IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ Agenda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda"

Transkript

1 IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk Andra ramverk för IT governance Introduktion till ISO2700X IT governance nu och i framtiden 1

2 IT governance definierat Organisationens ledning och styrelse bär ansvaret för IT Governance. Det är en integrerad del av organisationens åtgärder för styrning och kontroll. Består av ledarskap och organisatoriska strukturer och processer, vilka Säkerställer att verksamhetens IT (-avdelning, -kapacitet, -infrastruktur) Skapar förutsättningar för att vidmakthålla och förbättra verksamhetens strategier och mål. Vad är det vi vill undvika med IT governance? Att erhålla felaktig finansiell information Att bryta mot lagar som PuL, ABL, Sekretesslagen, Företagshemligheter, etc. Att få bristande ändamålsenlighet och effektivitet Att få funktionsförlust (tillgänglighet) Att känslig information avslöjas för obehörig (sekretess, konfidentialitet) Att information ändras av misstag eller av någon obehörig (riktighet, integritet) 2

3 IT governance i praktiken Strategisk avpassning: IT - affärsstrategin IT governance Leverans av värde/nytta genom IT - kostnadskontroll Säkerhet: Styrning och kontroll av IT-risker Resurshantering: IT-kompetens och IT-infrastruktur Mätning av ändamålsenlighet och säkerhet IT governance kräver i grunden två delar: Verksamheten -IT s leverans av värde till verksamheten - Styrning och kontroll av IT-risker Efterfrågan Risk Utbud IT Ramverk för IT governance ISO9000: Kvalitetsledning ITIL: Ramverk för organisation av drift och support för IT-avdelningar COBIT: Kontrollmål för IT- och relaterade tekniker COBIT från ITGI / ISACA / ISACF, ISO2700X: Ledningssystem för informationssäkerhet dagens ämne. 3

4 Introduktion: ISO2700X En serie internationella standarder under utveckling sedan 1993, som om använda skapar förutsättningar för god styrning och kontroll av IT-risker. Fokus ligger på informationssäkerhet, och tillskapandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet. Certifiering mot standarden kan ske. De facto standard för styrning och kontroll över IT-risker i svenska stora organisationer idag. Introduktion: ISO2700X Grunder: Principer och definitioner Pågående Krav: Krav på Ledningssystem för Informationssäkerhet Fastställd Riktlinjer: Riktlinjer beträffande Ledningssystem för Informationssäkerhet (17799) - Fastställd Införande: Handledning vid införande av Ledningssystem för Informationssäkerhet Pågående Mätning: Indikatorer och mätning Pågående Riskhantering: Riskanalys- och hantering Pågående Kontinuitet: Kontinuitets- och katastrofplanering - Pågående 4

5 Introduktion: ISO2700X ISO27001 KRAV VID CERTIFIERING Refererar till Stöd, tips ISO27000 Grunder ISO27002 Riktlinjer ISO27003 Införande ISO27004 Mätning ISO27005 Riskhantering ISO27006 Kontinuitetsplanering ISO27002 i ett nötskal 131 goda idéer Att ta ställning till (införa, avfärda) Gemensam referens Är inte ett ledningssystem är 131 god idéer 5

6 Säkerhetspolicy Organisation av informationssäkerheten Hantering av tillgångar Personalresurser och säkerhet Fysisk och miljörelaterad säkerhet Styrning av kommunikation och drift Styrning av åtkomst Anskaffning, utveckling och uh. av info.system Hantering av säkerhetsincidenter Kontinuitetsplanering i verksamheten Efterlevnad Övervakning 10.9 Elektronisk handel Mål områden 10.8 Utbyte av information 10.1 Driftrutiner och driftansvar 10: Styrning av kommuniaktion och drift 10.2 Kontroll av utomstående tjänsteleverantöre 10.3 Systemplanering och systemgodkännade 10.7 Hantering av media 10.6 Hantering av säkerhet I nätverk 10.5 Säkerhetskopiering 10.4 Skydd mot skadlig och mobil kod. 6

7 Uppdelning av utvecklings- test- och driftresurser. Åtgärder Dokumenterade drifrutiner 10.1: Driftrutiner Och driftansvar Ändringshantering Uppdelning av arbetsuppgifter Example: Control Objectives/Security Control 10.1 Driftrutiner och driftansvar Mål: Att säkerställa korrekt och säker drift av informationsbehandlingsutrustning. Ansvar och rutiner för ledning och drift av all informationsbehandlingsutrustning bör fastställas. Detta omfattar utveckling av lämpliga driftrutiner. Uppdelning av arbetsuppgifter bör i förekommande fall tillämpas för att minska risken för försummelse eller avsiktligt missbruk av system Dokumenterade driftrutiner Åtgärd Driftrutiner bör dokumenteras, underhållas och göras tillgängliga för alla användare som behöver dom. Vägledning för införande Dokumenterade rutiner bör tas fram för systemaktiviteter kopplade till informations- och kommunikationstill-gångar såsom start- och avstängningsrutiner för datorer, säkerhetskopiering, underhåll av utrustning, mediahantering, datorrums- och posthantering och säkerhet. Driftrutinerna bör omfatta detaljerade instruktionerna för att utföra varje arbetsuppgift inklusive: a) bearbetning och hantering av information; b) säkerhetskopiering (se 10.5); c) krav på tidsplanering, innefattande beroenden av andra system; tidigaste start- och senaste färdigställningstider för arbetsuppgifter; d) instruktioner för hantering av fel och andra exceptionella förhållanden som kan uppstå under arbetets gång, inklusive restriktioner i användningen av hjälpprogram (se ); e) lista över kontaktpersoner vid oväntade drift- eller tekniska problem; f) särskilda instruktioner för hantering av utdata och media som t.ex. användning av särskilda blanketter eller hanteringsregler för sekretessbelagda utdata, inklusive rutiner för att på ett säkert sätt ta hand om utdata från misslyckade körningar (se och ) g) återstart- och återställningsrutiner att användas vid eventuellt systemfel; h) hantering av revisionsspår och systemens logg-information (se 10.10). Driftrutiner och dokumenterade rutiner för systemaktiviteter bör behandlas som formella dokument där änd-ringar bör godkännas av ledningen. Där det är tekniskt lämpligt bör informationssystem hanteras konsekvent med användning av samma rutiner, verktyg och hjälpprogram. 7

8 Drivkrafter enligt användare Skydda kunders och andra intressenters intressen Stärker organisationens varumärke Skapar gemensamma värderingar om säkerhet Skyddar alla informationstillgångar på bästa möjliga sätt Stärker säkerhetsmedvetandet hos alla anställda Förbättrar strukturen på informationshantering Reducerar kostnader för olika skyddsåtgärder Skapar bättre möjligheter för att leda säkerhetsarbetet Slutsatser ISO2700X ISO2700X kan hjälpa dig och din kund att skapa en organisatorisk förmåga till styrning och kontroll över IT-risker. ISO2700X utgör för merparten av sveriges stora organisationer en grundsten i deras IT governance initiativ. ISO2700X kommer att bli alltmer känd och använd nu börjar det! 8

9 Framtiden: SOA Governance Tjänsteorienterade arkitekturer Olika leverantörer för olika tjänster Olika plattformar, databaser, identifieringsmekanismer, applikationer Krav på integration Hantering av utfästelser i olika led Ansvarsfrågor Vem har helhetssynen? Vems fel är det när kontroll och styrning fallerar? Tack till Bengt Rydstedt projektledare för ISO2700X på SIS och Jan-Olof Andersson på Sveriges Riksbank och ordförande i SIS projekt för utveckling av ISO2700X, för material till presentationen. Eventuella felaktigheter svarar presentatören själv för. 9

10 Transcendent Group hjälper organisationer att utvärdera, säkra och effektivisera affärsverksamhetens nyttjande av IT. Vi finns i Europa och USA, med kontor i Stockholm och Tampa, Florida, USA. 10

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Gapanalys - Checklistan

Gapanalys - Checklistan Gapanalys - Checklistan www.informationssäkerhet.se 2 Författare Helena Andersson, MSB Jan-Olof Andersson, RPS Fredrik Björck, MSB konsult (Visente) Martin Eriksson, MSB Rebecca Eriksson, RPS Robert Lundberg,

Läs mer

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 kbm rekommenderar 2006:1 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Titel: Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet i Ronneby kommun

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet i Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningskontoret Gäller från: 2004-04-01 Antagen: KF 47/2004 i Ronneby kommun 1. Allmänt 1.1. Begrepp används i betydelsen att i första hand omfatta skydd av information

Läs mer

Företagsledningen och informationssäkerheten

Företagsledningen och informationssäkerheten Företagsledningen och informationssäkerheten Ledningssystem för informationssäkerhet Innehåll: sidan Introduktion 3 Vad är informationssäkerhet? 4 Varför är informationssäkerhet viktigt för mig? 5 Hur

Läs mer

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift

Fastställd av kommundirektören 2011-06-20. Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Informationssäkerhet Riktlinje Kontinuitet och drift Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar för säkerhetsarbetet 4 2.1 IT-Support... 4 3 Hantering

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Grundläggande IT-säkerhet. Landstinget Halland. Februari 2003. Rolf Aronsson. Telefon: 031-61 96 66, 070-554 28 42

REVISIONSRAPPORT. Grundläggande IT-säkerhet. Landstinget Halland. Februari 2003. Rolf Aronsson. Telefon: 031-61 96 66, 070-554 28 42 REVISIONSRAPPORT Grundläggande IT-säkerhet Landstinget Halland Februari 2003 Rolf Aronsson Telefon: 031-61 96 66, 070-554 28 42 Anders Personsgatan 12, 416 64 Göteborg E-post: rolf.aronsson@komrev.se www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Ystad kommun. Rapport: IT-revision. Göteborg, 2011-07-07

Ystad kommun. Rapport: IT-revision. Göteborg, 2011-07-07 Ystad kommun Rapport: IT-revision Göteborg, 2011-07-07 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystad kommun har Ernst & Young genomfört en IT-revision i kommunen. IT-revisionens

Läs mer

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar

KUNGÖRELSE. 6. Besvarande av medborgarförslag om en bana för cross/motorfordon. 7. Besvarande av motion om att kommunen startar fritidsklubbar KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 februari 2014 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31

Södertälje kommun. Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Södertälje kommun Rapport: IT- och informationssäkerhet 2012-08-31 Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Södertälje kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av

Läs mer

Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010. Haninge kommun. Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten

Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010. Haninge kommun. Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten Revisionsrapport 3/2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj/sept 2010 Haninge kommun Rapport: IT-revision, granskning av informationssäkerheten Sammanfattning Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke Anders Berndt Arena College Vårterminen 03 Analys av IT-säkerheten i Advokatfirma Rosén och Lagerbielke med förslag till riskreducerande åtgärder och införande av informationssäkerhetspolicy. Konsultfirma

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

EBITS Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsforum BITS. Checklista för f r mindre energiföretag. retag INLEDNING

EBITS Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsforum BITS. Checklista för f r mindre energiföretag. retag INLEDNING Checklista för f r mindre energiföretag retag INLEDNING Lennart Castenhag, Svenska Kraftnät E Energibranschens rmations- & IT-säkerhetsforum Håkan Eriksson, Kraft Att tänka på när vi använder PC privat:

Läs mer

IT-styrning Vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi

IT-styrning Vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi 1 Provläsning IT-styrning Vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi 2009 Författaren och Uppsala Publishing House AB Adress: Uppsala Publishing House, Box 2070, 750 02 Uppsala

Läs mer