SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering"

Transkript

1 SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering inbjuder till höstseminariet Interoperabilitet och Nätverksförsvar 20 oktober 2005 Hotell Birger Jarl, Stockholm

2 INTEROPERABILITET och NÄTVERKSFÖRSVAR Deltagande i internationella operationer av olika slag har växt fram som en primär uppgift för Försvarsmakten. Interoperabilitet inte bara mellan våra egna förband och system, inkl. med krisberedskapssektorn, utan även med olika internationella organisationer organ och system, har blivit en nödvändig eller väsentlig egenskap att säkerställa. Detta gäller både ledningssystem av olika slag och verkanssystem inom de flesta stridskraftsområden, inkl. i princip hela nätverksförsvaret. Fasta tidtabeller för när olika grader av interoperabilitet i olika avseenden skall vara uppnådda och nationella särlösningar avvecklade, innebär ytterligare intressanta utmaningar i den rätt kärva resurssituation som både myndigheter och industri har att leva med. Seminariet inriktas på att i en sammanhängande kedja belysa förutsättningar, krav, tidplaner etc. och lösningar och problem när dessa skall omsättas i nya eller förändrade metoder och system på såväl kort som längre sikt. Alla SESAMs intressenter i myndigheter och industri berörs på ett eller annat sätt. Vi hoppas att seminariet skall bidra till att skapa en gemensam förståelse och kraftsamling för de utmaningar som stundar. SESAM är ett sedan 1988 fungerande samverkansnätverk för projektövergripande och företagsneutral kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning inom området programvaruintensiva försvarssystem. SESAM bedriver sin verksamhet på olika sätt för att ge medlemmarna ny information samt att bygga informationsnätverk inom datorsystem och programvara. Arbetssätten kan variera men de vanligaste metoderna är: Projekt mellan flera medlemsbolag, ett exempel är:-programvarusäkerhet. Kontaktperson Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV, E-post:inga-lill.bratteby-ribbingfmv.se Redovisningar av årets projekt som sker i samband med höstseminariet Teknikspaning med efterföljande informationsspridning till medlemmarna Seminarier med interna och externa föreläsare kring aktuella frågor för SESAM Informationsspridning genom medlemsbladet Rendezvous, SESAM hemsida, CD till medlemmarna Intressent i SESAM kan vara försvarsmyndighet och företag eller institution som har utvecklingsuppdrag/beställning från försvarsmyndighet. Av intressent krävs viss garanterad arbetsinsats i arbetsgrupperna. SESAM samarbetar med föreningen Ada i Sverige beträffande informationsspridning, anordnande av seminarier mm. SESAM styrs av ett råd, som är sammansatt av representanter för intressenterna. Ordförande är f.n. Claes Wadsten, AerotechTelub, och vice ordförande Curt Merkell, Saab Bofors Dynamics.

3 Program torsdag den 20 oktober Registrering öppnar, kaffe Välkommen Claes Wadsten, AerotechTelub AB, ordf SESAM Inledning och översikt Genmaj Staffan Näsström, FMV Övergripande försvarsmaktskoncept Reform och interoperabilitetsarbete Kk Kenth Gutensparr, FM HKV, KRI Bensträckare Metod- och taktikutveckling Övlt Joakim Martell, FM Systemutformning och genomförande Öv Anders Johnson, FMV Lunch Tekniska utmaningar och realiseringsmöjligheter Per-Anders Nilsson, Saab Standardisering krav och aktiviteter PFF, NATO och EU förutsättningar och krav Erik Häggblad, FMV Kaffepaus Interoperabilitet och möjligt industristöd. NCOIC ett exempel Lennart Källqvist, Saab Europeisk försvars- och krisberedskapsstandard via CEN - Network Enabled Abilities Anders Skog, SIS Informationshantering i internationell samutveckling- delad information, säkerhetslösningar, juridiska aspekter Jarl Magnusson, Det Norske Veritas Avslutning Med reservation för ändringar

4 Föredragshållare Staffan Näsström, generalmajor och civing KTH Flyg 68, är sedan 04 Operativ Chef Produktion vid FMV med ansvar för produktionen för alla typer av system, innefattande även strategisk materielförsörjning, forskning och teknikutveckling samt logistik. Staffan blev flygvapenpilot 1964, började sin tekniska flygvapenbana som bitr. teknisk chef på F12 69 och var teknisk chef på F4. Däremellan och efter 83 har han haft olika befattningar på FMV inom flygplanoch flygmotorområdena samt som chef för underhållsavdelningen, flygplanavdelningen, huvudavdelningen för flygmateriel och division flygmateriel för att 99 bli chef för den nybildade gemensamma systemledningen. Staffan har representerat FMV i många nationella och internationella sammanhang och är medlem i KKrVA och IVA samt ordf. i Militärtekniska föreningen. Kenth Gutensparr, kommendörkapten, är sedan 1 juli i år Chef Interoperabilitet vid FM HKV. Joakim Martell, övlt, är från i år chef för delprojektet operativ ledning inom LedsystM. Joakim anställdes vid P 18 87och arbetade under åren som stridsvagnsplutonchef och kompanichef var han stf batch och batch för 1.Mekbat, MekB 18. Han har tjänstgjort internationellt i Ba 05, samt i Lettland som batch för OPFOR under LIVEX Baltic Eagle2000. Joakim gick igenom Försvarshögskolans chefsprogram med profilering operationer och var Stabsofficer OPIL J5 med ansvar för bl.a. Doktrin för gemensamma operationer samt framtida ledningsmetoder och metodutveckling, internationellt kallat Joint Doctrine and Concept development. Sedan augusti är han 2004 Försvarsmaktens representant för metod och processutveckling i utvecklingen av Effects-Based Operations inom ramen för Multi National Experiment series. Anders Johnson, överste och civing KTH Elektro 77, är sedan april 04 chef för FMVs arbete avseende stöd till FM förmåge- och funktionsutveckling och där ansvarig för framtagning av systemlösningar på de högre systemnivåerna, inkl. utveckling och implementering av ramverk för arkitektur, systemsäkerhet samt modellering och simulering. Från 77 tjänstgjorde Anders som flygingenjör vid F1, F16 och F4 samt som chef för marktelekontoret i NN kom Anders till FMV som teknisk projektledare för FV Lednings- och Informationssystem. Från 94 var han ansvarig för olika flygrelaterade verksamheter inom FoT, materielplanering och systemutformning/samordning. Från 2000 arbetade han inom Systemledningen med underlag för FM långsiktiga planering och förslag till framtida systemutformning. Som företrädare för luftstridssystem har Anders också ansvarat för kontakter med utlandet inom områdena C4I och interoperabilitet. Per-Anders Nilsson är systemledare för ADGE (Air Defense Ground Environment) system vid Air and Land Division inom Saab Systems i Järfälla. Per-Anders Nilsson har varit systemarkitekt för det svenska ADGE systemet STRIC som har varit i operativ drift sedan Per-Anders Nilsson startade sin karriär vid Stansaab 1975 och har arbetat inom området Air Traffic Control och Luftförsvar allt sedan dess. Per-Anders Nilsson har deltagit i systemarbete och projekteringar för olika exportprojekt, och är sedan länge verksam inom området Interoperabilitet och införande av Taktiska Datalänkar, nationella såväl som interoperabla, i Sverige och på exportmarknaden. Erik Häggblad, civing KTH Elektro 72 arbetar inom Verksamhetsområde Strategisk Materielförsörjning vid FMV. Erik har sedan 1979 varit anställd i olika befattningar vilka har handlat om utformningen av flygvapnets lednings- och sambandssystem, JAS39, StriC, TARAS, PS-890, IS-FV och deras samfunktion. Sedan 1995 har Erik arbetat med internationella system som IFF, olika datalänkar och kommunikationssystem. Arbetet har huvudsakligen utförts i kontakt med USA och England. Lennart Källqvist, civing CTH Elektro 67, har varit flygingenjör i Flygvapnet och har arbetat på ledande befattningar inom flygmaterielledning (motsvarande) vid FMV i många år. Sedan år 2000 finns Lennart vid Saabs koncernstab för strategier och affärsutveckling som en länk mellan myndigheterna och Saab bland annat med syfte att skapa en grund för gemensamma strategier i utvecklingen av det nätverksbaserade försvaret. Anders Skog, civing KTH Teknisk Fysik 79, leder standardiseringsprojekt på Swedish Standards Institute bl.a. inom områdena digital samverkan och geografisk information. Anders har en bakgrund i svensk programvaruindustri. Jarl S Magnusson är från den 1 oktober 2004, anställd i Det Norske Veritas (DNV), för att utveckla affärskoncept och förstärka förmågan att ta hand om och exploatera värdefulla data-, informations- och kunskapsresurser. Tidigare var Jarl anställd i Försvarets Materielverk som Strategisk Specialist Information Resource Management (IRM) och hade i denna roll väsentlig strategisk påverkan på hur information kommer att hanteras i det framtida försvaret.

