidtagits i samband med frånvaron. En kurs där en elev fått ett streck kan inte ingå i en gymnasieexamen. Nationellt fastställda kunskapskrav finns i kurs- och ämnesplanerna för betygen E, C och A. För att nå betyget E, C eller A måste eleven ha uppfyllt samtliga kunskapskrav för respektive betygssteg. Betyget D ska sättas då eleven nått samtliga kunskapskrav för E och till övervägande del kunskapskraven för C. Betyget B ska sättas då eleven nått samtliga kunskapskrav för C och till övervägande del kunskapskraven för A. Gymnasieexamen får man om man fått betyg (A-F) i ett nationellt program i de poäng som utbildningen omfattar. Minst gymnasiepoäng ska vara minst godkända (A-E). I de poängen måste gymnasiearbetet och vissa poäng på kurser i svenska (alternativt svenska som andraspråk), engelska och matematik ingå. Vad som sker om en elev får betyget F i en kurs regleras i Gymnasieförordningen och i Rytmus Örebros policy kring betyg och bedömning. En individuell bedömning görs alltid och en överenskommelse om lämpliga åtgärder görs vid en elevvårdskonferens. För mer information om betyg och bedömning rekommenderar vi Skolverkets webbsidor på Senast uppdaterad Jag har tagit del av informationen i detta häfte (elev) (vårdnadshavare) 11

Välkommen till. Örebro

Välkommen till. Örebro Välkommen till Örebro Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Läsårstider 2015/2016 3 Skolans personal 3 Kontakt 4 Skolans öppettider 4 Material, utrustning och läroböcker 4 Instruktioner och information

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium EK Ekonomi EK Juridik ES Bild och formgivning ES Musik/Musikproduktion SA Medier, information och kommunikation Samhälle Helen Bejmar, rektor Johan Lundström,

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2016/17 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Program för kvällen (1) Information om: - Nacka gymnasium - Enheten Samhälle - Betygssystemet - Individuella valet Hur vi följer upp elevernas studieresultat Hur vi samarbetar

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium Ekonomi och samhälle Samhälle och medier Natur och Teknik Ekonomi och samhälle Ekonomiprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

ELEVGUIDE NFU LÄSÅRET 15/16

ELEVGUIDE NFU LÄSÅRET 15/16 ELEVGUIDE NFU LÄSÅRET 15/16 Uppdaterad: 160114 1 Välkommen till NFU Välkommen till Nils Fredriksson Utbildning NFU. På NFU läser du våra nationella program i moderna lokaler och med modern pedagogik. På

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Betyg, bedömning och utvecklingssamtal

Betyg, bedömning och utvecklingssamtal Betyg, bedömning och utvecklingssamtal Forum, F-varningar, betygsregistrering och utvecklingssamtal I skollagen 15 kap. 20 står följande: Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en

Läs mer

Härjedalens gymnasium

Härjedalens gymnasium Härjedalens gymnasium Läsårsinformation 2015 2016 Innehåll Härjedalens gymnasium... 1 Läsårsinformation... 1 2015 2016... 1 Välkommen till Härjedalens gymnasium!... 3 Till dig som elev vid Härjedalens

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Elevinformation Läsåret 2014/15

Elevinformation Läsåret 2014/15 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2015 2016 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2016 2017 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Dags för betyg! INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OM BETYG REVIDERAD UPPLAGA

Dags för betyg! INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OM BETYG REVIDERAD UPPLAGA Dags för betyg! INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE OM BETYG REVIDERAD UPPLAGA Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post:

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2011/12 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 5 Telefonnummer... 5 Studie- och yrkesvägledare... 5 Skolkurator... 5 Skolhälsovård... 6 Specialpedagogen... 6 Läsårstider,

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE)

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE) Välkommen till Nacka gymnasium Teknikprogrammet (TE) Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Krister Bergström, bitr rektor Kvällens Agenda Hänt sedan senast och vad är på

Läs mer

ABC för barn och föräldrar

ABC för barn och föräldrar ABC för barn och föräldrar Sågtorpsskolan Nacka kommun 2014 / 2015 Varmt välkommen till Sågtorpsskolan! Vi gör vårt bästa för att du ska trivas hos oss, känna dig trygg och inspirerad i ditt dagliga arbete.

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun

Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun LÄSÅRET 2014 2015 VUXENUTBILDNINGEN 2014 07 01 Aneby kommun Vad är KomVux? KomVux är en förkortning av Kommunal Vuxenutbildning och har till syfte att

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer