Informationssäkerhet i NBF HÖGKVARTERET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhet i NBF HÖGKVARTERET"

Transkript

1 Informationssäkerhet i NBF

2 Vem är Ingvar Ståhl? Teknisk Officer sedan 1974 Tjänstgjort P2, ATS, Milostab Ö, VFÖ, Uhreg M, Milostab M Marktelebataljonchef ChP 91/93 avbrutet ChP 94/96 LT 9701 IS ORION KI (IS Undsäk) 9711 MUST ITSäk 9810 MUST C ITSäk 0201 MUST tjf C ITSA 0206 MUST PL (stf) ITSA 0311 KRI LED UTV Ansvarig infosäk i FMLS 2010

3 Definitioner NBF = av regeringen accepterad handlingsplan för FM omstrukturering. Genom att utveckla funktionerna information och ledning skall FM effekt i lösandet av tilldelade uppgifter öka. FMLS 2010 = FM framtida ledningssystem verktyget som skall hantera FM resurs information. LEDSYST = av FM beslutad projektorganisation för att möjliggöra FM omstrukturering.

4 Nya hot Nya risker

5 Resan mot NBF och FMLS 2010 FM 2003 ILS VHLS FMLS 2003 LEDSYST O LEDSYST M LEDSYST T LEDSYST P DEMO 05 FM 2010 NBF FMLS 2010 Verksamhetsledningssystem Insatsledningssystem

6 Krigföringens arenor Den framtida striden kommer sannolikt att föras samtidigt på krigföringens alla arenor

7 Teknikutveckling - exempel Datorkraft Nätverk Obemannade farkoster Verkan

8 Vem är fienden? Hackern Insiders (behörig/ obehörig) Annan stat Organiserad brottslighet Industriellt spionage Assymetrisk hotbild

9 ADB-utrustning Rikets ledning Myndigheter Näringslivet FM Insatsledningssystem Verksamhetsledningssystem Produktionssystem Ekonomisystem Personalsystem Kontorsinformationssystem Elkraft Telekommunikationer

10 System av system - komponentbaserat

11 Nätverksbasering ger långsiktigt hållbara egenskaper

12 Vad är Informationssäkerhet? Förhindra att hemlig uppgift röjs! Skydd av information och informationssystem mot obehörig tillgång eller förändring Informationssäkerhet Administrativ Teknisk DatorSäk KommSäk

13 Ingvars önskan Informationssäkerhet innebär åtgärder för att skydda och försvara information och informationssystem, avseende tillgänglighet, riktighet, sekretess, spårbarhet och oavvislighet, kopplat till tid och rum. Informationssäkerhet kräver förmåga att skydda, övervaka, detektera, klassificera, identifiera, sektionera (avbryta), återställa och återgälda. Slutsatser: Skydd av information och informationssystem innebär såväl aktiva som passiva åtgärder. Förmågorna omfattar inte enbart de egna systemen och informationen. Informationssäkerhet omfattar såväl fysiska som logiska åtgärder.

14

15 Hur nå informationssäkerhet i FMLS 2010?

16 Centrala frågor Beslutsstöd Hur bör informationssystemet, särskilt avseende tekniskt beslutsstöd, utformas för att stödja ledningsmetodiken och därmed strävan efter ledningsöverläge? Informationssäkerhet Hur kan erforderlig informationssäkerhet skapas i ett nätverksbaserat ledningssystem? Personal, utbildning och övning Hur kan Försvarsmakten rekrytera, utbilda och behålla den kompetens som NBF kräver? Utvecklingsmetoder Hur bör utvecklingsarbetet utformas för att erhålla en evolutionär utveckling med hög dynamik och flexibilitet?

17 Verifiera Informationssäkerhetslösning 2010 år 2005 I regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten (2002) ställs det krav på återrapportering inom områdena: - Informationsoperationer (sid 18) - IT-säkerhetsenhet (sid 39) I FM budgetredovisning för 2004 (HKV :63305 bilaga 8) står det följande: Ur regeringsbeslut 5, Ä RB 2002, (Fö2002/353/MIL), uppdrag 79: Försvarsmakten skall senast den 1 mars 2003 redovisa en plan för genomförandet av Demo 05. Denna plan skall innehålla:.osv Försvarsmakten skall under genomförandet av Demo 05 behålla planen som referens, även om budget, tidplan och innehåll framledes kan komma att ändras. Ur sammanfattningen (HKV :63305 ubilaga 8.5) saxas följande påstående: - verifiera att det är möjligt att skapa en godkänd informationssäkerhetslösning till 2010.