5 Avgift: 700 kr, inkl måltider (kaffe, lunch) exkl moms Anmälan: Sista anmälningsdag 11 okt 2005 Anmälan är bindande Avgiften faktureras Anmälan skickas till: SESAM-sekretariatet Kåsjös Kontor Odengatan 28, 4 tr STOCKHOLM Tel: , Fax: E-post: Plats: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm Telefon: Avstånd från Arlanda Flygplats, 42 km Bromma Flygplats, 25 km 10 minuter från Stockholms Central Buss 2 eller tunnelbana till station Rådmansgatan Parkeringshus Norra Real, Tulegatan Upplysningar: Claes Wadsten, Anna Kåsjö, eller Anmälan till SESAM-seminariet den 20 okt 2005 INTEROPERABILITET och NÄTVERKSFÖRSVAR Namn: Org/Företag: Postadress: Telefon: Fax: E-post: Faktureringsadress om annan än ovan:

6

SESAM. Agila metoder

SESAM. Agila metoder SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till seminariet Agila metoder en förutsättning för att lyckas med komplexa försvarssystem? 11 november 2010 Armémuseum, Stockholm

Läs mer

SESAM i samarbete med Ada i Sverige inbjuder till höstseminariet. Arkitektur då, nu och sedan

SESAM i samarbete med Ada i Sverige inbjuder till höstseminariet. Arkitektur då, nu och sedan SESAM i samarbete med Ada i Sverige inbjuder till höstseminariet Arkitektur då, nu och sedan - från vision i retoriken till integration uti praktiken samt till medlemsmöte i SESAM, med rapportering från

Läs mer

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till Höstseminariet. nya utmaningar för systemutvecklingen

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till Höstseminariet. nya utmaningar för systemutvecklingen SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till Höstseminariet Informationssäkerhet i en NBF-miljö - nya utmaningar för systemutvecklingen 22 oktober 2003 FHS, Sverigesalen

Läs mer

SESAM. Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till seminariet. Automatiserad programvarutestning -

SESAM. Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till seminariet. Automatiserad programvarutestning - SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till seminariet Automatiserad programvarutestning - Utmaningar, exempel och potential i kritiska system 17 november 2011 Armémuseum,

Läs mer

Mission Network som plattform Hur möter vi det?

Mission Network som plattform Hur möter vi det? Inbjuder till höstseminariet Moderna ledningssystem Mission Network som plattform Hur möter vi det? Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa under de senaste decennierna

Läs mer

SESAM MODELLBASERAD UTVECKLING

SESAM MODELLBASERAD UTVECKLING SESAM inbjuder till höstseminariet MODELLBASERAD UTVECKLING modellen i fokus samt till medlemsmöte i SESAM, med rapportering från arbetsgrupperna 23-24 oktober 2002 Täby Park Hotel Modellbaserad utveckling

Läs mer

Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat

Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat ÅRSREDOVISNING 2004 Försvarets materielverk (FMV) är en av de mest projektintensiva myndigheterna i Sverige. Uppgiften är att stärka totalförsvarets operativa förmåga genom en kostnadseffektiv materielanskaffning.

Läs mer

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR Årsredovisning 2005 Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR 23 386:62434 Försvarsmaktens årsrapporter 2005 ÅRSREDOVISNING Särskilda redovisningar 2006-02-17 23 386: 62434 Sida 1 Innehållsförteckning 1. Operativ

Läs mer

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 26 FRÄMSTA TEKNOLOGIGENERATORN Höga krav vid utveckling av avancerade försvars- och säkerhetssystem, har lett till den

Läs mer

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 4 : 0 9 UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET U L F E D L U N D, B E R N T E R I C S O N, A N D E R S G U S T A F S S O N & U L F O L S S

Läs mer

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm INBJUDAN till INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm Symposium 2008 har två teman Under första delen av symposiet kommer vi att referera

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Särskilda redovisningar till Sida 1 (61) Innehållsförteckning 1 1 UTVECKLINGEN INOM VISSA OMRÅDEN (RB P. 5)... 3 1.1 INFORMATIONSOPERATIONER... 3 1.2 STRATEGISKA RESPEKTIVE

Läs mer

Metod för kravställning av FM Ledningssystem

Metod för kravställning av FM Ledningssystem Metod för kravställning av FM Ledningssystem JOHAN FRANSSON, JOACHIM HANSSON, PETER NILSSON, NINA LEWAU, THOMAS SUNDMARK & ANNIE PILEMALM FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FMV Försvarets materielverk. En bilageserie om forskningens betydelse för Sveriges framtid och konkurrenskraft.

Hela denna bilaga är en annons från FMV Försvarets materielverk. En bilageserie om forskningens betydelse för Sveriges framtid och konkurrenskraft. FORSKNING NÄRINGSLIV I DAG: FMV Nr 6 27 november 2003 En bilageserie om forskningens betydelse för Sveriges framtid och konkurrenskraft. Håkan Juholt (s) är ordförande i Försvarsberedningen. I juni 2004

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: 202100-5182 Postadress: 164 90 Stockholm Telefon: 08-555 030 00, fax: 08-555 031 00 FOI Årsredovisning 2011 1 GD HAR ORDET...

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-07 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september 2009. Vi börjar med incheckning kl 11.30 och lunch. Dag två avslutas kl 13.00 efter gemensam lunch.

NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september 2009. Vi börjar med incheckning kl 11.30 och lunch. Dag två avslutas kl 13.00 efter gemensam lunch. Välkommen till Kick-off för LC KOMP! Dags att starta upp vårt utvecklingsarbete! Vi gör det med en lunch-lunchträff i det vackra Sörmland. Projektet kommer att spänna bågen högt och erbjuda kraft i det

Läs mer

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Informationshantering i FM samt Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Christer Lind-Val C UtvS/MSK Ledsyst Enköping Christer.lind-val@mil.se Informationshantering i FM Vår verksamhetsidé:

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Världens tyngsta termiska kameleont

Världens tyngsta termiska kameleont 8 3 9 l e v e r a n s e r av försvarsmateriel och tjänster genomförde FMV under 2012. Två av dessa var multifunktionsfartygen HMS Visby och HMS Nyköping som Försvarsmakten nu kan använda till att jaga

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6 OMDANING FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 8 2012 s. 7 s. 6 s. 2 Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången Arbetet fortsätter efter nyår En kort

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Leverans på utsatt tid?

Leverans på utsatt tid? Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten RiR 2011:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer