PROTOKOLL FR N SESAM R DSM TE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FR N SESAM R DSM TE"

Transkript

1 SESAM Sida 1 (1) NŠrvaro- och sšndlista Intressent NŠrvarande Protokoll AerotechTelub Claes Wadsten, ordf. SESAM rœd Bofors AB Curt Merkell CelsiusTech Electronics AB Billy Johansson CelsiusTech System AB Combitech Systems AB Bo Hagerf Ericsson Microwave System AB Tommy Andersson Ericsson Saab Avionics AB Claes Norelšv FMV Christopher Bengtsson Roger Brandt FOA Lena Sporre Kockums AB Bertil Lundgren SAAB AB Dag Folkesson Representanter frœn arbetsgrupperna Ag Teknik Ordf. Gunnar Fredriksson, FMV Ag Metodik Ordf. HŒkan Edler, CTH SESAM sekretariat AerotechTelub, Anna KŒsjš, KŒsjšs Kontor

2 SESAM Sida 2 (2) Dagordning 1. Mštets šppnande 2. FaststŠllande av dagordning 3. FšregŒende protokoll 4. AvtalslŠget 5. MedlemsangelŠgenheter - Redovisning av repr i arbetsgrupperna - Fšrslag till nya medlemsfšretag - Nya medlemmar i VU 6. Rapport frœn Teknikgruppen 7. Rapport frœn Metodikgruppen 8. Planering infšr hšstseminariet 9. Val av valberedning 10. vriga frœgor 1. M TETS PPNANDE Mštet šppnades av rœdets ordfšrande Claes Wadsten. Till protokollfšrare under mštet utsœgs Anna KŒsjš. 2. FASTST LLANDE AV DAGORDNING Dagordningen faststšlldes. 3. F REG ENDE PROTOKOLL FšregŒende protokoll godkšndes och lades till handlingarna. 4. AVTALSL GET Det gamla avtalet gšller fortfarande. CelsiusTech Systems och FMV har Šnnu inte undertecknat det nya avtalet. Billy Johansson fick i uppgift att se till att CelsiusTech avtal blir

3 SESAM Sida 3 (3) undertecknat. Christopher Bengtsson meddelade att den farhœga som GD hade ang pengar Šr nu undanršjd och FMV Šr beredd att skriva under avtalet, men nu Šr sjšlva handlingen fšrsvunnen. 5. MEDLEMSANGEL GENHETER 5.1 Redovisning av repr i arbetsgrupperna Ag Metodik AerotechTelub Forsman Mats Bofors Missiles AB Jungeby Torbjšrn Bofors Missiles AB Linderholt Hans Bofors Weapon Systems AB Bergfeldt Lars Bofors Weapon Systems AB Ekberg Hans CelsiusTech Electronics AB Johansson Billy Chalmers Tekniska Hšgskola Edler HŒkan Ericsson Microwave Systems AB Andersson Tommy Ericsson Microwave Systems AB Borgman Harriet Ericsson Microwave Systems AB Camitz Pether Ericsson Saab Avionics AB Norelšv Claes FOA Sporre Lena Industrilogik L4i AB Anger Gšran Kockums AB Lundgren Bertil Kockums AB Persson Mari F. Saab AB Folkesson Dag Ag Teknik AerotechTelub Andersson Bengt AerotechTelub Svensson Harald Bofors Missiles AB Riisom Jšrgen Bofors Missiles AB Rundberg Alf Celsius Aerotech AB Magnusson Leif Celsius Aerotech AB hlund Magnus Ericsson Microwave Systems AB Andreasson Torbjšrn Ericsson Microwave Systems AB Lagerstedt Johan Ericsson Microwave Systems AB Leen Mikael Ericsson Microwave Systems AB Lindesvik Stefan Ericsson Microwave Systems AB WassŽnius Henrik Ericsson Saab Avionics AB Johansson Arne FMV Fredriksson Gunnar FOA AlvŒ Peter FOA Skšld Sven Saab AB Folkesson Dag Saab AB Frisberg Bo Saab AB, Gripen SjšsvŠrd Jonas