18 Säkerhetsarbetet Produkten FMLS Detta måste vara känt Mål Säkdemo Demo Mål Avveckling Skall styra så att målen nås Nu Projekten Ledsyst (M, O, P o T) Egentligen M som bestämmer vägen

19 Påverkan på säkerhetslösningen STRA IO Internationell Ledsystutv PARP-mål KRI IT-försvarsförband Målsättning FMLS Ledsyst MOPT FMLS 2010 MUST Regelverk Signalkontroll CERT-övervakning Hotbild Risk Management

20 FM Ledningssystem 2010 LEDSYST T LEDSYST M LEDSYST P LEDSYST O SÄKERHET KVALITET T M P O Infoklassning Hotbild Systemutveckling Vht-analys Projektstyrning Säk-målsättning Regelverk

21 Ansvar i utvecklingen av FMLS 2010 i omstruktureringen mot NBF Ansvaret för säkerheten skall följa verksamhetsansvaret Ansvaret för att säkerheten i FM omstrukturering mot NBF borde då vara ÖB s, dvs C MUST. Ansvaret för säkerheten i FMLS 2010 är Ledningsinspektörens, eftersom de största förändringarna sker inom funktionerna information och ledning. Ansvaret för säkerheten i LEDSYST borde därmed vara C LEDSYST.

22 Tillräcklig säkerhet Informations överläge Min Säkerhet Max Säkerhet

23 Utvecklingsmetodik År E E D E D A D E E D A D E D 2006 E D E E D 2005 A A E E Experiment D Demonstrationer A Anskaffning (och driftsättning) Avbrott System

24 Demotrappan Vår 03 Tydliggöra syfte och vision med NBF. CIMI 03 Höst 03 Utvecklings miljön etablerad (teknik och metoder) Vår 04 Samfunk metodutvplattformar Visa delsystem (DelFUM) Höst 04 Teknik gemensamt läge systemfunktions modell (T,M,O,P) Ver 0.1 T M P O Tekniska lösningar, designregler, metodanvisningar, doktringrunder, organisationsprinciper, personell kompetens

25 Vår 05 Grunder gemensamt läge Systemfunktionsmodell (T,M,P,O) FUM ver. 0.2 T M P O Höst 05 Demo 05 Gemensamt läge Systemfunktionsmodell (T,M,P,O) FUM ver. 0.3 SäkDemo Demotrappan Vår 06 Demo 06 Grunder insatsledning Systemfunktionsmodell (T,M,P,O) FUM ver Höst 06 Demo 06 Insatsledning Systemfunktionsmodell (T,M,P,O) FUM ver. 1.0?! Vår 07 Ledningsutvecklingsövn 1 Utv av FMLS 2010 inleds

26 Utvecklingsmiljö FM Ledsyst Uppsala Planerat Metodlab Enköping Metodlab Integration Bålsta FLSC Simulering FHS / Aqua Metodlab S -holm FMV / Smart -lab Simulering Ornö Skövde Berga Muskö Mälsten Integration Halmstad Temporär anslutning Integration Karlskrona Temporär anslutning Torö Integration

27 FM Informationskapital Förändrat större värde Identifiera, verifiera, klassificera Konsekvenser kan förutsägas Medger risk management Kravställning av system Genomförande av operationer

28 Ny Informationsklassificering Informationsklassificering avseende sekretess (i flera nivåer) men dessutom avseende tillgänglighet, riktighet, oavvislighet och spårbarhet krävs. Dessutom kopplat till tid och rum. Detta utgör grunden för att kunna göra kvalitetssäkrad riskbedömning vid val av systemutformning och genomförande av operationer. Säkerhet är inte lika med sekretess!!!

29

30 Säkerhetsarkitektur i NBF M Å L Hot/ risk/skydd/ kostnad Hotbild/ Omvärldsuppfattning Modeller/ metoder/ regelverk Organisation Människor Säkerhets arkitektur T E K N I K

31 Öppen Arkitektur! FM A Vilken? FM TA FM SäkA FM Informations Infrastruktur

32

33 En styrd utveckling av säkerhetsfunktionerna Modellering, simulering Säkerhetsmål System utveckling DEMO 05 Bedömd säklösning

34 Utvärdering = Fokus på högre systemnivåer. Blir vi en bättre FM? Utvärdering av Ledsyst VoV T S of S O o P VoV M Övr

35 Frågor som skall besvaras 1 Hur skall IS-infrastrukturen se ut för att FMLS skall kunna uppfyllas? (jfr FMLOG konsolideringstankar) Hur skall systemadministration genomföras? (fjärr lokal) Hur skall programuppdatering ske? Separation H icke H? Databaskonsistens? Replikering Back-up Behörighetstilldelning BKS admin Helpdesk, Övervakning, IDS

36 EU Sverige FM Koalition Egen vht Skydds värt Info ur R/S/T OA/ SP Hot Riskanalys Hot mot skyddsvärt Sårbarhet/ Brister/ Åtgärd mot orsak Sårbarhet Riskmanagement = Riskanalys + Riskhantering + Kontroll (en iterativ process) Analys Beslut Hotkälla Aktör Motiv Kapacitet Samman vägning Hot orsak/ sårbarhetspar Riskvärdering K/S Risk behandling K/S Förebyggande Eliminera Reducera (Transferera) Vht-ansvarig är ansvarig för RM-processen Hotorsak Vhtanalys Regelverk Skadebehandling K i efterhand Funktionell skydds åtgärd Acceptera Riskhantering Risk = funktionen av (Hotorsak:Sårbarhet) x (K:S) O P M T

37 Informationssäkerhet en förutsättning idag och ett måste i morgon.

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR Årsredovisning 2005 Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR 23 386:62434 Försvarsmaktens årsrapporter 2005 ÅRSREDOVISNING Särskilda redovisningar 2006-02-17 23 386: 62434 Sida 1 Innehållsförteckning 1. Operativ

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Den militära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättelsetjänst Följa hotutvecklingen och klarlägga den säkerhetshotande

Läs mer

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Informationshantering i FM samt Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Christer Lind-Val C UtvS/MSK Ledsyst Enköping Christer.lind-val@mil.se Informationshantering i FM Vår verksamhetsidé:

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter 2003:23 Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter Vägledning och mallregelverk Innehållsförteckning 1 Bakgrund 7 2 Inledning och motiv 9 2.1 Informationssäkerhet något om teori

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Metod för kravställning av FM Ledningssystem

Metod för kravställning av FM Ledningssystem Metod för kravställning av FM Ledningssystem JOHAN FRANSSON, JOACHIM HANSSON, PETER NILSSON, NINA LEWAU, THOMAS SUNDMARK & ANNIE PILEMALM FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Handbok i IT-säkerhet

Handbok i IT-säkerhet 1997:29 a Handbok i IT-säkerhet Del I Introduktion 1997:29 a Handbok i IT-säkerhet Del I Introduktion Box 2280, 103 17 Stockholm Beställningar: Publikationsservice Tel 08-454 46 43 Fax 08-454 46 45 E-post:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Handbok Informationsklassificering

Handbok Informationsklassificering Stockholms stad Handbok Informationsklassificering Stockholm 2008-03-18 1. Informationssäkerhet Kraven på säkerhet i en organisation med IT-stöd skall ställas i relation till de krav som ställs på organisationens

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till Höstseminariet. nya utmaningar för systemutvecklingen

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering. Inbjuder till Höstseminariet. nya utmaningar för systemutvecklingen SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till Höstseminariet Informationssäkerhet i en NBF-miljö - nya utmaningar för systemutvecklingen 22 oktober 2003 FHS, Sverigesalen

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning. H Säk Hot

Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning. H Säk Hot Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning H Säk Hot FÖRSVARSMAKTEN 2006-03-17 10 440:64709 Högkvarteret Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning (H Säk Hot), 2006 års utgåva

Läs mer

DV-RAPPORT 2004:8. Redovisning av ett regeringsuppdrag

DV-RAPPORT 2004:8. Redovisning av ett regeringsuppdrag Informationssäkerhet i domstolsväsendet DV-RAPPORT 2004:8 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets diarienummer 1066-2004

Läs mer

Förstudie införande av GM- VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter

Förstudie införande av GM- VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter Förstudie införande av GM- VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter CONSTANTINOS GIANNOULIS, FARZAD KAMRANI, JAN TEGNÉR Metod och teknikutveckling VV & A 2011 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

HANDBOK FÖR MATERIELSÄKERHETSSKYDD

HANDBOK FÖR MATERIELSÄKERHETSSKYDD HANDBOK FÖR MATERIELSÄKERHETSSKYDD 1998 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FMV SÄKERHETSANSVAR 7 2.1 OMFATTNING 7 2.2 MATERIELSÄKERHETSPROCESSEN 8 2.2.1 Grundsyn 8 2.2.2 Krav på säkerhetsskydd 9 2.3 SÄKERHETSSKYDDSORGANISATION

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4. System av system på nivå 4

FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4. System av system på nivå 4 FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4 System av system på nivå 4 2013-06-18 13FMV5921-8:1 Härmed fastställs Leverans av ISD version 2.0 för delgivning till Försvarsmakten Högkvarteret

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Region Halland Kerem Kocaer December 2012 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Angreppssätt... 4 Syfte och

Läs mer

Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem

Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem Dnr 2005/446-5 Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem Status i maj 2009 DATUM DIARIENR 2009-06-01 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18 Fö2007/2954/EPS Regeringen

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer