Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar angående investering i Tegeliften"

Transkript

1 Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer från bidrag från länsstyrelsen. För att få det bidraget måste en viss del av finansieringen komma från lokalt näringsliv. Länsstyrelsen har godkänt bostadsrättsföreningarna som lokalt näringsliv eftersom en stor del av lägenheterna används för uthyrningsverksamhet. Privatpersoner kommer att stå för en del av finansieringen, men det hjälper som sagt inte när man ska ha bidragen från länsstyrelsen. Kan pengarna försvinna in i verksamhetens administration utan att det byggs en lift? Nej, innan liften byggs bedrivs det ingen verksamhet i bolaget. Dvs Mats, övriga i styrelsen och andra inblandade har hittills arbetat oavlönade. Alla administrativa kostnader har hittills tagits privat av styrelsemedlemmarna i Tegeliften AB. Styrelsen har ett egenintresse i att projektet blir av eftersom de tillhör de som har grundat företaget. Är detta en jävssituation? I styrelsens uppdrag enligt stadgarna ingår det att verka för medlemmarnas ekonomiska intresse. En ny lift är kraftigt efterfrågad och nyckeln till hela områdets utveckling. Utvecklas inte området sjunker värdet både på våra fastigheter och medlemmarnas bostadsrätter. Alla har samma möjlighet att investera. Styrelsen har inga fler fördelar än någon annan medlem. Mats ordförande i båda styrelserna? Är det ok? Som ordförande i Tegehöjden 3 anser vi att det ingår i Mats uppdrag att vara med att utveckla området vilket gynnar medlemmarnas ekonomiska intressen. Tegehöjden 3 är inte Mats arbetsgivare. En arbetsgivare kan ha synpunkter på vad personalen gör på fritiden. Den ersättning Mats får från Tegehöjden 3 motsvarar mindre än en veckas arbete. Vi kan inte ha synpunkter på vad han gör under sin fritid. Har vi inte avgjort detta redan vid senaste årsmötet? Då gällde det att avsätta kr på något som fortfarande bara var en idé. Nu finns ett konkret företag att satsa på med en publik aktieemission. Om bygget inte blir av kommer våra pengar att återbetalas. Det finns en överenskommelse med Skistar där man gjort upp hela uthyrnings och avbetalningsplanen. Vilka sitter i Tegeliftens styrelse? Mats Rosenlund, ordförande och presskontakt (ordförande Tegehöjden 3) Stig Nilsson Tegefjäll 4 Thomas Bley Tegehöjden 2 Tomas Sandman Fastighetsägare Tegefjäll Peter Cederwall Fritidsboende Tegefjäll Patric Holmer Tegehöjden 1 Vilka har investerat pengar för att starta Tegeliften AB? Förutom styrelsen i Tegeliften är det Fredrik Billig/Karin Svanborg, Gunnar Rosenlund, Maria och Fredrik Englund. 1/5