4 SESAM Sida 4 (4) 5.2 Fšrslag till nya medlemsfšretag Fšljande fšretag fšreslogs bjudas in att bli arbetsgruppmedlemmar i SESAM. Sjšland & Thyselius Datakonsulter CAP Gemini WM-Data Frontec Mandator Communicator ENEA Approve Vid frœgan hur vi skulle agera fšr att fœ med dem i SESAM sœ fšreslogs det att detta skulle ske genom att bjuda in dem till hšstseminariet med ett separat brev. Claes skriver brevet till tilltšnkta medlemmar och skickar det sedan pœ remiss till HŒkan. 5.3 Nya medlemmar i VU VU bestœr fšr nšrvarande av fšljande ordinarie medlemmar Claes Wadsten, Billy Johansson, Christopher Bengtsson och Roger Brandt. Dessutom Šr Ingemar Carlsson adjungerad och agordfšranden inbjuds att delta. Sune Ekfeldt har avgœtt eftersom han och Claes W representerar samma fšretag numera och Bjšrn KŠllberg har avgœtt av hšlsoskšl. Fšrslag att utška VU med 2-3 personer diskuterades och fšljande tre personer/fšretag fšreslogs Curt Merkell, Bofors Tommy Andersson, Ericsson Microwave Systems Dag Folkesson, Saab Efter diskussion beslšts att dessa tre personer všljs in i VU. 6. RAPPORT FR N TEKNIKGRUPPEN Inget nytt att rapportera frœn teknikgruppen, Gunnar Fredriksson meddelade att gruppen Šnnu ej har haft nœgot mšte. 7. RAPPORT FR N METODIKGRUPPEN HŒkan Edler informerade om att de saknar en representant. frœn FMV i gruppen. Gustaf Myhrman som var FMV:s representant har gœtt i pension, han hade dock sagt att han ville fortsštta att arbeta i gruppen men ingen har lyckats fœ kontakt med honom. Gunnar Œtog sig att fœ fram en ny representant frœn FMV till gruppen. Arbetet bedrivs fšr nšrvarande i fyra grupper

5 SESAM Sida 5 (5) Riskhantering Deltagare: Gšran Anger Lena Sporre Juan Alonso Industrilogik L4i AB FOA Industrilogik L4i AB Metoder och teknik fšr granskning av kod och objektorienterade modeller Deltagare: Claes Norelšv Ericsson Saab Avionics Peter Camitz Ericsson Microwave Systems Torbjšrn Jungeby Bofors Missiles Hans Linderholt Bofors Missiles Komponentbaserad programutveckling - inklusive COTS-relaterade aspekter Deltagare: Mari Persson Kockums Bertil Lundgren Kockums Mats Forsman AerotechTelub Harriet Borgman Ericsson Microwave Systems AB Repr frœn FMV Utvecklingsmodeller Deltagare: Hans Ekberg HŒkan Edler Billy Johansson Lars Bergfeldt Bofors Weapon Systems AB Chalmers Tekniska Hšgskola CelsiusTech Electronics Bofors Weapon Systems AB Metodikgruppen har sitt nšsta mšte pœ FMV direkt efter RŒdsmštet. 8. PLANERING INF R H STSEMINARIET Datum fšr hšstseminariet har bestšmts till onsdag den 18 okt - torsdag den 19 okt RŒdsmštet hœlls pœ fredag fm den 20 okt. Tema fšr seminariet diskuterades. Ett tema som ansœgs ligga i tiden var distribuerade system. E pœ programpunkter - Utvecklingsmetodik - HLA, mšjligheter och begršnsningar - Adaptiva gršnssnitt - Dist simulatorer Fšljande erfarenheter frœn seminariet hšsten -99 skall beaktas: - En hel dag fšr presentation av mikroprojekt - Ge ordentlig med tid fšr frœgor - hšrarkopior skall finnas framme till seminariet

6 SESAM Sida 6 (6) Det beslutades att Lena ansvarar fšr programmet men tar hjšlp av Ingemar Carlsson m.fl. Anna har bokat NŠsby Slott. PreliminŠrt program och fšrelšsare vidatalade, skall vara klart till VU-mštet den 25 maj. 9. VAL AV VALBEREDNING Billy Johansson och Roger Brandt valdes till valberedning, med Billy som sammankallande. 10. VRIGA FR GOR Dag Folkesson och Claes Wadsten informerade om Saab nya organisation och teknikomrœden, bilderna bifogas. Hur anvšnds projektpengarna? Fšrst skall man arbeta upp 30 dagar. Beslut frœn VU att genomfšra projekt. Bekosta teknikspaning eller nœgon form av redaktionell verksamhet (publicera artiklar fšr SESAM och Rendezvous) med projektmedel. Arbetsgrupperna inkommer med ansškan senast den 15 maj till sekretariatet. VU beslutar den 25 maj. SESAM VU beslutade vid sitt mšte den 30 mars att sponsra 12'e (Internationella) Realtidskonferensen med Euromicro som huvudansvarig pœ KTH juni (med kr). Som motprestation frœn KTH fœr SESAM "mšjlighet till synlighet mot konferensdeltagarna i form av omnšmnande/logo i proceedings eller pœ všska. Andra mšjligheter Šr presentationer som kan ske i samband med konferensmiddag eller i form av utstšllning runt konferenslokalen. Speciellt material frœn SESAM kan ocksœ bilšggas konferensmaterialet och finnas inlšnkat pœ webben." NŠsta rœdsmšte bestšmdes till den 20 okt pœ fm, direkt efter hšstseminariet som Šr den okt DŠrefter avslutade ordfšranden mštet.

Agenda 21 en exempelsamling

Agenda 21 en exempelsamling Agenda 21 en exempelsamling RAPPORT 4936 Agenda 21 en exempelsamling Materialet är sammanställt av Olof Åkesson vid länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Naturvårdsverkets Agenda 21-grupp. Beställningsadress

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA K O M P E N D I U M FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA 10 Teman och 30 Fall 16 Registerkort om förhållandena mellan Arbetsmarknadsparternas

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

Social kompetens/všrdegrund

Social kompetens/všrdegrund Skapande Utvecklar sin skapande fšrmœga och sin fšrmœga att fšrmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mœnga uttrycksformer som lek, bild, ršrelse, sœng och musik, dans och drama Social kompetens/všrdegrund

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012-09-10

Protokoll Styrelsemöte 2012-09-10 14. Övriga frågor. Körkortsföreläsning för personer med diagnos. Föreläsningen är i cafélokalen Storgatan 58, Sundsvall. Tommy Nilsson, Beslutsfattare i dessa frågor i Sundsvall inbjuds att närvara. 15.

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

SESAM MODELLBASERAD UTVECKLING

SESAM MODELLBASERAD UTVECKLING SESAM inbjuder till höstseminariet MODELLBASERAD UTVECKLING modellen i fokus samt till medlemsmöte i SESAM, med rapportering från arbetsgrupperna 23-24 oktober 2002 Täby Park Hotel Modellbaserad utveckling

Läs mer

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till Höstseminariet. nya utmaningar för systemutvecklingen

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till Höstseminariet. nya utmaningar för systemutvecklingen SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till Höstseminariet Informationssäkerhet i en NBF-miljö - nya utmaningar för systemutvecklingen 22 oktober 2003 FHS, Sverigesalen

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18 1 Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för Malmö 2015-03-18 FÖLJEBREV Tillsammans med detta utskick kommer handlingarna inför ordinarie föreningsstämma den 11 april

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2001

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2001 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2001 ============================================================================= Tid och plats 2001-09-05, AROS Center, Västerås Deltagare: 83 st medlemmar, representerande 25 betalande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3 Social rapport 2001 Socialstyrelsen klassificerar frœn och med Œr 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta Šr en Tematisk šversikt och analys. Det innebšr att det Šr en regelbundet Œterkommande

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Mikael Karlmark, Elinor Månsson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2003-06-12 1(11) Plats och tid: Tostared, kl. 16.30 20.00 ande: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Utses att justera: Sven-Olof Carlsson Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer

Läs mer