2 Vad händer om Skistar går i konkurs? (snöfria vintrar t.ex) Om Skistar går i konkurs och betalningarna till liftbolaget upphör lär värdeminskningen på våra lägenheter vida överstiga den lilla förlust vi gör på investeringen i liftbolaget. Dessutom är det absolut vanligaste scenariot att ett annat företag, eller ett rekonstruerat Skistar, tar över verksamheten och liften. Varför ska vi satsa våra pengar? Skistar går med vinst. Varför satsar de inte sina pengar? Det hyrs ut för få lägenheter via Skistar i Tegefjäll numera. Därför ser inte Skistar att en investering i Tegefjäll lönar sig inte utan bidraget från Länsstyrelsen. Dessutom investerar Skistar just nu i andra områden. Vill vi ha en ny lift måste vi alltså själva driva frågan. Hur mycket satsar Skistar i kr? Skistars del i liftbolaget innebär 24 % av det egna aktiekapitalet, ca en miljon kronor. Men, Skistar kommer att lägga betydliga summor på projektering, bygga ut backarna, belysning och automatiskt snösystem framöver. Vilka andra företag har satsat pengar? Bolaget för diskussion med ett flertal aktörer i åre som kommer gå in med kapital Hittills har Ica Åre, AGO och Tegetornets restaurang satsat pengar. Vilka Bostadsrättsföreningar har beslutat om att satsa pengar? Av de fyra stora bostadsrättsföreningarna i Tegefjäll har Brf Tegefjäll4 och Brf Tegehöjden 2 redan tagit beslut om att köpa aktier i Tegeliften AB. Brf Tegefjäll1 och vår förening tar beslut i december. Vad gör Skistar för Tegefjäll? Tegeliften AB och SkiStar har under sommaren och hösten enats om en gemensam ambition, att utveckla Tegefjäll, som innefattar lift- och backutbyggnad, ett automatiskt snösystem, backbelysning, utveckling av längdspår, vandrings- och cykelleder, förbättrad service med matbutik och restaurangverksamhet med mera. Ett första steg och en nödvändig förutsättning för att kunna realisera den gemensamma ambitionen är att bygga ut liftkapaciteten genom att anlägga en 4-stollift i Tegefjäll med ungefär samma sträckning som den nuvarande släpliften. Höjs värdet på uthyrningen? Det vet ingen i dagsläget. Vi kanske får nöja oss med att lägenheternas beläggning ökar och hyresnivåerna bibehålls. Vad kostar detta per månad och lägenhet? Kostnaden per lägenhet blir 6000:-. Det innebär en månadskostnad på 25 kronor per lägenhet och månad med 5% årlig ränta. Den årliga avkastningen enligt aktieprospektet innebär ca 10 kronor per lägenhet och månad. Så totalkostnaden blir ca 15 kronor per lägenhet och månad. Ska vi ta ur kassa eller ta banklån? Vi tar detta ur kassan. Detta har diskuterats med revisorn som givit OK på detta. 2/5

3 Aktuell uthyrningssituation i Tegefjäll Trots att många hyr ut via Skistar så vill många kunder inte boka Tegefjäll. Flera orsaker finns; bla avsaknad av sittlift och slitna lägenheter. Svagheter i Tegefjäll Låg liftkapacitet, släplift, många lägenheter med låg standard, ingen butik, lite utomhusaktiviteter, utomhusservering, bänkar för sola vårdagar saknas. Styrka: Bra skidåkning, alla stugor ligger nära backen, barnområde finns, restaurang finns, uthyrning av skidor, nybyggnationer pågår vilket ger fler personer till området och mer pengar till samfälligheten, När är det avbetalt? Får vi tillbaka köpevärdet på våra aktier? När? Efter 20 år ska Skistar lösa ut samtliga aktieägare med värde motsvarande egna aktiekapitalet Är rabatten på liftkort etc utöver räntekostnaden som Skistar betalar? Det finns ingen koppling mellan rabatterna och räntorna. Kommer Skistar att bredda backar etc? Ja, det är en del av planen som kallas Tegelyftet. Vart kommer liften att gå? I princip på samma ställe som dagens släplift När är invigning? Om allt går som det ska sker det under december 2013 Hur mycket kan Tegeliften AB få i bidrag från Länsstyrelsen? 5-7 miljoner Kan inte Skistar söka pengar hos länsstyrelsen istället? Nej, som börsnoterat företag kan de inte söka bidrag hos länsstyrelsen. Detta är en BRF som ska fokusera på fastighetens intressen? Tillhör verkligen detta Bostadsrättsföreningens intressen? I våra stadgar står det att ett av föreningens uppdrag är att samt i övrigt främja sina medlemmars ekonomiska intressen. Styrelsen anser att arbeta för en utveckling av området i allra högsta grad följer den paragrafen i våra stadgar. Kan vi hamna i skatteproblem? Syftet med föreningen- kan den bli oäkta? Får vi verkligen göra detta? Se revisorsutlåtandet på vår hemsida. Andra bostadsrättföreningar i området har fått i stort sett samma svar från sina revisorer. Vi gör ingen vinst på våra intäkter från Skistar som tex en bostadsrättsförening i Stockholm city som hyr ut butikslokaler på bottenvåningarna. 3/5

4 Kan investeringen i liften innebära en avgiftshöjning för medlemmarna itegehöjden 3? Vi kommer inte att höja avgifterna om vi köper aktier i Tegeliften AB. Att behöva höja avgifterna på grund av nåt annat kan ju alltid bli aktuellt närsomhelst egentligen. Det beror ju mycket på om skador inträffar eller om reparationer och underhåll behöver göras eller liknande. Vi har i dagsläget ingen avgiftshöjning planerad. Kan styrelsen driva igenom detta utan medlemmarnas samtycke? Styrelsen har inga planer på det. Men i andra föreningar i området har man gjort det utan extra årsstämma. Vi ser det dock som mycket viktigt att ha medlemmarnas stöd då det är medlemmarna som utsett oss till att sköta föreningen. Varför la ni mötet i Åre? Tegefjäll är den enda gemensamma punkten för våra medlemmar som är utspridda i hela Sverige, Norge, Finland och England. Ca en tredjedel av medlemmarna bor i Stor-Stockholm. En fjärdedel i Jämtland, en fjärdedel i utlandet och resten övriga sverige Släpliften duger bra för mig, jag vill inte ha hit en massa andra? Vi är övertygade om att en övervägande del av de som äger lägenhet i Tegefjäll gör det för att de är intresserade av att åka skidor och vill ha en ny lift. Många hyr också ut sin lägenhet och ser att beläggningen blir sämre och sämre år för år. I Skistars kundenkäter framgår det också väldigt tydligt att just liften är något man är väldigt missnöjd med. Tänk om det blir liftköer om den blir populär? Det kommer säkerligen att bli det tidvis med en ny lift. Men med dagens lift har det tidvis varit enormt långa köer. Framförallt dagar då det varit dåligt väder och högzon varit stängd. Blir det en anslutningslift till Åre by? Det har länge funnits med länge på Skistars önskelista och står fortfarande högt upp. Men tyvärr är det markägarna som sätter stopp för det just nu. Skistar vill verkligen bygga ihop och jobbar kontinuerligt med frågan. Varför ingen expresslift? Kostnaden hade blivit 30-50% högre. Man har bedömt det som omöjligt att få ihop finansiering av en sådan lift i dagsläget. Blir det kupa på liften? Nej, det finns inga sådana planer. Vad händer om det blåser? Liften kommer att gå på samma ställe som dagens släplift. Dvs relativt väderskyddad. Blir släpliften kvar? Nej, den nya liften ersätter släpliften Belysning i Tegefjäll, fler snökanoner? Det finns med i Skistars planer för Tegefjäll om den nya liften byggs. 4/5

5 Kan vi få skit för bidraget från länsstyrelsen typ Tv-reportaget på nyheterna? Den som kan få negativ publicitet angående bidraget är Skistar som är mer intressant att hänga ut i media än privata bostadsrättsföreningar eller enskilda privatpersoner med låga investeringarsnivåer. Vem får rösta? Alla som äger en lägenhet i Teghöjden 3 är medlem i föreningen och får rösta. Dock max en röst per lägenhet. Äger samma medlem flera lägenheter får medlemmen bara en röst. Detta har kontrollerats med jurister som granskat våra stadgar. Får jag ha ett ombud? Ja, en medlem kan ha med sig en fullmakt att rösta för en annan medlem. Se vår hemsida för blankett för fullmakt. 5/5

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Två artiklar om insatshöjning ur Allt om bostadsrätt. Brf Hästhagen i Sundbyberg har genomfört dubbla kapitaltillskott enligt modell I.

Två artiklar om insatshöjning ur Allt om bostadsrätt. Brf Hästhagen i Sundbyberg har genomfört dubbla kapitaltillskott enligt modell I. Två artiklar om insatshöjning ur Allt om bostadsrätt Nr 3 2010 Kapitaltillskott - modell I Brf Hästhagen i Sundbyberg har genomfört dubbla kapitaltillskott enligt modell I. Många bostadsrättsföreningar

Läs mer